Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Панядзелак - 18 снежня 2017
ІІІ тыдзень Адвэнту
ІІІ тыдзень псалтыра


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Пан ужо блізка, / хадземце, паклонімся Яму.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Пан ужо блізка, / хадземце, паклонімся Яму.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Пан ужо блізка, / хадземце, паклонімся Яму.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Пан ужо блізка, / хадземце, паклонімся Яму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пан ужо блізка, / хадземце, паклонімся Яму.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Прыйдзі, Адкупіцель народаў,
здзіві жыхароў усяго свету
і нарадзіся з Марыі,
што захавала дзявоцтва.

Праз таямніцу натхнення
целам сталася Слова,
і заквітнеў плод улоння,
што засталося цнатлівым.

Бязгрэшнасці прыклад для верных –
святое ўлонне Марыі.
Трапечуць войскаў знамёны,
а Бог прыходзіць ў святыню.

Выходзіць з улоння Збавіцель,
стаўшыся чалавекам,
будучы Божым Сынам
і боскасць сваю захаваўшы.

Роўны Айцу, Езу Хрыстэ,
перамагаеш Ты цела,
падперазаўшыся моцай,
слабасці нашы лечыш.

Месца Твайго нараджэння
новым святлом ўжо заззяла;
бляск яго ноч раз’ясняе
і асвятляе шлях веры.

Хрыстэ, Табе наймілейшы,
Валадару стварэнняў,
Разам з Айцом і Духам,
Хай будзе слава навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Надыходзіць наш Пан * і не будзе маўчаць.

Псальм 50 (49)
Праўдзівая пашана Бога

Я прыйшоў не адмяніць Закон, але выканаць (пар. Мц 5, 17)

І (1-6)

Прамовіў Пан, Бог над багамі, *
і паклікаў зямлю ад усходу да захаду сонца.

Бог заззяў з Сіёна, *
з дасканалай красы.

Надыходзіць наш Пан *
і не будзе маўчаць:

пражэрлівы агонь перад Яго абліччам, *
навокал Яго – моцная бура.

Ён кліча звысоку неба і зямлю, *
каб судзіць народ свой.

«Збярыце да Мяне верных Маіх, *
якія праз ахвяру заключылі са Мной запавет».

І нябёсы абвесцяць Яго справядлівасць, *
таму што сам Бог – суддзя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Надыходзіць наш Пан * і не будзе маўчаць.

2 ант. Прынось Богу * ахвяру падзякі.

ІІ (7-15)

«Слухай, народзе мой, *
Я буду прамаўляць,

Я Бог, Твой Бог, Ізраэль, *
засведчу супраць цябе.

Не буду дакараць цябе за твае ахвяры; *
твае ўсеспаленні заўжды перада Мною.

Не прыму вала з твайго дому, *
ні казлоў з тваіх загонаў.

Бо Мне належаць усе звяры лясныя *
і жывёлы з тысячы гор.

Ведаю ўсіх нябесных птушак, *
і звяры палявыя – пры Мне.

Калі б Я быў галодны, не сказаў бы табе, *
бо сусвет Мой і ўсё, што яго напаўняе.

Ці ем Я мяса валоў *
або п’ю казліную кроў?

Прынось Богу ахвяру падзякі *
і выконвай свае абяцанні перад Найвышэйшым.

Кліч Мяне ў дзень нядолі, *
Я ўратую цябе, а ты Мяне праславіш».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прынось Богу * ахвяру падзякі.

3 ант. Міласэрнасці хачу, а не ахвяры, * пазнання Бога больш за ўсеспаленні.

ІІІ (16-23)

А грэшніку Бог сказаў: †
«Нашто пералічваеш Мае наказы *
і ў вуснах носіш Мой запавет,

а сам ненавідзіш настаўленне *
і словы Мае кідаеш за сабою?

Калі бачыш злодзея, захапляешся ім, *
і сябруеш з чужаложнікамі.

Вусны свае адкрываеш дзеля зла, *
і язык твой сплятае падман.

Сядзіш і гаворыш супраць брата свайго, *
зневажаеш сына тваёй маці.

Ты гэта рабіў, а Я маўчаў. *
Ты думаў, што Я падобны да цябе?

Зразумейце гэта вы, хто забывае Бога, *
каб Я не схапіў, і не будзе каму ратаваць вас.

Хто прыносіць ахвяру падзякі, *
той Мяне шануе,

і таму, хто беззаганны ў паводзінах, *
Я пакажу Божае збаўленне».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Міласэрнасці хачу, а не ахвяры, * пазнання Бога больш за ўсеспаленні.

К. Паглядзіце і ўзніміце вашыя галовы.
Н. Бо набліжаецца адкупленне вашае.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга прарока Ісаі 46, 1-13

Бог супраць бабілёнскіх ідалаў

Бэль упаў на калені, скінуты Нэба. Іх ідалаў пагрузілі на звяроў і на ўючных жывёлаў. Ваша ноша стала цяжарам для стомленай жывёлы. Схіліліся і ўпалі разам на калені; яны не здолелі ўратаваць ношы і самі пайшлі ў палон.

