Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Нядзеля - 22 красавіка 2018
ІV велікодная нядзеля
ІV тыдзень псалтыра


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Гэта сапраўдны дзень Божы,
Ён поўны бляску святога,
Бо ў гэты дзень кроў святая
Правіны свету змывае.

Вяртае згубленым веру,
Сляпых святлом надзяляе,
Ад страху ўсіх вызваляе,
Злачынцу грэх адпускае.

Анёлы ў шчасным здзіўленні
Пакуту злодзея бачаць.
Ён да Хрыста прыгарнуўся –
У небе жыць будзе вечна.

Дзівосная таямніца:
Цела бруд свету змывае,
Сцірае грахі людскія
І лечыць цела заганы.

Што ёсць вышэйшым за ласку,
Якая грэх прабачае,
І за любоў, што страх нішчыць,
За смерць, што зноў нараджае.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Аллелюя, * камень быў адсунуты ад уваходу ў магілу, / аллелюя.

Псальм 24 (23)
Пан уваходзіць у святыню

Брамы нябёсаў адчыніліся для Хрыста дзеля ўзвышэння Яго чалавечай натуры (св. Ірэнэй)

Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, *
сусвет і ўсё, што жыве ў ім.

Бо Ён заснаваў яго на морах *
і на рэках умацаваў яго.

Хто ўзыдзе на гару Пана, *
і хто стане на святым месцы Ягоным?

Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, †
хто не схіляў душы да марнасці *
і не прысягаў фальшыва.

Ён атрымае благаслаўленне ад Пана *
і ўзнагароду – ад Бога, свайго Збаўцы.

Вось пакаленне тых, хто Яго шукае, *
хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто ж гэты Кароль славы? †
Пан, моцны і магутны, *
Пан, магутны ў барацьбе.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто Ён, гэты Кароль славы? *
Пан Магуццяў, Ён Кароль славы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Аллелюя, * камень быў адсунуты ад уваходу ў магілу, / аллелюя.

2 ант. Аллелюя, * каго шукаеш, жанчына? / Жывога сярод мёртвых? / Аллелюя.

Псальм 66 (65)
Гімн падзякі падчас ахвяравання

Пра ўваскрасенне Пана і навяртанне народаў (Хезыхій)

І (1-12)

Усклікні Богу, уся зямля. †
Спявайце пра славу Ягонага імя, *
праслаўляйце Яго хвалу.

Скажыце Богу: «Якія грозныя справы Твае. †
Дзеля вялікай моцы Тваёй *
скарацца перад Табой ворагі Твае.

Няхай паклоніцца Табе ўся зямля і спявае Табе, *
няхай праслаўляе імя Тваё».

Прыйдзіце і ўбачце справы Бога, *
грозныя справы Яго над сынамі чалавечымі.

Ён змяніў мора ў сушу, – †
і пешшу перайшлі раку, *
і радаваліся там у Ім.

Ён валадарыць у сваёй моцы навекі, †
Яго вочы глядзяць на народы; *
няхай бунтаўнікі не ўзвышаюць сябе.

Благаславіце, народы, нашага Бога *
і абвяшчайце Яго хвалу;

Ён захаваў жыццё нашай душы *
і нагам нашым не даў спатыкнуцца.

Бо Ты выпрабоўваў нас, Божа, *
Ты ачышчаў нас, як ачышчаюць срэбра.

Ты прывёў нас у пастку, *
паклаў цяжар на нашыя сцёгны.

Ты дазволіў людзям хадзіць па нашых галовах, †
мы прайшлі праз агонь і ваду, – *
і Ты вывеў нас на свабоду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Аллелюя, * каго шукаеш, жанчына? / Жывога сярод мёртвых? / Аллелюя.

3 ант. Аллелюя, * не плач, Марыя: / Пан уваскрос, / аллелюя.

ІІ (13-20)

З усеспаленнямі я ўвайду ў дом Твой *
і выканаю свае абяцанні перад Табою,

якія далі мае вусны *
і сказаў язык мой у час нядолі.

Я прынясу Табе тлустыя ўсеспаленні †
разам з пахам ахвярным з бараноў, *
ахвярую Табе быкоў і казлоў.

Усе, хто баіцца Бога, прыйдзіце і паслухайце, *
я раскажу вам, што Ён учыніў для маёй душы.

Яго клікаў я вуснамі сваімі *
і ўзвялічваў Яго сваім языком.

