Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Аўторак - 11 мая 2021
VІ велікодны тыдзень
ІІ тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій) 

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Нябёсы, цешцеся ў высі,
Няхай зямля ўзвесяліцца,
Бо Хрыстус, устаўшы з памерлых,
Жыццём смяротных напоўніў.

Вярнуўся час суцяшэння,
І дзень збаўлення віднее.
У гэты дзень кроў Баранка
Зямлю напоўніла ззяннем.

Смерць і крыжовая мука
З правінаў нас адкупіла.
Бог моц сваю аказаў нам:
Памёршы, стаў пераможцам.

Надзеяй верных напоўніў,
Каб мы паверылі ў тое,
Што разам з Iм уваскрэснем
І атрымаем збаўленне.

Таму цяпер праслаўляйма
Святую Пасху Хрыстову,
Якая ўсім нам прынесла
Дары бязмежнага шчасця.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Даручы Пану шлях свой, * і Ён сам будзе дзейнічаць. / Аллелюя.

Псальм 37 (36)
Лёс несправядлівых і праведнікаў

Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю (Мц 5, 5)

І (1-11)

Не абурайся на злачынцаў *
і не зайздросці несправядлівым.

Бо яны, як трава, будуць хутка скошаны *
і завянуць, як маладая зеляніна.

Спадзявайся на Пана і чыні дабро; *
жыві на зямлі і захоўвай вернасць.

Радуйся ў Пану, – *
і Ён споўніць жаданні твайго сэрца.

Даручы Пану шлях свой, *
спадзявайся на Яго, – і Ён сам будзе дзейнічаць.

Ён выведзе, як святло, тваю справядлівасць, *
і праўду тваю, як поўдзень.

Будзь маўклівым перад Панам і давярай Яму. †
Не злуйся на таго, каму шанцуе, *
на чалавека, які чыніць падман.

Перастань злавацца і пакінь свой гнеў, *
не палай лютасцю, бо гэта прывядзе да зла.

Бо злачынцы будуць знішчаны, †
а тыя, хто спадзяецца на Пана, *
атрымаюць у спадчыну зямлю.

Яшчэ крыху, і знікне грэшнік, *
глянеш на яго месца, а яго ўжо не будзе.

А пакорныя атрымаюць у спадчыну зямлю *
і будуць цешыцца вялікім спакоем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Даручы Пану шлях свой, * і Ён сам будзе дзейнічаць. / Аллелюя.

2 ант. Ухіляйся ад зла і чыні дабро; * справядлівых Пан падтрымае. / Аллелюя.

ІІ (12-29)

Супраць справядлівага грэшнік задумвае зло *
і скрыгоча на яго сваімі зубамі.

Аднак Пан смяецца з яго, *
бо бачыць, што набліжаецца яго дзень.

Грэшнікі выцягваюць меч *
і нацягваюць свой лук,

каб скінуць беднага і гаротнага *
і забіць тых, чый шлях просты.

Але меч праб’е іх уласныя сэрцы, *
і зламаюцца іхнія лукі.

Лепш малая маёмасць справядлівага, *
чым вялікае багацце злачынцаў.

Бо рукі грэшнікаў будуць зламаны, *
а справядлівых Пан падтрымае.

Пан ведае дні беззаганных, *
і спадчына іх будзе трываць вечна.

Не будуць асаромлены ў ліхую часіну *
і ў дні голаду насычаны будуць.

Бязбожныя сапраўды загінуць, *
а ворагі Пана знікнуць,

як прыгажосць лугоў, *
у дыме знікнуць яны.

Грэшнік пазычае і не аддае, *
а справядлівы мае літасць і раздае.

Благаслаўлёныя Панам атрымаюць у спадчыну зямлю, *
а праклятыя Ім загінуць.

Пан умацоўвае крокі такога чалавека, *
Ён прыхільны да ягонага шляху.

І калі будзе падаць, ён не ўпадзе, *
бо Пан трымае яго за руку.

Я быў маладым і ўжо – стары, †
але не бачыў, каб застаўся пакінутым справядлівы *
ці каб яго нашчадкі хлеб шукалі.

Ён штодня літуецца і дае ў пазыку, *
і благаслаўлёнымі будуць яго нашчадкі.

Ухіляйся ад зла і чыні дабро, – *
і будзеш жыць навекі.

Бо Пан любіць правасуддзе *
і не пакідае сваіх верных,

яны навекі будуць захаваны, *
а патомства бязбожнікаў будзе знішчана.

Справядлівыя атрымаюць у спадчыну зямлю *
і паселяцца на ёй на векі вечныя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Ухіляйся ад зла і чыні дабро; * справядлівых Пан падтрымае. / Аллелюя.

3 ант. Спадзявайся на Пана * і захоўвай Ягоны шлях. / Аллелюя.

ІІІ (30-40)

Вусны справядлівага кажуць мудрасць, *
і язык ягоны абвяшчае правасуддзе.

