Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

II


Серада - 18 мая 2022
V велікодны тыдзень
І тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Нябёсы, цешцеся ў высі,
Няхай зямля ўзвесяліцца,
Бо Хрыстус, устаўшы з памерлых,
Жыццём смяротных напоўніў.

Вярнуўся час суцяшэння,
І дзень збаўлення віднее.
У гэты дзень кроў Баранка
Зямлю напоўніла ззяннем.

Смерць і крыжовая мука
З правінаў нас адкупіла.
Бог моц сваю аказаў нам:
Памёршы, стаў пераможцам.

Надзеяй верных напоўніў,
Каб мы паверылі ў тое,
Што разам з Iм уваскрэснем
І атрымаем збаўленне.

Таму цяпер праслаўляйма
Святую Пасху Хрыстову,
Якая ўсім нам прынесла
Дары бязмежнага шчасця.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая. / Аллелюя.

Псальм 18 (17), 2-30
Падзяка за збаўленне і перамогу

У гэтую гадзіну адбыўся вялікі землятрус (Ап 11, 13)

І (2-7)

Буду любіць Цябе, Пане, моц мая. †
† Пан – мая скала i мая цвярдыня, *
Ён мой Збаўца.

Бог мой – абарона мая, на Яго спадзяюся, *
Ён шчыт мой, моц збаўлення майго, мая крэпасць.

Паклiчу Пана, годнага хвалы, *
i ад ворагаў маiх вызвалены буду.

Акружылі мяне хвалі смерці *
і патокі беззаконня спалохалі мяне.

Абступілі мяне путы пякельныя, *
апярэдзілі мяне пасткі смерці.

У сваёй нядолі я паклікаў Пана, *
паклікаў майго Бога, –

і Ён пачуў мой голас са сваёй святыні, *
і плач мой дайшоў да Ягоных вушэй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая. / Аллелюя.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае. / Аллелюя.

ІІ (8-20)

Задрыжэла і затрэслася зямля, †
здрыганулася і зрушылася падножжа гор, *
бо Ён раззлаваўся.

Падняўся дым з Ягоных ноздраў, †
а з Ягоных вуснаў – пражэрлівы агонь, *
ад Яго загарэліся вуглі.

Ён схіліў нябёсы і сышоў, *
а цёмная хмара – пад Яго нагамі.

Ён сеў вярхом на херубіма і паляцеў, *
паляцеў на крылах ветру.

І зрабіў цемру сваёй заслонай, †
а цемру вады і густыя хмары – *
сваім шатром.

З бляску Ягонага выходзілі хмары, *
град і гарачыя вуглі.

Загучаў з неба Пан, †
і Найвышэйшы падаў свой голас *
праз град і гарачыя вуглі.

Ён паслаў свае стрэлы і рассеяў іх, *
кідаючы маланкі, іх перапалохаў.

І з’явіліся крыніцы вады, *
і адкрыліся падмуркі сусвету

ад пагрозы Тваёй, Пане, *
ад дыхання ветру Твайго гневу.

Пан працягнуў руку з вышыняў і забраў мяне, *
выцягнуў мяне з глыбокіх водаў.

Вызваліў мяне ад майго моцнага ворага, †
ад тых, хто мяне ненавідзіць, *
хто мацнейшы за мяне.

Яны напалі на мяне ў дзень маёй нядолі, *
але Пан быў маім апірышчам.

Ён вывеў мяне на шырокі прастор *
і ўратаваў мяне, бо Ён мне спагадае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае. / Аллелюя.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок. / Аллелюя.

ІІІ (21-30)

Пан гэтак учыніў мне †
за маю справядлівасць, *
за беззаганнасць маіх рук адплаціў мне.

Бо я захоўваў шляхі Пана *
і не аддаляўся ад Бога майго.

Бо ўсе Яго прысуды перада мною, *
і я не адкідаў Ягоных пастановаў.

Я быў перад Ім беззаганны *
і асцерагаўся беззаконня.

І адплаціў мне Пан *
за маю справядлівасць

і за чысціню маіх рук *
перад вачыма Яго.

Для міласцівага Ты міласцівы, *
з беззаганным Ты паступаеш беззаганна.

Са шчырым – шчыра, *
а з падступным – хітра.

Бо Ты, Пане, збаўляеш прыгнечаны народ, *
а вочы ганарыстых апускаеш.

