Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

II


Субота - 2 сакавіка 2024
ІІ тыдзень Вялікага посту
ІІ тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Хадземце паклонімся Хрысту Пану, / які дзеля нас прайшоў праз выпрабаванні і пакуты.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій) 

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ант. Хадземце паклонімся Хрысту Пану, / які дзеля нас прайшоў праз выпрабаванні і пакуты.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Ант. Хадземце паклонімся Хрысту Пану, / які дзеля нас прайшоў праз выпрабаванні і пакуты.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Ант. Хадземце паклонімся Хрысту Пану, / які дзеля нас прайшоў праз выпрабаванні і пакуты.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хадземце паклонімся Хрысту Пану, / які дзеля нас прайшоў праз выпрабаванні і пакуты.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Маем цяпер адпаведны
Дадзены час нам ад Бога,
Каб цераз стрыманасць цела
Аздаравіць свет знямоглы.

Ззяе ўжо ў бляску Хрыстовым
Радасны дзень адкуплення,
Сэрца грахоўныя раны
Пост і малітва залечыць.

Просім, каб мы захавалі
Ўстрыманне цела і духа,
І без маруды імкнулі
Да брамаў пасхі вечнай.

Божа, адзіны ў Тройцы,
Будзь праслаўлёны навекі.
З падзякай за дар прабачэння
Мы новую песню спяваем. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Памятай пра нас, Пане, * наведай нас у Тваім збаўленні.

Псальм 106 (105)
Дабрыня Пана і нявернасць народу

Гэта напісана дзеля павучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў (1 Кар 10, 11)

І (1-18)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі міласэрнасць Ягоная.

Хто раскажа пра магутнасць Пана, *
абвесціць усю хвалу Ягоную?

Шчаслівыя, хто захоўвае права *
і заўсёды чыніць справядлівасць.

Памятай пра нас, Пане, *
у прыхільнасці да свайго народу.

Наведай нас у Тваім збаўленні, *
каб мы ўбачылі шчасце Тваіх выбраных,

каб цешыліся радасцю Твайго народу, *
каб хваліліся Тваёй спадчынай.

Мы зграшылі, як і нашыя бацькі, *
паступалі несправядліва і чынілі беззаконне.

Бацькі нашыя ў Егіпце *
не зразумелі Тваіх цудаў,

не памяталі пра вялікую міласэрнасць Тваю, *
але бунтаваліся на моры, на Чырвоным моры.

І Ён уратаваў іх дзеля імя свайго, *
каб паказаць сваю магутнасць.

Ён прыгразіў Чырвонаму мору, – і яно высахла, *
і павёў іх праз бездань, як па пустыні.

І ўратаваў іх ад рукі ненавісніка, *
і вызваліў іх з рукі ворага.

Вада накрыла іх прыгнятальнікаў, *
ніводнага не засталося.

І паверылі Ягоным словам, *
і заспявалі Яму песню хвалы.

Хутка забыліся пра Ягоныя чыны, *
не чакалі Яго парадаў.

Загарэліся ў пустыні пажаданнем *
і выпрабоўвалі на бязлюддзі Бога.

Ён задаволіў іх жаданні, *
але наслаў спусташэнне на іх.

Зайздросцілі Майсею ў лагеры *
і Аарону, святому Пана.

Адкрылася зямля і паглынула Датана, *
і закрыла прыхільнікаў Абірама.

І ўзняўся агонь на іх сходзе, *
і полымя паглынула грэшнікаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Памятай пра нас, Пане, * наведай нас у Тваім збаўленні.

2 ант. Сцеражыся, каб не забыць * пра запавет з Панам, тваім Богам.

ІІ (19-33)

Зрабілі цяля пад Гарэбам *
і пакланяліся адлітаму ідалу.

І замянілі сваю славу *
на выяву быка, які есць траву.

Забыліся пра Бога, свайго Збаўцу, *
які вялікія цуды ўчыніў у Егіпце,

дзіўныя справы ў зямлі Хама, *
грозныя рэчы каля Чырвонага мора.

І сказаў, што знішчыць іх, *
але Майсей, Яго выбраны,

стаў перад Ім у расколіне, *
каб адхіліць Ягоны гнеў, каб іх не знішчыў.

І пагардзілі яны жаданай зямлёй, *
і не верылі Яго слову.

Наракалі ў сваіх шатрах *
і не слухаліся голасу Пана.

Ён падняў сваю руку на іх, *
каб паваліць іх у пустыні,

каб іх нашчадкаў раскідаць між народаў, *
каб рассеяць іх па землях.

Яны далучыліся да Бааль-Пэора *
і спажывалі ахвяры, прынесеныя нежывым багам.

Раздражнялі Яго сваімі ўчынкамі, *
і звалілася на іх пошасць.

Але паўстаў Пінхас і рассудзіў, *
і пошасць спынілася.

Залічылася яму гэта як справядлівасць *
з пакалення ў пакаленне аж навекі.

Раздражнялі Яго зноў каля водаў Мэрыбы, *
і з­за іх няшчасце напаткала Майсея,

бо яны засмуцілі ягонага духа, *
і ён безразважна сказаў сваімі вуснамі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Сцеражыся, каб не забыць * пра запавет з Панам, тваім Богам.

3 ант. Уратуй нас, Пане, * і збяры з народаў.

ІІІ (34-48)

Не вынішчылі народаў, *
пра якія сказаў ім Пан,

але змяшаліся з язычнікамі *
і навучыліся іхнім учынкам.

Служылі ідалам іхнім, *
якія сталі для іх пасткаю.

