Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
СВ. БРЫГІТЫ, ЗАКОННІЦЫ, АПЯКУНКІ ЕЎРОПЫ
Свята

Нарадзілася ў 1303 г. у Швецыі. У маладым узросце яе выдалі замуж. У сужэнстве яна нарадзіла васьмярых дзяцей, якіх вельмі старанна выхоўвала. Належала да Трэцяга закону св. Францішка. Пасля смерці мужа захацела весці большае аскетычнае жыццё, чым у свеце. Заснавала новы ордэн, пасля чаго адправілася ў Рым. Усім дала прыклад вялікіх цнотаў. Напісала шмат містычных твораў, у якіх апавядала пра свае перажыванні і аб’яўленні. Памерла ў Рыме ў 1373 г.ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Цудоўны Бог у сваёй святыні, / хадземце, паклонімся Яму.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Цудоўны Бог у сваёй святыні, / хадземце, паклонімся Яму.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Цудоўны Бог у сваёй святыні, / хадземце, паклонімся Яму.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Цудоўны Бог у сваёй святыні, / хадземце, паклонімся Яму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Цудоўны Бог у сваёй святыні, / хадземце, паклонімся Яму.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Сёння радасна спяваем,
Табе, Пане, гімн любові,
Праслаўляем Тваіх слугаў,
Што з Табой навек з’яднаны.

За Хрыстом ішлі аддана,
Адкідаючы багацце.
Не імкнуліся да славы,
А служылі верна Пану.

Мужна служачы Касцёлу
І Хрысту аддаўшы волю,
У пакоры захавалі
Чыстасць і нявіннасць цела.

Даспадобы былі Богу,
У сэрцы да Яго імкнулі.
Мелі ў словах і ўчынках
Жар праўдзівае любові.

Хрысту цалкам аддаліся
Гледзячы няспынна ў неба.
Праз з’яднанне з Табой, Пане,
Здабылі карону славы.

Просім жа, дазволь нам, Божа,
Славіць у небе са святымі
Цябе, Сына й Духа Праўды
Гімнамі хвалы навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Яна адкрывае свае вусны для мудрасці, * а яе павучэнні поўныя ветлівасці.

Псальм 19 (18), 2-7

Нябёсы абвяшчаюць Божую славу, *
пра справу рук Яго расказвае небасхіл.

Дзень дню апавядае слова, *
ноч ночы адкрывае веды.

Няма мовы, і няма слоў, *
але чуецца іх голас.

Па ўсёй зямлі разыходзіцца іх голас, †
і да межаў сусвету – словы іхнія; *
для сонца там шацёр у іх.

Як малады, яно выходзіць †
са свайго шлюбнага пакоя, *
радуецца, быццам асілак, які збіраецца бегчы.

Яно ўзыходзіць на адным краі неба, †
і бег ягоны – аж да другога краю, *
і нішто не схаваецца ад ягонага жару.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Яна адкрывае свае вусны для мудрасці, * а яе павучэнні поўныя ветлівасці.

2 ант. Святыя жанчыны, спадзеючыся на Па­на, * праслаўлялі Яго ў сваім сэрцы.

Псальм 45 (44)
І (2-10)

З майго сэрца выплывае добрае слова, †
я спяваю песню маю для караля. *
Мой язык як пяро спрытнага пісара.

Ты найпрыгажэйшы з сыноў чалавечых, †
на вуснах тваіх разлілася ласка, *
таму Бог благаславіў цябе навекі.

Прывяжы, магутны, да сцёгнаў сваіх меч, *
аздобу сваю і велічнасць.

У аздобе сваёй ідзі наперад †
і сядай на калясніцу за праўду, *
лагоднасць і справядлівасць.

Правіца твая *
пакажа табе цудоўныя справы.

Твае стрэлы вострыя, †
яны трапляюць у сэрцы ворагаў караля, *
народы ўпадуць перад табою.

Трон Твой, Божа, трывае навекі, *
справядлівае жазло – жазло Твайго валадарства.

Ты палюбіў справядлівасць і зненавідзеў беззаконне, †
таму намасціў цябе Бог, твой Бог, *
алеем радасці больш за супольнікаў тваіх.

Усе твае шаты – быццам міра, алоэ і касія, *
з палацаў са слановай косткі пацяшаюць цябе гуслі.

Дочкі караля сярод умілаваных тваіх. †
Каралева стала праваруч цябе, *
упрыгожаная золатам з Афіра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Святыя жанчыны, спадзеючыся на Па­на, * праслаўлялі Яго ў сваім сэрцы.

