Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Нядзеля - 17 лютага 2019
VІ звычайная нядзеля
ІІ тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій) 

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Народ Пана і авечкі Яго пашы, / прыйдзіце, паклонімся Яму, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Вітай, дзень славы і святасці поўны,
Дзень, што яснее Хрыста перамогай,
Варты ты радасці і вяселля.
Вітай, дзень першы!

Пан невідушчым вярнуў зрок нанова,
Вязняў адхлані вывеў на свабоду,
Смерць перамог і паяднаў навекі
Зямлю і неба.

Калісьці з волі Бога Магуццяў
Усё прабывала ў моцы Закону,
Але знямоглых ўратаваў Спрадвечны
Сваёй любоўю.

Калі над прорваю стала стварэнне,
Бог з літасцю глянуў на ўсё чалавецтва,
Гнеў свой стрымаў і паказаў народу
Мудрасці веліч.

Моц пекла сёння перамог Сын Божы,
Ён уваскрос, жыццё вярнуўшы людзям.
І на плячах усцяж нясе да неба
Сваіх авечак.

Шчасце анёлаў могуць мець людзі,
Лад вернуты зноў усяму стварэнню.
Вось перамогу мы Пана святкуем,
Хвала Яму няхай будзе!

Касцёла голас лучыцца з небам,
Якое стала для нас айчынай.
Няхай вызнаўцы Пану заспяваюць
Радаснае «аллелюя».

Моц смерці скрышана ўжо назаўсёды,
Мы славім моц Збавіцеля, Пана.
Няхай Яму – пашана, праслаўленне,
А на зямлі – спакой навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, Божа мой, * Ты апрануўся ў веліч і красу, / Ты ахінуўся святлом, быццам шатамі, / аллелюя.

Псальм 104 (103)
Гімн Богу Стварыцелю

Калі хто ў Хрысце, той новае стварэнне; даўняе мінула, вось сталася новае (2 Кар 5, 17)

І (1-12)

Благаславі, душа мая, Пана. *
Пане, Божа мой, Ты вельмі вялікі.

Ты апрануўся ў веліч і красу. *
Ты ахінуўся святлом, быццам шатамі.

Нябёсы распасцёр, як палотны шатра. †
Намёты свае Ты паставіў над водамі. *
Робіш хмары сваёй калясніцай.

Ты ходзіш на крылах вятроў, †
чыніш вятры сваімі пасланцамі, *
а слуга Твой – палаючы агонь.

Ты ўмацаваў зямлю на яе асновах, *
не пахіснецца яна ніколі.

Безданню, як вопраткай, пакрыў яе, *
па-над горамі ўзніклі воды.

Перад Тваёй пагрозай яны паўцякаюць, *
ад грому голасу Твайго хутка пабягуць.

Падняліся вышэй за горы, сышлі ў даліны, *
на месца, якое Ты ім прызначыў.

Ты правёў для іх мяжу, якой не пяройдуць, *
і не могуць вярнуцца, каб закрыць зямлю.

Ты крыніцы пасылаеш у даліны, *
паміж гор цякуць яны.

Даюць піць усім палявым звярам, *
дзікія аслы наталяюць сваю прагу.

Над імі жывуць птушкі нябесныя *
і сярод лісця спяваюць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, Божа мой, * Ты апрануўся ў веліч і красу, / Ты ахінуўся святлом, быццам шатамі, / аллелюя.

2 ант. Пан здабыў хлеб з зямлі * і віно, якое весяліць сэрца чалавека, / аллелюя.

ІІ (13-23)

З вышыні сваёй Ты поіш горы, *
плёнам спраў Тваіх насычаецца зямля.

Ты чыніш, што расце трава для жывёлы *
і расліны на карысць чалавеку,

каб ён здабываў хлеб з зямлі *
і віно, якое весяліць сэрца чалавека,

алей, што робіць бліскучым твар, *
і хлеб, што ўмацоўвае людское сэрца.

Насычаюцца дрэвы Пана, *
кедры Лібана, якія пасадзіў.

