Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Субота - 4 красавіка 2020
V тыдзень Вялікага посту
І тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Маем цяпер адпаведны
Дадзены час нам ад Бога,
Каб цераз стрыманасць цела
Аздаравіць свет знямоглы.

Ззяе ўжо ў бляску Хрыстовым
Радасны дзень адкуплення,
Сэрца грахоўныя раны
Пост і малітва залечыць.

Просім, каб мы захавалі
Ўстрыманне цела і духа,
І без маруды імкнулі
Да брамаў пасхі вечнай.

Божа, адзіны ў Тройцы,
Будзь праслаўлёны навекі.
З падзякай за дар прабачэння
Мы новую песню спяваем. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Спявайце Пану, * памятайце пра Ягоныя цуды, якія ўчыніў.

Псальм 105 (104)
Пан верны абяцанням

Апосталы абвясцілі народам Божыя цуды, учыненыя падчас Ягонага прыйсця (св. Атаназій)

І (1-15)

Слаўце Пана, заклікайце імя Яго, *
абвяшчайце справы Яго сярод народаў.

Спявайце і грайце Яму псальмы, *
распавядайце пра ўсе Ягоныя цуды.

Ганарыцеся імем Яго святым, *
няхай радуюцца сэрцы тых, хто шукае Пана.

Шукайце Пана і Яго моцы, *
шукайце заўсёды Яго аблічча.

Памятайце пра Ягоныя цуды, якія ўчыніў, *
пра знакі Яго і суды вуснаў Ягоных.

Вы, патомства Абрагама, Яго слугі, *
сыны Якуба, вы Яго выбраныя.

Ён Пан Бог наш, *
па ўсёй зямлі Яго правасуддзе.

Вечна Ён памятае пра свой запавет, *
пра слова, якое даў тысячам пакаленняў;

пра запавет, які заключыў з Абрагамам, *
і пра сваю прысягу, дадзеную Ісааку.

Ён даў яе Якубу як закон, *
а Ізраэлю – як вечны запавет,

кажучы: «Табе дам зямлю Канаан, *
як ваша спадчыннае ўладанне».

Калі яны яшчэ былі нешматлікія, *
вельмі нешматлікія і чужыя на гэтай зямлі,

вандравалі ад народу да народу, *
з аднаго краю да іншага народу,

Ён не дазволіў нікому іх крыўдзіць, *
і дзеля іх Ён караў каралёў:

«Не чапайце памазанікаў Маіх, *
не рабіце зла Маім прарокам».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Спявайце Пану, * памятайце пра Ягоныя цуды, якія ўчыніў.

2 ант. Прададзенага ў няволю праведніка Пан не пакінуў, * але ад грэшнікаў уратаваў яго.

ІІ (16-22)

Пан выклікаў голад на зямлі *
і знішчыў увесь хлеб.

Паслаў перад імі чалавека: *
Юзафа, якога прадалі ў няволю.

Кайданамі сціснулі ягоныя ногі, *
жалезам скавалі ягоную душу.

Пакуль не збылося ягонае прадказанне, *
і слова Пана вызваліла яго.

Паслаў кароль – і адпусцілі яго, *
вызваліў яго валадар народаў.

Паставіў яго гаспадаром свайго дому, *
кіраўніком усёй сваёй маёмасці.

Каб выхоўваў яго вяльможаў паводле сваёй волі *
і навучыў яго старэйшын мудрасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прададзенага ў няволю праведніка Пан не пакінуў, * але ад грэшнікаў уратаваў яго.

3 ант. Памятаў Пан святое слова сваё * і вывеў народ свой у радасці.

ІІІ (23-45)

І пайшоў Ізраэль у Егіпет, *
і Якуб павандраваў у зямлю Хама.

Бог свой народ вельмі памножыў *
і зрабіў яго мацнейшым за ворагаў ягоных.

Змяніў іх сэрцы, каб ненавідзелі народ Ягоны, *
каб паступалі хітра супраць Ягоных слугаў.

Паслаў Майсея, слугу свайго, *
і Аарона, якога выбраў.

Яны паказалі сярод іх Яго знакі *
і цуды ў краіне Хама.

Паслаў цемру – і сталася цёмна, *
але яны не зважалі на Ягоныя словы.