3 ант. Да Цябе, Пане, іх прывядуць * з радасцю і весялосцю.

ІІ (11-18)

Паглядзі, дачка, паслухай і схілі сваё вуха, *
забудзь народ свой і дом твайго айца.

Кароль прагне тваёй прыгажосці, *
бо ён твой пан, пакланіся яму.

Дачка Тыру! Багатыя з народу *
прыносяць дары, каб здабыць тваю прыхільнасць.

Поўная славы выходзіць дачка караля. *
Адзенне яе вышыта золатам.

У вышытым адзенні вядуць яе да караля. *
За ёю дзяўчаты, сяброўкі яе, уваходзяць да яго.

Вядуць іх з радасцю і ў захапленні, *
уваходзяць яны ў каралеўскі палац.

Замест айцоў тваіх будуць твае сыны. *
Ты ўстановіш іх валадарамі па ўсёй зямлі.

Я зраблю тваё імя вядомым для ўсіх пакаленняў; *
таму народы будуць праслаўляць цябе на векі вечныя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Да Цябе, Пане, іх прывядуць * з радасцю і весялосцю.

К. Разважанні майго сэрца заўжды перад Табою.
Н. Пане, мая дапамога і мой Адкупіцель.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Пасланне св. апостала Паўла да Эфесцаў 4, 1-24

Кожнаму даецца ласка для будавання цела Хрыстовага

Браты: Малю вас я, вязень Пана, паступаць годна паклікання, якім вы пакліканы, з усёю пакораю і лагоднасцю, з доўгацярплівасцю, церпячы адзін аднаго ў любові, стараючыся захаваць еднасць духа ў саюзе спакою.

Адно цела і адзін дух, як і вы пакліканы ў адной надзеі вашага паклікання. Адзін Пан, адна вера, адзін хрост, адзін Бог і Айцец усіх, які над усімі і праз усіх, і ва ўсіх нас.

Кожнаму з нас дадзена ласка паводле меры Хрыстовага дару. Таму і сказана: Узышоўшы на вышыні, паланіў палонных і даў людзям дары. А што азначае «ўзышоўшы», калі не тое, што Ён сышоў да найніжэйшых частак зямлі. Той, хто сышоў, ёсць і тым, хто ўзышоў вышэй за ўсе нябёсы, каб напоўніць усё. Ён паставіў адных апосталамі, другіх прарокамі, іншых евангелістамі, іншых пастырамі і настаўнікамі дзеля выхавання святых для справы служэння, для будавання Хрыстовага цела, пакуль усе мы прыйдзем да еднасці веры і пазнання Сына Божага, да чалавека дасканалага, да меры сталасці паводле Хрыстовай паўнаты.

Таму мы больш не павінны быць немаўлятамі, якіх хістае і захапляе кожны вецер вучэнняў, каб падманам людскім, хітрым штукарствам увесці ў зман. Але, кажучы праўду ў любові, усё павінна ўзрастаць у тым, хто з’яўляецца Галавою, – у Хрысце. З Яго ўсё цела, якое складаецца і злучаецца праз розныя ўзаемныя сувязі, у меру дзеяння кожнай асобнай часткі, атрымлівае ўзрастанне для будавання самога сябе ў любові.

Кажу гэта і сведчу ў Пану, каб вы больш не жылі, як жывуць язычнікі ў марнасці свайго розуму, з зацьмёным мысленнем, адчужаныя ад жыцця Божага праз няведанне, якое караніцца ў іх, праз зацвярдзеласць сэрцаў іхніх. Яны, стаўшы нячулымі, аддаліся распусце, робячы нячыстае з усёй прагнасцю.

Не гэтаму вы навучыліся ад Хрыста, калі сапраўды чулі пра Яго і вучыліся ў Ім паводле праўды, якая ёсць у Езусе, але таму, каб адкінуць ранейшыя паводзіны і свайго старога чалавека, што знішчае сябе зманлівымі пажадлівасцямі; таму, каб аднавіць дух вашага розуму і апрануцца ў новага чалавека, створанага паводле Бога ў справядлівасці, святасці і праўдзе.

