Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

IV


Чацвер - 28 кастрычніка 2021
СВ. СЫМОНА І ЮДЫ ТАДЭВУША, АПОСТАЛАЎ
Свята

Імя Сымон згадана адзінаццатым у спісе Апосталаў. Пра яго вядома толькі, што зваўся ён яшчэ Кананіт або Зелот. Юда, называны таксама Тадэвушам, быў тым апосталам, які падчас Апошняй Вячэры спытаў у Хрыста: «Пане, як сталася, што Ты хочаш аб’явіцца нам, а не свету?» (Ян 14, 22).ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій) 

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Слава вам, князі святыя
Каралеўскага палаца;
Езус сам падрыхтаваў вас
Абвяшчаць збаўленне свету.

Вы – каштоўныя каменні,
Наймацнейшыя падмуркі
Вечнага Ерузалема,
Што святлом Баранка ззяе.

І Касцёл – нявеста Пана,
Сёння вам хвалу узносіць
За цудоўную навуку
І крывёю асвячэнне.

А калі ўжо Збаўца прыйдзе
І аб’явіцца у славе,
Вы ўсе сядзеце з Ім разам,
Каб судзіць людскія чыны.

Дык няхай малітва ваша
Умацоўвае няспынна,
Каб зярняты вашай працы
Заквітнелі ў нябёсах.

Будзь хвала Айцу ў нябёсах
І Хрысту, які ўчыніў вас
Вестунамі Божай Праўды
І напоўніў сілай Духа. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Па ўсёй зямлі разыходзіцца іх голас, * і да межаў сусвету – словы іхнія.

Псальм 19 (18), 2-7

Нябёсы абвяшчаюць Божую славу, *
пра справу рук Яго расказвае небасхіл.

Дзень дню апавядае слова, *
ноч ночы адкрывае веды.

Няма мовы, і няма слоў, *
але чуецца іх голас.

Па ўсёй зямлі разыходзіцца іх голас, †
і да межаў сусвету – словы іхнія; *
для сонца там шацёр у іх.

Як малады, яно выходзіць †
са свайго шлюбнага пакоя, *
радуецца, быццам асілак, які збіраецца бегчы.

Яно ўзыходзіць на адным краі неба, †
і бег ягоны – аж да другога краю, *
і нішто не схаваецца ад ягонага жару.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Па ўсёй зямлі разыходзіцца іх голас, * і да межаў сусвету – словы іхнія.

2 ант. Яны абвяшчалі справу Бога * і зразумелі Яго ўчынкі.

Псальм 64 (63)

Пачуй, Божа, мой голас, калі я скарджуся; *
беражы маё жыццё ад страху перад ворагам.

Схавай мяне ад зграі злачынцаў, *
ад натоўпу тых, хто чыніць беззаконне.

Навастрылі, як меч, свае языкі, †
пусцілі, як стрэлы, свае атрутныя словы, *
каб страляць з засады ў нявіннага.

Яны страляюць у яго нечакана і не баяцца, *
цвёрда трымаюцца злой задумы.

Змаўляюцца тайна паставіць пасткі, *
кажучы: «Хто нас убачыць?»

Яны задумваюць несправядлівасць, *
дасканала абдумваюць яе.

Неспасцігальныя нутро кожнага чалавека *
і ягонае сэрца.

Але Бог пусціць у іх стралою, – †
і яны нечакана паранены будуць, *
язык іхні прывядзе іх да ўпадку.

Кожны, хто іх убачыць, затрасе галавою, *
і ўсе людзі будуць іх баяцца.

Яны абвесцяць справу Бога *
і зразумеюць Яго ўчынкі.

А справядлівы ўзрадуецца ў Пану †
і будзе шукаць прыбежышча ў Ім, *
і праславяцца ўсе праведныя сэрцам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Яны абвяшчалі справу Бога * і зразумелі Яго ўчынкі.

3 ант. Яны абвяшчаюць Яго справядлівасць, * і ўсе народы бачаць Ягоную славу.

Псальм 97 (96)

Пан валадарыць! Няхай радуецца зямля, *
няхай весяляцца шматлікія выспы.

Воблака і цемра вакол Яго, *
справядлівасць і права – аснова Ягонага трона.

Агонь ідзе перад Ім *
і паглынае навокал ворагаў Ягоных.

Маланкі Ягоныя асвятляюць сусвет, *
зямля бачыць і дрыжыць.

