Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Панядзелак - 22 ліпеня 2024
СВ. МАРЫІ МАГДАЛЕНЫ
Свята

Як верная вучаніца Хрыста, была пры Яго смерці і першая ў пасхальную раніцу ўбачыла ўваскрослага Адкупіцеля (Мк 16, 9). Яе культ распаўсюдзіўся ў Заходнім Касцёле з ХІІ ст.ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Праславім Бога нашага, / аддаючы пашану святой N.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Праславім Бога нашага, / аддаючы пашану святой N.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Праславім Бога нашага, / аддаючы пашану святой N.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Праславім Бога нашага, / аддаючы пашану святой N.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Праславім Бога нашага, / аддаючы пашану святой N.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Дачка Магдаліі, шчаслівая жанчына,
Мы ўзвялічваем цябе ўзнёслым гімнам.
Ты першая ўваскрослага сустрэла,
О верная ў любові.

Калісьці вызваліў цябе Ён з путаў злога,
Усю сілу дэманаў Ён перамог сваёю моцай,
І поўная ўдзячнасці за гэта
Ты з радасцю за Ім хадзіла.

Так заквітнеў прыгожы плён любові:
Слязьмі ты Яго ногі абмывала
І, атрымаўшы ласку прабачэння,
За міласэрнасць Бога праслаўляла.

Пад крыжам у вялікім смутку ты стаяла,
Да смерці верная Настаўніку святому.
А, зняўшы цела, раны абмывала
Слязьмі сваімі з болем і ў любові.

Няхай бязмежная любоў Хрыста і Збаўцы
Учыніць нас удзельнікамі неба,
Каб разам праслаўлялі мы з Марыяй
Уваскрослага навекі ў небе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Яна адкрывае свае вусны для мудрасці, * а яе павучэнні поўныя ветлівасці.

Псальм 19 (18), 2-7

Нябёсы абвяшчаюць Божую славу, *
пра справу рук Яго расказвае небасхіл.

Дзень дню апавядае слова, *
ноч ночы адкрывае веды.

Няма мовы, і няма слоў, *
але чуецца іх голас.

Па ўсёй зямлі разыходзіцца іх голас, †
і да межаў сусвету – словы іхнія; *
для сонца там шацёр у іх.

Як малады, яно выходзіць †
са свайго шлюбнага пакоя, *
радуецца, быццам асілак, які збіраецца бегчы.

Яно ўзыходзіць на адным краі неба, †
і бег ягоны – аж да другога краю, *
і нішто не схаваецца ад ягонага жару.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Яна адкрывае свае вусны для мудрасці, * а яе павучэнні поўныя ветлівасці.

2 ант. Святыя жанчыны, спадзеючыся на Па­на, * праслаўлялі Яго ў сваім сэрцы.

Псальм 45 (44)
І (2-10)

З майго сэрца выплывае добрае слова, †
я спяваю песню маю для караля. *
Мой язык як пяро спрытнага пісара.

Ты найпрыгажэйшы з сыноў чалавечых, †
на вуснах тваіх разлілася ласка, *
таму Бог благаславіў цябе навекі.

Прывяжы, магутны, да сцёгнаў сваіх меч, *
аздобу сваю і велічнасць.

У аздобе сваёй ідзі наперад †
і сядай на калясніцу за праўду, *
лагоднасць і справядлівасць.

Правіца твая *
пакажа табе цудоўныя справы.

Твае стрэлы вострыя, †
яны трапляюць у сэрцы ворагаў караля, *
народы ўпадуць перад табою.

Трон Твой, Божа, трывае навекі, *
справядлівае жазло – жазло Твайго валадарства.

Ты палюбіў справядлівасць і зненавідзеў беззаконне, †
таму намасціў цябе Бог, твой Бог, *
алеем радасці больш за супольнікаў тваіх.

Усе твае шаты – быццам міра, алоэ і касія, *
з палацаў са слановай косткі пацяшаюць цябе гуслі.

Дочкі караля сярод умілаваных тваіх. †
Каралева стала праваруч цябе, *
упрыгожаная золатам з Афіра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Святыя жанчыны, спадзеючыся на Па­на, * праслаўлялі Яго ў сваім сэрцы.