РЭСПАНСОРЫЙ Лк 10, 42. 39
Н. Патрэбна толькі адно. * Яна выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе.
К. Села каля ног Езуса і слухала Ягоныя словы.
Н. Яна выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Малітва, якая прыпісваецца св. Брыгіце

(Oratio 2: Revelationum S. Birgittae libri, 2, Romae 1628, pp. 408-410)
Узнясенне розуму да Хрыста Збаўцы

Будзь праслаўлены, мой Пане, Езу Хрыстэ, за тое, што раней прадказаў сваю смерць, а падчас Апошняй Вячэры цудоўным чынам перамяніў хлеб у сваё хвалебнае Цела і ласкава раздаў Апосталам на ўспамін аб сваёй каштоўнай Муцы; што абмываючы сваімі святымі і слаўнымі далонямі іх ступні, Ты даў самы дасканалы прыклад пакоры.

Хвала Табе, Пане мой, Езу Хрыстэ, за тое, што ў трывозе перад Мукай і смерцю Ты арасіў крывавым потам сваё бязвіннае цела і нягледзячы на гэта споўніў задуманую справу, аб’яўляючы праз гэта найвышэйшую любоў да чалавецтва.

Будзь праслаўлены, мой Пане, Езу Хрыстэ, за тое, што быў адведзены да Каяфы і ў сваёй пакоры Ты, Суддзя ўсяго, падпарадкаваўся суду Пілата.

Хвала Табе, Пане мой, Езу Хрыстэ, за тое, што выцерпеў здзекі, што апрануты ў пурпур быў укаранаваны вострым цернем, што з вялікай цярплівасцю вытрываў знявагу Твайго хвалебнага Аблічча, закрыванне вачэй Тваіх і біццё бязбожнымі рукамі па галаве і шыі.

Хвала Табе, Пане мой, Езу Хрыстэ, за тое, што з такой вялікай цярплівасцю Ты даў прывязаць сябе да слупа, дазволіў бесчалавечна бічаваць сябе, весці сябе, залітага крывёю, што захацеў стаць як нявінны Баранак перад судом Пілата.

Хвала Табе, Пане мой, Езу Хрыстэ, за тое, што заліты крывёю, Ты быў асуджаны на крыжовую смерць, што ў страшным мучэнні нёс крыж на сваіх святых плячах, што дазволіў зацягнуць сябе ў здзеках на месца пакарання, каб з Цябе здзерлі адзенне і прыбілі да крыжа.

Вечная хвала Табе, Пане Езу Хрыстэ, што сярод такога вялікага катавання Ты паглядзеў з любоўю сваімі салодкімі вачыма на сваю Найсвяцейшую Маці, якая ніколі не ўчыніла ніводнага граху і ніводнай правіны, і, суцяшаючы Яе, даручыў Яе вернай апецы свайго вучня.

Будзь праслаўлены навекі, мой Пане, Езу Хрыстэ, за тое, што нават у хвіліну смерці даў грэшнікам надзею на прабачэнне, абяцаючы ў сваёй міласэрнасці хвалу раю злачынцу, які навярнуўся да Цябе.

Вечная хвала Табе, Пане мой, Езу Хрыстэ, за кожную гадзіну, падчас якой на крыжы Ты выцерпеў за нас самую жахлівую муку і катаванні. Твае раны балюча праціналі Тваю душу і пранізвалі Тваё Найсвяцейшае Сэрца, пакуль яно не разарвалася, і Ты шчасліва аддаў духа. Схіліўшы галаву, Ты з усёй пакораю даручыў свой дух у рукі Айца, і холад ахапіў Тваё мёртвае цела.

Будзь благаслаўлёны, Пане Езу Хрыстэ, за тое, што сваёй каштоўнай крывёю і найсвяцейшай смерцю Ты адкупіў душы і вывеў іх з выгнання да вечнага жыцця.

Будзь благаслаўлёны, Пане мой, Езу Хрыстэ, за тое, што дазволіў дзеля нашага збаўлення прабіць свой бок і сэрца дзідаю; за тое, што з Твайго боку выцеклі кроў і вада, каб адкупіць нас.

Хвала Табе, Пане мой, Езу Хрыстэ, за тое, што пажадаў, каб Тваё святое цела, знятае Тваімі сябрамі з крыжа, было аддадзена ў рукі Тваёй балеснай Маці; за тое, што дазволіў, каб Яна захінула яго ў палатно, каб Тваё цела паклалі ў магілу і прыставілі да яго вартаўнікоў.

Вечная хвала Табе, Пане мой, Езу Хрыстэ, за тое, што Ты ўваскрос на трэці дзень і аб’явіўся выбраным сведкам; за тое, што пасля сарака дзён на вачах многіх узышоў на неба і туды ў хвале прывёў сваіх прыяцеляў, вызваленых з адхлані.

Праслаўленне і вечная хвала Табе, Пане Езу Хрыстэ, за тое, што спаслаў у сэрцы сваіх вучняў Духа Святога і памножыў у іх душах нязмерную Божую любоў.