Горы, як воск, растопяцца перад абліччам Пана, *
перад абліччам Пана ўсёй зямлі.

Нябёсы абвяшчаюць Яго справядлівасць, *
і ўсе народы бачаць Ягоную славу.

Няхай сорам спазнаюць усе, хто служыць ідалам, †
хто хваліцца бажкамі. *
Пакланіцеся Яму, усе багі.

Сіён чуе і весяліцца, *
і радуюцца дочкі Юды прысудам Тваім, Пане.

Бо Ты, Пане, найвышэйшы на ўсёй зямлі, *
вельмі ўзвялічаны над усімі багамі.

Пан любіць тых, хто зло ненавідзіць, †
Ён сцеражэ жыццё сваіх верных, *
з рук грэшнікаў ратуе іх.

Святло ззяе для справядлівага, *
і радасць – для праведных сэрцам.

Радуйцеся, справядлівыя, у Пану *
і дзякуйце на ўспамін Ягонай святасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Яны абвяшчаюць Яго справядлівасць, * і ўсе народы бачаць Ягоную славу.

К. Апосталы абвяшчалі хвалу і магутнасць Пана.
Н. І цуды, якія Ён учыніў.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Першае пасланне св. апостала Паўла да Карынцянаў 1, 18 – 2, 5

Апосталы абвяшчаюць крыж

Браты: Для тых, хто гіне, слова аб крыжы – гэта глупства, але для нас, якія збаўляемся, – гэта моц Божая.

Бо напісана: «Я знішчу мудрасць мудрацоў і адкіну розум разумных. Дзе мудрэц? Дзе кніжнік? Дзе даследчык гэтага веку? Ці не ператварыў Бог мудрасці свету ў глупства?»

Паколькі свет сваёю мудрасцю не пазнаў Бога ў мудрасці Божай, спадабалася Богу праз глупства прапаведавання збавіць веруючых. Бо юдэі патрабуюць знакаў, а грэкі шукаюць мудрасці. Мы ж абвяшчаем Хрыста ўкрыжаванага, які для юдэяў – прычына ўпадку, для язычнікаў – глупства, а для тых, хто пакліканы, і юдэяў, і грэкаў, Ён – Хрыстус, Божая моц і Божая мудрасць. Бо неразумнае ў Бога разумнейшае за людзей, а слабое ў Бога мацнейшае за людзей.

Паглядзіце, браты, на пакліканне вашае. Няшмат сярод вас мудрых паводле цела, няшмат моц­ных, няшмат высакародных.

Але Бог выбраў неразумнае свету, каб асароміць мудрых, і слабое свету выбраў Бог, каб асароміць моцных, і бязроднае свету, і пагарджанае, і тое, чаго няма выбраў Бог, каб знішчыць існае, каб ніякае цела не выхвалялася перад Богам.

Праз Яго і вы існуеце ў Хрысце Езусе, які стаў для нас мудрасцю ад Бога, і справядлівасцю, і пасвячэннем, і адкупленнем, каб было, як напісана: «Хто хваліцца, няхай хваліцца ў Пану».

Калі я прыйшоў да вас, браты, я не прыйшоў абвяшчаць вам сведчанне Божае ўзнёслым словам ці мудрасцю. Бо я вырашыў не ведаць нічога між вас, апроч Езуса Хрыста, і то ўкрыжаванага.

І я стаў перад вамі ў слабасці, і ў страху, і ў вялікім трымценні. А слова маё і прапаведаванне маё не ў пераканаўчых словах мудрасці, а ў праяўленні духа і сілы, каб вера вашая абапіралася не на чалавечай мудрасці, а на моцы Божай.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Мц 10, 18. 19-20
Н. Калі ж вас паставяць перад каралямі і кіраўнікамі, не турбуйцеся, як або што сказаць, * бо дадзена будзе вам у тую гадзіну пазнаць, што сказаць.
К. Бо не вы будзеце гаварыць, а Дух Айца вашага гаварыць будзе ў вас.
Н. Бо дадзена будзе вам у тую гадзіну пазнаць, што сказаць.

