Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

IV


Чацвер - 6 кастрычніка 2022
ХХVІІ звычайны тыдзень
ІIІ тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Прыйдзіце, паклонімся Пану, / бо Ён – наш Бог.

Псальм 24 (23)
Пан уваходзіць у святыню

Брамы нябёсаў адчыніліся для Хрыста дзеля ўзвышэння Яго чалавечай натуры (св. Ірэнэй) 

Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, *
сусвет і ўсё, што жыве ў ім.

Бо Ён заснаваў яго на морах *
і на рэках умацаваў яго.

Ант. Прыйдзіце, паклонімся Пану, / бо Ён – наш Бог.

Хто ўзыдзе на гару Пана, *
і хто стане на святым месцы Ягоным?

Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, †
хто не схіляў душы да марнасці *
і не прысягаў фальшыва.

Ант. Прыйдзіце, паклонімся Пану, / бо Ён – наш Бог.

Ён атрымае благаслаўленне ад Пана *
і ўзнагароду – ад Бога, свайго Збаўцы.

Вось пакаленне тых, хто Яго шукае, *
хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба.

Ант. Прыйдзіце, паклонімся Пану, / бо Ён – наш Бог.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто ж гэты Кароль славы? †
Пан, моцны і магутны, *
Пан, магутны ў барацьбе.

Ант. Прыйдзіце, паклонімся Пану, / бо Ён – наш Бог.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто Ён, гэты Кароль славы? *
Пан Магуццяў, Ён Кароль славы.

Ант. Прыйдзіце, паклонімся Пану, / бо Ён – наш Бог.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

Ант. Прыйдзіце, паклонімся Пану, / бо Ён – наш Бог.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Хрыста з пакораю просім:
Выслухай нашы малітвы,
Абарані ад падману,
Каб веры мы не згубілі.

Выратуй ад бязвер’я,
Ад помсты, ліхой задумы.
Зайздрасць выгані з сэрца,
Дабро няхай трыумфуе.

Любоў без фальшу, падману
Повяззю міру хай будзе.
Полымя веры хай свеціць
Чыстасцю нам непарушнай.

Хрыстэ, Кароль ласкавы,
Няхай з Айцом Табе разам,
З Духам Святым праслаўленне
Гучыць праз вечнасць бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Паглядзі, Пане, * і ўбач нашую ганьбу.

Псальм 89 (88), 39-53
Плач над падзеннем дому Давіда

Узняў моц збаўлення для нас у доме Давіда (Лк 1, 69)

ІV (39-46)

Ты адкінуў і адрокся, *
разгневаўся на памазаніка свайго.

Ты скасаваў запавет са сваім слугою, *
скінуў карону яго на зямлю.

Разбурыў усе яго муры *
і ператварыў яго ўмацаванні ў руіны.

Рабавалі яго ўсе, хто дарогаю праходзіў міма, *
ён стаў пасмешышчам для сваіх суседзяў.

Ты ўзвысіў правіцу яго прыгнятальнікаў *
і ўзрадаваў усіх ворагаў яго.

Ты павярнуў назад вастрыё мяча яго *
і не падтрымаў яго ў змаганні.

Ты пазбавіў яго бляску *
і скінуў ягоны пасад на зямлю.

Ты скараціў дні маладосці яго *
і ахінуў яго ганьбай.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Паглядзі, Пане, * і ўбач нашую ганьбу.

2 ант. Я парастак з роду Давіда, * яркая зараніца.

V (47-53)

Дакуль, Пане, †
будзеш яшчэ хавацца бесперапынна *
і палаць, як агонь, сваім гневам?

Успомні, якое кароткае маё жыццё. †
Дзеля якой марнасці Ты стварыў *
усіх чалавечых сыноў?

Ці ёсць чалавек, які б жыў і не бачыў смерці, *
які б вызваліў сваю душу ад рукі адхлані?

Дзе, Пане, Твая даўняя міласэрнасць, *
Ты ж кляўся Давіду ў вернасці сваёй?

Памятай, Пане, пра знявагу Тваіх слугаў, *
якую я нашу ў сабе, ад многіх народаў,

як зневажаюць Твае ворагі, Пане, *
як зневажаюць сляды памазаніка Твайго.

Благаслаўлёны Пан навекі. *
Амэн. Амэн.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Я парастак з роду Давіда, * яркая зараніца.

3 ант. Нашыя гады мінаюць, як трава, * а Ты, Божа, вечны.

Псальм 90 (89)
Няхай прыхільнасць Бога будзе над намі

У Пана адзін дзень, як тысяча гадоў, і тысяча гадоў, як адзін дзень (2 П 3, 8)

Пане, Ты наша прыстанішча *
з пакалення ў пакаленне.

Перш, чым нарадзіліся горы, †
перш, чым Ты стварыў зямлю і сусвет, *
спрадвеку і навекі Ты ёсць Богам.

Ты вяртаеш чалавека ў пыл і кажаш: *
«Вяртайцеся, сыны чалавечыя».

Бо тысяча гадоў перад вачыма Тваімі – †
як дзень учарашні, які мінуў, *
або як адна начная варта.

Нібы разводдзем іх змываеш, †
яны становяцца нібы ранішні сон, *
як трава, што расце:

раніцай цвіце і зелянее, *
а ўвечары вяне і сохне.

Мы гінем ад гневу Твайго *
і перапалоханы лютасцю Тваёй.

Ты паклаў нашы правіны перад сабой, *
схаванае намі перад святлом свайго аблічча.

Бо ўсе дні нашыя прайшлі ў гневе Тваім, *
прамінулі гады нашыя, быццам уздых.