Перамяніў ваду ў кроў *
і пазабіваў іх рыбу.

Зямля закішэла жабамі, *
яны былі нават у каралеўскіх пакоях.

Сказаў – і з’явіліся мухі *
і камары па ўсім іхнім краі.

Паслаў на іх замест дажджу град, *
агонь палымяны на іхнюю зямлю.

Знішчыў іх вінаграднікі і смоквы *
і паламаў дрэвы ў іхнім краі.

Сказаў – і наляцела саранча *
і безліч гусеніц.

І пажэрлі ўсю траву на іхняй зямлі, *
і знішчылі плён іхніх палёў.

Ён забіў кожнага першароднага ў іхняй зямлі, *
пачаткі ўсёй моцы іхняй.

І вывеў ізраэльцян са срэбрам і золатам, *
і не было хворага ў іх плямёнах.

І цешыўся Егіпет з іх выйсця, *
бо яго ахапіў страх перад імі.

Пан распасцёр воблака, як заслону, *
і агонь, каб свяціць ім уначы.

Прасілі – і паслаў ім перапёлак, *
і насыціў іх нябесным хлебам.

Адкрыў скалу – і забіла вада, *
паплыла ракою па пустыні.

Бо памятаў Ён святое слова сваё, *
дадзенае Абрагаму, слугу свайму.

І вывеў народ свой у радасці, *
у весялосці – выбраных сваіх.

І даў ім землі язычнікаў, *
і яны авалодалі здабыткам народаў,

каб сцерагчы Ягоныя наказы *
і захоўваць Яго законы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Памятаў Пан святое слова сваё * і вывеў народ свой у радасці.

К. Хто паступае справядліва, ідзе да святла.
Н. Каб сталі яўнымі яго ўчынкі.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Пасланне да Габрэяў 8, 1-13

Святарства Хрыста ў новым запавеце

Браты: Галоўнае ў сказаным гэта тое, што ў нас ёсць такі першасвятар, які сядзіць праваруч трона Велічы ў нябёсах як слуга святыні і праўдзівай скініі, узведзенай Панам, а не чалавекам. Бо кожны першасвятар пастаўлены, каб прыносіць дары і ахвяры. Таму неабходна, каб і Ён меў, што ахвяраваць. Калі б Ён заставаўся на зямлі, не быў бы святаром, паколькі тут ёсць святары, якія прыносяць дары паводле Закону. Яны служаць узору і ценю нябесных рэчаў, як наказана было Майсею, калі ён збіраўся завяршыць скінію. Бо яму было сказана: «Глядзі, каб зрабіў усё паводле ўзору, паказанага табе на гары». Цяпер жа Ён атрымаў настолькі вышэйшае служэнне, наколькі стаў пасрэднікам лепшага запавету, заснаванага на лепшых абяцаннях.

Калі б першы запавет быў беззаганны, не шукалі б месца для другога. Бо як дакор ім гаворыцца: «Вось надыходзяць дні, – кажа Пан, – калі Я ўстанаўлю з домам Ізраэля і домам Юды новы запавет. Не такі запавет, які ўстанавіў Я з айцамі іхнімі ў дзень, калі ўзяў іх за руку, каб вывесці з егіпецкай зямлі, таму што яны не вытрывалі ў Маім запавеце, і Я перастаў клапаціцца пра іх», – кажа Пан.

«Вось той запавет, які заключу з домам Ізраэля пасля гэтых дзён, – кажа Пан, – Я ўкладу законы Мае ў розум іхні і на сэрцах іхніх напішу іх, і буду для іх Богам, а яны будуць Маім народам. І ніхто больш не будзе вучыць бліжняга свайго, і ніхто – свайго брата, кажучы: “Пазнай Пана”, бо ўсе яны, ад малога да вялікага, будуць ведаць Мяне. Таму што буду міласцівы да несправядлівасцяў іхніх і больш не буду ўспамінаць іхніх грахоў».

Кажучы пра новы запавет, Ён абвяшчае састарэлым першы; а тое, што становіцца даўнім і старэе, блізкае да знішчэння.