Закон Божы ў ягоным сэрцы, *
і не захістаюцца яго крокі.

Грэшнік падглядае за справядлівым *
і хоча забіць яго,

але Пан не аддасць яго ў рукі ягоныя, *
і не дазволіць асудзіць яго ў судзе.

Спадзявайся на Пана *
і захоўвай Ягоны шлях,

Ён цябе ўзвысіць, †
і ты атрымаеш у спадчыну зямлю, *
і ўбачыш згубу грэшнікаў.

Я бачыў лютага бязбожніка, *
што разрастаўся як зялёны кедр Лібана,

але ён прамінуў, і яго няма, *
я шукаў яго ды не знайшоў.

Захоўвай бязвіннасць і глядзі на праведнага, *
бо будучыня за мірным чалавекам.

Злачынцы загінуць разам, *
нашчадкі бязбожнікаў будуць знішчаны.

Збаўленне справядлівых паходзіць ад Пана, *
Ён – цвярдыня іхняя ў час уціску.

Пан ім дапаможа і ўратуе, †
Ён вызваліць іх ад грэшнікаў і збавіць, *
бо яны на Яго спадзяюцца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Спадзявайся на Пана * і захоўвай Ягоны шлях. / Аллелюя.

К. Хрыстус уваскрос і ўжо не памірае, аллелюя.
Н. Смерць не мае ўжо над Ім улады, аллелюя.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Першае пасланне св. апостала Яна 2, 12-17

Захаванне Божай волі

Пішу вам, дзеці, бо адпушчаны вам грахі дзеля імя Ягонага. Пішу вам, айцы, бо вы пазналі таго, хто ёсць ад пачатку. Пішу вам, юнакі, бо вы перамаглі злога. Пішу вам, дзеці, бо вы пазналі Айца. Я напісаў вам, айцы, бо вы пазналі таго, хто ёсць ад пачатку. Я напісаў вам, юнакі, бо вы моцныя, і слова Божае жыве ў вас, і вы перамаглі злога.

Не любіце свету, ні таго, што ў свеце. Калі хто любіць свет, у тым няма любові Айца. Бо ўсё, што ў свеце: пажадлівасць цела, пажадлівасць вачэй і жыццёвая пыха – не ад Айца, але ад гэтага свету. І свет мінае, і пажадлівасць ягоная, а той, хто выконвае Божую волю, той жыве вечна.

РЭСПАНСОРЫЙ 1 Ян 2, 17. 15b
Н. Свет мінае, і пажадлівасць ягоная, * а той, хто выконвае Божую волю, жыве вечна, аллелюя.
К. Калі хто любіць свет, у тым няма любові Айца.
Н. А той, хто выконвае Божую волю, жыве вечна, аллелюя.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Каментарый да святога Евангелля паводле Яна» св. Кірыла Александрыйскага, біскупа

(Lib. 11, 11: PG 74, 559-562)
Хрыстус – гэта повязь адзінства

Св. Павел сцвярджае, што мы дасягаем цялеснай еднасці з Хрыстом заўсёды, калі прымаем Яго святое Цела. Апостал так кажа пра гэтую таямніцу пабожнасці: «Яна не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам Ягоным і прарокам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з’яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела, і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце» (Эф 3, 5-6).

Калі мы звязаныя ў адным целе Хрыстовым узаемнай сувяззю, а асабліва – лучнасцю з тым, хто прысутнічае сярод нас праз сваё Цела, чаму тады мы не ўтвараем такой выразнай еднасці ў Хрысце паміж намі ўсімі? Хрыстус – гэта повязь адзінства, бо Ён адначасова Бог і чалавек.

Што датычыць духоўнай еднасці, то, ідучы тым самым шляхам, зноў скажам, што ўсе мы, прыняўшы аднаго і таго ж Духа, а менавіта Духа Святога, пэўным чынам злучаныя паміж сабою і з Богам. Хоць паасобку нас шмат і кожнаму з нас Хрыстус даў Айцоўскага і свайго Духа, аднак гэты Дух адзіны непадзельны. Таму Ён збірае ў адно паасобныя духі, кожны з якіх застаецца сабой, і аб’ядноўвае нас у сабе.

Моц святога Цела Хрыстовага робіць Ягонымі часткамі ўсіх тых, у кім яно ёсць. Думаю, што такім жа чынам непадзельны Дух Божы, які жыве ва ўсіх, збірае кожнага ў духоўную еднасць.

Таму св. Павел зноў навучае нас «цярпець адзін аднаго ў любові, стараючыся захаваць еднасць духа ў саюзе спакою. Адно цела і адзін дух, як і вы пакліканы ў адной надзеі вашага паклікання. Адзін Пан, адна вера, адзін хрост, адзін Бог і Айцец усіх, які над усімі і праз усіх, і ва ўсіх нас» (пар. Эф 4, 2-6). Адзін Дух жыве ў кожным з нас, таму адзін Айцец і Бог усіх будзе ў нас праз свайго Сына, прыводзячы да ўзаемнай еднасці і еднасці з Ім усіх, хто ўдзельнічае ў Духу Святым.