Бо Ты, Пане, запальваеш маю паходню, *
мой Бог асвятляе мой змрок.

З Табой я разбіваю муры, *
з Богам маім пераходжу праз валы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок. / Аллелюя.

К. Бог уваскрасіў Хрыста, аллелюя.
Н. Каб наша надзея і вера была ў Богу, аллелюя.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Апакаліпсіса св. апостала Яна 21, 1-8

Новы Ерузалем

Я, Ян, убачыў новае неба і новую зямлю. Бо першае неба і першая зямля мінулі, і мора ўжо няма. І ўбачыў я святы горад, новы Ерузалем, які сыходзіў ад Бога з неба, падрыхтаваны, быццам нявеста, прыбраная для свайго жаніха. І пачуў я гучны голас з трона, які казаў: «Вось скінія Бога з людзьмі, які будзе жыць з імі; яны будуць Ягоным народам, а Ён будзе “Богам з імі”. І вытра кожную слязу з вачэй іхніх, і ўжо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю ўжо не будзе, бо ранейшае мінула».

І сказаў той, хто сядзеў на троне: «Вось чыню ўсё новае». І дадаў: «Напішы, што словы гэтыя верныя і праўдзівыя». І сказаў мне: «Сталася! Я — Альфа і Амега, пачатак і канец. Таму, хто прагне, Я дам задарма піць з крыніцы вады жыцця. Пераможца атрымае ў спадчыну ўсё, і Я буду яму Богам, а ён будзе Мне сынам. А лёс баязліўцаў, і няверуючых, і тых, хто робіць агіду, і забойцаў, і распуснікаў, і чарадзеяў, ідалапаклоннікаў і ўсіх падманшчыкаў – возера, што палае агнём і серай. Гэта другая смерць».

РЭСПАНСОРЫЙ Ап 21, 3b. 4
Н. Вось скінія Бога з людзьмі, які будзе жыць з імі. * І Бог вытра кожную слязу з вачэй іхніх, аллелюя.
К. Ужо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю ўжо не будзе, бо ранейшае мінула. Н. І Бог вытра кожную слязу з вачэй іхніх, аллелюя.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Ліст да Дыягнэта

(Nn. 5-6: Funk, 317-321)
Хрысціяне ў свеце

Хрысціяне не адрозіваюцца ад іншых людзей ні месцам жыхарства, ні мовай, ні жыццёвымі звычаямі. Яны не маюць асобных гарадоў, не карыстаюцца якой-небудзь нязвыклай гаворкай і не вядуць асаблівага жыцця. Іх дысцыпліну не вынайшла нечая задума ці рупнасць клапатлівых людзей, яны абараняюць чалавечыя погляды, як гэта робяць некаторыя.

Яны насяляюць і грэцкія, і варварскія гарады, як каму даў лёс. У сваім адзенні, ежы і жыццёвым ладзе яны прытрымліваюцца мясцовых звычаяў, аднак за згодай усіх праяўляюць сваю вартую здзіўлення і неверагодную жыццёвую пазіцыю. Яны жывуць на сваёй радзіме, але як прышлыя жыхары; яны маюць усё агульнае з іншымі як грамадзяне, але церпяць усё, як іншаземцы. Кожны чужы край для іх – радзіма, а кожная радзіма для іх – чужына. Жэняцца, як усе, і нараджаюць дзяцей, але не кідаюць немаўлят. Усе падзяляюць адзін стол, але не адно ложа.

Заключаныя ў цела, але не жывуць паводле цела. Жывуць на зямлі, але іх айчына ў небе. Падпарадкоўваюцца ўстаноўленым законам, але сваім жыццём пераўзыходзяць законы. Любяць усіх, але ўсе іх пераследуюць. Іх не ведаюць, але асуджаюць; іх аддаюць на смерць, а яны ажываюць. Яны жабракі, але ўзбагачаюць многіх; ім шмат чаго нестае, але ўсяго яны маюць удосталь. Імі пагарджаюць, але яны знаходзяць у пагардзе славу. Іх знеслаўляюць плёткамі, але гэта дае сведчанне іх праведнасці. Іх ганяць, а яны благаслаўляюць. Імі грэбуюць, а яны праяўляюць пашану. Яны робяць дабро, а іх караюць як нягодных. Калі караюць, яны радуюцца, быццам іх ажыўляюць. Юдэі ваююць з імі як з чужынцамі, і язычнікі пераследуюць іх. Але іх ненавіснікі не могуць назваць прычыну нянавісці сваёй.

