Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Пятніца - 14 чэрвеня 2024
Х звычайны тыдзень
ІІ тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій) 

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Прыйдзі, Стварыцель свету, Хрыстэ,
Ззянне хвалы Айца, о Езу,
Бо без Тваёй магутнай ласкі
У боязі наш дух трапеча.

Напоўненыя Тваім Духам,
Прагнем насіць у сабе Бога,
Каб хітры вораг не палохаў,
Падман не сеяў у нашых душах.

Мы на зямлі жывём не вечна,
Ўсе падлягаем хадзе часу.
Няхай жа моц Тваіх наказаў
Нас вызваліць з палону грэху.

О Хрыстэ, Валадар ласкавы,
Табе, Айцу, Духу Святому
Няхай пашана будзе вечна
Праз усе вякі заўсёды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. У гневе сваім * не карай мяне, Пане.

Псальм 38 (37)
Малітва грэшніка ў вялікай небяспецы

Усе знаёмыя Езуса стаялі здалёк (Лк 23, 49)

І (2-5)

У сваім абурэнні не папракай мяне, Пане, *
і ў гневе сваім не карай мяне,

бо Твае стрэлы працялі мяне, *
і Твая рука цяжарыць нада мною.

Няма цэлага месца на целе маім *
з­за абурэння Твайго,

няма спакою ў костках маіх *
з­за майго граху.

Бо мае беззаконні †
вышэйшыя за маю галаву, *
як цяжкая ноша, прыгнятаюць мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. У гневе сваім * не карай мяне, Пане.

2 ант. Перад Табою, Пане, * усе мае жаданні.

ІІ (6-13)

З-за глупства майго *
гнаяцца і смярдзяць мае раны.

Я згорблены і моцна сагнуўся, *
цэлы дзень хаджу ў смутку.

Бо сцёгны мае паліць агонь, *
і няма здаровага месца на маім целе.

Я знясілены і зруйнаваны моцна, *
скуголю ад стогну майго сэрца.

Пане, перад Табою ўсе мае жаданні, *
уздыханні мае не схаваны ад Цябе.

Моцна б’ецца маё сэрца, і пакідаюць мяне сілы мае, *
нават святла вачэй маіх няма ў мяне.

Тыя, што любілі мяне, і сябры мае †
стаяць воддаль ад маёй раны, *
і бліжнія мае сталі здалёк.

Тыя, хто палюе на маё жыццё, *
паставілі пасткі,

і тыя, хто зычыць мне зла, †
гавораць пра маю пагібель, *
кожны дзень разважаюць аб здрадзе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Перад Табою, Пане, * усе мае жаданні.

3 ант. Пра сваю несправядлівасць раскажу Табе; * не пакідай мяне, Пане, маё збаўленне.

ІІІ (14-23)

Я ж, быццам глухі, не чую, *
і як нямы, што не адкрывае сваіх вуснаў.

І стаў я быццам чалавек, які не чуе *
і не мае ў сваіх вуснах адказу.

Бо на Цябе, Пане, спадзяюся. *
Ты адкажаш, Пане, мой Божа.

Я ж сказаў: «Няхай не пацяшаюцца нада мною; †
калі пахіснецца мая нага, *
няхай не ўзвышаюцца нада мною».

Бо я блізкі да падзення, *
і мой боль заўжды перада мною.

Але я прызнаю сваё беззаконне, *
мáю скруху з­за свайго граху.

Ворагі мае жывуць і мацнеюць, *
і становіцца шмат тых, хто ні за што мяне ненавідзіць.

А тыя, хто мне плаціць ліхам за дабро, *
змагаюцца са мною, бо я імкнуся да дабра.

Не пакідай мяне, Пане, *
Божа мой, не аддаляйся ад мяне.

Паспяшы мне на дапамогу, *
Пане, маё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пра сваю несправядлівасць раскажу Табе; * не пакідай мяне, Пане, маё збаўленне.

К. Аслаблі вочы мае, чакаючы Твайго збаўлення.
Н. І Твайго справядлівага слова.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Езуса Навіна 10, 1-14; 11, 15-17 

Народ Божы заваёўвае зямлю

Калі Аданісэдэк, кароль Ерузалема, пачуў, што Езус Навін здабыў Ай і аддаў яго праклёну, і што з Ай і з яго каралём учыніў гэтак, як з Ерыхонам і яго каралём, і што жыхары Гібэона заключылі мір з Ізраэлем і засталіся сярод іх, тады вельмі спалохаўся, бо Гібэон быў вялікім горадам, як адзін з каралеўскіх гарадоў, бо быў большы за Ай, і ўсе мужчыны яго былі ваярамі. Таму Аданісэдэк, кароль Ерузалема, паслаў да Хахама, караля Геброна, і да Пірама, караля Ярмута, і да Яфія, караля Лякіша, і да Дэбіра, караля Эглона, кажучы: «Прыйдзіце да мяне і дапамажыце мне ўдарыць на Гібэон за тое, што ён заключыў мір з Езусам Навіным і сынамі Ізраэля». І сабраліся, каб выступіць з усімі войскамі сваімі, пяць каралёў Амарэйскіх: кароль Ерузалема, кароль Геброна, кароль Ярмута, кароль Лякіша і кароль Эглона. Яны разбілі свой лагер каля Гібэона, каб ваяваць супраць яго.