3 ант. Да Цябе, Пане, іх прывядуць * з радасцю і весялосцю.

ІІ (11-18)

Паглядзі, дачка, паслухай і схілі сваё вуха, *
забудзь народ свой і дом твайго айца.

Кароль прагне тваёй прыгажосці, *
бо ён твой пан, пакланіся яму.

Дачка Тыру! Багатыя з народу *
прыносяць дары, каб здабыць тваю прыхільнасць.

Поўная славы выходзіць дачка караля. *
Адзенне яе вышыта золатам.

У вышытым адзенні вядуць яе да караля. *
За ёю дзяўчаты, сяброўкі яе, уваходзяць да яго.

Вядуць іх з радасцю і ў захапленні, *
уваходзяць яны ў каралеўскі палац.

Замест айцоў тваіх будуць твае сыны. *
Ты ўстановіш іх валадарамі па ўсёй зямлі.

Я зраблю тваё імя вядомым для ўсіх пакаленняў; *
таму народы будуць праслаўляць цябе на векі вечныя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Да Цябе, Пане, іх прывядуць * з радасцю і весялосцю.

К. Разважанні майго сэрца заўжды перад Табою.
Н. Пане, мая дапамога і мой Адкупіцель.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Першае пасланне св. апостала Пятра 3, 1-6. 8-17

Хрыста Пана свяціце ў сэрцах вашых

Таксама і вы, жанчыны, падпарадкоўвайцеся сваім мужам, каб тыя з іх, якія непаслухмяныя слову, паводзінамі жанчын былі здабытыя без слова, калі ўбачаць вашыя беззаганныя і богабаязныя паводзіны. Няхай аздобаю вашай будзе не вонкавае заплятанне валасоў, не залатое ўпрыгожанне ці хараство адзення, але ўкрыты чалавек сэрца ў незнішчальнасці лагоднага і рахманага духу, які вельмі каштоўны для Бога. Бо гэтак некалі і святыя жонкі, якія спадзяваліся на Бога, упрыгожвалі сябе, падпарадкоўваючыся сваім мужам. Гэтак Сара была паслухмянай Абрагаму, называючы яго гаспадаром. Вы сталі яе дзецьмі, бо робіце дабро і не баіцеся нічога страшнага.

Нарэшце, будзьце ўсе аднадумцамі, чулымі, любячымі братоў, міласэрнымі, пакорнымі. Не аддавайце злом за зло ці знявагай за знявагу, але наадварот, благаслаўляйце, бо дзеля гэтага вы пакліканы, каб унаследаваць благаслаўленне. Бо хто хоча любіць жыццё і ўбачыць шчаслівыя дні, няхай стрымлівае язык ад зла, а вусны – ад подступу. Няхай адвернецца ад зла і робіць дабро, няхай шукае спакою і ідзе за ім. Бо вочы Пана скіраваны на справядлівых, і вушы Яго – на іхнія просьбы, але аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло.

Калі будзеце рупліўцамі дабра, то хто будзе вам шкодзіць? Калі церпіце за справядлівасць, вы шчаслівыя. А пагрозаў іхніх не бойцеся і не палохайцеся. Хрыста Пана свяціце ў сэрцах вашых, будзьце заўсёды гатовымі даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад вас слова пра вашу надзею. Але рабіце гэта лагодна, з бояззю Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас як злачынцаў, былі асаромлены тыя, хто ганіць вашае добрае жыццё ў Хрысце. Таму што лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія.

РЭСПАНСОРЫЙ Флп 2, 2. 3. 4; 1 Тэс 5, 14-15
Н. Майце тую самую любоў, у пакоры лічыце адзін аднаго вышэйшым за сябе. * Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых.
К. Падтрымлівайце хворых, будзьце цярплівыя да ўсіх, заўсёды старайцеся рабіць дабро адзін аднаму і ўсім.
Н. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Гамілія св. Грыгорыя Вялікага, папы

(Hom. 25, 1-2. 4-5: PL 76, 1189-1193)
Горача прагнула Хрыста

Марыя Магдалена, калі прыйшла да гробу, не знайшла там цела Пана. Падумала, што яго забралі, і паведаміла аб гэтым вучням. Тыя прыйшлі, паглядзелі і пераканаліся, што менавіта так і ёсць, як сказала ім жанчына. Евангелле далей кажа пра іх: «Вучні зноў вярнуліся да сябе» і дадае: «Марыя стаяла каля магілы і плакала» (Ян 20, 10-11).

