Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Аўторак - 23 красавіка 2019
Аўторак
у актаве ПасхіЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Гэта сапраўдны дзень Божы,
Ён поўны бляску святога,
Бо ў гэты дзень кроў святая
Правіны свету змывае.

Вяртае згубленым веру,
Сляпых святлом надзяляе,
Ад страху ўсіх вызваляе,
Злачынцу грэх адпускае.

Анёлы ў шчасным здзіўленні
Пакуту злодзея бачаць.
Ён да Хрыста прыгарнуўся –
У небе жыць будзе вечна.

Дзівосная таямніца:
Цела бруд свету змывае,
Сцірае грахі людскія
І лечыць цела заганы.

Што ёсць вышэйшым за ласку,
Якая грэх прабачае,
І за любоў, што страх нішчыць,
За смерць, што зноў нараджае.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан Магуццяў, * Ён Кароль славы, / аллелюя.

Псальм 24 (23)

Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, *
сусвет і ўсё, што жыве ў ім.

Бо Ён заснаваў яго на морах *
і на рэках умацаваў яго.

Хто ўзыдзе на гару Пана, *
і хто стане на святым месцы Ягоным?

Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, †
хто не схіляў душы да марнасці *
і не прысягаў фальшыва.

Ён атрымае благаслаўленне ад Пана *
і ўзнагароду – ад Бога, свайго Збаўцы.

Вось пакаленне тых, хто Яго шукае, *
хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто ж гэты Кароль славы? †
Пан, моцны і магутны, *
Пан, магутны ў барацьбе.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто Ён, гэты Кароль славы? *
Пан Магуццяў, Ён Кароль славы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан Магуццяў, * Ён Кароль славы, / аллелюя.

2 ант. Благаславіце, народы, нашага Бога, * бо Ён захаваў жыццё нашай душы, / аллелюя.

Псальм 66 (65)
І (1-12)

Усклікні Богу, уся зямля. †
Спявайце пра славу Ягонага імя, *
праслаўляйце Яго хвалу.

Скажыце Богу: «Якія грозныя справы Твае. †
Дзеля вялікай моцы Тваёй *
скарацца перад Табой ворагі Твае.

Няхай паклоніцца Табе ўся зямля і спявае Табе, *
няхай праслаўляе імя Тваё».

Прыйдзіце і ўбачце справы Бога, *
грозныя справы Яго над сынамі чалавечымі.

Ён змяніў мора ў сушу, – †
і пешшу перайшлі раку, *
і радаваліся там у Ім.

Ён валадарыць у сваёй моцы навекі, †
Яго вочы глядзяць на народы; *
няхай бунтаўнікі не ўзвышаюць сябе.

Благаславіце, народы, нашага Бога *
і абвяшчайце Яго хвалу;

Ён захаваў жыццё нашай душы *
і нагам нашым не даў спатыкнуцца.

Бо Ты выпрабоўваў нас, Божа, *
Ты ачышчаў нас, як ачышчаюць срэбра.

Ты прывёў нас у пастку, *
паклаў цяжар на нашыя сцёгны.

Ты дазволіў людзям хадзіць па нашых галовах, †
мы прайшлі праз агонь і ваду, – *
і Ты вывеў нас на свабоду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Благаславіце, народы, нашага Бога, * бо Ён захаваў жыццё нашай душы, / аллелюя.

3 ант. Прыйдзіце і паслухайце, * што Пан учыніў для маёй душы, / аллелюя.

ІІ (13-20)

З усеспаленнямі я ўвайду ў дом Твой *
і выканаю свае абяцанні перад Табою,

якія далі мае вусны *
і сказаў язык мой у час нядолі.

Я прынясу Табе тлустыя ўсеспаленні †
разам з пахам ахвярным з бараноў, *
ахвярую Табе быкоў і казлоў.

Усе, хто баіцца Бога, прыйдзіце і паслухайце, *
я раскажу вам, што Ён учыніў для маёй душы.

Яго клікаў я вуснамі сваімі *
і ўзвялічваў Яго сваім языком.

Калі б я меў беззаконне ў сваім сэрцы, *
Пан не выслухаў бы мяне.

Але Пан пачуў мяне, *
прыслухаўся да голасу маёй малітвы.

