Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

I


СВ.АМБРОЗІЯ,
БІСКУПА І ДОКТАРА КАСЦЁЛА
Успамін

Нарадзіўся ў Трэвіры каля 340 г. у рымскай сям’і. Вучыўся ў Рыме і ў Сырміі пачаў дзяржаўную кар’еру. У 374 г. падчас знаходжання ў Мілане быў нечакана выбраны біскупам. 7 снежня прыняў біскупскае пасвячэнне. Бездакорна выконваючы абавязак, праяўляў найвялікшую любоў да ўсіх, стаў сапраўдным пастырам і настаўнікам вернікаў. Непахісны абаронца законаў Касцёла, ён сваімі творамі і справамі змагаўся з арыянамі, абараняючы слушнае вучэнне веры. Памёр у Вялікую суботу 4 красавіка 397 г.ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Слова з неба нам паслана,
Бляск, што ад Айца сыходзіць.
Нарадзіўся Ты, о Хрыстэ,
Каб свет выбавіць ад згубы.

Асвятлі нашыя сэрцы,
Запалі Тваёй любоўю,
Каб, ачышчаныя з грэху,
З радасцю Цябе хвалілі.

А калі судзіць нас прыйдзеш
І адкрыць учынкі сэрца,
Грэшнікаў за зло асудзіш,
Справядлівых ўзнагародзіш.

Не карай нас вечнай смерцю,
Хоць мы вельмі саграшылі,
Але цешыцца дазволь нам
Вечнай радасцю ў нябёсах.

Табе, Хрыстэ наймілейшы,
Валадар усіх стварэнняў,
Разам і з Айцом, і з Духам,
Няхай вечна будзе слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Спявайце Пану, * памятайце пра Ягоныя цуды, якія ўчыніў.

Псальм 105 (104)
Пан верны абяцанням

Апосталы абвясцілі народам Божыя цуды, учыненыя падчас Ягонага прыйсця (св. Атаназій)

І (1-15)

Слаўце Пана, заклікайце імя Яго, *
абвяшчайце справы Яго сярод народаў.

Спявайце і грайце Яму псальмы, *
распавядайце пра ўсе Ягоныя цуды.

Ганарыцеся імем Яго святым, *
няхай радуюцца сэрцы тых, хто шукае Пана.

Шукайце Пана і Яго моцы, *
шукайце заўсёды Яго аблічча.

Памятайце пра Ягоныя цуды, якія ўчыніў, *
пра знакі Яго і суды вуснаў Ягоных.

Вы, патомства Абрагама, Яго слугі, *
сыны Якуба, вы Яго выбраныя.

Ён Пан Бог наш, *
па ўсёй зямлі Яго правасуддзе.

Вечна Ён памятае пра свой запавет, *
пра слова, якое даў тысячам пакаленняў;

пра запавет, які заключыў з Абрагамам, *
і пра сваю прысягу, дадзеную Ісааку.

Ён даў яе Якубу як закон, *
а Ізраэлю – як вечны запавет,

кажучы: «Табе дам зямлю Канаан, *
як ваша спадчыннае ўладанне».

Калі яны яшчэ былі нешматлікія, *
вельмі нешматлікія і чужыя на гэтай зямлі,

вандравалі ад народу да народу, *
з аднаго краю да іншага народу,

Ён не дазволіў нікому іх крыўдзіць, *
і дзеля іх Ён караў каралёў:

«Не чапайце памазанікаў Маіх, *
не рабіце зла Маім прарокам».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Спявайце Пану, * памятайце пра Ягоныя цуды, якія ўчыніў.

2 ант. Прададзенага ў няволю праведніка Пан не пакінуў, * але ад грэшнікаў уратаваў яго.

ІІ (16-22)

Пан выклікаў голад на зямлі *
і знішчыў увесь хлеб.

Паслаў перад імі чалавека: *
Юзафа, якога прадалі ў няволю.

