Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ, МАЦІ КАСЦЁЛА
Успамін


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Станем з падзякаю / перад абліччам Пана.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Станем з падзякаю / перад абліччам Пана.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Станем з падзякаю / перад абліччам Пана.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Станем з падзякаю / перад абліччам Пана.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Станем з падзякаю / перад абліччам Пана.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Станем з падзякаю / перад абліччам Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Станем з падзякаю / перад абліччам Пана.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Святло боскасці вечнай
У адзінай слаўнай Тройцы,
Усе вызнаюць Тваю веліч
У малітвах, поўных пакоры.

Мы славім Айца Бога,
І Сына Яго мы славім,
І Духа, што ў любові
Яднае ўсіх у Тройцы.

Ты – праўда, любоў і шчасце,
Ў Табе ўсе нашы мэты.
З даверам Бога мы клічам,
У Ім ёсць крыніца веры.

У Ім – канец і пачатак,
У Ім – крыніца сусвету,
Надзея для ўсіх, хто верыць,
Жыццё, што ўсё ажыўляе.

Стварыцель сусвету адзіны,
Цудоўны мастак усіх рэчаў,
Святло, што кожнаму свеціць,
І Слова, што ўсіх суцяшае.

Айца і Сына мы просім,
Якія ў адзінстве з Духам
Кіруюць светам з любоўю
У непадзельнай Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Збаў мяне, Пане, * дзеля сваёй міласэрнасці.

Псальм 6
Прыгнечаны чалавек просіць Божай міласэрнасці

Цяпер усхвалявана душа мая… Ойча, захавай Мяне ад гэтай гадзіны (Ян 12, 27)

Не папракай мяне, Пане, у сваёй злосці, *
не карай мяне ў сваім гневе.

Змілуйся нада мною, Пане, бо я слабы, †
вылечы мяне, Пане, *
бо ўстрывожаныя мае косткі.

І душа мая ўсхвалявалася вельмі, *
Пане, дакуль жа яшчэ?

Павярніся, Пане, уратуй маю душу, *
збаў мяне дзеля сваёй міласэрнасці.

Бо ніхто пасля смерці не памятае пра Цябе, *
у адхлані хто будзе славіць Цябе?

Я змучаны ад стогну свайго, †
кожную ноч я абмываю сваё ложа, *
слязамі сваімі акрапляю сваю пасцель.

Высахла ад журбы маё вока, *
пастарэла з­за ўсіх ворагаў маіх.

Адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць беззаконне, *
бо Пан пачуў голас майго плачу.

Пан пачуў маё маленне, *
Пан прыняў маю малітву.

Асаромлены будуць і спалохаюцца моцна †
ўсе ворагі мае; *
яны адступяць і вельмі хутка зведаюць сорам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Збаў мяне, Пане, * дзеля сваёй міласэрнасці.

2 ант. Пан стаў прытулкам * для беднага ў нядолі.

Псальм 9 (9 А)
Падзяка за перамогу

І зноў прыйдзе судзіць жывых і памерлых

І (1-11)

Буду дзякаваць Табе, Пане, усім сэрцам, *
абвяшчаць усе Твае цуды.

Буду радавацца Табе і весяліцца, *
спяваць імені Твайму, Найвышэйшы.

Калі ворагі мае павернуцца назад, *
то спатыкнуцца і загінуць перад Тваім абліччам.

Ты здзейсніў суд нада мною і мой прысуд, *
Ты сеў на троне як справядлівы суддзя.

Ты дакарыў народы і знішчыў бязбожніка, *
сцёр іхняе імя на векі вечныя.

Ворагі загінулі – руіны вечныя; †
і гарады разбурыў Ты, *
знікла памяць пра іх.

Але Пан трывае навекі; †
Ён трон свой паставіў, *
каб судзіць народы.

Ён будзе судзіць свет справядліва, *
асудзіць народы ў праўдзе.

І будзе Пан прытулкам для прыгнечанага, *
прыстанішчам у час нядолі.

Спадзяюцца на Цябе, хто імя Тваё ведае, *
бо не пакідаеш тых, Пане, хто Цябе шукае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан стаў прытулкам * для беднага ў нядолі.

3 ант. Абвяшчу Тваю хвалу * ў брамах дачкі Сіёна.

ІІ (12-21)

Спявайце Пану, які жыве на Сіёне, *
абвяшчайце між народамі Яго справы,

бо Ён спаганяе за кроў, *
памятае і не забывае пра стогны ўбогіх.

Змілуйся нада мною, Пане, †
паглядзі на маю нядолю з прычыны тых, *
хто мяне ненавідзіць.

Ты вывеў мяне з брамаў смерці, †
каб я расказваў пра ўсю Тваю хвалу ў брамах дачкі Сіёна *
і радаваўся Тваёй дапамозе.

Народы паўпадалі ў яму, якую выкапалі самі, *
у сетку, што яны схавалі, патрапіла іхняя нага.

Пан паказаў сябе, здзейсніў правасуддзе, *
грэшнік злоўлены справамі рук сваіх.

Няхай грэшнікі сыдуць у адхлань, *
і ўсе народы, што Бога забылі.