Благаслаўлёны Бог, †
які не адкінуў маёй малітвы *
і не пазбавіў мяне міласэрнасці сваёй.

3 ант. Прыйдзіце і паслухайце, * што Пан учыніў для маёй душы, / аллелюя.

К. Бог уваскрасіў Хрыста з мёртвых, аллелюя.
Н. Каб наша надзея і вера была ў Богу, аллелюя.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Першае пасланне св. апостала Пятра 1, 22 – 2, 10

Жыццё дзяцей Божых

Ачысціўшы паслухмянасцю праўдзе душы вашыя для некрывадушнай братняй любові, чыстым сэрцам шчыра любіце адзін аднаго, бо вы народжаны зноў не з тленнага насення, але з нятленнага, праз Божае слова, якое жыве і трывае. Таму што ўсякае цела – быццам трава, а ўся слава яго – быццам цвет травы: трава завяла – і апаў цвет. А слова Пана трывае навекі. І гэтым словам ёсць Добрая Навіна, абвешчаная вам.

Таму, адкінуўшы ўсякую злосць і ўсякі подступ, крывадушнасць і зайздрасць ды ўсякае зласлоўе, як нованароджаныя немаўляты, жадайце чыстага малака слова, каб праз яго ўзрастаць для збаўлення, бо вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан.

Прыступаючы да Яго, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Езуса Хрыста. Бо сказана ў Пісанні: «Вось я кладу на Сіёне вуглавы камень, выбраны, каштоўны, і хто верыць у Яго, не асароміцца». Таму, для вас, веруючых, Ён – каштоўнасць, а для няверуючых – «камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавою вугла», і «каменем спатыкнення і скалой спакусы». Яны спатыкаюцца аб яго, бо не пакараюцца слову, дзеля гэтага яны і пакінуты.

Вы ж – выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае сваё святло; калісьці не народ, а цяпер народ Божы; калісьці вы не былі памілаваныя, а цяпер памілаваныя.

РЭСПАНСОРЫЙ 1 П 2, 5. 9а
Н. Вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, * каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Езуса Хрыста, аллелюя.
К. Вы ж – выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць.
Н. Каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Езуса Хрыста, аллелюя.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Казанне св. Атаназія Антыёхскага

(Oratio 4, 1-2: PG 89, 1347-1349)
Хрысту належала так цярпець і ўвайсці ў сваю славу

Калі Хрыстус паказаў праз свае словы і справы, што Ён праўдзівы Бог і Пан сусвету, Ён сказаў сваім вучням, маючы намер ісці ў Ерузалем: «Мы ўзыходзім у Ерузалем, і Сын Чалавечы будзе выдадзены язычнікам, першасвятарам і кніжнікам на здзек, бічаванне і ўкрыжаванне» (пар. Мц 20, 18-19). Езус казаў гэта згодна з прадказаннямі прарокаў, якія прадказвалі Яго будучы адыход у Ерузалеме. Так, Святое Пісанне ад пачатку прадказвала смерць Хрыста і Яго муку перад смерцю, а таксама ўсё, што здарылася з Яго целам пасля смерці. У той жа час гаворыць, што Бог, з якім гэта здарылася, не падуладны цярпенню і смерці. Інакш Ён ніколі не быў бы Богам, калі б мы, гледзячы на Яго сапраўднае ўцелаўленне, не атрымалі з гэтага слушных і справядлівых падстаў вызнаваць абедзве рэчы: Яго муку і Яго непадуладнасць цярпенню. Слова Божае, што не падлягае цярпенню, зведала цярпенні з той прычыны, што чалавек не мог збавіцца іншым чынам. Гэта ведае толькі Хрыстус і тыя, каму Ён адкрыў, бо ведае тое, што належыць Айцу, і як Дух пранікае ў найглыбейшыя таямніцы (пар. 1 Кар 2, 10).

