Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

I


Серада - 22 студзеня 2020
ІІ звычайны тыдзень
ІІ тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Усклікай Богу, уся зямля. / З радасцю служыце Пану.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій) 

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ант. Усклікай Богу, уся зямля. / З радасцю служыце Пану.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Ант. Усклікай Богу, уся зямля. / З радасцю служыце Пану.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Ант. Усклікай Богу, уся зямля. / З радасцю служыце Пану.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Усклікай Богу, уся зямля. / З радасцю служыце Пану.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Хрыстэ – жыццё, і святло, і праўда.
Радасць зямлі і бясконцасць ласкі.
Род чалавечы сваёй крывёю
Ты ўратаваў ад вечнай смерці.

Сваёю ласкай асвяці наш розум,
Ўмацуй надзею, павяліч ў нас веру.
Дарам любові ахвярнай і чыстай
Няхай палаюць нашыя сэрцы.

Сваёю моцай Ты стаў пераможцам
Над злом у свеце, ворагам нашым.
Спашлі нам Духа, хай нам дапаможа
Трываць у добрым, пры Табе, Пане.

Табе, о Хрыстэ, з Айцом Тваім слава,
З Духам Святым, няхай будзе падзяка
За ўсё, што чыніш нам у сусвеце
Праз усе вякі свайго панавання. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Мы ў сабе стогнем, * чакаючы адкуплення нашага цела.

Псальм 39 (38)
Малітва хворага

Стварэнне пакарылася марнасці праз таго, хто пакарыў яго (Рым 8, 20)

І (2-7)

Я сказаў: «Буду пільнаваць свае шляхі, *
каб не грашыць сваім языком;

Я буду ўтаймоўваць свае вусны, *
пакуль грэшнік выступае супраць мяне».

Я стаў нямы і ціхі, маўчаў пра дабро, *
і ўзнавіўся мой боль.

Запалала маё сэрца ўва мне, *
у думках маіх успыхнуў агонь.

Я сказаў сваім языком: *
«Пане, дай мне пазнаць мой канец

і колькасць дзён маіх, *
каб зразумеў я часовасць свайго жыцця».

Вось, Ты адмераў мне дзён на некалькі пядзяў, *
і маё жыццё перад Табой як нішто.

Сапраўды, усё гэта – марнасць, *
кожны жывы чалавек.

Так, чалавек мінае, як цень, †
дарма ён мітусіцца, *
збірае і не ведае, каму дастанецца гэта.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Мы ў сабе стогнем, * чакаючы адкуплення нашага цела.

2 ант. Выслухай, Пане, малітву маю, * прымі мае слёзы.

ІІ (8-14)

А цяпер чаго мне чакаць, Пане? *
Мая надзея – у Табе.

Збаў мяне ад усіх маіх правінаў, *
не выстаўляй мяне на кпіны для неразумнага.

Я замоўк, не адкрываю сваіх вуснаў, *
бо Ты гэта ўчыніў.

Адхілі ад мяне свае ўдары, *
ад удару Тваёй рукі я гіну.

Караючы за правіну, Ты павучаеш чалавека, – †
як ад молі, знікне яго прыгажосць. *
Так, марнасць – кожны чалавек.

Выслухай, Пане, малітву маю *
і пачуй мой крык;

не будзь абыякавы да маіх слёз, *
бо я госць у Цябе, вандроўнік, як усе мае продкі.

Адвядзі свой позірк ад мяне, †
каб я падмацаваўся, *
перш чым адыду і не будзе мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Выслухай, Пане, малітву маю, * прымі мае слёзы.

3 ант. Я заўсёды спадзяюся * на Божую міласэрнасць.

Псальм 52 (51)
Супраць паклёпніка

Хто хваліцца, няхай хваліцца ў Пану (1 Кар 1, 31)

Чаму ты хвалішся злом, †
цэлы дзень задумваеш згубу; *
як навостраная брытва, твой язык, падманшчык.

Ты любіш зло больш за дабро, *
ашуканства – больш за справядлівае слова.

Ты любіш усякія згубныя словы, падступны язык. *
Таму Бог знішчыць цябе назаўсёды,

схопіць цябе, і выкіне з шатра, *
і выкараніць цябе з зямлі жывых.

Убачаць справядлівыя і спалохаюцца, *
і будуць смяяцца з яго:

«Вось муж, які не лічыў Бога сваёй цвярдыняй, †
а спадзяваўся на сваё вялікае багацце, *
будучы моцным у зласлівасці сваёй».

Я ж – як зялёная аліўка ў доме Божым, *
заўсёды спадзяюся на Божую міласэрнасць.

Навекі буду славіць Цябе за тое, што Ты зрабіў, *
і спадзявацца на Тваё імя, бо яно добрае для Тваіх верных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я заўсёды спадзяюся * на Божую міласэрнасць.

К. Спадзяюся на Пана.
Н. Спадзяецца душа мая на Яго слова.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Другазаконня 7, 6-14; 8, 1-6

Ізраэль – выбраны народ

У тыя дні: Майсей сказаў народу: «Ты – народ, прысвечаны Пану, твайму Богу. Цябе выбраў Пан, Бог твой, каб сярод усіх народаў, якія існуюць на паверхні зямлі, ты быў Яго ўласным народам.