Благаслаўленне, хвала і праслаўленне Табе навекі, Пане мой, Езу, які сядзіш на троне свайго Валадарства і ў хвале свайго Боства, жывы ва ўсіх сваіх найсвяцейшых членах, прынятых ад цела Найсвяцейшай Дзевы. Ты прыбудзеш у дзень суда, каб судзіць душы ўсіх жывых і памерлых, які жывеш і валадарыш з Айцом і Духам Святым на векі вечныя. Амэн.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Ап 1, 5. 6а; Эф 5, 2а
Н. Хрыстус палюбіў нас і праз сваю кроў вызваліў нас ад нашых грахоў, * і ўчыніў нас валадарствам і святарамі для Бога і Айца свайго.
К. Ідзіце шляхам любові, бо і Хрыстус палюбіў нас і аддаў сябе за нас.
Н. І ўчыніў нас валадарствам і святарамі для Бога і Айца свайго.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Ты вёў святую Брыгіту рознымі жыццёвымі сцежкамі і цудоўным чынам даў ёй спазнаць мудрасць Крыжа ў сузіранні мукі Твайго Сына, дапамажы нам, каб, верна ідучы за Тваім пакліканнем, мы заўсёды Цябе шукалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Да Цябе імкнецца душа мая, * трымае мяне Твая правіца.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Да Цябе імкнецца душа мая, * трымае мяне Твая правіца.

2 ант. Правіца Пана ўмацавала яе, * таму яна будзе благаслаўлёная навекі.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Правіца Пана ўмацавала яе, * таму яна будзе благаслаўлёная навекі.

3 ант. Узрадуюся і ўзвесялюся * міласэрнасці Тваёй, Пане.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Узрадуюся і ўзвесялюся * міласэрнасці Тваёй, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 12, 1-2
Прашу вас, браты, праз літасць Божую, аддайце вашыя целы на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу – на разумнае служэнне вашае. І не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму вашага, каб вы пазналі, якая воля Божая – добрая, прыемная і дасканалая.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Бог жыве ў ёй, * таму не пахіснецца.
Н. Бог жыве ў ёй, * таму не пахіснецца.
К. Бог падтрымае яе на світанні.
Н. Таму не пахіснецца.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Бог жыве ў ёй, * таму не пахіснецца.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ПРОСЬБЫ

Разам са святымі жанчынамі вызнаём нашага Збаўцу і клічам:
Прыйдзі, Пане Езу.

Пане Езу, Ты многае дараваў грэшніцы, бо яна вельмі палюбіла,
 даруй нам, бо мы моцна зграшылі.

Пане Езу, святыя жанчыны прыслугоўвалі Табе ў дарозе,
 дай нам ісці Тваімі слядамі.

Пане Езу, Настаўнік, Марыя слухала Твае словы ў той час, як Марта гасцінна служыла Табе,
 дапамажы нам служыць Табе верай і любоўю.

Пане Езу, Ты назваў сваім братам, сястрою і маці кожнага, хто выконвае Тваю волю,
 дай нам заўсёды падабацца Табе словамі і ўчынкамі.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Ты вёў святую Брыгіту рознымі жыццёвымі сцежкамі і цудоўным чынам даў ёй спазнаць мудрасць Крыжа ў сузіранні мукі Твайго Сына, дапамажы нам, каб, верна ідучы за Тваім пакліканнем, мы заўсёды Цябе шукалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, умацуй мае крокі * Тваім словам.

Псальм 119 (118), 129-136
ХVІІ (Пэ)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў ёсць выкананнем Закону (Рым 13, 10)

Цудоўныя сведчанні Твае, *
таму захоўвае іх душа мая.

Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе *
і дае разуменне простым.

Адкрываю вусны мае і ўздыхаю, *
бо прагну запаведзяў Тваіх.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
як робіш тым, хто любіць Тваё імя.

Умацуй мае крокі Тваім словам, *
няхай не пануе нада мною ніякае беззаконне.

Уратуй мяне ад чалавечага насілля, *
і я буду захоўваць Твае наказы.

Пакажы слугу Твайму святло свайго аблічча *
і навучы мяне Тваім пастановам.

Патокі слёз ліюцца з маіх вачэй, *
бо не захоўваюць Твой закон.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, умацуй мае крокі * Тваім словам.

2 ант. Адзін ёсць Заканадаўца і Суддзя, * а ты хто такі, каб судзіць бліжняга.