Там птушкі ўюць гнёзды, *
дом бацяна – на кіпарысе.

У высокіх горах пасвяцца сарны, *
барсукі хаваюцца ў скалах.

Ты стварыў месяц, каб паказваў час, *
сонца, якое ведае свой захад.

Наводзіш цемру – і надыходзіць ноч, *
калі выходзяць усе лясныя звяры.

Ільвяняты рычаць аб здабычы *
і дамагаюцца ад Бога пажывы.

Калі ўзыходзіць сонца, яны вяртаюцца *
і кладуцца ў сваім логаве.

Чалавек выходзіць на сваю працу, *
на сваю работу да самага вечара.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан здабыў хлеб з зямлі * і віно, якое весяліць сэрца чалавека, / аллелюя.

3 ант. Убачыў Бог усё, што Ён стварыў, * і было яно вельмі добрым, / аллелюя.

ІІІ (24-35)

Незлічоныя, Пане, Твае справы. †
Усё Ты мудра стварыў, *
зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі.

Вось распасцёрлася шырокае і вялікае мора, *
у ім безліч паўзуноў, жывёлаў малых і вялікіх.

Там вандруюць караблі, *
і левіятан, якога Ты стварыў, забаўляецца там.

Усе яны чакаюць, *
што Ты дасі ім есці ў свой час.

Калі даеш ім, яны збіраюць; †
калі раскрываеш руку сваю, *
яны насычаюцца дабром.

Яны палохаюцца, *
калі Ты хаваеш аблічча сваё.

Ты забіраеш іхні дух – і яны гінуць, *
і вяртаюцца ў свой пыл.

Ты пасылаеш свайго Духа – і паўстаюць яны; *
Ты аднаўляеш аблічча зямлі.

Няхай слава Пана трывае навекі, *
няхай радуецца Пан справам сваім.

Ён глядзіць на зямлю – і яна трасецца, *
дакранаецца да гор – і яны дымяцца.

Буду спяваць Пану ў маім жыцці, *
буду граць майму Богу, пакуль жыву.

Няхай будзе мілай Яму мая песня, *
я буду радавацца ў Пану.

Няхай знікнуць з зямлі грэшнікі, †
і няхай не будзе больш бязбожных. *
Благаславі, душа мая, Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Убачыў Бог усё, што Ён стварыў, * і было яно вельмі добрым, / аллелюя.

К. Шчаслівыя вочы вашыя, таму што бачаць.
Н. І вушы вашыя, таму што чуюць.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Пачатак кнігі Прыпавесцяў 1, 1-7. 20-33 

Заахвота да выбару мудрасці

Прыпавесці Саламона, сына Давіда, караля Ізраэльскага, дзеля пазнання мудрасці і дысцыпліны, разумення слова разумнага, дзеля належнага выхавання, справядлівасці, суда і добрасумленнасці, каб даць простым кемлівасць, а маладым – веды і разважнасць. Мудры праз слуханне павялічвае свае веды, разумны набывае ўменне, каб зразумець прыпавесць і іншасказанне, словы мудрацоў і загадкі іхнія.

Боязь Пана – пачатак ведаў. Мудрасцю і навукаю неразумныя грэбуюць.

Мудрасць гукае на вуліцах, на плошчах узнімае свой голас; на шумных скрыжаваннях гукае яна, прамаўляе ў гарадскіх брамах: «Дакуль, прастакі, будзеце любіць глупоту? Насмешнікі, дакуль будзеце цешыцца з кпінаў сваіх, а неразумныя – пагарджаць навукай? Звярніцеся да маіх напамінаў, я вылью на вас свайго духа, выяўлю вам свае словы. Бо я гукала, а вы адмовіліся, працягнула сваю руку, але ніхто не заўважыў. Вы пагрэбавалі ўсімі парадамі маімі, і не хацелі слухаць маіх напамінаў. Дык і я буду смяяцца з вашага няшчасця, і буду насміхацца, калі ахопіць вас страх, калі страх сыдзе на вас як бура, і знішчэнне вашае надыдзе як віхор, калі абрынецца на вас гора і няшчасце. Тады будуць заклікаць мяне, але я не адкажу; будуць шукаць мяне, але не знойдуць. Бо ўзненавідзелі пазнанне і не выбралі боязь Пана. Не хацелі маіх парадаў, грэбавалі кожным маім напамінам. Таму будуць есці плады дарогі сваёй і насыцяцца сваімі парадамі. Бо адступніцтва недасведчаных заб’е іх, нядбайнасць неразумных загубіць іх. Але той, хто слухае мяне, будзе жыць бяспечна і не зазнае страху перад злом».

