Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

IV


Серада - 1 снежня 2021
І тыдзень Адвэнту
І тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Слова з неба нам паслана,
Бляск, што ад Айца сыходзіць.
Нарадзіўся Ты, о Хрыстэ,
Каб свет выбавіць ад згубы.

Асвятлі нашыя сэрцы,
Запалі Тваёй любоўю,
Каб, ачышчаныя з грэху,
З радасцю Цябе хвалілі.

А калі судзіць нас прыйдзеш
І адкрыць учынкі сэрца,
Грэшнікаў за зло асудзіш,
Справядлівых ўзнагародзіш.

Не карай нас вечнай смерцю,
Хоць мы вельмі саграшылі,
Але цешыцца дазволь нам
Вечнай радасцю ў нябёсах.

Табе, Хрыстэ наймілейшы,
Валадар усіх стварэнняў,
Разам і з Айцом, і з Духам,
Няхай вечна будзе слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая.

Псальм 18 (17), 2-30
Падзяка за збаўленне і перамогу

У гэтую гадзіну адбыўся вялікі землятрус (Ап 11, 13)

І (2-7)

Буду любіць Цябе, Пане, моц мая. †
† Пан – мая скала i мая цвярдыня, *
Ён мой Збаўца.

Бог мой – абарона мая, на Яго спадзяюся, *
Ён шчыт мой, моц збаўлення майго, мая крэпасць.

Паклiчу Пана, годнага хвалы, *
i ад ворагаў маiх вызвалены буду.

Акружылі мяне хвалі смерці *
і патокі беззаконня спалохалі мяне.

Абступілі мяне путы пякельныя, *
апярэдзілі мяне пасткі смерці.

У сваёй нядолі я паклікаў Пана, *
паклікаў майго Бога, –

і Ён пачуў мой голас са сваёй святыні, *
і плач мой дайшоў да Ягоных вушэй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае.

ІІ (8-20)

Задрыжэла і затрэслася зямля, †
здрыганулася і зрушылася падножжа гор, *
бо Ён раззлаваўся.

Падняўся дым з Ягоных ноздраў, †
а з Ягоных вуснаў – пражэрлівы агонь, *
ад Яго загарэліся вуглі.

Ён схіліў нябёсы і сышоў, *
а цёмная хмара – пад Яго нагамі.

Ён сеў вярхом на херубіма і паляцеў, *
паляцеў на крылах ветру.

І зрабіў цемру сваёй заслонай, †
а цемру вады і густыя хмары – *
сваім шатром.

З бляску Ягонага выходзілі хмары, *
град і гарачыя вуглі.

Загучаў з неба Пан, †
і Найвышэйшы падаў свой голас *
праз град і гарачыя вуглі.

Ён паслаў свае стрэлы і рассеяў іх, *
кідаючы маланкі, іх перапалохаў.

І з’явіліся крыніцы вады, *
і адкрыліся падмуркі сусвету

ад пагрозы Тваёй, Пане, *
ад дыхання ветру Твайго гневу.

Пан працягнуў руку з вышыняў і забраў мяне, *
выцягнуў мяне з глыбокіх водаў.

Вызваліў мяне ад майго моцнага ворага, †
ад тых, хто мяне ненавідзіць, *
хто мацнейшы за мяне.

Яны напалі на мяне ў дзень маёй нядолі, *
але Пан быў маім апірышчам.

Ён вывеў мяне на шырокі прастор *
і ўратаваў мяне, бо Ён мне спагадае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок.

ІІІ (21-30)

Пан гэтак учыніў мне †
за маю справядлівасць, *
за беззаганнасць маіх рук адплаціў мне.

Бо я захоўваў шляхі Пана *
і не аддаляўся ад Бога майго.

Бо ўсе Яго прысуды перада мною, *
і я не адкідаў Ягоных пастановаў.

Я быў перад Ім беззаганны *
і асцерагаўся беззаконня.