РЭСПАНСОРЫЙ Гбр 8, 1b. 2а; 9, 24
Н. Маем такога першасвятара, які сядзіць праваруч трона Велічы ў нябёсах як слуга святыні і праўдзівай скініі, * каб цяпер заступацца за нас перад абліччам Бога.
К. Хрыстус увайшоў не ў святыню, пабудаваную рукамі на ўзор праўдзівай, але ў само неба.
Н. Каб цяпер заступацца за нас перад абліччам Бога.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Казанне св. Грыгорыя Назіянзскага, біскупа

(Oratio 45, 23-24: PG 36, 654-655)
Мы будзем удзельнікамі Пасхі

Мы будзем удзельнікамі Пасхі цяпер яшчэ вобразна, хоць і больш выразна, чым у старым законе (не пабаюся сказаць, што старазапаветная Пасха была больш цьмяным вобразам, чым вобразная рэчаіснасць). Аднак крыху пазней мы пачнём святкаваць яе больш дасканала і чыста, а ўласна тады, калі Слова будзе спажываць яе ў новай постаці разам з намі ў валадарстве Айца, адкрываючы і выяўляючы тое, чаго дагэтуль не адкрылася цалкам. Тое, што сёння пазнаецца, заўсёды застаецца новым.

Нам трэба сказаць, якой будзе гэтая пасхальная гасціна, а Яму трэба навучаць і ўдзяляць сваім вучням гэтае вучэнне. Вучэнне гэтае з’яўляецца спажыткам таго, хто сам жывіць.

Дык станем жа і мы ўдзельнікамі Закону, але паводле евангельскай праўды, а не літары; дасканала, а не недасканала; вечна, а не часова. Пабудуем сабе сталіцу, але не зямны Ерузалем, а нябесны горад. Не тую, што цяпер дратуюць жаўнеры, але тую, што праслаўляюць анёлы.

Не будзем ахвяроўваць маладых цялят і ягнят, што маюць рогі і капыты, якія па большай частцы мёртвыя і пазбаўленыя пачуццяў, але разам з нябеснымі хорамі прынясём Богу ахвяру хвалы на алтары ў небе. Увойдзем за першую заслону, наблізімся да другой і зазірнем у Святое Святых.

Скажу нават больш: ахвяруем Богу саміх сябе. Больш за тое, будзем штодня ахвяроўваць сябе і ўсе свае пачынанні. Будзем прымаць усё дзеля Слова і праз пакуты будзем наследаваць муку, праз кроў ушануем Кроў, з гатоўнасцю ўзыдзем на крыж.

Калі ты Сымон Кірынэец, вазьмі крыж і ідзі за Хрыстом.

Калі ты, як злодзей, прыбіты да крыжа разам з Хрыстом, прызнай у Ім Бога як дастойны чалавек. Калі Хрыстус таксама за твае грахі быў залічаны да злачынцаў, стань дзеля Яго справядлівым. Пакланяйся таму, каго ўкрыжавалі дзеля цябе, і сам, будучы на крыжы, атрымай хоць нейкую карысць з самой нягоднасці, цаною смерці набудзь збаўленне, увайдзі разам з Езусам у рай, каб зразумець, якога дабра ты сябе пазбавіў. Сузірай Яго прыгажосць, а таму, хто наракае, дазволь звонку памерці з ягонымі блюзнерствамі.

Калі ты Юзаф з Арыматэі, прасі цела Езуса ў таго, хто Яго прыбіў да крыжа. Няхай яно будзе тваёй ахвярай уміласціўлення за грахі свету.

Калі ты Нікадэм, той начны прыхільнік Бога, намасці Яго пахавальным алеем.

Калі ты Марыя, або другая Марыя, ці Саламея або Яна, пралівай свае слёзы на золку. Пастарайся першай убачыць той адсунуты камень, а можа, таксама анёлаў ці нават самога Езуса.

РЭСПАНСОРЫЙ Гбр 13, 12-13; 12, 4
Н. Каб асвяціць сваёю крывёю народ, Езус цярпеў муку за горадам. * Таксама і мы выйдзем да Яго за лагер, несучы Яго знявагі.
К. Вы яшчэ не змагаліся аж да крыві, ваюючы супраць граху.
Н. Таксама і мы выйдзем да Яго за лагер, несучы Яго знявагі.

