Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Нядзеля - 21 ліпеня 2019
ХVІ звычайная нядзеля
ІV тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Вітай, дзень славы і святасці поўны,
Дзень, што яснее Хрыста перамогай,
Варты ты радасці і вяселля.
Вітай, дзень першы!

Пан невідушчым вярнуў зрок нанова,
Вязняў адхлані вывеў на свабоду,
Смерць перамог і паяднаў навекі
Зямлю і неба.

Калісьці з волі Бога Магуццяў
Усё прабывала ў моцы Закону,
Але знямоглых ўратаваў Спрадвечны
Сваёй любоўю.

Калі над прорваю стала стварэнне,
Бог з літасцю глянуў на ўсё чалавецтва,
Гнеў свой стрымаў і паказаў народу
Мудрасці веліч.

Моц пекла сёння перамог Сын Божы,
Ён уваскрос, жыццё вярнуўшы людзям.
І на плячах усцяж нясе да неба
Сваіх авечак.

Шчасце анёлаў могуць мець людзі,
Лад вернуты зноў усяму стварэнню.
Вось перамогу мы Пана святкуем,
Хвала Яму няхай будзе!

Касцёла голас лучыцца з небам,
Якое стала для нас айчынай.
Няхай вызнаўцы Пану заспяваюць
Радаснае «аллелюя».

Моц смерці скрышана ўжо назаўсёды,
Мы славім моц Збавіцеля, Пана.
Няхай Яму – пашана, праслаўленне,
А на зямлі – спакой навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто ўзыдзе на гару Пана, * і хто стане на святым месцы Ягоным?

Псальм 24 (23)
Пан уваходзіць у святыню

Брамы нябёсаў адчыніліся для Хрыста дзеля ўзвышэння Яго чалавечай натуры (св. Ірэнэй)

Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, *
сусвет і ўсё, што жыве ў ім.

Бо Ён заснаваў яго на морах *
і на рэках умацаваў яго.

Хто ўзыдзе на гару Пана, *
і хто стане на святым месцы Ягоным?

Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, †
хто не схіляў душы да марнасці *
і не прысягаў фальшыва.

Ён атрымае благаслаўленне ад Пана *
і ўзнагароду – ад Бога, свайго Збаўцы.

Вось пакаленне тых, хто Яго шукае, *
хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто ж гэты Кароль славы? †
Пан, моцны і магутны, *
Пан, магутны ў барацьбе.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто Ён, гэты Кароль славы? *
Пан Магуццяў, Ён Кароль славы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто ўзыдзе на гару Пана, * і хто стане на святым месцы Ягоным?

2 ант. Благаславіце народы, нашага Бога, * Ён захаваў жыццё нашай душы, / аллелюя.

Псальм 66 (65)
Гімн падзякі падчас ахвяравання

Пра ўваскрасенне Пана і навяртанне народаў (Хезыхій)

І (1-12)

Усклікні Богу, уся зямля. †
Спявайце пра славу Ягонага імя, *
праслаўляйце Яго хвалу.

Скажыце Богу: «Якія грозныя справы Твае. †
Дзеля вялікай моцы Тваёй *
скарацца перад Табой ворагі Твае.

Няхай паклоніцца Табе ўся зямля і спявае Табе, *
няхай праслаўляе імя Тваё».

Прыйдзіце і ўбачце справы Бога, *
грозныя справы Яго над сынамі чалавечымі.

Ён змяніў мора ў сушу, – †
і пешшу перайшлі раку, *
і радаваліся там у Ім.

Ён валадарыць у сваёй моцы навекі, †
Яго вочы глядзяць на народы; *
няхай бунтаўнікі не ўзвышаюць сябе.

Благаславіце, народы, нашага Бога *
і абвяшчайце Яго хвалу;

Ён захаваў жыццё нашай душы *
і нагам нашым не даў спатыкнуцца.

Бо Ты выпрабоўваў нас, Божа, *
Ты ачышчаў нас, як ачышчаюць срэбра.

Ты прывёў нас у пастку, *
паклаў цяжар на нашыя сцёгны.

Ты дазволіў людзям хадзіць па нашых галовах, †
мы прайшлі праз агонь і ваду, – *
і Ты вывеў нас на свабоду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Благаславіце народы, нашага Бога, * Ён захаваў жыццё нашай душы, / аллелюя.