Пан выбраў вас і знайшоў упадабанне ў вас не таму, што колькасцю ты перавысіў усе народы, бо сярод усіх ты найменшы, але таму, што Пан палюбіў вас. І каб захаваць прысягу, дадзеную вашым продкам, вывеў вас моцнаю рукою і выкупіў вас з дому няволі, з рук фараона, караля Егіпта.

Таму ведай, што Пан, Бог твой, ёсць Богам, Богам верным, які захоўвае запавет і любоў да тысячнага пакалення адносна тых, хто любіць Яго і захоўвае запаведзі Ягоныя, але які адплачвае знішчэннем кожнаму з тых, хто ненавідзіць Яго. Ён не марудзіць, сам адплачвае таму, хто ненавідзіць Яго.

Таму захоўвай запаведзі, пастановы і закон, якія табе сёння загадваю выконваць.

Калі будзеце слухаць законы гэтыя і старанна выконваць іх, Пан, Бог твой, захавае запавет з табою і міласэрнасць да цябе, што было абяцана айцам тваім. І будзе любіць цябе, і благаславіць цябе, і памножыць цябе, і благаславіць плод улоння твайго і плод зямлі тваёй: збожжа тваё, віно тваё, алей твой, маладняк кароў тваіх і авечак тваіх на той зямлі, якую Ён перад айцамі тваімі абяцаў даць табе. Благаслаўлёны будзеш сярод усіх народаў, і не будзе сярод цябе і сярод быдла твайго няплоднага ці няплоднай.

Старанна захоўвайце ўсе запаведзі, якія наказваю табе сёння, захоўвайце, каб вы жылі, памнажаліся і ўвайшлі ў валоданне зямлёй, якую Пан абяцаў айцам вашым. Памятай увесь шлях, якім вёў цябе Пан, Бог твой, па пустыні гэтыя сорак гадоў, каб скарыць цябе і выпрабаваць, і пазнаць, што ў сэрцы тваім, ці будзеш захоўваць запаведзі, ці не. Ён скарыў цябе, мучыў цябе голадам і карміў маннаю, якой не ведаў ты і не ведалі продкі твае, каб паказаць табе, што не адным хлебам жыве чалавек, але кожным словам, якое выходзіць з вуснаў Пана, жыве чалавек. Не папсаваліся на табе ні адзенне тваё, ні нага твая не апухла за гэтыя сорак гадоў. І пазнай у сэрцы тваім, што як выхоўвае чалавек свайго сына, так Пан Бог твой выхоўвае цябе. Захоўвай запаведзі Пана, Бога твайго, і хадзі ягонымі шляхамі, баючыся Яго».

РЭСПАНСОРЫЙ 1 Ян 4, 10, 16; Іс 63, 8. 9
Н. Бог першы палюбіў нас і паслаў свайго Сына як уміласціўленне за грахі нашы. * І мы пазналі, і паверылі любові, якую Бог меў да нас.
К. Пан стаў для нас збаўленнем, адкупіў нас у сваёй любові.
Н. І мы пазналі, і паверылі любові, якую Бог меў да нас.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Дагматычная канстытуцыя пра Касцёл
«Lumen gentium» Другога Ватыканскага Сабору

(Nn. 2. 16)
Вось Я збаўлю свой народ

Спрадвечны Айцец паводле абсалютна свабоднай і таямнічай задумы сваёй мудрасці і дабрыні стварыў увесь свет, вырашыў узняць людзей да ўдзелу ў Божым жыцці і не пакінуў іх пасля грэхападзення ў Адаме, але няспынна даваў ім дапамогу для збаўлення дзеля Хрыста Адкупіцеля, які «з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, першародным сярод усякага стварэння» (Клс 1, 15). Усіх выбраных Айцец перад вякамі «наперад пазнаў і прадвызначыў быць падобнымі да вобраза свайго Сына, каб Ён быў першародным між многімі братамі» (Рым 8, 29). Веруючых у Хрыста Ён вырашыў сабраць у святым Касцёле, які ўжо ад пачатку свету прадказаны ў вобразах, цудоўным чынам падрыхтаваны ў гісторыі ізраэльскага народу і ў Старым Запавеце, устаноўлены ў апошнія часы, абвешчаны праз спасланне Духа Святога і слаўна споўніцца ў канцы вякоў. Вось тады, як чытаем у святых айцоў, усе справядлівыя, пачынаючы з Адама, «ад справядлівага Абэля аж да апошняга выбранага» будуць сабраныя Айцом у паўсюдным Касцёле.