Відавочна і тое, што праз удзел мы злучаемся з Духам Святым. Калісьці мы пакінулі цялеснае жыццё і падпарадкаваліся законам Духа. Дык ці ж не зразумела нам усім, што, пэўным чынам пакінуўшы наша жыццё і злучыўшыся з Духам Святым, мы зазналі нябеснае ператварэнне і наша натура пэўным чынам змянілася. Стаўшы ўдзельнікамі нябеснай натуры, мы ўжо завёмся не толькі людзьмі, але таксама Божымі дзецьмі і нябеснымі людзьмі.

Таму ўсе мы адно ў Айцу, і Сыне, і Духу Святым. Паўтару, што мы адно дзякуючы адзінству стану, адно дзякуючы прыпадабненню да любові Хрыстовай і ўдзелу ў Яго святым целе, а таксама дзякуючы натхнёнасці адным Духам Святым.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. 1 Кар 10, 17; пар. Пс 68 (67), 11b. 7a
Н. Адзін ёсць хлеб, адно цела – мы многія. * Бо мы ўсе саўдзельнікі аднаго хлеба і аднаго келіха, аллелюя.
К. Божа, у сваёй дабрыні Ты даў беднаму дом, падрыхтаваны для пакінутых.
Н. Бо мы ўсе саўдзельнікі аднаго хлеба і аднаго келіха, аллелюя.

МАЛІТВА

Усемагутны і міласэрны Божа, споўні ласкава нашую надзею і ўчыні нас удзельнікамі ўваскрасення Хрыста, Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Хор новага Ерузалема
Спявае новую песню
І ў радасці праслаўляе
Пасхальнае свята Баранка.

Бо Хрыстус, як леў поўны моцы,
Знішчае пякельнага цмока,
І тых, хто паснуў сном смяротным,
Ён словам сваім ажыўляе.

Вось пекла вяртае здабычу,
Якую падступна ўзяў д’ябал.
І вызваленыя з няволі,
Як статак, за пастырам крочаць.

Збавіцель прынёс перамогу,
І мы разам з Ім трыумфуем,
Бо Ён і зямлю, і нябёсы
Ў адну паяднаў краіну.

А мы як пакорныя слугі
Для нашага Пана спявайма,
Каб Ён нас увёў у палацы
Свайго валадарства ў нябёсах.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Вы прыступіліся да гары Сіён * і да горада Бога жывога, / аллелюя.

Псальм 43 (42)
Туга па святыні

Я, святло, прыйшоў на свет (Ян 12, 46)

Судзі мяне, Божа, †
рассудзі маю справу з народам неміласэрным; *
ад ілжывага і несправялівага чалавека ўратуй мяне.

Бо Ты – Бог, цвярдыня мая. †
Чаму Ты адкінуў мяне, *
чаму хаджу я ў смутку, прыгнечаны ворагам?

Спашлі сваё святло і сваю праўду; †
няхай яны кіруюць мной *
і прывядуць мяне на гару Тваю святую і ў Твае шатры.

І я падыду да алтара Бога, †
да Бога радасці і весялосці маёй. *
Праслаўлю Цябе на арфе, Божа, мой Божа.

Чаму, душа мая, ты сумуеш, *
чаго ты ўва мне стогнеш?

Спадзявайся на Бога, бо яшчэ буду славіць Яго, *
збаўленне майго аблічча і майго Бога.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Вы прыступіліся да гары Сіён * і да горада Бога жывога, / аллелюя.

2 ант. Ты, Пане, захаваў маё жыццё ад долу пагібелі, * аллелюя.

Песня (Іс 38, 10-14. 17-20)
Смутак паміраючага, радасць аздароўленага

Я – жывы, і быў мёртвы ... і маю ключы смерці (Ап 1, 17-18)

Я казаў сабе: «У палове дзён маіх †
я павінен адысці ў брамы адхлані, *
я пазбаўлены рэшты маіх гадоў».

Я казаў: «Не ўбачу я Пана на зямлі жывых, †
не ўбачу больш чалавека *
сярод жыхароў гэтага свету».

Разбяруць маё жыллё і перанясуць ад мяне, *
як шалаш пастуха.

Я павінен адрэзаць, як ткач, сваё жыццё. *
Ён мяне адрэжа ад асновы.

За дзень і да ночы *
Ты скончыш са мною.

Я крычу да світання. *
А Ён, як леў, трушчыць усе мае косткі.

Я пішчу, як ластаўка, †
уздыхаю, як голуб, *
аслаблі мае вочы, гледзячы ўгару.

Ты захаваў маё жыццё ад долу пагібелі *
і за спіну сваю кінуў усе мае грахі.

Бо не адхлань будзе славіць Цябе, *
і смерць не будзе Цябе праслаўляць;

а тыя, хто сыходзіць у магілу, *
не чакаюць праўды Тваёй.