Кайданамі сціснулі ягоныя ногі, *
жалезам скавалі ягоную душу.

Пакуль не збылося ягонае прадказанне, *
і слова Пана вызваліла яго.

Паслаў кароль – і адпусцілі яго, *
вызваліў яго валадар народаў.

Паставіў яго гаспадаром свайго дому, *
кіраўніком усёй сваёй маёмасці.

Каб выхоўваў яго вяльможаў паводле сваёй волі *
і навучыў яго старэйшын мудрасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Прададзенага ў няволю праведніка Пан не пакінуў, * але ад грэшнікаў уратаваў яго.

3 ант. Памятаў Пан святое слова сваё * і вывеў народ свой у радасці.

ІІІ (23-45)

І пайшоў Ізраэль у Егіпет, *
і Якуб павандраваў у зямлю Хама.

Бог свой народ вельмі памножыў *
і зрабіў яго мацнейшым за ворагаў ягоных.

Змяніў іх сэрцы, каб ненавідзелі народ Ягоны, *
каб паступалі хітра супраць Ягоных слугаў.

Паслаў Майсея, слугу свайго, *
і Аарона, якога выбраў.

Яны паказалі сярод іх Яго знакі *
і цуды ў краіне Хама.

Паслаў цемру – і сталася цёмна, *
але яны не зважалі на Ягоныя словы.

Перамяніў ваду ў кроў *
і пазабіваў іх рыбу.

Зямля закішэла жабамі, *
яны былі нават у каралеўскіх пакоях.

Сказаў – і з’явіліся мухі *
і камары па ўсім іхнім краі.

Паслаў на іх замест дажджу град, *
агонь палымяны на іхнюю зямлю.

Знішчыў іх вінаграднікі і смоквы *
і паламаў дрэвы ў іхнім краі.

Сказаў – і наляцела саранча *
і безліч гусеніц.

І пажэрлі ўсю траву на іхняй зямлі, *
і знішчылі плён іхніх палёў.

Ён забіў кожнага першароднага ў іхняй зямлі, *
пачаткі ўсёй моцы іхняй.

І вывеў ізраэльцян са срэбрам і золатам, *
і не было хворага ў іх плямёнах.

І цешыўся Егіпет з іх выйсця, *
бо яго ахапіў страх перад імі.

Пан распасцёр воблака, як заслону, *
і агонь, каб свяціць ім уначы.

Прасілі – і паслаў ім перапёлак, *
і насыціў іх нябесным хлебам.

Адкрыў скалу – і забіла вада, *
паплыла ракою па пустыні.

Бо памятаў Ён святое слова сваё, *
дадзенае Абрагаму, слугу свайму.

І вывеў народ свой у радасці, *
у весялосці – выбраных сваіх.

І даў ім землі язычнікаў, *
і яны авалодалі здабыткам народаў,

каб сцерагчы Ягоныя наказы *
і захоўваць Яго законы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Памятаў Пан святое слова сваё * і вывеў народ свой у радасці.

К. Пан абвяшчае сваё слова Якубу.
Н. Справядлівасць і прысуды свае – Ізраэлю.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга прарока Ісаі 21, 6-12

Вартаўнік абвяшчае зруйнаванне Бабілёна

Так Пан сказаў мне: «Ідзі і пастаў вартаўніка, няхай ён перадае, што ўбачыць. І калі ён убачыць едучых парамі наезнікаў, вершнікаў, наезнікаў на аслах і наезнікаў на вярблюдах, няхай пільна прыгледзіцца».

І ён закрычаў, быццам леў: «Пане, я на варце стаяў няспынна цэлы дзень, на месцы сваёй варты я заставаўся цэлыя ночы. І вось яны едуць, вершнікі парамі». І дадаў: «Упаў, упаў Бабілён, і ўсе выявы ягоных ідалаў паразбіваліся аб зямлю». Абмалочаны мой і сын майго гумна, я абвяшчаю вам тое, што пачуў ад Пана Магуццяў, ад Бога Ізраэля.