Дзён веку нашага – семдзесят гадоў, *
восемдзесят, калі мы моцныя.

Большая іх частка – гэта праца і смутак, *
бо яны мінаюць хутка, і мы адлятаем.

Хто ведае магутнасць Твайго гневу? *
Тваё абурэнне такое вялікае, як страх перад Табою.

Навучы нас так лічыць дні нашыя, *
каб мы здабылі мудрасць сэрца.

Вярніся, Пане, колькі ж яшчэ? *
Пашкадуй слугаў сваіх!

Раніцай напоўні нас сваёй міласэрнасцю, – †
і мы будзем цешыцца, і весяліцца *
ва ўсе дні нашыя.

Узрадуй нас за дні, калі Ты прыгнятаў нас, *
за гады, калі мы бачылі нядолю.

Няхай Тваім слугам аб’явіцца справа Твая, *
і Твая веліч – іхнім сынам.

Няхай прыхільнасць Пана Бога нашага будзе над намі, †
і працу нашых рук умацуй, *
умацуй справу рук нашых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Нашыя гады мінаюць, як трава, * а Ты, Божа, вечны.

К. Пане, у Табе – крыніца жыцця.
Н. І ў Тваім святле мы бачым святло.

Першае чытанне

Першае пасланне св. апостала Паўла 

да Цімафея 5, 3-25

Пра ўдоваў і прэзбітэраў

Умілаваны: Удоваў шануй, калі яны сапраўды ўдовы. Калі ж якая ўдава мае дзяцей або ўнукаў, то няхай яны перш вучацца шанаваць сваю сям’ю ды быць удзячнымі бацькам, бо гэта падабаецца Богу. Сапраўдная ўдава і адзінокая спадзяецца на Бога і ўзносіць да Яго просьбы і малітвы днём і ноччу. Тая ж, што шукае асалоды, мёртвая пры жыцці. Таму так настаўляй іх, каб яны былі беззаганнымі. Калі ж хто не апякуецца сваімі, асабліва хатнімі, той адкінуў веру і горшы за няверуючага. 

Удавой павінна лічыцца тая, якой не менш шасьцідзесяці гадоў, якая мела аднаго толькі мужа. Яна павінна славіцца добрымі ўчынкамі, гэта значыць добрым выхаваннем дзяцей, гасціннасцю і тым, што абмывала ногі святым, дапамагала гаротным і рупілася пра добрыя справы. А маладых удоваў абмінай, бо яны, кіруючыся пажадлівасцю, пагарджаюць Хрыстом ды імкнуцца выйсці замуж. Яны годныя асуджэння, бо страцілі першасную вернасць. Ходзячы па хатах, яны таксама вучацца гультайству. Яны не толькі гультайкі, але пляткаркі і цікаўныя, гавораць тое, што не трэба. Таму лічу, што лепш, каб маладыя ўдовы выходзілі замуж, нараджалі дзяцей, кіравалі домам і не давалі ворагу ніякіх падстаў да знеслаўлення. На жаль, ужо некаторыя пайшлі за сатаной. 

Калі ж якая верніца мае ўдоваў, дык няхай апякуецца імі і не абцяжарвае Касцёла, каб ён мог дапамагаць сапраўдным удовам.

Прэзбітэраў, якія добра кіруюць, акружайце падвойнай пашанай, асабліва тых, хто цяжка працуе, прапаведуючы і навучаючы. Бо Пісанне кажа: «Не завязвай пысы валу, які малоціць» і: «Працаўнік варты платы сваёй». Не прымай абвінавачанняў супраць прэзбітэра, хіба што з-за двух ці трох сведкаў. А тых, хто грашыць, дакарай перад усімі, каб іншыя таксама мелі страх. Заклінаю цябе перад Богам і Хрыстом Езусам, і выбранымі анёламі, каб ты захоўваў гэта без прыліку і не рабіў нічога прадузята. Не ўскладай паспешліва рук ні на кога, і не ўдзельнічай у грахах іншых, а сябе самога захоўвай беззаганным.

Адгэтуль не пі вады, але патроху ўжывай віна з увагі на страўнік і твае частыя немачы.

Грахі некаторых людзей відавочныя яшчэ да суда, а за некаторымі ідуць следам. Падобна і добрыя ўчынкі відавочныя, а калі не, то ўсё роўна схавацца не змогуць. 

Рэспансорый Флп 1, 27ас; 2, 4. 5

Н. Вядзіце жыццё, годнае Хрыстовага Евангелля, аднадушна змагайцеся за веру ў Евангелле. * Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых.

К. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Н. Не клапаціцеся.

Другое чытанне

Пасланне да Філадэльфійцаў св. Ігнацыя Антыёхскага, біскупа і мучаніка

(Inscriptio; nn. 1, 1 − 2, 1; 3, 2 – 5: Funk 1, 225-229)

Адзін біскуп з прэзбітэрамі і дыяканамі

Ігнацый, называны таксама Тэафорам, Філадэльфійскаму Касцёлу Бога Айца і Пана Езуса Хрыста Касцёлу ў Азіі, які спазнаў міласэрнасць і быў умацаваны ў спакоі з Богам, які няспынна радуецца плёну мукі нашага Пана, а дзякуючы ўваскрасенню адораны ўсялякай міласэрнасцю. Гэты Касцёл я вітаю ў крыві Езуса Хрыста. Ён – мая трывалая і няспынная радасць, асабліва, калі яго верныя з’яднаныя з біскупам, прэзбітэрамі і дыяканамі, выбранымі паводле задумы Хрыста, умацаванымі паводле Яго ўласнай волі праз Яго Духа Святога.