Жывы, толькі жывы ўсхваляе Цябе, †
як і я сёння; *
бацька адкрывае сыну праўду Тваю.

Пане, уратуй мяне, †
і мы будзем спяваць Табе нашыя песні *
ва ўсе дні жыцця нашага ў доме Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Ты, Пане, захаваў маё жыццё ад долу пагібелі, * аллелюя.

3 ант. Ты наведваеш зямлю і насычаеш вільгаццю, * аллелюя.

Псальм 65 (64)
Урачыстая падзяка

Зразумей, што Сіён – гэта нябесны горад (Арыген)

Табе належыць песня хвалы, Божа, на Сіёне, *
† для Цябе выконваецца абяцанне.

Ты выслухаеш малітву, †
да Цябе прыходзіць кожнае стварэнне *
са сваімі правінамі.

Абцяжарваюць нас нашыя злачынствы, *
а Ты іх прабачаеш.

Шчаслівы той, каго Ты выбіраеш і прымаеш, *
каб ён пасяліўся на Тваіх панадворках.

Мы насыцімся дабротамі Твайго дому, *
святасцю Тваёй святыні.

Грознымі чынамі Ты ў справядлівасці †
адказваеш нам, Божа, *
наш Збаўца, надзея ўсіх краёў зямлі і далёкіх мораў.

Ты ўмацаваў сваёй сілаю горы, *
Ты, падперазаны магутнасцю,

суцішаеш шум мораў, *
шум іхніх хваляў і натоўп народаў.

Перапалохаюцца жыхары межаў зямлі †
ад знакаў Тваіх; *
Ты раніцу і вечар абуджаеш да радасці.

Ты наведваеш зямлю і насычаеш вільгаццю, *
шчодра яе ўзбагачаеш.

Божы паток напоўнены вадою; †
Ты вырошчваеш збожжа, *
бо так падрыхтаваў зямлю.

Напаіў яе барозны, выраўнаў скібы, †
размякчыў яе дажджамі, *
благаславіў яе расліннасць.

Ты год вянчаеш ласкавасцю сваёй, *
сцежкі Твае струменяць тукам.

Струменяць на пашы ў пустыні, *
а ўзгоркі падпяразваюцца радасцю.

Лугі апранаюцца ў статкі, †
даліны пакрываюцца збожжам, *
усклікаюць яны і спяваюць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Ты наведваеш зямлю і насычаеш вільгаццю, * аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 13, 30-33
Бог уваскрасіў Езуса з мёртвых. Шмат дзён з’яўляўся Ён тым, хто разам з Ім прыйшоў з Галілеі ў Ерузалем, якія цяпер з’яўляюцца Яго сведкамі перад народам. І мы абвяшчаем вам Добрую Навіну, што абяцанне, дадзенае айцам нашым, Бог выканаў для нас, дзяцей іхніх, калі ўваскрасіў Езуса, як і напісана ў другім псальме: Ты Сын Мой, Я Цябе сёння нарадзіў.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.
Н. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.
К. Які за нас памёр на крыжы.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Яшчэ крыху і свет ужо не ўбачыць Мяне. * Вы ж бачыце Мяне, бо Я жыву, / і вы жыць будзеце, / аллелюя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Яшчэ крыху і свет ужо не ўбачыць Мяне. * Вы ж бачыце Мяне, бо Я жыву, / і вы жыць будзеце, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

З удзячнасцю просім Бога Айца, Сын якога, як беззаганны Баранак, знішчае грахі свету і дае нам новае жыццё:
Даўца жыцця, адары нас новым жыццём.

Божа, даўца жыцця, памятай пра муку і ўваскрасенне Баранка, забітага на крыжы,
выслухоўвай Яго, калі Ён заступаецца за нас.

Ачысці нас ад гневу і нягоднасці,
каб мы жылі ў Хрыстовай праўдзе.

Дай нам сёння адкінуць грэх нязгоды і зайздрасці
і ўчыні нас больш уважлівымі да патрэбаў братоў.

Напоўні нас евангельскім духам,
каб мы жылі паводле Тваіх наказаў.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны і міласэрны Божа, споўні ласкава нашую надзею і ўчыні нас удзельнікамі ўваскрасення Хрыста, Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

У гэту гадзіну святую
Быў Хрыстус узняты на крыжы.
Адкінем жа дрэнныя думкі
І радасць малітвы адчуем.

Няхай той, хто Пана прымае,
Паводзіць сябе беззаганна
І праз выкананне наказаў
Ўдастоіцца Духа Святога.

Пан Езус праз муку на крыжы
Правіну жахлівую знішчыў,
Ад гэтай хвіліны пачаўся
Час радасці і прабачэння.

О Езу, Ты смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 49-56
VIІ (Заін)

Памятай пра слова да Твайго слугі, *
якое Ты мне загадаў чакаць.

Гэта – суцяшэнне маё ў нядолі маёй, *
бо Тваё слова мяне ажыўляе.

