Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

IV


Чацвер - 18 жніўня 2022
ХX звычайны тыдзень
ІV тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Станьце перад абліччам Пана / з радасным спевам.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Станьце перад абліччам Пана / з радасным спевам.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Станьце перад абліччам Пана / з радасным спевам.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Станьце перад абліччам Пана / з радасным спевам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Станьце перад абліччам Пана / з радасным спевам.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Шчодры Даўца прабачэння,
Распалі любоў у сэрцах,
Каб з правінаў нас абмыла
Твая ласка, міласэрнасць.

Мы блукаем ўсцяж у змроку,
Як няшчасныя выгнанцы,
Ты – святло для пацярпелых,
Будзь ратункам, адпачынкам.

Шчасце зведае хай сэрца,
Што Цябе ў жыцці шукае.
Вочы шчасце хай спазнаюць,
Што глядзяць на Цябе, Божа.

Той, хто думкамі ўзнёсся
Па-над марнасцю зямною,
Захапляецца ў здзіўленні,
Радасць маючы з Табою.

Выслухай нас, Божа мілы,
Разам з Сынам Тваім, з Духам,
Ты магутнаю правіцай
Светам ўсім спрадвек кіруеш. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Не іхняе плячо ўратавала іх, * але Твая правіца і святло Твайго аблічча.

Псальм 44 (43)
Бедствы народу

Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас (Рым 8, 37)

І (2-9)

Божа, мы чулі на свае вушы, †
нашыя айцы расказвалі нам *
аб справе, якую Ты здзейсніў у іхнія дні, у старадаўнія дні.

Сваёй рукой Ты прагнаў язычнікаў, а пасяліў іх. *
Ты знішчыў народы, а іх памножыў.

Бо не мячом сваім яны здабылі зямлю, *
і не іхняе плячо ўратавала іх,

але Твая правіца і Тваё плячо, †
і святло Твайго аблічча, *
бо Ты палюбіў іх.

Ты мой кароль, Божа, *
дык пашлі перамогу Якубу.

З Табою мы адаб’ём ворагаў нашых, *
у імя Тваё стопчам тых, хто паўстае супраць нас.

Бо не на свой лук я спадзяюся, *
і мой меч не ўратуе мяне,

але Ты ўратуеш нас ад ворагаў нашых *
і асароміш тых, хто ненавідзіць нас.

Мы кожны дзень ганарымся Богам *
і Тваё імя будзем праслаўляць заўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Не іхняе плячо ўратавала іх, * але Твая правіца і святло Твайго аблічча.

2 ант. Пан не будзе хаваць свайго аблічча ад вас, * калі навернецеся да Яго.

ІІ (10-17)

Аднак цяпер адкінуў Ты нас і пасароміў, *
і не выходзіш з нашымі войскамі.

Прымусіў нас уцякаць ад ворага, *
а ненавіснікі нашыя нас абкрадаюць.

Ты выдаў нас, нібы авечак, на зарэз *
і раскідаў сярод язычнікаў.

Прадаў народ свой за бясцэнак *
і не меў з гэтага карысці.

Ты аддаў нас на знявагу нашым суседзям, *
на асмяянне і пагарду тых, хто нас атачае.

Ты зрабіў нас прыказкаю для язычнікаў, *
і галавою ківаюць над намі народы.

Усцяж мая ганьба перада мною, *
і сорам пакрывае аблічча маё

ад голасу таго, хто мяне ганіць і зласловіць *
перад абліччам ворага і мсціўцы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан не будзе хаваць свайго аблічча ад вас, * калі навернецеся да Яго.

3 ант. Абудзіся, Пане, * і не адкідай нас назаўсёды.

ІІІ (18-27)

Усё гэта сустрэла нас, †
аднак мы не забылі пра Цябе *
і не парушылі Твайго запавету.

Не адвярнулася нашае сэрца, *
і нашы крокі не сышлі з Твайго шляху,

хоць Ты разбіў нас у месцы шакалаў *
і пакрыў нас смяротным ценем.

Калі б мы забылі імя нашага Бога *
і працягнулі далоні нашы да бога чужога,

ці ж Бог гэтага не выкрыў бы? *
Бо Ён ведае таямніцы сэрца.

З-за Цябе нас штодня забіваюць *
і лічаць авечкамі, прызначанымі на зарэз.

Абудзіся, чаму спіш Ты, Пане? *
Прачніся і не адкідай нас назаўсёды.

Чаму хаваеш Ты сваё аблічча *
і забываеш пра нашую нядолю і пра наш уціск.

Бо душа наша скінута ў пыл, *
і нутро нашае прыбіта да зямлі.