І сыноў сваіх, і дачок *
прыносілі ў ахвяру злым духам.

Пралілі нявінную кроў, *
кроў сваіх сыноў і дачок сваіх,

якіх прынеслі ў ахвяру ханаанскім ідалам, *
і зямля апаганілася крывёю.

Яны зганьбілі сябе сваімі справамі *
і чынілі распусту сваімі ўчынкамі.

І гнеў Пана запалаў на Яго народ, *
ажно агіднай стала Яму спадчына Яго.

І Ён выдаў іх у рукі язычнікаў, *
і запанавалі над імі іх ненавіснікі.

Прыгняталі іх ворагі іхнія, *
і яны скарыліся пад іхняй рукой.

Шмат разоў Ён іх вызваляў, †
а яны былі ўпартыя ў сваіх намерах. *
Яны былі прыніжаныя за свае беззаконні.

Але Ён убачыў іхні ўціск, *
калі пачуў іх ускліканні.

Успомніў пра запавет свой з імі *
і пашкадаваў іх у сваёй вялікай міласэрнасці.

І абудзіў літасць да іх ва ўсіх, *
хто вёў іх у палон.

Уратуй нас, Пане Божа наш, *
і збяры з народаў,

каб мы праслаўлялі Тваё святое імя *
і ганарыліся Тваёй славай.

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, †
спрадвеку і навекі. *
А ўвесь народ няхай скажа: «Амэн».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Уратуй нас, Пане, * і збяры з народаў.

К. Хто паступае справядліва, ідзе да святла.
Н. Каб сталі яўнымі яго ўчынкі.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Зыходу 20, 1-17

Устанаўленне Закону на Сінаі

У тыя дні: Сказаў Бог усе гэтыя словы: «Я – Пан Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі. Не май іншых багоў, апроч Мяне. Не рабі сабе ніякай выявы ідала і падабенства таго, што ўверсе на небе, што ўнізе на зямлі і што ў водах пад зямлёю. Не пакланяйся ім і не ўшаноўвай іх. Бо Я Пан Бог твой, Бог зайздросны, які карае дзяцей за беззаконне бацькоў да трэцяга і чацвёртага пакалення тых, хто ненавідзіць Мяне. Але Я выяўляю міласэрнасць да тысяч пакаленняў тых, хто любіць Мяне і захоўвае запаведзі Мае.

Не ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна, бо Пан не пакіне без пакарання таго, хто ўжывае імя Ягонае дарэмна.

Памятай пра дзень шабату, каб асвячаць яго. Шэсць дзён будзеш працаваць і рабіць усе працы свае, а сёмы дзень, шабат, – для Пана Бога твайго; не рабі ніякай працы ні ты, ні сын твой, ні дачка твая, ні твой нявольнік, ні твая нявольніца, ні жывёла твая, ні чужынец, які знаходзіцца ў брамах тваіх. Бо за шэсць дзён учыніў Пан неба і зямлю, і мора, і ўсё, што ў іх, і на сёмы дзень адпачыў. Таму благаславіў Пан дзень шабату і асвяціў яго.

Шануй бацьку свайго і маці сваю, каб доўга жыць на зямлі, якую Пан Бог твой дасць табе.

Не забівай.

Не чужалож.

Не крадзі.

Не сведчы фальшыва супраць бліжняга свайго.

Не пажадай дому бліжняга свайго; не пажадай ні жонкі яго, ні ягонага нявольніка, ні ягонай нявольніцы, ні вала ягонага, ні асла ягонага – нічога, што належыць яму».

РЭСПАНСОРЫЙ Пс 19 (18), 8. 9b; Рым 13, 8b. 10b
Н. Закон Пана дасканалы, умацоўвае душу; сведчанне Пана вернае, яно дае мудрасць простым; * наказ Пана ясны, прасвятляе вочы.
К. Хто любіць бліжняга, выканаў Закон; любоў ёсць выкананнем Закону.
Н. Наказ Пана ясны, прасвятляе вочы.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Трактат «Уцёкі ад свету» св. Амброзія, біскупа

(Cap. 6, 36; 7, 44; 8, 45; 9, 52: CSEL 32, 192. 198-199. 204)
Прыпадзем да Бога, адзінага сапраўднага дабра

Дзе сэрца чалавека, там і яго скарб, таму і Бог зазвычай не адмаўляецца даць дабро тым, хто Яго просіць.

Паколькі Пан добры, асабліва да тых, хто на Яго спадзяецца, з усёй сілы прыпадзем да Яго ўсёй нашай душой і ўсім сэрцам, каб апынуцца ў Ягоным святле, убачыць славу Яго і цешыцца нябеснай асалодай. Дык узнясем да гэтага Дабра нашыя душы, у Ім застанемся і ў Ім будзем жыць, да Яго прыпадзем, бо Яно пераўзыходзіць усякі розум і ўсякія разважанні, і цешыцца бясконцым і непарушным спакоем, а гэты спакой пераўзыходзіць усялякі розум і ўсякае пачуццё.

Гэтае дабро пранікае ва ўсё, і мы ўсе ў ім жывём і ад яго залежым. Яно ж не мае нічога вышэйшага за сябе, але само ёсць боскім. Бо ніхто не з’яўляецца добрым, акрамя аднаго Бога, таму тое, што добрае, належыць Богу, а што боскае – добрае. Таму і сказана: «Калі раскрываеш руку сваю, яны насычаюцца дабром» (Пс 104 [103], 28). Дзякуючы Божай дабрыні, усё дабро, якое па заслугах нам удзяляецца, не мае ў сабе ніякай дамешкі зла.