Слухайце мяне, дом Якуба і ўся рэшта дому Ізраэля. Я насіў вас ад улоння маці і падтрымліваў вас ад нараджэння. Аж да вашай старасці Я той самы і аж да сівізны буду насіць вас. Я стварыў і буду насіць, падтрымліваць і абараняць.

Да каго вы прыпадобніце Мяне, з кім супаставіце і параўнаеце Мяне, з кім Мяне зробіце роўным? Яны шчодра адсыпаюць золата з машны і ўзважваюць срэбра на шалях, наймаюць плавільшчыкаў, каб тыя зрабілі ім бога. Кланяюцца перад ім і падаюць ніцма, носяць яго на плячах і ставяць на ягонае месца. А той стаіць і не кранаецца са свайго месца. Калі ж будуць клікаць яго, ён не пачуе і не ўратуе іх ад нядолі.

Помніце гэта і спазнайце сорам, адступнікі, прыміце гэта да свайго сэрца. Згадайце тое, што было спрадвеку, таму што Я – Бог і няма іншага, Я Бог і няма нікога, як Я.

Я абвяшчаю ад пачатку, што будзе ў канцы і здаўна – тое, чаго яшчэ не сталася. Я кажу: «Мой намер здзейсніцца, я споўню кожнае сваё жаданне». Я паклічу з Усходу драпежную птушку і з далёкай зямлі – чалавека Маёй задумы. Так, Я гэта сказаў і споўню; Я гэта задумаў і зраблю.

Паслухайце Мяне, жорсткія сэрцам, далёкія ад справядлівасці. Я наблізіў сваю справядлівасць, яна не далёка, і збаўленне Маё не будзе марудзіць. Я дам на Сіёне сваё збаўленне, у Ізраэлі – сваю славу.

РЭСПАНСОРЫЙ Іс 46, 12. 13
Н. Паслухайце Мяне, жорсткія сэрцам, далёкія ад справядлівасці. * Я дам на Сіёне сваё збаўленне, у Ізраэлі – сваю славу.
К. Я наблізіў сваю справядлівасць, яна не далёка, і збаўленне Маё не будзе марудзіць.
Н. Я дам на Сіёне сваё збаўленне, у Ізраэлі – сваю славу.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Ліст да Дыягнэта

(Cap. 8, 5 – 9, 5: Funk 1, 325-327)
Бог выявіў любоў праз Сына

Ніхто з людзей не бачыў і не ведаў Бога, але Ён сам паказаў сябе. А паказаў сябе праз веру, толькі дзякуючы якой можна ўбачыць Бога. Таму што Бог, Пан і Стварыцель усяго, які ўчыніў усё і ўладкаваў, не толькі палюбіў людзей, але і быў цярплівы да іх. Ён заўсёды быў такі, і ёсць, і будзе, ласкавы і добры, не ахвочы да гневу і праўдзівы, і толькі адзін Ён добры. Задумаўшы вялікі і невыказны намер, Ён падзяліўся ім са сваім адзіным Сынам.

Пакуль трымаў у таямніцы і захоўваў свой мудры намер, здавалася, што Ён занядбаў нас і пакінуў без апекі. Але пасля таго, як праз умілаванага Сына адкрыў і праясніў тое, што было падрыхтавана ад пачатку, Ён даў нам усё разам: і магчымасць карыстацца Яго дабрадзействамі, і бачыць Яго, і разумець. Хто з нас калі чакаў чагосьці падобнага?

Усё ўладкаваўшы са сваім Сынам, Ён аж да апошняга часу дазваляў нам, зведзеным са слушнага шляху бязладдзем страсцей, пажадлівасці і прагнасці, жыць па ўласнай волі. Ён ні ў якім разе не цешыўся з нашых грахоў, але цярпеў іх. Ён не ўхваляў такога доўгага часу беззаконня, але ствараў цяперашні час справядлівасці. У той час нашы справы даказалі, што мы не вартыя жыцця, але цяпер Божая ласкавасць дала нам яго. Паколькі наша правіна была відавочнай, мы не маглі самастойна ўвайсці ў Божае Валадарства, але Божая моц дала нам гэту магчымасць.

Калі ж нашае беззаконне дасягнула мяжы, стала цалкам відавочным, што ў адплату за гэта нас чакае кара смерці. І тады надышоў час, які Бог прадвызначыў для таго, каб праявіць сваю ласкавасць і магутнасць (о, бязмерная любоў Бога да чалавека!). Ён не ўзненавідзеў нас, і не адкінуў, і не адпомсціў нам, а цярпліва зносіў і вытрымліваў нас. Пашкадаваўшы, Ён узяў на сябе нашыя грахі, аддаў уласнага Сына як плату за нашае адкупленне, святога за беззаконных, пазбаўленага зла за злых, справядлівага за несправядлівых, незнішчальнага за знішчаль­ных, несмяротнага за смяротных. Бо што яшчэ магло закрыць нашыя грахі, як не Яго справядлівасць? У кім іншым мы, нягодныя і бязбожныя, можам знайсці апраўданне, як не ў адзіным Сыне Божым?