Паўстань, дапамажы нам *
і адкупі нас дзеля міласэрнасці сваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Абудзіся, Пане, * і не адкідай нас назаўсёды.

К. Пане, пакажы слугу свайму святло Твайго аблічча.
Н. Навучы мяне Тваім пастановам

Першае чытанне

Кніга прарока Ісаі 11, 1-16

Корань Есэя. Вяртанне рэшты Божага народу

Так кажа Пан: «Выйдзе парастак з пня Есэевага, і атожылак з яго каранёў прынясе плод; і спачне на ім Дух Пана, дух мудрасці і розуму, дух парады і мужнасці, дух пазнання і боязі Пана.

Напоўніцца бояззю Пана і будзе судзіць не з погляду сваіх вачэй, і не са слыху вушэй сваіх будзе асуджаць. Ён будзе судзіць убогіх паводле справядлівасці і прыгнечаным зямлі будзе выносіць справядлівы прысуд. Розгай сваіх вуснаў ударыць зямлю, і дыханнем сваіх вуснаў заб’е няправеднага. Справядлівасць будзе поясам на яго бёдрах, а вернасць – поясам на сцёгнах ягоных.

Тады воўк будзе жыць разам з ягнём, і леапард будзе ляжаць разам з казлянём. Цяля і малады леў, і вол будуць разам, а малы хлопчык будзе паганяць іх. Карова будзе пасвіцца разам з мядзведзіцай, і дзеці іх будуць ляжаць разам. Леў, як вол, будзе есці салому. Немаўля будзе гуляць над нарою аспіда, і дзіця працягне руку сваю да гнязда гадзюкі. Не будуць чыніць зла ані шкоды на ўсёй святой гары маёй, бо зямля будзе напоўнена пазнаннем Пана, як водамі напаўняецца мора.

У той дзень корань Есэя, які стане знакам для народаў, будуць шукаць язычнікі, і слаўным будзе месца ягонага адпачынку. У той дзень Пан зноў працягне сваю руку, каб выкупіць рэшту свайго народу, якая ацалела з Асірыі і з Егіпта, з Патраса, з Куша, з Элама, з Сінаара, з Хамата і з марскіх астравоў. Ён узнясе знак для народаў, збярэ выгнаннікаў Ізраэля і рассеяных з Юды збярэ з чатырох канцоў зямлі. Тады спыніцца зайздрасць Эфраіма, і ворагі Юды будуць знішчаны. Эфраім не будзе зайздросціць Юдзе, а Юда не будзе варагаваць з Эфраімам. І зваляцца на хрыбет філістымлянаў у бок мора, разам абрабуюць сыноў Усходу. Эдом і Мааб трапяць у іх рукі, а сыны Амона будуць іх падданымі. 

Пан асушыць заліў Егіпецкага мора і ўзмахне сваёй рукою над Ракой у сіле свайго тхнення і раздзеліць яе на сем патокаў, так што можна будзе перайсці яе ў сандалях. Так з’явіцца шлях для рэшты Яго народу, што ацалела ў Асірыі, падобна таму, які меў Ізраэль у дзень выйсця свайго з зямлі егіпецкай».

Рэспансорый Іс 55, 12; 11, 16

Н. Вы з радасцю пойдзеце, і ў супакоі павядуць вас. * Горы і ўзгоркі выбухнуць спевам перад вамі, а ўсе палявыя дрэвы будуць пляскаць у далоні.

К. Так з’явіцца шлях для рэшты Яго народу, што ацалела ў Асірыі, падобна таму, які меў Ізраэль у дзень выйсця свайго з зямлі егіпецкай. Н. Горы.

Другое чытанне

Трактат «Пра анёльскае прывітанне», Балдуіна Кантуарыйскага, біскупа 

(Tract. 7: PL 204, 477-478)

Выйдзе парастак з кораня Есэя

Да словаў Анёльскага прывітання, якімі штодня з пашанаю праслаўляем Найсвяцейшую Панну, мы прывыклі дадаваць: «і благаслаўлёны плод улоння Твайго». Гэтымі словамі адказала на прывітанне Марыі Альжбета, быццам бы паўтараючы заканчэнне Анёльскага прывітання: «Благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго» (Лк 1, 42). Пра гэты плод кажа Ісая: «У той дзень парастак Пана будзе хараством і славаю, і плод зямлі – гонарам і аздобаю» (Іс 4, 2). Хто ж гэты плод, калі не Святы Ізраэля, нашчадак Абрагама, парастак Пана, кветка з кораня Есэя, плод жыцця, у якім і мы маем удзел.