Гэтае дабро абяцае верным Пісанне, кажучы: «Будзеце спажываць даброты зямлі» (Іс 1, 19).

Мы памерлі разам з Хрыстом і носім смерць Ягоную ў нашых целах, каб і жыццё Хрыста праявілася ў нас. Таму ўжо не жывём нашым жыццём, але жыццём Хрыста, жыццём нявіннасці, жыццём чыстасці, жыццём прастаты і ўсялякіх цнотаў. Разам з Хрыстом мы ўваскрэслі, разам з Ім будзем жыць, разам з Ім узыдзем на неба, каб змей не змог знайсці на зямлі нашу пяту.

Уцячом адсюль! Ты можаш уцячы духам, калі нават затрымаешся целам. Можаш быць тут і адначасова знаходзіцца ў Пана, калі толькі твая душа прыпадзе да Яго, калі сваімі разважаннямі пойдзеш за Ім, калі вераю, а не для выгляду, пойдзеш па Ягоных шляхах, калі будзеш шукаць прытулку ў тым, каму Давід сказаў: «Да Цябе ўцякаю і не расчаруюся».

Наша прыбежышча – у Богу, а паколькі Бог у небе і па-над нябёсамі, нам трэба ўцякаць адсюль туды, дзе спакой, дзе адпачынак ад працы, дзе мы будзем гасцяваць на вялікім шабаце, як сказаў Майсей: «Шабаты зямлі будуць вам на спажыву» (Лев 25, 6). Спачываць у Богу і сузіраць Ягоную радасць – гэта гасціна, поўная асалоды і спакою.

Уцячом, як лані, да крыніц вады. Як смагнуў Давід, няхай смагне і наша душа. А хто ж гэта крыніца? Паслухай таго, хто кажа: «У Табе – крыніца жыцця» (Пс 36 [35], 10). Да гэтай крыніцы няхай звяртаецца мая душа: «Калі ж я прыйду і з’яўлюся перад Тваім абліччам?» (пар. Пс 42 [41], 3). Сапраўды, крыніцай ёсць Бог.

РЭСПАНСОРЫЙ Мц 22, 37-38; пар. Дрг 10, 12
Н. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душой тваёй, і ўсім розумам тваім. * Гэта найбольшая і першая запаведзь.
К. Чаго патрабуе ад цябе Пан, акрамя таго, каб ты баяўся Пана Бога твайго, і любіў Яго, а таксама, каб служыў Пану Богу твайму ўсім сэрцам тваім і ўсёй душой тваёй?
Н. Гэта найбольшая і першая запаведзь.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз свае сакрамэнты ўжо тут, на зямлі, даеш нам удзел у дабротах нябесных, просім Цябе, кіруй намі ў гэтым жыцці і давядзі нас да святла, у якім сам прабываеш. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

О Хрыстэ, сонца справядлівасці,
Няхай змрок цемры ўжо расступіцца,
Каб моц святла да нас вярнулася,
Калі зямлю ізноў адновіш Ты.

Цяпер даеш час адпаведны нам,
Напоўні сэрцы шчырай скрухаю.
Няхай да жалю схіліць грэшнікаў
Твая любоў шматміласцівая.

Дапамажы шчыра пакаяцца,
Каб праз Твае дары нязмерныя
Правіны нам былі адпушчаны,
Бо Ты – крыніца міласэрнасці.

Дзень надыходзіць, дзень Твой, Пане наш,
Праз бляск якога заквітнее ўсё,
Агорне нас вялікай радасцю,
Бо ў ім адорыш нас дабротамі.

Няхай сусвет Табе паклоніцца,
О Божа ў Тройцы, поўны міласці,
А мы, адноўленыя ласкаю,
Табе спяваем песню новую. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Раніцай мы абвяшчаем Тваю міласэрнасць, Пане, * і вернасць Тваю ўначы.

Псальм 92 (91)
Хвала Богу Стварыцелю

Гэты псальм аддае хвалу за справы Адзінароднага (св. Атаназій)

Добра ёсць дзякаваць Пану *
і праслаўляць імя Тваё, Найвышэйшы,

раніцаю абвяшчаць Тваю міласэрнасць *
і вернасць Тваю ўначы.

На дзесяціструннай арфе і на ліры, *
пад гранне гусляў.

Бо Ты ўсцешыў мяне, Пане, учынкамі сваімі, *
я радуюся справам Тваіх рук.

Якія ж вялікія Твае справы, Пане, *
Твае думкі вельмі глыбокія.

Неразумны чалавек не спазнае, *
а неразважлівы не зразумее гэтага.

Хоць грэшнікі разрастаюцца, быццам трава, *
і ўсе, хто чыніць беззаконне, квітнеюць,

усё роўна знікнуць назаўсёды. *
Ты ж, Пане, узвышаны навекі.

Бо вось ворагі Твае, Пане, †
бо вось ворагі Твае загінуць, *
і ўсе рассеюцца, хто чыніць беззаконне.

А мой рог Ты ўзносіш, як у аднарога, *
і я намашчаны свежым алеем.

Мае вочы бачаць тых, хто мяне падсцерагае, †
мае вушы чуюць злачынцаў, *
што паўставалі супраць мяне.

Справядлівы заквітнее, як пальма, *
вырасце, быццам кедр на Лібане.

Пасаджаныя ў доме Пана, *
яны заквітнеюць на дзядзінцах нашага Бога.

Нават у старасці яны будуць пладавітыя, *
сакавітыя і свежыя,

каб абвяшчаць, што справядлівы Пан, *
цвярдыня мая, і няма ў Ім няпраўды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Раніцай мы абвяшчаем Тваю міласэрнасць, Пане, * і вернасць Тваю ўначы.