3 ант. Усе, хто баіцца Бога, паслухайце, * што Ён учыніў для маёй душы, / аллелюя.

ІІ (13-20)

З усеспаленнямі я ўвайду ў дом Твой *
і выканаю свае абяцанні перад Табою,

якія далі мае вусны *
і сказаў язык мой у час нядолі.

Я прынясу Табе тлустыя ўсеспаленні †
разам з пахам ахвярным з бараноў, *
ахвярую Табе быкоў і казлоў.

Усе, хто баіцца Бога, прыйдзіце і паслухайце, *
я раскажу вам, што Ён учыніў для маёй душы.

Яго клікаў я вуснамі сваімі *
і ўзвялічваў Яго сваім языком.

Калі б я меў беззаконне ў сваім сэрцы, *
Пан не выслухаў бы мяне.

Але Пан пачуў мяне, *
прыслухаўся да голасу маёй малітвы.

Благаслаўлёны Бог, †
які не адкінуў маёй малітвы *
і не пазбавіў мяне міласэрнасці сваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Усе, хто баіцца Бога, паслухайце, * што Ён учыніў для маёй душы, / аллелюя.

К. Жывое слова Божае і дзейснае.
Н. Вастрэйшае за ўсякі меч двусечны.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Пачатак Другога паслання св. апостала Паўла да Карынцянаў 1, 1-14

Падзяка ў цярпенні

Павел, з волі Божай апостал Езуса Хрыста, і брат Цімафей – Касцёлу Божаму ў Карынце, з усімі святымі ва ўсёй Ахаіі: ласка вам і спакой ад Бога Айца нашага і Пана Езуса Хрыста.

Благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец міласэрнасці і Бог усякага суцяшэння, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым, каб мы маглі суцяшаць усіх засмучаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх. Бо, як памнажаюцца ў нас цярпенні Хрыстовыя, так памнажаецца праз Хрыста і суцяшэнне нашае. Калі мы спазнаем уціск, то дзеля вашага суцяшэння і збаўлення. Калі суцяшаемся, то дзеля вашага суцяшэння, якое здзяйсняецца ў вытрыванні тых самых цярпенняў, што і мы церпім. І надзея нашая на вас моцная, бо мы ведаем, што вы супольнікі нашыя як у цярпеннях, так і ў суцяшэнні.

Бо мы не хочам, каб вы, браты, не ведалі аб нашым уціску, які мы спазналі ў Азіі, бо бязмерна цяжка было нам і не пад сілу, ажно не спадзяваліся застацца жывымі. Але самі ў сабе мы адчулі пагрозу смерці, каб спадзявацца не на саміх сябе, але на Бога, які ўваскрашае памерлых. Ён выбавіў нас ад такой вялікай небяспекі смерці і выбаўляе, і на Яго спадзяемся, што і яшчэ выбаўляць будзе, бо і вы заступаецеся за нас у малітвах, каб многія дзякавалі за нас і за дар, дадзены нам па просьбе многіх.

Бо хвала нашая – гэта сведчанне сумлення нашага, што мы ў прастаце і шчырасці Божай, не ў цялеснай мудрасці, але ў ласцы Божай жылі на свеце, асабліва сярод вас. Мы не пішам вам нічога іншага, але тое, што вы чытаеце ці пазнаеце. Спадзяюся, што да канца пазнаеце, як вы часткова ўжо пазналі, што мы з’яўляемся хвалой вашай, як і вы нашай, у дзень Пана нашага Езуса.

РЭСПАНСОРЫЙ Пс 94 (93), 18b-19; 2 Кар 1, 5
Н. Твая міласэрнасць, Пане, мяне падтрымала. * Калі трывога напаўняе маё сэрца, Тваё суцяшэнне падбадзёрвае маю душу.
К. Як памнажаюцца ў нас цярпенні Хрыстовыя, так памнажаецца праз Хрыста і суцяшэнне нашае.
Н. Калі трывога напаўняе маё сэрца, Тваё суцяшэнне падбадзёрвае маю душу.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Пасланне да хрысціянаў у Магнэзіі»
св. Ігнацыя Антыёхскага, біскупа і мучаніка

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 5, 2: Funk 1, 191-195)
Трэба быць хрысціянінам не толькі з назвы

Ігнацый, называны таксама Тэафанам, да Касцёла ў Магнэзіі над Меандрам, благаслаўлёнаму ласкай Бога Айца ў Хрысце Езусе, нашым Збаўцы, – прывітанне і пажаданне шчодрага збаўлення ў Богу Айцу і ў Езусе Хрысце.