Калі б я меў беззаконне ў сваім сэрцы, *
Пан не выслухаў бы мяне.

Але Пан пачуў мяне, *
прыслухаўся да голасу маёй малітвы.

Благаслаўлёны Бог, †
які не адкінуў маёй малітвы *
і не пазбавіў мяне міласэрнасці сваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Аллелюя, * не плач, Марыя: / Пан уваскрос, / аллелюя.

К. Маё цела расквітнела зноў, аллелюя.
Н. У духу падзякую Богу, аллелюя.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Апакаліпсіса св. апостала Яна 12, 1-18

Знак жанчыны

Вялікі знак з’явіўся на небе: жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад нагамі яе, а над яе галавою вянок з дванаццаці зорак. Яна была цяжарная і крычала ад болю і родавых пакутаў. І з’явіўся другі знак на небе: вось вялікі вогненны цмок з сямю галовамі і дзесяццю рагамі, а над галавой яго сем дыядэм. Хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. Цмок стаў перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна сына, мужчыну, які будзе пасвіць усе народы жалезным кіем. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да Ягонага трона. А жанчына ўцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Богам, каб яе кармілі там тысячу дзвесце шэсцьдзесят дзён.

І ўзнялася вайна на небе: Міхал і анёлы ягоныя ваявалі з цмокам. І цмок ваяваў, і ягоныя анёлы. Але не перамаглі, і ўжо не знайшлося месца для іх на небе. І скінуты быў цмок вялікі, змей старадаўні, называны д’яблам і сатаною, што зводзіць увесь свет. Ён скінуты быў на зямлю, і з ім разам скінуты анёлы ягоныя. І пачуў я голас моцны, які казаў з неба: «Цяпер настала збаўленне і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Памазаніка Ягонага, бо скінуты абвінаваўца братоў нашых, які дзень і ноч абвінавачваў іх перад Богам нашым. Яны перамаглі яго дзякуючы крыві Баранка і дзякуючы слову сведчання свайго; і не палюбілі жыцця свайго аж да смерці. Таму радуйцеся, нябёсы і ўсе, хто насяляе іх.

Гора зямлі і мору, бо сышоў д’ябал да вас у вялікім гневе, ведаючы, што кароткі час яго!»

А калі цмок убачыў, што ён скінуты на зямлю, пачаў пераследаваць жанчыну, якая нарадзіла мужчыну. І былі дадзены жанчыне два вялікія арліныя крылы, каб яна ляцела ў пустыню на месца сваё, дзе яе будуць карміць час, і часы, і палову часу здалёк ад цмока. І пусціў змей з вуснаў сваіх за жанчынай ваду, быццам раку, каб яе панесла рака. Але зямля дапамагла жанчыне, і адкрыла зямля вусны свае, і паглынула раку, якую выпусціў цмок з вуснаў сваіх.

Тады раззлаваўся цмок на жанчыну і распачаў вайну з астатнімі яе нашчадкамі, якія захоўваюць запаведзі Бога і маюць сведчанне Езуса. І стаў на беразе мора.

РЭСПАНСОРЫЙ Ап 12, 11. 12а; 2 Мак 7, 36а
Н. Яны перамаглі, дзякуючы крыві Баранка і дзякуючы слову сведчання свайго; і не палюбілі жыцця свайго аж да смерці. * Таму радуйцеся, нябёсы і ўсе, хто насяляе іх.
К. Той, хто вытрываў часовыя пакуты, паводле запавету Божага стаў удзельнікам вечнага жыцця.
Н. Таму радуйцеся, нябёсы і ўсе, хто насяляе іх.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Гамілія да Евангелля» св. Грыгорыя Вялікага, папы

(Hom. 14, 3-6: PL 76, 1129-1130)
Хрыстус – добры пастыр

«Я – добры пастыр і ведаю маіх авечак, гэта значыць люблю іх, а Мае ведаюць Мяне» (пар. Ян 10, 14). Езус нібы хацеў адкрыта сказаць: паслухмянасць вынікае з любові. Бо хто не любіць праўды, той дагэтуль не пазнаў яе.

Умілаваныя браты, вы ўжо чулі пра наш досвед, а цяпер падумайце на падставе слоў Пана і пра свой досвед. Спытайцеся ў сябе, ці з’яўляецеся авечкамі Пана, ці пазналі Яго, ці ўбачылі святло праўды? Скажу, што вы ведаеце не праз веру, але праз любоў. Скажу, што вы ведаеце не дзякуючы даверу, а дзякуючы дзеянню. Сам Ян Евангеліст пацвярджае гэта словамі: «Хто кажа: “Я ведаю Бога”, а не захоўвае запаведзі Ягоныя, той ілгун» (1 Ян 2, 4).