Аднак Хрысту належала цярпець, і мука была абсалютна непазбежнай. Сам Езус сцвердзіў гэта, называючы маруднымі і неразумнымі тых, хто не разумеў, што Хрысту належала цярпець і так увайсці ў сваю славу. Ён прыйшоў дзеля збаўлення свайго народу, пакінуўшы славу, якую меў у Айца да стварэння свету. А збаўленне было спаўненнем таго, што павінна было адбыцца праз муку даўцы нашага жыцця. Кажа пра гэта св. Павел: «Бог учыніў дасканалым праз цярпенні даўцу жыцця» (пар. Гбр 2, 10). Слава Адзінароднага, якой Ён на кароткі час пазбавіўся дзеля нас, была вернута Яму праз крыж і адноўлена ў Ягоным целе. Св. Ян кажа ў сваім Евангелі, чым была вада, пра якую гаварыў Збаўца: «Хто верыць у Мяне, у таго з улоння пацякуць рэкі вады жывой». Гэта сказаў Ён пра Духа, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у Яго: бо яшчэ не быў дадзены Дух Святы, таму што Езус яшчэ не ўславіўся (пар. Ян 7, 38-39). Славай жа называе смерць на крыжы. Таму Пан, молячыся перад смерцю, прасіў Айца праславіць Яго той славай, якую меў разам з Ім да стварэння свету.

РЭСПАНСОРЫЙ Гбр 2, 10; Ап 1, 6b; Лк 24, 26
Н. Належала, каб той, дзеля якога ўсё і праз якога ўсё, які прывёў да славы многіх сыноў, учыніў дасканалым праз цярпенні правадыра збаўлення іхняга. * Яму хвала і моц на векі вечныя, аллелюя.
К. Трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу.
Н. Яму хвала і моц на векі вечныя, аллелюя.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз Пасхальную таямніцу Хрыста даў народу свайму збаўленне, надзялі яго, просім, Тваімі дарамі і прывядзі да поўнай свабоды, а яго радасць на зямлі перамяні ў вечную радасць у небе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Ужо ўзыходзіць ранішняя зорка,
Нябёсы весяляцца гучным спевам,
Зямля спявае радасныя гімны,
Бо пекла й смерць не маюць ўжо улады.

Наш Валадар магутны і спрадвечны
Спыніў і знішчыў моц граху і смерці.
Уладу бездані скрышыў адважна
І вязняў вызваліў, парваўшы путы.

Яго закрылі камнем у магіле,
І вартавы ўваход сцярог рупліва,
А Ён ў хвалe і бляску прамяністым
Жывым пакінуў змрок жалобнай цемры.

Анёл абвесціў радасную вестку,
Што Пан наш уваскрос з памерлых,
І, перамогшы смутак і цярпенне,
Кайданы пекла разарваў навекі.

О стань жа, Езу, для душы збалелай
Пасхальнай радасцю і шчасцем вечным.
І нас, Тваёю моцай уваскрослых,
Да выбраных Ты далучыць май ласку.

Няхай Цябе, наш Пане, поўны бляску,
Пасля цярпення з мёртвых уваскрослы,
Айца і Духа ў Найсвяцейшай Тройцы
Праславіць грамада усіх збаўлёных. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хрыстус уваскрос і асвятліў народ свой, * адкуплены Яго крывёю, / аллелюя.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хрыстус уваскрос і асвятліў народ свой, * адкуплены Яго крывёю, / аллелюя.

2 ант. Наш Адкупіцель уваскрос з магілы, * заспяваем гімн Пану Богу нашаму, / аллелюя.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Наш Адкупіцель уваскрос з магілы, * заспяваем гімн Пану Богу нашаму, / аллелюя.

3 ант. Аллелюя, Пан уваскрос, * як сказаў вам, / аллелюя.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Аллелюя, Пан уваскрос, * як сказаў вам, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 13, 30-33
Бог уваскрасіў Езуса з мёртвых. Шмат дзён з’яўляўся Ён тым, хто разам з Ім прыйшоў з Галілеі ў Ерузалем, якія цяпер з’яўляюцца Яго сведкамі перад народам. І мы абвяшчаем вам Добрую Навіну, што абяцанне, дадзенае айцам нашым, Бог выканаў для нас, дзяцей іхніх, калі ўваскрасіў Езуса, як і напісана ў другім псальме: Ты Сын Мой, Я Цябе сёння нарадзіў.

