Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Нядзеля - 5 лютага 2023
V звычайная нядзеля
І тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Прыйдзіце, заспяваем Пану, / усклікнем Богу – скале нашага збаўлення, / аллелюя.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Прыйдзіце, заспяваем Пану, / усклікнем Богу – скале нашага збаўлення, / аллелюя.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Прыйдзіце, заспяваем Пану, / усклікнем Богу – скале нашага збаўлення, / аллелюя.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Прыйдзіце, заспяваем Пану, / усклікнем Богу – скале нашага збаўлення, / аллелюя.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Прыйдзіце, заспяваем Пану, / усклікнем Богу – скале нашага збаўлення, / аллелюя.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Прыйдзіце, заспяваем Пану, / усклікнем Богу – скале нашага збаўлення, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прыйдзіце, заспяваем Пану, / усклікнем Богу – скале нашага збаўлення, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Дзень вялікі ўжо яснее
Асвячае новы тыдзень
У ім святло Хрыста віднее,
Уваскрослага з памерлых.

Нашая душа спявае
Для Цябе, наш добры Езу,
Цела нашае чувае,
Каб не зведаць путаў смерці.

Хай падхопяць нас аблокі
На сустрэчу з Табой, Хрыстэ,
Ты жыццё і ўваскрашэнне,
Пераможца і Збавіцель.

Валадар адвечнай ласкі,
Супакой зямлі праўдзівы,
Ты – святло ўсіх народаў.
Слава – прад Тваім абліччам.

Валадар у сэрцах нашых,
Радасцю душу напоўні
І аддай Айцу ў рукі
Нашу працу і трывогі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Крыж Хрыста - * гэта дрэва жыцця.

Псальм 1
Два шляхі чалавека

Шчаслівыя тыя, хто, спадзеючыся на крыж, сыходзяць да вады (невядомы аўтар ІІ ст.)

Шчаслівы чалавек, які не ходзіць за парадай бязбожных †
і не ўзыходзіць на шлях грэшных, *
і між насмешнікаў не засядае;

але ў законе Пана яго асалода, *
над ім разважае ўдзень і ўначы.

Ён будзе як дрэва, †
пасаджанае каля воднага патоку, *
якое плод прыносіць у свой час,

і лісце яго не вяне, *
а ўсё, што ён чыніць, яму ўдаецца.

Не такі лёс бязбожных: *
яны як мякіна, што разносіцца ветрам.

Таму бязбожныя не выстаяць на судзе, *
а грэшнікі – на сходзе святых.

Бо ведае Пан шлях справядлівых, *
а дарога бязбожных загіне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Крыж Хрыста - * гэта дрэва жыцця.

2 ант. Я намасціў караля Майго * на Сіёне.

Псальм 2
Месія – Валадар і Пераможца

Сабраліся разам супраць Слугі Твайго Езуса, якога Ты намасціў (Дз 4, 27)

Чаму бунтуюцца язычнікі *
і народы задумалі марнае?

Паўстаюць каралі зямлі, †
і сыходзяцца разам князі *
супраць Пана і памазаніка Яго:

«Парвём іхнія кайданы і скінем з сябе іхняе ярмо!» †
Той, хто жыве ў нябёсах, пасмяецца, *
Пан будзе насміхацца з іх.

Тады скажа ім у гневе сваім *
і спалохае іх сваёй лютасцю:

«Я намасціў караля Майго на Сіёне, *
на святой гары Маёй!»

Абвяшчу пастанову Пана. †
Ён мне сказаў: «Ты сын Мой, *
Я цябе сёння нарадзіў.

Прасі ў Мяне, і дам народы ў спадчыну табе *
і межы зямлі ва ўладанне тваё.

Ударыш іх жалезным кіем, *
разаб’еш іх як посуд ганчара».

А цяпер, каралі, зразумейце, *
навучыцеся, суддзі зямлі.

З бояззю служыце Пану *
і радуйцеся з хваляваннем.

Трымайцеся вучэння, †
каб Ён не разгневаўся і вы не загінулі ў дарозе, *
бо гнеў Ягоны неўзабаве запалае.

Шчаслівыя ўсе, *
хто на Яго спадзяецца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Я намасціў караля Майго * на Сіёне.