Другое чытанне

«Каментарый да Евангелля паводле Яна» св. Кірыла Александрыйскага, біскупа

(Lib. 12, 1: PG 74, 707-710) 

Як Мяне паслаў Айцец, так і Я пасылаю вас

Наш Пан, Езус Хрыстус, устанавіў для свету двух правадыроў, настаўнікаў і распарадчыкаў сваіх Божых таямніцаў. Даручыў ім свяціць, як паходня, і асвятляць не толькі краіну габрэяў, але кожную іншую, якая знаходзіцца пад небам, усіх людзей, што жывуць па ўсёй зямлі. Таму Пісанне справядліва кажа: «Ніхто сам не бярэ сабе гэтага гонару, апроч пакліканага Богам» (Гбр 5, 4). Сапраўды, наш Пан, Езус Хрыстус, паклікаў сваіх вучняў перш за многіх іншых да гэтага ўзнёслага апостальскага служэння.

Святыя Апосталы сталі калонамі і падмацаваннем праўды. Хрыстус сцвярджае, што паслаў іх, як і сам быў пасланы Айцом. Гэтымі словамі паказвае годнасць апостальскага служэння і непараўнальную хвалу даручанай ім улады. Адначасова ўказвае – як бачна – спосаб выканання гэтай паслугі. 

Паколькі палічыў сваім абавязкам паслаць вучняў, падобна як Айцец паслаў Яго, неабходна было, каб тыя, хто павінен быў стаць наступнікам, ведалі, дзеля чаго Айцец паслаў Сына. Вось чаму Ён шмат разоў тлумачыў нам сутнасць свайго паслання: «Я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў» (Мц 9, 13). У іншым месцы: «Я сыйшоў з неба не для таго, каб чыніць сваю волю, але волю таго, хто Мяне паслаў» (Ян 6, 38). І яшчэ: «Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго» (Ян 3, 17).

У некалькіх словах заключыў сутнасць апостальскага служэння, кажучы, што пасылае іх так, як Яго паслаў Айцец, каб яны ведалі, што іх заданне – заклікаць грэшнікаў да навяртання, аздараўляць хворых целам і душою, не шукаць у паслузе выканання сваёй волі, але волі таго, хто іх паслаў, і, урэшце, збаўляць свет па меры таго, як ён прыме вучэнне Хрыста. З якім вялікім клопатам Апосталы імкнуліся гэта ўсё выконваць, можна даведацца, прачытаўшы Дзеі Апосталў ці пасланні св. Паўла.

 

Рэспансорый Ян 15, 16. 8 

Н. Не вы Мяне выбралі, але Я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, * і каб плён ваш трываў.

К. Гэтым будзе ўслаўлены Айцец Мой, калі вы прынясеце багаты плён. Н. І каб.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты прывёў нас да пазнання свайго імя дзякуючы навуцы святых Апосталаў, праз заступніцтва святых Сымона і Юды ўчыні, каб Твой Касцёл няспынна павялічваўся і нёс святло веры ўсім народам. Праз Пана нашага.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Вас, Апосталы Хрыстовы,
Гімнам сёння праслаўляем.
Ласкі дар вы атрымалі,
Плён паклікання святога.

Ты, Сымоне, прагнуў неба,
За Хрыстом пайшоў адважна,
Абвяшчаў Яго няспынна,
Поўны моцы ў кожным слове. 

Юда, верны вучань Пана,
Брат Хрыстовы, блізкі сябра,
Вернікаў сваім пасланнем
Жыць вучыў у святле праўды.

Не змагла вас смерць спалохаць,
Кроў праліць былі гатовы,
Каб ахвярай стаць для Бога,
Сведчыць пра Хрыста жывога.

Мужныя вызнаўцы Пана,
Прыклад ваш хай заахвоціць
Скарбы веры непахісна
Берагчы ад злых нападаў. 

Будзь хвала Айцу навекі,
Сыну, а таксама Духу,
Хай дар радасці нябеснай
Стане нашай асалодай. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Вось запаведзь Мая, * каб вы любілі адзін аднаго, / як Я палюбіў вас.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Вось запаведзь Мая, * каб вы любілі адзін аднаго, / як Я палюбіў вас.

2 ант. Ніхто не мае большай любові за тую, * калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Ніхто не мае большай любові за тую, * калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх.