Які цудоўны абмен, якая неспасцігальная пастанова, якое нечаканае дабрадзейства! Беззаконне многіх закрывае адзін праведнік, справядлівасць аднаго апраўдвае многіх несправядлівых!

РЭСПАНСОРЫЙ Дз 4, 12; Іс 9, 6
Н. І няма ні ў кім іншым збаўлення. * Бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім мы маглі б атрымаць збаўленне.
К. І дадуць імя Яму: Цудоўны Дарадчык, Бог Моцны, Спрадвечны Айцец, Князь Спакою.
Н. Бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім мы маглі б атрымаць збаўленне.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай, просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Старадаўнія прарокі
Прадвяшчалі прыйсце Пана.
Прыйдзе Ён, каб даць збаўленне,
Смерць крыжовую прыняўшы.

Зорка ранішняя ўстала,
Над народамі заззяла.
Сэрцы з радасці спяваюць,
Што Збаўленне надыходзіць.

Прыйсце першае Хрыстова
Прынясло ўсім адкупленне.
Ён агледзеў раны нашы,
Даючы аздараўленне.

А другое прыйсце Пана
Нагадае чалавецтву,
Што стаіць пры браме Хрыстус,
Каб судзіць нас справядліва.

Мы Цябе, о Езу Хрыстэ,
Сузіраць заўсёды хочам.
Разам з войскамі нябёсаў
Праслаўляць Тваю магутнасць. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Шчаслівыя, Пане, * хто жыве ў доме Тваім.

Псальм 84 (83)
Туга па святыні Божай

Не маем горада, які знаходзіцца тут, але шукаем будучага (Гбр 13, 14)

Якія мілыя Твае шатры, Пане Магуццяў! *
Знемагае і імкнецца душа мая ў двары Пана.

Сэрца маё і цела радасна ўсклікаюць *
да Бога жывога.

Нават верабей знаходзіць сабе дом, †
ластаўка – гняздо, *
дзе кладзе сваіх птушанят, –

каля алтароў Тваіх, Пане Магуццяў, *
Кароль мой і мой Божа.

Шчаслівыя, хто жыве ў доме Тваім, *
яны вечна спяваюць Табе.

Шчаслівы чалавек, сіла якога ў Табе; *
сцежкі ў сэрцы каго скіраваны да Цябе.

Праходзячы далінаю Плачу, †
яны ператвараюць яе ў крыніцу, *
а ранні дождж яе пакрые благаслаўленнем.

Моц іхняя будзе ўзрастаць, *
яны ўбачаць Бога багоў на Сіёне.

Пане, Божа Магуццяў, †
выслухай маю малітву; *
схілі вушы, Божа Якуба.

Божа, абарона наша, паглядзі, *
паглядзі на твар памазаніка Твайго.

Бо адзін дзень на Тваіх дзядзінцах *
лепшы за тысячу іншых;

лепш буду стаяць на парозе дому майго Бога, *
чым жыць у шатрах грэшнікаў.

Бо Пан Бог – гэта сонца і шчыт, *
Пан адорвае ласкай і славай;

у дабры не адмаўляе тым, *
хто паступае беззаганна.

Пане Магуццяў, *
шчаслівы чалавек, які на Цябе спадзяецца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Шчаслівыя, Пане, * хто жыве ў доме Тваім.

2 ант. Прыйдзіце, * і ўзыдзем на гару Пана.

Песня (Іс 2, 2-5)
Гара дому Пана, пастаўленая на вяршыні

Усе народы прыйдуць і паклоняцца перад Табою (Ап 15, 4)

І станецца ў апошнія дні, †
што гара дому Пана *
будзе пастаўлена на вяршыні гор

і ўзвысіцца па-над пагоркамі, *
і пацякуць да яе ўсе плямёны.

І пойдуць многія народы, і скажуць: †
«Прыйдзіце, і ўзыдзем на гару Пана *
ў дом Бога Якубава,

і навучыць Ён нас сваім шляхам, *
і мы пойдзем Ягонымі сцежкамі».

Бо з Сіёна выйдзе закон, *
і слова Пана – з Ерузалема.

І будзе Ён судзіць плямёны, *
і асудзіць многія народы;

і перакуюць мячы свае на плугі, *
і дзіды свае на сярпы;

не ўздыме народ на народ мяча, *
і не будуць больш вучыцца ваяваць.

Доме Якуба, прыйдзіце, *
і пойдзем у святле Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прыйдзіце, * і ўзыдзем на гару Пана.

3 ант. Спявайце Пану, * слаўце Ягонае імя.

Псальм 96 (95)
Пан – Валадар і Суддзя ўсёй зямлі

Яны спяваюць як бы новую песню перад тронам і перад абліччам Баранка (пар. Ап 14, 3)

Спявайце Пану новую песню, *
спявай Пану, уся зямля.

Спявайце Пану, слаўце Ягонае імя, *
абвяшчайце з дня ў дзень Яго збаўленне.