3 ант. Ты, Пане, шчыт мой. * Ты галаву маю ўздымаеш.

Псальм 3
Пан – Абаронца мой

Заснуў, ахоплены сном, і абудзіўся, бо Пан падтрымаў яго (св. Ірэнэй)

Пане, шмат стала ворагаў маіх, *
шмат тых, хто паўстае супраць мяне.

Многія кажуць душы маёй: *
«Няма ратунку ў Бога».

Аднак Ты, Пане, шчыт мой і мая слава, *
Ты галаву маю ўздымаеш.

Голасна я ўсклікаў да Пана, *
і Ён адказаў мне з гары сваёй святой.

Я кладуся і засынаю, *
прачынаюся, бо мяне падтрымлівае Пан.

Не пабаюся дзесяткаў тысяч людзей, *
якія сталі вакол мяне.

Паўстань, Пане, збаў мяне, мой Божа, †
бо Ты ўдараеш у сківіцу ўсіх ворагаў маіх, *
ламаеш грэшнікам зубы.

У Пана збаўленне, *
і над Тваім народам Тваё благаслаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Ты, Пане, шчыт мой. * Ты галаву маю ўздымаеш.

К. Слова Хрыста няхай жыве ў вас ва ўсёй паўнаце.
Н. З усёй мудрасцю навучайце і настаўляйце адзін аднаго.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Пачатак Паслання св. апостала Паўла да Галатаў 1, 1-12 

Евангелле Паўла

Павел, апостал, выбраны не людзьмі і не чалавекам, але Езусам Хрыстом і Богам Айцом, які ўваскрасіў Яго з мёртвых, і ўсе браты, якія са мною, – Касцёлам Галатыі. Ласка вам і спакой ад Бога Айца нашага і ад Пана Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за грахі нашыя, каб вырваць нас з ліхога цяперашняга свету па волі Бога і Айца нашага, якому хвала на векі вечныя. Амэн.

Здзіўляюся, што ад таго, хто паклікаў вас ласкаю Хрыста, вы так хутка адыходзіце да іншага дабравесця. Яно, аднак, не іншае, а толькі ёсць людзі, якія зводзяць вас і хочуць сказіць Евангелле Хрыста. Але, калі б нават мы ці анёл з неба пачалі абвяшчаць вам добрую навіну, якая адрозніваецца ад той, што мы абвяшчалі вам, няхай будзе пракляты! Як раней мы казалі, так і цяпер зноў кажу: калі хто абвяшчае вам добрую навіну, якая адрозніваецца ад той, што вы прынялі, няхай будзе пракляты! Ці ў людзей я цяпер шукаю ўпадабання, ці ў Бога? Ці людзям дагаджаць стараюся? Калі б я і дагэтуль дагаджаў людзям, то не быў бы слугою Хрыста!

Сведчу вам, браты, што Евангелле, якое я абвяшчаў, не ад чалавека. Бо і я прыняў яго і навучыўся не ад чалавека, але праз аб’яўленне Езуса Хрыста.

РЭСПАНСОРЫЙ Гал 1, 3-4а. 10с
Н. Ласка вам і спакой ад Бога Айца нашага і ад Пана Езуса Хрыста, * які аддаў самога сябе за грахі нашыя.
К. Калі б я і дагэтуль дагаджаў людзям, то не быў бы слугою Хрыста.
Н. Які аддаў самога сябе за грахі нашыя.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Каментарый да Паслання да Галатаў» св. Аўгустына, біскупа

(Praefatio: PL 35, 2105-2107)
Спазнайма Божую ласку

Апостал напісаў «Пасланне да Галатаў», каб паказаць, што Божая ласка зрабіла іх свабоднымі ад Закону. Бо калі ім было абвешчана Евангелле, з’явіліся нейкія людзі, габрэі па паходжанні, якія называліся хрысціянамі, але яшчэ не разумелі дабрадзействаў ласкі Евангелля. Дык вось, гэтыя людзі прагнулі надалей падпарадкоўвацца Закону, які Бог калісьці даў слугам граху, а не справядлівасці; грэшным людзям даў святы Закон, каб паказаць іхнія грахі, а не знішчыць іх, бо толькі ласка веры, што дзейнічае праз любоў, знішчае грахі. Вось жа, гэтыя людзі жадалі наказам Закону падпарадкаваць Галатаў, якія атрымлівалі ласкі. Былі перакананыя, што Евангелле непатрэбнае, калі яны не прымуць абразання і не падпарадкуюцца іншым наказам юдаізму.