Таму Пан пацвярджае гэтыя словы: «Як Мяне ведае Айцец, і Я ведаю Айца. Я жыццё сваё аддаю за авечак» (Ян 10, 15). Як быццам бы адкрыта кажа: па тым вядома, што Я ведаю Айца і Айцец ведае Мяне, што Я аддаю жыццё сваё за авечак, гэта значыць, тая любоў, з якой Я паміраю за авечак, сведчыць, наколькі Я люблю Айца.

Пан зноў кажа пра гэтых авечак: «Авечкі Мае слухаюць голас Мой, і Я ведаю іх, і яны ідуць за Мною, і Я даю ім вечнае жыццё» (пар. Ян 10, 14-16). Кажа пра іх таксама крыху вышэй: «Калі хто ўвойдзе праз Мяне, будзе збаўлены, і ўвойдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу» (Ян 10, 9). Увойдзе да веры, выйдзе ад веры да бачання Бога, гэта значыць ад веры да сузірання, а пашу знойдзе ў вечным насычэнні.

Так авечкі Ягоныя знаходзяць пашу, бо кожны, хто ідзе за Ім са шчырым сэрцам, корміцца спажыткам вечнай зеляніны. А пашамі гэтых авечак ёсць не што іншае, як духоўныя радасці вечна квітнеючага раю. Паша выбраных – прысутнасць аблічча Божага. Калі глядзець на яго, будучы без заганы, душа бясконца насычаецца спажыткам жыцця.

Дык скіруемся, умілаваныя браты, да гэтых паш, на якіх мы будзем радавацца спатканню з такімі знакамітымі жыхарамі. Няхай нас заахвочвае да гэтага святкаванне тых, хто там весяліцца. Распалім, браты, нашы сэрцы, няхай душа саграваецца тым, у што верыць; няхай разгараецца наша імкненне да неба. Любіць такім чынам – гэта значыць ісці да яго.

Няхай ніякія нягоды не адцягваюць нас ад духоўнай радасці гэтага свята, бо калі нехта прагне ісці да прапанаванай яму мэты, то гэтага жадання не зменіць ніякая цяжкасць дарогі. Таму няхай вас не падманвае прывабнасць шчасця, бо неразумны той вандроўнік, які, убачыўшы цудоўныя краявіды лугоў, забываецца, якой дарогай ідзе.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Ян 10, 14. 15; 1 Кар 5, 7b
Н. Уваскрос добры пастыр, які аддаў жыццё сваё за авечак. * Ён памёр за свой статак, аллелюя.
К. Нашая Пасха, Хрыстус, ахвяраваны за нас.
Н. Ён памёр за свой статак, аллелюя.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы як пакорная паства дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны Пастыр. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Ужо ўзыходзіць ранішняя зорка,
Нябёсы весяляцца гучным спевам,
Зямля спявае радасныя гімны,
Бо пекла й смерць не маюць ўжо улады.

Наш Валадар магутны і спрадвечны
Спыніў і знішчыў моц граху і смерці.
Уладу бездані скрышыў адважна
І вязняў вызваліў, парваўшы путы.

Яго закрылі камнем у магіле,
І вартавы ўваход сцярог рупліва,
А Ён ў хвалe і бляску прамяністым
Жывым пакінуў змрок жалобнай цемры.

Анёл абвесціў радасную вестку,
Што Пан наш уваскрос з памерлых,
І, перамогшы смутак і цярпенне,
Кайданы пекла разарваў навекі.

О стань жа, Езу, для душы збалелай
Пасхальнай радасцю і шчасцем вечным.
І нас, Тваёю моцай уваскрослых,
Да выбраных Ты далучыць май ласку.

Няхай Цябе, наш Пане, поўны бляску,
Пасля цярпення з мёртвых уваскрослы,
Айца і Духа ў Найсвяцейшай Тройцы
Праславіць грамада усіх збаўлёных. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Не памру, але буду жыць * і абвяшчаць справы Пана, / аллелюя.