І адплаціў мне Пан *
за маю справядлівасць

і за чысціню маіх рук *
перад вачыма Яго.

Для міласцівага Ты міласцівы, *
з беззаганным Ты паступаеш беззаганна.

Са шчырым – шчыра, *
а з падступным – хітра.

Бо Ты, Пане, збаўляеш прыгнечаны народ, *
а вочы ганарыстых апускаеш.

Бо Ты, Пане, запальваеш маю паходню, *
мой Бог асвятляе мой змрок.

З Табой я разбіваю муры, *
з Богам маім пераходжу праз валы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок.

К. Пане наш Божа, дапамажы нам вярнуцца да Цябе.
Н. Пакажы сваё аблічча, і мы будзем збаўлены.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга прарока Ісаі 5, 1-7

Супраць вінаградніку Пана

Заспяваю прыяцелю майму песню сябра майго пра вінаграднік ягоны:

Мой сябра меў вінаграднік на ўрадлівай гары. Ён ускапаў яго і ачысціў ад камення, і пасадзіў у ім адборную вінаградную лазу, і пабудаваў вежу пасярод яго, і давіла вычасаў у ім. Чакаў, што дасць ён гронкі вінаграду, але ён прынёс дзікія ягады.

Дык цяпер, жыхары Ерузалема і мужы юдэйскія, рассудзіце мяне і вінаграднік мой. Што яшчэ я павінен быў зрабіць для вінаградніку майго і не зрабіў для яго? Чаму, калі я чакаў гронак вінаграду, ён прынёс дзікія ягады?

Цяпер пакажу вам, што я зраблю з вінаграднікам маім: я прыбяру яго агароджу, і будзе спустошаны ён, знішчу сцяну яго, і ён будзе затаптаны. І прывяду яго ў запусценне: не будуць падразаць і ўскопваць яго, і зарасце ён цернем і пустазеллем, і забараню хмарам ліць на яго дождж.

Вінаграднік Пана Магуццяў – гэта дом Ізраэля, а мужы юдэйскія – Яго ўмілаваныя саджанцы; Ён чакаў правасуддзя – і вось беззаконне; чакаў справядлівасці – і вось крык.

РЭСПАНСОРЫЙ Пс 80 (79), 14. 15. 3. 16. 15
Н. Лясны дзік нішчыць Твой вінаграднік, і звер палявы яго аб’ядае; убач, Пане, і абудзі сваю магутнасць, * захоўвай тое, што пасадзіла Твая правіца.
К. Пане, Божа Магуццяў, паглядзі з нябёсаў і ўбач, наведай гэты вінаграднік.
Н. Захоўвай тое, што пасадзіла Твая правіца.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Казанне св. Бэрнарда, абата

(Sermo 5 in Adventu Domini, 1-3:
Opera omnia, Edit. cisterc. 4 [1966], 188-190)
Прыйдзе да нас Божае Слова

Мы ведаем, што прыйсце Пана патройнае. Трэцяе прыйсце – пасярод астатніх. Тыя два відавочныя, а гэтае не. Падчас першага прыйсця Езус быў бачны на зямлі і заставаўся разам з людзьмі, калі, як сам сведчыць, убачылі Яго і зненавідзелі. Падчас другога прыйсця «кожнае цела ўбачыць збаўленне Бога нашага» (Лк 3, 6), і будуць глядзець на таго, каго прабілі (пар. Ян 19, 37). Сярэдняе прыйсце – таемнае, і толькі выбраныя бачаць Яго ў сабе, і збаўляюцца душы іхнія. А значыць, падчас першага прыйсця Ён прыйшоў у целе і слабасці, падчас гэтага сярэдняга – у сіле і духу, а падчас апошняга – у славе і велічы.

Гэтае сярэдняе прыйсце – шлях, які вядзе ад першага да апошняга: у першым Хрыстус быў нашым адкупленнем, у апошнім з’явіцца як наша жыццё, а ў гэтым – адпачынак і суцяшэнне нашае.