РЭСПАНСОРЫЙ Рым 12, 16b; 1 Кар 3, 18b-19а; 1, 23а. 24b
Н. Не лічыце сябе мудрымі. Калі хто з вас лічыць сябе мудрым у гэтым свеце, няхай будзе неразумным, каб стаць мудрым. * Бо мудрасць гэтага свету – глупства ў Бога.
К. Мы ж абвяшчаем Хрыста ўкрыжаванага, Божую моц і Божую мудрасць.
Н. Бо мудрасць гэтага свету – глупства ў Бога.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Каментарый да чатырох Евангелляў» св. Яфрэма, дыякана

(1, 18-19: SCh 121, 52-53)
Божае слова – невычарпальная крыніца жыцця

Хто зможа, Пане, спасцігнуць глыбіню Твайго слова? Мы больш разыходзімся з ім, чым разумеем, так як спрагнёны чалавек, які п’е ваду з крыніцы. Божае слова выяўляе разнастайныя адценні, у залежнасці ад здольнасцяў тых, хто яго пазнае. Пан упрыгожыў сваё слова рознакаляровай прыгажосцю, каб кожны, хто яго спасцігае, мог убачыць тое, што яго захапляе. У сваім слове Пан замкнуў разнастайнае багацце, каб кожны з нас мог у тым, што разважае, знайсці для сябе карысць.

Божае слова – гэта дрэва жыцця, якое з кожнай галіны дае табе благаслаўлёны плод. Яно як тая адкрытая скала на пустыні, якая ўсім давала духоўны напой. «Усе, – кажа Апостал, – пілі духоўны напой, пілі з духоўнай скалы» (пар. 1 Кар 10, 4).

Калі хто-небудзь зможа зразумець частку гэтых багаццяў, няхай не думае, што ў Божым слове знаходзіцца толькі тое, што ён сам знайшоў, але няхай ведае, што сярод многіх скарбаў толькі гэта яму ўдалося ўбачыць. Няхай не кажа, што слова слабое і нядужае, і няхай ім не пагарджае, таму што толькі дробная частка стала яго лёсам, лепш няхай, няздольны да поўнага разумення, праслаўляе Бога за Яго бясконцасць. Таму радуйся насычэннем, а не сумуй, што багацце слова пераўзыходзіць твае жаданні. Хто прагне, той п’е з радасцю і не сумуе, што не можа выпіць крыніцы. Лепш няхай крыніца перавышае тваё жаданне, чым жаданне вычарпаць крыніцу. Калі наталіш прагу без вычарпання крыніцы, можаш піць з яе зноў як толькі запрагнеш. Калі ж з наталеннем прагі вычарпалася і крыніца, то такая перамога над ёй стала б для цябе няшчасцем.

Таму дзякуй за тое, што засталося. Тое, чаго ты дасягнуў і забраў – ужо твая ўласнасць, а тое, што засталося, чакае цябе. Тое, чаго ты не мог з прычыны слабасці атрымаць адразу, атрымаеш пазней, калі вытрываеш. Не імкніся неразважліва адразу зразумець тое, чаго такім чынам зразумець немагчыма, і не адыходзь з прычыны сваёй ляноты ад таго, чаго можна дасягнуць толькі паступова.