Сапраўды, благаслаўлёны ў насенні, благаслаўлёны ў парастку, благаслаўлёны ў кветцы, благаслаўлёны ў плодзе, благаслаўлёны ва ўдзячнасці і праслаўленні. Хрыстус, нашчадак Абрагама, стаў нашчадкам Давіда паводле цела.

Адзіны сярод людзей ёсць дасканалым ва ўсім; звыш меры атрымаў Духа Святога, каб толькі сам мог споўніць усё, што справядлівае. Яго справядлівасць шчодра праліваецца на ўсе народы згодна з тым, што напісана: «Як зямля дае сваю расліннасць, і як сад родзіць пасеянае ў ім, так Пан Бог учыніць, што ўзыдзе справядлівасць і слава перад усімі народамі» (Іс 61, 11). Гэта парастак справядлівасці, адораны благаслаўленнем і ўпрыгожаны кветкаю хвалы. Якой хвалы? Настолькі вялікай, наколькі можна сабе ўявіць. Больш за тое, такой вялікай, што ўвогуле нельга сабе ўявіць. Бо вырастае кветка з кораня Есэя. Як высока? Вышэй увогуле за ўсё, бо «Езус Хрыстус ёсць у хвале Бога Айца» (пар. Флп 2, 11). Яго цудоўная прыгажосць узносіцца аж да неба, каб парастак Пана атрымаў хвалу і ззянне, а плод зямлі – сваю прыгажосць.

Але якая ж нам карысць ад гэтага плоду? Што, акрамя благаслаўлення, прынесенага праз благаслаўлёны плод. Бо з гэтага насення, парастка, кветкі паходзіць благаслаўлёны плод і прыходзіць да нас. Спачатку быццам у насенні праз ласку прабачэння, затым быццам у парастку праз узрастанне ў справядлівасці, нарэшце, быццам у кветцы праз надзею і здабыванне хвалы. Гэты благаслаўлёны праз Бога плод з’яўляецца адначасова благаслаўлёным Богам, гэта значыць, што Бог праслаўлены ў Ім. Ён благаслаўлены таксама для нас, каб благаслаўлёныя Ім знайшлі ў Ім нашую хвалу. Бо згодна з абяцаннем, дадзеным Абрагаму, Бог даў Яму благаслаўленне для ўсіх народаў.

 

Рэспансорый Рым 15, 12; Пс 72 (71), 17а. 7а 

Н. З’явіцца корань Есэя і ўстане, каб валадарыць над народамі; на Яго будуць спадзявацца язычнікі; * імя Ягонае будзе трываць навекі.

К. У дні Ягоныя закрасуе справядлівасць і вялікі спакой. Н. Імя.

МАЛІТВА

Божа, Ты падрыхтаваў для тых, хто Цябе любіць, вялікае духоўнае багацце, напоўні нашыя сэрцы гарачаю любоўю да Цябе, каб мы ва ўсім і больш за ўсё Цябе любілі і атрымалі абяцаную спадчыну, якая большая за нашыя жаданні. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Калі ўзышло ўжо сонца,
З пакораю Бога просім,
Каб сёння нашы ўчынкі
Сцярог ласкава ад злога.

Няхай стрымае язык наш
Ад спрэчак, звадаў, папрокаў.
Няхай нашы вочы закрые,
Каб не глядзелі на марнасць.

Сэрцы хай чыстасць напоўніць
І захавае ад злосці.
Разважлівасць, мера ў ежы
Хай пыху цела стрымае.

Дык захавайма нявіннасць,
Каб славіць Бога ў вяселлі,
Калі дзень міне ўжо сёння,
А ноч зноў вернецца з цемрай.

Праславім Айца і Сына,
І Духа Святога таксама.
Няхай гучыць слава навекі
Сапраўднаму Богу Магуццяў. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Дазволь мне ўжо раніцай пачуць * пра Тваю міласэрнасць, Пане.

Псальм 143 (142), 1-11
Малітва ў нядолі

Чалавек апраўдваецца не ўчынкамі паводле Закону, а толькі вераю ў Езуса Хрыста (Гал 2, 16)

Пане, выслухай маю малітву, †
у сваёй вернасці пачуй мой енк, *
адкажы мне паводле сваёй справядлівасці.

Не ўваходзь на суд са слугою сваім, *
бо ніхто з жывых не апраўдаецца перад Табою.

Вораг пераследуе маю душу, *
топча на зямлі маё жыццё,

кідае мяне ў цемру, *
як памерлых назаўсёды.

Млее ўва мне мой дух, *
трывожыцца ўва мне маё сэрца.

Я памятаю даўнія дні, †
разважаю пра ўсе Твае чыны, *
раздумваю над справамі рук Тваіх.

Працягваю свае рукі да Цябе, *
душа мая прагне Цябе, як высахлая зямля.