3 ант. Вы сябры Мае, калі робіце тое, * што Я наказваю вам, – / кажа Пан.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Вы сябры Мае, калі робіце тое, * што Я наказваю вам, – / кажа Пан.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 2, 19-22
Таму вы ўжо не чужыя і не прыхадні, але суграмадзяне святых і дамачадцы Бога, умацаваныя на падмурку апосталаў і прарокаў, дзе сам Езус Хрыстус з’яўляецца вуглавым каменем, на якім кожны складзены разам будынак вырастае як святая ў Пану святыня. У ёй і вы разам будуецеся Духам, каб быць жыллём Бога.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Ты ўстановіш іх валадарамі * па ўсёй зямлі.
Н. Ты ўстановіш іх валадарамі * па ўсёй зямлі.
К. Яны будуць помніць пра імя Тваё, Пане.
Н. Па ўсёй зямлі.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Ты ўстановіш іх валадарамі * па ўсёй зямлі.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: На падмурках святога горада Ерузалема * напісаны імёны дванаццаці Апосталаў Баранка. / І светач горада – Баранак.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: На падмурках святога горада Ерузалема * напісаны імёны дванаццаці Апосталаў Баранка. / І светач горада – Баранак.

ПРОСЬБЫ

Умілаваныя, маючы нябесную спадчыну ад Апосталаў, падзякуем Айцу нашаму за ўсе Ягоныя дары, усклікаючы:
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

Хвала Табе, Пане, за гасціну Цела і Крыві, перададзеную нам ад Апосталаў,
 якая нас аднаўляе і жывіць.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

За гасціну Твайго слова, прыгатаваную нам Апосталамі,
 якая дае нам святло і радасць.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

За Твой святы Касцёл, пабудаваны на Апосталах,
 які злучае нас у адно.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

За купель хросту і пакаяння, даручаную Апосталам,
 якая абмывае нас ад усіх грахоў.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты прывёў нас да пазнання свайго імя дзякуючы навуцы святых Апосталаў, праз заступніцтва святых Сымона і Юды ўчыні, каб Твой Касцёл няспынна павялічваўся і нёс святло веры ўсім народам. Праз Пана нашага.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Ідзіце і абвяшчайце Евангелле валадарства; * дарма атрымалі, дарма давайце.

Псальм 119 (118), 65-72
ІХ (Тэт)

Ты ўчыніў дабро свайму слугу, Пане, *
паводле свайго слова.

Навучы мяне добраму разуменню і пазнанню, *
бо я веру запаведзям Тваім.

Я блукаў перад тым, як зведаць прыніжэнне, *
але цяпер я захоўваю слова Тваё.

Ты добры, і чыніш дабро, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Ганарыстыя выдумваюць супраць мяне няпраўду, *
але я ўсім сэрцам трымаюся Тваіх наказаў.

Атлусцела іхняе сэрца, быццам тук, *
але я маю асалоду ў Тваім законе.

Добра для мяне, што я быў прыніжаны, *
каб навучыцца Тваім пастановам.

Закон вуснаў Тваіх для мяне лепшы, *
чым мноства золата і срэбра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 56 (55), 2-7b. 9-14
Давер да слова Пана

Гэты псальм паказвае Хрыста падчас мукі (св. Геранім)

Змілуйся нада мною, Божа, †
бо прыгнятае мяне чалавек, *
цэлы дзень нападае і ўціскае мяне.

Увесь дзень ворагі мае прыгнятаюць мяне, *
бо шмат хто змагаецца са мною.

Калі ахоплівае мяне страх, *
я на Цябе спадзяюся.

У Богу праслаўляю Яго слова, †
на Бога спадзяюся і не буду баяцца; *
што можа зрабіць мне чалавек?

Цэлы дзень яны скажаюць мае словы, *
усе іх думкі скіраваны на зло супраць мяне.

Яны сыходзяцца і тояцца, *
сочаць за маімі крокамі.

Ты палічыў усе мае выгнанні, †
сабраў слёзы мае ў свой мех, *
ці ж няма іх у Тваёй кнізе?

У дзень, калі Цябе паклічу, †
ворагі мае адступяцца назад; *
па гэтым пазнаю, што Бог за мяне.

У Богу праслаўлю Яго слова, *
у Пану праслаўлю Ягонае слова.

Спадзяюся на Бога і не баюся, *
што можа ўчыніць мне чалавек?

Абяцанні, якія даў Табе, Божа, застаюцца на мне, *
Табе аддам ахвяру хвалы.

Бо Ты збавіў душу маю ад смерці і ногі ад падзення, *
каб хадзіў я перад абліччам Божым у святле жывых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 57 (56)
Ранішняя малітва ў нядолі

Гэты псальм апявае муку Пана (св. Аўгустын)

Змілуйся нада мною, Божа, змілуйся нада мною, *
бо на Цябе спадзяецца душа мая.

Я схаваюся ў цені Тваіх крылаў, *
пакуль не прамінуць няшчасці.