РЭСПАНСОРЫЙ 1 П 1, 25; пар. Бар 4, 1
Н. Слова Пана трывае навекі. * І гэтым словам ёсць Добрая Навіна, абвешчаная вам.
К. Гэта ёсць кніга запаведзяў Божых і Закон, які трывае навекі; кожны, хто яго захоўвае, жыць будзе.
Н. І гэтым словам ёсць Добрая Навіна, абвешчаная вам.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Божа, Ты хочаш прабываць у сэрцах праведных і шчырых, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй ласцы, сталі годным месцам Твайго прабывання. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Ужо знікае змрок і цемра ночы,
Зорка світання ззяе на ўсходзе.
З надзеяй моцнай просім мы Святога,
Бога Адзінага Магуццяў!

Божа ласкавы, змілуйся над намі,
Будзь абаронай ад зла і спакусы.
Дабро спашлі нам, Ойча міласэрны,
І брамы нябёсаў, што вядуць у вечнасць.

Просім, пачуй нас, Божа адзіны,
Няхай Твая слава зямлю ўсю напоўніць.
Ойча і Сыне, і Дух Найсвяцейшы,
Што прабываеш у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Благаслаўлёны, * хто ідзе ў імя Пана, / аллелюя.

Псальм 118 (117)
Голас радасці і збаўлення

Ён – камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але Ён стаўся галавою вугла (Дз 4, 11)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Няхай скажа Ізраэль: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажа цяпер дом Аарона: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажуць тыя, хто баіцца Пана: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

З уціску я паклікаў Пана, *
Пан выслухаў і вызваліў мяне.

Пан са мною, я не буду баяцца, *
што можа мне зрабіць чалавек?

Пан са мною, Ён мая дапамога, *
я буду глядзець з пагардаю на ворагаў маіх.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на чалавека.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на вяльможаў.

Усе язычнікі акружылі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны абступілі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны акружылі мяне, быццам пчолы, – †
і пагаслі, як агонь у цернях, *
бо імем Пана я іх знішчыў.

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў, *
але Пан падтрымаў мяне.

Пан – моц мая і песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Голас радасці і збаўлення †
ў шатрах праведнікаў: *
«Правіца Пана чыніць цуды!

Правіца Пана ўзнялася высока, *
правіца Пана чыніць цуды!»

Не памру, але жыць буду *
і абвяшчаць справы Пана.

Моцна пакараў мяне Пан, *
але на смерць не выдаў.

Адчыніце мне брамы справядлівасці, – *
я ўвайду ў іх і буду праслаўляць Пана.

Вось брамы Пана, – *
справядлівыя ўвойдуць у іх.

Слаўлю Цябе, бо Ты мяне пачуў *
і стаў маім збаўленнем.

Камень, адкінуты будаўнікамі, *
стаў галавою вугла.

Пан учыніў так, – *
і дзіўна гэта ў вачах нашых.

Вось дзень, які Пан учыніў, *
будзем радавацца ў ім і весяліцца.

О Пане, збаў! *
О Пане, паспрыяй!

Благаслаўлёны, хто ідзе ў імя Пана, *
благаслаўляем вас з дому Пана.

Пан ёсць Богам, і Ён асвятліў нас. †
Зрабіце ўрачыстую працэсію з галінкамі *
да самых рагоў алтара.

Ты – мой Бог, буду славіць Цябе, *
Божа мой, буду ўзвялічваць Цябе.

Дзякуйце Пану, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Благаслаўлёны, * хто ідзе ў імя Пана, / аллелюя.

2 ант. Заспявай гімн * Богу нашаму, / аллелюя.

Песня (Дан 3, 52-57)
Няхай кожнае стварэнне праслаўляе Пана

Стварыцель ... благаслаўлёны навекі (Рым 1, 25)

Благаслаўлёны Ты, Пане, Бог айцоў нашых, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёнае святое імя славы Тваёй, *
хвалебнае і ўзвялічанае навекі.

Благаслаўлёны Ты ў святыні Тваёй святой славы, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты на троне Твайго валадарства, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты, які бачыш глыбіні, †
які сядзіш на херубімах, *
хвалебны і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
хвалебны і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўляйце Пана, усе творы Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Заспявай гімн * Богу нашаму, / аллелюя.