Ганарыстыя кпяць з мяне моцна, *
але я не адступлю ад Твайго закону.

Я ўзгадваю Твае адвечныя прысуды, Пане, *
і цешуся.

Гнеў ахоплівае мяне *
з прычыны грэшнікаў, што пакінулі Твой закон.

Песнямі сталі для мяне Твае пастановы *
ў доме майго падарожжа.

Успамінаю ўначы Тваё імя, Пане, *
і захоўваю Твой закон.

Гэтак сталася мне, *
бо я захоўваю Твае наказы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 53 (52)
Глупства бязбожнікаў

Усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай (Рым 3, 23)

Неразумны сказаў у сваім сэрцы: «Няма Бога». †
Сапсаваліся і чыняць агіднае; *
няма таго, хто б рабіў дабро.

Бог з нябёсаў пазірае на сыноў чалавечых, *
каб убачыць, ці ёсць які разумны, што шукае Бога.

Усе адступіліся, сталі нікчэмнымі ўсе як адзін; *
няма таго, хто б рабіў дабро, няма ніводнага.

Хіба не разумеюць тыя, хто чыніць беззаконне, †
хто паглынае свой народ, нібыта хлеб, *
хто не заклікае Пана?

Яны затрапяталі там ад страху, хоць страху не было, †
таму што Бог раскідаў косткі тых, хто абступіў цябе. *
Яны асаромлены, таму што Бог імі пагардзіў.

Хто з Сіёна дасць збаўленне Ізраэлю? †
Калі Пан пераменіць лёс свайго народу, *
узрадуецца Якуб і развесяліцца Ізраэль.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 54 (53), 3-6. 8-9
Просьба аб дапамозе

Прарок моліцца, каб у імя Пана вызваліцца ад зласлівых ганіцеляў (Касіядор)

Уратуй мяне, Божа, сваім імем, *
і судзі мяне сваёю моцай.

Божа, пачуй маю малітву, *
выслухай словы маіх вуснаў.

Бо супраць мяне паўсталі чужынцы, †
шукаюць магутныя майго жыцця, *
яны не маюць Бога перад сабою.

Вось Бог дапамагае мне, *
Пан падтрымлівае маё жыццё.

Я добраахвотна прынясу Табе ахвяру, *
падзякую Твайму імені, Пане, бо яно добрае.

Яно вызваліла мяне з усялякага няшчасця, *
і маё вока глядзела на ворагаў маіх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 4, 11-12
Ён – камень, адкінуты будаўнікамі, які стаў галавою вугла. І няма ні ў кім іншым збаўлення. Бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне.

К. Пан сапраўды ўваскрос, аллелюя.
Н. І з’явіўся Сымону, аллелюя.

МАЛІТВА

Усемагутны і міласэрны Божа, споўні ласкава нашую надзею і ўчыні нас удзельнікамі ўваскрасення Хрыста, Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Прыйдзіце, пакорныя слугі,
Няхай вашы вусны і розум
Праславяць хвалебнаю песняй
Святое Імя Бога Збаўцы.

Смяротныя ў гэту гадзіну
На муку Хрыста асудзілі.
І быў да крыжа прыбіты
Сам Бог і Суддзя ўсемагутны.

А мы ўсе з належнай любоўю
І з праведнай бояззю просім,
Каб Ён дапамог у змаганні
З нападамі лютага д’ябла.

Няхай нашу шчырую просьбу
Пачуе Айцец наймілейшы,
Сын, што навек валадарыць,
І Дух Найсвяцейшы, у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 49-56
VIІ (Заін)

Памятай пра слова да Твайго слугі, *
якое Ты мне загадаў чакаць.

Гэта – суцяшэнне маё ў нядолі маёй, *
бо Тваё слова мяне ажыўляе.

Ганарыстыя кпяць з мяне моцна, *
але я не адступлю ад Твайго закону.

Я ўзгадваю Твае адвечныя прысуды, Пане, *
і цешуся.

Гнеў ахоплівае мяне *
з прычыны грэшнікаў, што пакінулі Твой закон.

Песнямі сталі для мяне Твае пастановы *
ў доме майго падарожжа.

Успамінаю ўначы Тваё імя, Пане, *
і захоўваю Твой закон.

Гэтак сталася мне, *
бо я захоўваю Твае наказы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 53 (52)
Глупства бязбожнікаў

Усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай (Рым 3, 23)

Неразумны сказаў у сваім сэрцы: «Няма Бога». †
Сапсаваліся і чыняць агіднае; *
няма таго, хто б рабіў дабро.

Бог з нябёсаў пазірае на сыноў чалавечых, *
каб убачыць, ці ёсць які разумны, што шукае Бога.

Усе адступіліся, сталі нікчэмнымі ўсе як адзін; *
няма таго, хто б рабіў дабро, няма ніводнага.

Хіба не разумеюць тыя, хто чыніць беззаконне, †
хто паглынае свой народ, нібыта хлеб, *
хто не заклікае Пана?