Нарэшце тыя, хто яшчэ не прыняў Евангелля, па-рознаму звязаны з Божым народам. У першую чаргу гэта той народ, які першы атрымаў запавет і абяцанне і з якога паводле цела нарадзіўся Хрыстус (пар. Рым 9, 4-5), народ, умілаваны дзеля айцоў з прычыны выбрання, таму што Бог не шкадуе аб дарах і пакліканні (пар. Рым 11, 28-29). Але план збаўлення ахоплівае таксама тых, хто прызнае Стварыцеля, і сярод іх у першую чаргу мусульман, якія, вызнаючы сваю прыхільнасць да веры Абрагама, пакланяюцца разам з намі адзінаму і міласэрнаму Богу, які будзе судзіць людзей у апошні дзень. Недалёка Бог і ад тых, хто шукае невядомага Бога навобмацак і сярод цялесных выяваў, паколькі Ён усім дае жыццё, дыханне і ўсё (пар. Дз 17, 25-28), таму што Збаўца хацеў, каб усе людзі былі збаўлены (пар. 1 Цім 2, 4). Тыя, хто не па сваёй віне не ведае Хрыстовага Евангелля і Хрыстовага Касцёла, але шчырым сэрцам шукае Бога і стараецца пад уплывам ласкі здзейсніць Ягоную волю, пазнаную праз наказ сумлення, могуць дасягнуць вечнага збаўлення. Божы Провід не адмаўляе ў неабходнай для збаўлення дапамозе і тым, хто не па сваёй віне наогул яшчэ не дайшоў да выразнага пазнання Бога, але спрабуе, не без ласкі Божай, весці сумленнае жыццё. Усё, што ў іх ёсць з дабра і праўды, Касцёл разглядае як евангельскую падрыхтоўку і як дар таго, хто асвячае кожнага чалавека, каб ён канчаткова здабыў жыццё.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Эф 1, 9-10; Клс 1, 19-20
Н. Бог вырашыў, калі надышла паўната часу, аднавіць усё ў Хрысце: * Тое, што на нябёсах і на зямлі.
К. Спадабалася Айцу, каб у Ім жыла ўся паўната і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё.
Н. Тое, што на нябёсах і на зямлі.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, Ты кіруеш небам і зямлёю, выслухай ласкава просьбы Твайго народа і адары нашыя часы супакоем. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Стварыцель зорнай прасторы,
Паводле Твайго загаду
Месяц яснее нам ноччу,
Днём сонца ўсё сагравае.

Вось саступіў і змрок ночы,
Свет ажывае ў бляску,
І розум зноў сілы мае,
Каб да дабра мог імкнуцца.

Дзень Цябе славіць схіляе
Гімнамі, спевам, малітвай.
Яснасць салодкая ў небе
Нас напаўняе спакоем.

Зла пазбягайма, правінаў,
І крывадушнасць адкінем.
Грэх хай жыццё не пляміць,
А мова будзе праўдзівай.

Нам няхай сонца ўжо ззяе,
Няхай палае ў нас вера,
Надзея ў неба вядзе нас,
Любоў Хрыстова яднае.

Зрабі так, Ойча найлепшы,
Адзіны з Сынам і Духам.
Ты, поўны моцы і сілы,
Кіруеш часам, сусветам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, Твой шлях святы, * які бог настолькі вялікі, як наш Бог?

Псальм 77 (76)
Успамін пра справы Пана

Ва ўсім мы церпім пакуты, але не маркоцімся (2 Кар 4, 8)

Узношу свой голас да Бога і клічу; *
мой голас – да Бога, каб Ён пачуў мяне.

У дзень маёй нядолі я шукаю Пана, †
мая рука працягнута ўначы і не слабне, *
адмаўляецца ад суцяшэння душа мая.

Узгадваю пра Бога і енчу, *
разважаю, – і дух мой знемагае.

Ты трымаеш павекі маіх вачэй, *
я непакоюся і не магу гаварыць.

Разважаю пра даўнія дні, *
пра мінулыя гады.

Успамінаю ноччу свае песні, *
разважаю ў сэрцы маім, і дух мой дапытваецца:

хіба адкінуў Пан навекі *
і не будзе больш спагадаць?

Хіба назаўсёды скончылася Ягоная міласэрнасць, *
няўжо скончылася Ягонае слова з пакалення ў пакаленне?

Няўжо Бог забыў пра літасць *
і ў гневе затрымаў сваю міласэрнасць.

І сказаў я: «Балюча мне, *
што змянілася правіца Найвышэйшага».

Буду ўспамінаць справы Пана, *
буду ўспамінаць Твае даўнія цуды.

Буду разважаць над усімі чынамі Тваімі, *
думаць пра ўсе Твае справы.

Божа, Твой шлях святы, *
які бог настолькі вялікі, як наш Бог?

Ты – Бог, які чыніць цуды, *
Ты аб’явіў народам сваю моц.

Сваёй рукою Ты вызваліў народ свой, *
сыноў Якуба і Юзафа.

Убачылі Цябе воды, Божа, †
убачылі Цябе воды і задрыжэлі, *
узварухнуліся глыбіні.

Аблокі пралілі ваду, †
падалі голас хмары, – *
і паляцелі Твае стрэлы.

Гул Твайго грому сярод буры; †
маланкі свет асвятлілі, *
задрыжэла і затрэслася зямля.

Праз мора шлях Твой, і Твая сцежка праз вялікія воды; *
і сляды Твае невядомыя.

Як статак, вёў Ты народ свой *
рукой Майсея і Аарона.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, Твой шлях святы, * які бог настолькі вялікі, як наш Бог?

2 ант. Узрадавалася маё сэрца ў Пану, * які прыніжае і ўзвялічвае.

Песня (1 Сам 2, 1-10)
Бог узвышае пакорных

Скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў (Лк 1, 52-53)

Узрадавалася маё сэрца ў Пану, *
узнялася моц мая ў Богу маім,

раскрыліся вусны мае на ворагаў маіх, *
бо радуюся я Тваёй дапамозе.

Няма такога святога, як Пан, †
няма нікога іншага, апроч Цябе, *
і няма такой цвярдыні, як наш Бог.