Таму Галаты пачалі падазраваць, што апостал Павел, які абвяшчаў ім Евангелле, занядбоўвае ўказанні іншых Апосталаў, якія абавязваюць язычнікаў жыць паводле прынцыпаў юдаізму. Перад небяспекай згаршэння выступіў Пётр і пачаў удаваць, быццам бы і ён сам лічыў, што Евангелле не можа даць плёну без здзяйснення прадпісанняў Закону. Ад гэтага ўдавання адвёў яго св. Павел, пра што сам сцвярджае ва ўзгаданым пасланні. Гэтае ж пытанне закранае «Пасланне да Рымлянаў». Здаецца, аднак, што паміж гэтымі пасланнямі адбылося штосьці, што спыніла нязгоду і вырашыла спрэчку паміж хрысціянамі, якія паводле паходжання былі юдэямі, і тымі, хто перад гэтым быў язычнікам.

У «Пасланні да Галатаў» Апостал звяртаецца да тых, хто завагаўся пад уплывам аўтарытэту людзей, якія паходзілі з юдаізму і схіляліся да захавання Закону. Пачалі ім верыць быццам бы Павел дрэнна вучыць, бо супраціўляецца іх абразанню. Таму Апостал распачынае так: «Здзіўляюся, што ад таго, хто паклікаў вас ласкаю Хрыста, вы так хутка адыходзіце да іншага дабравесця» (Гал 1, 6).

Ва ўступе коратка кажа пра сутнасць спрэчкі. Ужо ў самім прывітанні, называючы сябе Апостлам, выбраным «не людзьмі і не чалавекам» (Гал 1, 1), чаго няма ў ніводным іншым пасланні, моцна падкрэслівае, што тыя, хто распаўсюджвае гэтае фальшывае вучэнне, не паходзяць ад Бога, але ад людзей. Кажа таксама, што не трэба лічыць яго меншым за іншых Апосталаў у тым, што датычыць праўдзівасці апостальскага сведчання. Ведае, што ён Апостал, «выбраны не людзьмі і не чалавекам, але Езусам Хрыстом і Богам Айцом» (Гал 1, 1).

РЭСПАНСОРЫЙ Гал 3, 24-25. 23
Н. Закон стаў нашым выхаваўцам, які вядзе да Хрыста, каб мы апраўдаліся дзякуючы веры. * Калі ж прыйшла вера, мы ўжо непадуладныя выхаваўцу.
К. Перш чым прыйшла вера, мы былі замкнёныя пад вартаю Закону да таго часу, калі належала аб’явіцца веры.
Н. Калі ж прыйшла вера, мы ўжо непадуладныя выхаваўцу.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Божа, добры Ойча, ахоўвай заўсёды сям’ю Тваіх верных, атуляй нас сваёй апекай, бо ўсю надзею мы ўскладаем на нябесную ласку. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Спрадвечны Стварыцель сусвету,
Кіруеш Ты днём і ноччу,
Змяняеш часы і поры,
Ўтаймоўваеш пыху людскую.

Вось новы дзень абудзіўся
І знішчыў цемру начную.
Святло ўжо Збаўцы яснее,
Ноч ад начы аддзяліўшы.

Святло нанова заззяла
І зоркі сабой зацьміла,
Каб заблукалы ў дарозе
Цяпер шлях дрэнны пакінуў.

Суцішвае Пан хвалі мора.
Народ свой Хрыстус збірае
І як галава Касцёла
Правіны нашы змывае.

Езу, пачуй нашы просьбы,
Выпрастуй сцежкі крывыя.
Хай сэрцы ўзварухнуцца,
Слёзы абмыюць з правінаў.

Езу, Святло нашых душаў,
Натхні нашы думкі і розум,
Каб Табе гімны спявалі,
І голас наш быў пачуты.