3 ант. Хваліце Пана * за бязмежную веліч Ягоную, / аллелюя.

Псальм 150
Хваліце Пана

Спявайце духам, спявайце розумам, гэта значыць, праслаўляйце Бога і душой, і целам вашым (Хезыхій)

Хваліце Бога ў Яго святыні, *
хваліце Яго на небасхіле моцы Ягонай.

Хваліце Яго за Яго магутныя справы, *
хваліце Яго за бязмежную веліч Ягоную.

Хваліце Яго гукам трубы, *
хваліце Яго на арфе і гуслях.

Хваліце Яго бубнам і танцам, *
хваліце Яго на струнах і флейце.

Хваліце Яго на мілагучных цымбалах, *
хваліце Яго на цымбалах звонкіх.

Усё, што дыхае, *
няхай хваліць Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Хваліце Пана * за бязмежную веліч Ягоную, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эзх 36, 25-27
Я акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых Я ачышчу вас. I дам вам сэрца новае і дух новы ў нутро вашае, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці. I дух Мой удыхну ў нутро вашае, і зраблю так, што вы будзеце хадзіць у Законе Маім, захоўваць пастановы Мае і выконваць іх.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Дзякуем Табе, Божа, * і заклікаем імя Тваё.
Н. Дзякуем Табе, Божа, * і заклікаем імя Тваё.
К. Абвяшчаем Твае цуды.
Н. І заклікаем імя Тваё.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Дзякуем Табе, Божа, * і заклікаем імя Тваё.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі
Год А: Калі справядлівасць ваша * не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, / то вы не ўвойдзеце ў Валадарства Нябеснае.
Год В: Злітаваўшыся, Езус працягнуў руку, * дакрануўся да пракажонага, / і адразу сышла з яго праказа, і ён стаў чысты.
Год С: Шчаслівыя, якія цяпер плачаце, * бо смяяцца будзеце, – / кажа Пан.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі
Год А: Калі справядлівасць ваша * не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, / то вы не ўвойдзеце ў Валадарства Нябеснае.
Год В: Злітаваўшыся, Езус працягнуў руку, * дакрануўся да пракажонага, / і адразу сышла з яго праказа, і ён стаў чысты.
Год С: Шчаслівыя, якія цяпер плачаце, * бо смяяцца будзеце, – / кажа Пан.

ПРОСЬБЫ

Дзякуем нашаму Збаўцу, які прыйшоў у гэты свет, каб стаць Богам з намі. Усклікнем да Яго:
Хрыстэ, Валадар славы, будзь нашым святлом і радасцю.

Хрыстэ Пане, Святло, народжанае звыш, Першародны будучага ўваскрашэння,
дапамажы нам вызваліцца са смяротнага ценю і ісці за Табой дарогаю святла.

Пакажы нам сваю ласку, што дзейнічае ў кожным стварэнні,
каб усе маглі сузіраць Тваю славу.

Не дазволь, каб зло парамагло нас сёння,
але дапамажы нам перамагаць зло дабром.

Прыняўшы хрост у Ярдане, Ты атрымаў намашчэнне Духам Святым,
учыні, каб намі сёння кіравала ласка Твайго Духа.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты хочаш прабываць у сэрцах праведных і шчырых, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй ласцы, сталі годным месцам Твайго прабывання. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан дазваляе спачываць мне * на зялёных пашах, / аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан дазваляе спачываць мне * на зялёных пашах, / аллелюя.

2 ант. Вялікае імя Пана * ў Ізраэлі, / аллелюя.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Вялікае імя Пана * ў Ізраэлі, / аллелюя.

3 ант. Зямля спалохалася і замоўкла, * калі Бог устаў на суд, / аллелюя.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Зямля спалохалася і замоўкла, * калі Бог устаў на суд, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 5, 1-2. 5
Апраўданыя паводле веры, мы маем мір з Богам праз Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога, дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем, і мы ганарымся надзеяй на славу Божую, а надзея не асароміць, таму што любоў Божая вылілася ў сэрцы нашыя праз Духа Святога, які дадзены нам.