Не памнажайце ганарыстыя словы, *
няхай дзёрзкае слова не выходзіць з вуснаў вашых,

таму што Бог ёсць Панам пазнання, *
і гэта Ён узважвае ўчынкі.

Лук моцных ламаецца, *
а слабыя падпярэзваюцца сілаю.

Сытыя наймаюцца за хлеб, *
а галодныя адпачываюць;

бясплодная семярых нараджае, *
а шматдзетная знемагае.

Пан забівае і ажыўляе, *
кідае ў адхлань і адтуль выводзіць.

Пан робіць бедным і багатым, *
прыніжае і ўзвялічвае.

З пылу падымае беднага, *
са смецця ўзнімае ўбогага,

каб пасадзіць яго з вяльможамі *
і даць яму ў спадчыну трон хвалы;

бо Пану належаць падставы зямлі, *
і на іх Ён паставіў сусвет.

Ён ахоўвае ногі сваіх пабожных, †
а грэшнікі знікнуць у цемры, *
бо не сілаю сваёй перамагае чалавек.

Пан знішчыць тых, хто спрачаецца з Ім, *
супраць іх будзе грымець з нябёсаў.

Пан будзе судзіць межы зямлі †
і дасць моц свайму каралю, *
і падыме моц свайго памазаніка.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Узрадавалася маё сэрца ў Пану, * які прыніжае і ўзвялічвае.

3 ант. Пан валадарыць, няхай радуецца зямля. 

Псальм 97 (96)
Хвала Бога Суддзі

Гэты псальм выяўляе збаўленне свету і веру ўсіх народаў у Бога (св. Атаназій)

Пан валадарыць! Няхай радуецца зямля, *
† няхай весяляцца шматлікія астравы.

Воблака і цемра вакол Яго, *
справядлівасць і права – аснова Ягонага трона.

Агонь ідзе перад Ім *
і паглынае навокал ворагаў Ягоных.

Маланкі Ягоныя асвятляюць сусвет, *
зямля бачыць і дрыжыць.

Горы, як воск, растопяцца перад абліччам Пана, *
перад абліччам Пана ўсёй зямлі.

Нябёсы абвяшчаюць Яго справядлівасць, *
і ўсе народы бачаць Ягоную славу.

Няхай сорам спазнаюць усе, хто служыць ідалам, †
хто хваліцца бажкамі. *
Пакланіцеся Яму, усе багі.

Сіён чуе і весяліцца, *
і радуюцца дочкі Юды прысудам Тваім, Пане.

Бо Ты, Пане, найвышэйшы на ўсёй зямлі, *
вельмі ўзвялічаны над усімі багамі.

Пан любіць тых, хто зло ненавідзіць, †
Ён сцеражэ жыццё сваіх верных, *
з рук грэшнікаў ратуе іх.

Святло ззяе для справядлівага, *
і радасць – для праведных сэрцам.

Радуйцеся, справядлівыя, у Пану *
і дзякуйце на ўспамін Ягонай святасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пан валадарыць, няхай радуецца зямля. 

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 8, 35. 37
Хто адлучыць нас ад любові Хрыста? Няшчасце ці прыгнёт, ці пераслед, ці голад, ці галеча, ці небяспека, ці меч? Але над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Благаслаўляць буду Пана * ва ўсе часы.
Н. Благаслаўляць буду Пана * ва ўсе часы.
К. Хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.
Н. Ва ўсе часы.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Благаслаўляць буду Пана * ва ўсе часы.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: У святасці будзем служыць Пану * ва ўсе дні нашыя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: У святасці будзем служыць Пану * ва ўсе дні нашыя.

ПРОСЬБЫ

Благаслаўлёны Бог, наш Збаўца, які абяцаў застацца са сваім Касцёлам ва ўсе дні аж да сканчэння веку. З удзячнасцю будзем заклікаць Яго:
Будзь з намі, Пане.

Будзь з намі, Пане, на працягу гэтага дня,
няхай сонца ласкі ніколі не заходзіць над намі.

Пане, прыносім Табе справы гэтага дня,
дапамажы нам пазбегнуць граху ў думках і ўчынках.

Пане, напоўні ўвесь гэты дзень сваёй ласкаю,
каб мы былі соллю зямлі і святлом свету.

Пане, няхай Твой Дух Святы кіруе нашымі сэрцамі і вуснамі,
каб мы трывалі заўсёды ў Тваёй праўдзе і ў абвяшчэнні Тваёй славы.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Просім Цябе, Божа, спашлі ў нашыя сэрцы сваё святло, каб мы не блукалі, а ішлі шляхам Тваіх запаведзяў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я разважаў над сваімі шляхамі * і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

Псальм 119 (118), 57-64
VIII (Хет)

Пане, Ты мой лёс: *
абяцаю захоўваць Твае словы.

Ад усяго сэрца я маліў Цябе, *
змілуйся нада мной паводле свайго слова.

Я разважаў над сваімі шляхамі *
і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

Я спяшаўся і не марудзіў *
захоўваць Твае запаведзі.

Путы грэшнікаў аблыталі мяне, *
але я не забываў пра Твой закон.

Апоўначы я падымаўся, каб славіць Цябе *
за Твае справядлівыя пастановы.

Я сябра для ўсіх, хто Цябе баіцца *
і захоўвае Твае наказы.

Міласэрнасцю Тваёй, Пане, поўніцца зямля; *
навучы мяне сваім пастановам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я разважаў над сваімі шляхамі * і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

2 ант. Страх і трымценне авалодалі мною; * пачуй мяне і адкажы мне, Пане.