А бедны не заўсёды будзе ў забыцці, *
і надзея ўбогіх ніколі не загіне.

Устань, Пане, каб не пераважыў чалавек, *
няхай народы будуць асуджаны перад Тваім абліччам.

Навядзі, Пане, на іх страх, *
няхай народы спазнаюць, што яны толькі людзі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Абвяшчу Тваю хвалу * ў брамах дачкі Сіёна.

К. Навучы мяне – і буду захоўваць Закон Твой.
Н. І берагчы яго ўсім сваім сэрцам.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Ёва 29, 1-10; 30, 1. 9-23 

Ёў аплаквае сваю нядолю

Ёў працягваў далей мову сваю, кажучы: «Хто верне мне ранейшыя месяцы і дні, калі Бог апекаваўся мною, калі Ягоны светач свяціў над маёй галавою, а я ў Ягоным святле хадзіў у цемры? Я быў як у дні маладосці маёй, калі Божая прыхільнасць была над маім намётам, калі Усемагутны быў яшчэ са мною, і дзеці мае – вакол мяне, калі мае ногі купаліся ў малаку, і скала струменіла мне патокамі алею; калі праходзіў праз брамы горада і на плошчы займаў месца сваё. Хлопцы, калі бачылі мяне, хаваліся, а старэйшыя ўставалі. Князі пераставалі прамаўляць і прыкладвалі пальцы да сваіх вуснаў. Голас знатных заціхаў, а язык іхні прысыхаў да паднябення.

А цяпер смяюцца з мяне маладзейшыя за мяне, чыіх бацькоў я не змясціў бы разам з сабакамі статку майго. Цяпер я стаў іхняй частушкай і прымаўкай у іхніх размовах. Яны грэбуюць мною, аддаляюцца ад мяне і не вагаюцца пляваць мне ў твар. Цяпер Ён аслабіў мой лук і прынізіў мяне, а яны распусцілі супраць мяне языкі свае. З майго правага боку стаў гэты зброд. Яны ставяць перад маёй нагою пастку, пракладваюць супраць мяне шляхі пагібелі. Знішчаюць сцежку маю, жадаюць маёй згубы, і не было ў іх памочнікаў. Урываюцца, як праз шырокі пралом, налятаюць як спусташэнне. Жах ахапіў мяне; як вецер, развеялася мая веліч, і выратаванне маё знікае, як воблака.

А цяпер выходзіць з мяне жыццё; дні нядолі агарнулі мяне. Уначы боль працінае мае косткі; не маю адпачынку ад маіх згрызотаў. З вялікай сілаю схапіў Пан мяне за адзенне; як край плашча, звязвае мяне. Кінуў мяне ў бруд, я стаў падобны да пылу і попелу.

Я заклікаю Цябе, але Ты не адказваеш мне. Я стаю, але Ты толькі глядзіш на мяне. Бязлітасна абыходзішся са мною, сваёй моцнаю рукою пераследуеш мяне. Падымаеш мяне на вецер, каб ён панёс мяне, палохаеш мяне. Ведаю, што Ты вядзеш мяне да смерці і ў дом, прызначаны для ўсіх жывых».

РЭСПАНСОРЫЙ Ёў 30, 17. 19; 7, 16b
Н Уначы боль пранізвае мае косткі; не маю адпачынку ад маіх згрызотаў. * Кінуў мяне, Пан, у бруд, я стаў падобны да пылу і попелу.
К. Адыдзі ад мяне, Пане, бо дні мае нішто.
Н. Кінуў Кінуў мяне, Пан, у бруд, я стаў падобны да пылу і попелу.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Духоўнае настаўленне» св. Даратэя, абата

(Doct. 7, De accusatione sui ipsius, 1-2: PG 88, 1695-1699)
Прычына неспакою ў тым, што мы не вінавацім саміх сябе

Паразважаем, браты, як гэта дзеецца, што часам хтосьці, пачуўшы прыкрае слова, прымае яго спакойна, быццам бы не чуў яго ўвогуле, а часам, як толькі пачуе, мучаецца і непакоіцца. У чым прычына такіх розных рэакцый? І ці на гэта адна, ці некалькі прычын? Што тычыцца мяне, я бачу шмат прычын, але адна, так бы мовіць, нараджае ўсе астатнія.

Паспрабую растлумачыць. Вось, напрыклад, чалавек захоўвае ўнутраную засяроджанасць і дух малітвы. Знаходзіцца, як кажуць, у адпаведным духоўным стане. Цярпліва ставіцца да свайго нялёгкага брата. А іншы, з прычыны прывязанасці да брата, спакойна зносіць ад яго кожную несправядлівасць. Здараецца таксама, што хтосьці пагарджае тым, хто яго зневажае, лічыць яго нічым, абыякавы да ўсяго, што ён робіць, і не адказвае на тое, што ён кажа і як захоўваецца. Таму бывае, кажу, што захаванне спакою вынікае часам з пагарды і абыякавасці. Гэта сапраўды вядзе да згубы.