МАЛІТВА

Божа, Ты ўсіх адроджаных у Хрысце ўчыніў выбраным родам і каралеўскім святарствам, дай нам жаданне і сілы спаўняць Твае запаведзі, каб народ, пакліканы да вечнага жыцця, аб’ядноўвала адна вера ў сэрцы і ў святым служэнні. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

О Хрыстэ, сонца справядлівасці,
Няхай змрок цемры ўжо расступіцца,
Каб моц святла да нас вярнулася,
Калі зямлю ізноў адновіш Ты.

Цяпер даеш час адпаведны нам,
Напоўні сэрцы шчырай скрухаю.
Няхай да жалю схіліць грэшнікаў
Твая любоў шматміласцівая.

Дапамажы шчыра пакаяцца,
Каб праз Твае дары нязмерныя
Правіны нам былі адпушчаны,
Бо Ты – крыніца міласэрнасці.

Дзень надыходзіць, дзень Твой, Пане наш,
Праз бляск якога заквітнее ўсё,
Агорне нас вялікай радасцю,
Бо ў ім адорыш нас дабротамі.

Няхай сусвет Табе паклоніцца,
О Божа ў Тройцы, поўны міласці,
А мы, адноўленыя ласкаю,
Табе спяваем песню новую. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Мае вочы апярэджваюць * Цябе на світанні.

Псальм 119 (118), 145-152
ХІХ (Коф)

Ад усяго сэрца клічу, выслухай мяне, Пане, – *
і буду выконваць Твае загады.

Клічу Цябе, уратуй мяне, – *
і буду захоўваць Твае сведчанні.

На світанні крычу, *
спадзяюся на Тваё слова.

Мае вочы апярэджваюць начную варту, *
каб разважаць над Тваім словам.

Пачуй, Пане, мой голас у міласэрнасці сваёй, *
паводле прысудаў Тваіх дай мне жыццё.

Набліжаюцца падступныя ганіцелі, *
яны аддаліліся ад закону Твайго.

Пане, Ты блізка, *
і ўсе Твае запаведзі – праўда.

Я ад пачатку ведаю пра Твае сведчанні, *
што Ты ўстанавіў іх навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Мае вочы апярэджваюць * Цябе на світанні.

2 ант. Пан мая сіла і мая песня, * Ён стаў маім збаўленнем.

Песня (Зых 15, 1b-4b. 8-13. 17-18)
Гімн перамогі пасля пераходу праз Чырвонае мора

Тыя, хто перамог звера, спявалі песню Майсея, слугі Божага (пар. Ап 15, 2-3)

Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся, *
каня і вершніка скінуў у мора.

Пан мая сіла і мая песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Ён мой Бог, Яго праслаўляю. *
Ён Бог айца майго, узвялічу Яго.

Пан магутны ў барацьбе, *
Пан Яго імя!

Калясніцы фараона і яго войска *
Ён кінуў у мора.

Ад подыху Твайго падняліся воды, †
вір стаў, нібы сцяна, *
глыбіні сабраліся ў сэрцы мора.

Гаварыў вораг: «Паганюся, даганю, †
падзялю здабычу, насыціцца імі душа мая, *
выхаплю меч свой, рука мая іх знішчыць!»

Ты падзьмуў – і схавала іх мора, *
яны патанулі, як свінец, у магутных водах.

Хто падобны да Цябе сярод багоў, Пане? †
Хто падобны да Цябе, праслаўлены ў святасці? *
Ты грозны і годны пахвалы, які здзяйсняеш цуды.

Ты выцягнуў сваю правіцу – *
і паглынула іх зямля.

Ты вёў у міласэрнасці сваёй гэты народ, *
які Ты адкупіў,

Ты прывёў яго сваёю моцай *
да Твайго святога жылля.

Ты вывеў народ свой †
і пасадзіў яго на гары спадчыны сваёй, *
на месцы, якое ўчыніў сваім жыллём, Пане,

у святыні Пана, якую ўзвялі Твае рукі. *
Пан – Валадар навекі і назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан мая сіла і мая песня, * Ён стаў маім збаўленнем.

3 ант. Хваліце Пана, усе народы. 

Псальм 117 (116)
Хвала міласэрнаму Богу

Я кажу… язычнікі шануюць Цябе за міласэрнасць (пар. Рым 15, 8. 9)

Хваліце Пана, усе народы, *
† праслаўляйце Яго, усе плямёны.