Псальм 82 (81)
Супраць несправядлівых суддзяў

Не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан (1 Кар 4, 5)

Бог стаіць на Божым сходзе, *
сярод багоў здзяйсняе суд.

Дакуль будзеце судзіць несправядліва *
і падтрымліваць беззаконных.

Рассудзіце беднага і сірату, *
апраўдайце прыгнечанага і ўбогага.

Вызваляйце беднага і ўбогага, *
вырывайце з рук бязбожных.

Яны не ведаюць і не разумеюць, †
ходзяць у цемры; *
пахіснуліся ўсе падмуркі зямлі.

Я сказаў: «Вы – багі, *
і ўсе вы – сыны Найвышэйшага».

Але вы памрэце, як людзі, *
паўпадаеце, як кожны з вяльможаў.

Паўстань, о Божа, каб судзіць зямлю, *
бо Твая спадчына – усе народы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Адзін ёсць Заканадаўца і Суддзя, * а ты хто такі, каб судзіць бліжняга.

3 ант. Я клікаў, * і Пан пачуў мяне.

Псальм 120 (119)
Туга па спакоі

Ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве – трывалыя (Рым 12, 12)

Да Пана ўсклікаў я ў сваёй нядолі, *
і Ён пачуў мяне.

Пане, уратуй маё жыццё †
ад ілжывых вуснаў, *
ад падступнага языка.

Што дасць табе і што дадасць табе *
падступны язык?

Вострыя стрэлы ваяра, *
з ядлоўцу гарачыя вуглі.

Гора мне, што я знаходжуся ў Мэшэх, *
што жыву ў шатрах Кедара!

Занадта доўга мая душа была з тымі, *
хто ненавідзіць спакой.

Я – міралюбны, *
а толькі прамоўлю, яны – за вайну.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я клікаў, * і Пан пачуў мяне.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гал 6, 7b-8
Што чалавек сее, тое і пажне. Хто сее ў сваім целе, той пажне са свайго цела знішчэнне; а хто сее ў духу, той пажне ў духу вечнае жыццё.

К. Шчаслівыя, чый шлях беззаганны.
Н. І хто жыве паводле закону Пана.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Ты вёў святую Брыгіту рознымі жыццёвымі сцежкамі і цудоўным чынам даў ёй спазнаць мудрасць Крыжа ў сузіранні мукі Твайго Сына, дапамажы нам, каб, верна ідучы за Тваім пакліканнем, мы заўсёды Цябе шукалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, умацуй мае крокі * Тваім словам.

Псальм 119 (118), 129-136
ХVІІ (Пэ)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў ёсць выкананнем Закону (Рым 13, 10)

Цудоўныя сведчанні Твае, *
таму захоўвае іх душа мая.

Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе *
і дае разуменне простым.

Адкрываю вусны мае і ўздыхаю, *
бо прагну запаведзяў Тваіх.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
як робіш тым, хто любіць Тваё імя.

Умацуй мае крокі Тваім словам, *
няхай не пануе нада мною ніякае беззаконне.

Уратуй мяне ад чалавечага насілля, *
і я буду захоўваць Твае наказы.

Пакажы слугу Твайму святло свайго аблічча *
і навучы мяне Тваім пастановам.

Патокі слёз ліюцца з маіх вачэй, *
бо не захоўваюць Твой закон.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, умацуй мае крокі * Тваім словам.

2 ант. Адзін ёсць Заканадаўца і Суддзя, * а ты хто такі, каб судзіць бліжняга.

Псальм 82 (81)
Супраць несправядлівых суддзяў

Не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан (1 Кар 4, 5)

Бог стаіць на Божым сходзе, *
сярод багоў здзяйсняе суд.

Дакуль будзеце судзіць несправядліва *
і падтрымліваць беззаконных.

Рассудзіце беднага і сірату, *
апраўдайце прыгнечанага і ўбогага.

Вызваляйце беднага і ўбогага, *
вырывайце з рук бязбожных.

Яны не ведаюць і не разумеюць, †
ходзяць у цемры; *
пахіснуліся ўсе падмуркі зямлі.

Я сказаў: «Вы – багі, *
і ўсе вы – сыны Найвышэйшага».

Але вы памрэце, як людзі, *
паўпадаеце, як кожны з вяльможаў.

Паўстань, о Божа, каб судзіць зямлю, *
бо Твая спадчына – усе народы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Адзін ёсць Заканадаўца і Суддзя, * а ты хто такі, каб судзіць бліжняга.

3 ант. Я клікаў, * і Пан пачуў мяне.