Прасцей кажучы, чым ёсць душа ў целе, тым з’яўляюцца хрысціяне ў свеце. Душа рассеяная па ўсіх частках цела, а хрысціяне – па ўсіх землях. Хоць душа жыве ў целе, яна не паходзіць з цела. Так і хрысціяне жывуць у свеце, але не паходзяць ад свету. Нябачная душа заключана ў бачным целе. Так і хрысціяне бачныя ў свеце, але іх пакланенне Богу нябачнае. Хоць душа не зрабіла целу ніякай крыўды, яно з нянавісцю змагаецца з ёй, бо душа перашкаджае пажадлівасці наталяцца. Так і свет ненавідзіць хрысціянаў, якія нічым не нашкодзілі, бо яны адкідаюць пажадлівасць.

Душа любіць цела, якое яе ненавідзіць, і ягоныя часткі. А хрысціяне любяць ненавіснікаў. Душа заключана ў целе, але сама змяшчае цела. Так і хрысціяне замкнёныя ў свеце, быццам пад вартай, але самі змяшчаюць свет. Несмяротная душа жыве ў смяротным целе, і хрысціяне вандруюць у тленных целах, чакаючы нябеснай нятленнасці. Душа становіцца лепшай, калі загартоўваецца голадам і смагай, а лічба хрысціянаў узрастае праз штодзённы прыгнёт. Бог даў ім такую пазіцыю, з якой нягожа ўцякаць.

РЭСПАНСОРЫЙ Ян 8, 12b; Сір 24, 25
Н. Я – святло свету. * Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця, аллелюя.
К. Ува мне ласка ўсякай дарогі і праўды, ува Мне ўся надзея жыцця і цноты.
Н. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты любіш нявіннасць і праз пакаянне вяртаеш яе грэшным людзям; просім Цябе, скіруй да сябе сэрцы Тваіх слугаў, вызваленых з цемры нявер’я, і не дай ім адысці ад святла Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Хор новага Ерузалема
Спявае новую песню
І ў радасці праслаўляе
Пасхальнае свята Баранка.

Бо Хрыстус, як леў поўны моцы,
Знішчае пякельнага цмока,
І тых, хто паснуў сном смяротным,
Ён словам сваім ажыўляе.

Вось пекла вяртае здабычу,
Якую падступна ўзяў д’ябал.
І вызваленыя з няволі,
Як статак, за пастырам крочаць.

Збавіцель прынёс перамогу,
І мы разам з Ім трыумфуем,
Бо Ён і зямлю, і нябёсы
Ў адну паяднаў краіну.

А мы як пакорныя слугі
Для нашага Пана спявайма,
Каб Ён нас увёў у палацы
Свайго валадарства ў нябёсах.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. У Табе, Пане, * – крыніца жыцця, аллелюя.

Псальм 36 (35)
Зло грэшніка, дабро Пана

Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця (Ян 8, 12)

Грэх прамаўляе да бязбожніка †
з глыбіні ягонага сэрца; *
няма боязі Пана перад ягонымі вачыма.

Сам сабе ліслівіць у сваіх вачах, *
каб не знайсці сваёй віны і не зненавідзець яе.

Словы ягоных вуснаў – гэта падман і подступ, *
ён перастаў паступаць разважна і чыніць дабро.

Пра беззаконне разважае на сваім ложы, †
становіцца на дрэнны шлях, *
не пагарджае злом.

Твая міласэрнасць, Пане, да нябёсаў, *
а Твая вернасць – па самыя хмары.

Твая справядлівасць, як высокія горы, †
а Твае суды, як вялікая глыб. *
Людзям і жывёлам Ты, Пане, нясеш ратунак.

Якая каштоўная, Божа, Твая міласэрнасць, *
сыны чалавечыя хаваюцца ў цені крылаў Тваіх.

Насычаюцца тукам Твайго дому, *
Ты поіш іх патокам слодычы сваёй.

Бо ў Табе – крыніца жыцця, *
і ў Тваім святле мы бачым святло.

Захавай сваю міласэрнасць для тых, хто ведае Цябе, *
а справядлівасць сваю – для праведных сэрцам.

Няхай не наступіць на мяне нага ганарліўца, *
і не ўзнясецца нада мной рука грэшных.