Я паклічу Найвышэйшага Бога, *
Бога, які робіць для мяне дабро.

Ён з нябёсаў пашле і ўратуе мяне, †
пасароміць тых, хто прыгнятае мяне; *
спашле Бог сваю міласэрнасць і сваю праўду.

Мая душа – сярод ільвоў, *
я ляжу сярод тых, хто пажырае сыноў чалавечых.

Іх зубы, як дзіды і стрэлы, *
а язык іхні, як востры меч.

Будзь праслаўлены вышэй за нябёсы, Божа, *
Па-над усёй зямлёй Твая слава.

На мае ногі паставілі сетку, *
прыгнялі душу маю;

выкапалі перада мною яму *
і самі зваліліся ў яе.

Гатовае сэрца маё, Пане, гатовае сэрца маё, *
я буду спяваць і граць.

Прачніся, душа мая, прачніцеся псалтыр і арфа, *
і я абуджу світанне.

Буду славіць Цябе між народамі, Пане, *
буду ўсхваляць Цябе сярод плямёнаў.

Бо да нябёсаў узвышаецца міласэрнасць Твая, *
і вернасць Твая да аблокаў.

Падыміся па-над нябёсамі, Божа, *
па-над усёй зямлёй Твая слава.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Ідзіце і абвяшчайце Евангелле валадарства; * дарма атрымалі, дарма давайце.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 5, 19b-20
Бог даў нам слова паяднання. Таму ад імя Хрыста мы з’яўляемся як бы пасланнікамі самога Бога, які заклікае праз нас. Ад імя Хрыста просім – паяднайцеся з Богам.

К. Па ўсёй зямлі разыходзіцца іх голас.
Н. І да межаў сусвету словы іхнія.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты прывёў нас да пазнання свайго імя дзякуючы навуцы святых Апосталаў, праз заступніцтва святых Сымона і Юды ўчыні, каб Твой Касцёл няспынна павялічваўся і нёс святло веры ўсім народам. Праз Пана нашага.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Вось Я з вамі ва ўсе дні * аж да сканчэння веку.

Псальм 119 (118), 65-72
ІХ (Тэт)

Ты ўчыніў дабро свайму слугу, Пане, *
паводле свайго слова.

Навучы мяне добраму разуменню і пазнанню, *
бо я веру запаведзям Тваім.

Я блукаў перад тым, як зведаць прыніжэнне, *
але цяпер я захоўваю слова Тваё.

Ты добры, і чыніш дабро, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Ганарыстыя выдумваюць супраць мяне няпраўду, *
але я ўсім сэрцам трымаюся Тваіх наказаў.

Атлусцела іхняе сэрца, быццам тук, *
але я маю асалоду ў Тваім законе.

Добра для мяне, што я быў прыніжаны, *
каб навучыцца Тваім пастановам.

Закон вуснаў Тваіх для мяне лепшы, *
чым мноства золата і срэбра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 56 (55), 2-7b. 9-14
Давер да слова Пана

Гэты псальм паказвае Хрыста падчас мукі (св. Геранім)

Змілуйся нада мною, Божа, †
бо прыгнятае мяне чалавек, *
цэлы дзень нападае і ўціскае мяне.

Увесь дзень ворагі мае прыгнятаюць мяне, *
бо шмат хто змагаецца са мною.

Калі ахоплівае мяне страх, *
я на Цябе спадзяюся.

У Богу праслаўляю Яго слова, †
на Бога спадзяюся і не буду баяцца; *
што можа зрабіць мне чалавек?

Цэлы дзень яны скажаюць мае словы, *
усе іх думкі скіраваны на зло супраць мяне.

Яны сыходзяцца і тояцца, *
сочаць за маімі крокамі.

Ты палічыў усе мае выгнанні, †
сабраў слёзы мае ў свой мех, *
ці ж няма іх у Тваёй кнізе?

У дзень, калі Цябе паклічу, †
ворагі мае адступяцца назад; *
па гэтым пазнаю, што Бог за мяне.

У Богу праслаўлю Яго слова, *
у Пану праслаўлю Ягонае слова.

Спадзяюся на Бога і не баюся, *
што можа ўчыніць мне чалавек?

Абяцанні, якія даў Табе, Божа, застаюцца на мне, *
Табе аддам ахвяру хвалы.

Бо Ты збавіў душу маю ад смерці і ногі ад падзення, *
каб хадзіў я перад абліччам Божым у святле жывых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 57 (56)
Ранішняя малітва ў нядолі

Гэты псальм апявае муку Пана (св. Аўгустын)

Змілуйся нада мною, Божа, змілуйся нада мною, *
бо на Цябе спадзяецца душа мая.