Паспяшы адказаць мне, Пане, *
дух мой знемагае.

Не хавай свайго аблічча ад мяне, †
каб я не прыпадобніўся да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Дазволь мне ўжо раніцай пачуць †
пра Тваю міласэрнасць, *
бо я на Цябе спадзяюся.

Пакажы мне шлях, якім я павінен ісці, *
бо да Цябе я ўзношу сваю душу.

Вызвалі мяне, Пане, ад ворагаў маіх, *
бо я да Цябе ўцякаю.

Навучы мяне выконваць Тваю волю, *
бо Ты мой Бог.

Няхай Твой добры дух вядзе мяне *
па роўнай зямлі.

Дзеля імені твайго, Пане, ажыві мяне, †
паводле справядлівасці Тваёй *
выведзі маю душу з нядолі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Дазволь мне ўжо раніцай пачуць * пра Тваю міласэрнасць, Пане.

2 ант. Пан скіруе да Ерузалема * спакой, як раку.

Песня (Іс 66, 10-14а)
Суцяшэнне і радасць у святым горадзе

Вышні Ерузалем свабодны, ён – нашая маці (Гал 4, 26)

Радуйцеся разам з Ерузалемам і весяліцеся ў ім *
усе, хто любіць яго.

Радасна весяліцеся разам з ім *
усе, хто плакаў над ім,

каб вы насыціліся ўдосталь *
ягоным суцяшэннем,

каб вы карміліся і перапаўняліся асалодай *
ягонай славы.

Бо так кажа Пан: †
«Вось Я скірую да яго спакой, як раку, *
і хвалу народаў, як паўнаводны паток.

Вас будуць карміць і насіць на руках, *
і на каленях будуць песціць вас.

Як кагосьці суцяшае маці, †
так Я буду суцяшаць вас, – *
і атрымаеце суцяшэнне ў Ерузалеме.

Убачыце – і ўсцешыцца вашае сэрца, *
і косткі вашы расквітнеюць, як трава».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан скіруе да Ерузалема * спакой, як раку.

3 ант. Прыемна праслаўляць * Бога нашага.

Псальм 147, 1-11 (146)
Магутнасць і дабрыня Бога

Цябе, Бога, хвалім; Цябе, Пане, праслаўляем

Хваліце Пана, †
бо прыемна праслаўляць Бога нашага, *
бо прыемна спяваць Яму песню хвалы.

Пан будуе Ерузалем, *
збірае выгнаннікаў Ізраэля.

Ён лечыць скрушаныя сэрцы *
і перавязвае іх раны.

Ён падлічвае колькасць зорак *
і кожную называе па імені.

Вялікі наш Пан і вялікая моц Ягоная, *
і мудрасць Ягоная невымерная.

Пакорных Пан падымае, *
а бязбожных паніжае да зямлі.

Адкажыце Пану песняй падзякі, *
зайграйце нашаму Богу на гуслях.

Ён засцілае хмарамі неба, †
рыхтуе дождж для зямлі, *
загадвае траве расці на пагорках.

Дае жывёлам іх корм *
і птушанятам крука тое, аб чым просяць.

Яго не цешыць сіла каня, *
Ён не мае ўпадабання ў сцёгнах мужа.

Пан прыхільны да тых, хто Яго баіцца *
і хто чакае Ягонай ласкі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Прыемна праслаўляць * Бога нашага.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 8, 18-21
Цярпенні цяперашняга часу нягодныя той славы, якая павінна выявіцца ў нас. Стварэнне ж з надзеяй чакае адкрыцця сыноў Божых, бо стварэнне падпарадкавалася марнасці не добраахвотна, але праз таго, хто падпарадкаваў яго, у надзеі, што і само стварэнне вызвалена будзе з няволі тлення дзеля свабоды хвалы дзяцей Божых.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Разважаю пра Цябе, Пане, * у начную варту.
Н. Разважаю пра Цябе, Пане, * у начную варту.
К. Бо Ты стаў маёй дапамогай.
Н. У начную варту.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Разважаю пра Цябе, Пане, * у начную варту.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Дай народу Твайму, Пане, пазнаць збаўленне * і адпусці нам нашыя грахі.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Дай народу Твайму, Пане, пазнаць збаўленне * і адпусці нам нашыя грахі.

ПРОСЬБЫ

Звернемся да Бога, які дае збаўленне свайму народу:
Пане, Ты наша жыццё.

Благаслаўлёны Ты, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які паводле сваёй міласэрнасці адрадзіў нас у жывой надзеі
праз уваскрасенне Езуса Хрыста.

Ты аднавіў у Хрысце чалавека, створанага Табою паводле Твайго вобраза,
прыпадобні нас да вобраза свайго Сына.