Я добра ведаю, што ваш біскуп не сам па сабе прыняў паслугу кіравання і не з увагі на людзей, ці таксама дзеля пустой славы, але з любові да Бога Айца і Пана нашага Езуса Хрыста. Я захапляюся яго сціпласцю і тым, што праз маўчанне ён больш робіць, чым праз пустыя прамовы. Яго паводзіны сугучныя з Божымі запаведзямі, падобна як арфа са струнамі. Таму я радуюся яго паставе адносна Бога, бачучы, што яна дасканалая і поўная цнотаў, а таксама яго сталасці і лагоднасці на ўзор жывога Бога.

А таму, сыны святла і праўды, асцерагайцеся падзелаў і фальшывага вучэння; дзе ваш пастыр, туды ідзіце і вы як аўчарня.

Хто належыць Богу і Езусу Хрысту, застаецца ў лучнасці з біскупам. Тыя, хто праз скруху вяртаецца да адзінства з Касцёлам, таксама будуць належаць Богу, каб жыць паводле Езуса Хрыста. Не ўводзьце сябе ў зман, браты мае. Калі хто ідзе за пачынальнікам падзелаў, не атрымае ў спадчыну Валадарства Божае (пар. 1 Кар 6, 9. 10). Хто прымае чужое вучэнне, нязгодны з мукаю Хрыста.

Імкніцеся ўдзельнічаць у адной Эўхарыстыі. Бо адно ёсць Цела Пана нашага Езуса Хрыста, адзін келіх для з’яднання нас у Яго Крыві, адзін алтар, як і адзін біскуп з прэзбітэрамі і дыяканамі, маімі супрацоўнікамі. Таму ўсё, што робіце, рабіце як для Бога.

Браты мае, я горача люблю вас і, поўны радасці, хачу ўмацаваць вас, не я, але Езус Хрыстус. Стаўшы Яго вязнем, яшчэ больш баюся, бо я пакуль недасканалы. Аднак вашая малітва ўдасканаліць мяне, каб я дасягнуў вызначанай мне паводле міласэрнасці спадчыны, давяраючыся Евангеллю як целу Хрыста, Апосталам як прэзбітэрам Касцёла.

 

Рэспансорый Эф 2, 20. 22. 21

Н. Вы ўмацаваныя на падмурку апосталаў і прарокаў, дзе сам Езус Хрыстус з’яўляецца вуглавым каменем. * У Ім і вы разам будуецеся, каб быць жыллём Бога ў Духу.

К. На якім кожны складзены будынак вырастае як святая святыня ў Пану. Н. У Ім.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, Ты шчодра даеш усім, хто Цябе просіць, больш, чым яны заслугоўваюць і жадаюць, будзь да нас міласэрны і прабач нам грахі, якія непакояць нашае сумленне, а таксама дай нам тое, аб чым прасіць Цябе мы не адважваемся. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Сонца ўзышло над зямлёю,
Схіляе сэрцы да скрухі,
Няма ўжо месца для грэху,
Бо стала святло сведкам чынаў.

Няхай абміне слепата нас,
Што крокі кіруе ў бездань,
Няхай нашы ногі ўзыдуць
На шлях, вольны ад небяспекаў.

Няхай яснай стане дарога,
Жыццё беззаганным і чыстым,
А мова праўдзівай, без фальшу,
І думкі без злосных задумаў.

Няхай такім чынам дзень пройдзе,
Каб вольным быў ад падману,
Каб нашыя сэрца і вочы,
І цела больш не грашылі.

Бо той, хто глядзіць звысоку,
Бачыць нас ў кожнай хвіліне,
Ён ведае нашы ўчынкі
Ад ранку і да змяркання.

Ўслаўляем Айца і Сына,
І Духа Святога таксама.
Няхай хвала будзе навекі
Нашаму Богу і Пану. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Абвяшчаецца твая хвала, * горад Божы.

Псальм 87 (86)
Ерузалем – маці ўсіх народаў

Вышні Ерузалем свабодны, ён – нашая маці (Гал 4, 26)

Умацаванне Яго на святых гарах, †
любіць Пан брамы Сіёна *
больш за ўсе шатры Якуба.

Абвяшчаецца твая хвала, *
горад Божы.

Узгадаю Егіпет і Бабілён *
сярод тых, хто ведае мяне,

вось філістымляне і Тыр з Эфіопіяй скажуць: *
«Той там нарадзіўся».

А пра Сіён будуць казаць: †
«Кожны чалавек на ім нарадзіўся, *
і Усемагутны яго ўмацаваў».

Пан напіша ў перапісе народаў: *
«Гэты там нарадзіўся».

І ў танцы будуць спяваць: *
«У табе ўсе крыніцы мае».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Абвяшчаецца твая хвала, * горад Божы.

2 ант. Пан прыйдзе з моцай, * і ўзнагарода Ягоная з Ім.

Песня (Іс 40, 10-17)
Добры пастыр – найвышэйшы і наймудрэйшы Бог

Вось прыйду неўзабаве, і адплата Мая са Мною (Ап 22, 12)

Вось Пан Бог прыходзіць з моцаю, *
і плячо Ягонае, што мае ўладу.

Вось узнагарода Ягоная з Ім, *
і адплата Ягоная перад Яго абліччам.

Як пастыр, *
Ён будзе пасвіць свой статак;

ягнятаў будзе браць на рукі †
і насіць на грудзях сваіх, *
з клопатам будзе вадзіць кормячых авечак.

Хто памераў воды сваёй далоняй *
і пяддзю памераў нябёсы?

Хто заключыў пыл зямны ў мерцы *
і ўзважыў горы на вагах і ўзгоркі на шалях?