Прароцтва пра Эдом. Клічуць Мяне з Сэіра: «Вартаўнік, якая гадзіна ночы? Вартаўнік, якая гадзіна ночы?» Вартаўнік адказаў: «Надыходзіць раніца, але яшчэ ноч. Калі вы хочаце пытацца, пытайцеся, вяртайцеся і прыходзьце».

РЭСПАНСОРЫЙ Ап 18, 2. 4. 5
Н. Анёл усклікнуў моцным голасам: Упаў вялікі Бабілён; і я пачуў іншы голас з неба, які казаў: * Выйдзі з яго, мой народ, каб не ўдзельнічаць табе ў яго грахах.
К. Дайшлі яго грахі ажно да неба, і ўспомніў Пан пра беззаконне яго.
Н. Выйдзі з яго, мой народ, каб не ўдзельнічаць табе ў яго грахах.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Ліст св. Амброзія, біскупа

(Epist. 2, 1-2. 4-5. 7: PL 16 [edit. 1845], 847-881)
Ласкаю словаў Тваіх адорвай свой народ

Ты прыняў святарскае служэнне і, седзячы пры карме Касцёла, накіроўваеш карабель супраць цячэння. Трымайся стырна веры, каб цяжкія буры гэтага свету не здолелі збіць цябе. Мора, сапраўды, вялікае і шырокае, але не бойся; бо «Ён заснаваў яго на морах і на рэках умацаваў яго» (Пс 24 [23], 2).

Таму зразумела, чаму сярод бурлівага свету Касцёл Пана, пабудаваны на скале Апосталаў, непахісна стаіць на непарушным падмурку, вытрымліваючы націск лютага мора. У яго б’юць хвалі, але ён не хістаецца, і хоць часта стыхіі гэтага свету з вялікім гулам удараюць у яго, у ім ёсць самы бяспечны порт ратунку – прытулак для тых, хто церпіць. І хоць ён вандруе па моры, ён плыве па рэках. Паглядзі, ці не пра гэтыя рэкі сказана: «Рэкі ўзнялі свой голас» (пар. Пс 93 [92], 3). Бо ёсць рэкі, якія плывуць з улоння Касцёла: іх крыніцы ў Хрысце і вытокі ў Духу Божым. Таму гэтыя рэкі ўзвышаюць свой голас, бо перапаўняюцца духоўнаю ласкаю.

Ёсць і струмень, які цячэ да святых сваіх, быццам паток. Ёсць і сіла ракі, якая весяліць мірную і спакойную душу. Кожны, хто прымае з паўнаты гэтай ракі, як евангеліст Ян, як Пётр і Павел, той уздымае свой голас. Як Апосталы звонкім словам разлілі па ўсіх зямных межах евангельскую пропаведзь, так ён пачынае абвяшчаць Добрую Навіну пра Езуса Хрыста.

Таму бяры ад Хрыста, каб пачуўся і твой голас. Збірай ваду Хрыста, якую хваліць Пан. Збірай у многіх месцах ваду, якую пралілі прароцкія хмары.

І кожны, хто збірае ваду з гор, а таксама прыцягвае яе да сябе ці чэрпае з крыніц, той і сам пралівае дождж, быццам хмары. Таму напоўні глыбіню сваёй душы, каб твая зямля набрыняла і арашалася з уласных крыніц.

А напаўняецца той, хто шмат чытае і разумее. Той, хто напоўніцца, напоўніць і іншых, таму Пісанне гаворыць: «Калі хмары напоўняцца вадой, няхай пральюць дождж на зямлю» (Экл 11, 3).

Няхай твае словы будуць гладкія, няхай будуць чыстыя і ясныя, каб ты праліў слодыч маральнага разважання ў вушы народаў, а ласкаю словаў сваіх адорвай народ, каб ён ахвотна ішоў туды, куды ты павядзеш яго.

