Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

IV


Серада - 27 верасня 2023
СВ. ВІНЦЭНТА ДЭ ПОЛЯ, ПРЭЗБІТЭРА
Успамін

Нарадзіўся ў Аквітаніі ў 1581 г. Атрымаўшы адукацыю, стаў прэзбітэрам. Працаваў у адной з парыжскіх парафій. Дзеля фармацыі духавенства і апекі над убогімі заснаваў Кангрэгацыю Айцоў Місіянераў (Congregatio Missions). Пазней разам з Луізай дэ Марыяк заснаваў Кангрэгацыю Дачок Міласэрнасці (Societas Filiarum Caritatis a S. Vincentio de Paulo), вядомых як шарыткі. Памёр у Парыжы ў 1660 г.ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Праслаўляем Пана, / які нас стварыў.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Праслаўляем Пана, / які нас стварыў.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Праслаўляем Пана, / які нас стварыў.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Праслаўляем Пана, / які нас стварыў.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Праслаўляем Пана, / які нас стварыў.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Праслаўляем Пана, / які нас стварыў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Праслаўляем Пана, / які нас стварыў.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Табе, спрадвечная мудрасць,
Хвала хай вечная будзе.
Ты сэрцам нашым кіруеш
І напаўняеш дарамі.

Абараняй нас, о Хрыстэ,
Вярні усіх заблукалых,
Прымі да сваёй аўчарні,
Вядзі на зялёныя пашы.

Калі прысуд свой адкрыеш,
Стрымай свой гнеў справядлівы.
Ўратуй усіх ад загубы,
Будзь Пастырам нашым адзіным.

Табе, Адкупіцелю, слава,
Пашана, моц, перамога.
Тваё над усім панаванне
Няхай будзе назаўсёды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая.

Псальм 18 (17), 2-30
Падзяка за збаўленне і перамогу

У гэтую гадзіну адбыўся вялікі землятрус (Ап 11, 13)

І (2-7)

Буду любіць Цябе, Пане, моц мая. †
† Пан – мая скала i мая цвярдыня, *
Ён мой Збаўца.

Бог мой – абарона мая, на Яго спадзяюся, *
Ён шчыт мой, моц збаўлення майго, мая крэпасць.

Паклiчу Пана, годнага хвалы, *
i ад ворагаў маiх вызвалены буду.

Акружылі мяне хвалі смерці *
і патокі беззаконня спалохалі мяне.

Абступілі мяне путы пякельныя, *
апярэдзілі мяне пасткі смерці.

У сваёй нядолі я паклікаў Пана, *
паклікаў майго Бога, –

і Ён пачуў мой голас са сваёй святыні, *
і плач мой дайшоў да Ягоных вушэй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае.

ІІ (8-20)

Задрыжэла і затрэслася зямля, †
здрыганулася і зрушылася падножжа гор, *
бо Ён раззлаваўся.

Падняўся дым з Ягоных ноздраў, †
а з Ягоных вуснаў – пражэрлівы агонь, *
ад Яго загарэліся вуглі.

Ён схіліў нябёсы і сышоў, *
а цёмная хмара – пад Яго нагамі.

Ён сеў вярхом на херубіма і паляцеў, *
паляцеў на крылах ветру.

І зрабіў цемру сваёй заслонай, †
а цемру вады і густыя хмары – *
сваім шатром.

З бляску Ягонага выходзілі хмары, *
град і гарачыя вуглі.

Загучаў з неба Пан, †
і Найвышэйшы падаў свой голас *
праз град і гарачыя вуглі.

Ён паслаў свае стрэлы і рассеяў іх, *
кідаючы маланкі, іх перапалохаў.

І з’явіліся крыніцы вады, *
і адкрыліся падмуркі сусвету

ад пагрозы Тваёй, Пане, *
ад дыхання ветру Твайго гневу.

Пан працягнуў руку з вышыняў і забраў мяне, *
выцягнуў мяне з глыбокіх водаў.

Вызваліў мяне ад майго моцнага ворага, †
ад тых, хто мяне ненавідзіць, *
хто мацнейшы за мяне.

Яны напалі на мяне ў дзень маёй нядолі, *
але Пан быў маім апірышчам.

Ён вывеў мяне на шырокі прастор *
і ўратаваў мяне, бо Ён мне спагадае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок.

ІІІ (21-30)

Пан гэтак учыніў мне †
за маю справядлівасць, *
за беззаганнасць маіх рук адплаціў мне.