Хто кіраваў духам Пана, *
які чалавек вучыў Яго як Ягоны дарадца?

З кім Ён раіўся, †
і хто настаўляў Яго і вучыў *
шляхам справядлівасці?

Хто даў Яму веды *
і паказаў Яму шлях разумення?

Вось народы, як кропля з вядра, †
і лічацца, быццам пыл на шалях. *
Ён падымае астравы, як пылінку.

І не хопіць Лібана для ахвярнага агню, *
ні ягоных звяроў для ўсеспалення.

Усе людзі – нішто перад Ім, *
Ён лічыць іх за нішто і пусткай.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан прыйдзе з моцай, * і ўзнагарода Ягоная з Ім.

3 ант. Узвялічвайце Пана, Бога нашага, * і пакланіцеся на гары Яго святой.

Псальм 99 (98)
Святы Пан Бог наш

О, вышэйшы за херубімаў, Ты змяніў гаротны стан зямлі, калі стаў такім, як мы (св. Атаназій)

Пан валадарыць! Няхай задрыжаць народы; *
Ён сядзіць на херубімах, няхай затрасецца зямля.

Пан на Сіёне вялікі, *
Ён узносіцца па-над народамі.

Няхай праслаўляюць Тваё вялікае і грознае імя, *
бо яно святое.

Магутны Кароль, што любіш правасуддзе, †
Ты ўстанавіў тое, што слушна, *
і выканаў справядлівасць і правасуддзе на Якубе.

Узвялічвайце Пана, Бога нашага, †
пакланіцеся да падножжа Ягонага, *
бо Ён святы.

Майсей і Аарон сярод Яго святароў, *
і Самуэль сярод тых, хто заклікаў імя Ягонае.

Яны клікалі Пана, – і Ён адказваў ім, *
прамаўляў да іх у слупе воблака.

Яны захоўвалі запаведзі *
і загады, што Ён даў ім.

Божа наш, Пане, Ты ім адказаў, †
Богам літасцівым Ты быў для іх, *
але караў іх за правіны іхнія.

Узвялічвайце Пана, Бога нашага, †
і пакланіцеся на гары Яго святой, *
бо святы Пан Бог наш.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Узвялічвайце Пана, Бога нашага, * і пакланіцеся на гары Яго святой.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 4, 10-11
Як добрыя распарадчыкі разнастайнай ласкі Божай, служыце адзін аднаму тым дарам, які кожны з вас атрымаў. Калі хто прамаўляе, няхай прамаўляе, як словы Божыя; калі хто служыць, няхай служыць дзякуючы моцы, якою надзяліў яго Бог, каб ва ўсім праславіўся Бог праз Езуса Хрыста.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Я клічу ўсім маім сэрцам: * пачуй мяне, Пане.
Н. Я клічу ўсім маім сэрцам: * пачуй мяне, Пане.
К. І буду захоўваць Твае пастановы.
Н. Пачуй мяне, Пане.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Я клічу ўсім маім сэрцам: * пачуй мяне, Пане.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Будзем у святасці служыць Пану, * і Ён вызваліць нас ад ворагаў нашых.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Будзем у святасці служыць Пану, * і Ён вызваліць нас ад ворагаў нашых.

ПРОСЬБЫ

Дзякуем Богу Айцу, які сваёй любоўю жывіць і вядзе свой народ, і з радасцю кажам:
Пане, Табе хвала навекі.

Міласцівы Ойча, праслаўляем Цябе за Тваю любоў да нас,
бо Ты цудоўна нас стварыў і аднавіў.

Напачатку гэтага дня напоўні нашыя сэрцы гатоўнасцю служыць Табе,
няхай прынясуць Табе хвалу нашыя справы і думкі.

Ачысці нашыя сэрцы ад усялякага імкнення да зла,
каб мы заўсёды выконвалі Тваю волю.

Адкрый нашыя сэрцы насустрач патрэбам братоў,
няхай не будуць яны пазбаўлены нашай братняй любові.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, асвятлі ласкава сваім святлом народы, якія прабываюць у смяротным цені, няхай над імі заззяе Усход з вышыні – Пан наш Езус Хрыстус. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, – * і я буду жыць.

Псальм 119 (118), 113-120
XV (Самэх)

Ненавіджу двудушных людзей, *
але люблю Твой закон.

Ты мая абарона і мой шчыт, *
я давяраю Тваім словам.

Адыдзіце ад мяне, злачынцы, *
Я буду захоўваць запаведзі майго Бога.

Падтрымай мяне паводле свайго слова, – †
і я буду жыць, *
не дазволь мне асаромецца ў маёй надзеі.

Падмацуй мяне, – і я буду збаўлены, *
і заўсёды буду ўглядацца ў Твае пастановы.

Ты адкідваеш усіх, †
хто адступае ад Тваіх пастановаў, *
бо іхнія хітрыкі – гэта хлусня.

Ты выкідваеш, як шашаля, усіх грэшнікаў зямлі, *
таму я палюбіў Твае сведчанні.

Дрыжыць маё цела ад страху перад Табой *
і баіцца Тваіх прысудаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, – * і я буду жыць.

2 ант. Памажы нам, Божа, наш Збаўца, * і даруй нам грахі нашыя.

Псальм 79 (78), 1-5. 8-11. 13
Плач па Ерузалеме

Калі б і ты … пазнаў, што служыць для спакою твайго! (Лк 19, 42)

Божа, язычнікі ўвайшлі ў спадчыну Тваю, †
апаганілі святую Тваю святыню, *
Ерузалем ператварылі ў руіны.