Там палеглі тыя, хто робіць беззаконне, *
яны павалены і не могуць устаць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. У Табе, Пане, * – крыніца жыцця, аллелюя.

2 ант. Пане, Ты паслаў свайго Духа – * і было створана, / аллелюя.

Песня (Юдт 16, 1-2. 13-15)
Пан, Стварыцель свету, абараняе свой народ

Спявалі новую песню (Ап 5, 9)

Біце для Пана ў бубны, *
грайце на цымбалах Пану,

спявайце Яму новую песню, *
узвялічвайце і заклікайце Ягонае імя.

Бо Панам ёсць Бог, які знішчае войны, †
Ён прывёў мяне ў сваё ўмацаванне сярод народу, *
вырваў мяне з рук маіх ганіцеляў.

Заспяваю майму Богу новую песню: †
Ты слаўны, Пане, і вялікі, *
цудоўны ў сваёй моцы і непераможны.

Табе няхай служыць усё Тваё стварэнне, *
бо Ты сказаў, і сталася.

Ты паслаў свайго духа, і ён учыніў; *
і няма нікога, хто б выстаяў перад голасам Тваім.

Падножжы гор узварухнуліся з вадою, *
скалы растапіліся, як воск, перад Тваім абліччам.

але для тых, хто Цябе баіцца, *
Ты ласкавы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пане, Ты паслаў свайго Духа – * і было створана, / аллелюя.

3 ант. Бог – Валадар усёй зямлі, * гімн заспявайце Яму, / аллелюя.

Псальм 47 (46)
Пан – Валадар сусвету

Сядзіць праваруч Айца, і Яго валадарству не будзе канца

Усе народы, пляскайце ў далоні, *
радасным голасам усклікайце Богу,

бо грозны Пан Найвышэйшы, *
вялікі Валадар над усёй зямлёй.

Ён пакарыў нам народы *
і плямёны кінуў пад нашыя ногі.

Ён выбраў нам спадчыну нашу, *
веліч Якуба, якога Ён любіць.

Бог узыходзіць пад радасныя воклічы, *
Пан – пры гуках трубы.

Спявайце Богу, спявайце, *
спявайце нашаму Валадару, спявайце.

Бо Валадар усёй зямлі – Бог, *
гімн заспявайце Яму.

Бог валадарыць над народамі, *
Бог сядзіць на сваім святым троне.

Сабраліся князі народаў *
з народам Бога Абрагама,

бо моцныя зямлі належаць Богу, *
Ён узнесены высока.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог – Валадар усёй зямлі, * гімн заспявайце Яму, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 6, 8-11
Калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з Ім, ведаючы, што Хрыстус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над Ім улады. Бо тое, што Ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Езусе.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.
Н. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.
К. Які за нас памёр на крыжы.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Я – сапраўдная вінаградная лаза, аллелюя, * а вы – галіны, / аллелюя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Я – сапраўдная вінаградная лаза, аллелюя, * а вы – галіны, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Просім Хрыста, які быў выдадзены за нашыя грахі і ўваскрос дзеля апраўдання нашага:
Пане, збаў нас праз сваю перамогу.

Хрыстэ Збаўца, сваёй перамогай над смерцю Ты ўзрадаваў нас, а праз уваскрасенне ўзвысіў і шчодра напоўніў дарамі,
абудзі нашыя сэрцы і асвяці гэты дзень дарам Духа Святога.

Табе на нябёсах узносяць хвалу анёлы, а на зямлі пакланяюцца людзі, просім Цябе,
прымі наша пакланенне ў Духу і праўдзе.

Пане Хрыстэ, збаў нас і спашлі сваю міласэрнасць на свой народ, які чакае ўваскрашэння,
змілуйся над намі і захавай нас ад усякага зла.

Валадар хвалы і наша жыццё, учыні, каб у дзень Твайго прыйсця
мы апынуліся разам з Табою ў славе.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты любіш нявіннасць і праз пакаянне вяртаеш яе грэшным людзям; просім Цябе, скіруй да сябе сэрцы Тваіх слугаў, вызваленых з цемры нявер’я, і не дай ім адысці ад святла Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

У гэту гадзіну святую
Быў Хрыстус узняты на крыжы.
Адкінем жа дрэнныя думкі
І радасць малітвы адчуем.