Бо я захоўваў шляхі Пана *
і не аддаляўся ад Бога майго.

Бо ўсе Яго прысуды перада мною, *
і я не адкідаў Ягоных пастановаў.

Я быў перад Ім беззаганны *
і асцерагаўся беззаконня.

І адплаціў мне Пан *
за маю справядлівасць

і за чысціню маіх рук *
перад вачыма Яго.

Для міласцівага Ты міласцівы, *
з беззаганным Ты паступаеш беззаганна.

Са шчырым – шчыра, *
а з падступным – хітра.

Бо Ты, Пане, збаўляеш прыгнечаны народ, *
а вочы ганарыстых апускаеш.

Бо Ты, Пане, запальваеш маю паходню, *
мой Бог асвятляе мой змрок.

З Табой я разбіваю муры, *
з Богам маім пераходжу праз валы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок.

К. Усе здзіўляліся словам ласкі.
Н. Якія выходзілі з вуснаў Ягоных.

Першае чытанне

Кніга прарока Эзэхіэля 37, 1-14

Візія ўваскрашэння Божага народу

У тыя дні: Была на мне рука Пана. Пан вывеў мяне ў духу і паставіў сярод даліны, поўнай касцей. Абвёў мяне вакол іх, а было іх вельмі шмат іх ляжала на абшары даліны, і былі яны вельмі сухія. І спытаўся Ён у мяне: «Сыне чалавечы, ці ажывуць гэтыя косці?» Я адказаў: «Ты ведаеш, Пане Божа». А Ён сказаў мне: «Прароч над гэтымі касцямі і скажы ім: Косці сухія, слухайце слова Пана. Так кажа Пан Бог гэтым касцям: Вось Я пашлю вам духа, і ажывяце. І дам вам жылы, і ўчыню, што вырасце на вас цела, і абцягну вас скураю, і пашлю вам духа, і ажывяце, і пазнаеце, што Я – Пан». 

Я абвясціў прароцтва, як было мне наказана. А калі я прарочыў, узняўся шум і трэск, і косці пачалі збліжацца, косць да сваёй косці. І бачыў я, як з’явіліся на іх жылы і вырасла цела, а скура пакрыла іх зверху, але не было ў іх духа. Тады Ён сказаў мне: «Прароч да духа, прароч, сыне чалавечы, і скажы духу: Так кажа Пан Бог: Ад чатырох вятроў прыйдзі, дух, і дыхні на гэтых забітых, каб яны ажылі». Я прарочыў, як Ён загадаў мне. А дух увайшоў у іх, і яны ажылі, і сталі на свае ногі – вельмі вялізнае войска. 

І сказаў Ён мне: «Сыне чалавечы, гэтыя косці – гэта ўвесь дом Ізраэля. Вось яны кажуць: “Высахлі нашыя косці, і загінула наша надзея, нам пагібель”. Таму прароч і скажы ім: Так кажа Пан Бог: Вось Я адкрыю вашыя магілы, і выведу вас, народ Мой, з магілаў вашых, і прывяду вас у зямлю Ізраэля. І вы пазнаеце, што Я – Пан, калі адкрыю вашыя магілы і выведу вас, народзе Мой, з магілаў вашых. І ўдыхну ў вас Мой дух, і вы будзеце жыць і спачываць на зямлі вашай, і пазнаеце, што Я, Пан, сказаў гэта і зраблю», – кажа Пан.

Рэспансорый Эзх 37, 12b. 13a; Ян 11, 25

Н. Вось Я адкрыю вашыя магілы, і выведу вас, народ Мой, з магілаў вашых. * І пазнаеце, што Я – Пан.

К. Я – уваскрасенне і жыццё. Хто верыць у Мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. Н. І пазнаеце.

Другое чытанне

Ліст св. Вінцэнта дэ Поля, прэзбітэра

(Cf. Correspondance, Entretiens, Documents, ed. P. Coste Paris 1920-1925, passim) 

Перадусім служэнне ўбогім 

Мы не павінны ацэньваць убогіх па іх вопратцы, выглядзе ці па духоўных якасцях, якія, як здаецца, яны маюць, бо найчасцей з’яўляюцца людзьмі неадукаванымі і простымі. Аднак, калі паглядзіце на іх у святле веры, тады ўбачыце, што яны замяняюць Божага Сына, які пажадаў быць убогім. У час сваёй мукі Ён амаль не меў чалавечага выгляду. Язычнікам здаваўся шалёным, для габрэяў быў каменем спатыкнення, але нягледзячы на гэта назваў сябе перад імі вестуном Евангелля для ўбогіх: «Паслаў Мяне абвяшчаць Добрую Навіну ўбогім» (Лк 4, 18). Вось і мы павінны мець тое самае пачуццё і наследаваць паводзіны Хрыста: клапаціцца пра ўбогіх, суцяшаць іх і падтрымліваць.