Недахоп цярплівасці і абурэнне на брата, які прычыняе крыўду, вынікае з неадпаведнай духоўнай паставы ў дадзены момант, з прычыны непрыязнасці да брата. Існуе акрамя таго шмат іншых прычынаў, якія можна пералічыць. Аднак, калі ўважліва паразважаем, прыйдзем да высновы, што прычына ўсялякага неспакою і абурэння ў тым, што мы не вінавацім саміх сябе. Адсюль вынікае ўся нашая пакута, таму мы не можам ніколі знайсці спакою. Таму нічога дзіўнага, што ўсе святыя мужы не бачылі па-за гэтай дарогай ніводнай іншай, якая б вяла да спакою. Дарэчы мы самі ведаем, што ніхто не знайшоў іншай дарогі да спакою. Нам жа здаецца, што мы знайшлі і што ідзём абсалютна правільным шляхам, без згоды на тое, каб у нават самым малым вінаваціць саміх сябе!

Але ў той жа час, калі б чалавек здзейсніў тысячы хвалебных чынаў, але адышоў ад гэтай дарогі, ніколі не перастане мучыць сябе і іншых, губляючы такім чынам увесь плён сваёй працы.

РЭСПАНСОРЫЙ 1 Ян 1, 8. 9; Прып 28, 13
Н. Калі кажам, што не маем граху, ашукваем саміх сябе. * Калі ж вызнаём грахі нашыя, то Бог, верны і справядлівы, адпусціць нам грахі.
К. Не спазнае шчасця той, хто хавае свае памылкі.
Н. Калі ж вызнаём грахі нашыя, то Бог, верны і справядлівы, адпусціць нам грахі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Провід ніколі не памыляецца ў сваіх прадвызначэннях, пакорна Цябе просім, каб Ты аддаліў ад нас усё, што нам шкодзіць, і адарыў усім, што патрэбна нам для збаўлення. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Ззянне бляску Божай хвалы,
Той, хто ад Святла паходзіць,
Бляску і жыцця Стварыцель,
Дзень, які ўсе дні стварае.

Асвятлі, о Сонца праўды,
Сваім промнем нашы душы.
Азары ўсе пачуцці
Святым ззяннем Твайго Духа.

У малітвах просьбы ўзносім
Да Айца хвалы спрадвечнай, –
Напаўняй нас шчодра ласкай,
Радасцю жыцця без грэху.

Асвятлі сваім святлом нас,
Знішчы зайздрасць у любові,
Адхілі ад справядлівых
Усё ліхое і нядолю.

Навучы нас жыць у праўдзе,
У цноце дай трываць нязломна,
Асвятляй шлях ласкай веры,
Аддаляй усе спакусы.

Нашае жыццё – Ты, Хрыстэ,
Ежа і напой збавенны,
Вернікаў збяры, о Езу,
Ля стала сваёй Ахвяры.

Дзень у радасці спашлі нам,
Раніцу – без ценю грэху,
У поўдзень верай наталі нас,
Каб не прагнуць нам навекі.

Хай святло Тваё вядзе нас,
А надзея зоркай будзе.
Праслаўляем Айца Бога
Мы ў Слове разам з Духам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, да Цябе малюся, * выслухай раніцай мой голас.

Псальм 5, 2-10. 12-13
Ранішняя малітва аб дапамозе

Тыя, хто прыме слова, будуць вечна радавацца, калі яно паселіцца ў іх

Пачуй, Пане, мае словы, *
зразумей стагнанні мае.

Прыслухайся да голасу крыку майго, *
Валадар і Бог мой, бо да Цябе малюся.

Пане, выслухай раніцай мой голас, *
раніцай звяртаюся да Цябе і чакаю.

Паколькі Ты Бог, які не жадае беззаконня, *
грэшнік не будзе жыць каля Цябе.

Несправядлівыя не вытрываюць *
перад Тваімі вачыма.

Ты ненавідзіш усіх, хто чыніць беззаконне. *
Загубіш тых, хто кажа хлусню;

чалавек крыважэрны і падступны *
брыдкі для Пана.

А я ў вялікай міласэрнасці Тваёй *
увайду ў дом Твой,

пакланюся святыні Тваёй святой *
у боязі перад Табой.

Пане, вядзі мяне ў справядлівасці сваёй †
на зло прыгнятальнікам маім, *
зрабі простым перада мною шлях свой.

Бо ў іхніх вуснах няма праўды, *
сэрцы іхнія – воўчая яма,

горла іхняе – адкрытая магіла, *
яны ліслівяць сваімі языкамі.

Няхай узрадуюцца ўсе, †
хто шукае ў Цябе прытулку, *
няхай вечна весяляцца.

Ты іх абароніш, і ўсцешацца Табою тыя, *
хто любіць Тваё імя.

Бо Ты, Пане, благаслаўляеш справядлівага, *
прыхільнасцю атуляеш яго, быццам шчытом.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, да Цябе малюся, * выслухай раніцай мой голас.

2 ант. Мы праслаўляем Тваё велічнае імя, * наш Божа.