Псальм 118 (117)
Голас радасці і збаўлення

Ён – камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але Ён стаўся галавою вугла (Дз 4, 11)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Няхай скажа Ізраэль: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажа цяпер дом Аарона: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

Няхай скажуць тыя, хто баіцца Пана: *
«Навекі міласэрнасць Ягоная».

З уціску я паклікаў Пана, *
Пан выслухаў і вызваліў мяне.

Пан са мною, я не буду баяцца, *
што можа мне зрабіць чалавек?

Пан са мною, Ён мая дапамога, *
я буду глядзець з пагардаю на ворагаў маіх.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на чалавека.

Лепш ускладаць надзею на Пана, *
чым спадзявацца на вяльможаў.

Усе язычнікі акружылі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны абступілі мяне, *
але імем Пана я іх знішчыў.

Яны акружылі мяне, быццам пчолы, – †
і пагаслі, як агонь у цернях, *
бо імем Пана я іх знішчыў.

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў, *
але Пан падтрымаў мяне.

Пан – моц мая і песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Голас радасці і збаўлення †
ў шатрах праведнікаў: *
«Правіца Пана чыніць цуды!

Правіца Пана ўзнялася высока, *
правіца Пана чыніць цуды!»

Не памру, але жыць буду *
і абвяшчаць справы Пана.

Моцна пакараў мяне Пан, *
але на смерць не выдаў.

Адчыніце мне брамы справядлівасці, – *
я ўвайду ў іх і буду праслаўляць Пана.

Вось брамы Пана, – *
справядлівыя ўвойдуць у іх.

Слаўлю Цябе, бо Ты мяне пачуў *
і стаў маім збаўленнем.

Камень, адкінуты будаўнікамі, *
стаў галавою вугла.

Пан учыніў так, – *
і дзіўна гэта ў вачах нашых.

Вось дзень, які Пан учыніў, *
будзем радавацца ў ім і весяліцца.

О Пане, збаў! *
О Пане, паспрыяй!

Благаслаўлёны, хто ідзе ў імя Пана, *
благаслаўляем вас з дому Пана.

Пан ёсць Богам, і Ён асвятліў нас. †
Зрабіце ўрачыстую працэсію з галінкамі *
да самых рагоў алтара.

Ты – мой Бог, буду славіць Цябе, *
Божа мой, буду ўзвялічваць Цябе.

Дзякуйце Пану, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Не памру, але буду жыць * і абвяшчаць справы Пана, / аллелюя.

2 ант. Благаслаўлёнае * Тваё святое слаўнае імя, / аллелюя.

Песня (Дан 3, 52-57)
Няхай кожнае стварэнне праслаўляе Пана

Стварыцель ... благаслаўлёны навекі (Рым 1, 25)

Благаслаўлёны Ты, Пане, Бог айцоў нашых, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёнае святое імя славы Тваёй, *
хвалебнае і ўзвялічанае навекі.

Благаслаўлёны Ты ў святыні Тваёй святой славы, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты на троне Твайго валадарства, *
праслаўлены і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты, які бачыш глыбіні, †
які сядзіш на херубімах, *
хвалебны і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
хвалебны і ўзвялічаны навекі.

Благаслаўляйце Пана, усе творы Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Благаслаўлёнае * Тваё святое слаўнае імя, / аллелюя.

3 ант. Прызнайце веліч нашага Бога. * Дасканалыя ўсе справы Божыя / і справядлівыя ўсе Яго шляхі, / аллелюя.

Псальм 150
Хваліце Пана

Спявайце духам, спявайце розумам, гэта значыць праслаўляйце Бога і душой, і целам вашым (Хезыхій)

Хваліце Бога ў Яго святыні, *
хваліце Яго на небасхіле моцы Ягонай.

Хваліце Яго за Яго магутныя справы, *
хваліце Яго за бязмежную веліч Ягоную.

Хваліце Яго гукам трубы, *
хваліце Яго на арфе і гуслях.

Хваліце Яго бубнам і танцам, *
хваліце Яго на струнах і флейце.

Хваліце Яго на мілагучных цымбалах, *
хваліце Яго на цымбалах звонкіх.