Хрыстус хацеў нарадзіцца ўбогім. Бог, паколькі любіць убогіх, любіць таксама і тых, хто іх любіць. І мы спадзяемся, што калі любім убогіх, то нас таксама любіць Бог. Таму, наведваючы іх, мы стараемся разумець убогіх і патрабуючых і так цярпець разам з імі, каб адчуць тое самае, што адчуў Апостал, калі казаў: «Для ўсіх я стаў усім» (1 Кар 9, 22). Поўныя спачування да няшчасцяў і смутку бліжніх, просім Бога, каб адарыў нас пачуццём міласэрнасці і далікатнасці, напоўніў ім нашыя сэрцы і захаваў іх такімі.

Служэнне ўбогім павінна ставіцца па-над усялякую іншую дзейнасць і неадкладна здзяйсняцца. Калі падчас малітвы трэба падаць лекі ці аказаць іншую дапамогу патрабуючаму, ідзіце спакойна, ахвяруючы Богу споўнены чын, як быццам вы трывалі на малітве. Няхай дух ваш не турбуецца і не дакарайце сябе за грэх, бо вы пакінулі малітву, каб выканаць паслугу для патрабуючага. Бог не забываецца, калі пакідаеце Яго дзеля Яго ж самога, гэта значыць, калі пакідае адну справу Бога, каб выканаць іншыя.

Калі вы пакідаеце малітву дзеля дапамогі патрабуючаму, памятайце, што вы служыце самому Богу. Бо любоў важнейшая за ўсе прадпісанні. Дарэчы, усе прадпісанні існуюць для таго, каб дасягнуць любові. Паколькі любоў валадарыць, усё, што яна загадвае, трэба спаўняць. З адноўленым жаданнем сэрца мы прысвячаем сябе служэнню ўбогім; будзем шукаць найбольш пакінутых, бо яны пастаўлены над намі як нашыя гаспадары і валадары.

 

Рэспансорый 1 Кар 9, 19а. 22; Ёў 29, 15-16а

Н. Будучы свабодным ад усіх, я стаў нявольнікам усіх. Для нядужых я стаў як нядужы, каб здабыць нядужых. * Для ўсіх я стаў усім, каб уратаваць прынамсі некаторых. 

К. Я быў вачамі для невідушчага, нагамі для кульгавага, быў айцом для ўбогіх. Н. Для ўсіх.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты для служэння бедным і выхавання духавенства адарыў святога Вінцэнта апостальскімі цнотамі, просім Цябе, каб мы, напоўненыя тым жа духам, заўсёды кіраваліся ў жыцці яго вучэннем і былі да яго падобныя ў любові да Цябе і да бліжніх. Праз Пана нашага.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Мінай ужо, цемра начная,
Не сей замяшання ў свеце.
Ужо бляск світання ірдзее,
І Хрыстус Збаўца прыходзіць.

Рассейваюць промні сонца
Той змрок, што зямлю ахінае,
Прыгожымі фарбамі рэчы
У бляску ягоным зноў ззяюць.

Няхай жа Бог ўсемагутны
Абудзіць наша сумленне
З палону змроку ліхога,
Што ў страху прад Ім знікае.

Схіляем калені ў малітве,
Цябе прагнем знаць толькі, Хрыстэ.
З пакораю шчыраю ў сэрцы
Мы просім Цябе, не адкінь нас.

Напоўні сабою наш розум,
Усё ахапі жыццё наша,
Святлом сваім знішчы ўсё злое,
Задумы ліхія ў сэрцы.

О Хрыстэ, Кароль ласкавы,
Табе і Айцу Твайму слава,
І з Духам Святым суцяшэння
Няспынна гучыць хай усюды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, у Тваім святле * мы бачым святло.

Псальм 36 (35)
Зло грэшніка, дабро Пана

Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця (Ян 8, 12)

Грэх прамаўляе да бязбожніка †
з глыбіні ягонага сэрца; *
няма боязі Пана перад ягонымі вачыма.