Псальм 120 (119)
Туга па спакоі

Ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве – трывалыя (Рым 12, 12)

Да Пана ўсклікаў я ў сваёй нядолі, *
і Ён пачуў мяне.

Пане, уратуй маё жыццё †
ад ілжывых вуснаў, *
ад падступнага языка.

Што дасць табе і што дадасць табе *
падступны язык?

Вострыя стрэлы ваяра, *
з ядлоўцу гарачыя вуглі.

Гора мне, што я знаходжуся ў Мэшэх, *
што жыву ў шатрах Кедара!

Занадта доўга мая душа была з тымі, *
хто ненавідзіць спакой.

Я – міралюбны, *
а толькі прамоўлю, яны – за вайну.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я клікаў, * і Пан пачуў мяне.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 9, 26-27а
Я не бягу так, нібы бязмэтна, не змагаюся так, нібы б’ючы паветра, але я суровы да свайго цела і лічу яго паднявольным.

К. Я знайшла ўмілаванага маёй душы.
Н. Я схапіла яго і не адпушчу.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Ты вёў святую Брыгіту рознымі жыццёвымі сцежкамі і цудоўным чынам даў ёй спазнаць мудрасць Крыжа ў сузіранні мукі Твайго Сына, дапамажы нам, каб, верна ідучы за Тваім пакліканнем, мы заўсёды Цябе шукалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, умацуй мае крокі * Тваім словам.

Псальм 119 (118), 129-136
ХVІІ (Пэ)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў ёсць выкананнем Закону (Рым 13, 10)

Цудоўныя сведчанні Твае, *
таму захоўвае іх душа мая.

Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе *
і дае разуменне простым.

Адкрываю вусны мае і ўздыхаю, *
бо прагну запаведзяў Тваіх.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
як робіш тым, хто любіць Тваё імя.

Умацуй мае крокі Тваім словам, *
няхай не пануе нада мною ніякае беззаконне.

Уратуй мяне ад чалавечага насілля, *
і я буду захоўваць Твае наказы.

Пакажы слугу Твайму святло свайго аблічча *
і навучы мяне Тваім пастановам.

Патокі слёз ліюцца з маіх вачэй, *
бо не захоўваюць Твой закон.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, умацуй мае крокі * Тваім словам.

2 ант. Адзін ёсць Заканадаўца і Суддзя, * а ты хто такі, каб судзіць бліжняга.

Псальм 82 (81)
Супраць несправядлівых суддзяў

Не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан (1 Кар 4, 5)

Бог стаіць на Божым сходзе, *
сярод багоў здзяйсняе суд.

Дакуль будзеце судзіць несправядліва *
і падтрымліваць беззаконных.

Рассудзіце беднага і сірату, *
апраўдайце прыгнечанага і ўбогага.

Вызваляйце беднага і ўбогага, *
вырывайце з рук бязбожных.

Яны не ведаюць і не разумеюць, †
ходзяць у цемры; *
пахіснуліся ўсе падмуркі зямлі.

Я сказаў: «Вы – багі, *
і ўсе вы – сыны Найвышэйшага».

Але вы памрэце, як людзі, *
паўпадаеце, як кожны з вяльможаў.

Паўстань, о Божа, каб судзіць зямлю, *
бо Твая спадчына – усе народы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Адзін ёсць Заканадаўца і Суддзя, * а ты хто такі, каб судзіць бліжняга.

3 ант. Я клікаў, * і Пан пачуў мяне.

Псальм 120 (119)
Туга па спакоі

Ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве – трывалыя (Рым 12, 12)

Да Пана ўсклікаў я ў сваёй нядолі, *
і Ён пачуў мяне.

Пане, уратуй маё жыццё †
ад ілжывых вуснаў, *
ад падступнага языка.

Што дасць табе і што дадасць табе *
падступны язык?

Вострыя стрэлы ваяра, *
з ядлоўцу гарачыя вуглі.

Гора мне, што я знаходжуся ў Мэшэх, *
што жыву ў шатрах Кедара!

Занадта доўга мая душа была з тымі, *
хто ненавідзіць спакой.

Я – міралюбны, *
а толькі прамоўлю, яны – за вайну.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я клікаў, * і Пан пачуў мяне.

Кароткае чытанне Флп 4, 8. 9b
Браты, што ёсць праўдзівае, што годнае, што справядлівае, што беззаганнае, што ласкавае, што хвалебнае, калі гэта нейкая цнота або нешта годнае пахвалы – пра гэта думайце. Чаму навучыліся, і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ўва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вамі.