Яны затрапяталі там ад страху, хоць страху не было, †
таму што Бог раскідаў косткі тых, хто абступіў цябе. *
Яны асаромлены, таму што Бог імі пагардзіў.

Хто з Сіёна дасць збаўленне Ізраэлю? †
Калі Пан пераменіць лёс свайго народу, *
узрадуецца Якуб і развесяліцца Ізраэль.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 54 (53), 3-6. 8-9
Просьба аб дапамозе

Прарок моліцца, каб у імя Пана вызваліцца ад зласлівых ганіцеляў (Касіядор)

Уратуй мяне, Божа, сваім імем, *
і судзі мяне сваёю моцай.

Божа, пачуй маю малітву, *
выслухай словы маіх вуснаў.

Бо супраць мяне паўсталі чужынцы, †
шукаюць магутныя майго жыцця, *
яны не маюць Бога перад сабою.

Вось Бог дапамагае мне, *
Пан падтрымлівае маё жыццё.

Я добраахвотна прынясу Табе ахвяру, *
падзякую Твайму імені, Пане, бо яно добрае.

Яно вызваліла мяне з усялякага няшчасця, *
і маё вока глядзела на ворагаў маіх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. 1 П 3, 21-22а
Вас ратуе сёння хрост не праз абмыццё цялеснага бруду, але праз абяцанне Богу добрага сумлення, праз уваскрасенне Езуса Хрыста, які, узышоўшы на неба, знаходзіцца праваруч Бога.

К. Узрадаваліся вучні, аллелюя.
Н. Убачыўшы Пана, аллелюя.

МАЛІТВА

Усемагутны і міласэрны Божа, споўні ласкава нашую надзею і ўчыні нас удзельнікамі ўваскрасення Хрыста, Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вось бляскам заззяла гадзіна,
Што крыжа рассеяла цемру,
Зямлю вярнула са змроку,
Нябесным святлом асвяціўшы.

У гэту гадзіну Пан Езус
Вярнуў да жыцця ўсіх памерлых.
І, вывеўшы целы з магілаў,
Даў ім жыццядайнага духа.

Тады абнавіўся свет цэлы,
І смерць сваю страціла сілу,
Пачаўся час радасці вечнай
І ласкаў нябеснага шчасця.

О Езу, Ты, смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 49-56
VIІ (Заін)

Памятай пра слова да Твайго слугі, *
якое Ты мне загадаў чакаць.

Гэта – суцяшэнне маё ў нядолі маёй, *
бо Тваё слова мяне ажыўляе.

Ганарыстыя кпяць з мяне моцна, *
але я не адступлю ад Твайго закону.

Я ўзгадваю Твае адвечныя прысуды, Пане, *
і цешуся.

Гнеў ахоплівае мяне *
з прычыны грэшнікаў, што пакінулі Твой закон.

Песнямі сталі для мяне Твае пастановы *
ў доме майго падарожжа.

Успамінаю ўначы Тваё імя, Пане, *
і захоўваю Твой закон.

Гэтак сталася мне, *
бо я захоўваю Твае наказы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 53 (52)
Глупства бязбожнікаў

Усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай (Рым 3, 23)

Неразумны сказаў у сваім сэрцы: «Няма Бога». †
Сапсаваліся і чыняць агіднае; *
няма таго, хто б рабіў дабро.

Бог з нябёсаў пазірае на сыноў чалавечых, *
каб убачыць, ці ёсць які разумны, што шукае Бога.

Усе адступіліся, сталі нікчэмнымі ўсе як адзін; *
няма таго, хто б рабіў дабро, няма ніводнага.

Хіба не разумеюць тыя, хто чыніць беззаконне, †
хто паглынае свой народ, нібыта хлеб, *
хто не заклікае Пана?

Яны затрапяталі там ад страху, хоць страху не было, †
таму што Бог раскідаў косткі тых, хто абступіў цябе. *
Яны асаромлены, таму што Бог імі пагардзіў.

Хто з Сіёна дасць збаўленне Ізраэлю? †
Калі Пан пераменіць лёс свайго народу, *
узрадуецца Якуб і развесяліцца Ізраэль.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 54 (53), 3-6. 8-9
Просьба аб дапамозе

Прарок моліцца, каб у імя Пана вызваліцца ад зласлівых ганіцеляў (Касіядор)

Уратуй мяне, Божа, сваім імем, *
і судзі мяне сваёю моцай.

Божа, пачуй маю малітву, *
выслухай словы маіх вуснаў.

Бо супраць мяне паўсталі чужынцы, †
шукаюць магутныя майго жыцця, *
яны не маюць Бога перад сабою.

Вось Бог дапамагае мне, *
Пан падтрымлівае маё жыццё.

Я добраахвотна прынясу Табе ахвяру, *
падзякую Твайму імені, Пане, бо яно добрае.