У нашыя сэрцы, зраненыя зайздрасцю і нянавісцю,
улі любоў, дадзеную Духам Святым.

Дай працу працаўнікам, хлеб галодным, радасць церпячым,
усім людзям – ласку і збаўленне.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, дай нам глыбокае пазнанне Твайго збаўлення, каб мы, вызваліўшыся ад рукі нашых ворагаў, без боязі верна Табе служылі ва ўсе дні нашага жыцця. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Калі любіце Мяне, * будзеце захоўваць Мае запаведзі, – / кажа Пан.

Псальм 119 (118), 153-160
XХ (Рэш)

Паглядзі на нядолю маю і выбаві мяне, *
бо я не забыў пра Твой закон.

Рассудзі маю справу і збаў мяне, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Далёка ад грэшнікаў выратаванне, *
бо яны не шукаюць Тваіх пастановаў.

Вялікая Твая міласэрнасць, Пане, *
паводле наказаў сваіх ажыві мяне.

Шмат хто пераследуе мяне і ўціскае, *
але я не адхіляюся ад Тваіх сведчанняў.

Бачыў здраднікаў я і адчуваў агіду, *
бо не захоўваюць яны Твайго слова.

Глядзі, як я палюбіў Твае наказы; *
Пане, ажыві мяне паводле міласэрнасці сваёй.

Падстава слова Твайго – праўда, *
і вечныя ўсе суды справядлівасці Тваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Калі любіце Мяне, * будзеце захоўваць Мае запаведзі, – / кажа Пан.

2 ант. Благаславіць цябе Пан, – * і ты ўбачыш спакой ва ўсе дні жыцця свайго.

Псальм 128 (127)
Божае благаслаўленне дому

«Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна», гэта значыць з Касцёла свайго (Арнобій)

Шчаслівы кожны, хто баіцца Пана, *
хто ходзіць Ягонымі шляхамі.

Плён працы рук сваіх будзеш спажываць, *
будзеш шчаслівы і добра табе будзе.

Жонка твая, як урадлівая вінаградная лаза *
ў сценах дому твайго.

Сыны твае, як аліўкавыя парасткі, *
вакол стала твайго.

Вось так будзе благаслаўлёны чалавек, *
які баіцца Пана.

Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна, – †
і ты ўбачыш дабрабыт Ерузалема *
ва ўсе дні жыцця свайго.

Убачыш патомства сыноў сваіх. *
Спакой над Ізраэлем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Благаславіць цябе Пан, – * і ты ўбачыш спакой ва ўсе дні жыцця свайго.

3 ант. Пан прагнаў * ворагаў тваіх ад цябе.

Псальм 129 (128)
Новая надзея прыгнечанага народу

Касцёл гаворыць пра свае цярпенні (св. Аўгустын)

Часта прыгняталі мяне з маладосці маёй, – *
можа сказаць Ізраэль, –

часта ўціскалі мяне з маладосці маёй, *
аднак не здолелі знішчыць мяне.

На спіне маёй аратыя аралі, *
парабілі доўгія барозны.

Але справядлівы Пан *
паразрываў путы грэшнікаў.

Няхай будуць асаромленыя і адступяць *
усе, хто ненавідзіць Сіён.

Няхай стануць падобнымі да травы на даху, *
якая высыхае перад тым, як яе вырвуць.

Касец не напоўніць ёй сваёй далоні, *
і той, хто вяжа снапы, сваёй рукі.

І не скажуць праходзячыя міма: †
«Благаслаўленне Пана над вамі, *
благаслаўляем вас імем Пана».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пан прагнаў * ворагаў тваіх ад цябе.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Ян 3, 23-24
Запаведзь Яго такая, каб мы верылі ў імя Сына Ягонага Езуса Хрыста і любілі адзін аднаго, як Ён загадаў нам. І хто захоўвае запаведзі Ягоныя, той жыве ў Ім, а Ён у ім. І па Духу, якога даў нам, мы даведваемся, што Ён жыве ў нас.

К. Пане, умацуй справядлівага.
Н. Ты, Божа, ведаеш думкі і сэрцы.

МАЛІТВА

Божа, а трэцяй гадзіне Ты спаслаў Духа Святога на Апосталаў, якія маліліся, дазволь нам сёння ўдзельнічаць у Яго ласках. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Калі любіце Мяне, * будзеце захоўваць Мае запаведзі, – / кажа Пан.

Псальм 119 (118), 153-160
XХ (Рэш)

Паглядзі на нядолю маю і выбаві мяне, *
бо я не забыў пра Твой закон.