Апавядайце між плямёнамі пра славу Яго, *
паміж усімі народамі пра цуды Ягоныя.

Бо вялікі Пан і вельмі праслаўлены, *
Ён грозны па-над усімі багамі.

Бо ўсе багі народаў – ідалы, *
а Пан стварыў нябёсы.

Хвала і веліч перад Яго абліччам, *
моц і прыгажосць у Ягонай святыні.

Аддайце Пану, плямёны народаў, †
аддайце Пану славу і моц, *
аддайце Пану славу імя Ягонага.

Прыносьце ахвяры †
і ўваходзьце ў Ягоныя дзядзінцы. *
Пакланіцеся Пану ў велічнай святыні.

Дрыжы, уся зямля, *
перад Яго абліччам.

Кажыце між плямёнамі: *
«Пан валадарыць!»

Ён сусвет умацаваў, †
каб той не пахіснуўся; *
Ён будзе судзіць народы справядліва.

Няхай радуюцца нябёсы і весяліцца зямля, *
няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе.

Няхай усцешыцца поле і ўсё, што на ім, *
няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя.

Перад абліччам Пана, які прыходзіць, *
які прыходзіць судзіць зямлю.

Ён будзе судзіць свет справядліва, *
а народы паводле сваёй праўды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Спявайце Пану, * слаўце Ягонае імя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 13, 11-12
Ужо настала пара, каб вы абудзіліся са сну, бо цяпер збаўленне бліжэй да нас, чым тады, калі мы паверылі. Ноч мінула, і наблізіўся дзень. Дык адкінем учынкі цемры і апранемся ў зброю святла.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
К. І слава Яго будзе бачна ў табе.
Н. Узыдзе Пан.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Няхай душа ваша чувае: * Пан Бог наш блізка.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Няхай душа ваша чувае: * Пан Бог наш блізка.

ПРОСЬБЫ

Просім Пана Езуса Хрыста, Суддзю жывых і памерлых: 
Прыйдзі, Пане Езу.

Хрыстэ Пане, Ты прыйшоў збавіць грэшнікаў,
 вызвалі нас ад усялякай спакусы.

Мы верым, што Ты прыйдзеш у славе, каб судзіць свет,
 пакажы нам магутнасць Твайго збаўлення.

Дай нам захоўваць наказы Твайго закону з дапамогаю Духа Святога,
 каб мы змаглі чакаць Твайго прыйсця ў любові.

Пане, благаслаўлёны навекі, учыні, каб праз Тваю міласэрнасць мы пабожна і разумна жылі ў гэтым свеце,
 чакаючы шчаснай надзеі і Твайго прыйсця ў хвале.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай, просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

Псальм 119 (118), 89-96
ХІІ (Лямэд)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Новую запаведзь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як Я палюбіў вас (пар. Ян 13, 34)

Навекі, Пане, *
устаноўлена Тваё слова ў нябёсах.

З пакалення ў пакаленне Твая вернасць, *
Ты ўмацаваў зямлю, і яна трывае.

Паводле прысудаў Тваіх усё дагэтуль трывае, *
бо ўсё служыць Табе.

Калі б Твой закон не быў для мяне асалодай, *
то я загінуў бы ў сваёй нядолі.

Ніколі не забуду загады Твае, *
бо імі Ты ажыўляеш мяне.

Я – Твой, збаў мяне, *
бо я шукаю загадаў Тваіх.

Пільнуюць мяне грэшнікі, каб загубіць мяне, *
але я разважаю над Тваімі сведчаннямі.

Я бачыў, што мае канец кожная дасканаласць, *
але Твая запаведзь – бясконца усеабдымная.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 71 (70)
Пане, Ты мая надзея ад маладосці маёй

Цешцеся надзеяй, ва ўціску будзьце цярплівыя (Рым 12, 12)

І (1-13)

На Цябе, Пане, спадзяюся, *
няхай не буду асаромлены навекі.

Вызвалі мяне паводле Тваёй справядлівасці, *
схілі да мяне сваё вуха і ўратуй мяне.

Будзь мне скалою прыстанішча, *
дзе я мог бы заўсёды схавацца.

Ты загадаў уратаваць мяне, *
бо Ты – скала мая і мая цвярдыня.

Божа мой, вызвалі мяне з рук бязбожнага, †
бо Ты – мая надзея, Божа мой, Пане, *
Ты спадзяванне маё з маладосці маёй.

На Цябе абапіраюся я ад улоння, †
з улоння маці Ты вывеў мяне. *
Табе заўсёды ўзношу хвалу.

Я нібы цудам стаў для многіх, *
але Ты быў маёй магутнай дапамогай.

Вусны мае напоўнены Тваёй хвалой, *
Тваёй веліччу – кожны дзень.

Не адкідай мяне ў старасці, *
не пакідай мяне, калі мае сілы аслабнуць.

Бо змаўляюцца ворагі мае супраць мяне, †
і тыя, хто падсцерагае маю душу, *
раяцца між сабою

і кажуць: «Бог пакінуў яго! †
Ганіцеся за ім і схапіце, *
бо няма каму яго ратаваць».