Няхай той, хто Пана прымае,
Паводзіць сябе беззаганна
І праз выкананне наказаў
Ўдастоіцца Духа Святога.

Пан Езус праз муку на крыжы
Правіну жахлівую знішчыў,
Ад гэтай хвіліны пачаўся
Час радасці і прабачэння.

О Езу, Ты смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Рым 4, 24-25
Мы верым у таго, хто ўваскрасіў з мёртвых Езуса, Пана нашага, які быў выдадзены за грахі нашыя і ўваскрэшаны дзеля апраўдання нашага.

К. Пан сапраўды ўваскрос, аллелюя.
Н. І з’явіўся Сымону, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты любіш нявіннасць і праз пакаянне вяртаеш яе грэшным людзям; просім Цябе, скіруй да сябе сэрцы Тваіх слугаў, вызваленых з цемры нявер’я, і не дай ім адысці ад святла Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Прыйдзіце, пакорныя слугі,
Няхай вашы вусны і розум
Праславяць хвалебнаю песняй
Святое Імя Бога Збаўцы.

Смяротныя ў гэту гадзіну
На муку Хрыста асудзілі.
І быў да крыжа прыбіты
Сам Бог і Суддзя ўсемагутны.

А мы ўсе з належнай любоўю
І з праведнай бояззю просім,
Каб Ён дапамог у змаганні
З нападамі лютага д’ябла.

Няхай нашу шчырую просьбу
Пачуе Айцец наймілейшы,
Сын, што навек валадарыць,
І Дух Найсвяцейшы, у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Ян 5, 5-6а
Хто ж перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Езус ёсць Сынам Божым? Езус Хрыстус прыйшоў праз ваду і кроў. Не толькі праз ваду, але праз ваду і кроў.

К. Узрадаваліся вучні, аллелюя.
Н. Убачыўшы Пана, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты любіш нявіннасць і праз пакаянне вяртаеш яе грэшным людзям; просім Цябе, скіруй да сябе сэрцы Тваіх слугаў, вызваленых з цемры нявер’я, і не дай ім адысці ад святла Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вось бляскам заззяла гадзіна,
Што крыжа рассеяла цемру,
Зямлю вярнула са змроку,
Нябесным святлом асвяціўшы.

У гэту гадзіну Пан Езус
Вярнуў да жыцця ўсіх памерлых.
І, вывеўшы целы з магілаў,
Даў ім жыццядайнага духа.

Тады абнавіўся свет цэлы,
І смерць сваю страціла сілу,
Пачаўся час радасці вечнай
І ласкаў нябеснага шчасця.

О Езу, Ты, смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Эф 4, 23-24
Аднавіце дух вашага розуму і апраніцеся ў новага чалавека, створанага паводле Бога ў справядлівасці, святасці і праўдзе.

К. Застанься з намі, Пане, аллелюя.
Н. Бо ўжо вечарэе, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты любіш нявіннасць і праз пакаянне вяртаеш яе грэшным людзям; просім Цябе, скіруй да сябе сэрцы Тваіх слугаў, вызваленых з цемры нявер’я, і не дай ім адысці ад святла Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Спрадвечны наш Валадару
І Сыне Бога адзіны,
Ты на сваё падабенства
Стварыў з зямлі чалавека.

Калі ж ён быў ашуканы
Падманам ворага злога,
Ты вобраз цела людскога
Прыняў ад Дзевы Марыі.

Каб нас з’яднаць з Панам Богам,
Прыйшоў у свет чалавекам;
Праз ласку хросту святога
З грахоў і він адкупіў нас.

З любові да чалавека
Памёр Ты смерцю крыжовай,
І кроў Твая для нас стала
Цаною за адкупленне.

Калі ўваскрос Ты з памерлых,
Айцец на вякі Цябе ўславіў.
Мы верым з сэрцам пабожным,
Што праз Цябе ўваскрэснем.

О стань жа, Езу, для душаў
Пасхальнай радасцю вечнай
І нас, уваскрослых з Табою,
Да выбраных далучы ўжо.

Няхай Цябе, Езу Хрыстэ,
Які перамог ўладу смерці,
Айца і Духа Святога
Ўсе людзі славяць навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Бог узвысіў Яго правіцаю сваёй * як Уладара і Збаўцу, / аллелюя.

Псальм 27 (26)
Надзея ў нядолі І (1-6)

Вось скінія Бога з людзьмі (Ап 21, 3)

Пан – маё святло і маё збаўленне, *
каго ж мне баяцца?