Парэшткі слугаў Тваіх †
аддалі на здабычу птушкам нябесным, *
целы святых Тваіх – звярам зямным.

Пралілі іх кроў, як ваду, вакол Ерузалема, *
і не было каму іх пахаваць.

Мы сталі ганьбаю для нашых суседзяў, *
пагардай і пасмешышчам для тых, хто вакол нас.

Дакуль, Пане, гневацца будзеш няспынна, *
а Твая лютасць будзе палаць, як агонь?

Не памятай правінаў нашых продкаў, †
няхай хутчэй нас спаткае Твая міласэрнасць, *
бо мы зусім аслаблі.

Памажы нам, Божа, наш Збаўца, *
дзеля славы імя Твайго;

вызвалі нас і даруй нам грахі нашыя *
дзеля Твайго імя.

Няхай не кажуць язычнікі: «Дзе іх Бог?» †
Няхай убачаць народы помсту *
за пралітую кроў Тваіх слугаў.

Няхай дойдзе да аблічча Твайго стагнанне вязня; *
магутнасцю пляча свайго захавай асуджаных на смерць.

А мы, народ Твой і авечкі Тваёй пашы, †
будзем вечна Цябе славіць *
і з пакалення ў пакаленне абвяшчаць Тваю хвалу.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Памажы нам, Божа, наш Збаўца, * і даруй нам грахі нашыя.

3 ант. Божа Магуццяў, паглядзі з нябёсаў * і наведай гэты вінаграднік.

Псальм 80 (79)
Наведай, Пане, свой вінаграднік

Прыйдзі, Пане Езу (Ап 22, 20)

Пастыр Ізраэля, паслухай, †
які водзіш, як статак, Юзафа, *
які сядзіш на херубімах, з’явіся.

Перад Эфраімам, Бэньямінам і Манасіяй †
абудзі сваю магутнасць *
і прыйдзі нам на паратунак.

Божа, аднаві нас, †
няхай заззяе Тваё аблічча, – *
і мы будзем збаўлены.

Пане, Божа Магуццяў, дакуль будзеш гневацца *
насуперак малітве народу свайго?

Ты накарміў іх хлебам плачу *
і шчодра напаіў іх слязьмі.

Ты ўчыніў нас спрэчкаю для нашых суседзяў, *
і нашыя ворагі насміхаюцца з нас.

Божа Магуццяў, аднаві нас, †
няхай заззяе Тваё аблічча, – *
і мы будзем збаўлены.

Ты перанёс з Егіпта вінаградную лазу, *
прагнаў язычнікаў, каб пасадзіць яе.

Ты расчысціў глебу для яе, *
яна ўкаранілася і напоўніла зямлю.

Горы пакрыліся яе ценем, *
а яе галіны сталі як Божыя кедры.

Яна парасткі свае распасцёрла ажно да мора, *
і галінкі свае – аж да Ракі.

Навошта ты праламаў яе агароджу, – *
і ўсе, хто праходзіць, абрываюць яе?

Лясны дзік яе нішчыць, *
і звер палявы аб’ядае яе.

Вярніся, Божа Магуццяў, *
паглядзі з нябёсаў і ўбач, наведай гэты вінаграднік.

Захавай тое, што пасадзіла Твая правіца, *
парастак, які Ты ўмацаваў для сябе.

Тыя, хто яе спаліў агнём і высек, *
няхай загінуць ад грознага Твайго аблічча.

Няхай будзе рука Твая над мужам правіцы Тваёй, *
над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў для сябе.

І не адступімся мы ад Цябе, *
ажыві нас, – і мы будзем заклікаць імя Тваё.

Пане, Божа Магуццяў, вярні нас, †
і няхай Тваё аблічча заззяе над намі, – *
і мы будзем збаўлены.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Божа Магуццяў, паглядзі з нябёсаў * і наведай гэты вінаграднік.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 19, 22
Ва ўсім Ты ўзвысіў народ свой, Пане, і праславіў, і не забыў, падтрымліваючы яго ў кожны час і на кожным месцы.

К. Ты – Бог, які чыніць цуды.
Н. Ты аб’явіў народам сваю моц.

МАЛІТВА

Божа, а трэцяй гадзіне Ты спаслаў Духа Святога на Апосталаў, якія маліліся, дазволь нам сёння ўдзельнічаць у Яго ласках. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, – * і я буду жыць.

Псальм 119 (118), 113-120
XV (Самэх)

Ненавіджу двудушных людзей, *
але люблю Твой закон.

Ты мая абарона і мой шчыт, *
я давяраю Тваім словам.

Адыдзіце ад мяне, злачынцы, *
Я буду захоўваць запаведзі майго Бога.

Падтрымай мяне паводле свайго слова, – †
і я буду жыць, *
не дазволь мне асаромецца ў маёй надзеі.

Падмацуй мяне, – і я буду збаўлены, *
і заўсёды буду ўглядацца ў Твае пастановы.

Ты адкідваеш усіх, †
хто адступае ад Тваіх пастановаў, *
бо іхнія хітрыкі – гэта хлусня.

Ты выкідваеш, як шашаля, усіх грэшнікаў зямлі, *
таму я палюбіў Твае сведчанні.

Дрыжыць маё цела ад страху перад Табой *
і баіцца Тваіх прысудаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, – * і я буду жыць.

2 ант. Памажы нам, Божа, наш Збаўца, * і даруй нам грахі нашыя.

Псальм 79 (78), 1-5. 8-11. 13
Плач па Ерузалеме

Калі б і ты … пазнаў, што служыць для спакою твайго! (Лк 19, 42)

Божа, язычнікі ўвайшлі ў спадчыну Тваю, †
апаганілі святую Тваю святыню, *
Ерузалем ператварылі ў руіны.