Песня (1 Кр 29, 10-13)
Аднаму Богу пашана і слава

Благаслаўлёны Бог і Айцец нашага Пана Езуса Хрыста (Эф 1, 3)

Будзь праслаўлены, Пане, †
Божа нашага айца, Ізраэля, *
на векі вечныя.

Твая, Пане, узнёсласць і магутнасць, †
слава, прыгажосць і веліч, *
бо ўсё, што ў небе і на зямлі, Тваё.

Тваё, Пане, – валадарства, *
і Ты, як Галава, уздымаешся па-над усім.

Ад Цябе паходзяць багацце і слава. *
Ты над усім пануеш.

У Тваёй руцэ і сіла, і моц. *
Твая рука ўзвялічвае і ўсё ўмацоўвае.

Цяпер, наш Божа, мы дзякуем Табе *
і праслаўляем Тваё велічнае імя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Мы праслаўляем Тваё велічнае імя, * наш Божа.

3 ант. Пакланіцеся Пану * на Яго святых дзядзінцах.

Псальм 29 (28)
Абвяшчэнне слова Пана

І вось голас з нябёсаў прамовіў: «Гэта Сын Мой умілаваны, якога Я ўпадабаў» (Мц 3, 17)

Аддайце Пану, сыны Божыя, *
аддайце Пану хвалу і слаўце Яго магутнасць.

Аддайце хвалу імені Ягонаму, *
у святыні праслаўляйце Пана.

Голас Пана па-над водамі, †
загучаў Бог велічы, *
Пан над водамі вялікімі.

Голас Пана моцны, *
голас Пана поўны велічы.

Голас Пана ламае кедры, *
Пан ламае лібанскія кедры.

Ён прымушае Лібан скакаць, як цяля; *
а Сірыён – як дзікага вала.

Голас Пана выкрасае полымя агню, †
голас Пана ўстрасае пустыню, *
Пан устрасае пустыню Кадэш.

Голас Пана згінае дубы †
і агаляе гушчы лесу; *
і кожны ў святыні Ягонай кажа: «Хвала!»

Пан прабываў над патопам, *
Пан як Кароль валадарыць будзе вечна.

Пан дасць моц свайму народу, *
Пан благаслаўляе свой народ спакоем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пакланіцеся Пану * на Яго святых дзядзінцах.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Тэс 3, 10b-13
Калі хто не хоча працаваць, няхай і не есць. Але мы чулі, што некаторыя сярод вас жывуць у беспарадку: нічога не робяць, але займаюцца марнымі справамі. Такім загадваем і заахвочваем іх у Пану Езусе Хрысце, каб яны працавалі ў спакоі і елі ўласны хлеб. Вы ж, браты, не пераставайце рабіць дабро.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Благаслаўлёны Пан * ад веку да веку.
Н. Благаслаўлёны Пан * ад веку да веку.
К. Ён адзін чыніць цуды.
Н. Ад веку да веку.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Благаслаўлёны Пан * ад веку да веку.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Благаслаўлёны Пан, * Бог наш.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Благаслаўлёны Пан, * Бог наш.

ПРОСЬБЫ

Уславім Хрыста, поўнага ласкі і Духа Святога, і з вераю просім Яго:
Пане, спашлі нам cвайго Духа.

Дапамажы нам пражыць гэты дзень у радасці, спакоі і без граху,
каб, дажыўшы да вечара, мы змаглі з чыстым і радасным сэрцам узнесці Табе хвалу.

Напоўні нас сёння сваім святлом
і кіруй справамі нашых рук.

Пакажы нам сваё аблічча і падтрымай нас у добрым,
няхай умацуе нас Твая магутнасць.

Глянь на тых, хто спадзяецца на нашыя малітвы,
напоўні іх цела і душу дабротамі.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане, натхняй нашыя справы, няхай з намі будзе Твая дапамога, каб усялякае нашае дзеянне ў Табе мела пачатак і здзяйсненне. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Закон Пана радуе сэрца * і прасвятляе вочы.

Псальм 19 (18), 8-15
Хвала Богу Заканадаўцу

Будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш Нябесны (Мц 5, 48)

Закон Пана дасканалы, умацоўвае душу, *
сведчанне Пана вернае, яно дае мудрасць простым.

Загады Пана справядлівыя і радуюць сэрца; *
наказ Пана ясны, прасвятляе вочы.

Боязь Божая беззаганная і вечна трывае, *
прысуды Пана праўдзівыя і ўсе справядлівыя.

Больш каштоўныя за золата, †
за мноства чыстага золата, *
і саладзейшыя за мёд і сок сотавы.

Слуга Твой навучаны імі, *
у іх захаванні вялікая ўзнагарода.

Хто зразумее свае памылкі? *
Ад укрытых памылак ачысці мяне.

Ад ганарліўцаў барані слугу свайго, *
каб не панавалі яны нада мною.

Тады я буду беззаганны *
і вольны ад вялікай правіны.

Няхай словы маіх вуснаў і думкі майго сэрца †
будуць даспадобы Табе, Пане, *
мая скала і мой Адкупіцель.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Закон Пана радуе сэрца * і прасвятляе вочы.