Тады мужчыны Гібэона паслалі да Езуса Навіна ў лагер у Гільгаль, кажучы: «Не адводзь рукі сваёй ад слугаў тваіх! Прыйдзі да нас хутчэй, уратуй нас і дапамажы нам, бо сабраліся супраць нас усе каралі амарэйскія, што жывуць у гарах». Езус Навін выйшаў з Гільгаля разам з усім узброеным народам і з усімі мужнымі ваярамі. І сказаў Пан Езусу Навіну: «Не бойся іх, бо Я аддаў іх у рукі твае; ніхто з іх не ўстоіць перад табою». І прыйшоў да іх Езус Навін раптоўна. Усю ноч ішоў ён з Гільгаля. А Пан напоўніў іх страхам перад Ізраэлем і ўдарыў іх моцна ў Гібэоне. Гнаў іх па дарозе да ўзвышша Бэт Харон і біў іх аж да Азэкі і аж да Македы. А калі яны, уцякаючы ад Ізраэля, былі на схіле Бэт Харон, Пан кідаў на іх з нябёсаў вялікія камяні аж да Азэкі, і загінулі яны. Больш было тых, хто загінуў ад граду камянёў, чым тых, каго забілі сыны Ізраэля мечам.

Тады сказаў Езус Навін Пану ў той дзень, калі выдаў Пан амарэяў у рукі сыноў Ізраэля, і сказаў перад ізраэльцянамі: «Сонца, спыніся над Гібэонам, і ты, месяц, над далінаю Айялон!» І спынілася сонца, і стаў месяц, пакуль народ помсціў ворагам сваім. Ці ж не гэта напісана ў кнізе Справядлівага: «Стала сонца сярод неба і не спяшалася на захад праз увесь дзень»? І не было такога дня ні раней, ні пасля яго, калі Пан выслухаў голас чалавека. Бо Пан змагаўся разам з Ізраэлем.

Як загадаў Пан Майсею, слугу Свайму, так Майсей наказаў Езусу Навіну, і так учыніў Езус Навін. Не занядбаў нічога з таго, што загадаў Пан Майсею.

Езус Навін авалодаў усёй той зямлёю: горамі, усёй зямлёю Нэгеб, усёй зямлёю Гашэн, Шэфэля, Араба, ізраэльскімі горамі і іх раўнінамі. Ад гары Халак, якая прасціраецца да Сэіра, і аж да Бааль-Гада ў даліне Лібана каля гары Гермон. Схапіў усіх каралёў іхніх, перамог іх і забіў.

РЭСПАНСОРЫЙ Эзх 34, 13. 15
Н. Я выведу авечах маіх з народаў і збяру іх з краінаў, і прывяду іх у зямлю іхнюю, * і буду пасвіць іх на горах Ізраэля, каля крыніцаў і па ўсіх пасяленнях гэтай зямлі.
К. Я буду пасвіць авечак Маіх і cам буду ўкладваць іх на адпачынак.
Н. І буду пасвіць іх на горах Ізраэля, каля крыніцаў і па ўсіх пасяленнях гэтай зямлі.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Каментарый да псальмаў» св. Амброзія, біскупа

(Ps 1, 4. 7-8: CSEL 64, 4-7)
Цудоўная кніга Псальмаў

Хоць усё Пісанне праменіцца ласкай Бога, аднак у найвышэйшай ступені праменіцца ёй цудоўная кніга Псальмаў. Сам Майсей, які звычайнай мовай перадаў нам гісторыю прарокаў, калі незабыўным і годным здзіўлення чынам правёў свой народ праз Чырвонае мора і бачыў, як гінуў фараон разам са сваім войскам, дасягнуў тады сваёй вяршыні (бо здзейсніў рэчы, што перавышалі чалавечую моц) і праспяваў у гонар Пана песню перамогі. Таксама і Мірыям, сястра Майсея, узяўшы бубен, заахвочвала сваіх сябровак, кажучы: «Заспяваем у гонар Пана, які праславіўся; коней і вершнікаў скінуў у марскія глыбіні» (Зых 15, 21).

Гісторыя выхоўвае, закон вучыць, прароцтва абвяшчае, напамін дакарае, заахвочанне пабуджае. З кнігі Псальмаў кожны можа мець карысць і прыняць лек, што вядзе да збаўлення. Хто б яе не чытаў, заўсёды знойдзе адпаведны лек, каб лекаваць раны, нанесеныя ўласнай пажадлівасцю. Хто б не разважаў, знойдзе ў ёй, нібы на даступным для ўсіх стадыёне, як на арэне цнотаў, падрыхтаваныя розныя спосабы змагання, каб мог выбраць, што палічыць найбольш адпаведным для сябе і што найбольш дзейсна дапаможа дасягнуць узнагароды.