З гэтага бачна, якой вялікай любоўю палала сэрца Марыі, калі нават пасля адыходу вучняў не пайшла ад гробу Пана. Надалей шукала таго, каго не знайшла. Шукаючы, плакала і, ахопленая полымем любові, моцна сумавала па тым, пра каго думала, што Яго забралі. І вось, толькі тая ўбачыла тады Езуса, якая засталася Яго шукаць. Дапаўненнем добрага чыну з’яўляецца вытрываласць, паводле словаў Праўды: «Той, хто вытрывае да канца, будзе збаўлены» (Мц 10, 22).

Шукала і не знайшла. Працягвала настойліва шукаць далей і знайшла; з часам сум узрастаў, а калі стаў вялікім, яна дасягнула мэты сваіх жаданняў. Бо святы сум узрастае, калі не знаходзіць прадмету сваіх жаданняў. Калі жаданне знішчае сум, гэта азначае, што гэта быў сум несапраўдны. Менавіта такі сапраўдны сум перажываў кожны, хто здабыў праўду. Таму Давід кажа: «Душа мая прагне Бога, Бога жывога. Калі я пайду і з’яўлюся перад Божым абліччам?» (Пс 42 [41], 3). А Касцёл у Песні песняў кліча: «Я паранена любоўю» (пар. Пп 4, 9). І крыху далей: «Млее душа мая» (пар. Пп 5, 6).

«Жанчына, чаго ты плачаш? Каго шукаеш?» (Ян 20, 15). Яна чуе пытанне пра прычыну болю, што яшчэ больш павялічвае яе сум, яна называе імя таго, каго шукае, і яе любоў да Яго яшчэ больш разгараецца.

Кажа ёй Езус: «Марыя!» (Ян 20, 16). Калі паклікаў: «Жанчына», не быў пазнаны; цяпер жа кліча па імені, быццам бы хацеў сказаць: «Пазнай, хто цябе пазнаў!». Марыя, названая па імені, пазнае Стварыцеля і тут жа кажа: «Раббуні», гэта значыць «Настаўнік»; бо той, каго шукала звонку, вучыў яе ў душы, як трэба Яго шукаць.

РЭСПАНСОРЫЙ
Н. Вяртаючыся ад магілы Пана, Марыя сказала вучням: Я бачыла Пана. * Шчаслівая тая, якая была годная стаць першым вестуном Уваскрослага.
К. Плачучы, убачыла таго, каго шукала, і, убачыўшы Яго, паведаміла вучням.
Н. Шчаслівая тая, якая была годная стаць першым вестуном Уваскрослага.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын паслаў Марыю Магдалену, каб яна першая абвясціла апосталам велікодную радасць, просім Цябе, праз яе заступніцтва дай нам сілу так, як яна, абвяшчаць вечна жывога Езуса Хрыста і дазволь убачыць Яго ў славе Нябеснага Валадарства. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Узышла ўжо першая зорка
На знак перамогі Хрыстовай.
Прыйшла Магдалена да гробу,
Каб цела намасціць Хрыстова.

Спяшалася на світанні,
Але абвясціў анёл вестку,
Што Езус, якога шукае,
Паўстаў ужо ў моцы з магілы.

Цябе за любоў да Пана
Узнагарода сустрэла –
Сам Езус табе аб’явіўся,
Уваскрослы ў Божай моцы.

Пад крыжам ты Збаўцы стаяла
Разам з Маці Хрыстовай,
Цяпер ужо бачыш у славе
Езуса, Бога жывога.

Шчаслівая Магдалена,
Што Езуса палюбіла.
Няхай і нашыя сэрцы
Любоўю такой запалаюць.

Мы хочам як ты, Марыя,
Быць вернымі нашаму Збаўцы,
Каб разам з усімі святым
Яго славіць вечна ў небе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена * прыйшла да магілы на досвітку, / калі было яшчэ цёмна.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена * прыйшла да магілы на досвітку, / калі было яшчэ цёмна.