2 ант. Прызнайце веліч * нашага Бога.

Песня (Дрг 32, 1-12)
Дабрадзействы Бога для народу

Колькі разоў Я хацеў сабраць тваіх дзяцей, Ерузалем, як птушка, што збірае птушанят пад сваімі крыламі (Мц 23, 37)

Паслухайце, нябёсы, што я скажу, *
няхай зямля пачуе словы маіх вуснаў.

Няхай вучэнне маё пральецца, як дождж, *
няхай мая мова ляжа, як раса,

як кроплі дажджу на маладую траву, *
як лёгкі дождж на маладую зеляніну.

Паколькі буду абвяшчаць імя Пана, *
прызнайце веліч нашага Бога.

Ён скала, дасканалыя справы Яго, *
і справядлівыя ўсе Яго шляхі.

Ён Бог верны і нязменлівы, *
справядлівы і праведны.

Зграшылі супраць Яго, †
яны не Ягоныя дзеці, але іх выраджэнне, *
падступнае і сапсаванае пакаленне.

Гэтым вы адплачваеце Пану, *
неразважлівы і нямудры народ?

Ці ж не Ён Айцец твой, *
які набыў цябе, стварыў і падтрымаў?

Успомні пра даўнія дні, *
разважай пра гады многіх пакаленняў.

Спытайся ў бацькі свайго, ён табе абвесціць, *
у старэйшых сваіх, і яны табе раскажуць.

Калі Найвышэйшы раздаваў спадчыну народам, *
калі дзяліў сыноў чалавечых,

Ён устанавіў межы народаў *
паводле ліку сыноў Ізраэля.

Бо частка Пана – народ Ягоны, *
Якуб – прызначэнне Ягонай спадчыны.

Пан знайшоў яго ў пустыннай зямлі, *
у апустошаным дзікім стэпе.

Ён абараняў яго і клапаціўся аб ім, *
ахоўваў, быццам зрэнку свайго вока.

Як арол, які абуджае сваё гняздо, *
лётае над птушанятамі сваімі,

распасцірае крылы свае, *
бярэ іх і носіць на сваіх пер’ях,

Так Пан сам вёў яго, *
і не было з ім чужога бога.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прызнайце веліч * нашага Бога.

3 ант. Якое велічнае імя Тваё, Пане, * па ўсёй зямлі.

Псальм 8
Веліч Пана і годнасць чалавека

І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя, і паставіў Яго па-над усім галавою Касцёла (Эф 1, 22)

О Пане, Божа наш, *
якое велічнае імя Тваё па ўсёй зямлі.

Веліч Твая *
ўзносіцца па-над нябёсамі.

З вуснаў дзяцей і немаўлят Ты ўчыніў хвалу †
насуперак ворагам сваім, *
каб зрабіць нямым непрыяцеля і мсціўцу.

Калі я бачу Твае нябёсы, справу пальцаў Тваіх, *
месяц і зоркі, якія Ты ўмацаваў, думаю,

чым ёсць чалавек, што Ты пра яго памятаеш, *
і сын чалавечы, што Ты ўзгадваеш пра яго?

Ты ўчыніў яго мала меншым ад анёлаў, *
славаю і веліччу ўвянчаў яго.

Паставіў яго валадаром над справай рук Тваіх, *
усё паклаў яму пад ногі.

Авечак і жывёлу ўсялякую, *
і звяроў дзікіх,

птушак нябесных і рыбу марскую, *
і ўсё, што ходзіць сцежкамі марскімі.

Пане, Божа наш, *
якое велічнае імя Тваё па ўсёй зямлі!

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Якое велічнае імя Тваё, Пане, * па ўсёй зямлі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 1, 16-18
Абмыйцеся, будзьце чыстымі, аддаліце ад вачэй Маіх дрэнныя ўчынкі вашыя. Перастаньце чыніць зло, навучыцеся рабіць дабро. Шукайце правасуддзя, дапамагайце прыгнечанаму, абараняйце сірату, заступайцеся за ўдаву. Прыходзьце, і рассудзім, – кажа Пан. – Калі грахі вашыя будуць, як чырвань, – збялеюць як снег; калі будуць барвовыя, як пурпур, – стануць як воўна.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.
Н. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.
К. І ад злога слова.
Н. Ад пасткі паляўнічых.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. * Я ўжо не варты называцца тваім сынам.Прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. * Я ўжо не варты называцца тваім сынам.Прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх.

ПРОСЬБЫ

Заўсёды і ўсюды будзем дзякаваць Хрысту, нашаму Збаўцу, і з даверам прасіць Яго:
Дапамажы нам, Пане, сваёй ласкай.

Дай нам захаваць беззаганнымі нашыя целы,
каб у іх змог пасяліцца Дух Святы.

Навучы нас зранку маліцца за братоў і за нас саміх
і ўвесь дзень ва ўсім выконваць Тваю волю.

Абудзі ў нас жаданне шукаць Твайго хлеба,
які трывае навекі.

Няхай Твая Маці, прытулак грэшных, заступаецца за нас,
каб Ты ласкава дараваў нашыя грахі.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз свае сакрамэнты ўжо тут, на зямлі, даеш нам удзел у дабротах нябесных, просім Цябе, кіруй намі ў гэтым жыцці і давядзі нас да святла, у якім сам прабываеш. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

З верай у Бога, якою жывём мы,
З моцнай, трывалай надзеяй у сэрцы,
Умацаваныя ласкай любові,
Разам Хрыстову хвалу абвяшчаем.