Табе хай Збаўца ласкавы,
З Айцом і Духам адзіны,
Заўжды гучыць песня хвалы
За дар суцяшэння і ласкі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Цябе шукаю, Божа, на світанні, * каб убачыць тваю сілу,/ аллелюя.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Цябе шукаю, Божа, на світанні, * каб убачыць тваю сілу,/ аллелюя.

2 ант. Тры юнакі ў полымі адзінадушна спявалі: * Благаслаўлёны Бог, / аллелюя.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Тры юнакі ў полымі адзінадушна спявалі: * Благаслаўлёны Бог, / аллелюя.

3 ант. Сыны Сіёна * няхай цешацца ў сваім Валадары,/ аллелюя.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Сыны Сіёна * няхай цешацца ў сваім Валадары,/ аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 7, 10b. 12
Збаўленне належыць Богу нашаму, які сядзіць на троне, і Баранку. Благаслаўленне і слава, і мудрасць, і падзяка, і пашана, і сіла, і моц Богу нашаму на векі вякоў. Амэн.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Хрыстэ, Сыне Бога жывога, * змілуйся над намі.
Н. Хрыстэ, Сыне Бога жывога, * змілуйся над намі.
К. Які сядзіш праваруч Айца.
Н. Змілуйся над намі.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Хрыстэ, Сыне Бога жывога, * змілуйся над намі.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі
Год А: Вы – святло свету. * Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, / каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах.
Год В: На досвітку, устаўшы вельмі рана, * Езус выйшаў і пайшоў у пустыннае месца і там маліўся.
Год С: Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, * але на Тваё слова закіну сеткі.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі
Год А: Вы – святло свету. * Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, / каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах.
Год В: На досвітку, устаўшы вельмі рана, * Езус выйшаў і пайшоў у пустыннае месца і там маліўся.
Год С: Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, * але на Тваё слова закіну сеткі.

ПРОСЬБЫ

Праславім Пана Езуса, наш дзень і наша Сонца, якое не заходзіць і асвячае ўсіх людзей, і ўзнясём да Яго нашыя малітвы:
Пане, Ты жыццё і збаўленне наша!

Табе, Стварыцель зорак, прысвячаем пачатак гэтага дня,
узгадваючы Тваё ўваскрасенне.

Няхай Твой добры дух навучыць нас выконваць Тваю волю,
няхай Твая мудрасць заўсёды нас суправаджае.

Дапамажы нам з радасцю ўдзельнічаць у сходзе Твайго народу
вакол стала Твайго слова і Цела.

Дзякуем Табе ад усёй душы
за Твае бязмежныя ласкі.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, добры Ойча, ахоўвай заўсёды сям’ю Тваіх верных, атуляй нас сваёй апекай, бо ўсю надзею мы ўскладаем на нябесную ласку. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Лепш ускладаць надзею на Пана, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

Псальм 118 (117)
Голас радасці і збаўлення

Ён – камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але Ён стаўся галавою вугла (Дз 4, 11)

І (1-9)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Няхай скажа Ізраэль: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажа цяпер дом Аарона: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажуць тыя, хто баіцца Пана: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

З уціску я паклікаў Пана, *
Пан выслухаў і вызваліў мяне.

Пан са мною, я не буду баяцца, *
што можа мне зрабіць чалавек?

Пан са мною, Ён мая дапамога, *
я буду глядзець з пагардаю на ворагаў маіх.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на чалавека.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на вяльможаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Лепш ускладаць надзею на Пана, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

2 ант. Пан – моц мая і песня, * аллелюя.

ІІ (10-18)

Усе язычнікі акружылі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны абступілі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны акружылі мяне, быццам пчолы, – †
і пагаслі, як агонь у цернях, *
бо імем Пана я іх знішчыў.

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў, *
але Пан падтрымаў мяне.

Пан – моц мая і песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Голас радасці і збаўлення †
ў шатрах праведнікаў: *
«Правіца Пана чыніць цуды!

Правіца Пана ўзнялася высока, *
правіца Пана чыніць цуды!»

Не памру, але жыць буду *
і абвяшчаць справы Пана.

Моцна пакараў мяне Пан, *
але на смерць не выдаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан – моц мая і песня, * аллелюя.