2 ант. Устаў Пан, * каб судзіць народы справядліва.

Псальм 7
Малітва справядлівага, які церпіць кпіны

Вось Суддзя стаіць пры дзвярах (Як 5, 9)

І (1-10)

Пане, мой Божа, на Цябе спадзяюся, *
уратуй мяне ад усіх ганіцеляў маіх і вызвалі мяне.

Каб не схапілі, як леў, душу маю *
і не разадралі, пакуль няма каму ўратаваць мяне.

Пане, мой Божа, калі я гэта зрабіў, *
калі ёсць беззаконне на маіх далонях,

калі я адплаціў злом майму дабрачынцу *
і абрабаваў дашчэнту свайго ворага,

няхай вораг пераследуе мяне і схопіць, †
і затопча ў зямлю маё жыццё, *
а маю славу аберне ў пыл.

Устань, Пане, у гневе сваім, †
падыміся супраць зацятасці ворагаў маіх, *
абудзіся, мой Божа, на суд, які Ты склікаў.

Грамада народу Цябе акружыць, †
а Ты вярніся на вышыню па-над імі: *
Пан будзе судзіць народы.

Пане, судзі мяне па справядлівасці маёй *
і па маёй нявіннасці, што ўва мне.

Няхай скончыцца зласлівасць грэшнікаў; †
умацуй праведнага, *
Божа справядлівы, які даследуеш нутро і сэрца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Устаў Пан, * каб судзіць народы справядліва.

3 ант. Бог – суддзя справядлівы і моцны, * які ратуе праведных сэрцам.

ІІ (11-18)

Мой шчыт – гэта Бог, *
які ратуе праведных сэрцам.

Бог – суддзя справядлівы, *
Бог, які штодня спаганяе.

Калі хто не навернецца, †
Ён навострыць свой меч, *
нацягне свой лук і падрыхтуе яго.

Падрыхтуе для яго смяротную зброю, *
зробіць вогненнымі стрэлы свае.

Вось бязбожны зачаў несправядлівасць, *
зацяжарыў смуткам і нарадзіў падман.

Выкапаў яму і паглыбіў яе, *
і зваліўся ў яму, якую зрабіў.

І вярнулася яго зло на яго галаву, *
а яго насілле звалілася на ягонае цемя.

Я праслаўляю Пана за Яго справядлівасць *
і спяваю імені Найвышэйшага Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог – суддзя справядлівы і моцны, * які ратуе праведных сэрцам.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 13, 8. 10
Нікому нічога не будзьце павінныя, апроч узаемнай любові, бо той, хто любіць бліжняга, выканаў Закон. Любоў не чыніць бліжняму зла; любоў ёсць выкананнем Закону.

К. Ты – мая дапамога, не пагарджай мною.
Н. Не адкідай мяне, Божа, мой Збаўца.

МАЛІТВА

Божа, найлепшы Ойча, Ты даў людзям працу, каб яны праз яе маглі развівацца і дапамагаць адно аднаму, учыні, каб мы рупліва працавалі і жылі як Твае дзеці ў духу сапраўднай любові. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Закон Пана радуе сэрца * і прасвятляе вочы.

Псальм 19 (18), 8-15
Хвала Богу Заканадаўцу

Будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш Нябесны (Мц 5, 48)

Закон Пана дасканалы, умацоўвае душу, *
сведчанне Пана вернае, яно дае мудрасць простым.

Загады Пана справядлівыя і радуюць сэрца; *
наказ Пана ясны, прасвятляе вочы.

Боязь Божая беззаганная і вечна трывае, *
прысуды Пана праўдзівыя і ўсе справядлівыя.

Больш каштоўныя за золата, †
за мноства чыстага золата, *
і саладзейшыя за мёд і сок сотавы.

Слуга Твой навучаны імі, *
у іх захаванні вялікая ўзнагарода.

Хто зразумее свае памылкі? *
Ад укрытых памылак ачысці мяне.

Ад ганарліўцаў барані слугу свайго, *
каб не панавалі яны нада мною.

Тады я буду беззаганны *
і вольны ад вялікай правіны.

Няхай словы маіх вуснаў і думкі майго сэрца †
будуць даспадобы Табе, Пане, *
мая скала і мой Адкупіцель.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Закон Пана радуе сэрца * і прасвятляе вочы.

2 ант. Устаў Пан, * каб судзіць народы справядліва.

Псальм 7
Малітва справядлівага, які церпіць кпіны

Вось Суддзя стаіць пры дзвярах (Як 5, 9)

І (1-10)

Пане, мой Божа, на Цябе спадзяюся, *
уратуй мяне ад усіх ганіцеляў маіх і вызвалі мяне.

Каб не схапілі, як леў, душу маю *
і не разадралі, пакуль няма каму ўратаваць мяне.

Пане, мой Божа, калі я гэта зрабіў, *
калі ёсць беззаконне на маіх далонях,

калі я адплаціў злом майму дабрачынцу *
і абрабаваў дашчэнту свайго ворага,

няхай вораг пераследуе мяне і схопіць, †
і затопча ў зямлю маё жыццё, *
а маю славу аберне ў пыл.