Парэшткі слугаў Тваіх †
аддалі на здабычу птушкам нябесным, *
целы святых Тваіх – звярам зямным.

Пралілі іх кроў, як ваду, вакол Ерузалема, *
і не было каму іх пахаваць.

Мы сталі ганьбаю для нашых суседзяў, *
пагардай і пасмешышчам для тых, хто вакол нас.

Дакуль, Пане, гневацца будзеш няспынна, *
а Твая лютасць будзе палаць, як агонь?

Не памятай правінаў нашых продкаў, †
няхай хутчэй нас спаткае Твая міласэрнасць, *
бо мы зусім аслаблі.

Памажы нам, Божа, наш Збаўца, *
дзеля славы імя Твайго;

вызвалі нас і даруй нам грахі нашыя *
дзеля Твайго імя.

Няхай не кажуць язычнікі: «Дзе іх Бог?» †
Няхай убачаць народы помсту *
за пралітую кроў Тваіх слугаў.

Няхай дойдзе да аблічча Твайго стагнанне вязня; *
магутнасцю пляча свайго захавай асуджаных на смерць.

А мы, народ Твой і авечкі Тваёй пашы, †
будзем вечна Цябе славіць *
і з пакалення ў пакаленне абвяшчаць Тваю хвалу.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Памажы нам, Божа, наш Збаўца, * і даруй нам грахі нашыя.

3 ант. Божа Магуццяў, паглядзі з нябёсаў * і наведай гэты вінаграднік.

Псальм 80 (79)
Наведай, Пане, свой вінаграднік

Прыйдзі, Пане Езу (Ап 22, 20)

Пастыр Ізраэля, паслухай, †
які водзіш, як статак, Юзафа, *
які сядзіш на херубімах, з’явіся.

Перад Эфраімам, Бэньямінам і Манасіяй †
абудзі сваю магутнасць *
і прыйдзі нам на паратунак.

Божа, аднаві нас, †
няхай заззяе Тваё аблічча, – *
і мы будзем збаўлены.

Пане, Божа Магуццяў, дакуль будзеш гневацца *
насуперак малітве народу свайго?

Ты накарміў іх хлебам плачу *
і шчодра напаіў іх слязьмі.

Ты ўчыніў нас спрэчкаю для нашых суседзяў, *
і нашыя ворагі насміхаюцца з нас.

Божа Магуццяў, аднаві нас, †
няхай заззяе Тваё аблічча, – *
і мы будзем збаўлены.

Ты перанёс з Егіпта вінаградную лазу, *
прагнаў язычнікаў, каб пасадзіць яе.

Ты расчысціў глебу для яе, *
яна ўкаранілася і напоўніла зямлю.

Горы пакрыліся яе ценем, *
а яе галіны сталі як Божыя кедры.

Яна парасткі свае распасцёрла ажно да мора, *
і галінкі свае – аж да Ракі.

Навошта ты праламаў яе агароджу, – *
і ўсе, хто праходзіць, абрываюць яе?

Лясны дзік яе нішчыць, *
і звер палявы аб’ядае яе.

Вярніся, Божа Магуццяў, *
паглядзі з нябёсаў і ўбач, наведай гэты вінаграднік.

Захавай тое, што пасадзіла Твая правіца, *
парастак, які Ты ўмацаваў для сябе.

Тыя, хто яе спаліў агнём і высек, *
няхай загінуць ад грознага Твайго аблічча.

Няхай будзе рука Твая над мужам правіцы Тваёй, *
над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў для сябе.

І не адступімся мы ад Цябе, *
ажыві нас, – і мы будзем заклікаць імя Тваё.

Пане, Божа Магуццяў, вярні нас, †
і няхай Тваё аблічча заззяе над намі, – *
і мы будзем збаўлены.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Божа Магуццяў, паглядзі з нябёсаў * і наведай гэты вінаграднік.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 4, 7
Ці ж ёсць іншы народ настолькі вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізкі ёсць Пан, Бог наш, калі б мы ні паклікалі Яго?

К. Блізкі Пан да ўсіх, хто Яго кліча.
Н. Ён чуе іхні крык.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, у Табе няма ні змяркання, ні цемры. Напоўні нас Тваім святлом, каб мы, асветленыя Тваім словам, ішлі да Цябе з адданым і адкрытым сэрцам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, – * і я буду жыць.

Псальм 119 (118), 113-120
XV (Самэх)

Ненавіджу двудушных людзей, *
але люблю Твой закон.

Ты мая абарона і мой шчыт, *
я давяраю Тваім словам.

Адыдзіце ад мяне, злачынцы, *
Я буду захоўваць запаведзі майго Бога.

Падтрымай мяне паводле свайго слова, – †
і я буду жыць, *
не дазволь мне асаромецца ў маёй надзеі.

Падмацуй мяне, – і я буду збаўлены, *
і заўсёды буду ўглядацца ў Твае пастановы.

Ты адкідваеш усіх, †
хто адступае ад Тваіх пастановаў, *
бо іхнія хітрыкі – гэта хлусня.

Ты выкідваеш, як шашаля, усіх грэшнікаў зямлі, *
таму я палюбіў Твае сведчанні.

Дрыжыць маё цела ад страху перад Табой *
і баіцца Тваіх прысудаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, – * і я буду жыць.

2 ант. Памажы нам, Божа, наш Збаўца, * і даруй нам грахі нашыя.