Жорсткія каты а трэцяй гадзіне
Пана вялі на жахлівую муку.
Церпячы жудасць крыжовага дрэва,
Ён заблукалую збавіў авечку.

Молім з пакораю добрага Пана,
Што адкупіў нас ахвярай сваёю,
Каб захаваў ад грахоў і заганаў
Тых, каго вызваліў з моцаў пякельных.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

Псальм 119 (118), 81-88
ХІ (Каф)

Мая душа журыцца па Тваім збаўленні, *
я спадзяюся на Тваё слова.

Знемагаюць вочы мае ад Твайго слова і пытаюцца: *
«Калі Ты суцешыш мяне?»

Бо хоць я стаў як мех сярод дыму, *
я не забыў Твае пастановы.

Колькі дзён яшчэ ёсць для Твайго слугі? *
Калі Ты асудзіш тых, хто пераследуе мяне?

Равы выкапалі для мяне ганарліўцы, *
што супраціўляюцца Твайму закону.

Усе Твае запаведзі – праўда. *
Дапамажы мне, калі мяне пераследуюць несправядліва.

Яны амаль не перамаглі мяне на зямлі, *
але я не пакінуў наказаў Тваіх.

Паводле міласэрнасці сваёй ажыві мяне, – *
і Я буду трымацца сведчання вуснаў Тваіх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 61 (60)
Малітва выгнанніка

Малітва справядлівага, які спадзяецца на вечную радасць (св. Гілярый)

Пачуй, Божа, маю просьбу, *
прыслухайся да маёй малітвы.

З краёў зямлі я ўсклікаю да Цябе, *
калі знемагае маё сэрца.

Узвядзі мяне на недасяжную скалу. †
Бо Ты стаў прыбежышчам маім, *
умацаванай вежай супраць ворага.

Хачу навекі пасяліцца ў Тваім шатры *
і хавацца ў цені Тваіх крылаў.

Бо Ты, мой Божа, выслухоўваеш мае абяцанні *
і даеш мне спадчыну тых, хто баіцца імені Твайго.

Дадай дні да дзён караля, *
няхай доўжацца яго гады з пакалення ў пакаленне.

Няхай ён заўсёды пануе на троне перад абліччам Бога, *
спашлі міласэрнасць і вернасць, каб ахоўвалі яго.

Тады я буду вечна апяваць імя Тваё, *
спаўняючы дзень за днём свае абяцанні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 64 (63)
Бог абараняе ад ворагаў

Гэты псальм найбольш паказвае муку Пана (св. Аўгустын)

Пачуй, Божа, мой голас, калі я скарджуся; *
беражы маё жыццё ад страху перад ворагам.

Схавай мяне ад зграі злачынцаў, *
ад натоўпу тых, хто чыніць беззаконне.

Навастрылі, як меч, свае языкі, †
пусцілі, як стрэлы, свае атрутныя словы, *
каб страляць з засады ў нявіннага.

Яны страляюць у яго нечакана і не баяцца, *
цвёрда трымаюцца злой задумы.

Змаўляюцца тайна паставіць пасткі, *
кажучы: «Хто нас убачыць?»

Яны задумваюць несправядлівасць, *
дасканала абдумваюць яе.

Неспасцігальныя нутро кожнага чалавека *
і ягонае сэрца.

Але Бог пусціць у іх стралою, – †
і яны нечакана паранены будуць, *
язык іхні прывядзе іх да ўпадку.

Кожны, хто іх убачыць, затрасе галавою, *
і ўсе людзі будуць іх баяцца.

Яны абвесцяць справу Бога *
і зразумеюць Яго ўчынкі.

А справядлівы ўзрадуецца ў Пану †
і будзе шукаць прыбежышча ў Ім, *
і праславяцца ўсе праведныя сэрцам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 3, 19-20
Каго Я люблю, тых дакараю і выхоўваю. Таму будзь руплівы і пакайся. Вось стаю каля дзвярэй і стукаюся. Калі хто пачуе Мой голас і адчыніць дзверы, увайду да яго і буду вячэраць з ім, а ён са Мною.

К. Чыстае сэрца ствары ўва мне, Божа.
Н. І дух моцны аднаві ўва мне.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз свае сакрамэнты ўжо тут, на зямлі, даеш нам удзел у дабротах нябесных, просім Цябе, кіруй намі ў гэтым жыцці і давядзі нас да святла, у якім сам прабываеш. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

У гэту гадзіну Збавіцель
Цярпеў на крыжы ад смагі;
Хай тым, хто Яго праслаўляе,
Пан дасць справядлівасці смагу.

Хай Хрыстус іх голадам стане,
Які сам сабою натоліць;
Няхай дасць агіду да грэху,
Імкненне да цноты праўдзівай.

Няхай ласка Духа Святога
Натхняе таго, хто папросіць,
Каб згасла пажадлівасць цела
І ў духу агонь разгарэўся.

Айца і адзінага Сына,
І Духа Святога мы просім,
Каб тых падтрымалі, хто верна
Стаіць у малітве прад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

Псальм 119 (118), 81-88
ХІ (Каф)

Мая душа журыцца па Тваім збаўленні, *
я спадзяюся на Тваё слова.

Знемагаюць вочы мае ад Твайго слова і пытаюцца: *
«Калі Ты суцешыш мяне?»

Бо хоць я стаў як мех сярод дыму, *
я не забыў Твае пастановы.

Колькі дзён яшчэ ёсць для Твайго слугі? *
Калі Ты асудзіш тых, хто пераследуе мяне?