Калі хтосьці стараецца пазнаць і наследаваць чыны продкаў, убачыць іх сабранымі ў адным псальме; праз кароткае чытанне засвоіць увесь гэты скарб у памяці. Калі хтосьці хоча спазнаць моц закону, які выяўляецца ў любові, бо «любоў не чыніць бліжняму зла; любоў ёсць выкананнем закону» (Рым 13, 10), няхай чытае ў псальмах, з якой вялікай любоўю дзеля захавання ад няшчасця ўсяго народу адзін чалавек супрацьстаяў шматлікім небяспекам. Тады заўважыць, што хвала, якой заслугоўвае любоў, не меншая за тую, якая належыць адвазе.

А што ж вы скажаце пра веліч змешчанага ў псальмах прароцтва? Тое, што невыразна прадказвалі іншыя, псальмісту было дадзена выразна і адкрыта, а менавіта, што Пан Езус паходзіць з яго патомства, бо сказаў Бог: «Народжанае ад цябе патомства пасаджу на троне тваім» (Пс 132 [131], 11). У псальмах прадказана не толькі нараджэнне Езуса, але таксама Яго збаўчая мука, смерць, уваскрасенне, унебаўшэсце і тое, што Ён будзе сядзець праваруч Айца. Толькі псальміст прадказаў тое, што ніхто з людзей не адважыўся выказаць і што потым сам Пан абвясціў у Евангеллі.

РЭСПАНСОРЫЙ Пс 57 (56), 8-9
Н. Гатовае сэрца маё, Пане, гатовае сэрца маё, * я буду спяваць і граць.
К. Прачніся, душа мая, прачніцеся, псалтыр і арфа, і я абуджу світанне.
Н. Я буду спяваць і граць.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, крыніца ўсялякага дабра, выслухай нашы пакорныя просьбы, асвяці наш розум, каб мы пазналі тое, што праведна, і з Тваёю дапамогаю гэта выконвалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Божа, Ты святло нябёсаў,
Святло сееш у сусвеце,
У існаванні ўсё трымаеш,
Як айцец, дзяцей бароніш.

Вось заранка зоркі гасіць,
Чырванню малюе неба.
Вецер ранішні прыносіць
Для зямлі расу жывую.

Вось знікае цемра ночы,
Разам з ёй і змрок мінае.
Сонца дзень зноў абуджае,
І святлом Хрыстовым грэе.

Езус – дзень і дзён пачатак,
Святло свету, ласк крыніца.
Ў Табе моц і праслаўленне,
Божа ў Тройцы Ты адзіны.

Збаўца наш, прымі пашану
І пакорных слуг малітвы,
Калі ў гімнах Цябе славім,
І Айца, і Духа. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Не пагарджай, Божа, * пакорным і прыгнечаным сэрцам.

Псальм 51 (50)
Змілуйся нада мною, Божа

Аднавіце дух вашага розуму і апраніцеся ў новага чалавека (Эф 4, 23-24)

Змілуйся нада мною, Божа, *
у вялікай міласці Тваёй;

і ў паўнаце міласэрнасці Тваёй *
знішчы беззаконні мае.

Цалкам абмый мяне ад правінаў маіх *
і ачысці мяне ад граху майго.

Бо я ведаю беззаконні свае, *
і грэх мой заўжды перада мною.

Табе, Табе аднаму я зграшыў *
і зло ўчыніў перад Тваімі вачыма.

Таму Ты будзеш справядлівы ў сваім прысудзе *
і беззаганны ў судзе сваім.

Вось я ў беззаконні зачаты, *
і ў граху мяне нарадзіла маці.

Ты палюбіў глыбокую праўду *
і навучыў мяне тайнай мудрасці.

Акрапі мяне ісопам – і буду чысты, *
абмый мяне – і стану бялейшы за снег.

Дай мне пачуць радасць і вяселле, *
і ўзрадуюцца косткі, якія Ты зламаў.

Адвярні аблічча сваё ад грахоў маіх *
і знішчы ўсе мае правіны.

Чыстае сэрца ствары ўва мне, Божа, *
і аднаві ўва мне трывалы дух.

Не адкінь мяне ад свайго аблічча *
і не пазбаў мяне духа Твайго святога.

Вярні мне радасць збаўлення Твайго *
і ўмацуй мяне духам прыхільным.

Навучы няправых шляхам Тваім, *
і бязбожнікі да Цябе вернуцца.

Вызвалі мяне ад крыві, Божа, †
Божа, мой Збаўца, *
няхай славіць язык мой Тваю справядлівасць.

Пане, адкрый мае вусны, *
і вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Бо Ты не прагнеш ахвяры, †
усеспаленне, хоць бы даў я, *
Табе не спадабаецца.

Ахвяра Богу – гэта скрушаны дух, *
не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам.

У сваёй дабрыні будзь ласкавы да Сіёна, *
адбудуй муры Ерузалема.

Тады ўпадабаеш Ты ахвяру справядлівасці, †
прынашэнні і ўсеспаленні, *
і прынясуць цяльцоў на Твой алтар.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Не пагарджай, Божа, * пакорным і прыгнечаным сэрцам.

2 ант. У гневе сваім, Пане, * успомні пра міласэрнасць.

Песня (Абк 3, 2-4. 13а. 15-19)
Бог з’яўляецца на суд

Падыміце галовы вашыя, бо набліжаецца адкупленне вашае (Лк 21, 28)

Пане, я пачуў Тваю вестку, *
я ўбачыў, Пане, Тваю справу.