Але, каб некаму выпадкам не здавалася, што сказанае пра сярэдняе прыйсце – гэта выдумка, паслухайце самога Пана. «Калі хто любіць Мяне, – кажа, – той захоўвае Мае словы, і Айцец Мой палюбіць яго, і мы прыйдзем да яго» (пар. Ян 14, 23). У іншым месцы я прачытаў: «Хто баіцца Бога, будзе рабіць дабро» (пар. Сір 15, 1); але лічу, што трохі больш сказана пра таго, хто любіць і будзе захоўваць словы. Дзе ж іх трэба захоўваць? Несумненна, што ў сэрцы, як кажа прарок: «У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, каб не зграшыць перад Табою» (Пс 119 [118], 11).

Такім чынам захоўвай слова Божае: «Шчаслівыя тыя, хто захоўвае гэта». Таму няхай яно пра­нікне ў глыб тваёй душы; няхай пяройдзе ў твае пачуцці і звычаі. Спажывай дабро, і няхай усцешыцца ў раскошы душа твая. Не забывайся спажываць свой хлеб, няхай не камянее тваё сэрца, але тлушчам і тукам напоўніцца твая душа.

Калі ты будзеш так захоўваць Божае слова, яно, несумненна, таксама цябе захавае. Да цябе прыйдуць Сын з Айцом, прыйдзе вялікі Прарок, які адновіць Ерузалем і зробіць усё новым. Бо гэтае прыйсце ўчыніць, што, «як насілі вобраз зямнога, так будзем насіць вобраз нябеснага» (1 Кар 15, 49). Як грэх Адама ахапіў усяго чалавека і завалодаў ім, так усім чалавекам авалодае Хрыстус, які яго стварыў, адкупіў, і праславіць яго.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Пс 29 (28), 11; Іс 40, 10
Н. Вось Пан прыйдзе, сыходзячы ў бляску, і моц Ягоная з Ім, * каб наведаць свой народ у спакоі і адарыць яго вечным жыццём.
К. Вось Пан наш прыйдзе з моцай.
Н. Каб наведаць свой народ у спакоі і адарыць яго вечным жыццём.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Тваёю Божаю моцаю падрыхтуй нашыя сэрцы да прыйсця Хрыста, Твайго Сына, каб мы былі годныя радасці жыцця вечнага і ўдастоіліся прыняць з Яго рук пасілак нябесны. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Вось гучыць магутны голас,
Цемру ночы разганяе.
Сон падманлiвы праходзiць –
Езус Хрыстус з неба ззяе.

Розум, зранены грахамі,
Абуджаецца здранцвелы.
Зорка новая заззяла,
Каб направiць усе шкоды.

Вось Баранак нам пасланы,
Каб нас вызваліць ад грэху.
Божа, змілуйся над намі.
Просім мы Цябе пакорна.

Калі Хрыстус зноў заззяе,
Свет ахопіць страх вялікі.
Хай за зло нас не карае,
А ласкава абаронiць.

Хай Айцу хвала й пашана,
Богу Сыну – перамога,
І Святому Духу слава
Няхай будзе вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, у Тваім святле * мы бачым святло.

Псальм 36 (35)
Зло грэшніка, дабро Пана

Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця (Ян 8, 12)

Грэх прамаўляе да бязбожніка †
з глыбіні ягонага сэрца; *
няма боязі Пана перад ягонымі вачыма.

Сам сабе ліслівіць у сваіх вачах, *
каб не знайсці сваёй віны і не зненавідзець яе.

Словы ягоных вуснаў – гэта падман і подступ, *
ён перастаў паступаць разважна і чыніць дабро.

Пра беззаконне разважае на сваім ложы, †
становіцца на дрэнны шлях, *
не пагарджае злом.

Твая міласэрнасць, Пане, да нябёсаў, *
а Твая вернасць – па самыя хмары.

Твая справядлівасць, як высокія горы, †
а Твае суды, як вялікая глыб. *
Людзям і жывёлам Ты, Пане, нясеш ратунак.