Я схаваюся ў цені Тваіх крылаў, *
пакуль не прамінуць няшчасці.

Я паклічу Найвышэйшага Бога, *
Бога, які робіць для мяне дабро.

Ён з нябёсаў пашле і ўратуе мяне, †
пасароміць тых, хто прыгнятае мяне; *
спашле Бог сваю міласэрнасць і сваю праўду.

Мая душа – сярод ільвоў, *
я ляжу сярод тых, хто пажырае сыноў чалавечых.

Іх зубы, як дзіды і стрэлы, *
а язык іхні, як востры меч.

Будзь праслаўлены вышэй за нябёсы, Божа, *
Па-над усёй зямлёй Твая слава.

На мае ногі паставілі сетку, *
прыгнялі душу маю;

выкапалі перада мною яму *
і самі зваліліся ў яе.

Гатовае сэрца маё, Пане, гатовае сэрца маё, *
я буду спяваць і граць.

Прачніся, душа мая, прачніцеся псалтыр і арфа, *
і я абуджу світанне.

Буду славіць Цябе між народамі, Пане, *
буду ўсхваляць Цябе сярод плямёнаў.

Бо да нябёсаў узвышаецца міласэрнасць Твая, *
і вернасць Твая да аблокаў.

Падыміся па-над нябёсамі, Божа, *
па-над усёй зямлёй Твая слава.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Вось Я з вамі ва ўсе дні * аж да сканчэння веку.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 5, 12а. 14
Рукамі Апосталаў было ўчынена ў народзе шмат цудаў і знакаў. Усё больш веруючых далучалася да Пана, мноства мужчын і жанчын.

К. Захоўвалі сведчанні Бога.
Н. І Ягоныя наказы.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты прывёў нас да пазнання свайго імя дзякуючы навуцы святых Апосталаў, праз заступніцтва святых Сымона і Юды ўчыні, каб Твой Касцёл няспынна павялічваўся і нёс святло веры ўсім народам. Праз Пана нашага.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. У цярплівасці вашай * здабудзеце душы вашыя.

Псальм 119 (118), 65-72
ІХ (Тэт)

Ты ўчыніў дабро свайму слугу, Пане, *
паводле свайго слова.

Навучы мяне добраму разуменню і пазнанню, *
бо я веру запаведзям Тваім.

Я блукаў перад тым, як зведаць прыніжэнне, *
але цяпер я захоўваю слова Тваё.

Ты добры, і чыніш дабро, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Ганарыстыя выдумваюць супраць мяне няпраўду, *
але я ўсім сэрцам трымаюся Тваіх наказаў.

Атлусцела іхняе сэрца, быццам тук, *
але я маю асалоду ў Тваім законе.

Добра для мяне, што я быў прыніжаны, *
каб навучыцца Тваім пастановам.

Закон вуснаў Тваіх для мяне лепшы, *
чым мноства золата і срэбра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 56 (55), 2-7b. 9-14
Давер да слова Пана

Гэты псальм паказвае Хрыста падчас мукі (св. Геранім)

Змілуйся нада мною, Божа, †
бо прыгнятае мяне чалавек, *
цэлы дзень нападае і ўціскае мяне.

Увесь дзень ворагі мае прыгнятаюць мяне, *
бо шмат хто змагаецца са мною.

Калі ахоплівае мяне страх, *
я на Цябе спадзяюся.

У Богу праслаўляю Яго слова, †
на Бога спадзяюся і не буду баяцца; *
што можа зрабіць мне чалавек?

Цэлы дзень яны скажаюць мае словы, *
усе іх думкі скіраваны на зло супраць мяне.

Яны сыходзяцца і тояцца, *
сочаць за маімі крокамі.

Ты палічыў усе мае выгнанні, †
сабраў слёзы мае ў свой мех, *
ці ж няма іх у Тваёй кнізе?

У дзень, калі Цябе паклічу, †
ворагі мае адступяцца назад; *
па гэтым пазнаю, што Бог за мяне.

У Богу праслаўлю Яго слова, *
у Пану праслаўлю Ягонае слова.

Спадзяюся на Бога і не баюся, *
што можа ўчыніць мне чалавек?

Абяцанні, якія даў Табе, Божа, застаюцца на мне, *
Табе аддам ахвяру хвалы.