2 ант. Палае сэрца маё, * хачу ўбачыць майго Пана; / шукаю і не ведаю, дзе паклалі Яго, / аллелюя.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Палае сэрца маё, * хачу ўбачыць майго Пана; / шукаю і не ведаю, дзе паклалі Яго, / аллелюя.

3 ант. Калі Марыя плакала, * зазірнула ў магілу / і ўбачыла двух анёлаў у белым адзенні.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Калі Марыя плакала, * зазірнула ў магілу / і ўбачыла двух анёлаў у белым адзенні.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 12, 1-2
Прашу вас, браты, праз літасць Божую: аддайце целы вашыя на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу як разумнае служэнне вашае. І не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрае, прыемнае і дасканалае.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Не плач, Марыя, * Пан сапраўды ўваскрос.
Н. Не плач, Марыя, * Пан сапраўды ўваскрос.
К. Ідзі да братоў Маіх і скажы ім.
Н. Пан сапраўды ўваскрос.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Не плач, Марыя, * Пан сапраўды ўваскрос.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Калі Езус уваскрос раніцай у першы дзень тыдня, * Ён з’явіўся найперш Марыі Магдалене, / з якой Ён выгнаў сем злых духаў.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Калі Езус уваскрос раніцай у першы дзень тыдня, * Ён з’явіўся найперш Марыі Магдалене, / з якой Ён выгнаў сем злых духаў.

ПРОСЬБЫ

Разам са святымі жанчынамі вызнаём нашага Збаўцу і клічам:
Прыйдзі, Пане Езу.

Пане Езу, Ты многае дараваў грэшніцы, бо яна вельмі палюбіла,
 даруй нам, бо мы моцна зграшылі.

Пане Езу, святыя жанчыны прыслугоўвалі Табе ў дарозе,
 дай нам ісці Тваімі слядамі.

Пане Езу, Настаўнік, Марыя слухала Твае словы ў той час, як Марта гасцінна служыла Табе,
 дапамажы нам служыць Табе верай і любоўю.

Пане Езу, Ты назваў сваім братам, сястрою і маці кожнага, хто выконвае Тваю волю,
 дай нам заўсёды падабацца Табе словамі і ўчынкамі.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын паслаў Марыю Магдалену, каб яна першая абвясціла апосталам велікодную радасць, просім Цябе, праз яе заступніцтва дай нам сілу так, як яна, абвяшчаць вечна жывога Езуса Хрыста і дазволь убачыць Яго ў славе Нябеснага Валадарства. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Спашлю Духа Майго * на слугаў Маіх.

Псальм 119 (118), 129-136
ХVІІ (Пэ)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў ёсць выкананнем Закону (Рым 13, 10)

Цудоўныя сведчанні Твае, *
таму захоўвае іх душа мая.

Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе *
і дае разуменне простым.

Адкрываю вусны мае і ўздыхаю, *
бо прагну запаведзяў Тваіх.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
як робіш тым, хто любіць Тваё імя.

Умацуй мае крокі Тваім словам, *
няхай не пануе нада мною ніякае беззаконне.

Уратуй мяне ад чалавечага насілля, *
і я буду захоўваць Твае наказы.

Пакажы слугу Твайму святло свайго аблічча *
і навучы мяне Тваім пастановам.

Патокі слёз ліюцца з маіх вачэй, *
бо не захоўваюць Твой закон.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 82 (81)
Супраць несправядлівых суддзяў

Не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан (1 Кар 4, 5)

Бог стаіць на Божым сходзе, *
сярод багоў здзяйсняе суд.

Дакуль будзеце судзіць несправядліва *
і падтрымліваць беззаконных.

Рассудзіце беднага і сірату, *
апраўдайце прыгнечанага і ўбогага.

Вызваляйце беднага і ўбогага, *
вырывайце з рук бязбожных.

Яны не ведаюць і не разумеюць, †
ходзяць у цемры; *
пахіснуліся ўсе падмуркі зямлі.

Я сказаў: «Вы – багі, *
і ўсе вы – сыны Найвышэйшага».

Але вы памрэце, як людзі, *
паўпадаеце, як кожны з вяльможаў.