Псальм 55 (54), 2-15. 17-24
Супраць крывадушнага сябра

Ахапіў Езуса страх і трывога (Мк 14, 33)

І (2-12)

Выслухай, Божа, маю малітву *
і не хавайся ад просьбы маёй.

Пачуй мяне і адкажы мне. †
Я енчу ў сваёй маркоце і ўздыхаю ад варожага крыку, *
ад прыгнёту грэшніка.

Бо яны наклікаюць на мяне бяду *
і ў сваім гневе заўзята змагаюцца са мною.

Маё сэрца трапеча ўва мне, *
ахапіла мяне боязь смерці.

Страх і трымценне авалодалі мною, *
жах ахапіў мяне.

Сказаў я: «Хто даў бы мне крылы, як у голуба, *
каб паляцець і спачыць?

Тады б я ўцёк далёка *
і пасяліўся б у пустыні.

Я б хутка знайшоў сховішча *
ад імклівага ветру і буры».

Знішчы, Пане, падзялі іхнія мовы, *
бо ў горадзе я ўбачыў гвалт і сваркі.

Удзень і ўначы яны абыходзяць яго па мурах, *
а ўнутры яго – беззаконне і зло.

Пагібель у ім, *
з ягоных вуліц не сыходзяць падман і здрада.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Страх і трымценне авалодалі мною; * пачуй мяне і адкажы мне, Пане.

3 ант. Я буду ўсклікаць да Бога, * і Пан мяне ўратуе.

ІІ (13-15. 17-24)

Не вораг мяне зневажае, *
я гэта б сцярпеў;

і не той, хто мяне ненавідзіць †
і ўзвышаецца нада мной, *
я б схаваўся ад яго;

але ты, роўны мне чалавек, *
мой сябра і мой блізкі,

з якім мы вялі салодкія размовы *
і хадзілі разам да Божага дому.

А я буду ўсклікаць да Бога, *
і Пан мяне ўратуе.

Увечары, раніцою і апоўдні †
я буду жаліцца і ўздыхаць, *
і Ён пачуе мой голас.

У спакоі ўратуе душу маю ад тых, †
хто змагаецца супраць мяне, *
бо такіх шмат у мяне.

Пачуе Бог, адгукнецца той, *
хто сядзіць на троне спрадвеку,

бо няма ў іх перамены, *
яны не баяцца Бога.

Кожны працягвае рукі свае †
на тых, хто з ім у згодзе, *
і парушае дамову сваю.

Яго вусны мякчэйшыя за масла, *
але ў ягоным сэрцы – варожасць;

ягоныя словы больш плынныя, чым алей, *
але яны нібы аголеныя мячы.

Ускладзі клопат свой на Пана, – *
і Ён цябе падтрымае,

ніколі не дапусціць, *
каб справядлівы пахіснуўся.

Ты, Божа, *
скінеш іх у студню згубы.

Крывавыя і падступныя мужы †
не дажывуць да паловы сваіх дзён; *
а я спадзяюся на Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я буду ўсклікаць да Бога, * і Пан мяне ўратуе.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 1, 16-17а
Загадаў суддзям вашым у час той, кажучы: Слухайце братоў сваіх, справядліва вырашайце спрэчкі паміж кожнага са сваім братам ці чужым. Будзьце бесстароннымі ў судзе, выслухоўвайце як малога, так і вялікага, не палохайцеся нікога, бо гэта суд Бога.

К. Пан справядлівы і любіць праўду.
Н. Праведнікі ўбачаць Ягонае аблічча.

МАЛІТВА

Пане, Святы Ойча, верны Божа, Ты спаслаў абяцанага Духа, каб сабраць у адно людзей, раз’яднаных грахом, навучы нас супрацоўнічаць у будаванні еднасці і спакою ў свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я разважаў над сваімі шляхамі * і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

Псальм 119 (118), 57-64
VIII (Хет)

Пане, Ты мой лёс: *
абяцаю захоўваць Твае словы.

Ад усяго сэрца я маліў Цябе, *
змілуйся нада мной паводле свайго слова.

Я разважаў над сваімі шляхамі *
і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

Я спяшаўся і не марудзіў *
захоўваць Твае запаведзі.

Путы грэшнікаў аблыталі мяне, *
але я не забываў пра Твой закон.

Апоўначы я падымаўся, каб славіць Цябе *
за Твае справядлівыя пастановы.

Я сябра для ўсіх, хто Цябе баіцца *
і захоўвае Твае наказы.

Міласэрнасцю Тваёй, Пане, поўніцца зямля; *
навучы мяне сваім пастановам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я разважаў над сваімі шляхамі * і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

2 ант. Страх і трымценне авалодалі мною; * пачуй мяне і адкажы мне, Пане.

Псальм 55 (54), 2-15. 17-24
Супраць крывадушнага сябра

Ахапіў Езуса страх і трывога (Мк 14, 33)

І (2-12)

Выслухай, Божа, маю малітву *
і не хавайся ад просьбы маёй.

Пачуй мяне і адкажы мне. †
Я енчу ў сваёй маркоце і ўздыхаю ад варожага крыку, *
ад прыгнёту грэшніка.

Бо яны наклікаюць на мяне бяду *
і ў сваім гневе заўзята змагаюцца са мною.