Якая каштоўная, Божа, Твая міласэрнасць, *
сыны чалавечыя хаваюцца ў цені крылаў Тваіх.

Насычаюцца тукам Твайго дому, *
Ты поіш іх патокам слодычы сваёй.

Бо ў Табе – крыніца жыцця, *
і ў Тваім святле мы бачым святло.

Захавай сваю міласэрнасць для тых, хто ведае Цябе, *
а справядлівасць сваю – для праведных сэрцам.

Няхай не наступіць на мяне нага ганарліўца, *
і не ўзнясецца нада мной рука грэшных.

Там палеглі тыя, хто робіць беззаконне, *
яны павалены і не могуць устаць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, у Тваім святле * мы бачым святло.

2 ант. Пане, Ты вялікі * і цудоўны ў сваёй моцы.

Песня (Юдт 16, 1-2. 13-15)
Пан, Стварыцель свету, абараняе свой народ

Спявалі новую песню (Ап 5, 9)

Біце для Пана ў бубны, *
грайце на цымбалах Пану,

спявайце Яму новую песню, *
узвялічвайце і заклікайце Ягонае імя.

Бо Панам ёсць Бог, які знішчае войны, †
Ён прывёў мяне ў сваё ўмацаванне сярод народу, *
вырваў мяне з рук маіх ганіцеляў.

Заспяваю майму Богу новую песню: †
Ты слаўны, Пане, і вялікі, *
цудоўны ў сваёй моцы і непераможны.

Табе няхай служыць усё Тваё стварэнне, *
бо Ты сказаў, і сталася.

Ты паслаў свайго духа, і ён учыніў; *
і няма нікога, хто б выстаяў перад голасам Тваім.

Падножжы гор узварухнуліся з вадою, *
скалы растапіліся, як воск, перад Тваім абліччам.

але для тых, хто Цябе баіцца, *
Ты ласкавы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пане, Ты вялікі * і цудоўны ў сваёй моцы.

3 ант. Радасным голасам * усклікайце Богу.

Псальм 47 (46)
Пан – Валадар сусвету

Сядзіць праваруч Айца, і Яго валадарству не будзе канца

Усе народы, пляскайце ў далоні, *
радасным голасам усклікайце Богу,

бо грозны Пан Найвышэйшы, *
вялікі Валадар над усёй зямлёй.

Ён пакарыў нам народы *
і плямёны кінуў пад нашыя ногі.

Ён выбраў нам спадчыну нашу, *
веліч Якуба, якога Ён любіць.

Бог узыходзіць пад радасныя воклічы, *
Пан – пры гуках трубы.

Спявайце Богу, спявайце, *
спявайце нашаму Валадару, спявайце.

Бо Валадар усёй зямлі – Бог, *
гімн заспявайце Яму.

Бог валадарыць над народамі, *
Бог сядзіць на сваім святым троне.

Сабраліся князі народаў *
з народам Бога Абрагама,

бо моцныя зямлі належаць Богу, *
Ён узнесены высока.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Радасным голасам * усклікайце Богу.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 7, 14b-15
Вось Дзева зачне і народзіць Сына, і дасць Яму імя Эммануэль. Ён будзе спажываць масла і мёд, пакуль не навучыцца адкідаць зло і выбіраць дабро.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
К. І слава Яго будзе бачна ў табе.
Н. Узыдзе Пан.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: За мною ідзе мацнейшы за мяне, * якому я не варты развязаць раменьчык на Ягоных сандалях.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: За мною ідзе мацнейшы за мяне, * якому я не варты развязаць раменьчык на Ягоных сандалях.

ПРОСЬБЫ

Божае Слова пасялілася між намі, каб мы ўбачылі Яго славу. Узрадаваныя гэтай надзеяй усклікнем:
О, Эммануэль, будзь з намі. 

Пане справядівы і добры,
 будзь справядлівы да ўбогіх і прыгнечаных.