Устань, Пане, у гневе сваім, †
падыміся супраць зацятасці ворагаў маіх, *
абудзіся, мой Божа, на суд, які Ты склікаў.

Грамада народу Цябе акружыць, †
а Ты вярніся на вышыню па-над імі: *
Пан будзе судзіць народы.

Пане, судзі мяне па справядлівасці маёй *
і па маёй нявіннасці, што ўва мне.

Няхай скончыцца зласлівасць грэшнікаў; †
умацуй праведнага, *
Божа справядлівы, які даследуеш нутро і сэрца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Устаў Пан, * каб судзіць народы справядліва.

3 ант. Бог – суддзя справядлівы і моцны, * які ратуе праведных сэрцам.

ІІ (11-18)

Мой шчыт – гэта Бог, *
які ратуе праведных сэрцам.

Бог – суддзя справядлівы, *
Бог, які штодня спаганяе.

Калі хто не навернецца, †
Ён навострыць свой меч, *
нацягне свой лук і падрыхтуе яго.

Падрыхтуе для яго смяротную зброю, *
зробіць вогненнымі стрэлы свае.

Вось бязбожны зачаў несправядлівасць, *
зацяжарыў смуткам і нарадзіў падман.

Выкапаў яму і паглыбіў яе, *
і зваліўся ў яму, якую зрабіў.

І вярнулася яго зло на яго галаву, *
а яго насілле звалілася на ягонае цемя.

Я праслаўляю Пана за Яго справядлівасць *
і спяваю імені Найвышэйшага Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог – суддзя справядлівы і моцны, * які ратуе праведных сэрцам.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Як 1, 19b-20. 26
Няхай кожны чалавек слухае з ахвотай, але не будзе ахвочы да размоў, не будзе ахвочы да гневу. Бо чалавечы гнеў не здзяйсняе справядлівасці Божай. Калі хто лічыць сябе пабожным, не ўтаймоўваючы свайго языка, але зводзячы сваё сэрца, то марная пабожнасць ягоная.

К. Благаслаўляю Пана ў кожны час.
Н. Яго хвала заўсёды на маіх вуснах.

МАЛІТВА

Божа, Гаспадар вінаградніка і жніва, Ты кожнаму даеш яго працу і справядліва ўзнагароджваеш. Дай нам цярпліва несці цяжар гэтага дня і без наракання прымаць Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Закон Пана радуе сэрца * і прасвятляе вочы.

Псальм 19 (18), 8-15
Хвала Богу Заканадаўцу

Будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш Нябесны (Мц 5, 48)

Закон Пана дасканалы, умацоўвае душу, *
сведчанне Пана вернае, яно дае мудрасць простым.

Загады Пана справядлівыя і радуюць сэрца; *
наказ Пана ясны, прасвятляе вочы.

Боязь Божая беззаганная і вечна трывае, *
прысуды Пана праўдзівыя і ўсе справядлівыя.

Больш каштоўныя за золата, †
за мноства чыстага золата, *
і саладзейшыя за мёд і сок сотавы.

Слуга Твой навучаны імі, *
у іх захаванні вялікая ўзнагарода.

Хто зразумее свае памылкі? *
Ад укрытых памылак ачысці мяне.

Ад ганарліўцаў барані слугу свайго, *
каб не панавалі яны нада мною.

Тады я буду беззаганны *
і вольны ад вялікай правіны.

Няхай словы маіх вуснаў і думкі майго сэрца †
будуць даспадобы Табе, Пане, *
мая скала і мой Адкупіцель.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Закон Пана радуе сэрца * і прасвятляе вочы.

2 ант. Устаў Пан, * каб судзіць народы справядліва.

Псальм 7
Малітва справядлівага, які церпіць кпіны

Вось Суддзя стаіць пры дзвярах (Як 5, 9)

І (1-10)

Пане, мой Божа, на Цябе спадзяюся, *
уратуй мяне ад усіх ганіцеляў маіх і вызвалі мяне.

Каб не схапілі, як леў, душу маю *
і не разадралі, пакуль няма каму ўратаваць мяне.

Пане, мой Божа, калі я гэта зрабіў, *
калі ёсць беззаконне на маіх далонях,

калі я адплаціў злом майму дабрачынцу *
і абрабаваў дашчэнту свайго ворага,

няхай вораг пераследуе мяне і схопіць, †
і затопча ў зямлю маё жыццё, *
а маю славу аберне ў пыл.

Устань, Пане, у гневе сваім, †
падыміся супраць зацятасці ворагаў маіх, *
абудзіся, мой Божа, на суд, які Ты склікаў.

Грамада народу Цябе акружыць, †
а Ты вярніся на вышыню па-над імі: *
Пан будзе судзіць народы.

Пане, судзі мяне па справядлівасці маёй *
і па маёй нявіннасці, што ўва мне.

Няхай скончыцца зласлівасць грэшнікаў; †
умацуй праведнага, *
Божа справядлівы, які даследуеш нутро і сэрца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Устаў Пан, * каб судзіць народы справядліва.