К. Міласэрнасць Пана буду ўсхваляць вечна.
Н. З пакалення ў пакаленне буду абвяшчаць вернасць Тваю.

МАЛІТВА

Божа, Ты хочаш прабываць у сэрцах праведных і шчырых, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй ласцы, сталі годным месцам Твайго прабывання. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан дазваляе спачываць мне * на зялёных пашах, / аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан дазваляе спачываць мне * на зялёных пашах, / аллелюя.

2 ант. Вялікае імя Пана * ў Ізраэлі, / аллелюя.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Вялікае імя Пана * ў Ізраэлі, / аллелюя.

3 ант. Зямля спалохалася і замоўкла, * калі Бог устаў на суд, / аллелюя.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Зямля спалохалася і замоўкла, * калі Бог устаў на суд, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 8, 26
Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі.

К. Няхай крык мой дойдзе да Твайго аблічча, Пане.
Н. Паводле свайго слова ўчыні мяне мудрым.

МАЛІТВА

Божа, Ты хочаш прабываць у сэрцах праведных і шчырых, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй ласцы, сталі годным месцам Твайго прабывання. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан дазваляе спачываць мне * на зялёных пашах, / аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан дазваляе спачываць мне * на зялёных пашах, / аллелюя.

2 ант. Вялікае імя Пана * ў Ізраэлі, / аллелюя.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Вялікае імя Пана * ў Ізраэлі, / аллелюя.

3 ант. Зямля спалохалася і замоўкла, * калі Бог устаў на суд, / аллелюя.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Зямля спалохалася і замоўкла, * калі Бог устаў на суд, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 1, 21-22
Той, хто ўмацоўвае нас з вамі ў Хрысце і намасціў нас, ёсць Бог, які пазначыў нас і даў сэрцам нашым задатак Духа.

К. Пан – маё святло і маё збаўленне.
Н. Пан – ахова жыцця майго.

МАЛІТВА

Божа, Ты хочаш прабываць у сэрцах праведных і шчырых, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй ласцы, сталі годным месцам Твайго прабывання. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ІІ нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Благаслаўлёны будзь, о Божа,
Ў адзінстве Тройцы дасканалы.
Вось дзённы бляск ужо знікае,
Тваім святлом напоўні сэрцы.

Цябе праславілі мы зранку,
Пры захадзе зноў славім гімнам.
Узносім мы Табе падзяку
Ва ўсе часы без перапынку.

Айцу і Сыну разам з Духам
Няхай гучыць паўсюль падзяка.
Бог ўсемагутны ў Святой Тройцы
Няхай пачуе просьбы нашы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хрыстус Пан святар навекі * на ўзор Мэльхізэдэка, / аллелюя.

Псальм 110 (109), 1-5. 7
Месія – Валадар і Святар

Трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае (1 Кар 15, 25)

Пан сказаў майму Пану: *
«Сядай праваруч Мяне,

пакуль не пакладу ворагаў Тваіх *
да падножжа Твайго».

Жазло сілы Тваёй *
спашле Пан з Сіёна;

будзеш валадарыць *
сярод ворагаў Тваіх.

З Табою панаванне ў дзень Тваёй моцы, †
у бляску святасці, *
з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе.

Пан прысягнуў і не пашкадуе: *
«Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка».

Пан праваруч Цябе, *
разаб’е каралёў у дзень гневу свайго.

Па дарозе нап’ецца з патоку, *
таму падыме галаву.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хрыстус Пан святар навекі * на ўзор Мэльхізэдэка, / аллелюя.

2 ант. Бог наш у нябёсах, * чыніць усё, што захоча, / аллелюя.

Псальм 115 (113 B)
Хвала праўдзіваму Богу

Пакінуўшы ідалаў, вы звярнуліся да Бога, каб служыць жывому і праўдзіваму Богу (1 Тэс 1, 9)

Не нам, Пане, не нам, †
але імені Твайму дай славу *
за міласэрнасць Тваю і вернасць.