Усё, што дыхае, *
няхай хваліць Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Прызнайце веліч нашага Бога. * Дасканалыя ўсе справы Божыя / і справядлівыя ўсе Яго шляхі, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 10, 40-43
Бог уваскрасіў Езуса на трэці дзень і дазволіў Яму аб’явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным раней Богам, якія елі і пілі з Ім пасля ўваскрасення Ягонага з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што Ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра Яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у Яго, атрымае дараванне грахоў праз імя Ягонае.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Хрыстэ, Сыне Бога жывога, змілуйся над намі, * аллелюя, аллелюя.
Н. Хрыстэ, Сыне Бога жывога, змілуйся над намі, * аллелюя, аллелюя.
К. Ты ўваскрос з мёртвых.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Хрыстэ, Сыне Бога жывога, змілуйся над намі, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі
Год А: Я – брама, – кажа Пан. * Калі хто ўвойдзе праз Мяне, будзе збаўлены, / і ўвойдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу, / аллелюя.
Год B: Я – пастыр авечак, Я – дарога, праўда і жыццё. * Я – добры пастыр і ведаю Маіх авечак, / а Мае ведаюць Мяне, / аллелюя.
Год C: Я даю Маім авечкам вечнае жыццё, * і яны не загінуць ніколі, / і ніхто не вырве іх з рук Маіх, / аллелюя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі
Год А: Я – брама, – кажа Пан. * Калі хто ўвойдзе праз Мяне, будзе збаўлены, / і ўвойдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу, / аллелюя.
Год B: Я – пастыр авечак, Я – дарога, праўда і жыццё. * Я – добры пастыр і ведаю Маіх авечак, / а Мае ведаюць Мяне, / аллелюя.
Год C: Я даю Маім авечкам вечнае жыццё, * і яны не загінуць ніколі, / і ніхто не вырве іх з рук Маіх, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Заклікаем Бога Айца ўсемагутнага, які ўваскрасіў Езуса, нашага Валадара і Збаўцу:
Святлом Хрыста асвятлі нас, Пане.

Святы Ойча, Ты ўчыніў, што Твой умілаваны Езус перайшоў са змроку смерці да святла Тваёй славы,
дай нам прыйсці да Твайго цудоўнага святла.

Ты збавіў нас праз веру,
зрабі, каб мы сёння жылі ў веры, атрыманай у хросце.

Ты наказваеш нам шукаць таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Цябе,
захоўвай нас ад спакусаў граху.

Няхай нашае жыццё, укрытае ў Табе з Хрыстом, заззяе ў свеце,
каб прадказвалася новае неба і новая зямля.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы як пакорная паства дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны Пастыр. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

У гэту гадзіну святую
Быў Хрыстус узняты на крыжы.
Адкінем жа дрэнныя думкі
І радасць малітвы адчуем.

Няхай той, хто Пана прымае,
Паводзіць сябе беззаганна
І праз выкананне наказаў
Ўдастоіцца Духа Святога.

Пан Езус праз муку на крыжы
Правіну жахлівую знішчыў,
Ад гэтай хвіліны пачаўся
Час радасці і прабачэння.

О Езу, Ты смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. 1 Кар 15, 3b-5
Хрыстус памёр за нашыя грахі паводле Пісання, быў пахаваны і ўваскрос на трэці дзень паводле Пісання і з’явіўся Кіфе, а потым – Дванаццаці.

К. Пан сапраўды ўваскрос, аллелюя.
Н. І з’явіўся Сымону, аллелюя.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы як пакорная паства дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны Пастыр. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Прыйдзіце, пакорныя слугі,
Няхай вашы вусны і розум
Праславяць хвалебнаю песняй
Святое Імя Бога Збаўцы.

Смяротныя ў гэту гадзіну
На муку Хрыста асудзілі.
І быў да крыжа прыбіты
Сам Бог і Суддзя ўсемагутны.

А мы ўсе з належнай любоўю
І з праведнай бояззю просім,
Каб Ён дапамог у змаганні
З нападамі лютага д’ябла.

Няхай нашу шчырую просьбу
Пачуе Айцец наймілейшы,
Сын, што навек валадарыць,
І Дух Найсвяцейшы, у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 2, 4-6
Бог, будучы багатым на міласэрнасць, у сваёй вялікай любові палюбіў нас, і нас, мёртвых з-за грахоў, ажывіў разам з Хрыстом. Вы збаўлены ласкаю. Ён уваскрасіў і пасадзіў нас на нябёсах у Хрысце Езусе.

К. Узрадаваліся вучні, аллелюя.
Н. Убачыўшы Пана, аллелюя.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы як пакорная паства дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны Пастыр. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вось бляскам заззяла гадзіна,
Што крыжа рассеяла цемру,
Зямлю вярнула са змроку,
Нябесным святлом асвяціўшы.