Паўстань, о Божа, каб судзіць зямлю, *
бо Твая спадчына – усе народы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 120 (119)
Туга па спакоі

Ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве – трывалыя (Рым 12, 12)

Да Пана ўсклікаў я ў сваёй нядолі, *
і Ён пачуў мяне.

Пане, уратуй маё жыццё †
ад ілжывых вуснаў, *
ад падступнага языка.

Што дасць табе і што дадасць табе *
падступны язык?

Вострыя стрэлы ваяра, *
з ядлоўцу гарачыя вуглі.

Гора мне, што я знаходжуся ў Мэшэх, *
што жыву ў шатрах Кедара!

Занадта доўга мая душа была з тымі, *
хто ненавідзіць спакой.

Я – міралюбны, *
а толькі прамоўлю, яны – за вайну.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Спашлю Духа Майго * на слугаў Маіх.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гал 6, 7b-8
Што чалавек сее, тое і пажне. Хто сее ў сваім целе, той пажне са свайго цела знішчэнне; а хто сее ў духу, той пажне ў духу вечнае жыццё.

К. Шчаслівыя, чый шлях беззаганны.
Н. І хто жыве паводле закону Пана.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын паслаў Марыю Магдалену, каб яна першая абвясціла апосталам велікодную радасць, просім Цябе, праз яе заступніцтва дай нам сілу так, як яна, абвяшчаць вечна жывога Езуса Хрыста і дазволь убачыць Яго ў славе Нябеснага Валадарства. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Маё сэрца і цела * ўзрадаваліся Богу жывому.

Псальм 119 (118), 129-136
ХVІІ (Пэ)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў ёсць выкананнем Закону (Рым 13, 10)

Цудоўныя сведчанні Твае, *
таму захоўвае іх душа мая.

Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе *
і дае разуменне простым.

Адкрываю вусны мае і ўздыхаю, *
бо прагну запаведзяў Тваіх.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
як робіш тым, хто любіць Тваё імя.

Умацуй мае крокі Тваім словам, *
няхай не пануе нада мною ніякае беззаконне.

Уратуй мяне ад чалавечага насілля, *
і я буду захоўваць Твае наказы.

Пакажы слугу Твайму святло свайго аблічча *
і навучы мяне Тваім пастановам.

Патокі слёз ліюцца з маіх вачэй, *
бо не захоўваюць Твой закон.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 82 (81)
Супраць несправядлівых суддзяў

Не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан (1 Кар 4, 5)

Бог стаіць на Божым сходзе, *
сярод багоў здзяйсняе суд.

Дакуль будзеце судзіць несправядліва *
і падтрымліваць беззаконных.

Рассудзіце беднага і сірату, *
апраўдайце прыгнечанага і ўбогага.

Вызваляйце беднага і ўбогага, *
вырывайце з рук бязбожных.

Яны не ведаюць і не разумеюць, †
ходзяць у цемры; *
пахіснуліся ўсе падмуркі зямлі.

Я сказаў: «Вы – багі, *
і ўсе вы – сыны Найвышэйшага».

Але вы памрэце, як людзі, *
паўпадаеце, як кожны з вяльможаў.

Паўстань, о Божа, каб судзіць зямлю, *
бо Твая спадчына – усе народы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 120 (119)
Туга па спакоі

Ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве – трывалыя (Рым 12, 12)

Да Пана ўсклікаў я ў сваёй нядолі, *
і Ён пачуў мяне.

Пане, уратуй маё жыццё †
ад ілжывых вуснаў, *
ад падступнага языка.

Што дасць табе і што дадасць табе *
падступны язык?

Вострыя стрэлы ваяра, *
з ядлоўцу гарачыя вуглі.

Гора мне, што я знаходжуся ў Мэшэх, *
што жыву ў шатрах Кедара!

Занадта доўга мая душа была з тымі, *
хто ненавідзіць спакой.

Я – міралюбны, *
а толькі прамоўлю, яны – за вайну.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Маё сэрца і цела * ўзрадаваліся Богу жывому.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 9, 26-27а
Я не бягу так, нібы бязмэтна, не змагаюся так, нібы б’ючы паветра, але я суровы да свайго цела і лічу яго паднявольным.