† Пан – ахова жыцця майго, *
каго ж мне палохацца?

Калі злачынцы пойдуць супраць мяне, *
каб знішчыць цела маё,

яны самі, мае ворагі і непрыяцелі, *
спатыкнуцца і ўпадуць.

Калі выступіць супраць мяне войска, *
не спалохаецца маё сэрца;

калі ўздымецца супраць мяне бітва, *
і тады я буду спадзявацца.

Аднаго я прашу ў Пана і толькі гэтага жадаю, †
каб жыць мне ў доме Пана *
ва ўсе дні жыцця майго.

Каб сузіраць хараство Пана *
і наведваць Яго святыню.

Ён хавае мяне ў сваім шатры *
у дзень няшчасця.

Укрывае мяне ў сваёй скініі, *
падымае мяне на скалу.

І цяпер падымае маю галаву *
над ворагамі маімі, якія мяне абступілі.

Я прынясу ахвяры ў Яго шатры, †
ахвяры радасці, *
буду спяваць і граць для Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Бог узвысіў Яго правіцаю сваёй * як Уладара і Збаўцу, / аллелюя.

2 ант. Веру, што ўбачу дабрыню Пана * ў краіне жывых, / аллелюя.

ІІ (7-14)

Некаторыя, устаўшы, сведчылі супраць Яго лжыва (Мк 14, 57)

Пачуй, Пане, мой голас, калі я клічу, *
змілуйся нада мною і адкажы мне.

Пра Цябе кажа маё сэрца: †
«Шукай Ягонага аблічча!» *
Буду шукаць Твайго аблічча, Пане.

Не хавай ад мяне свайго твару, *
слугі свайго не адкідай у гневе.

Ты – мая дапамога, †
не пагарджай мною і не адкідай мяне. *
Божа, мой Збаўца.

Калі б нават бацька і маці пакінулі мяне, *
то Пан мяне прыме.

Навучы мяне, Пане, свайму шляху †
і вядзі мяне простаю сцежкай *
насуперак ворагам маім.

Не аддавай мяне пражэрлівым ворагам маім, †
бо паўсталі супраць мяне лжывыя сведкі *
і той, хто дыхае беззаконнем.

Веру, што ўбачу дабрыню Пана *
ў краіне жывых.

Спадзявайся на Пана, будзь мужным, *
няхай умацуецца сэрца тваё,
спадзявайся на Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Веру, што ўбачу дабрыню Пана * ў краіне жывых, / аллелюя.

3 ант. З Яго і праз Яго, і для Яго ўсё. * Яму хвала навекі, / аллелюя.

Песня (пар. Клс 1, 12-20)
Хрыстус – першародны сярод усякага
стварэння і першародны з памерлых

Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас *
да ўдзелу ў спадчыне святых у святле;

які вызваліў нас з­пад улады цемры *
і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго,

у якім мы маем адкупленне *
і адпушчэнне грахоў.

Ён з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, *
першародным сярод усякага стварэння.

Бо ў Ім было створана ўсё, †
што на нябёсах і на зямлі, *
бачнае і нябачнае,

ці троны, ці панаванні, *
ці начальствы, ці ўлады.

Усё праз Яго і для Яго створана. †
Ён ёсць раней за ўсё, *
і ўсё трымаецца ў Ім.

Ён – Галава цела, гэта значыць, Касцёла. †
Ён – пачатак, першародны з памерлых, *
каб Ён ва ўсім меў першынство.

Бо спадабалася Айцу, †
каб у Ім жыла ўся паўната *
і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё,

і зямное, і нябеснае, *
усталяваўшы спакой праз кроў Ягонага крыжа.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

3 ант. З Яго і праз Яго, і для Яго ўсё. * Яму хвала навекі, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 7, 24-27
Святарства Езуса не прамінае, бо Ён трывае навекі. Таму і можа Ён ва ўсе часы збаўляць тых, хто прыходзіць праз Яго да Бога, будучы заўсёды жывым, каб заступацца за іх. Такі і павінен быць у нас першасвятар: святы, нявінны, беззаганны, адлучаны ад грэшнікаў і ўзнесены вышэй за нябёсы. Ён не мае патрэбы, як тыя першасвятары, прыносіць штодня ахвяры спачатку за свае грахі, а потым за грахі народу. Ён зрабіў гэта раз назаўсёды, ахвяраваўшы самога сябе.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.
Н. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.
К. Убачыўшы Пана.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Калі будзеце ўва Мне * і словы Мае ў вас будуць, / прасіце, чаго захочаце, і станецца вам, / аллелюя.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Калі будзеце ўва Мне * і словы Мае ў вас будуць, / прасіце, чаго захочаце, і станецца вам, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Пакорна просім Хрыста, які ўваскрос з мёртвых і сядзіць праваруч Айца:
Хрыстэ, заўсёды жывы, выслухай нас.