Як толькі я даведаўся пра вашую дасканалую любоў да Бога, вельмі ўзрадаваўся і пастанавіў прамовіць да вас у веры Езуса Хрыста. Упрыгожаны ганаровым іменем я, вязень, спяваю хвалу Касцёлу i зычу вам еднасці з целам і духам Езуса Хрыста, нашым вечным жыццём, зычу з’яднання ў веры і любові, якая перавышае ўсё, і асабліва жадаю еднасці з Езусам і Айцом. Маючы ў Ім апірышча і вызваленне ад усялякіх спакусаў князя гэтага свету, мы зможам дайсці да Бога.

Я спазнаў радасць убачыць вас у асобе вашага біскупа, заслужанага перад Богам, Дамаса, а таксама ў асобе дастойных прэзбітэраў: Баса і Апалонія, а таксама майго саслугі дыякана Заціёна, прысутнасцю якога я хацеў бы радавацца заўсёды. Ён падпарадкаваны біскупу як ласцы Божай, а калегіі прэзбітэраў – як запаведзям Езуса Хрыста.

Але і вам выпадае не злоўжываць маладосцю свайго біскупа, але, з увагі на моц Бога, акружыць яго вялікай пашанай. Я, дарэчы, даведаўся, што святыя прэзбітэры не злоўжывалі яго маладым узростам, але, будучы разважлівымі ў Богу, падпарадкаваліся біскупу, і не столькі яму, колькі Айцу Езуса Хрыста, які з’яўляецца Біскупам усіх. Таму дзеля хвалы таго, хто нас палюбіў, трэба захаваць шчырую паслухмянасць, бо не бачны біскуп падманваецца, але ўводзіцца ў зман нябачны. Гэтыя справы не датычаць толькі чалавека, але Бога, які ведае ўкрытае.

Трэба не толькі называцца хрысціянамі, але сапраўды быць імі. Аднак ёсць такія, якія сапраўды спасылаюцца на біскупа, але ўсё робяць без яго. Такія не могуць мець добрага сумлення, а іх сходы не з’яўляюцца правамоцнымі і згоднымі з наказам Пана.

Бо ўсё мае свой канец, дзве рэчы стаяць перад намі: смерць і жыццё, і кожны пойдзе на сваё месца. Як дзве манеты, адна Божая, другая належыць свету, і кожная з іх мае свой уласны знак: няверныя – знак гэтага свету, а верныя, якія трываюць у любові, – знак Бога Айца праз Езуса Хрыста. Калі, наследуючы Яго Муку, мы не гатовыя памерці дзеля Яго, то ў нас няма Яго жыцця.

РЭСПАНСОРЫЙ 1 Цім 4, 12b. 16b. 15
Н. Стань для верных узорам у слове, паводзінах, любові, веры і беззаганнасці. * Робячы так, і самога сябе збавіш, і тых, хто цябе слухае.
К. Аб гэтым клапаціся, гэтаму сябе прысвячай, каб твой поступ быў відавочны для ўсіх.
Н. Робячы так, і самога сябе збавіш, і тых, хто цябе слухае.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, будзь міласэрны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Ужо знікае змрок і цемра ночы,
Зорка світання ззяе на ўсходзе.
З надзеяй моцнай просім мы Святога,
Бога Адзінага Магуццяў!

Божа ласкавы, змілуйся над намі,
Будзь абаронай ад зла і спакусы.
Дабро спашлі нам, Ойча міласэрны,
І брамы нябёсаў, што вядуць у вечнасць.

Просім, пачуй нас, Божа адзіны,
Няхай Твая слава зямлю ўсю напоўніць.
Ойча і Сыне, і Дух Найсвяцейшы,
Што прабываеш у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хваліце Пана, бо Ён добры, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

Псальм 118 (117)
Голас радасці і збаўлення

Ён – камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але Ён стаўся галавою вугла (Дз 4, 11)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Няхай скажа Ізраэль: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажа цяпер дом Аарона: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажуць тыя, хто баіцца Пана: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

З уціску я паклікаў Пана, *
Пан выслухаў і вызваліў мяне.

Пан са мною, я не буду баяцца, *
што можа мне зрабіць чалавек?