К. Буду спяваць Табе, Пане.
Н. Спяваць і разважаць пра беззганны шлях.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Ты вёў святую Брыгіту рознымі жыццёвымі сцежкамі і цудоўным чынам даў ёй спазнаць мудрасць Крыжа ў сузіранні мукі Твайго Сына, дапамажы нам, каб, верна ідучы за Тваім пакліканнем, мы заўсёды Цябе шукалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

З радасцю сэрца глыбокай
Разам праславім жанчыну,
Якая ярка ззяе
Хвалою святасці слаўнай.

Поўная Божай любові,
Супрацьстаяла спакусам
І праз штодзённасці шэрасць
Ішла адважна да неба.

Постам і адрачэннем
Утаймаваўшы цела,
Дух свой карміла малітвай,
Якая яднае з Богам.

Валадару наш, Хрыстэ,
Ты праяві сваю сілу
І напаўняй нас адвагай,
Пачуй нашыя просьбы.

Хвала Табе, Адкупіцель,
Бо на Цябе спадзяёмся
і на святых у нябёсах,
Што будзем мець узнагароду. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Слуга Твая, Пане, * узрадавалася Твайму збаўленню.

Псальм 122 (121)

Узрадаваўся я, калі мне сказалі: *
«Пойдзем у дом Пана».

Вось стаяць нашыя ногі *
ў брамах тваіх, Ерузалем.

Ерузалем пабудаваны як горад, *
дзе ўсё злучана ў адно.

Туды ўзыходзяць пакаленні, пакаленні Пана, *
каб, паводле сведчання Ізраэля, праслаўляць імя Пана.

Там стаяць судовыя троны, *
троны дома Давіда.

Прасіце спакою для Ерузалема: *
«Няхай спакой маюць тыя, хто любіць Цябе.

Няхай будзе спакой у мурах Тваіх, *
дабрабыт у палацах Тваіх!»

Дзеля братоў маіх і бліжніх маіх *
скажу я: «Спакой табе!»

Дзеля дома Пана, Бога нашага, *
буду жадаць дабра табе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Слуга Твая, Пане, * узрадавалася Твайму збаўленню.

2 ант. Як моцныя падмуркі на скале, * так Божыя наказы ў сэрцы святой жанчыны.

Псальм 127 (126)

Калі Пан не будуе дом, *
то будаўнікі працуюць дарэмна.

Калі Пан не пільнуе горад, *
то вартаўнікі дарэмна чуваюць.

Дарэмна, што вы рана ўстаеце, *
позна кладзецеся і хлеб ясце гаротны,

бо свайму ўмілаванаму *
Ён дае гэта, калі той спіць.

Вось нашчадкі – спадчына ад Пана, *
а плод улоння – узнагарода.

Быццам стрэлы ў руцэ асілка, *
так сыны маладыя.

Шчаслівы той чалавек, *
які напоўніў імі свой калчан,

ён не будзе саромецца, *
калі будуць яны размаўляць з ворагам у браме.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Як моцныя падмуркі на скале, * так Божыя наказы ў сэрцы святой жанчыны.

3 ант. Правіца Пана ўмацавала яе, * таму яна будзе благаслаўлёнай навекі.

Песня (Эф 1, 3-10)

Благаслаўлёны Бог *
і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста,

які благаславіў нас у Хрысце *
ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах,

бо Ён выбраў нас у Ім перад стварэннем свету, †
каб мы былі святымі і беззаганнымі *
перад Ім у любові.

Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення †
праз Езуса Хрыста, *
паводле ўпадабання сваёй волі,

дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, *
якою Ён адарыў нас ва Умілаваным.

У Ім мы маем адкупленне Ягонаю крывёю, *
дараванне правінаў,

паводле багацця ласкі Ягонай, †
якою шчодра адарыў нас *
ва ўсялякай мудрасці і разуменні,

дазволіўшы нам пазнаць †
таямніцу сваёй волі, *
паводле свайго ўпадабання,

якое раней паклаў у Ім *
для спаўнення паўнаты часу,

каб аб’яднаць усё ў Хрысце: *
тое, што на нябёсах і на зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Правіца Пана ўмацавала яе, * таму яна будзе благаслаўлёнай навекі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 8, 28-30
Мы ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога – пакліканым па Яго пастанове – усё садзейнічае дзеля дабра іхняга. Бо, каго Ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза Сына свайго, каб Ён быў першародным між многімі братамі; а каго прадвызначыў, таго і паклікаў, каго паклікаў, таго і апраўдаў; а каго апраўдаў, таго і ўславіў.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан выбраў яе * і прадвызначыў.
Н. Пан выбраў яе * і прадвызначыў.
К. Ён пасяліў яе ў сваім шатры.
Н. І прадвызначыў.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан выбраў яе * і прадвызначыў.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Ён атрымае благаслаўленне ад Пана * і ўзнагароду ад Бога, свайго Збаўцы, / бо гэта пакаленне тых, / хто шукае Пана.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Ён атрымае благаслаўленне ад Пана * і ўзнагароду ад Бога, свайго Збаўцы, / бо гэта пакаленне тых, / хто шукае Пана.