Памятай, Пане, пра ўсіх, хто Табе служыць,
каб яны давалі Твайму народу прыклад жыцця ў святасці.

Удзялі кіраўнікам дзяржаў духа справядлівасці і спакою,
каб усё грамадства жыло ў згодзе.

Адары нас дабрабытам у нашым часовым жыцці
і зрабі зямлю ўрадлівай, каб ніхто не цярпеў нястачу.

Хрыстэ Збаўца, Ты асвятліў увесь свет і паклікаў да жыцця кожнае тленнае стварэнне,
дай нашым памерлым братам убачыць Тваё вечнае святло.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты любіш нявіннасць і праз пакаянне вяртаеш яе грэшным людзям; просім Цябе, скіруй да сябе сэрцы Тваіх слугаў, вызваленых з цемры нявер’я, і не дай ім адысці ад святла Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О, Езу, Збавіцель сусвету,
Спрадвечнае Слова Айца,
Святло незвычайнага бляску,
Нястомны ахоўнік людзей.

Стварыцель усяго наймудрэйшы,
Кіруеш гадзінамі дня;
Каб аздаравіць стому цела,
Начны адпачынак нам даў.

Ты зруйнаваў моцы пекла,
Ад ворага вызвалі нас,
Каб ён не зняволіў спакусай
Ахопленых мукай Тваёй.

Пакуль нашае кволае цела
Знаходзіць у сне адпачынак,
Няхай розум будзе бадзёрым
І верна чувае з Табою.

Табе, уваскрослы наш Пане,
Няхай будзе слава й пашана
У Тройцы Святой і Адзінай
Няспынна ва ўсе вякі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 31 (30), 2-6

Даверлівая малітва прыгнечанага Ойча, у рукі Твае аддаю дух Мой (Лк 23, 46)

У Цябе, Пане, я шукаю прыстанішча, †
няхай не буду асаромлены навекі, *
у справядлівасці Тваёй збаў мяне.

Схілі да мяне сваё вуха, *
Паспяшы, каб уратаваць мяне.

Будзь для мяне каменнай цвярдыняй, †
домам прыстанішча, *
каб уратаваць мяне.

Бо Ты мая скала і мая цвярдыня, *
дзеля імя Твайго кіруй мною і вядзі мяне.

Выцягні мяне з сеткі, якую патаемна паставілі на мяне, *
бо Ты мая цвярдыня.

У рукі Твае аддаю я дух мой; *
Ты мяне адкупіў, Пане, Божа верны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 130 (129)
З глыбіні я клічу

Ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных (Мц 1, 21)

З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *
Пане, пачуй мой голас.

Няхай Твае вушы пачуюць *
голас маіх малітваў.

Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *
хто ж вытрывае, Пане?

Але ў Цябе прабачэнне, *
каб Цябе паважалі.

Спадзяюся на Пана, *
спадзяецца душа мая на Яго слова.

Душа мая чакае Пана *
больш, чым варта світання.

Больш, чым варта світання, *
няхай Ізраэль чакае Пана,

бо ў Пана міласэрнасць *
і шчодрае ў Яго адкупленне.

Ён адкупіць Ізраэль *
ад усіх беззаконняў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 26-27
Не грашыце, няхай сонца не заходзіць над вашым гневам. Не давайце месца д’яблу.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя. 

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, ціхі і пакорны, Ты даеш сваім паслядоўнікам салодкае ярмо і лёгкі цяжар. Прымі ласкава нашыя памкненні і справы гэтага дня і адары нас спакоем, каб мы маглі лепш Табе служыць. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Уладарка неба, усцешся, аллелюя.
Бо той, каго пад сэрцам насіла, аллелюя.
Уваскрос Ён, як прадказаў, аллелюя.
Богу за нас маліся, аллелюя.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com