Псальм 79 (78), 1-5. 8-11. 13
Плач па Ерузалеме

Калі б і ты … пазнаў, што служыць для спакою твайго! (Лк 19, 42)

Божа, язычнікі ўвайшлі ў спадчыну Тваю, †
апаганілі святую Тваю святыню, *
Ерузалем ператварылі ў руіны.

Парэшткі слугаў Тваіх †
аддалі на здабычу птушкам нябесным, *
целы святых Тваіх – звярам зямным.

Пралілі іх кроў, як ваду, вакол Ерузалема, *
і не было каму іх пахаваць.

Мы сталі ганьбаю для нашых суседзяў, *
пагардай і пасмешышчам для тых, хто вакол нас.

Дакуль, Пане, гневацца будзеш няспынна, *
а Твая лютасць будзе палаць, як агонь?

Не памятай правінаў нашых продкаў, †
няхай хутчэй нас спаткае Твая міласэрнасць, *
бо мы зусім аслаблі.

Памажы нам, Божа, наш Збаўца, *
дзеля славы імя Твайго;

вызвалі нас і даруй нам грахі нашыя *
дзеля Твайго імя.

Няхай не кажуць язычнікі: «Дзе іх Бог?» †
Няхай убачаць народы помсту *
за пралітую кроў Тваіх слугаў.

Няхай дойдзе да аблічча Твайго стагнанне вязня; *
магутнасцю пляча свайго захавай асуджаных на смерць.

А мы, народ Твой і авечкі Тваёй пашы, †
будзем вечна Цябе славіць *
і з пакалення ў пакаленне абвяшчаць Тваю хвалу.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Памажы нам, Божа, наш Збаўца, * і даруй нам грахі нашыя.

3 ант. Божа Магуццяў, паглядзі з нябёсаў * і наведай гэты вінаграднік.

Псальм 80 (79)
Наведай, Пане, свой вінаграднік

Прыйдзі, Пане Езу (Ап 22, 20)

Пастыр Ізраэля, паслухай, †
які водзіш, як статак, Юзафа, *
які сядзіш на херубімах, з’явіся.

Перад Эфраімам, Бэньямінам і Манасіяй †
абудзі сваю магутнасць *
і прыйдзі нам на паратунак.

Божа, аднаві нас, †
няхай заззяе Тваё аблічча, – *
і мы будзем збаўлены.

Пане, Божа Магуццяў, дакуль будзеш гневацца *
насуперак малітве народу свайго?

Ты накарміў іх хлебам плачу *
і шчодра напаіў іх слязьмі.

Ты ўчыніў нас спрэчкаю для нашых суседзяў, *
і нашыя ворагі насміхаюцца з нас.

Божа Магуццяў, аднаві нас, †
няхай заззяе Тваё аблічча, – *
і мы будзем збаўлены.

Ты перанёс з Егіпта вінаградную лазу, *
прагнаў язычнікаў, каб пасадзіць яе.

Ты расчысціў глебу для яе, *
яна ўкаранілася і напоўніла зямлю.

Горы пакрыліся яе ценем, *
а яе галіны сталі як Божыя кедры.

Яна парасткі свае распасцёрла ажно да мора, *
і галінкі свае – аж да Ракі.

Навошта ты праламаў яе агароджу, – *
і ўсе, хто праходзіць, абрываюць яе?

Лясны дзік яе нішчыць, *
і звер палявы аб’ядае яе.

Вярніся, Божа Магуццяў, *
паглядзі з нябёсаў і ўбач, наведай гэты вінаграднік.

Захавай тое, што пасадзіла Твая правіца, *
парастак, які Ты ўмацаваў для сябе.

Тыя, хто яе спаліў агнём і высек, *
няхай загінуць ад грознага Твайго аблічча.

Няхай будзе рука Твая над мужам правіцы Тваёй, *
над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў для сябе.

І не адступімся мы ад Цябе, *
ажыві нас, – і мы будзем заклікаць імя Тваё.

Пане, Божа Магуццяў, вярні нас, †
і няхай Тваё аблічча заззяе над намі, – *
і мы будзем збаўлены.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Божа Магуццяў, паглядзі з нябёсаў * і наведай гэты вінаграднік.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эст 10, 3f
Мой народ – гэта Ізраэль, які клікаў да Бога. Пан уратаваў народ свой і вызваліў нас ад усялякага няшчасця, і ўчыніў Бог знакі і цуды, якія не былі здзейсненены сярод язычнікаў.

К. Слаўлю Цябе, Пане, бо Ты мяне пачуў.
Н. І стаў маім збаўленнем.

МАЛІТВА

Божа, выслухай нашыя малітвы; дапамажы нам наследаваць прыклад цярплівасці Твайго Сына і навучы нас спакойна пераадольваць усялякія перашкоды. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Бог учыніў усемагутны,
Што воды далі пачатак
Стварэнням, што ў ёй прабываюць,
І птушкам таксама нябесным.

Хоць маюць адзіны пачатак,
У розных жывуць стыхіях:
Адныя жывуць у глыбінях,
Другія ўзносяцца ў неба.

Абарані ўсіх вызнаўцаў,
Абмытых крывёй адкуплення,
Ад зла і грэшных учынкаў,
Якія нясуць смерць у вечнасць.

Няхай жа нас цяжар правінаў
Не скіне ў бездань адчаю,
Каб дух не аслаб і пыха
Над намі не панавала.

Май ласку ўчыніць гэта, Божа,
Айцец Ўсемагутны і Сыне,
І Дух Святы Суцяшыцель,
Якога мы славім у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Верныя Твае няхай узрадуюцца, Пане, * уваходзячы ў Твой дом.