Замест рэспансорыя гаворыцца:
Ант. Вось дзень, які Пан учыніў, * будзем радавацца ў ім і весяліцца, / аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Езус сказаў: Марыя. * Яна азірнулася і сказала: Раббуні. / Ён адказаў ёй: Не затрымлівай Мяне, бо Я яшчэ не ўзышоў да Айца Майго, / аллелюя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Езус сказаў: Марыя. * Яна азірнулася і сказала: Раббуні. / Ён адказаў ёй: Не затрымлівай Мяне, бо Я яшчэ не ўзышоў да Айца Майго, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Узрадуемся Хрысту, які, зруйнаваўшы святыню свайго цела, аднавіў яе сваёй моцай. Пакорна просім Яго:
Пане, удзялі нам плады свайго ўваскрасення.

Хрыстэ Збаўца, сваім уваскрасеннем Ты абвясціў радасць жанчынам і Апосталам, узрадаваўшы цэлы свет,
зрабі нас сваімі сведкамі.

Ты ўсім паабяцаў уваскрашэнне і адраджэнне да новага жыцця,
зрабі нас вестунамі свайго Евангелля.

Ты з’яўляўся Апосталам і натхняў іх Духам Святым,
аднаві ў нас Духа Стварыцеля.

Ты паабяцаў сваім вучням заставацца з імі да сканчэння веку,
заставайся з намі сёння і заўжды дапамагай нам.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз Пасхальную таямніцу Хрыста даў народу свайму збаўленне, надзялі яго, просім, Тваімі дарамі і прывядзі да поўнай свабоды, а яго радасць на зямлі перамяні ў вечную радасць у небе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

У гэту гадзіну святую
Быў Хрыстус узняты на крыжы.
Адкінем жа дрэнныя думкі
І радасць малітвы адчуем.

Няхай той, хто Пана прымае,
Паводзіць сябе беззаганна
І праз выкананне наказаў
Ўдастоіцца Духа Святога.

Пан Езус праз муку на крыжы
Правіну жахлівую знішчыў,
Ад гэтай хвіліны пачаўся
Час радасці і прабачэння.

О Езу, Ты смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Хрыстус уваскрос з мёртвых * і ўжо не памірае, / аллелюя.

Псальм 119 (118), 1-8
І (Алеф)

Шчаслівыя тыя, чый шлях беззаганны, *
хто жыве паводле закону Пана.

Шчаслівыя тыя, хто захоўвае Ягоныя сведчанні *
і ўсім сэрцам шукае Яго.

Хто не чыніць беззаконня, *
але ходзіць Ягонымі шляхамі.

Ты загадаў, *
каб старанна выконвалі Твае наказы.

О, няхай пэўнымі будуць мае шляхі *
ў захаванні Тваіх пастановаў.

Я не зазнаю сораму, *
калі буду зважаць на ўсе Твае запаведзі.

Шчырым сэрцам буду славіць Цябе, *
калі навучуся Тваім справядлівым пастановам.

Буду захоўваць Твае наказы, *
не пакідай мяне назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 16 (15)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 23 (22)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хрыстус уваскрос з мёртвых * і ўжо не памірае, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 4, 11-12
Ён – камень, адкінуты будаўнікамі, які стаў галавою вугла. І няма ні ў кім іншым збаўлення. Бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне.

К. Вось дзень, які Пан учыніў, аллелюя.
Н. Будзем радавацца ў ім і весяліцца, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз Пасхальную таямніцу Хрыста даў народу свайму збаўленне, надзялі яго, просім, Тваімі дарамі і прывядзі да поўнай свабоды, а яго радасць на зямлі перамяні ў вечную радасць у небе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Прыйдзіце, пакорныя слугі,
Няхай вашы вусны і розум
Праславяць хвалебнаю песняй
Святое Імя Бога Збаўцы.

Смяротныя ў гэту гадзіну
На муку Хрыста асудзілі.
І быў да крыжа прыбіты
Сам Бог і Суддзя ўсемагутны.

А мы ўсе з належнай любоўю
І з праведнай бояззю просім,
Каб Ён дапамог у змаганні
З нападамі лютага д’ябла.

Няхай нашу шчырую просьбу
Пачуе Айцец наймілейшы,
Сын, што навек валадарыць,
І Дух Найсвяцейшы, у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Ён быў выдадзены за грахі нашыя * і ўваскрэшаны дзеля апраўдання нашага, / аллелюя.

Псальм 119 (118), 1-8
І (Алеф)

Шчаслівыя тыя, чый шлях беззаганны, *
хто жыве паводле закону Пана.

Шчаслівыя тыя, хто захоўвае Ягоныя сведчанні *
і ўсім сэрцам шукае Яго.