Пан са мною, Ён мая дапамога, *
я буду глядзець з пагардаю на ворагаў маіх.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на чалавека.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на вяльможаў.

Усе язычнікі акружылі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны абступілі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны акружылі мяне, быццам пчолы, – †
і пагаслі, як агонь у цернях, *
бо імем Пана я іх знішчыў.

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў, *
але Пан падтрымаў мяне.

Пан – моц мая і песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Голас радасці і збаўлення †
ў шатрах праведнікаў: *
«Правіца Пана чыніць цуды!

Правіца Пана ўзнялася высока, *
правіца Пана чыніць цуды!»

Не памру, але жыць буду *
і абвяшчаць справы Пана.

Моцна пакараў мяне Пан, *
але на смерць не выдаў.

Адчыніце мне брамы справядлівасці, – *
я ўвайду ў іх і буду праслаўляць Пана.

Вось брамы Пана, – *
справядлівыя ўвойдуць у іх.

Слаўлю Цябе, бо Ты мяне пачуў *
і стаў маім збаўленнем.

Камень, адкінуты будаўнікамі, *
стаў галавою вугла.

Пан учыніў так, – *
і дзіўна гэта ў вачах нашых.

Вось дзень, які Пан учыніў, *
будзем радавацца ў ім і весяліцца.

О Пане, збаў! *
О Пане, паспрыяй!

Благаслаўлёны, хто ідзе ў імя Пана, *
благаслаўляем вас з дому Пана.

Пан ёсць Богам, і Ён асвятліў нас. †
Зрабіце ўрачыстую працэсію з галінкамі *
да самых рагоў алтара.

Ты – мой Бог, буду славіць Цябе, *
Божа мой, буду ўзвялічваць Цябе.

Дзякуйце Пану, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хваліце Пана, бо Ён добры, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

2 ант. Аллелюя, * благаслаўляйце Пана, / усе творы Ягоныя, / аллелюя.

Песня (Дан 3, 52-57)
Няхай кожнае стварэнне праслаўляе Пана

Стварыцель ... благаслаўлёны навекі (Рым 1, 25)

Благаслаўлёны Ты, Пане, Бог айцоў нашых, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёнае святое імя славы Тваёй, *
хвалебнае і ўзвялічанае навекі.

Благаслаўлёны Ты ў святыні Тваёй святой славы, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты на троне Твайго валадарства, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты, які бачыш глыбіні, †
які сядзіш на херубімах, *
хвалебны і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
хвалебны і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўляйце Пана, усе творы Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Аллелюя, * благаслаўляйце Пана, / усе творы Ягоныя, / аллелюя.

3 ант. Усё, што дыхае, * няхай хваліць Пана, / аллелюя.

Псальм 150
Хваліце Пана

Спявайце духам, спявайце розумам, гэта значыць праслаўляйце Бога і душой, і целам вашым (Хезыхій)

Хваліце Бога ў Яго святыні, *
хваліце Яго на небасхіле моцы Ягонай.

Хваліце Яго за Яго магутныя справы, *
хваліце Яго за бязмежную веліч Ягоную.

Хваліце Яго гукам трубы, *
хваліце Яго на арфе і гуслях.

Хваліце Яго бубнам і танцам, *
хваліце Яго на струнах і флейце.

Хваліце Яго на мілагучных цымбалах, *
хваліце Яго на цымбалах звонкіх.

Усё, што дыхае, *
няхай хваліць Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Усё, што дыхае, * няхай хваліць Пана, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Цім 2, 8. 11-13
Памятай пра Езуса Хрыста з пакалення Давіда, які ўваскрос з мёртвых. Праўдзівае слова: калі мы разам з Ім памерлі, то з Ім і ажывём; калі церпім, то разам з Ім валадарыць будзем; калі адрачэмся, то і Ён адрачэцца ад нас; калі мы не верым, Ён застаецца верным, бо самога сябе адрачыся не можа.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Праслаўляем Цябе, Божа, * і заклікаем імя Тваё.
Н. Праслаўляем Цябе, Божа, * і заклікаем імя Тваё.
К. Абвяшчаем Твае цуды.
Н. І заклікаем імя Тваё.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Праслаўляем Цябе, Божа, * і заклікаем імя Тваё.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі
Год А: Валадарства Нябеснае падобнае да закваскі, * якую жанчына ўзяла і паклала ў тры меры мукі, / аж усё ўкісла.
Год В: Пайдзіце адны ў пустыннае месца * і крыху адпачніце, – / кажа Пан.
Год С: Марыя села каля ног Пана * і слухала Ягоныя словы.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі
Год А: Валадарства Нябеснае падобнае да закваскі, * якую жанчына ўзяла і паклала ў тры меры мукі, / аж усё ўкісла.
Год В: Пайдзіце адны ў пустыннае месца * і крыху адпачніце, – / кажа Пан.
Год С: Марыя села каля ног Пана * і слухала Ягоныя словы.