Няхай твае словы будуць поўныя розуму. Та­му і Саламон кажа: «Вусны мудраца – гэта зброя розуму», і ў іншым месцы: «Няхай вусны твае будуць пазначаны сэнсам». Гэта значыць няхай твае словы будуць ясныя, а іх сэнс ві¬да¬вочны, тады тваім прамовам і разважанням не будуць патрэбныя іншыя доказы. Няхай тваё слова бароніць само сябе, быццам сваёй зброяй, і ніводнае тваё слова не будзе сказана марна і не прагучыць без сэнсу.

РЭСПАНСОРЫЙ 2 Цім 4, 2; пар. Сір 48, 4. 8
Н. Прапаведуй слова, будзь настойлівы ў спрыяльны і неспрыяльны час, аспрэчвай, папраўляй, заахвочвай * з усёй цярплівасцю і разважлівасцю.
К. Хто зможа праславіцца як ты, які намашчаеш каралёў для пакаяння?
Н. З усёй цярплівасцю і разважлівасцю.

МАЛІТВА

Добры Божа, Ты паклікаў святога біскупа Амброзія, каб ён быў выдатным настаўнікам каталіцкай веры і прыкладам апостальскай адвагі, пашлі Твайму Касцёлу пастыраў паводле Твайго сэрца, каб яны ім кіравалі мужна і мудра. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Мы пастыра мужнага славім
З душою цнатліва-пабожнай;
Ён мог улагодзіць на свеце
Вятры неспакойнага часу.

Ён не баіцца пагрозаў,
Таксама й загадаў жанчыны;
Абараняе Касцёл наш
Ад цэзара, дзверы замкнуўшы.

Настаўнік тлумачыць глыбока
Навуку Святога Пісання.
Пры гэтым ягоная мова
Напоўнена красамоўствам.

У духу верай натхнёны,
Ствараў ён цудоўныя песні.
Ён славіў пакутнікаў веры,
Іх варты быў верай сваёю.

Амброзій, ад Божага статку
Ваўкоў адгані ты пякельных.
Святлом прамяністым навукі
Нас асвятлі і ахоўвай.

Цябе сёння горача просім,
Каб Пан расчыніў нам нябёсы,
Дзе вечна і радасна будзем
Мы славіць спрадвечную Тройцу. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Мае вочы апярэджваюць * Цябе на світанні.

Псальм 119 (118), 145-152
ХІХ (Коф)

Ад усяго сэрца клічу, выслухай мяне, Пане, – *
і буду выконваць Твае загады.

Клічу Цябе, уратуй мяне, – *
і буду захоўваць Твае сведчанні.

На світанні крычу, *
спадзяюся на Тваё слова.

Мае вочы апярэджваюць начную варту, *
каб разважаць над Тваім словам.

Пачуй, Пане, мой голас у міласэрнасці сваёй, *
паводле прысудаў Тваіх дай мне жыццё.

Набліжаюцца падступныя ганіцелі, *
яны аддаліліся ад закону Твайго.

Пане, Ты блізка, *
і ўсе Твае запаведзі – праўда.

Я ад пачатку ведаю пра Твае сведчанні, *
што Ты ўстанавіў іх навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Мае вочы апярэджваюць * Цябе на світанні.

2 ант. Пан мая сіла і мая песня, * Ён стаў маім збаўленнем.

Песня (Зых 15, 1b-4b. 8-13. 17-18)
Гімн перамогі пасля пераходу праз Чырвонае мора

Тыя, хто перамог звера, спявалі песню Майсея, слугі Божага (пар. Ап 15, 2-3)

Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся, *
каня і вершніка скінуў у мора.

Пан мая сіла і мая песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.

Ён мой Бог, Яго праслаўляю. *
Ён Бог айца майго, узвялічу Яго.

Пан магутны ў барацьбе, *
Пан Яго імя!