Хто не чыніць беззаконня, *
але ходзіць Ягонымі шляхамі.

Ты загадаў, *
каб старанна выконвалі Твае наказы.

О, няхай пэўнымі будуць мае шляхі *
ў захаванні Тваіх пастановаў.

Я не зазнаю сораму, *
калі буду зважаць на ўсе Твае запаведзі.

Шчырым сэрцам буду славіць Цябе, *
калі навучуся Тваім справядлівым пастановам.

Буду захоўваць Твае наказы, *
не пакідай мяне назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 16 (15)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 23 (22)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Ён быў выдадзены за грахі нашыя * і ўваскрэшаны дзеля апраўдання нашага, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. 1 П 3, 21-22а
Вас ратуе сёння хрост не праз абмыццё цялеснага бруду, але праз абяцанне Богу добрага сумлення, праз уваскрасенне Езуса Хрыста, які, узышоўшы на неба, знаходзіцца праваруч Бога.

К. Вось дзень, які Пан учыніў, аллелюя.
Н. Будзем радавацца ў ім і весяліцца, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз Пасхальную таямніцу Хрыста даў народу свайму збаўленне, надзялі яго, просім, Тваімі дарамі і прывядзі да поўнай свабоды, а яго радасць на зямлі перамяні ў вечную радасць у небе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вось бляскам заззяла гадзіна,
Што крыжа рассеяла цемру,
Зямлю вярнула са змроку,
Нябесным святлом асвяціўшы.

У гэту гадзіну Пан Езус
Вярнуў да жыцця ўсіх памерлых.
І, вывеўшы целы з магілаў,
Даў ім жыццядайнага духа.

Тады абнавіўся свет цэлы,
І смерць сваю страціла сілу,
Пачаўся час радасці вечнай
І ласкаў нябеснага шчасця.

О Езу, Ты, смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. да Малітвы пасля поўдня: Калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, * шукайце таго, што ў вышынях, / аллелюя.

Псальм 119 (118), 1-8
І (Алеф)

Шчаслівыя тыя, чый шлях беззаганны, *
хто жыве паводле закону Пана.

Шчаслівыя тыя, хто захоўвае Ягоныя сведчанні *
і ўсім сэрцам шукае Яго.

Хто не чыніць беззаконня, *
але ходзіць Ягонымі шляхамі.

Ты загадаў, *
каб старанна выконвалі Твае наказы.

О, няхай пэўнымі будуць мае шляхі *
ў захаванні Тваіх пастановаў.

Я не зазнаю сораму, *
калі буду зважаць на ўсе Твае запаведзі.

Шчырым сэрцам буду славіць Цябе, *
калі навучуся Тваім справядлівым пастановам.

Буду захоўваць Твае наказы, *
не пакідай мяне назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 16 (15)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 23 (22)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да Малітвы пасля поўдня: Калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, * шукайце таго, што ў вышынях, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Клс 3, 1-2
Калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога; пра тое, што ў вышынях, думайце, а не пра зямное.

К. Вось дзень, які Пан учыніў, аллелюя.
Н. Будзем радавацца ў ім і весяліцца, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз Пасхальную таямніцу Хрыста даў народу свайму збаўленне, надзялі яго, просім, Тваімі дарамі і прывядзі да поўнай свабоды, а яго радасць на зямлі перамяні ў вечную радасць у небе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Падчас гасцiны Баранка,
Адзетыя ў шаты збаўлення,
Прайшоўшы мора па сушы,
У гонар Пана спявайма.

Ён Целам нас сваім корміць
Тым, што на крыжы вісела;
Крывёй сваёю нас поіць,
Каб мы жылі ўжо для Бога.

У свята ночы пасхальнай
Злавесны меч абмінуў нас,
І Пан усіх вывеў з цемры
Ад князя зла і падману.

Сам Хрыстус пасхаю стаўся,
Пачаткам праўды адвечнай,
Нявінным Божым Баранкам,
Які аддаў сябе ў жэртву.

Ён стаў каштоўнай ахвярай,
Якая знішчыла пекла.
І люд выходзіць з няволі,
Каб жыць у радасці вечнай.

Магілу Хрыстус пакінуў,
З адхлані цёмнай Ён выйшаў
І, перамогшы шатана,
Адкрыў для ўсіх брамы неба.