Псальм 132 (131)
Божае абяцанне, дадзенае дому Давіда

Дасць Яму Пан Бог трон Давіда, бацькі Ягонага (Лк 1, 32)

І (1-10)

Успомні, Пане, Давіда *
і ўсе яго цярпенні.

Як ён Пану кляўся, *
даваў прысягу Усемагутнаму Якуба.

Не ўвайду ў шацёр свайго дома, *
не ўзыду на ложа сваё,

не дам заснуць сваім вачам *
і павекам маім задрамаць,

пакуль не знайду месца для Пана, *
шатра Усемагутнаму Якуба.

Вось мы чулі пра яго ў Эфрата, *
знайшлі яго на палях Яара.

Увойдзем у Яго жыллё, *
паклонімся перад падножжам ног Ягоных.

Падыміся, Пане, да месца Твайго адпачынку, *
Ты і каўчэг Тваёй моцы.

Няхай святары Твае апрануцца ў справядлівасць, *
а верныя Твае няхай узрадуюцца.

Дзеля Давіда, слугі Твайго *
не адвярні аблічча ад памазаніка Твайго.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Верныя Твае няхай узрадуюцца, Пане, * уваходзячы ў Твой дом.

2 ант. Пан выбраў Сіён * сабе як жыллё.

ІІ (11-18)

Прысягаў Пан Давіду ў вернасці *
і не адступіць ад яе:

«Народжанае ад цябе патомства *
пасаджу на троне тваім.

Калі сыны твае будуць захоўваць Мой запавет *
і Мае сведчанні, якім навучу іх,

то іхнія сыны вечна будуць сядзець *
на троне тваім».

Пан выбраў Сіён, *
упадабаў яго сабе як жыллё.

«Гэта месца Майго адпачынку навекі, *
тут пасялюся, бо ўпадабаў яго.

Яго ежу буду шчодра благаслаўляць, *
убогіх яго насычу хлебам.

Яго святароў апрану ў збаўленне, *
а ягоныя праведныя будуць усклікаць ад радасці.

Там вырашчу моц Давіда, *
падрыхтую светач памазаніку Майму.

Ворагаў ягоных апрану ў сорам, *
а на ім заззяе дыядэма яго».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан выбраў Сіён * сабе як жыллё.

3 ант. Бог даў Хрысту панаванне, хвалу і ўладу, * і ўсе народы будуць служыць Яму.

Песня (Ап 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Божы Суд

Дзякуем Табе, *
Пане Божа ўсемагутны,

які ёсць і які быў, *
бо Ты прыняў сваю вялікую моц і запанаваў.

І разгневаліся народы, †
і прыйшоў Твой гнеў *
і час суда над памерлымі,

каб даць узнагароду слугам Тваім, прарокам і святым, †
і тым, хто баіцца Твайго імя, малым і вялікім, *
і знішчыць тых, хто знішчае зямлю.

Цяпер настала збаўленне і сіла, †
і валадаранне Бога нашага, *
і ўлада Памазаніка Ягонага;

бо скінуты абвінаваўца братоў нашых, †
які дзень і ноч абвінавачваў іх *
перад Богам нашым.

І яны перамаглі яго дзякуючы крыві Баранка *
і дзякуючы слову сведчання свайго;

і не палюбілі жыцця свайго *
аж да смерці.

Таму радуйцеся, нябёсы *
і ўсе, хто насяляе іх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог даў Хрысту панаванне, хвалу і ўладу, * і ўсе народы будуць служыць Яму.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 3, 8-9
Нарэшце, будзьце ўсе аднадумцамі, чулымі, любячымі братоў, міласэрнымі, пакорнымі. Не аддавайце злом за зло ці знявагай за знявагу, але наадварот, благаслаўляйце, бо дзеля гэтага вы пакліканы, каб унаследаваць благаслаўленне.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Накарміў нас Пан * найлепшай пшаніцай.
Н. Накарміў нас Пан * найлепшай пшаніцай.
К. І насыціў нас мёдам са скалы.
Н. Найлепшай пшаніцай.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Накарміў нас Пан * найлепшай пшаніцай.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Пан скінуў магутных з трона * і ўзвысіў пакорных.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Пан скінуў магутных з трона * і ўзвысіў пакорных.

ПРОСЬБЫ

Да Хрыста, Пастыра, памочніка і суцяшыцеля свайго народу, звернемся з адданым сэрцам:
Пане, наша прыстанішча, пачуй нас.

Благаслаўлёны Ты, Пане, які пажадаў прыняць нас у свой святы Касцёл,
заўсёды захоўвай нас у ім.

Ты даручыў нашаму папе N. апеку над усім Касцёлам,
адары яго непахіснай верай, жывой надзеяй і апостальскай любоўю.

Дай грэшнікам ласку навяртання, умацуй слабых,
адары ўсіх пакаяннем і збаўленнем.

Ты пажадаў жыць на чужыне,
узгадай тых, хто жыве далёка ад сям’і і бацькаўшчыны.

Усім памерлым, якія спадзяюцца на Цябе,
дай вечны адпачынак.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, на змярканні гэтага дня прымі нашую пакорную падзяку і паводле Тваёй ласкі забудзь правіны, здзейсненыя намі з-за чалавечай слабасці. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

Псальм 16 (15)
Пан – частка спадчыны маёй

Бог уваскрасіў Езуса, вызваліўшы ад мукаў смерці (Дз 2, 24)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 23
Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь дух ваш, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсце Пана нашага Езуса Хрыста.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане наш Божа, атулі нас, змучаных працай гэтага дня, спакойным сном, каб узмоцненыя Тваёй ласкай, мы заўсёды былі адданыя Табе целам і духам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com