Сам сабе ліслівіць у сваіх вачах, *
каб не знайсці сваёй віны і не зненавідзець яе.

Словы ягоных вуснаў – гэта падман і подступ, *
ён перастаў паступаць разважна і чыніць дабро.

Пра беззаконне разважае на сваім ложы, †
становіцца на дрэнны шлях, *
не пагарджае злом.

Твая міласэрнасць, Пане, да нябёсаў, *
а Твая вернасць – па самыя хмары.

Твая справядлівасць, як высокія горы, †
а Твае суды, як вялікая глыб. *
Людзям і жывёлам Ты, Пане, нясеш ратунак.

Якая каштоўная, Божа, Твая міласэрнасць, *
сыны чалавечыя хаваюцца ў цені крылаў Тваіх.

Насычаюцца тукам Твайго дому, *
Ты поіш іх патокам слодычы сваёй.

Бо ў Табе – крыніца жыцця, *
і ў Тваім святле мы бачым святло.

Захавай сваю міласэрнасць для тых, хто ведае Цябе, *
а справядлівасць сваю – для праведных сэрцам.

Няхай не наступіць на мяне нага ганарліўца, *
і не ўзнясецца нада мной рука грэшных.

Там палеглі тыя, хто робіць беззаконне, *
яны павалены і не могуць устаць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, у Тваім святле * мы бачым святло.

2 ант. Пане, Ты вялікі * і цудоўны ў сваёй моцы.

Песня (Юдт 16, 1-2. 13-15)
Пан, Стварыцель свету, абараняе свой народ

Спявалі новую песню (Ап 5, 9)

Біце для Пана ў бубны, *
грайце на цымбалах Пану,

спявайце Яму новую песню, *
узвялічвайце і заклікайце Ягонае імя.

Бо Панам ёсць Бог, які знішчае войны, †
Ён прывёў мяне ў сваё ўмацаванне сярод народу, *
вырваў мяне з рук маіх ганіцеляў.

Заспяваю майму Богу новую песню: †
Ты слаўны, Пане, і вялікі, *
цудоўны ў сваёй моцы і непераможны.

Табе няхай служыць усё Тваё стварэнне, *
бо Ты сказаў, і сталася.

Ты паслаў свайго духа, і ён учыніў; *
і няма нікога, хто б выстаяў перад голасам Тваім.

Падножжы гор узварухнуліся з вадою, *
скалы растапіліся, як воск, перад Тваім абліччам.

але для тых, хто Цябе баіцца, *
Ты ласкавы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пане, Ты вялікі * і цудоўны ў сваёй моцы.

3 ант. Радасным голасам * усклікайце Богу.

Псальм 47 (46)
Пан – Валадар сусвету

Сядзіць праваруч Айца, і Яго валадарству не будзе канца

Усе народы, пляскайце ў далоні, *
радасным голасам усклікайце Богу,

бо грозны Пан Найвышэйшы, *
вялікі Валадар над усёй зямлёй.

Ён пакарыў нам народы *
і плямёны кінуў пад нашыя ногі.

Ён выбраў нам спадчыну нашу, *
веліч Якуба, якога Ён любіць.

Бог узыходзіць пад радасныя воклічы, *
Пан – пры гуках трубы.

Спявайце Богу, спявайце, *
спявайце нашаму Валадару, спявайце.

Бо Валадар усёй зямлі – Бог, *
гімн заспявайце Яму.

Бог валадарыць над народамі, *
Бог сядзіць на сваім святым троне.

Сабраліся князі народаў *
з народам Бога Абрагама,

бо моцныя зямлі належаць Богу, *
Ён узнесены высока.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Радасным голасам * усклікайце Богу.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Тоб 4, 14-15а. 16аb. 19
Cыне, зважай на сябе ва ўсіх сваіх справах і будзь мудры ва ўсіх сваіх словах. Што сам ненавідзіш, таго не рабі нікому. З галодным дзяліся сваім хлебам і з нагімі сваёй вопраткай. З усяго, што маеш удосталь, давай міласціну. Благаславі Пана Бога ў кожны час і прасі ў Яго, каб шляхі твае былі справядлівыя і ўсе справы і намеры твае паспяховымі.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Божа, схілі маё сэрца * да Тваіх сведчанняў.
Н. Божа, схілі маё сэрца * да Тваіх сведчанняў.
К. Ажыві мяне на шляху Тваім.
Н. Да Тваіх сведчанняў.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Божа, схілі маё сэрца * да Тваіх сведчанняў.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Святы Вінцэнт суцяшаў засмучаных, * апекаваўся ўдовамі і сіротамі, / карміў убогіх.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Святы Вінцэнт суцяшаў засмучаных, * апекаваўся ўдовамі і сіротамі, / карміў убогіх.