Маё сэрца трапеча ўва мне, *
ахапіла мяне боязь смерці.

Страх і трымценне авалодалі мною, *
жах ахапіў мяне.

Сказаў я: «Хто даў бы мне крылы, як у голуба, *
каб паляцець і спачыць?

Тады б я ўцёк далёка *
і пасяліўся б у пустыні.

Я б хутка знайшоў сховішча *
ад імклівага ветру і буры».

Знішчы, Пане, падзялі іхнія мовы, *
бо ў горадзе я ўбачыў гвалт і сваркі.

Удзень і ўначы яны абыходзяць яго па мурах, *
а ўнутры яго – беззаконне і зло.

Пагібель у ім, *
з ягоных вуліц не сыходзяць падман і здрада.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Страх і трымценне авалодалі мною; * пачуй мяне і адкажы мне, Пане.

3 ант. Я буду ўсклікаць да Бога, * і Пан мяне ўратуе.

ІІ (13-15. 17-24)

Не вораг мяне зневажае, *
я гэта б сцярпеў;

і не той, хто мяне ненавідзіць †
і ўзвышаецца нада мной, *
я б схаваўся ад яго;

але ты, роўны мне чалавек, *
мой сябра і мой блізкі,

з якім мы вялі салодкія размовы *
і хадзілі разам да Божага дому.

А я буду ўсклікаць да Бога, *
і Пан мяне ўратуе.

Увечары, раніцою і апоўдні †
я буду жаліцца і ўздыхаць, *
і Ён пачуе мой голас.

У спакоі ўратуе душу маю ад тых, †
хто змагаецца супраць мяне, *
бо такіх шмат у мяне.

Пачуе Бог, адгукнецца той, *
хто сядзіць на троне спрадвеку,

бо няма ў іх перамены, *
яны не баяцца Бога.

Кожны працягвае рукі свае †
на тых, хто з ім у згодзе, *
і парушае дамову сваю.

Яго вусны мякчэйшыя за масла, *
але ў ягоным сэрцы – варожасць;

ягоныя словы больш плынныя, чым алей, *
але яны нібы аголеныя мячы.

Ускладзі клопат свой на Пана, – *
і Ён цябе падтрымае,

ніколі не дапусціць, *
каб справядлівы пахіснуўся.

Ты, Божа, *
скінеш іх у студню згубы.

Крывавыя і падступныя мужы †
не дажывуць да паловы сваіх дзён; *
а я спадзяюся на Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я буду ўсклікаць да Бога, * і Пан мяне ўратуе.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 55, 8-9
Мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі – не Мае шляхі, – кажа Пан. Бо як нябёсы ўзвышаюцца над зямлёю, так шляхі Мае – над шляхамі вашымі, і думкі Мае – над думкамі вашымі.

К. Пане, Божа Магуццяў, хто мацнейшы за Цябе?
Н. Пане, вернасць Твая вакол Цябе.

МАЛІТВА

Усемагутны міласэрны Божа, Ты даеш адпачынак сярод штодзённых клопатаў, падтрымай нас і дапамажы закончыць распачатую працу. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я разважаў над сваімі шляхамі * і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

Псальм 119 (118), 57-64
VIII (Хет)

Пане, Ты мой лёс: *
абяцаю захоўваць Твае словы.

Ад усяго сэрца я маліў Цябе, *
змілуйся нада мной паводле свайго слова.

Я разважаў над сваімі шляхамі *
і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

Я спяшаўся і не марудзіў *
захоўваць Твае запаведзі.

Путы грэшнікаў аблыталі мяне, *
але я не забываў пра Твой закон.

Апоўначы я падымаўся, каб славіць Цябе *
за Твае справядлівыя пастановы.

Я сябра для ўсіх, хто Цябе баіцца *
і захоўвае Твае наказы.

Міласэрнасцю Тваёй, Пане, поўніцца зямля; *
навучы мяне сваім пастановам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я разважаў над сваімі шляхамі * і скіраваў свае ногі да Тваіх сведчанняў.

2 ант. Страх і трымценне авалодалі мною; * пачуй мяне і адкажы мне, Пане.

Псальм 55 (54), 2-15. 17-24
Супраць крывадушнага сябра

Ахапіў Езуса страх і трывога (Мк 14, 33)

І (2-12)

Выслухай, Божа, маю малітву *
і не хавайся ад просьбы маёй.

Пачуй мяне і адкажы мне. †
Я енчу ў сваёй маркоце і ўздыхаю ад варожага крыку, *
ад прыгнёту грэшніка.

Бо яны наклікаюць на мяне бяду *
і ў сваім гневе заўзята змагаюцца са мною.

Маё сэрца трапеча ўва мне, *
ахапіла мяне боязь смерці.

Страх і трымценне авалодалі мною, *
жах ахапіў мяне.

Сказаў я: «Хто даў бы мне крылы, як у голуба, *
каб паляцець і спачыць?

Тады б я ўцёк далёка *
і пасяліўся б у пустыні.

Я б хутка знайшоў сховішча *
ад імклівага ветру і буры».

Знішчы, Пане, падзялі іхнія мовы, *
бо ў горадзе я ўбачыў гвалт і сваркі.

Удзень і ўначы яны абыходзяць яго па мурах, *
а ўнутры яго – беззаконне і зло.