Равы выкапалі для мяне ганарліўцы, *
што супраціўляюцца Твайму закону.

Усе Твае запаведзі – праўда. *
Дапамажы мне, калі мяне пераследуюць несправядліва.

Яны амаль не перамаглі мяне на зямлі, *
але я не пакінуў наказаў Тваіх.

Паводле міласэрнасці сваёй ажыві мяне, – *
і Я буду трымацца сведчання вуснаў Тваіх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 61 (60)
Малітва выгнанніка

Малітва справядлівага, які спадзяецца на вечную радасць (св. Гілярый)

Пачуй, Божа, маю просьбу, *
прыслухайся да маёй малітвы.

З краёў зямлі я ўсклікаю да Цябе, *
калі знемагае маё сэрца.

Узвядзі мяне на недасяжную скалу. †
Бо Ты стаў прыбежышчам маім, *
умацаванай вежай супраць ворага.

Хачу навекі пасяліцца ў Тваім шатры *
і хавацца ў цені Тваіх крылаў.

Бо Ты, мой Божа, выслухоўваеш мае абяцанні *
і даеш мне спадчыну тых, хто баіцца імені Твайго.

Дадай дні да дзён караля, *
няхай доўжацца яго гады з пакалення ў пакаленне.

Няхай ён заўсёды пануе на троне перад абліччам Бога, *
спашлі міласэрнасць і вернасць, каб ахоўвалі яго.

Тады я буду вечна апяваць імя Тваё, *
спаўняючы дзень за днём свае абяцанні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 64 (63)
Бог абараняе ад ворагаў

Гэты псальм найбольш паказвае муку Пана (св. Аўгустын)

Пачуй, Божа, мой голас, калі я скарджуся; *
беражы маё жыццё ад страху перад ворагам.

Схавай мяне ад зграі злачынцаў, *
ад натоўпу тых, хто чыніць беззаконне.

Навастрылі, як меч, свае языкі, †
пусцілі, як стрэлы, свае атрутныя словы, *
каб страляць з засады ў нявіннага.

Яны страляюць у яго нечакана і не баяцца, *
цвёрда трымаюцца злой задумы.

Змаўляюцца тайна паставіць пасткі, *
кажучы: «Хто нас убачыць?»

Яны задумваюць несправядлівасць, *
дасканала абдумваюць яе.

Неспасцігальныя нутро кожнага чалавека *
і ягонае сэрца.

Але Бог пусціць у іх стралою, – †
і яны нечакана паранены будуць, *
язык іхні прывядзе іх да ўпадку.

Кожны, хто іх убачыць, затрасе галавою, *
і ўсе людзі будуць іх баяцца.

Яны абвесцяць справу Бога *
і зразумеюць Яго ўчынкі.

А справядлівы ўзрадуецца ў Пану †
і будзе шукаць прыбежышча ў Ім, *
і праславяцца ўсе праведныя сэрцам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 44, 21-22
Памятай пра тое, што ты – Мой слуга. Я сфармаваў цябе, Ізраэль, як свайго слугу, і не забуду пра цябе. Я знішчыў твае правіны, як хмару, і твае грахі, як воблака. Вярніся да Мяне, бо Я адкупіў цябе.

К. Адвярні сваё аблічча ад маіх грахоў.
Н. І знішчы ўсе мае беззаконні.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз свае сакрамэнты ўжо тут, на зямлі, даеш нам удзел у дабротах нябесных, просім Цябе, кіруй намі ў гэтым жыцці і давядзі нас да святла, у якім сам прабываеш. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Распачалася святая гадзіна,
Збаўца яе асвяціў сваёй смерцю;
Мы, заклікаючы імя Хрыстова,
Просім пакорна аб прабачэнні.

Хрыстус злачынцу на крыжы прабачыў,
Узрушаны шчырым ягоным вызнаннем.
Хай жа і наша ахвярнасць, малітвы
Выпрасяць нам прабачэнне правінаў.

Пан перамог крыжам смерць і цемру;
Змрок адышоў, і святло ўжо заззяла.
Жудасны грэх няхай знішчаны будзе,
А чысты бляск нашы душы напоўніць.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

Псальм 119 (118), 81-88
ХІ (Каф)

Мая душа журыцца па Тваім збаўленні, *
я спадзяюся на Тваё слова.

Знемагаюць вочы мае ад Твайго слова і пытаюцца: *
«Калі Ты суцешыш мяне?»

Бо хоць я стаў як мех сярод дыму, *
я не забыў Твае пастановы.

Колькі дзён яшчэ ёсць для Твайго слугі? *
Калі Ты асудзіш тых, хто пераследуе мяне?

Равы выкапалі для мяне ганарліўцы, *
што супраціўляюцца Твайму закону.

Усе Твае запаведзі – праўда. *
Дапамажы мне, калі мяне пераследуюць несправядліва.

Яны амаль не перамаглі мяне на зямлі, *
але я не пакінуў наказаў Тваіх.

Паводле міласэрнасці сваёй ажыві мяне, – *
і Я буду трымацца сведчання вуснаў Тваіх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 61 (60)
Малітва выгнанніка

Малітва справядлівага, які спадзяецца на вечную радасць (св. Гілярый)

Пачуй, Божа, маю просьбу, *
прыслухайся да маёй малітвы.

З краёў зямлі я ўсклікаю да Цябе, *
калі знемагае маё сэрца.

Узвядзі мяне на недасяжную скалу. †
Бо Ты стаў прыбежышчам маім, *
умацаванай вежай супраць ворага.