Рассудзі маю справу і збаў мяне, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Далёка ад грэшнікаў выратаванне, *
бо яны не шукаюць Тваіх пастановаў.

Вялікая Твая міласэрнасць, Пане, *
паводле наказаў сваіх ажыві мяне.

Шмат хто пераследуе мяне і ўціскае, *
але я не адхіляюся ад Тваіх сведчанняў.

Бачыў здраднікаў я і адчуваў агіду, *
бо не захоўваюць яны Твайго слова.

Глядзі, як я палюбіў Твае наказы; *
Пане, ажыві мяне паводле міласэрнасці сваёй.

Падстава слова Твайго – праўда, *
і вечныя ўсе суды справядлівасці Тваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Калі любіце Мяне, * будзеце захоўваць Мае запаведзі, – / кажа Пан.

2 ант. Благаславіць цябе Пан, – * і ты ўбачыш спакой ва ўсе дні жыцця свайго.

Псальм 128 (127)
Божае благаслаўленне дому

«Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна», гэта значыць з Касцёла свайго (Арнобій)

Шчаслівы кожны, хто баіцца Пана, *
хто ходзіць Ягонымі шляхамі.

Плён працы рук сваіх будзеш спажываць, *
будзеш шчаслівы і добра табе будзе.

Жонка твая, як урадлівая вінаградная лаза *
ў сценах дому твайго.

Сыны твае, як аліўкавыя парасткі, *
вакол стала твайго.

Вось так будзе благаслаўлёны чалавек, *
які баіцца Пана.

Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна, – †
і ты ўбачыш дабрабыт Ерузалема *
ва ўсе дні жыцця свайго.

Убачыш патомства сыноў сваіх. *
Спакой над Ізраэлем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Благаславіць цябе Пан, – * і ты ўбачыш спакой ва ўсе дні жыцця свайго.

3 ант. Пан прагнаў * ворагаў тваіх ад цябе.

Псальм 129 (128)
Новая надзея прыгнечанага народу

Касцёл гаворыць пра свае цярпенні (св. Аўгустын)

Часта прыгняталі мяне з маладосці маёй, – *
можа сказаць Ізраэль, –

часта ўціскалі мяне з маладосці маёй, *
аднак не здолелі знішчыць мяне.

На спіне маёй аратыя аралі, *
парабілі доўгія барозны.

Але справядлівы Пан *
паразрываў путы грэшнікаў.

Няхай будуць асаромленыя і адступяць *
усе, хто ненавідзіць Сіён.

Няхай стануць падобнымі да травы на даху, *
якая высыхае перад тым, як яе вырвуць.

Касец не напоўніць ёй сваёй далоні, *
і той, хто вяжа снапы, сваёй рукі.

І не скажуць праходзячыя міма: †
«Благаслаўленне Пана над вамі, *
благаслаўляем вас імем Пана».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пан прагнаў * ворагаў тваіх ад цябе.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 1, 1-2
Любіце справядлівасць тыя, хто судзіць зямлю, разважайце пра Пана ў дабрыні і ў прастаце сэрца шукайце Яго. Бо знаходзяць Яго тыя, хто не выпрабоўвае Яго, і аб’яўляецца Ён тым, хто не зняверыўся ў Ім.

К. Спадзявайся на Пана і чыні дабро.
Н. Жыві на зямлі і захоўвай вернасць.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, у Табе няма ні цемры, ні змяркання. Азары нас Тваім святлом, каб мы, асветленыя Тваім словам, ішлі да Цябе са шчырым і верным сэрцам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Калі любіце Мяне, * будзеце захоўваць Мае запаведзі, – / кажа Пан.

Псальм 119 (118), 153-160
XХ (Рэш)

Паглядзі на нядолю маю і выбаві мяне, *
бо я не забыў пра Твой закон.

Рассудзі маю справу і збаў мяне, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Далёка ад грэшнікаў выратаванне, *
бо яны не шукаюць Тваіх пастановаў.

Вялікая Твая міласэрнасць, Пане, *
паводле наказаў сваіх ажыві мяне.

Шмат хто пераследуе мяне і ўціскае, *
але я не адхіляюся ад Тваіх сведчанняў.

Бачыў здраднікаў я і адчуваў агіду, *
бо не захоўваюць яны Твайго слова.

Глядзі, як я палюбіў Твае наказы; *
Пане, ажыві мяне паводле міласэрнасці сваёй.

Падстава слова Твайго – праўда, *
і вечныя ўсе суды справядлівасці Тваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Калі любіце Мяне, * будзеце захоўваць Мае запаведзі, – / кажа Пан.

2 ант. Благаславіць цябе Пан, – * і ты ўбачыш спакой ва ўсе дні жыцця свайго.