ПРОСЬБЫ

Падзякуем Хрысту і праславім Яго, бо Ён не саромеецца называць братамі тых, каго сам асвяціў. Таму просім Яго:
Пане, асвяці сваіх братоў.

Дай нам з чыстым сэрцам пачаць гэты дзень, успамінаючы хвалу Твайго Уваскрасення,
дазволь нашымі справамі ўчыніць гэты дзень мілым Табе.

Ты дорыш нам новы дзень як знак Тваёй любові,
аднаўляй нас штодня дзеля ўзрастання Тваёй славы.

Навучы нас бачыць Тваё аблічча ва ўсіх людзях
і пазнаваць Цябе, асабліва ва ўбогіх і церпячых.

Дай нам жыць сёння ў згодзе з усімі
і нікому не адплочваць злом за зло.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты для служэння бедным і выхавання духавенства адарыў святога Вінцэнта апостальскімі цнотамі, просім Цябе, каб мы, напоўненыя тым жа духам, заўсёды кіраваліся ў жыцці яго вучэннем і былі да яго падобныя ў любові да Цябе і да бліжніх. Праз Пана нашага.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Благаслаўлёны Ты, Пане; * навучы мяне Тваім пастановам.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Благаслаўлёны Ты, Пане; * навучы мяне Тваім пастановам.

2 ант. Умацуй мае крокі * на Тваіх шляхах, Пане.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Умацуй мае крокі * на Тваіх шляхах, Пане.

3 ант. Устань, Пане, * і ўратуй маё жыццё.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Устань, Пане, * і ўратуй маё жыццё.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 1, 13-14
Падперазаўшы сцёгны розуму вашага, чувайце і моцна спадзявайцеся на ласку, якая будзе прынесена вам у аб’яўленні Езуса Хрыста. Як паслухмяныя дзеці, не дастасоўвайцеся да пажадлівасцяў, якія вы мелі раней, у час няведання вашага.

К. Дай спазнаць Твае дарогі, Пане.
Н. І навучы мяне сцежкам Тваім.

МАЛІТВА

Пане, Святы Ойча, верны Божа, Ты спаслаў абяцанага Духа, каб сабраць у адно людзей, раз’яднаных грахом, навучы нас супрацоўнічаць у будаванні еднасці і спакою ў свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Благаслаўлёны Ты, Пане; * навучы мяне Тваім пастановам.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Благаслаўлёны Ты, Пане; * навучы мяне Тваім пастановам.

2 ант. Умацуй мае крокі * на Тваіх шляхах, Пане.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Умацуй мае крокі * на Тваіх шляхах, Пане.

3 ант. Устань, Пане, * і ўратуй маё жыццё.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Устань, Пане, * і ўратуй маё жыццё.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 1, 15-16
На ўзор Святога, які паклікаў вас, самі станьце святымі ва ўсіх паводзінах вашых. Бо напісана: Будзьце святымі, таму што Я святы.

К. Святары Твае апрануцца ў справядлівасць.
Н. І святыя Твае ўзрадуюцца.

МАЛІТВА

Усемагутны міласэрны Божа, Ты даеш адпачынак сярод штодзённых клопатаў, падтрымай нас і дапамажы закончыць распачатую працу. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Благаслаўлёны Ты, Пане; * навучы мяне Тваім пастановам.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Благаслаўлёны Ты, Пане; * навучы мяне Тваім пастановам.

2 ант. Умацуй мае крокі * на Тваіх шляхах, Пане.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Умацуй мае крокі * на Тваіх шляхах, Пане.

3 ант. Устань, Пане, * і ўратуй маё жыццё.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Устань, Пане, * і ўратуй маё жыццё.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Як 4, 7-8а. 10
Пакарыцеся Богу, а супраціўляйцеся д’яблу, і ён уцячэ ад вас. Наблізьцеся да Бога – і Ён наблізіцца да вас. Прынізьцеся перад Панам – і Ён узвысіць вас.