3 ант. Слаўлю Цябе, Пане, * бо Ты мяне пачуў, / аллелюя.

ІІІ (19-29)

Адчыніце мне брамы справядлівасці, – *
я ўвайду ў іх і буду праслаўляць Пана.

Вось брамы Пана, – *
справядлівыя ўвойдуць у іх.

Слаўлю Цябе, бо Ты мяне пачуў *
і стаў маім збаўленнем.

Камень, адкінуты будаўнікамі, *
стаў галавою вугла.

Пан учыніў так, – *
і дзіўна гэта ў вачах нашых.

Вось дзень, які Пан учыніў, *
будзем радавацца ў ім і весяліцца.

О Пане, збаў! *
О Пане, паспрыяй!

Благаслаўлёны, хто ідзе ў імя Пана, *
благаслаўляем вас з дому Пана.

Пан ёсць Богам, і Ён асвятліў нас. †
Зрабіце ўрачыстую працэсію з галінкамі *
да самых рагоў алтара.

Ты – мой Бог, буду славіць Цябе, *
Божа мой, буду ўзвялічваць Цябе.

Дзякуйце Пану, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Слаўлю Цябе, Пане, * бо Ты мяне пачуў, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Ян 4, 16
Мы пазналі, і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім.

К. Схілі маё сэрца, Божа, да Тваіх сведчанняў.
Н. Дай мне жыць на Тваім шляху.

МАЛІТВА

Божа, добры Ойча, ахоўвай заўсёды сям’ю Тваіх верных, атуляй нас сваёй апекай, бо ўсю надзею мы ўскладаем на нябесную ласку. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Лепш ускладаць надзею на Пана, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

Псальм 118 (117)
Голас радасці і збаўлення

Ён – камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але Ён стаўся галавою вугла (Дз 4, 11)

І (1-9)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Няхай скажа Ізраэль: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажа цяпер дом Аарона: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажуць тыя, хто баіцца Пана: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

З уціску я паклікаў Пана, *
Пан выслухаў і вызваліў мяне.

Пан са мною, я не буду баяцца, *
што можа мне зрабіць чалавек?

Пан са мною, Ён мая дапамога, *
я буду глядзець з пагардаю на ворагаў маіх.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на чалавека.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на вяльможаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Лепш ускладаць надзею на Пана, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

2 ант. Пан – моц мая і песня, * аллелюя.

ІІ (10-18)

Усе язычнікі акружылі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны абступілі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны акружылі мяне, быццам пчолы, – †
і пагаслі, як агонь у цернях, *
бо імем Пана я іх знішчыў.

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў, *
але Пан падтрымаў мяне.

Пан – моц мая і песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Голас радасці і збаўлення †
ў шатрах праведнікаў: *
«Правіца Пана чыніць цуды!

Правіца Пана ўзнялася высока, *
правіца Пана чыніць цуды!»

Не памру, але жыць буду *
і абвяшчаць справы Пана.

Моцна пакараў мяне Пан, *
але на смерць не выдаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан – моц мая і песня, * аллелюя.

3 ант. Слаўлю Цябе, Пане, * бо Ты мяне пачуў, / аллелюя.

ІІІ (19-29)

Адчыніце мне брамы справядлівасці, – *
я ўвайду ў іх і буду праслаўляць Пана.

Вось брамы Пана, – *
справядлівыя ўвойдуць у іх.

Слаўлю Цябе, бо Ты мяне пачуў *
і стаў маім збаўленнем.

Камень, адкінуты будаўнікамі, *
стаў галавою вугла.

Пан учыніў так, – *
і дзіўна гэта ў вачах нашых.

Вось дзень, які Пан учыніў, *
будзем радавацца ў ім і весяліцца.

О Пане, збаў! *
О Пане, паспрыяй!

Благаслаўлёны, хто ідзе ў імя Пана, *
благаслаўляем вас з дому Пана.

Пан ёсць Богам, і Ён асвятліў нас. †
Зрабіце ўрачыстую працэсію з галінкамі *
да самых рагоў алтара.

Ты – мой Бог, буду славіць Цябе, *
Божа мой, буду ўзвялічваць Цябе.