К. Я знайшла ўмілаванага маёй душы.
Н. Я схапіла яго і не адпушчу.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын паслаў Марыю Магдалену, каб яна першая абвясціла апосталам велікодную радасць, просім Цябе, праз яе заступніцтва дай нам сілу так, як яна, абвяшчаць вечна жывога Езуса Хрыста і дазволь убачыць Яго ў славе Нябеснага Валадарства. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Я належу ўмілаванаму майму, * а мой умілаваны – мне.

Псальм 119 (118), 129-136
ХVІІ (Пэ)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў ёсць выкананнем Закону (Рым 13, 10)

Цудоўныя сведчанні Твае, *
таму захоўвае іх душа мая.

Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе *
і дае разуменне простым.

Адкрываю вусны мае і ўздыхаю, *
бо прагну запаведзяў Тваіх.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
як робіш тым, хто любіць Тваё імя.

Умацуй мае крокі Тваім словам, *
няхай не пануе нада мною ніякае беззаконне.

Уратуй мяне ад чалавечага насілля, *
і я буду захоўваць Твае наказы.

Пакажы слугу Твайму святло свайго аблічча *
і навучы мяне Тваім пастановам.

Патокі слёз ліюцца з маіх вачэй, *
бо не захоўваюць Твой закон.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 82 (81)
Супраць несправядлівых суддзяў

Не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан (1 Кар 4, 5)

Бог стаіць на Божым сходзе, *
сярод багоў здзяйсняе суд.

Дакуль будзеце судзіць несправядліва *
і падтрымліваць беззаконных.

Рассудзіце беднага і сірату, *
апраўдайце прыгнечанага і ўбогага.

Вызваляйце беднага і ўбогага, *
вырывайце з рук бязбожных.

Яны не ведаюць і не разумеюць, †
ходзяць у цемры; *
пахіснуліся ўсе падмуркі зямлі.

Я сказаў: «Вы – багі, *
і ўсе вы – сыны Найвышэйшага».

Але вы памрэце, як людзі, *
паўпадаеце, як кожны з вяльможаў.

Паўстань, о Божа, каб судзіць зямлю, *
бо Твая спадчына – усе народы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 120 (119)
Туга па спакоі

Ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве – трывалыя (Рым 12, 12)

Да Пана ўсклікаў я ў сваёй нядолі, *
і Ён пачуў мяне.

Пане, уратуй маё жыццё †
ад ілжывых вуснаў, *
ад падступнага языка.

Што дасць табе і што дадасць табе *
падступны язык?

Вострыя стрэлы ваяра, *
з ядлоўцу гарачыя вуглі.

Гора мне, што я знаходжуся ў Мэшэх, *
што жыву ў шатрах Кедара!

Занадта доўга мая душа была з тымі, *
хто ненавідзіць спакой.

Я – міралюбны, *
а толькі прамоўлю, яны – за вайну.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Я належу ўмілаванаму майму, * а мой умілаваны – мне.

Кароткае чытанне Флп 4, 8. 9b
Браты, што ёсць праўдзівае, што годнае, што справядлівае, што беззаганнае, што ласкавае, што хвалебнае, калі гэта нейкая цнота або нешта годнае пахвалы – пра гэта думайце. Чаму навучыліся, і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ўва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вамі.

К. Буду спяваць Табе, Пане.
Н. Спяваць і разважаць пра беззганны шлях.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын паслаў Марыю Магдалену, каб яна першая абвясціла апосталам велікодную радасць, просім Цябе, праз яе заступніцтва дай нам сілу так, як яна, абвяшчаць вечна жывога Езуса Хрыста і дазволь убачыць Яго ў славе Нябеснага Валадарства. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Дачка Магдаліі, шчаслівая жанчына,
Мы ўзвялічваем цябе ўзнёслым гімнам.
Ты першая ўваскрослага сустрэла,
О верная ў любові.

Калісьці вызваліў цябе Ён з путаў злога,
Усю сілу дэманаў Ён перамог сваёю моцай,
І поўная ўдзячнасці за гэта
Ты з радасцю за Ім хадзіла.