Навошта, каб язычнікі казалі: *
«Дзе ж іхні Бог?»

Бог наш у нябёсах, *
чыніць усё, што захоча.

Іхнія ідалы – гэта срэбра і золата, *
справа рук чалавечых.

Маюць вусны, але не гавораць, *
маюць вочы, але не бачаць.

Вушы маюць, але не чуюць, *
маюць нос, але не адчуваюць паху.

Маюць рукі, але не дакранаюцца, †
ногі маюць, але не ходзяць; *
не мае голасу іх гартань.

Тыя, хто іх робіць, прыпадобняцца да іх, *
і ўсе, хто на іх спадзяецца.

Ізраэль, спадзявайся на Пана, *
Ён – твая дапамога і абарона.

Дом Аарона, спадзявайся на Пана, *
бо Ён – твая дапамога і абарона.

Тыя, хто баіцца Пана, спадзяюцца на Пана, *
Ён іх дапамога і шчыт.

Пан памятае пра нас і благаслаўляе, †
Ён благаслаўляе дом Ізраэля, *
благаслаўляе дом Аарона.

Ён благаслаўляе тых, хто баіцца Пана, *
малых і вялікіх.

Няхай Пан вас памножыць, *
вас і дзяцей вашых.

Благаслаўлёныя вы Панам, *
які стварыў неба і зямлю.

Неба ёсць небам Пана, *
а зямлю Ён аддаў сынам чалавечым.

Не мёртвыя праслаўляюць Пана *
і ніхто з тых, хто сыходзіць у магілу.

Але мы благаслаўляем Пана *
адгэтуль і навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Бог наш у нябёсах, * чыніць усё, што захоча, / аллелюя.

3 ант. Узносьце хвалу Богу, * усе Ягоныя слугі, / малыя і вялікія, / аллелюя.

Песня (пар. Ап 19, 1-2. 5-7)
Вяселле Баранка

Аллелюя.
Збаўленне і слава, і моц Богу нашаму, *
(Н. Аллелюя.)
бо праўдзівыя і справядлівыя прысуды Ягоныя.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Узносьце хвалу нашаму Богу, усе Ягоныя слугі *
(Н. Аллелюя.)
і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія!
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо запанаваў Пан Бог наш усемагутны. *
(Н. Аллелюя.)
Будзем весяліцца і радавацца, і праслаўляць Яго.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо настала вяселле Баранка, *
(Н. Аллелюя.)
і падрыхтавалася жонка Ягоная.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Хвала Айцу і Сыну, *
(Н. Аллелюя.)
і Духу Святому.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
(Н. Аллелюя.)
і на векі вечныя. Амэн.
Н. Аллелюя (аллелюя).

3 ант. Узносьце хвалу Богу, * усе Ягоныя слугі, / малыя і вялікія, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Тэс 2, 13-14
Мы заўсёды павінны дзякаваць Богу за вас, умілаваныя Панам браты, што выбраў вас Бог як першых дзеля збаўлення праз асвячэнне ў Духу і праз веру ў праўду. Для таго і паклікаў вас праз нашае Евангелле, каб атрымаць славу нашага Пана Езуса Хрыста.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Вялікі наш Пан * і вялікая моц Ягоная.
Н. Вялікі наш Пан * і вялікая моц Ягоная.
К. І мудрасць Ягоная невымерная.
Н. І вялікая моц Ягоная.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Вялікі наш Пан * і вялікая моц Ягоная.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі
Год А: Калі прынясеш дар свой да ахвярніка * і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, / пакінь дар свой перад ахвярнікам / і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, / а тады прыйдзі і прынясі дар свой.
Год В: Глядзі, нікому нічога не кажы, * але ідзі, пакажыся святару / і прынясі ахвяру за ачышчэнне сваё, / як загадаў Майсей, на сведчанне ім.
Год С: Шчаслівыя вы, калі ўзненавідзяць вас людзі з-за Сына Чалавечага. * Радуйцеся ў той дзень і весяліцеся, / бо вялікая ўзнагарода вашая ў небе.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі
Год А: Калі прынясеш дар свой да ахвярніка * і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, / пакінь дар свой перад ахвярнікам / і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, / а тады прыйдзі і прынясі дар свой.
Год В: Глядзі, нікому нічога не кажы, * але ідзі, пакажыся святару / і прынясі ахвяру за ачышчэнне сваё, / як загадаў Майсей, на сведчанне ім.
Год С: Шчаслівыя вы, калі ўзненавідзяць вас людзі з-за Сына Чалавечага. * Радуйцеся ў той дзень і весяліцеся, / бо вялікая ўзнагарода вашая ў небе.