Хачу навекі пасяліцца ў Тваім шатры *
і хавацца ў цені Тваіх крылаў.

Бо Ты, мой Божа, выслухоўваеш мае абяцанні *
і даеш мне спадчыну тых, хто баіцца імені Твайго.

Дадай дні да дзён караля, *
няхай доўжацца яго гады з пакалення ў пакаленне.

Няхай ён заўсёды пануе на троне перад абліччам Бога, *
спашлі міласэрнасць і вернасць, каб ахоўвалі яго.

Тады я буду вечна апяваць імя Тваё, *
спаўняючы дзень за днём свае абяцанні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 64 (63)
Бог абараняе ад ворагаў

Гэты псальм найбольш паказвае муку Пана (св. Аўгустын)

Пачуй, Божа, мой голас, калі я скарджуся; *
беражы маё жыццё ад страху перад ворагам.

Схавай мяне ад зграі злачынцаў, *
ад натоўпу тых, хто чыніць беззаконне.

Навастрылі, як меч, свае языкі, †
пусцілі, як стрэлы, свае атрутныя словы, *
каб страляць з засады ў нявіннага.

Яны страляюць у яго нечакана і не баяцца, *
цвёрда трымаюцца злой задумы.

Змаўляюцца тайна паставіць пасткі, *
кажучы: «Хто нас убачыць?»

Яны задумваюць несправядлівасць, *
дасканала абдумваюць яе.

Неспасцігальныя нутро кожнага чалавека *
і ягонае сэрца.

Але Бог пусціць у іх стралою, – †
і яны нечакана паранены будуць, *
язык іхні прывядзе іх да ўпадку.

Кожны, хто іх убачыць, затрасе галавою, *
і ўсе людзі будуць іх баяцца.

Яны абвесцяць справу Бога *
і зразумеюць Яго ўчынкі.

А справядлівы ўзрадуецца ў Пану †
і будзе шукаць прыбежышча ў Ім, *
і праславяцца ўсе праведныя сэрцам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гал 6, 7b-8
Бог не дазволіць насміхацца з сябе; бо што чалавек пасее, тое і пажне. Хто сее ў сваім целе, той з цела пажне знішчэнне, а хто сее ў духу, той з духа пажне вечнае жыццё.

К. Ахвяра Богу – гэта скрушаны дух.
Н. Не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз свае сакрамэнты ўжо тут, на зямлі, даеш нам удзел у дабротах нябесных, просім Цябе, кіруй намі ў гэтым жыцці і давядзі нас да святла, у якім сам прабываеш. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ІІІ нядзеля Вялікага посту

І нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Змілуйся, Божа, над грэшным народам,
Ён Цябе просіць у часе пакуты.
Выслухай нашы малітвы ласкава,
Бо іх узносім мы скрушаным сэрцам.

Ведаеш Ты нашу волю і слабасць,
Бачыш глыбіні душы чалавечай,
Дык пакажы ўсім сваю міласэрнасць,
Хто прад Табою стаіць у пакоры.

Нават, калі вельмі моцна зграшылі,
Выбач, бо толькі Табе давяраем;
Вылечы хворых, якіх прыгнятаюць
Грэху цяжары і слабасць людская.

Дай сілы, просім, у часе пакуты,
Каб мы ачысцілі цела і думкі.
Злыя спакусы няхай нас пакінуць,
Да вечнай згубы нас не штурхаюць.

Божа Спрадвечны, у Тройцы адзіны,
Дай, каб пакутаю і вырачэннем
Мы заслужылі Тваё прабачэнне
І праслаўлялі Цябе са святымі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пакайцеся і верце ў Евангелле, * – кажа Пан.

Псальм 113 (112)
Хвалебнае імя Пана

Скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных (Лк 1, 52)

Хваліце, слугі Пана, *
хваліце імя Пана.

Няхай будзе імя Пана благаслаўлёна *
цяпер і навекі.

Ад усходу сонца да захаду *
няхай будзе праслаўлена імя Пана.

Узвышаны Пан над усімі народамі, *
Па-над нябёсамі слава Ягоная.

Хто падобны да Пана, Бога нашага, *
які жыве на вышынях,

які схіляецца, каб паглядзець на неба і зямлю, †
які падымае беднага з пылу *
і са смецця ўзносіць убогага,

каб пасадзіць яго з вяльможамі, *
з князямі свайго народу.

Ён бясплодную жанчыну пасяляе ў доме *
як маці, што цешыцца дзецьмі сваімі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пакайцеся і верце ў Евангелле, * – кажа Пан.

2 ант. Я прынясу ахвяру хвалы * і буду заклікаць імя Пана.

Псальм 116, 10-19 (115)
Падзяка ў святыні

Праз Хрыста будзем няспынна прыносіць ахвяру хвалы Богу (Гбр 13, 15)

Я верыў нават тады, калі казаў: *
«Я моцна прыгнечаны».

Я сказаў у боязі сваёй: *
«Кожны чалавек – ілгун».

Чым аддзячу я Пану *
за ўсе Яго дабрадзействы для мяне?

Келіх збаўлення ўзніму *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

Каштоўная ў вачах Пана *
смерць Яго святых.

Пане, я Твой слуга, †
Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, *
Ты разарваў мае кайданы.

Я прынясу Табе ахвяру хвалы *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

У дварах дома Пана, *
сярод цябе, Ерузалем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Я прынясу ахвяру хвалы * і буду заклікаць імя Пана.

3 ант. Ніхто не можа забраць у Мяне жыццё Маё, * але Я сам яго аддаю і зноў бяру.