Калясніцы фараона і яго войска *
Ён кінуў у мора.

Ад подыху Твайго падняліся воды, †
вір стаў, нібы сцяна, *
глыбіні сабраліся ў сэрцы мора.

Гаварыў вораг: «Паганюся, даганю, †
падзялю здабычу, насыціцца імі душа мая, *
выхаплю меч свой, рука мая іх знішчыць!»

Ты падзьмуў – і схавала іх мора, *
яны патанулі, як свінец, у магутных водах.

Хто падобны да Цябе сярод багоў, Пане? †
Хто падобны да Цябе, праслаўлены ў святасці? *
Ты грозны і годны пахвалы, які здзяйсняеш цуды.

Ты выцягнуў сваю правіцу – *
і паглынула іх зямля.

Ты вёў у міласэрнасці сваёй гэты народ, *
які Ты адкупіў,

Ты прывёў яго сваёю моцай *
да Твайго святога жылля.

Ты вывеў народ свой †
і пасадзіў яго на гары спадчыны сваёй, *
на месцы, якое ўчыніў сваім жыллём, Пане,

у святыні Пана, якую ўзвялі Твае рукі. *
Пан – Валадар навекі і назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан мая сіла і мая песня, * Ён стаў маім збаўленнем.

3 ант. Хваліце Пана, усе народы. 

Псальм 117 (116)
Хвала міласэрнаму Богу

Я кажу… язычнікі шануюць Цябе за міласэрнасць (пар. Рым 15, 8. 9)

Хваліце Пана, усе народы, *
† праслаўляйце Яго, усе плямёны.

Бо вялікая над намі Яго міласэрнасць, *
і вернасць Ягоная трывае навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Хваліце Пана, усе народы. 

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 11, 1-3а
Выйдзе парастак з пня Есэевага, і атожылак з кораня ягонага прынясе плод; і спачне на ім Дух Пана, дух мудрасці і разумення, дух парады і моцы, дух пазнання і боязі Пана.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
К. І слава Яго будзе бачна ў табе.
Н. Узыдзе Пан.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Сіён, не бойся. * Вось Бог Твой прыйдзе, / аллелюя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Сіён, не бойся. * Вось Бог Твой прыйдзе, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Просім Бога Айца, які паводле даўняга намеру вырашыў збавіць свой народ:
Сцеражы народ свой, Пане.

Божа, які абяцаў свайму народу парастак справядлівасці,
 сцеражы святасць свайго Касцёла.

Божа, схілі сэрцы людскія да свайго слова
 і ўмацуй беззаганнасць і святасць сваіх верных.

Захоўвай нас у любові Твайго Духа,
 каб мы атрымалі міласэрнасць Твайго Сына, які прыйдзе.

Божа наймілейшы, умацоўвай нас
 да дня прыйсця Пана Езуса Хрыста.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Добры Божа, Ты паклікаў святога біскупа Амброзія, каб ён быў выдатным настаўнікам каталіцкай веры і прыкладам апостальскай адвагі, пашлі Твайму Касцёлу пастыраў паводле Твайго сэрца, каб яны ім кіравалі мужна і мудра. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

Псальм 119 (118), 33-40
V (Хе)

Пакажы мне, Пане, шлях Тваіх пастановаў, – *
і я да канца буду трымацца яго.

Навучы мяне, – і буду захоўваць закон Твой *
і берагчы яго ўсім сэрцам.

Вядзі мяне сцежкаю Тваіх запаведзяў, *
бо я ўпадабаў яе.

Схілі маё сэрца да Тваіх сведчанняў, *
а не да нажывы.

Адвярні мае вочы, каб не глядзелі на марнасць, *
дай мне жыць на Тваім шляху.

Здзейсні для слугі Твайго слова сваё, *
дадзенае тым, хто баіцца Цябе.

Адхілі ад мяне ганьбу, якой я баюся, *
бо справядлівыя прысуды Твае.