Божа, не адыходзь далёка ад мяне, *
Божа мой, паспяшайся мне на дапамогу.

Няхай асаромяцца і знікнуць *
ненавіснікі майго жыцця;

няхай пакрыюцца ганьбай і сорамам тыя, *
хто жадае мне зла.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (14-24)

Заўсёды буду спадзявацца *
і памнажаць яшчэ больш Тваю славу.

Вусны мае будуць абвяшчаць Тваю справядлівасць, †
кожны дзень – Тваё збаўленне, *
бо межаў яго не ведаю.

Раскажу пра моц Бога, *
узгадаю Тваю справядлівасць, толькі Тваю.

Божа, Ты вучыў мяне з маладосці маёй, *
і дагэтуль я цуды Твае абвяшчаю.

Божа, не пакідай мяне *
аж да старасці і да сівізны,

пакуль я не раскажу †
пра Тваю моц гэтаму пакаленню *
і кожнаму, хто прыйдзе, пра Тваю магутнасць,

і пра Тваю, Божа, справядлівасць, *
што сягае да вышыняў.

Божа, Ты ўчыніў вялікія справы. *
Хто зраўнаецца з Табою?

Ты даў мне зведаць розныя беды і няшчасці, †
але зноў мяне ажывіў *
і выцягнуў з бяздонняў зямлі.

Ты памножыў маю веліч *
і вярнуўся мяне суцешыць.

Я буду славіць Цябе на арфе, *
Тваю праўду, мой Божа;

буду апяваць Цябе на гуслях, *
Святы Ізраэля.

Узрадуюцца вусны мае, †
калі я заспяваю Табе, *
і мая душа, якую Ты адкупіў.

Язык мой будзе штодня абвяшчаць *
тваю справядлівасць,

бо зведаюць сорам і ганьбу тыя, *
хто жадае мне зла.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 13, 13-14а
Як у дзень, будзем паводзіць сябе прыстойна, не ў гулянках ды п’янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці; але апраніцеся ў Пана Езуса Хрыста.

К. Народы будуць баяцца імені Твайго, Пане.
Н. І ўсе зямныя каралі – Тваёй славы.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай, просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

Псальм 119 (118), 89-96
ХІІ (Лямэд)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Новую запаведзь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як Я палюбіў вас (пар. Ян 13, 34)

Навекі, Пане, *
устаноўлена Тваё слова ў нябёсах.

З пакалення ў пакаленне Твая вернасць, *
Ты ўмацаваў зямлю, і яна трывае.

Паводле прысудаў Тваіх усё дагэтуль трывае, *
бо ўсё служыць Табе.

Калі б Твой закон не быў для мяне асалодай, *
то я загінуў бы ў сваёй нядолі.

Ніколі не забуду загады Твае, *
бо імі Ты ажыўляеш мяне.

Я – Твой, збаў мяне, *
бо я шукаю загадаў Тваіх.

Пільнуюць мяне грэшнікі, каб загубіць мяне, *
але я разважаю над Тваімі сведчаннямі.

Я бачыў, што мае канец кожная дасканаласць, *
але Твая запаведзь – бясконца усеабдымная.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 71 (70)
Пане, Ты мая надзея ад маладосці маёй

Цешцеся надзеяй, ва ўціску будзьце цярплівыя (Рым 12, 12)

І (1-13)

На Цябе, Пане, спадзяюся, *
няхай не буду асаромлены навекі.

Вызвалі мяне паводле Тваёй справядлівасці, *
схілі да мяне сваё вуха і ўратуй мяне.

Будзь мне скалою прыстанішча, *
дзе я мог бы заўсёды схавацца.

Ты загадаў уратаваць мяне, *
бо Ты – скала мая і мая цвярдыня.

Божа мой, вызвалі мяне з рук бязбожнага, †
бо Ты – мая надзея, Божа мой, Пане, *
Ты спадзяванне маё з маладосці маёй.

На Цябе абапіраюся я ад улоння, †
з улоння маці Ты вывеў мяне. *
Табе заўсёды ўзношу хвалу.

Я нібы цудам стаў для многіх, *
але Ты быў маёй магутнай дапамогай.

Вусны мае напоўнены Тваёй хвалой, *
Тваёй веліччу – кожны дзень.

Не адкідай мяне ў старасці, *
не пакідай мяне, калі мае сілы аслабнуць.

Бо змаўляюцца ворагі мае супраць мяне, †
і тыя, хто падсцерагае маю душу, *
раяцца між сабою

і кажуць: «Бог пакінуў яго! †
Ганіцеся за ім і схапіце, *
бо няма каму яго ратаваць».

Божа, не адыходзь далёка ад мяне, *
Божа мой, паспяшайся мне на дапамогу.

Няхай асаромяцца і знікнуць *
ненавіснікі майго жыцця;

няхай пакрыюцца ганьбай і сорамам тыя, *
хто жадае мне зла.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (14-24)

Заўсёды буду спадзявацца *
і памнажаць яшчэ больш Тваю славу.