Ажыві яе, калі прыйдзе час, †
калі прыйдзе час, дай пазнаць. *
У гневе ўспомні пра міласэрнасць.

Бог прыходзіць з Тэмана, *
а Святы – з гары Фаран.

Яго веліччу прасякнуты нябёсы, *
а зямля поўніцца Ягонай хвалою.

Ягоны бляск падобны да святла, †
выходзяць промні з рук Яго, *
і там схавана Яго магутнасць.

Ты выйшаў ратаваць свой народ, *
выбавіць памазаніка свайго.

Шлях праз мора Ты зрабіў для коней сваіх *
пасярод магутных водаў.

Я пачуў, – і ўсхвалявалася маё нутро, *
ад гуку гэтага задрыжэлі мае вусны.

Гніллё працяла мае косткі, *
і пада мной падкасіліся ногі.

Аднак я ў спакоі чакаю дзень нядолі, *
які напаткае народ, што нас прыгнятае.

Калі нават смакоўніца не расцвіце *
і не будзе на вінаграднай лазе пладоў,

калі дарэмнай будзе праца пры аліўках, *
а не ўродзяць нівы,

калі пазнікаюць авечкі з аўчарні *
і не будзе скаціны ў загонах,

я буду радавацца ў Пану, *
буду радавацца ў Богу, маім Збаўцу.

Пан Бог – мая моц, †
Ён зробіць мае ногі як у лані *
і прывядзе на вышыні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. У гневе сваім, Пане, * успомні пра міласэрнасць.

3 ант. Хвалі, Ерузалем, Пана. 

Псальм 147, 12-20 (147)
Аднаўленне Ерузалема

Хадзі, я пакажу табе нявесту, абранніцу Баранка (Ап 21, 9)

Хвалі, Ерузалем, Пана, *
† праслаўляй, Сіён, твайго Бога.

Бо Ён умацоўвае засовы брамаў тваіх, *
благаслаўляе сярод цябе сыноў тваіх.

Ён усталёўвае спакой на тваіх межах *
і насычае цябе адборнаю пшаніцай.

Ён пасылае слова сваё на зямлю, *
вельмі хутка ляціць Яго слова.

Ён снег дае, быццам воўну, *
сыпле іней, як попел.

Ён град свой кідае кавалкамі; *
хто выстаіць перад Ягоным марозам?

Ён пасылае слова сваё, – і ўсё растае, *
Ён дзьме сваім ветрам, – і цякуць воды.

Ён абвясціў слова сваё Якубу, *
пастановы свае і прысуды Ізраэлю.

Ніякаму народу больш так не ўчыніў, *
яны не ведаюць прысудаў Ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Хвалі, Ерузалем, Пана. 

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 2, 13-16
Цяпер у Хрысце Езусе вы, якія калісьці былі далёка, сталіся блізкімі дзякуючы крыві Хрыста. Ён – спакой наш, які ўчыніў адно і другое адзіным і мур варожасці, што падзяляў, зруйнаваў у целе сваім. А Закон запаведзяў знішчыў навучаннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, усталёўваючы спакой, і ў адным целе зноў прымірыць адных і другіх з Богам праз крыж, забіўшы ў сабе тую варожасць.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Я паклічу Найвышэйшага Бога, * які робіць для мяне дабро.
Н. Я паклічу Найвышэйшага Бога, * які робіць для мяне дабро.
К. Ён з нябёсаў спашле дапамогу і ўратуе мяне.
Н. Які робіць для мяне дабро.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Я паклічу Найвышэйшага Бога, * які робіць для мяне дабро.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога * наведаў нас Усход з вышыні.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога * наведаў нас Усход з вышыні.

ПРОСЬБЫ

Праславім Хрыста, які праз Духа Святога ахвяраваў сябе Айцу і сваёй крывёю ачысціў нашае сумленне ад мёртвых учынкаў, таму са шчырым сэрцам кажам:
Пане, у Тваёй волі – наш спакой.

З Тваёй ласкавасці мы атрымалі гэты дзень,
учыні, каб ён стаў пачаткам новага жыцця.

Пане, Ты ўсё стварыў і зберагаеш сваім Провідам,
дай нам бачыць Твае сляды ў кожным стварэнні.

Сваёй крывёю Ты ўстанавіў новы і вечны запавет,
учыні, каб ідучы Тваімі запаведзямі, мы захоўвалі вернасць Твайму запавету.

На крыжы з Твайго боку выцекла вада і кроў,
абмый гэтым збаўчым патокам нашыя грахі і напоўні Касцёл радасцю.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, прымі нашую ранішнюю малітву і ўчыні, каб у еднасці са святымі мы вечна спявалі Табе хвалу. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

Псальм 119 (118), 73-80
Х (Ёд)

Твае рукі стварылі і сфармавалі мяне; *
дай мне розум, каб я навучыўся Тваім запаведзям.

Тыя, хто баіцца Цябе, бачаць мяне і радуюцца, *
бо я спадзяюся на Твае словы.

Ведаю, Пане, што справядлівыя суды Твае, *
і паводле праўды Ты мяне пакараў.

Міласць Твая няхай мяне суцяшае, *
як сказаў Ты слугу свайму.