Дзякуйце Пану, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Слаўлю Цябе, Пане, * бо Ты мяне пачуў, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гал 6, 7b-8
Што чалавек пасее, тое і пажне. Хто сее ў сваім целе, той з цела пажне знішчэнне, а хто сее ў духу, той з духа пажне вечнае жыццё.

К. Навекі, Пане, устаноўлена Тваё слова.
Н. З пакалення ў пакаленне Твая вернасць.

МАЛІТВА

Божа, добры Ойча, ахоўвай заўсёды сям’ю Тваіх верных, атуляй нас сваёй апекай, бо ўсю надзею мы ўскладаем на нябесную ласку. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Лепш ускладаць надзею на Пана, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

Псальм 118 (117)
Голас радасці і збаўлення

Ён – камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але Ён стаўся галавою вугла (Дз 4, 11)

І (1-9)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Няхай скажа Ізраэль: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажа цяпер дом Аарона: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажуць тыя, хто баіцца Пана: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

З уціску я паклікаў Пана, *
Пан выслухаў і вызваліў мяне.

Пан са мною, я не буду баяцца, *
што можа мне зрабіць чалавек?

Пан са мною, Ён мая дапамога, *
я буду глядзець з пагардаю на ворагаў маіх.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на чалавека.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на вяльможаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Лепш ускладаць надзею на Пана, * бо навекі Яго міласэрнасць, / аллелюя.

2 ант. Пан – моц мая і песня, * аллелюя.

ІІ (10-18)

Усе язычнікі акружылі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны абступілі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны акружылі мяне, быццам пчолы, – †
і пагаслі, як агонь у цернях, *
бо імем Пана я іх знішчыў.

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў, *
але Пан падтрымаў мяне.

Пан – моц мая і песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Голас радасці і збаўлення †
ў шатрах праведнікаў: *
«Правіца Пана чыніць цуды!

Правіца Пана ўзнялася высока, *
правіца Пана чыніць цуды!»

Не памру, але жыць буду *
і абвяшчаць справы Пана.

Моцна пакараў мяне Пан, *
але на смерць не выдаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан – моц мая і песня, * аллелюя.

3 ант. Слаўлю Цябе, Пане, * бо Ты мяне пачуў, / аллелюя.

ІІІ (19-29)

Адчыніце мне брамы справядлівасці, – *
я ўвайду ў іх і буду праслаўляць Пана.

Вось брамы Пана, – *
справядлівыя ўвойдуць у іх.

Слаўлю Цябе, бо Ты мяне пачуў *
і стаў маім збаўленнем.

Камень, адкінуты будаўнікамі, *
стаў галавою вугла.

Пан учыніў так, – *
і дзіўна гэта ў вачах нашых.

Вось дзень, які Пан учыніў, *
будзем радавацца ў ім і весяліцца.

О Пане, збаў! *
О Пане, паспрыяй!

Благаслаўлёны, хто ідзе ў імя Пана, *
благаслаўляем вас з дому Пана.

Пан ёсць Богам, і Ён асвятліў нас. †
Зрабіце ўрачыстую працэсію з галінкамі *
да самых рагоў алтара.

Ты – мой Бог, буду славіць Цябе, *
Божа мой, буду ўзвялічваць Цябе.

Дзякуйце Пану, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Слаўлю Цябе, Пане, * бо Ты мяне пачуў, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гал 6, 9-10
Не спыняймася рабіць дабро, бо ў свой час і жаць будзем, калі не аслабнем. Дык вось, пакуль дадзены час, будзем рабіць дабро ўсім, а найбольш – блізкім па веры.

К. Ад усяго сэрца клічу, выслухай мяне, Пане.
Н. Я буду выконваць Твае загады.

МАЛІТВА

Божа, добры Ойча, ахоўвай заўсёды сям’ю Тваіх верных, атуляй нас сваёй апекай, бо ўсю надзею мы ўскладаем на нябесную ласку. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ІІ нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Святла Стварыцель найлепшы,
Ты кожны дзень нараджаеш,
Парадак першасны ў свеце
Зноў у святле адраджаеш.

З раніцай вечар яднаеш,
Словам дзень новы ствараеш,
Прымаеш нашы малітвы,
Бязладдзю мяжу вызначаеш.