О стань жа, Езу, для душаў
Пасхальнай радасцю вечнай
І нас, уваскрослых з Табою,
Да выбраных далучы ўжо.

Няхай Цябе, Езу Хрыстэ,
Які перамог ўладу смерці,
Айца і Духа Святога
Ўсе людзі славяць навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Прыйшлі Марыя Магдалена * і другая Марыя паглядзець магілу, / аллелюя.

Псальм 110 (109), 1-5. 7

Пан сказаў майму Пану: *
«Сядай праваруч Мяне,

пакуль не пакладу ворагаў Тваіх *
да падножжа Твайго».

Жазло сілы Тваёй *
спашле Пан з Сіёна;

будзеш валадарыць *
сярод ворагаў Тваіх.

З Табою панаванне ў дзень Тваёй моцы, †
у бляску святасці, *
з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе.

Пан прысягнуў і не пашкадуе: *
«Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка».

Пан праваруч Цябе, *
разаб’е каралёў у дзень гневу свайго.

Па дарозе нап’ецца з патоку, *
таму падыме галаву.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Прыйшлі Марыя Магдалена * і другая Марыя паглядзець магілу, / аллелюя.

2 ант. Падыдзіце і паглядзіце месца, * дзе пахаваны быў Пан, / аллелюя.

Псальм 114 (113 А)

Калі Ізраэль выходзіў з Егіпта, *
дом Якуба ад народу чужога,

Юда стаў для яго святыняй, *
Ізраэль – яго валадарствам.

Убачыла мора і ўцякло, *
Ярдан павярнуўся назад.

Горы скакалі, як авечкі, *
пагоркі – нібы ягняты.

Што з табой, мора, што ты ўцякаеш? *
Чаму, Ярдан, ты павярнуў назад?

Горы, што вы скачаце, як авечкі, *
і нібы ягняты, пагоркі?

Дрыжы, зямля, перад абліччам Пана, *
перад абліччам Бога Якуба,

які ператварыў скалу ў возера вады, *
а цвёрды камень – у водную крыніцу.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Падыдзіце і паглядзіце месца, * дзе пахаваны быў Пан, / аллелюя.

3 ант. Езус кажа: * Не бойцеся; ідзіце, паведаміце братам Маім, / каб ішлі ў Галілею, там Мяне ўбачаць, / аллелюя.

Песня (пар. Ап 19, 1-2. 5-7)

Аллелюя.
Збаўленне і слава, і моц Богу нашаму, *
(Н. Аллелюя.)
бо праўдзівыя і справядлівыя прысуды Ягоныя.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Узносьце хвалу нашаму Богу, усе Ягоныя слугі *
(Н. Аллелюя.)
і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія!
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо запанаваў Пан Бог наш усемагутны. *
(Н. Аллелюя.)
Будзем весяліцца і радавацца, і праслаўляць Яго.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо настала вяселле Баранка, *
(Н. Аллелюя.)
і падрыхтавалася жонка Ягоная.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Хвала Айцу і Сыну, *
(Н. Аллелюя.)
і Духу Святому.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
(Н. Аллелюя.)
і на векі вечныя. Амэн.
Н. Аллелюя (аллелюя).

3 ант. Езус кажа: * Не бойцеся; ідзіце, паведаміце братам Маім, / каб ішлі ў Галілею, там Мяне ўбачаць, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 2, 4-5
Прыступаючы да Пана, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Езуса Хрыста.

Замест рэспансорыя гаворыцца:
Ант. Вось дзень, які Пан учыніў, * будзем радавацца ў ім і весяліцца, / аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Калі плакаў каля магілы, * я ўбачыў майго Пана, / аллелюя.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Калі плакаў каля магілы, * я ўбачыў майго Пана, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Радасна ўсклікаем Хрысту, які, выйшаўшы з нетраў зямлі, убачыў святло новай славы:
Выслухай нас, Валадар славы.

Просім Цябе, Пане, за біскупаў, прэзбітэраў і дыяканаў, каб з руплівасцю выконвалі свой абавязак
і падрыхтавалі Табе народ, руплiвы ва ўсякай добрай справе.

Просім Цябе, Пане, за вучоных, якія старанна служаць Твайму Касцёлу,
каб з чыстым сэрцам шукалі Тваёй праўды.