ПРОСЬБЫ

Пане, праз заступніцтва святых жанчын молімся за Касцёл:
Памятай, Пане, пра свой Касцёл.

Праз мучанікаў, якія сілай духу перамаглі цялесную смерць,
дай свайму Касцёлу сілу ў выпрабаваннях.

Праз замужніх жанчын, якія, жывучы ў святым сужэнстве, узрасталі ў ласцы,
дай свайму Касцёлу апостальскую плённасць.

Праз удоваў, якія малітвай і гасціннасцю асвяцілі сваю адзіноту,
дапамажы свайму Касцёлу адкрываць свету таямніцу Тваёй любові.

Праз маці, якія нарадзілі і выхавалі дзяцей для Божага Валадарства і для чалавечай супольнасці,
дапамажы свайму Касцёлу нараджаць людзей для вечнага жыцця і збаўлення.

Праз святых жанчын, якія заслужылі сузіраць святло Твайго аблічча,
дазволь усім памерлым Твайго Касцёла навекі цешыцца тым жа святлом.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Ты вёў святую Брыгіту рознымі жыццёвымі сцежкамі і цудоўным чынам даў ёй спазнаць мудрасць Крыжа ў сузіранні мукі Твайго Сына, дапамажы нам, каб, верна ідучы за Тваім пакліканнем, мы заўсёды Цябе шукалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

Псальм 86 (85)
Малітва беднага ў нядолі

Благаслаўлёны Бог, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым (2 Кар 1, 3. 4)

Cхілі, Пане, сваё вуха і выслухай мяне, *
бо я бедны і ўбогі.

Захавай маю душу, бо я пабожны, †
збаў, мой Божа, Твайго слугу, *
які на Цябе спадзяецца.

Змілуйся нада мною, Пане, *
бо ўвесь дзень Цябе я клічу.

Узрадуй душу слугі Твайго, *
бо да Цябе, Пане, я ўзношу сваю душу.

Бо Ты, Пане, добры і выбачлівы, *
шматміласцівы да ўсіх, хто Цябе заклікае.

Пачуй, Пане, малітву маю, *
прыслухайся да голасу майго малення.

У дзень маёй нядолі я паклічу Цябе, *
бо Ты мне адкажаш.

Сярод багоў няма падобных да Цябе, Пане; *
няма нічога такога, як Твае справы.

Усе народы, створаныя Табою, †
прыйдуць і паклоняцца перад Тваім абліччам, Пане, *
і будуць праслаўляць імя Тваё.

Бо Ты вялікі і чыніш цуды, *
Ты – Бог, Ты адзіны.

Навучы мяне, Пане, шляху Твайму, †
каб хадзіў я ў праўдзе Тваёй; *
умацуй сэрца маё ў боязі перад іменем Тваім.

І буду ўсім сэрцам сваім †
славіць Цябе, Пане Божа мой, *
імя Тваё буду праслаўляць вечна.

Бо вялікая нада мною Твая міласэрнасць, *
Ты вызваліў душу маю з бяздоння адхлані.

Божа, узбунтаваліся супраць мяне ганарлівыя, †
і зграя пераследнікаў шукае майго жыцця, *
і не зважаюць яны на Цябе.

Але Ты, Пане, Бог міласэрны і ласкавы, *
шматміласцівы, доўгацярплівы і верны.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною. †
Дай сілу Тваю слугу Твайму, *
уратуй сына сваёй слугі.

Пакажы на мне знак Тваёй дабрыні, *
каб убачылі гэта і тыя, што мяне ненавідзяць,

каб асаромеліся, *
бо Ты, Пане, дапамог мне і суцешыў мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 9-10
Бог прызначыў нас для атрымання збаўлення праз нашага Пана Езуса Хрыста, які памёр за нас, каб мы, жывыя ці мёртвыя, жылі разам з Ім.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, дай нам збаўчы спакой і ўчыні, каб зерне нашай сённяшняй працы дало плён у вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.