3 ант. Бог – суддзя справядлівы і моцны, * які ратуе праведных сэрцам.

ІІ (11-18)

Мой шчыт – гэта Бог, *
які ратуе праведных сэрцам.

Бог – суддзя справядлівы, *
Бог, які штодня спаганяе.

Калі хто не навернецца, †
Ён навострыць свой меч, *
нацягне свой лук і падрыхтуе яго.

Падрыхтуе для яго смяротную зброю, *
зробіць вогненнымі стрэлы свае.

Вось бязбожны зачаў несправядлівасць, *
зацяжарыў смуткам і нарадзіў падман.

Выкапаў яму і паглыбіў яе, *
і зваліўся ў яму, якую зрабіў.

І вярнулася яго зло на яго галаву, *
а яго насілле звалілася на ягонае цемя.

Я праслаўляю Пана за Яго справядлівасць *
і спяваю імені Найвышэйшага Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог – суддзя справядлівы і моцны, * які ратуе праведных сэрцам.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 1, 17b-19
Cа страхам праводзьце час вашага зямнога вандравання, ведаючы, што не тленным серабром ці золатам адкуплены вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўнаю крывёю Хрыста як беззаганнага і чыстага Баранка.

К. Вызвалі мяне, Пане, і змілуйся нада мною.
Н. На сходах я благаслаўляю Пана.

МАЛІТВА

Божа, на Твой заклік мы становімся перад Табою ў тую гадзіну, калі Апосталы прыходзілі ў святыню, учыні, каб малітва, якую мы ў шчырасці сэрца ўзносім у імя Езуса, прынесла збаўленне ўсім, хто заклікае Тваё імя. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Творца, Ты сярод бязладдзя
Аддзяліў зямлю ад неба,
Для вады акрэсліў межы,
Каб не змешвалася з сушай.

Месца вызначыў для рэкаў,
Час дажджу прызнаў таксама,
Каб падчас спякоты вільгаць,
Прахалоду неслі людзям.

Дай жа, Пане, нашым душам
Ласкі дар паток бясконцы,
Каб не трапіць у пастку грэху,
Не цярпець старых памылак.

Хай жа вера дапаможа,
Пакіруе жыццём нашым,
Умацуе нас у праўдзе,
Каб хлусні не ведаў розум.

Будзь заўсёды з намі, Ойча,
Разам з Сынам, Збаўцам нашым,
З Духам, Даўцам суцяшэння,
Валадар у сэрцах нашых. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Вочы Пана * глядзяць на ўбогага.

Псальм 11 (10)
Пан – надзея справядлівага

Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны будуць насычаны (Мц 5, 6)

Шукаю прытулку ў Пану, †
чаму вы кажаце маёй душы: *
«Пералятай на гару, быццам птушка?

Бо вось бязбожнікі нацягваюць лук, †
кладуць свае стрэлы на цеціву, *
каб упоцемках страляць па праведных сэрцам.

Калі разбураны падмуркі, *
што зробіць справядлівы?»

Пан у святой сваёй святыні, *
трон Пана на нябёсах.

Вочы Ягоныя бачаць, *
павекі Яго назіраюць за сынамі чалавечымі.

Пан выпрабоўвае справядлівага і бязбожнага, *
ненавідзіць душа Яго тых, хто любіць насілле.

Ён спашле на бязбожнікаў гарачыя вуглі, †
агонь, і серу, і вецер палючы, – *
гэта частка іхняга келіха.

Бо Пан справядлівы і любіць праўду, *
праведнікі ўбачаць Ягонае аблічча.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Вочы Пана * глядзяць на ўбогага.

2 ант. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, * бо яны Бога ўбачаць.

Псальм 15 (14)
Хто годны перад Панам?

Вы ж прыступіліся да гары Сіён і да горада Бога жывога (Гбр 12, 22)

Пане, хто можа знаходзіцца ў Тваім шатры, *
хто можа жыць на Тваёй святой гары?

Той, хто паступае беззаганна †
і здзяйсняе справядлівасць, *
і гаворыць праўду ў сэрцы сваім.

Хто языком сваім не абмаўляе. †
Хто не чыніць бліжняму свайму зла, *
не ўзводзіць паклёп на свайго суседа.

Хто з пагардаю глядзіць на злога, *
але хваліць тых, хто баіцца Пана.

Хто, хоць і клянецца сабе на шкоду, *
але захоўвае клятву.

Хто срэбра сваё не дае на ліхвярства *
і не прымае подкупу супраць нявіннага.

Хто так чыніць, *
не пахіснецца ніколі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, * бо яны Бога ўбачаць.

3 ант. У сваім Сыне * Бог выбраў нас як усыноўленых дзяцей.

Песня (Эф 1, 3-10)
Пра Бога Збаўцу

Благаслаўлёны Бог *
і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста,

які благаславіў нас у Хрысце *
ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах

i выбраў нас у Ім перад стварэннем свету, †
каб мы былі святымі і беззаганнымі *
перад Ім у любові.

Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення †
праз Езуса Хрыста, *
паводле ўпадабання сваёй волі,

дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, *
якою Ён адарыў нас ва Умілаваным.