Вось я прагну Тваіх наказаў, *
дай мне жыццё паводле Тваёй справядлівасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 4, 2
У той дзень парастак Пана будзе хараством і славаю, і плод зямлі – гонарам і аздобаю ацалелых з Ізраэля.

К. Народы будуць баяцца імені Твайго, Пане.
Н. І ўсе зямныя каралі – Тваёй славы.

МАЛІТВА

Божа, Ты паслаў на гэты свет свайго Адзінароднага Сына, каб Ён выратаваў людзей з няволі граху, дай нам усім, хто з вераю чакае Тваёй ласкі, дасягнуць сапраўднай свабоды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

Псальм 119 (118), 33-40
V (Хе)

Пакажы мне, Пане, шлях Тваіх пастановаў, – *
і я да канца буду трымацца яго.

Навучы мяне, – і буду захоўваць закон Твой *
і берагчы яго ўсім сэрцам.

Вядзі мяне сцежкаю Тваіх запаведзяў, *
бо я ўпадабаў яе.

Схілі маё сэрца да Тваіх сведчанняў, *
а не да нажывы.

Адвярні мае вочы, каб не глядзелі на марнасць, *
дай мне жыць на Тваім шляху.

Здзейсні для слугі Твайго слова сваё, *
дадзенае тым, хто баіцца Цябе.

Адхілі ад мяне ганьбу, якой я баюся, *
бо справядлівыя прысуды Твае.

Вось я прагну Тваіх наказаў, *
дай мне жыццё паводле Тваёй справядлівасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 4, 3
Той, хто застаўся на Сіёне і ацалеў у Ерузалеме, будзе названы святым, і кожны, хто запісаны для жыцця ў Ерузалеме.

К. Памятай пра нас, Пане, сярод умілаванага народу Твайго.
Н. І прыйдзі нас збавіць.

МАЛІТВА

Божа, Ты паслаў на гэты свет свайго Адзінароднага Сына, каб Ён выратаваў людзей з няволі граху, дай нам усім, хто з вераю чакае Тваёй ласкі, дасягнуць сапраўднай свабоды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

Псальм 119 (118), 33-40
V (Хе)

Пакажы мне, Пане, шлях Тваіх пастановаў, – *
і я да канца буду трымацца яго.

Навучы мяне, – і буду захоўваць закон Твой *
і берагчы яго ўсім сэрцам.

Вядзі мяне сцежкаю Тваіх запаведзяў, *
бо я ўпадабаў яе.

Схілі маё сэрца да Тваіх сведчанняў, *
а не да нажывы.

Адвярні мае вочы, каб не глядзелі на марнасць, *
дай мне жыць на Тваім шляху.

Здзейсні для слугі Твайго слова сваё, *
дадзенае тым, хто баіцца Цябе.

Адхілі ад мяне ганьбу, якой я баюся, *
бо справядлівыя прысуды Твае.

Вось я прагну Тваіх наказаў, *
дай мне жыццё паводле Тваёй справядлівасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 61, 11
Як зямля дае сваю расліннасць і як сад родзіць пасеянае ў ім, так Пан Бог учыніць, што ўзыдзе справядлівасць і слава перад усімі народамі.

К. Прыйдзі, Пане, і не спазняйся.
Н. Адпусці правіны народу свайму.

МАЛІТВА

Божа, Ты паслаў на гэты свет свайго Адзінароднага Сына, каб Ён выратаваў людзей з няволі граху, дай нам усім, хто з вераю чакае Тваёй ласкі, дасягнуць сапраўднай свабоды. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ІІ нядзеля Адвэнту

І нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

О жыццядайны Творца зор,
Святло жыцця і наш узор,
О Адкупіцель ўсёй зямлі,
Малітвы нашыя прымі.

Ты спачуваў, што згіне век
І смерць спазнае чалавек.
Знямоглы свет збаўляеш Ты,
Нас апраўдаеш назаўжды.