Псальм 128 (127)
Божае благаслаўленне дому

«Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна», гэта значыць з Касцёла свайго (Арнобій)

Шчаслівы кожны, хто баіцца Пана, *
хто ходзіць Ягонымі шляхамі.

Плён працы рук сваіх будзеш спажываць, *
будзеш шчаслівы і добра табе будзе.

Жонка твая, як урадлівая вінаградная лаза *
ў сценах дому твайго.

Сыны твае, як аліўкавыя парасткі, *
вакол стала твайго.

Вось так будзе благаслаўлёны чалавек, *
які баіцца Пана.

Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна, – †
і ты ўбачыш дабрабыт Ерузалема *
ва ўсе дні жыцця свайго.

Убачыш патомства сыноў сваіх. *
Спакой над Ізраэлем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Благаславіць цябе Пан, – * і ты ўбачыш спакой ва ўсе дні жыцця свайго.

3 ант. Пан прагнаў * ворагаў тваіх ад цябе.

Псальм 129 (128)
Новая надзея прыгнечанага народу

Касцёл гаворыць пра свае цярпенні (св. Аўгустын)

Часта прыгняталі мяне з маладосці маёй, – *
можа сказаць Ізраэль, –

часта ўціскалі мяне з маладосці маёй, *
аднак не здолелі знішчыць мяне.

На спіне маёй аратыя аралі, *
парабілі доўгія барозны.

Але справядлівы Пан *
паразрываў путы грэшнікаў.

Няхай будуць асаромленыя і адступяць *
усе, хто ненавідзіць Сіён.

Няхай стануць падобнымі да травы на даху, *
якая высыхае перад тым, як яе вырвуць.

Касец не напоўніць ёй сваёй далоні, *
і той, хто вяжа снапы, сваёй рукі.

І не скажуць праходзячыя міма: †
«Благаслаўленне Пана над вамі, *
благаслаўляем вас імем Пана».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пан прагнаў * ворагаў тваіх ад цябе.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 12, 1b-2
Скінем з сябе ўсялякі цяжар і грэх, які лёгка аблытвае нас, і будзем цярпліва бегчы ў прызначаным для нас змаганні, гледзячы на Езуса, пачынальніка і завяршальніка веры. Замест радасці, што была перад Ім, Ён, не зважаючы на ганьбу, выцерпеў крыж і сеў праваруч Божага трона.

К. Душа мая, спадзяецца на Пана.
Н. Душа мая давярае Яго слову.

МАЛІТВА

Божа, выслухай нашыя малітвы; дапамажы нам наследаваць прыклад цярплівасці Твайго Сына і навучы нас спакойна пераадольваць усялякія перашкоды. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Ты святлом агністым
Дзень стварыў у бляску новы,
А цяпер, як ноч прыходзіць,
Выслухай малітвы нашы.

Вечар сонца ўжо змушае
Больш да захаду схіліцца,
І яно паводле права
Свет у цемры пакідае.

Пане Божа ўсемагутны,
Стомленых цяжарам працы,
Просьбы слуг прымі пакорных,
Барані ад цемры ночы.

Хай не паддаецца розум
Панаванню цёмнай ночы.
Адары нас жывой ласкай,
І святлом сваім напоўні.

Божа, Ойча міласэрны,
Учыні нам гэта, просім,
Які разам з сваім Сынам,
З Духам валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан – міласэрнасць мая і прыбежышча маё, * на Яго спадзяюся.

Псальм 144 (143)
Малітва аб перамозе і спакоі

Ягоныя рукі былі прывучаны да вайны, таму што Ён перамог зло. «Бо Я, – кажа, – перамог свет» (св. Гілярый)

І (1-8)

Благаслаўлёны Пан, мая цвярдыня, †
Ён рукі мае прывучае да змагання, *
а пальцы мае – да вайны.

Ён – міласэрнасць мая і абарона, *
прыбежышча маё і мой вызваліцель.

Ён шчыт мой, я на Яго спадзяюся, *
Ён робіць мой народ падданым мне.

Пане, чым ёсць чалавек, *
што Ты клапоцішся аб ім?

Чым сын чалавечы, *
што Ты думаеш пра яго?

Чалавек падобны да подыху, *
ягоныя дні – як цень, што мінае.

Пане, нахілі свае нябёсы і сыдзі, *
дакраніся да гор, няхай яны задымяць.

Заблішчы маланкай і рассей іх, *
пашлі стрэлы свае і знішчы іх.

Працягні свае рукі з вышыняў, †
збаў мяне і ўратуй *
ад вялікіх водаў, ад рук чужаземцаў,

вусны якіх гавораць ілжыва, *
а правіца іх – правіца падману.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан – міласэрнасць мая і прыбежышча маё, * на Яго спадзяюся.