Міласэрнасць Твая няхай прыйдзе да мяне, – і я буду жыць, *
бо закон Твой – суцяшэнне маё.

Няхай асаромеюцца ганарыстыя, якія падманам прыгняталі мяне, *
я ж буду разважаць пра Твае наказы.

Няхай звернуцца да мяне тыя, хто Цябе баіцца, *
і хто ведае Твае сведчанні.

Няхай маё сэрца будзе беззаганным у Тваіх пастановах, *
каб не спазнаў я сораму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

Псальм 59 (58), 2-5. 10-11. 17-18
Просьба аб вызваленні ад ворагаў

Няхай гэтыя словы Збаўцы навучаць усіх любові да Яго Айца (Эўзэбій Цэзарэйскі)

Ад ворагаў маіх вызвалі мяне, мой Божа, *
абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне.

Вызвалі мяне ад тых, хто чыніць беззаконне, *
уратуй ад людзей крыважэрных.

Вось яны пільнуюць душу маю, *
збіраюцца супраць мяне моцныя,

не за правіну маю і не за грэх мой, Пане, *
без віны маёй збягаюцца і рыхтуюцца.

Абудзіся, выйдзі мне насустрач; †
сіла мая, я на Цябе спадзяюся, *
таму што Бог – мая абарона.

Мой міласэрны Бог выйдзе мне насустрач, *
Бог дасць мне ўбачыць пагібель маіх ворагаў.

А я славіць буду Тваю магутнасць *
і зранку абвяшчаць Тваю міласэрнасць,

бо ў дзень майго няшчасця *
Ты быў маёй цвярдыняй і сховішчам.

Сіла мая, буду праслаўляць Цябе, †
таму што Бог – мая абарона, *
мой Божа міласэрны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

Псальм 60 (59)
Малітва пасля паразы

У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі: Я перамог свет (Ян 16, 33)

Ты нас адкінуў і зламаў нас, Божа, *
разгневаўся Ты, але вярніся да нас.

Ты ўскалануў зямлю, разбіў яе, *
вылечы разломы яе, бо яна хістаецца.

Ты даў народу свайму ўбачыць цяжкае, *
напаіў віном галавакружэння.

Тым, хто Цябе баіцца, Ты даў знак, *
каб яны ўцякалі ад луку.

Каб уратаваліся тыя, каго Ты любіш, *
дапамажы сваёй правіцай і адкажы нам.

Бог прамовіў у святыні сваёй: †
«Я ўзрадуюся, падзялю Сіхем *
і адмеру даліну Сукот.

Мне належыць Гілеад, Манасэс – Мой, †
Эфраім – гэта ўмацаванне Маёй галавы, *
Юда – Маё жазло,

Мааб – гэта Мая чаша для мыцця, †
на Эдом Я кіну свой абутак, *
над Філістыяй буду радасна ўсклікаць».

Хто прывядзе мяне да ўмацаванага горада? *
Хто прывядзе мяне аж да Эдома?

Ці не Ты, Божа, нас адкінуў *
і не выходзіш, Божа, з нашымі войскамі?

Спашлі нам дапамогу ва ўціску, *
бо падтрымка чалавечая марная.

У Богу мы здзейснім велічныя справы, *
і Ён растопча нашых прыгнятальнікаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 1, 31b
Твой Бог насіў цябе, як чалавек носіць сына свайго, падчас усёй дарогі, якой вы ішлі.

К. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, і я буду жыць.
Н. Не дазволь мне асаромецца ў маёй надзеі.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, а трэцяй гадзіне вялі Цябе на крыжовую смерць дзеля збаўлення свету, пакорна просім Цябе, прабач нам нашыя грахі і захавай ад іх у будучыні. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

Псальм 119 (118), 73-80
Х (Ёд)

Твае рукі стварылі і сфармавалі мяне; *
дай мне розум, каб я навучыўся Тваім запаведзям.

Тыя, хто баіцца Цябе, бачаць мяне і радуюцца, *
бо я спадзяюся на Твае словы.

Ведаю, Пане, што справядлівыя суды Твае, *
і паводле праўды Ты мяне пакараў.

Міласць Твая няхай мяне суцяшае, *
як сказаў Ты слугу свайму.

Міласэрнасць Твая няхай прыйдзе да мяне, – і я буду жыць, *
бо закон Твой – суцяшэнне маё.

Няхай асаромеюцца ганарыстыя, якія падманам прыгняталі мяне, *
я ж буду разважаць пра Твае наказы.

Няхай звернуцца да мяне тыя, хто Цябе баіцца, *
і хто ведае Твае сведчанні.

Няхай маё сэрца будзе беззаганным у Тваіх пастановах, *
каб не спазнаў я сораму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

Псальм 59 (58), 2-5. 10-11. 17-18
Просьба аб вызваленні ад ворагаў

Няхай гэтыя словы Збаўцы навучаць усіх любові да Яго Айца (Эўзэбій Цэзарэйскі)

Ад ворагаў маіх вызвалі мяне, мой Божа, *
абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне.

Вызвалі мяне ад тых, хто чыніць беззаконне, *
уратуй ад людзей крыважэрных.