Вусны мае будуць абвяшчаць Тваю справядлівасць, †
кожны дзень – Тваё збаўленне, *
бо межаў яго не ведаю.

Раскажу пра моц Бога, *
узгадаю Тваю справядлівасць, толькі Тваю.

Божа, Ты вучыў мяне з маладосці маёй, *
і дагэтуль я цуды Твае абвяшчаю.

Божа, не пакідай мяне *
аж да старасці і да сівізны,

пакуль я не раскажу †
пра Тваю моц гэтаму пакаленню *
і кожнаму, хто прыйдзе, пра Тваю магутнасць,

і пра Тваю, Божа, справядлівасць, *
што сягае да вышыняў.

Божа, Ты ўчыніў вялікія справы. *
Хто зраўнаецца з Табою?

Ты даў мне зведаць розныя беды і няшчасці, †
але зноў мяне ажывіў *
і выцягнуў з бяздонняў зямлі.

Ты памножыў маю веліч *
і вярнуўся мяне суцешыць.

Я буду славіць Цябе на арфе, *
Тваю праўду, мой Божа;

буду апяваць Цябе на гуслях, *
Святы Ізраэля.

Узрадуюцца вусны мае, †
калі я заспяваю Табе, *
і мая душа, якую Ты адкупіў.

Язык мой будзе штодня абвяшчаць *
тваю справядлівасць,

бо зведаюць сорам і ганьбу тыя, *
хто жадае мне зла.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. 1 Тэс 3, 12-13
Няхай памножыць вас Пан і перапоўніць вас любоўю адзін да аднаго і да ўсіх, якую і мы маем да вас, каб умацаваць сэрцы вашыя беззаганнымі ў святасці перад Богам і Айцом нашым у час прыйсця Пана нашага, Езуса, з усімі Ягонымі святымі.

К. Памятай пра нас, Пане, сярод умілаванага народу Твайго.
Н. І прыйдзі нас збавіць.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай, просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

Псальм 119 (118), 89-96
ХІІ (Лямэд)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Новую запаведзь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як Я палюбіў вас (пар. Ян 13, 34)

Навекі, Пане, *
устаноўлена Тваё слова ў нябёсах.

З пакалення ў пакаленне Твая вернасць, *
Ты ўмацаваў зямлю, і яна трывае.

Паводле прысудаў Тваіх усё дагэтуль трывае, *
бо ўсё служыць Табе.

Калі б Твой закон не быў для мяне асалодай, *
то я загінуў бы ў сваёй нядолі.

Ніколі не забуду загады Твае, *
бо імі Ты ажыўляеш мяне.

Я – Твой, збаў мяне, *
бо я шукаю загадаў Тваіх.

Пільнуюць мяне грэшнікі, каб загубіць мяне, *
але я разважаю над Тваімі сведчаннямі.

Я бачыў, што мае канец кожная дасканаласць, *
але Твая запаведзь – бясконца усеабдымная.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 71 (70)
Пане, Ты мая надзея ад маладосці маёй

Цешцеся надзеяй, ва ўціску будзьце цярплівыя (Рым 12, 12)

І (1-13)

На Цябе, Пане, спадзяюся, *
няхай не буду асаромлены навекі.

Вызвалі мяне паводле Тваёй справядлівасці, *
схілі да мяне сваё вуха і ўратуй мяне.

Будзь мне скалою прыстанішча, *
дзе я мог бы заўсёды схавацца.

Ты загадаў уратаваць мяне, *
бо Ты – скала мая і мая цвярдыня.

Божа мой, вызвалі мяне з рук бязбожнага, †
бо Ты – мая надзея, Божа мой, Пане, *
Ты спадзяванне маё з маладосці маёй.

На Цябе абапіраюся я ад улоння, †
з улоння маці Ты вывеў мяне. *
Табе заўсёды ўзношу хвалу.

Я нібы цудам стаў для многіх, *
але Ты быў маёй магутнай дапамогай.

Вусны мае напоўнены Тваёй хвалой, *
Тваёй веліччу – кожны дзень.

Не адкідай мяне ў старасці, *
не пакідай мяне, калі мае сілы аслабнуць.

Бо змаўляюцца ворагі мае супраць мяне, †
і тыя, хто падсцерагае маю душу, *
раяцца між сабою

і кажуць: «Бог пакінуў яго! †
Ганіцеся за ім і схапіце, *
бо няма каму яго ратаваць».

Божа, не адыходзь далёка ад мяне, *
Божа мой, паспяшайся мне на дапамогу.

Няхай асаромяцца і знікнуць *
ненавіснікі майго жыцця;

няхай пакрыюцца ганьбай і сорамам тыя, *
хто жадае мне зла.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (14-24)

Заўсёды буду спадзявацца *
і памнажаць яшчэ больш Тваю славу.

Вусны мае будуць абвяшчаць Тваю справядлівасць, †
кожны дзень – Тваё збаўленне, *
бо межаў яго не ведаю.