ПРОСЬБЫ

Хвала і пашана Хрысту, які жыве вечна і заступаецца за нас, збаўляючы тых, хто праз Яго набліжаецца да Бога. З вераю узнясём да Яго нашыя малітвы:
Пане, памятай пра свой народ.

На змярканні гэтага дня мы просім Цябе, сонца праўды, за ўвесь чалавечы род,
няхай усе няспынна радуюцца Твайму непагаснаму святлу.

Захоўвай запавет, які Ты ўмацаваў сваёй боскай крывёю,
і асвяці Касцёл, каб ён быў беззаганным.

Памятай, Пане, пра людзей, якіх Ты сабраў
і ў якіх выбраў сабе жыллё.

Захавай усіх падарожных,
каб яны дасягнулі сваёй мэты ў здароўі і радасці.

Прымі, Пане, нашых памерлых,
дай ім прабачэнне і вечную славу.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты хочаш прабываць у сэрцах праведных і шчырых, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй ласцы, сталі годным месцам Твайго прабывання. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

Псальм 91 (90)
Пад аховай Найвышэйшага

Вось Я даў вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў (Лк 10, 19)

Хто жыве пад аховаю Найвышэйшага *
і знаходзіцца ў цені Усемагутнага,

той скажа Пану: «Ты маё прыстанішча і мая цвярдыня, *
Божа мой, на Цябе спадзяюся».

Ён сам цябе вызваліць з сеткі паляўнічага *
і ад слова, што нясе пагібель.

Пер’ем сваім цябе ахіне, *
і ты схаваешся пад Ягонымі крыламі.

Не будзеш баяцца ні страху начнога, *
ні стралы, што ўдзень ляціць.

Ні заразы, што ходзіць у змроку, *
ні згубы, што знішчае апоўдні.

Тысяча ўпадзе збоку ад цябе, †
і дзесяць тысяч – праваруч цябе, *
але да цябе не наблізяцца.

Толькі паглядзіш вачыма сваімі – *
і ўбачыш адплату грэшнікам.

Бо Пана ты ўчыніў сваім прытулкам, *
Найвышэйшага – сваім жыллём.

Няшчасце не прыйдзе да цябе, *
і гора не наблізіцца да твайго шатра.

Бо анёлам сваім загадае наконт цябе, *
каб яны ахоўвалі цябе на ўсіх шляхах тваіх.

На руках цябе будуць насіць, *
каб не спатыкнуўся ты аб камень сваёй нагою.

Будзеш ступаць па львах і змеях *
і растопчаш ільвяня і цмока.

За тое, што ён палюбіў Мяне, уратую яго; *
абараню яго, бо ён пазнаў Маё імя.

Пакліча Мяне, – і адкажу яму, †
Я буду з ім ва ўціску, *
вызвалю яго і праслаўлю.

Даўжынёю дзён яго насычу *
і пакажу яму сваё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 22, 4-5
І ўбачаць аблічча Пана, і імя Ягонае будзе на іх чолах. І ночы ўжо не будзе, і не будуць мець патрэбы ні ў святле лямпы, ні ў святле сонца, бо Пан Бог будзе свяціць над імі; і яны будуць валадарыць на векі вечныя.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, пакорна просім Цябе напрыканцы гэтага дня, калі мы адзначалі Тваё ўваскрасенне, дай нам спакойны сон і захавай ад усялякага зла, каб мы, абудзіўшыся, радасна праслаўлялі Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.