Вось яны пільнуюць душу маю, *
збіраюцца супраць мяне моцныя,

не за правіну маю і не за грэх мой, Пане, *
без віны маёй збягаюцца і рыхтуюцца.

Абудзіся, выйдзі мне насустрач; †
сіла мая, я на Цябе спадзяюся, *
таму што Бог – мая абарона.

Мой міласэрны Бог выйдзе мне насустрач, *
Бог дасць мне ўбачыць пагібель маіх ворагаў.

А я славіць буду Тваю магутнасць *
і зранку абвяшчаць Тваю міласэрнасць,

бо ў дзень майго няшчасця *
Ты быў маёй цвярдыняй і сховішчам.

Сіла мая, буду праслаўляць Цябе, †
таму што Бог – мая абарона, *
мой Божа міласэрны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

Псальм 60 (59)
Малітва пасля паразы

У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі: Я перамог свет (Ян 16, 33)

Ты нас адкінуў і зламаў нас, Божа, *
разгневаўся Ты, але вярніся да нас.

Ты ўскалануў зямлю, разбіў яе, *
вылечы разломы яе, бо яна хістаецца.

Ты даў народу свайму ўбачыць цяжкае, *
напаіў віном галавакружэння.

Тым, хто Цябе баіцца, Ты даў знак, *
каб яны ўцякалі ад луку.

Каб уратаваліся тыя, каго Ты любіш, *
дапамажы сваёй правіцай і адкажы нам.

Бог прамовіў у святыні сваёй: †
«Я ўзрадуюся, падзялю Сіхем *
і адмеру даліну Сукот.

Мне належыць Гілеад, Манасэс – Мой, †
Эфраім – гэта ўмацаванне Маёй галавы, *
Юда – Маё жазло,

Мааб – гэта Мая чаша для мыцця, †
на Эдом Я кіну свой абутак, *
над Філістыяй буду радасна ўсклікаць».

Хто прывядзе мяне да ўмацаванага горада? *
Хто прывядзе мяне аж да Эдома?

Ці не Ты, Божа, нас адкінуў *
і не выходзіш, Божа, з нашымі войскамі?

Спашлі нам дапамогу ва ўціску, *
бо падтрымка чалавечая марная.

У Богу мы здзейснім велічныя справы, *
і Ён растопча нашых прыгнятальнікаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Бар 4, 28-29
Як блукаючы, вы мелі намер аддаліцца ад Бога, так цяпер у дзесяць разоў больш прагніце навярнуцца і шукаць Яго. Бо той, хто спаслаў на вас гэтае зло, спашле вам вечную радасць разам са збаўленнем вашым.

К. У Пана міласэрнасць.
Н. І шчодрае ў Яго адкупленне.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, а шостай гадзіне, калі свет ахапіла цемра, Ты быў прыбіты да дрэва крыжа і стаў беззаганнай ахвярай дзеля нашага збаўлення, спасылай нам заўсёды Тваё святло і вядзі людзей па шляху вечнага жыцця. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

Псальм 119 (118), 73-80
Х (Ёд)

Твае рукі стварылі і сфармавалі мяне; *
дай мне розум, каб я навучыўся Тваім запаведзям.

Тыя, хто баіцца Цябе, бачаць мяне і радуюцца, *
бо я спадзяюся на Твае словы.

Ведаю, Пане, што справядлівыя суды Твае, *
і паводле праўды Ты мяне пакараў.

Міласць Твая няхай мяне суцяшае, *
як сказаў Ты слугу свайму.

Міласэрнасць Твая няхай прыйдзе да мяне, – і я буду жыць, *
бо закон Твой – суцяшэнне маё.

Няхай асаромеюцца ганарыстыя, якія падманам прыгняталі мяне, *
я ж буду разважаць пра Твае наказы.

Няхай звернуцца да мяне тыя, хто Цябе баіцца, *
і хто ведае Твае сведчанні.

Няхай маё сэрца будзе беззаганным у Тваіх пастановах, *
каб не спазнаў я сораму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

Псальм 59 (58), 2-5. 10-11. 17-18
Просьба аб вызваленні ад ворагаў

Няхай гэтыя словы Збаўцы навучаць усіх любові да Яго Айца (Эўзэбій Цэзарэйскі)

Ад ворагаў маіх вызвалі мяне, мой Божа, *
абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне.

Вызвалі мяне ад тых, хто чыніць беззаконне, *
уратуй ад людзей крыважэрных.

Вось яны пільнуюць душу маю, *
збіраюцца супраць мяне моцныя,

не за правіну маю і не за грэх мой, Пане, *
без віны маёй збягаюцца і рыхтуюцца.

Абудзіся, выйдзі мне насустрач; †
сіла мая, я на Цябе спадзяюся, *
таму што Бог – мая абарона.

Мой міласэрны Бог выйдзе мне насустрач, *
Бог дасць мне ўбачыць пагібель маіх ворагаў.

А я славіць буду Тваю магутнасць *
і зранку абвяшчаць Тваю міласэрнасць,

бо ў дзень майго няшчасця *
Ты быў маёй цвярдыняй і сховішчам.

Сіла мая, буду праслаўляць Цябе, †
таму што Бог – мая абарона, *
мой Божа міласэрны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

Псальм 60 (59)
Малітва пасля паразы

У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі: Я перамог свет (Ян 16, 33)

Ты нас адкінуў і зламаў нас, Божа, *
разгневаўся Ты, але вярніся да нас.