Так заквітнеў прыгожы плён любові:
Слязьмі ты Яго ногі абмывала
І, атрымаўшы ласку прабачэння,
За міласэрнасць Бога праслаўляла.

Пад крыжам у вялікім смутку ты стаяла,
Да смерці верная Настаўніку святому.
А, зняўшы цела, раны абмывала
Слязьмі сваімі з болем і ў любові.

Няхай бязмежная любоў Хрыста і Збаўцы
Учыніць нас удзельнікамі неба,
Каб разам праслаўлялі мы з Марыяй
Уваскрослага навекі ў небе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Езус сказаў Марыі: * Жанчына, чаго ты плачаш? / Каго шукаеш?

Псальм 122 (121)

Узрадаваўся я, калі мне сказалі: *
«Пойдзем у дом Пана».

Вось стаяць нашыя ногі *
ў брамах тваіх, Ерузалем.

Ерузалем пабудаваны як горад, *
дзе ўсё злучана ў адно.

Туды ўзыходзяць пакаленні, пакаленні Пана, *
каб, паводле сведчання Ізраэля, праслаўляць імя Пана.

Там стаяць судовыя троны, *
троны дома Давіда.

Прасіце спакою для Ерузалема: *
«Няхай спакой маюць тыя, хто любіць Цябе.

Няхай будзе спакой у мурах Тваіх, *
дабрабыт у палацах Тваіх!»

Дзеля братоў маіх і бліжніх маіх *
скажу я: «Спакой табе!»

Дзеля дома Пана, Бога нашага, *
буду жадаць дабра табе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Езус сказаў Марыі: * Жанчына, чаго ты плачаш? / Каго шукаеш?

2 ант. Забралі Пана майго, * і не ведаю, дзе паклалі Яго.

Псальм 127 (126)

Калі Пан не будуе дом, *
то будаўнікі працуюць дарэмна.

Калі Пан не пільнуе горад, *
то вартаўнікі дарэмна чуваюць.

Дарэмна, што вы рана ўстаеце, *
позна кладзецеся і хлеб ясце гаротны,

бо свайму ўмілаванаму *
Ён дае гэта, калі той спіць.

Вось нашчадкі – спадчына ад Пана, *
а плод улоння – узнагарода.

Быццам стрэлы ў руцэ асілка, *
так сыны маладыя.

Шчаслівы той чалавек, *
які напоўніў імі свой калчан,

ён не будзе саромецца, *
калі будуць яны размаўляць з ворагам у браме.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Забралі Пана майго, * і не ведаю, дзе паклалі Яго.

3 ант. Езус сказаў ёй: Марыя! * А яна азірнулася і сказала Яму: Настаўнік.

Песня (Эф 1, 3-10)

Благаслаўлёны Бог *
і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста,

які благаславіў нас у Хрысце *
ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах,

бо Ён выбраў нас у Ім перад стварэннем свету, †
каб мы былі святымі і беззаганнымі *
перад Ім у любові.

Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення †
праз Езуса Хрыста, *
паводле ўпадабання сваёй волі,

дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, *
якою Ён адарыў нас ва Умілаваным.

У Ім мы маем адкупленне Ягонаю крывёю, *
дараванне правінаў,

паводле багацця ласкі Ягонай, †
якою шчодра адарыў нас *
ва ўсялякай мудрасці і разуменні,

дазволіўшы нам пазнаць †
таямніцу сваёй волі, *
паводле свайго ўпадабання,

якое раней паклаў у Ім *
для спаўнення паўнаты часу,

каб аб’яднаць усё ў Хрысце: *
тое, што на нябёсах і на зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Езус сказаў ёй: Марыя! * А яна азірнулася і сказала Яму: Настаўнік.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 8, 28-30
Мы ведаем таксама, што ўсё ідзе на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па Яго пастанове. Бо, каго Ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза Сына свайго, каб Ён быў першародным між многімі братамі. Каго ж прызначыў, таго і паклікаў, а каго паклікаў, таго і апраўдаў; а каго апраўдаў, таго і ўславіў.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Не плач, Марыя, * Пан сапраўды ўваскрос.
Н. Не плач, Марыя, * Пан сапраўды ўваскрос.
К. Ідзі да братоў Маіх і скажы ім.
Н. Пан сапраўды ўваскрос.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Не плач, Марыя, * Пан сапраўды ўваскрос.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Пайшла Марыя Магдалена абвясціць вучням, * што бачыла Пана, / аллелюя.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Пайшла Марыя Магдалена абвясціць вучням, * што бачыла Пана, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Пане, праз заступніцтва святых жанчын молімся за Касцёл:
Памятай, Пане, пра свой Касцёл.