Не залічы нам злачынствы,
Народ свой вядзі да неба.
Вызвалі нашы душы
Ад цяжкіх грахоў і правінаў.

Мы міласэрнасці прагнем,
Каб жыць з Табою ў небе.
Абарані нас ад злога,
Напоўні сэрцы надзеяй.

Наш Ойча, Пан найсвяцейшы,
Адзіны Твой Сын, Адкупіцель,
І Дух Святы Суцяшыцель
Няхай валадараць вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Жазло сілы сваёй спашле Пан з Сіёна * і будзе валадарыць навекі, / аллелюя.

Псальм 110 (109), 1-5. 7
Месія – Валадар і Святар

Трэба было, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае (1 Кар 15, 25)

Пан сказаў майму Пану: *
«Сядай праваруч Мяне,

пакуль не пакладу ворагаў Тваіх *
да падножжа Твайго».

Жазло сілы Тваёй *
спашле Пан з Сіёна;

будзеш валадарыць *
сярод ворагаў Тваіх.

З Табою панаванне ў дзень Тваёй моцы, †
у бляску святасці, *
з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе.

Пан прысягнуў і не пашкадуе: *
«Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка».

Пан праваруч Цябе, *
разаб’е каралёў у дзень гневу свайго.

Па дарозе нап’ецца з патоку, *
таму падыме галаву.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Жазло сілы сваёй спашле Пан з Сіёна * і будзе валадарыць навекі, / аллелюя.

2 ант. Перад абліччам Пана * задрыжэла зямля, / аллелюя.

Псальм 114 (113 А)
Вызваленне Ізраэля ад егіпцянаў

Вы, якія адракліся ад гэтага свету, пазнайце, што і вы выйшлі з Егіпта (св. Аўгустын)

Калі Ізраэль выходзіў з Егіпта, *
дом Якуба ад народу чужога,

Юда стаў для яго святыняй, *
Ізраэль – яго валадарствам.

Убачыла мора і ўцякло, *
Ярдан павярнуўся назад.

Горы скакалі, як авечкі, *
пагоркі – нібы ягняты.

Што з табой, мора, што ты ўцякаеш? *
Чаму, Ярдан, ты павярнуў назад?

Горы, што вы скачаце, як авечкі, *
і нібы ягняты, пагоркі?

Дрыжы, зямля, перад абліччам Пана, *
перад абліччам Бога Якуба,

які ператварыў скалу ў возера вады, *
а цвёрды камень – у водную крыніцу.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Перад абліччам Пана * задрыжэла зямля, / аллелюя.

3 ант. Запанаваў Пан * Бог наш усемагутны, / аллелюя.

Песня (пар. Ап 19, 1-2. 5-7)
Вяселле Баранка

Аллелюя.
Збаўленне і слава, і моц Богу нашаму, *
(Н. Аллелюя.)
бо праўдзівыя і справядлівыя прысуды Ягоныя.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Узносьце хвалу нашаму Богу, усе Ягоныя слугі *
(Н. Аллелюя.)
і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія!
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо запанаваў Пан Бог наш усемагутны. *
(Н. Аллелюя.)
Будзем весяліцца і радавацца, і праслаўляць Яго.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо настала вяселле Баранка, *
(Н. Аллелюя.)
і падрыхтавалася жонка Ягоная.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Хвала Айцу і Сыну, *
(Н. Аллелюя.)
і Духу Святому.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
(Н. Аллелюя.)
і на векі вечныя. Амэн.
Н. Аллелюя (аллелюя).