Бо вялікая над намі Яго міласэрнасць, *
і вернасць Ягоная трывае навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Хваліце Пана, усе народы. 

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 65, 1b-3a
«Вось Я, вось Я!» – казаў Я народу, які не заклікаў Майго імя. Штодня Я працягваў рукі свае да непакорнага народу, які хадзіў дрэннай дарогай паводле задумаў сваіх. Гэта народ, які выклікае Мой гнеў.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.
Н. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.
К. І ад злога слова.
Н. Ад пасткі паляўнічых.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Езус памёр, * каб рассеяных дзяцей Божых сабраць у адно.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Езус памёр, * каб рассеяных дзяцей Божых сабраць у адно.

ПРОСЬБЫ

Праслаўляем Хрыста Пана, які для абнаўлення людзей устанавіў купель адраджэння і падрыхтаваў ім стол свайго Цела і слова, і просім Яго:
Абнаўляй нас, Пане, сваёй ласкай.

Езу, лагодны і пакорны сэрцам, адары нас міласэрнасцю, ласкавасцю і пакорай
і дапамажы нам быць цярплівымі да ўсіх.

Навучы нас быць па-сапраўднаму блізкімі да бедных і прыгнечаных,
каб мы наследавалі добрага самараніна.

Няхай Найсвяцейшая Марыя, Твая Маці, заступаецца за пасвячаных Табе дзеваў,
каб яны яшчэ больш паглыблялі тую руплівую адданасць, з якой Табе служаць.

Адары нас дарам сваёй міласэрнасці
і адпусці нам грахі і правіны.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты ўсіх адроджаных у Хрысце ўчыніў выбраным родам і каралеўскім святарствам, дай нам жаданне і сілы спаўняць Твае запаведзі, каб народ, пакліканы да вечнага жыцця, аб’ядноўвала адна вера ў сэрцы і ў святым служэнні. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

З верай у Бога, якою жывём мы,
З моцнай, трывалай надзеяй у сэрцы,
Умацаваныя ласкай любові,
Разам Хрыстову хвалу абвяшчаем.

Жорсткія каты а трэцяй гадзіне
Пана вялі на жахлівую муку.
Церпячы жудасць крыжовага дрэва,
Ён заблукалую збавіў авечку.

Молім з пакораю добрага Пана,
Што адкупіў нас ахвярай сваёю,
Каб захаваў ад грахоў і заганаў
Тых, каго вызваліў з моцаў пякельных.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

Псальм 119 (118), 33-40
V (Хе)

Пакажы мне, Пане, шлях Тваіх пастановаў, – *
і я да канца буду трымацца яго.

Навучы мяне, – і буду захоўваць закон Твой *
і берагчы яго ўсім сэрцам.

Вядзі мяне сцежкаю Тваіх запаведзяў, *
бо я ўпадабаў яе.

Схілі маё сэрца да Тваіх сведчанняў, *
а не да нажывы.

Адвярні мае вочы, каб не глядзелі на марнасць, *
дай мне жыць на Тваім шляху.

Здзейсні для слугі Твайго слова сваё, *
дадзенае тым, хто баіцца Цябе.

Адхілі ад мяне ганьбу, якой я баюся, *
бо справядлівыя прысуды Твае.

Вось я прагну Тваіх наказаў, *
дай мне жыццё паводле Тваёй справядлівасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Ян 1, 8-9
Калі кажам, што не маем граху, ашукваем саміх сябе, і няма ў нас праўды. Калі ж вызнаём грахі нашыя, то Ён, верны і справядлівы, адпусціць нам грахі і ачысціць нас ад усялякай несправядлівасці.

К. Чыстае сэрца ствары ўва мне, Божа.
Н. І дух моцны аднаві ўва мне.

МАЛІТВА

Божа, Ты ўсіх адроджаных у Хрысце ўчыніў выбраным родам і каралеўскім святарствам, дай нам жаданне і сілы спаўняць Твае запаведзі, каб народ, пакліканы да вечнага жыцця, аб’ядноўвала адна вера ў сэрцы і ў святым служэнні. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

У гэту гадзіну Збавіцель
Цярпеў на крыжы ад смагі;
Хай тым, хто Яго праслаўляе,
Пан дасць справядлівасці смагу.