Просім Цябе, Пане, за вернікаў Касцёла, каб удзельнічалі ў добрым спаборніцтве веры
і, завяршаючы бег, атрымалі ўзнагароду Твайго валадарства.

Ты прыбіў на крыж наш смяротны прысуд і скасаваў яго,
разарві нашыя кайданы і вызвалі нас з цемры.

Ты зышоў у адхлань і адкрыў яе брамы,
дапусці нашых памерлых братоў да свайго валадарства.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз Пасхальную таямніцу Хрыста даў народу свайму збаўленне, надзялі яго, просім, Тваімі дарамі і прывядзі да поўнай свабоды, а яго радасць на зямлі перамяні ў вечную радасць у небе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О, Езу, Збавіцель сусвету,
Спрадвечнае Слова Айца,
Святло незвычайнага бляску,
Нястомны ахоўнік людзей.

Стварыцель усяго наймудрэйшы,
Кіруеш гадзінамі дня;
Каб аздаравіць стому цела,
Начны адпачынак нам даў.

Ты зруйнаваў моцы пекла,
Ад ворага вызвалі нас,
Каб ён не зняволіў спакусай
Ахопленых мукай Тваёй.

Пакуль нашае кволае цела
Знаходзіць у сне адпачынак,
Няхай розум будзе бадзёрым
І верна чувае з Табою.

Табе, уваскрослы наш Пане,
Няхай будзе слава й пашана
У Тройцы Святой і Адзінай
Няспынна ва ўсе вякі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 91 (90)
Пад аховай Найвышэйшага

Вось Я даў вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў (Лк 10, 19)

Хто жыве пад аховаю Найвышэйшага *
і знаходзіцца ў цені Усемагутнага,

той скажа Пану: «Ты маё прыстанішча і мая цвярдыня, *
Божа мой, на Цябе спадзяюся».

Ён сам цябе вызваліць з сеткі паляўнічага *
і ад слова, што нясе пагібель.

Пер’ем сваім цябе ахіне, *
і ты схаваешся пад Ягонымі крыламі.

Не будзеш баяцца ні страху начнога, *
ні стралы, што ўдзень ляціць.

Ні заразы, што ходзіць у змроку, *
ні згубы, што знішчае апоўдні.

Тысяча ўпадзе збоку ад цябе, †
і дзесяць тысяч – праваруч цябе, *
але да цябе не наблізяцца.

Толькі паглядзіш вачыма сваімі – *
і ўбачыш адплату грэшнікам.

Бо Пана ты ўчыніў сваім прытулкам, *
Найвышэйшага – сваім жыллём.

Няшчасце не прыйдзе да цябе, *
і гора не наблізіцца да твайго шатра.

Бо анёлам сваім загадае наконт цябе, *
каб яны ахоўвалі цябе на ўсіх шляхах тваіх.

На руках цябе будуць насіць, *
каб не спатыкнуўся ты аб камень сваёй нагою.

Будзеш ступаць па львах і змеях *
і растопчаш ільвяня і цмока.

За тое, што ён палюбіў Мяне, уратую яго; *
абараню яго, бо ён пазнаў Маё імя.

Пакліча Мяне, – і адкажу яму, †
Я буду з ім ва ўціску, *
вызвалю яго і праслаўлю.

Даўжынёю дзён яго насычу *
і пакажу яму сваё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 22, 4-5
І ўбачаць аблічча Пана, і імя Ягонае будзе на іх чолах. І ночы ўжо не будзе, і не будуць мець патрэбы ні ў святле лямпы, ні ў святле сонца, бо Пан Бог будзе свяціць над імі; і яны будуць валадарыць на векі вечныя.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

Ант. Вось дзень, які Пан учыніў, * будзем радавацца ў ім і весяліцца, / аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

МАЛІТВА

Пане, пакорна просім Цябе напрыканцы гэтага дня, калі мы адзначалі Тваё ўваскрасенне, дай нам спакойны сон і захавай ад усялякага зла, каб мы, абудзіўшыся, радасна праслаўлялі Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Уладарка неба, усцешся, аллелюя.
Бо той, каго пад сэрцам насіла, аллелюя.
Уваскрос Ён, як прадказаў, аллелюя.
Богу за нас маліся, аллелюя.