Яно вызваліла мяне з усялякага няшчасця, *
і маё вока глядзела на ворагаў маіх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Клс 3, 1-2
Калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога; пра тое, што ў вышынях, думайце, а не пра зямное.

К. Застанься з намі, Пане, аллелюя.
Н. Бо ўжо вечарэе, аллелюя.

МАЛІТВА

Усемагутны і міласэрны Божа, споўні ласкава нашую надзею і ўчыні нас удзельнікамі ўваскрасення Хрыста, Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Спрадвечны наш Валадару
І Сыне Бога адзіны,
Ты на сваё падабенства
Стварыў з зямлі чалавека.

Калі ж ён быў ашуканы
Падманам ворага злога,
Ты вобраз цела людскога
Прыняў ад Дзевы Марыі.

Каб нас з’яднаць з Панам Богам,
Прыйшоў у свет чалавекам;
Праз ласку хросту святога
З грахоў і він адкупіў нас.

З любові да чалавека
Памёр Ты смерцю крыжовай,
І кроў Твая для нас стала
Цаною за адкупленне.

Калі ўваскрос Ты з памерлых,
Айцец на вякі Цябе ўславіў.
Мы верым з сэрцам пабожным,
Што праз Цябе ўваскрэснем.

О стань жа, Езу, для душаў
Пасхальнай радасцю вечнай
І нас, уваскрослых з Табою,
Да выбраных далучы ўжо.

Няхай Цябе, Езу Хрыстэ,
Які перамог ўладу смерці,
Айца і Духа Святога
Ўсе людзі славяць навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Шукайце таго, што ў вышынях, * а не таго, што на зямлі, / аллелюя.

Псальм 49 (48)
Марнасць багацця

Цяжка багатаму ўвайсці ў Валадарства Нябеснае (Мц 19, 23)

І (1-13)

Пачуйце гэта, усе народы, *
слухайце, усе жыхары свету,

і людзі простыя, і знатныя, *
і бедныя разам з багатымі.

Мае вусны абвесцяць мудрасць, *
а разважанні майго сэрца разумныя.

Схілю да прыпавесці сваё вуха, *
адкрыю пад гранне ліры сваю таямніцу.

Чаго мне баяцца ў дні няшчасця, *
калі вакол мяне злосць маіх ворагаў?

Яны спадзяюцца на свой дастатак *
і хваляцца сваім вялікім багаццем?

Але ніводзін чалавек не можа выкупіць свайго брата *
і даць Богу выкуп за яго.

Дарагі выкуп за іхнія душы, †
і ніколі гэтага не будзе, *
каб ён мог жыць вечна і не ўбачыў магілы.

Таму што бачна: мудрыя паміраюць так жа, †
як гіне просты і неразумны, *
іншым пакідаючы сваё багацце.

Магілы – іх дом навекі, †
жыллё іх з пакалення ў пакаленне, *
хоць бы і назвалі сваім імем зямлю.

Бо чалавек не будзе трываць доўга ў пашане, *
ён падобны да жывёл, што гінуць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Шукайце таго, што ў вышынях, * а не таго, што на зямлі, / аллелюя.

2 ант. Пан выбавіць душу маю * з рукі адхлані, / аллелюя.

ІІ (14-21)

Такі шлях упэўненых у сабе †
і тых, хто ідзе за імі, *
маючы ўпадабанне ва ўласных словах.

Як авечак, іх вядуць у адхлань, †
іх будзе пасвіць смерць, *
а праведнікі запануюць над імі.

На світанні знікне іх постаць, *
а адхлань будзе іх жыллём.

Але Бог выбавіць маю душу *
з рукі адхлані, калі забярэ мяне.

Не бойся, калі чалавек багацее, *
калі памнажаецца слава ягонага дому.

Бо, калі памрэ, нічога не возьме з сабою, *
і ягоная слава за ім не пойдзе.

І хоць пры жыцці сам сябе выхваляе: *
«Пахваляць цябе, што робіш добра для сябе», –

аднак, пойдзе да роду сваіх продкаў, *
якія ўжо ніколі не ўбачаць святла.

Бо чалавек, які ў пашане, але неразважлівы, *
падобны да жывёлаў, што гінуць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан выбавіць душу маю * з рукі адхлані, / аллелюя.

3 ант. Твая, Пане, узнёсласць і магутнасць, * слава, прыгажосць і веліч, / аллелюя.

Песня (Ап 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Гімн адкупленых

Ты, Пане і наш Божа, *
годны прыняць славу і пашану, і сілу,

бо Ты стварыў усё, *
і з Тваёй волі існавала і было створана.

Ты годны ўзяць кнігу *
і зняць з яе пячаткі,

бо Ты быў забіты †
і сваёй крывёю Ты адкупіў нас для Бога *
з кожнага роду, і мовы, і племені, і народу,

і зрабіў нас валадарствам і святарамі для Бога нашага, *
і мы будзем валадарыць на зямлі.