Праз мучанікаў, якія сілай духу перамаглі цялесную смерць,
дай свайму Касцёлу сілу ў выпрабаваннях.

Праз замужніх жанчын, якія, жывучы ў святым сужэнстве, узрасталі ў ласцы,
дай свайму Касцёлу апостальскую плённасць.

Праз удоваў, якія малітвай і гасціннасцю асвяцілі сваю адзіноту,
дапамажы свайму Касцёлу адкрываць свету таямніцу Тваёй любові.

Праз маці, якія нарадзілі і выхавалі дзяцей для Божага Валадарства і для чалавечай супольнасці,
дапамажы свайму Касцёлу нараджаць людзей для вечнага жыцця і збаўлення.

Праз святых жанчын, якія заслужылі сузіраць святло Твайго аблічча,
дазволь усім памерлым Твайго Касцёла навекі цешыцца тым жа святлом.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын паслаў Марыю Магдалену, каб яна першая абвясціла апосталам велікодную радасць, просім Цябе, праз яе заступніцтва дай нам сілу так, як яна, абвяшчаць вечна жывога Езуса Хрыста і дазволь убачыць Яго ў славе Нябеснага Валадарства. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

Псальм 86 (85)
Малітва беднага ў нядолі

Благаслаўлёны Бог, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым (2 Кар 1, 3. 4)

Cхілі, Пане, сваё вуха і выслухай мяне, *
бо я бедны і ўбогі.

Захавай маю душу, бо я пабожны, †
збаў, мой Божа, Твайго слугу, *
які на Цябе спадзяецца.

Змілуйся нада мною, Пане, *
бо ўвесь дзень Цябе я клічу.

Узрадуй душу слугі Твайго, *
бо да Цябе, Пане, я ўзношу сваю душу.

Бо Ты, Пане, добры і выбачлівы, *
шматміласцівы да ўсіх, хто Цябе заклікае.

Пачуй, Пане, малітву маю, *
прыслухайся да голасу майго малення.

У дзень маёй нядолі я паклічу Цябе, *
бо Ты мне адкажаш.

Сярод багоў няма падобных да Цябе, Пане; *
няма нічога такога, як Твае справы.

Усе народы, створаныя Табою, †
прыйдуць і паклоняцца перад Тваім абліччам, Пане, *
і будуць праслаўляць імя Тваё.

Бо Ты вялікі і чыніш цуды, *
Ты – Бог, Ты адзіны.

Навучы мяне, Пане, шляху Твайму, †
каб хадзіў я ў праўдзе Тваёй; *
умацуй сэрца маё ў боязі перад іменем Тваім.

І буду ўсім сэрцам сваім †
славіць Цябе, Пане Божа мой, *
імя Тваё буду праслаўляць вечна.

Бо вялікая нада мною Твая міласэрнасць, *
Ты вызваліў душу маю з бяздоння адхлані.

Божа, узбунтаваліся супраць мяне ганарлівыя, †
і зграя пераследнікаў шукае майго жыцця, *
і не зважаюць яны на Цябе.

Але Ты, Пане, Бог міласэрны і ласкавы, *
шматміласцівы, доўгацярплівы і верны.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною. †
Дай сілу Тваю слугу Твайму, *
уратуй сына сваёй слугі.

Пакажы на мне знак Тваёй дабрыні, *
каб убачылі гэта і тыя, што мяне ненавідзяць,

каб асаромеліся, *
бо Ты, Пане, дапамог мне і суцешыў мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 9-10
Бог прызначыў нас для атрымання збаўлення праз нашага Пана Езуса Хрыста, які памёр за нас, каб мы, жывыя ці мёртвыя, жылі разам з Ім.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, дай нам збаўчы спакой і ўчыні, каб зерне нашай сённяшняй працы дало плён у вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com