Пагібель у ім, *
з ягоных вуліц не сыходзяць падман і здрада.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Страх і трымценне авалодалі мною; * пачуй мяне і адкажы мне, Пане.

3 ант. Я буду ўсклікаць да Бога, * і Пан мяне ўратуе.

ІІ (13-15. 17-24)

Не вораг мяне зневажае, *
я гэта б сцярпеў;

і не той, хто мяне ненавідзіць †
і ўзвышаецца нада мной, *
я б схаваўся ад яго;

але ты, роўны мне чалавек, *
мой сябра і мой блізкі,

з якім мы вялі салодкія размовы *
і хадзілі разам да Божага дому.

А я буду ўсклікаць да Бога, *
і Пан мяне ўратуе.

Увечары, раніцою і апоўдні †
я буду жаліцца і ўздыхаць, *
і Ён пачуе мой голас.

У спакоі ўратуе душу маю ад тых, †
хто змагаецца супраць мяне, *
бо такіх шмат у мяне.

Пачуе Бог, адгукнецца той, *
хто сядзіць на троне спрадвеку,

бо няма ў іх перамены, *
яны не баяцца Бога.

Кожны працягвае рукі свае †
на тых, хто з ім у згодзе, *
і парушае дамову сваю.

Яго вусны мякчэйшыя за масла, *
але ў ягоным сэрцы – варожасць;

ягоныя словы больш плынныя, чым алей, *
але яны нібы аголеныя мячы.

Ускладзі клопат свой на Пана, – *
і Ён цябе падтрымае,

ніколі не дапусціць, *
каб справядлівы пахіснуўся.

Ты, Божа, *
скінеш іх у студню згубы.

Крывавыя і падступныя мужы †
не дажывуць да паловы сваіх дзён; *
а я спадзяюся на Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я буду ўсклікаць да Бога, * і Пан мяне ўратуе.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Сам 16, 7b
Я не гляджу, як глядзяць людзі, бо чалавек бачыць тое, што навідавоку, а Пан заглядае ў сэрца.

К. Даследуй мяне, Божа, і спазнай маё сэрца.
Н. Вядзі мяне шляхам адвечным.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, Ты дзеля збаўлення людзей распрасцёр свае рукі на крыжы, учыні, каб нашыя чыны падабаліся Табе і абвяшчалі ў свеце Тваю справу адкуплення. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вечар зямлю ахінае,
Палі, даліны і горы.
Сонца заходзіць паволі,
Каб зноў вярнуцца назаўтра.

Усё чалавека здзіўляе,
Калі глядзіць на стварэнне,
Як Бог кіруе сусветам,
Чаргуе змрок і світанне.

Калі ўжо цемра ахопіць
Сваім маўчаннем нябёсы,
Сілы людскія аслабнуць,
Бо вочы сон закрывае.

Няхай жа, Спрадвечнае Слова,
Святло і бляск Тваёй славы
Сэрцы людскія напоўніць
Верай і шчасцем надзеі.

Хрыстэ – усход без заходу,
Сонца, што вечна нам свеціць.
Усё сваёй моцаю поўніць,
Неба, што радасцю свеціць.

Гэтым святлом, добры Ойча,
Ноч асвяці, што прыходзіць,
Каб песню хвалы спявалі
Табе і Сыну, і Духу. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Чакаем благаслаўлёнай надзеі * і аб’яўлення хвалы Збаўцы нашага.

Псальм 62 (61)
Спакой у Богу

Бог надзеі няхай напоўніць вас усякім спакоем у веры (Рым 15, 13)

Толькі ў Богу знаходзіць спакой душа мая, *
ад Яго – маё збаўленне.

Толькі Ён – мая скала і маё збаўленне, *
мая цвярдыня, я больш не пахіснуся.

Дакуль вы ўсе будзеце *
нападаць на чалавека і знішчаць яго,

быццам нахілены мур, *
быццам плот, што пахіснуўся?

Яны задумалі скінуць яго з вышыні *
і схіліліся да маны.

Вуснамі сваімі благаслаўляюць, *
а ў сэрцы праклінаюць.

Толькі ў Богу шукай спакою, душа мая, *
бо на Яго ўся мая надзея.

Толькі Ён – мая скала і маё збаўленне, *
Ён – мая цвярдыня, я не пахіснуся.

У Богу маё збаўленне і мая слава, *
у Богу – скала маёй моцы і мой прытулак.

Народзе, на Яго спадзявайся *
ў кожную хвіліну.

Раскрывайце перад Ім вашыя сэрцы, *
Бог – нашае прыстанішча.

Так, сыны людскія – гэта толькі подых, *
сыны мужоў – падман.

Калі пакласці іх на вагі, *
яны ўсе разам лягчэйшыя за подых.

Не спадзявайцеся на ўціск, *
не ўскладайце марнай надзеі на рабунак;

не прывязвайце сэрцаў да багацця, *
калі нават яно і ўзрастае.

Бог раз прамовіў, †
і я двойчы гэта пачуў, *
што магутнасць належыць Богу.

І міласэрнасць у Табе, Пане, *
бо Ты адплачваеш кожнаму паводле справаў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Чакаем благаслаўлёнай надзеі * і аб’яўлення хвалы Збаўцы нашага.

2 ант. Няхай заззяе аблічча Тваё, Божа, над намі * і нас благаславіць.