2 ант. Шчаслівы народ, * Богам якога ёсць Пан.

ІІ (9-15)

Божа, новую песню Табе заспяваю, *
на дзесяціструннай арфе заспяваю Табе.

Ты даеш перамогу каралям, *
Ты ўратаваў слугу свайго Давіда ад мяча ліхога.

Вырві мяне і ўратуй з рукі чужаземцаў, †
вусны якіх гавораць марнае, *
а правіца іх – правіца падману.

Няхай сыны нашыя будуць, як расліны, *
што разрасліся ў маладосці сваёй,

а дочкі нашы – як вуглавыя калоны, *
выразаныя на ўзор калонаў святыні.

Няхай будуць поўныя нашыя засекі *
і багатыя на ўсялякія плады.

Авечкі нашыя няхай множацца тысячамі, *
няхай разрастаюцца ў безліч на нашых палетках.

Няхай валы нашыя будуць сытыя, †
няхай не будзе ні шкоды, ні страты, *
ні нараканняў на вуліцах нашых.

Шчаслівы народ, якому так шчасціць. *
Шчаслівы народ, Богам якога ёсць Пан.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Шчаслівы народ, * Богам якога ёсць Пан.

3 ант. Цяпер настала збаўленне * і валадаранне Бога нашага.

Песня (Ап 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Божы Суд

Дзякуем Табе, *
Пане Божа ўсемагутны,

які ёсць і які быў, *
бо Ты прыняў сваю вялікую моц і запанаваў.

І разгневаліся народы, †
і прыйшоў Твой гнеў *
і час суда над памерлымі,

каб даць узнагароду слугам Тваім, прарокам і святым, †
і тым, хто баіцца Твайго імя, малым і вялікім, *
і знішчыць тых, хто знішчае зямлю.

Цяпер настала збаўленне і сіла, †
і валадаранне Бога нашага, *
і ўлада Памазаніка Ягонага;

бо скінуты абвінаваўца братоў нашых, †
які дзень і ноч абвінавачваў іх *
перад Богам нашым.

І яны перамаглі яго дзякуючы крыві Баранка *
і дзякуючы слову сведчання свайго;

і не палюбілі жыцця свайго *
аж да смерці.

Таму радуйцеся, нябёсы *
і ўсе, хто насяляе іх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Цяпер настала збаўленне * і валадаранне Бога нашага.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Клс 1, 23
Непарушна і цвёрда трывайце ў веры і не дайце адвесці сябе ад надзеі Евангелля, якое пачулі і якое было абвешчана ўсяму стварэнню пад небам.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан – пастыр мой, * ні ў чым не буду мець нястачы.
Н. Пан – пастыр мой, * ні ў чым не буду мець нястачы.
К. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах.
Н. Ні ў чым не буду мець нястачы.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан – пастыр мой, * ні ў чым не буду мець нястачы.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Тых, хто прагне справядлівасці, * Пан насыціў дабром.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Тых, хто прагне справядлівасці, * Пан насыціў дабром.

ПРОСЬБЫ

Да Хрыста, які ёсць святлом народаў і радасцю ўсіх жывых, узнясём нашыя малітвы:
Пане, адары нас святлом, спакоем і збаўленнем.

Непагаснае святло і слова Айца, Ты прыйшоў збавіць усіх людзей,
кіруй катэхумэнамі Твайго Касцёла, каб яны былі асвячаны ў Табе.

Даруй нашыя правіны,
бо вялікая Твая міласэрнасць.

Ты пажадаў, каб чалавек сваім розумам пазнаваў таямніцы прыроды і валодаў светам,
учыні, каб чалавечыя веды і мастацтва служылі Тваёй славе і агульнаму дабру.

Клапаціся пра тых, хто служыць сваім братам,
няхай яны свабодна і без перашкодаў здзяйсняюць сваё служэнне.

Пане, Ты адкрываеш і ніхто не можа закрыць,
прымі да свайго святла тых, хто памёр у надзеі на ўваскрашэнне.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, прымі нашую вячэрнюю малітву і дапамажы нам наследаваць Твайго Сына, каб мы прынеслі плён нашых добрых спраў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

Псальм 16 (15)
Пан – частка спадчыны маёй

Бог уваскрасіў Езуса, вызваліўшы ад мукаў смерці (Дз 2, 24)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 23
Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь дух ваш, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсце Пана нашага Езуса Хрыста.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане наш Божа, атулі нас, змучаных працай гэтага дня, спакойным сном, каб узмоцненыя Тваёй ласкай, мы заўсёды былі адданыя Табе целам і духам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com