Хіліўся свет ў вячэрні час,
Ты як жаніх прыйшоў да нас
З улоння Дзевы ўсесвятой,
Марыі, Маці дарагой.

Ўвесь свет, калені ты схілі
Прад моцай Божай і малі.
Зямля і неба хай пяюць,
Прарочаць і пашану шлюць.

Цябе, Святога, з вераю
У дні мы просім шэрыя,
Суддзя народаў, збаў жа нас
Ад зброі д’ябла ў страшны час.

Табе, наш Хрыстэ, добры Пан,
Айцец Нябесны, Валадар
І Суцяшыцель Дух Святы,
Хвала хай будзе назаўжды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Весяліся і радуйся, новы Сіён, * бо вось прыходзіць твой Валадар, / які збаўляе нашы душы.

Псальм 119 (118), 105-112
XIV (Нун)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Вось запаведзь Мая, каб вы любілі адзін аднаго (Ян 15, 12)

Слова Тваё – светач для маёй нагі *
і святло на маёй сцежцы.

Я даў клятву і пастанавіў *
захоўваць Твае справядлівыя прысуды.

Я вельмі прыгнечаны, Пане, *
ажыві мяне паводле свайго слова.

Хай жа будзе прыемнай Табе, Пане, †
ахвяра вуснаў маіх, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Маё жыццё ўсцяж у небяспецы, *
але закону Твайго я не забываю.

Грэшнікі паставілі пастку на мяне, *
але я не адступіўся ад Тваіх наказаў.

Твае сведчанні – мая спадчына навекі, *
бо яны – радасць майго сэрца.

Я схіляю сваё сэрца, †
каб заўсёды выконваць Твае наказы, *
аж да самага канца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Весяліся і радуйся, новы Сіён, * бо вось прыходзіць твой Валадар, / які збаўляе нашы душы.

2 ант. Умацуйце слабыя рукі, * умацуйцеся і скажыце: / Вось Бог наш прыйдзе і нас збавіць, / аллелюя.

Псальм 16 (15)
Пан – частка спадчыны маёй

Бог уваскрасіў Езуса, вызваліўшы ад мукаў смерці (Дз 2, 24)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Умацуйце слабыя рукі, * умацуйцеся і скажыце: / Вось Бог наш прыйдзе і нас збавіць, / аллелюя.

3 ант. Закон быў дадзены праз Майсея, * а ласка і праўда сталіся праз Езуса Хрыста.

Песня (Флп 2, 6-11)
Хрыстус, Слуга Божы

Езус Хрыстус, будучы ў постаці Бога, *
не скарыстаў з таго, каб быць нароўні з Богам,

але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, †
прыпадобніўшыся да людзей; *
і з выгляду стаўшы як чалавек,

прынізіў сябе, †
будучы паслухмяным ажно да смерці, *
смерці крыжовай.

Таму Бог узвысіў Яго *
і даў Яму імя па-над усялякае імя,

каб на імя Езуса схілілася кожнае калена *
стварэнняў нябесных, зямных і падземных,

і каб кожны язык вызнаваў: †
«Панам ёсць Езус Хрыстус», *
дзеля хвалы Бога Айца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Закон быў дадзены праз Майсея, * а ласка і праўда сталіся праз Езуса Хрыста.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 23-24
Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь дух ваш, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсце нашага Пана Езуса Хрыста. Верны той, хто вас кліча, які і здзейсніць гэта.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пакажы нам, Пане, * сваю міласэрнасць.
Н. Пакажы нам, Пане, * сваю міласэрнасць.
К. І збаўленне сваё дай нам.
Н. Сваю міласэрнасць.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пакажы нам, Пане, * сваю міласэрнасць.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі:
Год А: Прыйшоў Ян Хрысціцель, які навучаў і казаў: * Пакайцеся, бо наблізілася Валадарства Нябеснае.
Год B: Вось Я пасылаю анёла Майго перад Табою, * які падрыхтуе дарогу Табе.
Год C: Прыйдзі, Пане, наведаць нас у спакоі, * каб мы з чыстым сэрцам ўзрадаваліся Табе.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі:
Год А: Прыйшоў Ян Хрысціцель, які навучаў і казаў: * Пакайцеся, бо наблізілася Валадарства Нябеснае.
Год B: Вось Я пасылаю анёла Майго перад Табою, * які падрыхтуе дарогу Табе.
Год C: Прыйдзі, Пане, наведаць нас у спакоі, * каб мы з чыстым сэрцам ўзрадаваліся Табе.