ПРОСЬБЫ

Да Бога моцнага і добрага, які любіць нас і ведае нашыя патрэбы, з радасным сэрцам узнясём нашыя малітвы:
Праслаўляем Цябе, Пане, і спадзяемся на Цябе.

Благаслаўляем Цябе, усемагутны Божа, Валадар сусвету, бо Ты паклікаў нас, няправедных і грэшных,
каб мы пазналі Тваю праўду і служылі Тваёй велічы.

Божа, Ты паказаў нам сваю вялікую міласэрнасць,
не дазволь нам збочыць з дарогі жыцця.

Нам, якія святкуюць уваскрасенне Твайго Сына,
дазволь у радасці духа правесці гэты дзень.

Пане, дай Тваім верным дух малітвы і праслаўлення,
каб мы няспынна дзякавалі Табе.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, будзь міласэрны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто есць гэты хлеб, * будзе жыць навекі, / аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто есць гэты хлеб, * будзе жыць навекі, / аллелюя.

2 ант. Прыйдзе Пан, * праслаўлены і цудоўны ў святых сваіх, / аллелюя.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прыйдзе Пан, * праслаўлены і цудоўны ў святых сваіх, / аллелюя.

3 ант. Давайце абяцанні Пану, Богу вашаму, * прыносьце Яму дары, / аллелюя.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Давайце абяцанні Пану, Богу вашаму, * прыносьце Яму дары, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 6, 19-20
Ці не ведаеце, што целы вашыя – гэта святыня Духа Святога, які ў вас, якога вы маеце ад Бога, і што вы не належыце самім сабе? Бо вы куплены за вялікую цану! Таму праслаўляйце Бога ў целе вашым.

К. Імкнецца душа мая ў двары Пана.
Н. Сэрца маё і цела радасна ўсклікаюць да Бога жывога.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, будзь міласэрны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто есць гэты хлеб, * будзе жыць навекі, / аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто есць гэты хлеб, * будзе жыць навекі, / аллелюя.

2 ант. Прыйдзе Пан, * праслаўлены і цудоўны ў святых сваіх, / аллелюя.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прыйдзе Пан, * праслаўлены і цудоўны ў святых сваіх, / аллелюя.

3 ант. Давайце абяцанні Пану, Богу вашаму, * прыносьце Яму дары, / аллелюя.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Давайце абяцанні Пану, Богу вашаму, * прыносьце Яму дары, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 10, 12
Чаго патрабуе ад Цябе Пан Бог твой, акрамя таго, каб ты баяўся Пана Бога свайго, хадзіў шляхамі Ягонымі і любіў Яго, а таксама, каб служыў Пану Богу свайму ўсім сэрцам сваім і ўсёй душой сваёй.

К. Пане, хто можа жыць у Тваім шатры?
Н. Той, хто паступае беззаганна і гаворыць праўду ў сэрцы сваім.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, будзь міласэрны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто есць гэты хлеб, * будзе жыць навекі, / аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто есць гэты хлеб, * будзе жыць навекі, / аллелюя.

2 ант. Прыйдзе Пан, * праслаўлены і цудоўны ў святых сваіх, / аллелюя.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прыйдзе Пан, * праслаўлены і цудоўны ў святых сваіх, / аллелюя.

3 ант. Давайце абяцанні Пану, Богу вашаму, * прыносьце Яму дары, / аллелюя.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Давайце абяцанні Пану, Богу вашаму, * прыносьце Яму дары, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Пп 8, 6b-7а
Каханне магутнае, як смерць, рэўнасць бязлітасная, як адхлань. Яго полымя – гэта полымя агню, як Божае полымя. Вялікія воды не змогуць пагасіць кахання, і рэкі не затопяць яго.

К. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая.
Н. Ты шчыт мой, моц збаўлення майго.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, будзь міласэрны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ІІ нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Благаслаўлёны будзь, о Божа,
Ў адзінстве Тройцы дасканалы.
Вось дзённы бляск ужо знікае,
Тваім святлом напоўні сэрцы.

Цябе праславілі мы зранку,
Пры захадзе зноў славім гімнам.
Узносім мы Табе падзяку
Ва ўсе часы без перапынку.

Айцу і Сыну разам з Духам
Няхай гучыць паўсюль падзяка.
Бог ўсемагутны ў Святой Тройцы
Няхай пачуе просьбы нашы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. У бляску святасці, * з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе, / аллелюя.

Псальм 110 (109), 1-5. 7
Месія – Валадар і Святар

Трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае (1 Кар 15, 25)

Пан сказаў майму Пану: *
«Сядай праваруч Мяне,

пакуль не пакладу ворагаў Тваіх *
да падножжа Твайго».

Жазло сілы Тваёй *
спашле Пан з Сіёна;

будзеш валадарыць *
сярод ворагаў Тваіх.

З Табою панаванне ў дзень Тваёй моцы, †
у бляску святасці, *
з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе.

Пан прысягнуў і не пашкадуе: *
«Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка».

Пан праваруч Цябе, *
разаб’е каралёў у дзень гневу свайго.

Па дарозе нап’ецца з патоку, *
таму падыме галаву.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. У бляску святасці, * з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе, / аллелюя.

2 ант. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, * бо яны будуць насычаны.

Псальм 112 (111)
Шчасце справядлівага

Паступайце, як дзеці святла, бо плод святла ёсць ва ўсялякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе (Эф 5, 8-9)

Шчаслівы чалавек, які баіцца Пана *
і вельмі любіць Ягоныя запаведзі.

Моцным будзе ягонае патомства на зямлі, *
пакаленне праведных будзе благаслаўлёным.

Дастатак і багацце ў ягоным доме, *
і справядлівасць ягоная трывае навекі.

Узыходзіць у цемры як святло для праведных *
ласкавы, міласэрны і справядлівы.

Шчаслівы чалавек, які міласэрны і пазычае, *
які справядліва вядзе свае справы.

Ён не пахіснецца ніколі, *
у вечнай памяці будзе справядлівы.

Ён не пабаіцца дрэннай навіны; *
моцнае сэрца яго, што спадзяецца на Пана.

Умацаванае сэрца яго не будзе баяцца, *
калі гляне на ворагаў сваіх.

Раскідаў, раздаў бедным; †
справядлівасць ягоная трывае навекі, *
моц ягоная ўзвысіцца ў славе.

Грэшнік убачыць і раззлуецца, †
заскрыгоча зубамі сваімі і аслабее. *
Жаданне грэшнікаў згіне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, * бо яны будуць насычаны.

3 ант. Узносьце хвалу нашаму Богу, усе Ягоныя слугі, * малыя і вялікія, / аллелюя.

Песня (пар. Ап 19, 1-2. 5-7)
Вяселле Баранка

Аллелюя.
Збаўленне і слава, і моц Богу нашаму, *
(Н. Аллелюя.)
бо праўдзівыя і справядлівыя прысуды Ягоныя.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Узносьце хвалу нашаму Богу, усе Ягоныя слугі *
(Н. Аллелюя.)
і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія!
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо запанаваў Пан Бог наш усемагутны. *
(Н. Аллелюя.)
Будзем весяліцца і радавацца, і праслаўляць Яго.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо настала вяселле Баранка, *
(Н. Аллелюя.)
і падрыхтавалася жонка Ягоная.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Хвала Айцу і Сыну, *
(Н. Аллелюя.)
і Духу Святому.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
(Н. Аллелюя.)
і на векі вечныя. Амэн.
Н. Аллелюя (аллелюя).