К. Вось вока Пана над тымі, хто Яго баіцца.
Н. Над тымі, хто спадзяецца на Яго міласэрнасць.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, Ты дзеля збаўлення людзей распрасцёр свае рукі на крыжы, учыні, каб нашыя чыны падабаліся Табе і абвяшчалі ў свеце Тваю справу адкуплення. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Найсвяцейшы Божа ў небе,
Ты ўсё зямное кола
Упрыгожыў яркім бляскам,
Хараством яго напоўніў.

На чацвёрты дзень стварэння
Запаліў Ты жарам сонца,
Месяцу Ты час прызначыў
І для зорак шлях бяспечны.

Аддзяліў Ты дзень ад ночы,
Вызначыў для іх Ты межы.
Месяцам Ты даў пачатак
І канец прызначыў году.

Асвятлі ж людскія сэрцы,
Бруд абмый Ты з нашых думак,
Разарві ўсе путы грэху,
Знішчы нашыя правіны.

Просім мы Цябе, о Божа,
Які разам з Тваім Сынам,
З Духам, Даўцам суцяшэння,
Валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан – маё святло і маё збаўленне, * каго ж мне баяцца?

Псальм 27 (26)
Надзея ў нядолі І (1-6)

Вось скінія Бога з людзьмі (Ап 21, 3)

Пан – маё святло і маё збаўленне, *
каго ж мне баяцца?

† Пан – ахова жыцця майго, *
каго ж мне палохацца?

Калі злачынцы пойдуць супраць мяне, *
каб знішчыць цела маё,

яны самі, мае ворагі і непрыяцелі, *
спатыкнуцца і ўпадуць.

Калі выступіць супраць мяне войска, *
не спалохаецца маё сэрца;

калі ўздымецца супраць мяне бітва, *
і тады я буду спадзявацца.

Аднаго я прашу ў Пана і толькі гэтага жадаю, †
каб жыць мне ў доме Пана *
ва ўсе дні жыцця майго.

Каб сузіраць хараство Пана *
і наведваць Яго святыню.

Ён хавае мяне ў сваім шатры *
у дзень няшчасця.

Укрывае мяне ў сваёй скініі, *
падымае мяне на скалу.

І цяпер падымае маю галаву *
над ворагамі маімі, якія мяне абступілі.

Я прынясу ахвяры ў Яго шатры, †
ахвяры радасці, *
буду спяваць і граць для Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан – маё святло і маё збаўленне, * каго ж мне баяцца?

2 ант. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане. * Не хавай ад мяне свайго твару.

ІІ (7-14)

Некаторыя, устаўшы, сведчылі супраць Яго лжыва (Мк 14, 57)

Пачуй, Пане, мой голас, калі я клічу, *
змілуйся нада мною і адкажы мне.

Пра Цябе кажа маё сэрца: †
«Шукай Ягонага аблічча!» *
Буду шукаць Твайго аблічча, Пане.

Не хавай ад мяне свайго твару, *
слугі свайго не адкідай у гневе.

Ты – мая дапамога, †
не пагарджай мною і не адкідай мяне. *
Божа, мой Збаўца.

Калі б нават бацька і маці пакінулі мяне, *
то Пан мяне прыме.

Навучы мяне, Пане, свайму шляху †
і вядзі мяне простаю сцежкай *
насуперак ворагам маім.

Не аддавай мяне пражэрлівым ворагам маім, †
бо паўсталі супраць мяне лжывыя сведкі *
і той, хто дыхае беззаконнем.

Веру, што ўбачу дабрыню Пана *
ў краіне жывых.

Спадзявайся на Пана, будзь мужным, *
няхай умацуецца сэрца тваё,
спадзявайся на Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане. * Не хавай ад мяне свайго твару.

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння * і ва ўсім мае першынство.

Песня (пар. Клс 1, 12-20)
Хрыстус – першародны сярод усякага
стварэння і першародны з памерлых

Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас *
да ўдзелу ў спадчыне святых у святле;

які вызваліў нас з­пад улады цемры *
і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго,

у якім мы маем адкупленне *
і адпушчэнне грахоў.

Ён з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, *
першародным сярод усякага стварэння.

Бо ў Ім было створана ўсё, †
што на нябёсах і на зямлі, *
бачнае і нябачнае,

ці троны, ці панаванні, *
ці начальствы, ці ўлады.