У гэту гадзіну Пан Езус
Вярнуў да жыцця ўсіх памерлых.
І, вывеўшы целы з магілаў,
Даў ім жыццядайнага духа.

Тады абнавіўся свет цэлы,
І смерць сваю страціла сілу,
Пачаўся час радасці вечнай
І ласкаў нябеснага шчасця.

О Езу, Ты, смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 23 (22)
Добры пастыр

Баранак будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады (Ап 7, 17)

Пан – пастыр мой, *
ні ў чым не буду мець нястачы.

Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, *
да водаў спакойных вядзе мяне.

Ён душу маю пажыўляе, †
накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці *
дзеля Імя свайго.

Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, †
не буду баяцца зла, бо Ты са мною. *
Тваё жазло і Твой посах мяне суцяшаюць.

Ты стол для мяне накрываеш *
на вачах маіх ворагаў;

намашчаеш галаву маю алеем, *
келіх мой перапоўнены.

Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць Твая †
будуць са мною *
ва ўсе дні жыцця майго,

і пасялюся я ў доме Пана *
на доўгія дні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 76 (75)
Падзяка за перамогу

Убачаць, як Сын Чалавечы прыходзіць на аблоках (Мц 24, 30)

І (2-7)

У Юдэі ведаюць Бога, *
вялікае Яго імя ў Ізраэлі.

У Салеме – Яго шацёр, *
а Яго жыллё – на Сіёне.

Там Ён зламаў бліскавічныя стрэлы лукаў, *
шчыты, мячы і зброю.

Ты – найяснейшы, *
больш велічны за горы адвечныя.

Самыя адважныя сталі здабычай †
і спяць сваім сном, *
аслабла сіла рук усіх ваяроў.

Ад пагрозы Тваёй, Божа Якуба, *
загінулі калясніцы і коні.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (8-13)

Ты грозны, †
хто выстаіць перад Тваім абліччам *
і ў час гневу Твайго?

З нябёсаў Ты абвясціў прысуд свой; *
зямля спалохалася і замоўкла,

калі Бог устаў на суд, *
каб уратаваць усіх прыгнечаных зямлі.

Нават гнеў на людзей будзе славіць Цябе, †
а рэшта, што пазбегла гневу, *
будзе адзначаць Тваё свята.

Давайце і выконвайце абяцанні Пану, Богу вашаму; †
усе, хто вакол Яго, няхай прыносіць дары *
таму, хто абуджае страх.

Ён прыніжае пыху ўладароў, *
Ён жахлівы для зямных каралёў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 6, 4
Мы пахаваныя разам з Езусам хрышчэннем у смерць, каб, як Хрыстус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці.

К. Застанься з намі, Пане, аллелюя.
Н. Бо ўжо вечарэе, аллелюя.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы як пакорная паства дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны Пастыр. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ІІ нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Падчас гасцiны Баранка,
Адзетыя ў шаты збаўлення,
Прайшоўшы мора па сушы,
У гонар Пана спявайма.

Ён Целам нас сваім корміць
Тым, што на крыжы вісела;
Крывёй сваёю нас поіць,
Каб мы жылі ўжо для Бога.

У свята ночы пасхальнай
Злавесны меч абмінуў нас,
І Пан усіх вывеў з цемры
Ад князя зла і падману.

Сам Хрыстус пасхаю стаўся,
Пачаткам праўды адвечнай,
Нявінным Божым Баранкам,
Які аддаў сябе ў жэртву.

Ён стаў каштоўнай ахвярай,
Якая знішчыла пекла.
І люд выходзіць з няволі,
Каб жыць у радасці вечнай.

Магілу Хрыстус пакінуў,
З адхлані цёмнай Ён выйшаў
І, перамогшы шатана,
Адкрыў для ўсіх брамы неба.

О стань жа, Езу, для душаў
Пасхальнай радасцю вечнай
І нас, уваскрослых з Табою,
Да выбраных далучы ўжо.

Няхай Цябе, Езу Хрыстэ,
Які перамог ўладу смерці,
Айца і Духа Святога
Ўсе людзі славяць навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Шукайце таго, што ў вышынях, * дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога, / аллелюя.

Псальм 110 (109), 1-5. 7
Месія – Валадар і Святар

Трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае (1 Кар 15, 25)

Пан сказаў майму Пану: *
«Сядай праваруч Мяне,

пакуль не пакладу ворагаў Тваіх *
да падножжа Твайго».