Забіты Баранак †
годны прыняць моц, і багацце, і мудрасць, *
і сілу, і пашану, і хвалу, і благаслаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Твая, Пане, узнёсласць і магутнасць, * слава, прыгажосць і веліч, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 2, 4-5
Прыступаючы да Пана, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Езуса Хрыста.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.
Н. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.
К. Убачыўшы Пана.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Я кажу вам праўду: * лепш для вас, каб Я адышоў, / бо калі Я не адыду, Суцяшыцель не прыйдзе да вас, / аллелюя.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Я кажу вам праўду: * лепш для вас, каб Я адышоў, / бо калі Я не адыду, Суцяшыцель не прыйдзе да вас, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Няспынна просім Хрыста, які праз уваскрасенне падмацаваў надзею свайго народу:
Хрыстэ, вечна жывы, выслухай нас.

Пане Езу, з Твайго прабітага боку выцеклі кроў і вада,
учыні Касцёл сваёй беззаганнай абранніцай.

Найвышэйшы Пастыр, пасля свайго ўваскрасення Ты даручыў пасвіць авечак Пятру, які вызнаў любоў да Цябе;
заўсёды павялічвай любоў і руплівасць нашага папы N.

Ты даў вучням, якія рыбачылі на возеры, вялікі ўлоў,
пашлі работнікаў, якія будуць працягваць іх апостальскую місію.

Ты прыгатаваў вучням на беразе возера хлеб і рыбу,
не дазваляй, каб людзі гінулі ад голаду з нашай віны.

Езу, апошні Адаме і жыватворны Дух, прыпадобні да сябе памерлых,
каб яны напоўніліся паўнатой Тваёй радасці.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны і міласэрны Божа, споўні ласкава нашую надзею і ўчыні нас удзельнікамі ўваскрасення Хрыста, Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О, Езу, Збавіцель сусвету,
Спрадвечнае Слова Айца,
Святло незвычайнага бляску,
Нястомны ахоўнік людзей.

Стварыцель усяго наймудрэйшы,
Кіруеш гадзінамі дня;
Каб аздаравіць стому цела,
Начны адпачынак нам даў.

Ты зруйнаваў моцы пекла,
Ад ворага вызвалі нас,
Каб ён не зняволіў спакусай
Ахопленых мукай Тваёй.

Пакуль нашае кволае цела
Знаходзіць у сне адпачынак,
Няхай розум будзе бадзёрым
І верна чувае з Табою.

Табе, уваскрослы наш Пане,
Няхай будзе слава й пашана
У Тройцы Святой і Адзінай
Няспынна ва ўсе вякі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 143 (142), 1-11
Малітва ў нядолі

Чалавек апраўдваецца не ўчынкамі паводле Закону, а толькі вераю ў Езуса Хрыста (Гал 2, 16).

Пане, выслухай маю малітву, †
у сваёй вернасці пачуй мой енк, *
адкажы мне паводле сваёй справядлівасці.

Не ўваходзь на суд са слугою сваім, *
бо ніхто з жывых не апраўдаецца перад Табою.

Вораг пераследуе маю душу, *
топча на зямлі маё жыццё,

кідае мяне ў цемру, *
як памерлых назаўсёды.

Млее ўва мне мой дух, *
трывожыцца ўва мне маё сэрца.

Я памятаю даўнія дні, †
разважаю пра ўсе Твае чыны, *
раздумваю над справамі рук Тваіх.

Працягваю свае рукі да Цябе, *
душа мая прагне Цябе, як высахлая зямля.

Паспяшы адказаць мне, Пане, *
дух мой знемагае.

Не хавай свайго аблічча ад мяне, †
каб я не прыпадобніўся да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Дазволь мне ўжо раніцай пачуць †
пра Тваю міласэрнасць, *
бо я на Цябе спадзяюся.

Пакажы мне шлях, якім я павінен ісці, *
бо да Цябе я ўзношу сваю душу.

Вызвалі мяне, Пане, ад ворагаў маіх, *
бо я да Цябе ўцякаю.

Навучы мяне выконваць Тваю волю, *
бо Ты мой Бог.

Няхай Твой добры дух вядзе мяне *
па роўнай зямлі.

Дзеля імені твайго, Пане, ажыві мяне, †
паводле справядлівасці Тваёй *
выведзі маю душу з нядолі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 5, 8-9а
Будзьце цвярозымі, чувайце. Праціўнік ваш, д’ябал, як леў кружыць з рыкам, шукаючы, каго пажэрці. Моцныя ў веры, станьце супраць яго.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя. 

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

МАЛІТВА

Пане, просім Цябе, асвятлі ласкава гэтую ноч і ўчыні, каб мы, Твае слугі, заснулі спакойна і з радасцю прачнуліся дзеля Твайго імя ў яснасці новага дня. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Уладарка неба, усцешся, аллелюя.
Бо той, каго пад сэрцам насіла, аллелюя.
Уваскрос Ён, як прадказаў, аллелюя.
Богу за нас маліся, аллелюя.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2021


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by