Раскажу пра моц Бога, *
узгадаю Тваю справядлівасць, толькі Тваю.

Божа, Ты вучыў мяне з маладосці маёй, *
і дагэтуль я цуды Твае абвяшчаю.

Божа, не пакідай мяне *
аж да старасці і да сівізны,

пакуль я не раскажу †
пра Тваю моц гэтаму пакаленню *
і кожнаму, хто прыйдзе, пра Тваю магутнасць,

і пра Тваю, Божа, справядлівасць, *
што сягае да вышыняў.

Божа, Ты ўчыніў вялікія справы. *
Хто зраўнаецца з Табою?

Ты даў мне зведаць розныя беды і няшчасці, †
але зноў мяне ажывіў *
і выцягнуў з бяздонняў зямлі.

Ты памножыў маю веліч *
і вярнуўся мяне суцешыць.

Я буду славіць Цябе на арфе, *
Тваю праўду, мой Божа;

буду апяваць Цябе на гуслях, *
Святы Ізраэля.

Узрадуюцца вусны мае, †
калі я заспяваю Табе, *
і мая душа, якую Ты адкупіў.

Язык мой будзе штодня абвяшчаць *
тваю справядлівасць,

бо зведаюць сорам і ганьбу тыя, *
хто жадае мне зла.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. 2 Тэс 1, 6. 7. 10
Пры аб’яўленні з нябёсаў Пана Езуса разам з анёламі моцы Ягонай, Пан разам з намі справядліва адплаціць спакоем і вам, якія церпіце ўціск, калі прыйдзе праславіцца ў святых сваіх і выклікаць здзіўленне ва ўсіх, хто паверыў.

К. Прыйдзі, Пане, і не спазняйся.
Н. Адпусці правіны народу свайму.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай, просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Шчаслівая Дзева Марыя,
прымі ў сваё чыстае ўлонне,
з вуснаў Айца што выходзіць,
Слова збаўлення народу.

Цень жыватворнага Духа
з нябёсаў Цябе асвятляе,
каб Ты Хрыста Збаўцу насіла –
Айцу Богу роўнага Сына.

Старанна замкнёныя дзверы,
святыні брамы святыя,
адчынены сёння ўсім людзям
Валадаром Найвышэйшым.

Прарокамі быў прадказаны,
абвешчаны Габрыэлем,
народжаны перад заранкай,
Пан на зямлю ўжо сыходзіць.

Цешацца хоры анёлаў,
радасць пануе ў народзе,
бо Найвышэйшы прыходзіць,
каб ратаваць ад загубы.

Хрыстэ, Табе, Валадару,
Адзінасутнаму ў Тройцы
Богу Айцу разам з Духам
Хай будзе слава навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Нашыя вочы заўсёды скіраваны на Пана, * пакуль Ён не змілуецца над намі.

Псальм 123 (122)
Надзея народу – у Пану

Двое сляпых... пачалі крычаць: «Змілуйся над намі, Пане, Сыне Давіда» (Мц 20, 30)

Да Цябе ўзнімаю свае вочы, *
які жывеш у нябёсах.

Так як вочы слугаў звернуты *
на рукі іх гаспадароў,

як вочы служанкі – *
на рукі яе гаспадыні,

так нашыя вочы – да Пана, Бога нашага, *
пакуль Ён не змілуецца над намі.

Змілуйся над намі, змілуйся, о Пане, *
бо мы ўжо ўдосталь сытыя пагардай.

Душа наша насычана досыць *
здзекамі дзёрзкіх і пагардай ганарлівых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Нашыя вочы заўсёды скіраваны на Пана, * пакуль Ён не змілуецца над намі.

2 ант. Дапамога наша – у імені Пана, * які стварыў неба і зямлю.

Псальм 124 (123)
Дапамога наша – у імені Пана

Пан сказаў Паўлу: «Не бойся, таму што Я з табою» (Дз 18, 9-10)

Калі б Пан не быў з намі, – скажы, Ізраэль, – †
калі б Пан не быў з намі *
і людзі супраць нас паўсталі,

то яны праглынулі б нас жывымі, *
калі б распаліўся іх гнеў супраць нас.

Тады б залілі нас воды, †
паток прайшоў бы над намі, *
тады прайшлі б над намі бурлівыя воды.

Благаслаўлёны Пан, *
які не аддаў нас як здабычу для зубоў іхніх.

Душа наша, як птушка, *
вызвалілася з сіла лоўчых;

сіло парвана, і мы ўратаваліся. †
Дапамога наша – у імені Пана, *
які стварыў неба і зямлю.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Дапамога наша – у імені Пана, * які стварыў неба і зямлю.

3 ант. У сваім Сыне * Бог выбраў нас для ўсынаўлення.

Песня (Эф 1, 3-10)
Пра Бога Збаўцу

Благаслаўлёны Бог *
і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста,

які благаславіў нас у Хрысце *
ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах

i выбраў нас у Ім перад стварэннем свету, †
каб мы былі святымі і беззаганнымі *
перад Ім у любові.

Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення †
праз Езуса Хрыста, *
паводле ўпадабання сваёй волі,

дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, *
якою Ён адарыў нас ва Умілаваным.

У Ім мы маем адкупленне Ягонаю Крывёю, *
дараванне правінаў,

паводле багацця ласкі Ягонай, †
якою шчодра адарыў нас *
ва ўсялякай мудрасці і разуменні,

дазволіўшы нам пазнаць †
таямніцу сваёй волі, *
паводле свайго ўпадабання,

якое раней паклаў у Ім *
для спаўнення паўнаты часу,

каб аб’яднаць усё ў Хрысце: *
тое, што на нябёсах і на зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. У сваім Сыне * Бог выбраў нас для ўсынаўлення.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Флп 4, 4-5
Радуйцеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу: радуйцеся! Лагоднасць вашая няхай будзе вядомая ўсім людзям. Пан блізка.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пакажы нам, Пане, * сваю міласэрнасць.
Н. Пакажы нам, Пане, * сваю міласэрнасць.
К. І збаўленне сваё дай нам.
Н. Сваю міласэрнасць.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пакажы нам, Пане, * сваю міласэрнасць.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Пан і Валадар Ізраэля, * Ты ў палаючым кусце аб’явіўся Майсею / і на Сінаі даў яму закон, / прыйдзі і вызвалі нас сваім магутным плячом.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Пан і Валадар Ізраэля, * Ты ў палаючым кусце аб’явіўся Майсею / і на Сінаі даў яму закон, / прыйдзі і вызвалі нас сваім магутным плячом.

ПРОСЬБЫ

Просім Хрыста Адкупіцеля, які прыйшоў збавіць людзей, і з вераю кажам:
Прыйдзі, Пане Езу.

Хрыстэ Пане, Ты праз таямніцу ўцелаўлення адкрыў свету славу сваёй боскасці,
ажыві нас сваім прыйсцем.

Ты прыняў нашыя слабасці,
удзялі нам сваю міласэрнасць.

Ты праз першае прыйсце ў чалавечай натуры адкупіў свет ад граху,
прыходзячы другі раз, апраўдай нас ад усякай віны.

Ты жывеш і ўсім кіруеш,
у дабрыні сваёй учыні, каб мы атрымалі вечную спадчыну.

Ты сядзіш праваруч Айца,
святлом аблічча свайго ўзрадуй душы памерлых.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай, просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

Псальм 86 (85)
Малітва беднага ў нядолі

Благаслаўлёны Бог, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым (2 Кар 1, 3. 4)

Cхілі, Пане, сваё вуха і выслухай мяне, *
бо я бедны і ўбогі.

Захавай маю душу, бо я пабожны, †
збаў, мой Божа, Твайго слугу, *
які на Цябе спадзяецца.

Змілуйся нада мною, Пане, *
бо ўвесь дзень Цябе я клічу.

Узрадуй душу слугі Твайго, *
бо да Цябе, Пане, я ўзношу сваю душу.

Бо Ты, Пане, добры і выбачлівы, *
шматміласцівы да ўсіх, хто Цябе заклікае.

Пачуй, Пане, малітву маю, *
прыслухайся да голасу майго малення.

У дзень маёй нядолі я паклічу Цябе, *
бо Ты мне адкажаш.

Сярод багоў няма падобных да Цябе, Пане; *
няма нічога такога, як Твае справы.

Усе народы, створаныя Табою, †
прыйдуць і паклоняцца перад Тваім абліччам, Пане, *
і будуць праслаўляць імя Тваё.

Бо Ты вялікі і чыніш цуды, *
Ты – Бог, Ты адзіны.

Навучы мяне, Пане, шляху Твайму, †
каб хадзіў я ў праўдзе Тваёй; *
умацуй сэрца маё ў боязі перад іменем Тваім.

І буду ўсім сэрцам сваім †
славіць Цябе, Пане Божа мой, *
імя Тваё буду праслаўляць вечна.

Бо вялікая нада мною Твая міласэрнасць, *
Ты вызваліў душу маю з бяздоння адхлані.

Божа, узбунтаваліся супраць мяне ганарлівыя, †
і зграя пераследнікаў шукае майго жыцця, *
і не зважаюць яны на Цябе.

Але Ты, Пане, Бог міласэрны і ласкавы, *
шматміласцівы, доўгацярплівы і верны.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною. †
Дай сілу Тваю слугу Твайму, *
уратуй сына сваёй слугі.

Пакажы на мне знак Тваёй дабрыні, *
каб убачылі гэта і тыя, што мяне ненавідзяць,

каб асаромеліся, *
бо Ты, Пане, дапамог мне і суцешыў мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пане Божа, * Ты шматміласцівы і доўгацярплівы.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 9-10
Бог прызначыў нас для атрымання збаўлення праз нашага Пана Езуса Хрыста, які памёр за нас, каб мы, жывыя ці мёртвыя, жылі разам з Ім.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, дай нам збаўчы спакой і ўчыні, каб зерне нашай сённяшняй працы дало плён у вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.