Бо Ты збавіў душу маю ад смерці і ногі ад падзення, *
каб хадзіў я перад абліччам Божым у святле жывых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 57 (56)
Ранішняя малітва ў нядолі

Гэты псальм апявае муку Пана (св. Аўгустын)

Змілуйся нада мною, Божа, змілуйся нада мною, *
бо на Цябе спадзяецца душа мая.

Я схаваюся ў цені Тваіх крылаў, *
пакуль не прамінуць няшчасці.

Я паклічу Найвышэйшага Бога, *
Бога, які робіць для мяне дабро.

Ён з нябёсаў пашле і ўратуе мяне, †
пасароміць тых, хто прыгнятае мяне; *
спашле Бог сваю міласэрнасць і сваю праўду.

Мая душа – сярод ільвоў, *
я ляжу сярод тых, хто пажырае сыноў чалавечых.

Іх зубы, як дзіды і стрэлы, *
а язык іхні, як востры меч.

Будзь праслаўлены вышэй за нябёсы, Божа, *
Па-над усёй зямлёй Твая слава.

На мае ногі паставілі сетку, *
прыгнялі душу маю;

выкапалі перада мною яму *
і самі зваліліся ў яе.

Гатовае сэрца маё, Пане, гатовае сэрца маё, *
я буду спяваць і граць.

Прачніся, душа мая, прачніцеся псалтыр і арфа, *
і я абуджу світанне.

Буду славіць Цябе між народамі, Пане, *
буду ўсхваляць Цябе сярод плямёнаў.

Бо да нябёсаў узвышаецца міласэрнасць Твая, *
і вернасць Твая да аблокаў.

Падыміся па-над нябёсамі, Божа, *
па-над усёй зямлёй Твая слава.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. У цярплівасці вашай * здабудзеце душы вашыя.

Кароткае чытанне Дз 5, 41-42
Апосталы пайшлі з Сінэдрыёну, радуючыся, што былі годныя цярпець знявагу за імя Езуса. Не пераставалі кожны дзень навучаць у святыні і па дамах і абвяшчаць Евангелле Езуса Хрыста.

К. Радуйцеся і весяліцеся, – кажа Пан.
Н. Бо імёны вашы запісаныя ў нябёсах.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты прывёў нас да пазнання свайго імя дзякуючы навуцы святых Апосталаў, праз заступніцтва святых Сымона і Юды ўчыні, каб Твой Касцёл няспынна павялічваўся і нёс святло веры ўсім народам. Праз Пана нашага.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Нябёсы няхай заспяваюць,
І гімнам зямля адгукнецца.
Апосталаў сёння праславім
У дзень урачысты і светлы.

Мы вас, справядлівыя суддзі
І яснасць праўдзівая свету,
Сардэчнымі просьбамі молім:
Пачуйце малітвы пакорных.

Вы можаце брамы нябёсаў
Замкнуць ці адкрыць адным словам
І вызваліць з путаў грахоўных
Таго, хто пакаяцца хоча.

Усё вам падпарадкавана,
Цярпенне і наша здароўе,
Са слабасцяў аздаравіце
І цнотамі нас умацуйце.

Калі Хрыстус прыйдзе паўторна
Судзіць нашы чыны й сумленне,
Няхай нам дазволіць ласкава
З Ім цешыцца ў вечнасці разам.

Няхай будзе Богу пашана,
Які праз Апосталаў даў нам
Навуку Евангелля зведаць,
Да вечнай наблізіцца славы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Вы, мае вучні, * вытрымалі са Мной выпрабаванні.

Псальм 116, 10-19 (115)

Я верыў нават тады, калі казаў: *
«Я моцна прыгнечаны».

Я сказаў у боязі сваёй: *
«Кожны чалавек – ілгун».

Чым аддзячу я Пану *
за ўсе Яго дабрадзействы для мяне?

Келіх збаўлення ўзніму *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

Каштоўная ў вачах Пана *
смерць Яго святых.

Пане, я Твой слуга, †
Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, *
Ты разарваў мае кайданы.

Я прынясу Табе ахвяру хвалы *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

У дварах дома Пана, *
сярод цябе, Ерузалем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Вы, мае вучні, * вытрымалі са Мной выпрабаванні.

2 ант. Я сярод вас як той, * хто служыць.

Псальм 126 (125)

Калі Пан перамяніў лёс Сіёна, *
мы былі, быццам у сне.