Хай Хрыстус іх голадам стане,
Які сам сабою натоліць;
Няхай дасць агіду да грэху,
Імкненне да цноты праўдзівай.

Няхай ласка Духа Святога
Натхняе таго, хто папросіць,
Каб згасла пажадлівасць цела
І ў духу агонь разгарэўся.

Айца і адзінага Сына,
І Духа Святога мы просім,
Каб тых падтрымалі, хто верна
Стаіць у малітве прад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

Псальм 119 (118), 33-40
V (Хе)

Пакажы мне, Пане, шлях Тваіх пастановаў, – *
і я да канца буду трымацца яго.

Навучы мяне, – і буду захоўваць закон Твой *
і берагчы яго ўсім сэрцам.

Вядзі мяне сцежкаю Тваіх запаведзяў, *
бо я ўпадабаў яе.

Схілі маё сэрца да Тваіх сведчанняў, *
а не да нажывы.

Адвярні мае вочы, каб не глядзелі на марнасць, *
дай мне жыць на Тваім шляху.

Здзейсні для слугі Твайго слова сваё, *
дадзенае тым, хто баіцца Цябе.

Адхілі ад мяне ганьбу, якой я баюся, *
бо справядлівыя прысуды Твае.

Вось я прагну Тваіх наказаў, *
дай мне жыццё паводле Тваёй справядлівасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Ян 2, 1b-2
Мы маем заступніка перад Айцом, Езуса Хрыста справядлівага. Ён ёсць ахвярай уміласціўлення за нашыя грахі, і не толькі за нашыя, але таксама за грахі ўсяго свету.

К. Адвярні сваё аблічча ад маіх грахоў.
Н. І знішчы ўсе мае беззаконні.

МАЛІТВА

Божа, Ты ўсіх адроджаных у Хрысце ўчыніў выбраным родам і каралеўскім святарствам, дай нам жаданне і сілы спаўняць Твае запаведзі, каб народ, пакліканы да вечнага жыцця, аб’ядноўвала адна вера ў сэрцы і ў святым служэнні. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Распачалася святая гадзіна,
Збаўца яе асвяціў сваёй смерцю;
Мы, заклікаючы імя Хрыстова,
Просім пакорна аб прабачэнні.

Хрыстус злачынцу на крыжы прабачыў,
Узрушаны шчырым ягоным вызнаннем.
Хай жа і наша ахвярнасць, малітвы
Выпрасяць нам прабачэнне правінаў.

Пан перамог крыжам смерць і цемру;
Змрок адышоў, і святло ўжо заззяла.
Жудасны грэх няхай знішчаны будзе,
А чысты бляск нашы душы напоўніць.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

Псальм 119 (118), 33-40
V (Хе)

Пакажы мне, Пане, шлях Тваіх пастановаў, – *
і я да канца буду трымацца яго.

Навучы мяне, – і буду захоўваць закон Твой *
і берагчы яго ўсім сэрцам.

Вядзі мяне сцежкаю Тваіх запаведзяў, *
бо я ўпадабаў яе.

Схілі маё сэрца да Тваіх сведчанняў, *
а не да нажывы.

Адвярні мае вочы, каб не глядзелі на марнасць, *
дай мне жыць на Тваім шляху.

Здзейсні для слугі Твайго слова сваё, *
дадзенае тым, хто баіцца Цябе.

Адхілі ад мяне ганьбу, якой я баюся, *
бо справядлівыя прысуды Твае.

Вось я прагну Тваіх наказаў, *
дай мне жыццё паводле Тваёй справядлівасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Ян 2, 8b-10
Цемра знікае і святло праўдзівае ўжо яснее. Хто кажа, што ён у святле, а ненавідзіць брата свайго, той яшчэ ў цемры. Хто любіць брата свайго, той жыве ў святле і няма ў ім спакусы.

К. Ахвяра Богу – гэта скрушаны дух.
Н. Не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам.

МАЛІТВА

Божа, Ты ўсіх адроджаных у Хрысце ўчыніў выбраным родам і каралеўскім святарствам, дай нам жаданне і сілы спаўняць Твае запаведзі, каб народ, пакліканы да вечнага жыцця, аб’ядноўвала адна вера ў сэрцы і ў святым служэнні. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Пальмовая нядзеля
або нядзеля Мукі Пана


І нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Штандары Караля ўзняты,
І ззяе славай крыж хвалебны.
На ім у целе чалавечым
Вісіць Стварыцель чалавека.