ПРОСЬБЫ

Пакорна просім Хрыста Пана, народжанага з Дзевы Марыі, і з радасцю клічам Яго:
Прыйдзі, Пане Езу.

Адзінародны Сыне Божы, Ты прыйшоў як праўдзівы анёл запавету,
учыні, каб свет Цябе пазнаў і прыняў.

Народжаны спрадвеку ад Айца, Ты прыйшоў уцелавіцца з Панны Марыі,
вызвалі нас ад сапсаванасці людской натуры.

Будучы жыццём, Ты прыйшоў, каб зведаць смерць,
захавай нас ад вечнага асуджэння.

У сваёй міласэрнасці Ты заўсёды дапамагаў людзям у цярпеннях,
будзь да нас міласэрны, калі прыйдзеш судзіць свет.

Хрыстэ Пане, Ты сваёю смерцю ўратаваў памерлых,
выслухай нашыя малітвы за тых, хто адышоў да вечнасці.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны і мiласэрны Божа, учыні, каб зямныя клопаты не перашкаджалі нашаму імкненню ісці насустрач Твайму Сыну, а дар нябеснай мудрасцi няхай прывядзе нас да еднасці з Хрыстом, нашым Збаўцам. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

Псальм 4
Падзяка

Пан учыніў годным здзіўлення таго, каго ўваскрасіў (св. Аўгустын)

Калі я клічу, пачуй мяне, Божа, *
справядлівасць мая.

Ты вывеў мяне з уціску; *
змілуйся нада мною і пачуй маю малітву.

Сыны чалавечыя, †
дакуль жорсткімі будуць вашыя сэрцы? *
Чаму любіце марнасць і шукаеце няпраўды?

Ведайце, што Пан учыніў цудоўным свайго вернага; *
Пан чуе, калі Яго клічу.

Дрыжыце і не грашыце; †
разважайце ў сэрцах вашых, *
на ложах сваіх і маўчыце.

Прынясіце Пану справядлівыя ахвяры *
і спадзявайцеся на Пана.

Многія кажуць: «Хто пакажа нам добрае?» *
Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча!

Больш радасці Ты даў майму сэрцу, *
чым падчас багатага ўраджаю пшаніцы і віна.

Калі кладуся, спакойна засынаю, *
бо толькі Ты, Пане, дазваляеш мне жыць бяспечна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

Псальм 134 (133)
Вечаровая малітва ў святыні

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія! (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе слугі Пана, *
якія начамі стаіце ў доме Пана.

Працягвайце рукі вашы да святыні *
і благаслаўляйце Пана.

Няхай Пан, які стварыў неба і зямлю, *
благаславіць цябе з Сіёна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 6, 4-7
Слухай, Ізраэль: Пан, Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і з усіх сіл тваіх. Няхай гэтыя словы, якія сёння я наказваю табе, будуць у сэрцы тва­ім. Будзеш навучаць ім дзяцей сваіх і гаварыць пра іх, калі будзеш дома, падчас твайго падарожжа, кладучыся спаць і ўстаючы.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Просім Цябе, Пане, наведай гэты дом і аддалі ад яго ўсе варожыя подступы. Няхай Твае святыя анёлы апякуюцца ім і захоўваюць нас у спакоі, а Тваё благаслаўленне няхай заўсёды будзе над намі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2019


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by