Ты ўскалануў зямлю, разбіў яе, *
вылечы разломы яе, бо яна хістаецца.

Ты даў народу свайму ўбачыць цяжкае, *
напаіў віном галавакружэння.

Тым, хто Цябе баіцца, Ты даў знак, *
каб яны ўцякалі ад луку.

Каб уратаваліся тыя, каго Ты любіш, *
дапамажы сваёй правіцай і адкажы нам.

Бог прамовіў у святыні сваёй: †
«Я ўзрадуюся, падзялю Сіхем *
і адмеру даліну Сукот.

Мне належыць Гілеад, Манасэс – Мой, †
Эфраім – гэта ўмацаванне Маёй галавы, *
Юда – Маё жазло,

Мааб – гэта Мая чаша для мыцця, †
на Эдом Я кіну свой абутак, *
над Філістыяй буду радасна ўсклікаць».

Хто прывядзе мяне да ўмацаванага горада? *
Хто прывядзе мяне аж да Эдома?

Ці не Ты, Божа, нас адкінуў *
і не выходзіш, Божа, з нашымі войскамі?

Спашлі нам дапамогу ва ўціску, *
бо падтрымка чалавечая марная.

У Богу мы здзейснім велічныя справы, *
і Ён растопча нашых прыгнятальнікаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 1, 13-15
Паколькі Бог не стварыў смерці, Ён не цешыцца са згубы жывога. Бо Ён стварыў усё для жыцця, стварэнні свету маюць ў сабе здароўе, няма ў іх знішчальнай атруты, ні валадарства памерлых на зямлі. Справядлівасць несмяротная.

К. Пан збавіў душу маю ад смерці.
Н. Каб хадзіў я перад абліччам Божым у святле жывых.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, Ты церпячага злачынцу прывёў з крыжа ў сваё Валадарства, вызнаючы нашыя грахі, з даверам просім Цябе, каб пасля смерці дазволіў нам з радасцю ўвайсці ў брамы раю. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Калі ўжо сонца заходзіць на небе,
Малее святло перад змрокам ночы,
Думкі, пачуцці да Цябе кіруем,
Магутны Стварыцель і Кароль сусвету.

Схіліся, Пане, над нашай нядоляй,
Над грэхам нашым і немаччу нашай,
Гэта не бунт прад Табою, о Божа,
А толькі слабасць людская.

Бо мы ўсе шчыра жадаем, о Пане,
Пайсці за Табою, Тваёй Добрай Весткай.
Будзь міласэрны, ратуй ласкава
Верных сваіх, што заблукалі.

Дай нам надзею, што заўтра зноў станем
На шлях справядлівы дабра, збаўлення.
Тое, што сёння нас раздзяляе,
Любоў хай знішчыць.

Ойча, і Сыне, і Дух жыватворны,
Пакорным спевамі мы славім Тройцу.
Верым, што прыйдзеш ў цішы вечаровай,
Каб нас адарыць спакоем. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, выратуй душу маю ад смерці, * а ногі – ад падзення.

Псальм 116, 1-9 (114)
Падзяка

Праз многія пакуты вам належыць увайсці ў Валадарства Божае (Дз 14, 22)

Люблю я Пана, бо Ён пачуў *
голас маіх малітваў.

Бо Ён схіліў вуха сваё да мяне *
ў дзень, калі я клікаў.

Акружылі мяне путы смерці, †
пакуты пякельныя знайшлі мяне; *
знайшоў я няшчасце і ўціск.

Але я паклікаў імя Пана: *
«Пане, выратуй душу маю».

Пан ласкавы і справядлівы, *
наш Бог міласэрны.

Ахоўвае Пан прастадушных: *
я знемагаў, – і Ён уратаваў мяне.

Вярніся, мая душа, да свайго адпачынку, *
бо Пан добра табе ўчыніў.

Бо Ён вырваў душу маю ад смерці, *
вочы – ад слёз, ногі – ад падзення.

Буду хадзіць перад абліччам Пана *
на зямлі жывых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, выратуй душу маю ад смерці, * а ногі – ад падзення.

2 ант. Дапамога мая ад Пана, * які стварыў неба і зямлю.

Псальм 121 (120)
Вартаўнік народу

Яны ўжо не будуць ні галадаць, ні прагнуць, і не будзе паліць іх сонца і ніякая спёка (Ап 7, 16)

Падымаю вочы свае да вышыняў: *
адкуль прыйдзе мая дапамога?

Дапамога мая ад Пана, *
які стварыў неба і зямлю.

Ён не дасць пахіснуцца назе тваёй, *
не задрэмле той, хто цябе сцеражэ.

Не дрэмле і не спіць *
той, хто сцеражэ Ізраэль.

Пан сцеражэ цябе, *
Пан – твой цень, Ён праваруч цябе.

Удзень сонца не ўдарыць цябе, *
ні месяц ноччу.

Пан захавае цябе ад усякага зла, *
будзе берагчы душу тваю.

Пан будзе сцерагчы выйсце тваё і вяртанне *
цяпер і навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Дапамога мая ад Пана, * які стварыў неба і зямлю.