Псальм 67 (66)
Няхай славяць Цябе, Божа, усе народы

Ведайце, што збаўленне Божае паслана да язычнікаў (Дз 28, 28)

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Няхай заззяе аблічча Тваё, Божа, над намі * і нас благаславіць.

3 ант. У Хрысце было ўсё створана, * і ўсё трымаецца ў Ім.

Песня (пар. Клс 1, 12-20)
Хрыстус – першародны сярод усякага
стварэння і першародны з памерлых

Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас *
да ўдзелу ў спадчыне святых у святле;

які вызваліў нас з­пад улады цемры *
і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго,

у якім мы маем адкупленне *
і адпушчэнне грахоў.

Ён з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, *
першародным сярод усякага стварэння.

Бо ў Ім было створана ўсё, †
што на нябёсах і на зямлі, *
бачнае і нябачнае,

ці троны, ці панаванні, *
ці начальствы, ці ўлады.

Усё праз Яго і для Яго створана. †
Ён ёсць раней за ўсё, *
і ўсё трымаецца ў Ім.

Ён – Галава цела, гэта значыць, Касцёла. †
Ён – пачатак, першародны з памерлых, *
каб Ён ва ўсім меў першынство.

Бо спадабалася Айцу, †
каб у Ім жыла ўся паўната *
і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё,

і зямное, і нябеснае, *
усталяваўшы спакой праз кроў Ягонага крыжа.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. У Хрысце было ўсё створана, * і ўсё трымаецца ў Ім.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 5, 5b-7
Апраніцеся ўсе ва ўзаемную пакору, таму што Бог супраціўляецца ганарыстым, а пакорным дае ласку. Дык станьце пакорнымі пад моцнаю рукою Божаю, каб Ён узвысіў вас у адпаведны час. Усялякі свой клопат ускладзіце на Яго, бо Ён клапоціцца пра вас.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Сцеражы мяне, * як зрэнку вока.
Н. Сцеражы мяне, * як зрэнку вока.
К. У цені Тваіх крылаў схавай мяне.
Н. Як зрэнку вока.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Сцеражы мяне, * як зрэнку вока.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Пакажы, Божа, моц сваёй правіцы, * скінь магутных і ўзвысь пакорных.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Пакажы, Божа, моц сваёй правіцы, * скінь магутных і ўзвысь пакорных.

ПРОСЬБЫ

Узрадуемся нашаму Богу, які адорвае свой народ вялікімі дабротамі, і ўзнясём да Яго шчырыя малітвы:
Пане, памнож любоў і спакой.

Вечны Божа, тысяча гадоў для Цябе як дзень, што мінуў,
не дай нам забыць, што наша жыццё – як палявая кветка, якая раніцай расцвітае, а вечарам вяне.

Давай верным Тваю манну, каб яны не цярпелі ад голаду,
і жывую ваду, каб яны ніколі не прагнулі.

Не дазволь нам страціць веру і хрысціянскі сэнс жыцця,
каб у працы і адпачынку мы шукалі Тваёй славы.

Дай нам спрыяльнае надвор’е,
каб зямля дала багаты плён.

Выбаў нас, Пане, ад усялякіх бедстваў
і спашлі сваё благаслаўленне на нашыя дамы.

Дазволь памерлым убачыць Тваё аблічча
і нас таксама залічы да ліку Тваіх выбраных.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Просім Цябе, Божа, спашлі ў нашыя сэрцы сваё святло, каб мы не блукалі, а ішлі шляхам Тваіх запаведзяў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

Псальм 31 (30), 2-6

Даверлівая малітва прыгнечанага Ойча, у рукі Твае аддаю дух Мой (Лк 23, 46)

У Цябе, Пане, я шукаю прыстанішча, †
няхай не буду асаромлены навекі, *
у справядлівасці Тваёй збаў мяне.

Схілі да мяне сваё вуха, *
Паспяшы, каб уратаваць мяне.

Будзь для мяне каменнай цвярдыняй, †
домам прыстанішча, *
каб уратаваць мяне.

Бо Ты мая скала і мая цвярдыня, *
дзеля імя Твайго кіруй мною і вядзі мяне.

Выцягні мяне з сеткі, якую патаемна паставілі на мяне, *
бо Ты мая цвярдыня.

У рукі Твае аддаю я дух мой; *
Ты мяне адкупіў, Пане, Божа верны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

Псальм 130 (129)
З глыбіні я клічу

Ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных (Мц 1, 21)

З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *
Пане, пачуй мой голас.

Няхай Твае вушы пачуюць *
голас маіх малітваў.

Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *
хто ж вытрывае, Пане?

Але ў Цябе прабачэнне, *
каб Цябе паважалі.

Спадзяюся на Пана, *
спадзяецца душа мая на Яго слова.

Душа мая чакае Пана *
больш, чым варта світання.

Больш, чым варта світання, *
няхай Ізраэль чакае Пана,

бо ў Пана міласэрнасць *
і шчодрае ў Яго адкупленне.

Ён адкупіць Ізраэль *
ад усіх беззаконняў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 26-27
Не грашыце, няхай сонца не заходзіць над вашым гневам. Не давайце месца д’яблу.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, ціхі і пакорны, Ты даеш сваім паслядоўнікам салодкае ярмо і лёгкі цяжар. Прымі ласкава нашыя памкненні і справы гэтага дня і адары нас спакоем, каб мы маглі лепш Табе служыць. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2019


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by