Жазло сілы Тваёй *
спашле Пан з Сіёна;

будзеш валадарыць *
сярод ворагаў Тваіх.

З Табою панаванне ў дзень Тваёй моцы, †
у бляску святасці, *
з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе.

Пан прысягнуў і не пашкадуе: *
«Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка».

Пан праваруч Цябе, *
разаб’е каралёў у дзень гневу свайго.

Па дарозе нап’ецца з патоку, *
таму падыме галаву.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Шукайце таго, што ў вышынях, * дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога, / аллелюя.

2 ант. Узыходзіць у цемры святло * для праведных сэрцам, / аллелюя.

Псальм 112 (111)
Шчасце справядлівага

Паступайце, як дзеці святла, бо плод святла ёсць ва ўсялякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе (Эф 5, 8-9)

Шчаслівы чалавек, які баіцца Пана *
і вельмі любіць Ягоныя запаведзі.

Моцным будзе ягонае патомства на зямлі, *
пакаленне праведных будзе благаслаўлёным.

Дастатак і багацце ў ягоным доме, *
і справядлівасць ягоная трывае навекі.

Узыходзіць у цемры як святло для праведных *
ласкавы, міласэрны і справядлівы.

Шчаслівы чалавек, які міласэрны і пазычае, *
які справядліва вядзе свае справы.

Ён не пахіснецца ніколі, *
у вечнай памяці будзе справядлівы.

Ён не пабаіцца дрэннай навіны; *
моцнае сэрца яго, што спадзяецца на Пана.

Умацаванае сэрца яго не будзе баяцца, *
калі гляне на ворагаў сваіх.

Раскідаў, раздаў бедным; †
справядлівасць ягоная трывае навекі, *
моц ягоная ўзвысіцца ў славе.

Грэшнік убачыць і раззлуецца, †
заскрыгоча зубамі сваімі і аслабее. *
Жаданне грэшнікаў згіне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Узыходзіць у цемры святло * для праведных сэрцам, / аллелюя.

3 ант. Аллелюя, * збаўленне і слава, і моц Богу нашаму, / аллелюя.

Песня (пар. Ап 19, 1-2. 5-7)
Вяселле Баранка

Аллелюя.
Збаўленне і слава, і моц Богу нашаму, *
(Н. Аллелюя.)
бо праўдзівыя і справядлівыя прысуды Ягоныя.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Узносьце хвалу нашаму Богу, усе Ягоныя слугі *
(Н. Аллелюя.)
і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія!
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо запанаваў Пан Бог наш усемагутны. *
(Н. Аллелюя.)
Будзем весяліцца і радавацца, і праслаўляць Яго.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Бо настала вяселле Баранка, *
(Н. Аллелюя.)
і падрыхтавалася жонка Ягоная.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Хвала Айцу і Сыну, *
(Н. Аллелюя.)
і Духу Святому.
Н. Аллелюя (аллелюя).

Аллелюя.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
(Н. Аллелюя.)
і на векі вечныя. Амэн.
Н. Аллелюя (аллелюя).

3 ант. Аллелюя, * збаўленне і слава, і моц Богу нашаму, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 10, 12-14
Хрыстус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі Ягоныя будуць пакладзены да падножжа ног Ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан сапраўды ўваскрос, * аллелюя, аллелюя.
К. Пан сапраўды ўваскрос, * аллелюя, аллелюя.
К. І з’явіўся Сымону.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
К. Пан сапраўды ўваскрос, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі
Год А: Я – добры пастыр: * Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку, / аллелюя.
Год B: Ёсць у Мяне і іншыя авечкі, якія не з гэтага двара. * І гэтых Мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас Мой, / і будзе адзін статак і адзін пастыр, / аллелюя.
Год C: Айцец Мой, які даў Мне іх, большы за ўсіх. * І ніхто не можа вырваць іх з рукі Айца, / аллелюя.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі
Год А: Я – добры пастыр: * Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку, / аллелюя.
Год B: Ёсць у Мяне і іншыя авечкі, якія не з гэтага двара. * І гэтых Мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас Мой, / і будзе адзін статак і адзін пастыр, / аллелюя.
Год C: Айцец Мой, які даў Мне іх, большы за ўсіх. * І ніхто не можа вырваць іх з рукі Айца, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Пакорна просім Бога Айца, які ўваскрасіў Хрыста і ўзнёс Яго да сваёй правіцы:
Пане, захоўвай свой народ праз славу Хрыста.