Вось на крыжы варожай дзідай
Яму прабілі бок і сэрца.
Адкуль вада і кроў сплывае,
Каб грэшнікаў абмыць з правінаў.

О найцудоўнейшае дрэва,
Аздоблена крыві пурпурай,
Бо на сабе яно трымала
Святое цела Бога Збаўцы.

Шчаслівы крыж, якога плечы
Узносяць збаўчы водкуп свету;
Як быццам шалi, справядліва
Здабычу ў пекла адабралі.

Вітай, ахвярнік праслаўлёны,
І будзь узвышаны навекі,
Бо на табе Жыццё памерла,
Каб цераз смерць зноў адрадзіцца.

О крыж, адзіная надзея,
Няхай цябе народы славяць.
Дай ласку верным і набожным
І грэшнікам прабач правіны.

О Божа ў Тройцы, недасяжны,
Крыніца нашага збаўлення;
Праз крыж адкупленых Табою
Ўмацоўвай ласкай назаўсёды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я столькі часу быў з вамі, навучаючы вас у святыні, * і вы не схапілі Мяне, / а цяпер бічаванага вядзеце на крыж.

Псальм 119 (118), 105-112
XIV (Нун)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Вось запаведзь Мая, каб вы любілі адзін аднаго (Ян 15, 12)

Слова Тваё – светач для маёй нагі *
і святло на маёй сцежцы.

Я даў клятву і пастанавіў *
захоўваць Твае справядлівыя прысуды.

Я вельмі прыгнечаны, Пане, *
ажыві мяне паводле свайго слова.

Хай жа будзе прыемнай Табе, Пане, †
ахвяра вуснаў маіх, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Маё жыццё ўсцяж у небяспецы, *
але закону Твайго я не забываю.

Грэшнікі паставілі пастку на мяне, *
але я не адступіўся ад Тваіх наказаў.

Твае сведчанні – мая спадчына навекі, *
бо яны – радасць майго сэрца.

Я схіляю сваё сэрца, †
каб заўсёды выконваць Твае наказы, *
аж да самага канца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я столькі часу быў з вамі, навучаючы вас у святыні, * і вы не схапілі Мяне, / а цяпер бічаванага вядзеце на крыж.

2 ант. Пан Бог – мая дапамога, * таму я не зазнаю сораму ніколі.

Псальм 16 (15)
Пан – частка спадчыны маёй

Бог уваскрасіў Езуса, вызваліўшы ад мукаў смерці (Дз 2, 24)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан Бог – мая дапамога, * таму я не зазнаю сораму ніколі.

3 ант. Пан Езус прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, / смерці крыжовай.

Песня (Флп 2, 6-11)
Хрыстус, Слуга Божы

Езус Хрыстус, будучы ў постаці Бога, *
не скарыстаў з таго, каб быць нароўні з Богам,

але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, †
прыпадобніўшыся да людзей; *
і з выгляду стаўшы як чалавек,

прынізіў сябе, †
будучы паслухмяным ажно да смерці, *
смерці крыжовай.

Таму Бог узвысіў Яго *
і даў Яму імя па-над усялякае імя,

каб на імя Езуса схілілася кожнае калена *
стварэнняў нябесных, зямных і падземных,