Песня (Флп 2, 6-11)
Хрыстус, Слуга Божы

Езус Хрыстус, будучы ў постаці Бога, *
не скарыстаў з таго, каб быць нароўні з Богам,

але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, †
прыпадобніўшыся да людзей; *
і з выгляду стаўшы як чалавек,

прынізіў сябе, †
будучы паслухмяным ажно да смерці, *
смерці крыжовай.

Таму Бог узвысіў Яго *
і даў Яму імя па-над усялякае імя,

каб на імя Езуса схілілася кожнае калена *
стварэнняў нябесных, зямных і падземных,

і каб кожны язык вызнаваў: †
«Панам ёсць Езус Хрыстус», *
дзеля хвалы Бога Айца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Ніхто не можа забраць у Мяне жыццё Маё, * але Я сам яго аддаю і зноў бяру.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 6, 1-4а
Як саўдзельнікі, мы заклікаем, каб вы не прымалі ласкі Божай дарэмна. Бо Ён кажа: «У час спрыяльны Я пачуў цябе і ў дзень збаўлення дапамог табе». Вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення. Мы нікому ні ў чым не даём спатыкнуцца, каб не знайшлося заганы ў нашым служэнні, а ва ўсім выяўляем сябе як слугаў Божых.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Прыслухайся, Пане, і змілуйся, * бо мы зграшылі перад Табою.
Н. Прыслухайся, Пане, і змілуйся, * бо мы зграшылі перад Табою.
К. Выслухай, Хрыстэ, малітоўныя просьбы.
Н. Бо мы зграшылі перад Табою.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Прыслухайся, Пане, і змілуйся, * бо мы зграшылі перад Табою.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі
Год А: Езус сказаў: * Хто будзе піць ваду, якую Я дам яму, / не зазнае смагі навекі.
Год B: Езус сказаў: * Забярыце гэта адсюль! / І не рабіце дом Айца Майго домам гандлю.
Год C: Езус сказаў: * Калі не пакаецеся, / усе загінеце.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі
Год А: Езус сказаў: * Хто будзе піць ваду, якую Я дам яму, / не зазнае смагі навекі.
Год B: Езус сказаў: * Забярыце гэта адсюль! / І не рабіце дом Айца Майго домам гандлю.
Год C: Езус сказаў: * Калі не пакаецеся, / усе загінеце.

ПРОСЬБЫ

Праслаўляем Хрыста Пана, які стаў для нас настаўнікам, братам і прыкладам, і пакорна просім яго:
Пане, ажыўляй народ свой.

Хрыстэ, Ты прыпадобніўся да нас ва ўсім, апроч граху. Навучы нас радавацца з тымі, хто радуецца, і плакаць з тымі, хто плача,
каб нашая любоў узрастала з кожным днём.

Дапамажы, каб мы служылі Табе, дзелячыся хлебам з галоднымі
і даючы вады сасмаглым.

Ты абудзіў Лазара ад сну смерці,
учыні, каб тыя, хто памёр праз грэх, вярнуліся да жыцця праз веру і пакаянне.

Учыні, каб усё больш людзей ахвотна і дасканала ішлі за Табою
па прыкладзе Найсвяцейшай Дзевы Марыі і святых.

Учыні, каб памерлыя паўсталі ў Тваёй хвале
і навекі цешыліся Тваёй любоўю.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, крыніца ўсялякае міласэрнасці і дабрыні, Ты нам даў як лекі ад граху пост, малітву і добрыя ўчынкі, спагадна прымі прызнанне ў нашай слабасці, а калі мы падаем пад цяжарам нячыстага сумлення, няхай заўсёды падымае нас Твая міласэрнасць. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

Псальм 4
Падзяка

Пан учыніў годным здзіўлення таго, каго ўваскрасіў (св. Аўгустын)

Калі я клічу, пачуй мяне, Божа, *
справядлівасць мая.

Ты вывеў мяне з уціску; *
змілуйся нада мною і пачуй маю малітву.

Сыны чалавечыя, †
дакуль жорсткімі будуць вашыя сэрцы? *
Чаму любіце марнасць і шукаеце няпраўды?

Ведайце, што Пан учыніў цудоўным свайго вернага; *
Пан чуе, калі Яго клічу.

Дрыжыце і не грашыце; †
разважайце ў сэрцах вашых, *
на ложах сваіх і маўчыце.

Прынясіце Пану справядлівыя ахвяры *
і спадзявайцеся на Пана.

Многія кажуць: «Хто пакажа нам добрае?» *
Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча!

Больш радасці Ты даў майму сэрцу, *
чым падчас багатага ўраджаю пшаніцы і віна.

Калі кладуся, спакойна засынаю, *
бо толькі Ты, Пане, дазваляеш мне жыць бяспечна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

Псальм 134 (133)
Вечаровая малітва ў святыні

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія! (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе слугі Пана, *
якія начамі стаіце ў доме Пана.

Працягвайце рукі вашы да святыні *
і благаслаўляйце Пана.

Няхай Пан, які стварыў неба і зямлю, *
благаславіць цябе з Сіёна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 6, 4-7
Слухай, Ізраэль: Пан, Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і з усіх сіл тваіх. Няхай гэтыя словы, якія сёння я наказваю табе, будуць у сэрцы тва­ім. Будзеш навучаць ім дзяцей сваіх і гаварыць пра іх, калі будзеш дома, падчас твайго падарожжа, кладучыся спаць і ўстаючы.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, будзь з намі ў гэтую ноч, каб з Тваёй дапамогаю мы заўтра ўсталі і радаваліся ўваскрасенню Хрыста. Які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com