Усё праз Яго і для Яго створана. †
Ён ёсць раней за ўсё, *
і ўсё трымаецца ў Ім.

Ён – Галава цела, гэта значыць, Касцёла. †
Ён – пачатак, першародны з памерлых, *
каб Ён ва ўсім меў першынство.

Бо спадабалася Айцу, †
каб у Ім жыла ўся паўната *
і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё,

і зямное, і нябеснае, *
усталяваўшы спакой праз кроў Ягонага крыжа.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння * і ва ўсім мае першынство.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Як 1, 22. 25
Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Аднак той, хто пранікае ў дасканалы закон свабоды і трывае ў ім не як забыўлівы слухач, але як чынны выканаўца, той шчаслівы будзе ў тым, што робіць.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Збаў мяне, Пане, * і змілуйся нада мною.
Н. Збаў мяне, Пане, * і змілуйся нада мною.
К. Не загубі душы маёй з грэшнікамі.
Н. І змілуйся нада мною.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Збаў мяне, Пане, * і змілуйся нада мною.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Што вы зрабілі * аднаму з гэтых братоў Маіх меншых, / вы Мне зрабілі, / – кажа Пан.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Што вы зрабілі * аднаму з гэтых братоў Маіх меншых, / вы Мне зрабілі, / – кажа Пан.

ПРОСЬБЫ

Няхай ва ўсім будзе праслаўлена імя Пана, які атачае сваёй бясконцай любоўю выбраны народ. Узнясём да Яго нашыя малітвы:
Пане, пакажы нам сваю любоў.

Памятай, Пане, пра свой Касцёл,
захавай яго ад усялякага зла і ўчыні дасканалым у Тваёй любові.

Няхай народы пазнаюць Цябе, адзінага Бога,
і пасланага Табою Езуса Хрыста, Твайго Сына.

Адары нашых бліжніх усялякімі дабротамі,
благаслаўляй іх у гэтым жыцці і ў вечнасці.

Суцеш прыгнечаных цяжарам працы,
абарані годнасць адкінутых.

Ахапі сваёй любоўю памерлых у гэты дзень
– і міласціва прымі іх у сваё Валадарства.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты для служэння бедным і выхавання духавенства адарыў святога Вінцэнта апостальскімі цнотамі, просім Цябе, каб мы, напоўненыя тым жа духам, заўсёды кіраваліся ў жыцці яго вучэннем і былі да яго падобныя ў любові да Цябе і да бліжніх. Праз Пана нашага.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

Псальм 31 (30), 2-6

Даверлівая малітва прыгнечанага Ойча, у рукі Твае аддаю дух Мой (Лк 23, 46)

У Цябе, Пане, я шукаю прыстанішча, †
няхай не буду асаромлены навекі, *
у справядлівасці Тваёй збаў мяне.

Схілі да мяне сваё вуха, *
Паспяшы, каб уратаваць мяне.

Будзь для мяне каменнай цвярдыняй, †
домам прыстанішча, *
каб уратаваць мяне.

Бо Ты мая скала і мая цвярдыня, *
дзеля імя Твайго кіруй мною і вядзі мяне.

Выцягні мяне з сеткі, якую патаемна паставілі на мяне, *
бо Ты мая цвярдыня.

У рукі Твае аддаю я дух мой; *
Ты мяне адкупіў, Пане, Божа верны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

Псальм 130 (129)
З глыбіні я клічу

Ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных (Мц 1, 21)

З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *
Пане, пачуй мой голас.

Няхай Твае вушы пачуюць *
голас маіх малітваў.

Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *
хто ж вытрывае, Пане?

Але ў Цябе прабачэнне, *
каб Цябе паважалі.

Спадзяюся на Пана, *
спадзяецца душа мая на Яго слова.

Душа мая чакае Пана *
больш, чым варта світання.

Больш, чым варта світання, *
няхай Ізраэль чакае Пана,

бо ў Пана міласэрнасць *
і шчодрае ў Яго адкупленне.

Ён адкупіць Ізраэль *
ад усіх беззаконняў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 26-27
Не грашыце, няхай сонца не заходзіць над вашым гневам. Не давайце месца д’яблу.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, ціхі і пакорны, Ты даеш сваім паслядоўнікам салодкае ярмо і лёгкі цяжар. Прымі ласкава нашыя памкненні і справы гэтага дня і адары нас спакоем, каб мы маглі лепш Табе служыць. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com