і каб кожны язык вызнаваў: †
«Панам ёсць Езус Хрыстус», *
дзеля хвалы Бога Айца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пан Езус прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, / смерці крыжовай.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. 1 П 1, 18-21
Ведайце, што не тленным серабром ці золатам адкуплены вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўнаю крывёю Хрыста як беззаганнага і чыстага Баранка. Ён быў прызначаны яшчэ да стварэння свету, але з’явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз Яго ў Бога, які ўваскрасіў Яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Кланяемся Табе, Хрыстэ, * і благаслаўляем Цябе.
Н. Кланяемся Табе, Хрыстэ, * і благаслаўляем Цябе.
К. Бо праз крыж свой Ты адкупіў свет.
Н. І благаслаўляем Цябе.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Кланяемся Табе, Хрыстэ, * і благаслаўляем Цябе.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі
Год А: Скажыце дачцы Сіёна: * Вось Кароль твой ідзе да цябе; / лагодны, седзячы на асліцы, на асляняці, / сыне пад’ярэмнай.
Год B: Многія слалі плашчы свае на дарозе, * а іншыя – галінкі, зрэзаныя на палях. / І ўсклікалі: Гасанна на вышынях!
Год C: Вучні, накінуўшы на асляня свае плашчы, * пасадзілі на яго Езуса. / А калі Ён ехаў, рассцілалі свае плашчы на дарозе.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі
Год А: Скажыце дачцы Сіёна: * Вось Кароль твой ідзе да цябе; / лагодны, седзячы на асліцы, на асляняці, / сыне пад’ярэмнай.
Год B: Многія слалі плашчы свае на дарозе, * а іншыя – галінкі, зрэзаныя на палях. / І ўсклікалі: Гасанна на вышынях!
Год C: Вучні, накінуўшы на асляня свае плашчы, * пасадзілі на яго Езуса. / А калі Ён ехаў, рассцілалі свае плашчы на дарозе.

ПРОСЬБЫ

Паклонімся Хрысту, які, ідучы на муку, заплакаў над Ерузалемам, бо ён не пазнаў часу адведзін сваіх. Шкадуючы за нашыя грахі, просім:
Змілуйся, Пане, над сваім народам.

Ты пажадаў аб’яднаць сыноў Ізраэля, як птушка збірае сваіх птушанят,
навучы ўсіх пазнаваць час сваіх адведзін.

Не пакідай верных сваіх, якія пакінулі Цябе,
вярні нас і мы вернемся да Цябе, наш Божа.

Праз сваю муку Ты адарыў свет сваёю ласкай,
дапамажы нам заўсёды жыць у Тваім Духу, якога Ты спаслаў на нас падчас хросту.

Праз сваю муку дапамагай вернікам утаймоўваць свае целы,
каб яны з большай гатоўнасцю сустрэлі свята Твайго ўваскрасення.

Пане, Ты жывеш у славе Айца,
памятай пра тых, хто сёння адышоў у вечнасць.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, Ты ўчыніў, што наш Збаўца прыняў цела і памёр на крыжы, каб даць чалавечаму роду ўзор пакоры, ласкава дапамажы нам наследаваць Яго прыклад у цярпенні і заслужыць удзел у Яго ўваскрасенні. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

Псальм 4
Падзяка

Пан учыніў годным здзіўлення таго, каго ўваскрасіў (св. Аўгустын)

Калі я клічу, пачуй мяне, Божа, *
справядлівасць мая.

Ты вывеў мяне з уціску; *
змілуйся нада мною і пачуй маю малітву.

Сыны чалавечыя, †
дакуль жорсткімі будуць вашыя сэрцы? *
Чаму любіце марнасць і шукаеце няпраўды?

Ведайце, што Пан учыніў цудоўным свайго вернага; *
Пан чуе, калі Яго клічу.

Дрыжыце і не грашыце; †
разважайце ў сэрцах вашых, *
на ложах сваіх і маўчыце.

Прынясіце Пану справядлівыя ахвяры *
і спадзявайцеся на Пана.

Многія кажуць: «Хто пакажа нам добрае?» *
Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча!

Больш радасці Ты даў майму сэрцу, *
чым падчас багатага ўраджаю пшаніцы і віна.

Калі кладуся, спакойна засынаю, *
бо толькі Ты, Пане, дазваляеш мне жыць бяспечна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

Псальм 134 (133)
Вечаровая малітва ў святыні

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія! (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе слугі Пана, *
якія начамі стаіце ў доме Пана.

Працягвайце рукі вашы да святыні *
і благаслаўляйце Пана.

Няхай Пан, які стварыў неба і зямлю, *
благаславіць цябе з Сіёна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 6, 4-7
Слухай, Ізраэль: Пан, Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і з усіх сіл тваіх. Няхай гэтыя словы, якія сёння я наказваю табе, будуць у сэрцы тва­ім. Будзеш навучаць ім дзяцей сваіх і гаварыць пра іх, калі будзеш дома, падчас твайго падарожжа, кладучыся спаць і ўстаючы.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, будзь з намі ў гэтую ноч, каб з Тваёй дапамогаю мы заўтра ўсталі і радаваліся ўваскрасенню Хрыста. Які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2019


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by