Вусны нашыя тады былі поўныя смеху, *
а язык спяваў з радасці.

Тады гаварылі між народамі: *
«Вялікія рэчы ўчыніў Пан для іх».

Вялікія рэчы ўчыніў Пан для нас, *
і мы ўзрадаваліся.

Змяні наш лёс, о Пане, *
як патокі на поўдзень.

Хто ў слязах сеяў, *
жаць будзе з радасцю.

Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеяць, *
вернецца з радасцю, несучы снапы свае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Я сярод вас як той, * хто служыць.

3 ант. Я ўжо называю вас не слугамі, а сябрамі, * бо ўсё, што чуў ад Айца Майго, Я сказаў вам.

Песня (Эф 1, 3-10)

Благаслаўлёны Бог *
і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста,

які благаславіў нас у Хрысце *
ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах

i выбраў нас у Ім перад стварэннем свету, †
каб мы былі святымі і беззаганнымі *
перад Ім у любові.

Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення †
праз Езуса Хрыста, *
паводле ўпадабання сваёй волі,

дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, *
якою Ён адарыў нас ва Умілаваным.

У Ім мы маем адкупленне Ягонаю крывёю, *
дараванне правінаў,

паводле багацця ласкі Ягонай, †
якою шчодра адарыў нас *
ва ўсялякай мудрасці і разуменні,

дазволіўшы нам пазнаць †
таямніцу сваёй волі, *
паводле свайго ўпадабання,

якое раней паклаў у Ім *
для спаўнення паўнаты часу,

каб аб’яднаць усё ў Хрысце: *
тое, што на нябёсах і на зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я ўжо называю вас не слугамі, а сябрамі, * бо ўсё, што чуў ад Айца Майго, Я сказаў вам.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 11-13
Хрыстус паставіў адных апосталамі, другіх прарокамі, іншых евангелістамі, іншых пастырамі і настаўнікамі дзеля выхавання святых для справы служэння, для будавання Хрыстовага цела, пакуль усе мы прыйдзем да еднасці веры і пазнання Сына Божага, да чалавека дасканалага, да меры сталасці паводле Хрыстовай паўнаты.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Абвяшчайце між народамі * славу Пана.
Н. Абвяшчайце між народамі * славу Пана.
К. Сярод усіх народаў – Яго цуды.
Н. Славу Пана.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Абвяшчайце між народамі * славу Пана.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: У новым стварэнні, калі Сын Чалавечы сядзе на троне сваёй славы, * вы таксама сядзеце, / каб судзіць дванаццаць плямёнаў Ізраэля.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: У новым стварэнні, калі Сын Чалавечы сядзе на троне сваёй славы, * вы таксама сядзеце, / каб судзіць дванаццаць плямёнаў Ізраэля.

ПРОСЬБЫ

Мы належым да Касцёла, пабудаванага на падмурку Апосталаў, узнясём малітвы да Айца за Яго святы народ:
Памятай, Пане, пра свой Касцёл.

Ойча, Ты пажадаў, каб Твой уваскрослы Сын найперш з’явіўся Апосталам,
учыні, каб мы былі Ягонымі сведкамі па ўсёй зямлі.

Ойча, Ты паслаў свайго Сына абвяшчаць Добрую Навіну ўбогім,
дапамажы нам усім прапаведаваць Евангелле.

Ойча, Ты паслаў свайго Сына сеяць зерне слова,
дай усім, хто працавіта сее слова, з радасцю збіраць плён.

Ойча, Ты паслаў свайго Сына паяднаць з сабою свет праз Ягоную кроў,
дапамажы нам усім супрацоўнічаць дзеля паяднання.

Ойча, Ты паставіў свайго Сына ў небе праваруч сябе,
дапусці памерлых да валадарства вечнага шчасця.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты прывёў нас да пазнання свайго імя дзякуючы навуцы святых Апосталаў, праз заступніцтва святых Сымона і Юды ўчыні, каб Твой Касцёл няспынна павялічваўся і нёс святло веры ўсім народам. Праз Пана нашага.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

Псальм 16 (15)
Пан – частка спадчыны маёй

Бог уваскрасіў Езуса, вызваліўшы ад мукаў смерці (Дз 2, 24)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 23
Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь дух ваш, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсце Пана нашага Езуса Хрыста.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане наш Божа, атулі нас, змучаных працай гэтага дня, спакойным сном, каб узмоцненыя Тваёй ласкай, мы заўсёды былі адданыя Табе целам і духам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2021


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com