3 ант. Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, * Валадар вякоў.

Песня (Ап 15, 3-4)
Гімн пакланення

Вялікія і цудоўныя справы Твае, *
Пане Божа ўсемагутны.

Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, *
Валадару народаў.

Хто ж не будзе баяцца, Пане, *
і не праславіць імені Твайго?

Таму што Ты адзін Святы, †
таму што ўсе народы прыйдуць *
і паклоняцца перад Табою,

бо аб’явіліся *
Твае справядлівыя прысуды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, * Валадар вякоў.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 2, 7-10а
Абвяшчаем мудрасць Божую, схаваную ў таямніцы, якую Бог прадвызначыў перад вякамі для славы нашай. Ніхто з князёў гэтага свету не пазнаў яе; бо, калі б пазналі, не ўкрыжавалі б Пана славы. Але, як напісана: Чаго вока не бачыла, і вуха не чула, і чаго сэрца не здолела зразумець, тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць Яго. Нам жа Бог адкрыў праз Духа, бо Дух пранікае ва ўсё, нават у глыбіні Божыя.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Хрыстус памёр за нашыя грахі, * каб прывесці нас да Бога.
Н. Хрыстус памёр за нашыя грахі, * каб прывесці нас да Бога.
К. Забіты у целе, але ажыўлены ў Духу.
Н. Каб прывесці нас да Бога.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Хрыстус памёр за нашыя грахі, * каб прывесці нас да Бога.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Памятай, Пане, пра міласэрнасць сваю, * як абяцаў бацькам нашым.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Памятай, Пане, пра міласэрнасць сваю, * як абяцаў бацькам нашым.

ПРОСЬБЫ

Благаслаўляем Езуса Хрыста, які ў сваёй ласкавасці суцяшае засмучаных. З пакораю просім Яго:
Пане, змілуйся над сваім народам.

Пане Езу, Ты суцяшаеш пакорных,
скіруй свoй позірк на слёзы бедных.

Ласкавы Божа, пачуй стогны паміраючых,
няхай іх наведае і суцешыць Твой анёл.

Дазволь выгнаннікам пазнаць Твой Провід,
дапамажы ім вярнуцца ў зямную айчыну і дасягнуць нябеснай.

Адары сваёй любоўю грэшнікаў,
каб яны памірыліся з Табою і з Тваім Касцёлам.

Май ласку збавіць нашых памерлых братоў,
адары іх паўнатой Твайго адкуплення.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты ў згаршэнні крыжа адкрыў таямніцу сваёй мудрасці, дай нам пазнаць у пакутах хвалу Твайго Сына і ганарыцца Яго крыжом. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

Псальм 88 (87)
Малітва ў цяжкой хваробе

Цяпер – ваша гадзіна і ўлада цемры (Лк 22, 53)

Пане, Божа збаўлення майго, *
удзень і ўначы я Цябе клікаў.

Няхай мая малітва дойдзе да Твайго аблічча, *
схілі вуха сваё да крыку майго.

Бо душа мая насыцілася няшчасцямі, *
і жыццё маё наблізілася да адхлані.

Мяне залічваюць да тых, хто сыходзіць у магілу, *
я стаў быццам чалавек, пазбаўлены сілы.

Паміж мёртвымі я пакінуты, *
як забітыя, што спяць у магіле,

пра якіх Ты больш не ўспамінаеш, *
яны адкінутыя ад Тваёй рукі.

Ты паклаў мяне ў глыбокім доле, *
у змроку і ў бездані.

Спачыла на мне Твая лютасць, *
і ўсе хвалі Твае Ты спаслаў на мяне.

Ты аддаліў ад мяне маіх знаёмых, †
зрабіў мяне ганьбаю для іх, *
я замкнёны, і не магу выйсці.

Маё вока слабне ад цярпення. †
Штодня я клічу Цябе, Пане, *
да Цябе працягваю рукі мае.

Ці ж памерлым Ты ўчыніш цуды, *
ці ж мёртвыя ўстануць і будуць славіць Цябе?

Ці ў магіле абвяшчаецца Твая міласэрнасць, *
а праўда Твая ў месцы згубы?

Хіба ў цемры пазнаюць Твае цуды *
і ў краіне забыцця Тваю справядлівасць?

Але я клічу Цябе, Пане, *
і раніцай мая малітва Цябе сустракае.

Чаму адкідаеш, Пане, душу маю, *
хаваеш аблічча сваё ад мяне?

Я ўбогі і паміраю з маладосці, *
нясу цяжар страху перад Табой і знясілеў.

Прайшоў нада мною Твой гнеў, *
а жах перад Табою знішчае мяне.

Акружаюць мяне кожны дзень, як вада, *
атачаюць мяне з усіх бакоў адразу.

Ты аддаліў ад мяне сяброў і блізкіх, *
і цемра – маё таварыства.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Ер 14, 9
Пане, Ты сярод нас, і Тваё святое імя было паклікана над намі. Не пакідай нас, Пане Божа наш. 

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын памёр і быў пахаваны, дапамажы нам стаць падобнымі да Яго, каб мы маглі разам з Ім уваскрэснуць для новага жыцця. Які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com