У Ім мы маем адкупленне Ягонаю Крывёю, *
дараванне правінаў,

паводле багацця ласкі Ягонай, †
якою шчодра адарыў нас *
ва ўсялякай мудрасці і разуменні,

дазволіўшы нам пазнаць †
таямніцу сваёй волі, *
паводле свайго ўпадабання,

якое раней паклаў у Ім *
для спаўнення паўнаты часу,

каб аб’яднаць усё ў Хрысце: *
тое, што на нябёсах і на зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. У сваім Сыне * Бог выбраў нас як усыноўленых дзяцей.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Клс 1, 9b-11
Напаўняйцеся пазнаннем волі Божай ва ўсёй мудрасці і духоўным разуменні, каб вы паступалі годна Пана і ва ўсім падабаліся Яму, прыносячы плён ва ўсякай добрай справе і ўзрастаючы ў пазнанні Бога; каб вы цалкам умацоўваліся паводле моцы славы Ягонай для поўнай вытрываласці і доўгацярплівасці.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Вылечы душу маю, * бо я зграшыў перад Табою.
Н. Вылечы душу маю, * бо я зграшыў перад Табою.
К. Я сказаў: Пане, змілуйся нада мною.
Н. Бо я зграшыў перад Табою.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Вылечы душу маю, * бо я зграшыў перад Табою.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Велічае душа Мая Пана, * бо Ён глянуў на пакору сваёй слугі.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Велічае душа Мая Пана, * бо Ён глянуў на пакору сваёй слугі.

ПРОСЬБЫ

Пан заключыў вечны запавет са сваім народам і не перастае благаслаўляць яго. Падзякуем Яму і з надзеяй узнясём да Яго нашыя просьбы:
Пане, спрыяй свайму народу.

Пане, збаў народ свой,
благаславі сваю спадчыну.

Збяры ў адно ўсіх хрысціянаў,
няхай паверыць свет у Хрыста, якога Ты паслаў.

Адары ласкаю нашых сяброў і блізкіх,
каб сваім жыццём яны прыцягвалі да Хрыста ўсіх.

Праяві да паміраючых сваю любоў,
каб яны ўбачылі Тваё збаўленне.

Будзь ласкавы да памерлых,
няхай яны спачнуць у Хрысце.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане, няхай узвялічвае Цябе нашае служэнне, бо дзеля нашага збаўлення Ты глянуў на пакору Дзевы Марыі, учыні, каб мы маглі радавацца паўнатой адкуплення. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

Псальм 86 (85)
Малітва беднага ў нядолі

Благаслаўлёны Бог, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым (2 Кар 1, 3. 4)

Cхілі, Пане, сваё вуха і выслухай мяне, *
бо я бедны і ўбогі.

Захавай маю душу, бо я пабожны, †
збаў, мой Божа, Твайго слугу, *
які на Цябе спадзяецца.

Змілуйся нада мною, Пане, *
бо ўвесь дзень Цябе я клічу.

Узрадуй душу слугі Твайго, *
бо да Цябе, Пане, я ўзношу сваю душу.

Бо Ты, Пане, добры і выбачлівы, *
шматміласцівы да ўсіх, хто Цябе заклікае.

Пачуй, Пане, малітву маю, *
прыслухайся да голасу майго малення.

У дзень маёй нядолі я паклічу Цябе, *
бо Ты мне адкажаш.

Сярод багоў няма падобных да Цябе, Пане; *
няма нічога такога, як Твае справы.

Усе народы, створаныя Табою, †
прыйдуць і паклоняцца перад Тваім абліччам, Пане, *
і будуць праслаўляць імя Тваё.

Бо Ты вялікі і чыніш цуды, *
Ты – Бог, Ты адзіны.

Навучы мяне, Пане, шляху Твайму, †
каб хадзіў я ў праўдзе Тваёй; *
умацуй сэрца маё ў боязі перад іменем Тваім.

І буду ўсім сэрцам сваім †
славіць Цябе, Пане Божа мой, *
імя Тваё буду праслаўляць вечна.

Бо вялікая нада мною Твая міласэрнасць, *
Ты вызваліў душу маю з бяздоння адхлані.

Божа, узбунтаваліся супраць мяне ганарлівыя, †
і зграя пераследнікаў шукае майго жыцця, *
і не зважаюць яны на Цябе.

Але Ты, Пане, Бог міласэрны і ласкавы, *
шматміласцівы, доўгацярплівы і верны.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною. †
Дай сілу Тваю слугу Твайму, *
уратуй сына сваёй слугі.

Пакажы на мне знак Тваёй дабрыні, *
каб убачылі гэта і тыя, што мяне ненавідзяць,

каб асаромеліся, *
бо Ты, Пане, дапамог мне і суцешыў мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 9-10
Бог прызначыў нас для атрымання збаўлення праз нашага Пана Езуса Хрыста, які памёр за нас, каб мы, жывыя ці мёртвыя, жылі разам з Ім.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, дай нам збаўчы спакой і ўчыні, каб зерне нашай сённяшняй працы дало плён у вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2019


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by