Справядлівы Ойча, Ты ўзвысіў Езуса праз перамогу крыжа,
зрабі, каб Ён прыцягваў да сябе ўсіх людзей.

Праз Сына, узвышанага Табой, спасылай Духа Святога на Касцёл,
каб ён стаў сакрамэнтам еднасці ўсяго чалавецтва.

Новае патомства, якое Ты нарадзіў праз ваду і Духа Святога,
захоўвай верным ласцы хросту для вечнага жыцця.

Праз свайго праслаўленага Сына падтрымлівай няшчасных, вызваляй зняволеных і лячы хворых,
радуй свет сваімі дабрадзействамі.

Учыні, каб пахаваныя браты, якім Ты даваў Цела і Кроў праслаўленага Хрыста,
атрымалі ўдзел у Яго ўваскрасенні.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы як пакорная паства дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны Пастыр. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О, Езу, Збавіцель сусвету,
Спрадвечнае Слова Айца,
Святло незвычайнага бляску,
Нястомны ахоўнік людзей.

Стварыцель усяго наймудрэйшы,
Кіруеш гадзінамі дня;
Каб аздаравіць стому цела,
Начны адпачынак нам даў.

Ты зруйнаваў моцы пекла,
Ад ворага вызвалі нас,
Каб ён не зняволіў спакусай
Ахопленых мукай Тваёй.

Пакуль нашае кволае цела
Знаходзіць у сне адпачынак,
Няхай розум будзе бадзёрым
І верна чувае з Табою.

Табе, уваскрослы наш Пане,
Няхай будзе слава й пашана
У Тройцы Святой і Адзінай
Няспынна ва ўсе вякі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 91 (90)
Пад аховай Найвышэйшага

Вось Я даў вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў (Лк 10, 19)

Хто жыве пад аховаю Найвышэйшага *
і знаходзіцца ў цені Усемагутнага,

той скажа Пану: «Ты маё прыстанішча і мая цвярдыня, *
Божа мой, на Цябе спадзяюся».

Ён сам цябе вызваліць з сеткі паляўнічага *
і ад слова, што нясе пагібель.

Пер’ем сваім цябе ахіне, *
і ты схаваешся пад Ягонымі крыламі.

Не будзеш баяцца ні страху начнога, *
ні стралы, што ўдзень ляціць.

Ні заразы, што ходзіць у змроку, *
ні згубы, што знішчае апоўдні.

Тысяча ўпадзе збоку ад цябе, †
і дзесяць тысяч – праваруч цябе, *
але да цябе не наблізяцца.

Толькі паглядзіш вачыма сваімі – *
і ўбачыш адплату грэшнікам.

Бо Пана ты ўчыніў сваім прытулкам, *
Найвышэйшага – сваім жыллём.

Няшчасце не прыйдзе да цябе, *
і гора не наблізіцца да твайго шатра.

Бо анёлам сваім загадае наконт цябе, *
каб яны ахоўвалі цябе на ўсіх шляхах тваіх.

На руках цябе будуць насіць, *
каб не спатыкнуўся ты аб камень сваёй нагою.

Будзеш ступаць па львах і змеях *
і растопчаш ільвяня і цмока.

За тое, што ён палюбіў Мяне, уратую яго; *
абараню яго, бо ён пазнаў Маё імя.

Пакліча Мяне, – і адкажу яму, †
Я буду з ім ва ўціску, *
вызвалю яго і праслаўлю.

Даўжынёю дзён яго насычу *
і пакажу яму сваё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 22, 4-5
І ўбачаць аблічча Пана, і імя Ягонае будзе на іх чолах. І ночы ўжо не будзе, і не будуць мець патрэбы ні ў святле лямпы, ні ў святле сонца, бо Пан Бог будзе свяціць над імі; і яны будуць валадарыць на векі вечныя.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя. 

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

МАЛІТВА

Пане, пакорна просім Цябе напрыканцы гэтага дня, калі мы адзначалі Тваё ўваскрасенне, дай нам спакойны сон і захавай ад усялякага зла, каб мы, абудзіўшыся, радасна праслаўлялі Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Уладарка неба, усцешся, аллелюя.
Бо той, каго пад сэрцам насіла, аллелюя.
Уваскрос Ён, як прадказаў, аллелюя.
Богу за нас маліся, аллелюя.