3 ант. Запанаваў Пан * Бог наш усемагутны, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 1, 3-4
Благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец міласэрнасці і Бог усякага суцяшэння, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым, каб мы маглі суцяшаць усіх засмучаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Благаслаўлёны Ты, Пане, * на скляпенні неба.
Н. Благаслаўлёны Ты, Пане, * на скляпенні неба.
К. Узвялічаны і праслаўлены навекі.
Н. На скляпенні неба.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Благаслаўлёны Ты, Пане, * на скляпенні неба.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі
Год А: Няхай святло ваша свеціць як светач, * пастаўлены высока, / каб свяціць усім, хто ў доме.
Год В: Сымон і тыя, хто быў з Езусам, сказалі Яму: * Усе шукаюць Цябе! / Ён адказаў ім: / Пойдзем у іншае месца, каб Я і там прапаведаваў, бо дзеля гэтага Я прыйшоў.
Год С: Пётр сказаў Езусу: * Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны. / Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі
Год А: Няхай святло ваша свеціць як светач, * пастаўлены высока, / каб свяціць усім, хто ў доме.
Год В: Сымон і тыя, хто быў з Езусам, сказалі Яму: * Усе шукаюць Цябе! / Ён адказаў ім: / Пойдзем у іншае месца, каб Я і там прапаведаваў, бо дзеля гэтага Я прыйшоў.
Год С: Пётр сказаў Езусу: * Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны. / Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей.

ПРОСЬБЫ

Пан Езус – наша Галава, а мы Яго члены. Паклонімся Яму і ўсклікнем:
Пане, няхай прыйдзе Тваё Валадарства.

Наш Збаўца, няхай Твой Касцёл будзе жывым сакрамэнтам еднасці для ўсіх народаў
і таямніцай збаўлення для ўсіх людзей.

Заўсёды прысутнічай у калегіі біскупаў з нашым Папам
і шчодра адары іх духам еднасці, любові і спакою.

Учыні, каб хрысціяне былі цесна звязаны з Табой, Галавой Касцёла,
і ўсім сваім жыццём сведчылі пра Тваё Валадарства.

Спашлі спакой усяму свету,
няхай умацуюцца ўсюды бяспека і згода.

Адары памерлых хвалой уваскрашэння
і нас зрабі ўдзельнікамі іх шчасця.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, добры Ойча, ахоўвай заўсёды сям’ю Тваіх верных, атуляй нас сваёй апекай, бо ўсю надзею мы ўскладаем на нябесную ласку. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

Псальм 91 (90)
Пад аховай Найвышэйшага

Вось Я даў вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў (Лк 10, 19)

Хто жыве пад аховаю Найвышэйшага *
і знаходзіцца ў цені Усемагутнага,

той скажа Пану: «Ты маё прыстанішча і мая цвярдыня, *
Божа мой, на Цябе спадзяюся».

Ён сам цябе вызваліць з сеткі паляўнічага *
і ад слова, што нясе пагібель.

Пер’ем сваім цябе ахіне, *
і ты схаваешся пад Ягонымі крыламі.

Не будзеш баяцца ні страху начнога, *
ні стралы, што ўдзень ляціць.

Ні заразы, што ходзіць у змроку, *
ні згубы, што знішчае апоўдні.

Тысяча ўпадзе збоку ад цябе, †
і дзесяць тысяч – праваруч цябе, *
але да цябе не наблізяцца.

Толькі паглядзіш вачыма сваімі – *
і ўбачыш адплату грэшнікам.

Бо Пана ты ўчыніў сваім прытулкам, *
Найвышэйшага – сваім жыллём.

Няшчасце не прыйдзе да цябе, *
і гора не наблізіцца да твайго шатра.

Бо анёлам сваім загадае наконт цябе, *
каб яны ахоўвалі цябе на ўсіх шляхах тваіх.

На руках цябе будуць насіць, *
каб не спатыкнуўся ты аб камень сваёй нагою.

Будзеш ступаць па львах і змеях *
і растопчаш ільвяня і цмока.

За тое, што ён палюбіў Мяне, уратую яго; *
абараню яго, бо ён пазнаў Маё імя.

Пакліча Мяне, – і адкажу яму, †
Я буду з ім ва ўціску, *
вызвалю яго і праслаўлю.

Даўжынёю дзён яго насычу *
і пакажу яму сваё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 22, 4-5
І ўбачаць аблічча Пана, і імя Ягонае будзе на іх чолах. І ночы ўжо не будзе, і не будуць мець патрэбы ні ў святле лямпы, ні ў святле сонца, бо Пан Бог будзе свяціць над імі; і яны будуць валадарыць на векі вечныя.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, пакорна просім Цябе напрыканцы гэтага дня, калі мы адзначалі Тваё ўваскрасенне, дай нам спакойны сон і захавай ад усялякага зла, каб мы, абудзіўшыся, радасна праслаўлялі Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com