3 ант. Узносьце хвалу нашаму Богу, усе Ягоныя слугі, * малыя і вялікія, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 12, 22-24
Вы ж прыступіліся да гары Сіён і да горада Бога жывога, да нябеснага Ерузалема, да безлічы анёлаў, да святочнага сходу, да Касцёла першародных, запісаных у нябёсах, і да Бога – Суддзі ўсіх, да духаў праведных, якія дасягнулі дасканаласці, да Езуса – Пасрэдніка Новага Запавету, да акраплення крывёю, якая прамаўляе больш, чым кроў Абэля.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Вялікі наш Пан * і вялікая моц Ягоная.
Н. Вялікі наш Пан * і вялікая моц Ягоная.
К. І мудрасць Ягоная невымерная.
Н. І вялікая моц Ягоная.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Вялікі наш Пан * і вялікая моц Ягоная.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі
Год А: Пры сканчэнні свету * праведнікі заззяюць, як сонца, / у Валадарстве іх Айца.
Год В: Убачыўшы натоўпы людзей, * Езус змілаваўся над імі, / бо яны былі, як авечкі без пастыра.
Год С: Марыя выбрала найлепшую частку, * якая не адымецца ў яе ніколі.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі
Год А: Пры сканчэнні свету * праведнікі заззяюць, як сонца, / у Валадарстве іх Айца.
Год В: Убачыўшы натоўпы людзей, * Езус змілаваўся над імі, / бо яны былі, як авечкі без пастыра.
Год С: Марыя выбрала найлепшую частку, * якая не адымецца ў яе ніколі.

ПРОСЬБЫ

Радуючыся ў Пану, ад якога паходзіць усялякае дабро, з чыстым сэрцам звернемся да Яго:
Пане, пачуй нашую малітву.

Айцец і Пан сусвету, які паслаў свайго Сына, каб усюды праслаўлялася Тваё імя,
няхай Твой Касцёл сведчыць пра Цябе сярод народаў.

Учыні, каб мы ахвотна прымалі вучэнне Апосталаў
і жыццём сведчылі пра нашую веру.

Ты палюбіў праведнікаў,
абарані тых, хто церпіць крыўду.

Вызвалі вязняў, вярні зрок сляпым,
падымі ўпалых, захавай прыхадняў.

Здзейсні жаданні тых, хто памёр у спакоі,
дай ім праз Твайго Сына дасягнуць хвалы ўваскрашэння.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, будзь міласэрны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

Псальм 91 (90)
Пад аховай Найвышэйшага

Вось Я даў вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў (Лк 10, 19)

Хто жыве пад аховаю Найвышэйшага *
і знаходзіцца ў цені Усемагутнага,

той скажа Пану: «Ты маё прыстанішча і мая цвярдыня, *
Божа мой, на Цябе спадзяюся».

Ён сам цябе вызваліць з сеткі паляўнічага *
і ад слова, што нясе пагібель.

Пер’ем сваім цябе ахіне, *
і ты схаваешся пад Ягонымі крыламі.

Не будзеш баяцца ні страху начнога, *
ні стралы, што ўдзень ляціць.

Ні заразы, што ходзіць у змроку, *
ні згубы, што знішчае апоўдні.

Тысяча ўпадзе збоку ад цябе, †
і дзесяць тысяч – праваруч цябе, *
але да цябе не наблізяцца.

Толькі паглядзіш вачыма сваімі – *
і ўбачыш адплату грэшнікам.

Бо Пана ты ўчыніў сваім прытулкам, *
Найвышэйшага – сваім жыллём.

Няшчасце не прыйдзе да цябе, *
і гора не наблізіцца да твайго шатра.

Бо анёлам сваім загадае наконт цябе, *
каб яны ахоўвалі цябе на ўсіх шляхах тваіх.

На руках цябе будуць насіць, *
каб не спатыкнуўся ты аб камень сваёй нагою.

Будзеш ступаць па львах і змеях *
і растопчаш ільвяня і цмока.

За тое, што ён палюбіў Мяне, уратую яго; *
абараню яго, бо ён пазнаў Маё імя.

Пакліча Мяне, – і адкажу яму, †
Я буду з ім ва ўціску, *
вызвалю яго і праслаўлю.

Даўжынёю дзён яго насычу *
і пакажу яму сваё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 22, 4-5
І ўбачаць аблічча Пана, і імя Ягонае будзе на іх чолах. І ночы ўжо не будзе, і не будуць мець патрэбы ні ў святле лямпы, ні ў святле сонца, бо Пан Бог будзе свяціць над імі; і яны будуць валадарыць на векі вечныя.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, пакорна просім Цябе напрыканцы гэтага дня, калі мы адзначалі Тваё ўваскрасенне, дай нам спакойны сон і захавай ад усялякага зла, каб мы, абудзіўшыся, радасна праслаўлялі Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.