Валадар спакою, Ты перакоўваеш мячы на плугі, а дзіды на сярпы,
 перамяні зайздрасць у любоў, а нашу крыўду – у прабачэнне.

Ты не судзіш паводле таго, што бачаць вочы, 
 паглядзі на тых, хто Табе належыць.

Калі Ты прыйдзеш з вялікай уладай,
 учыні, каб мы маглі без сораму стаць перад Тваім абліччам.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Тваёю Божаю моцаю падрыхтуй нашыя сэрцы да прыйсця Хрыста, Твайго Сына, каб мы былі годныя радасці жыцця вечнага і ўдастоіліся прыняць з Яго рук пасілак нябесны. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 2, 11
Апусцяцца ганарыстыя вочы чалавека, і прыніжана будзе людская высакамернасць. Толькі Пан узвысіцца ў той дзень.

К. Народы будуць баяцца імені Твайго, Пане.
Н. І ўсе зямныя каралі – Тваёй славы.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Тваёю Божаю моцаю падрыхтуй нашыя сэрцы да прыйсця Хрыста, Твайго Сына, каб мы былі годныя радасці жыцця вечнага і ўдастоіліся прыняць з Яго рук пасілак нябесны. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 12, 2
Вось Бог, маё збаўленне, на Яго спадзяюся і баяцца не буду. Бо Пан – мая моц і мая песня, Ён стаў маім збаўленнем.

К. Памятай пра нас, Пане, сярод умілаванага народу Твайго.
Н. І прыйдзі нас збавіць.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Тваёю Божаю моцаю падрыхтуй нашыя сэрцы да прыйсця Хрыста, Твайго Сына, каб мы былі годныя радасці жыцця вечнага і ўдастоіліся прыняць з Яго рук пасілак нябесны. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дан 9, 19
Пане, выслухай, Пане, змілуйся, прыслухайся і дзейнічай, не спазняйся дзеля самога сябе, мой Божа, бо Тваё імя клікалі над Тваім горадам і над Тваім народам.

К. Прыйдзі, Пане, і не спазняйся.
Н. Адпусці правіны народу свайму.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Тваёю Божаю моцаю падрыхтуй нашыя сэрцы да прыйсця Хрыста, Твайго Сына, каб мы былі годныя радасці жыцця вечнага і ўдастоіліся прыняць з Яго рук пасілак нябесны. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

О жыццядайны Творца зор,
Святло жыцця і наш узор,
О Адкупіцель ўсёй зямлі,
Малітвы нашыя прымі.

Ты спачуваў, што згіне век
І смерць спазнае чалавек.
Знямоглы свет збаўляеш Ты,
Нас апраўдаеш назаўжды.

Хіліўся свет ў вячэрні час,
Ты як жаніх прыйшоў да нас
З улоння Дзевы ўсесвятой,
Марыі, Маці дарагой.

Ўвесь свет, калені ты схілі
Прад моцай Божай і малі.
Зямля і неба хай пяюць,
Прарочаць і пашану шлюць.

Цябе, Святога, з вераю
У дні мы просім шэрыя,
Суддзя народаў, збаў жа нас
Ад зброі д’ябла ў страшны час.

Табе, наш Хрыстэ, добры Пан,
Айцец Нябесны, Валадар
І Суцяшыцель Дух Святы,
Хвала хай будзе назаўжды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан – маё святло і маё збаўленне, * каго ж мне баяцца?

Псальм 27 (26)
Надзея ў нядолі І (1-6)

Вось скінія Бога з людзьмі (Ап 21, 3)

Пан – маё святло і маё збаўленне, *
каго ж мне баяцца?

† Пан – ахова жыцця майго, *
каго ж мне палохацца?

Калі злачынцы пойдуць супраць мяне, *
каб знішчыць цела маё,

яны самі, мае ворагі і непрыяцелі, *
спатыкнуцца і ўпадуць.

Калі выступіць супраць мяне войска, *
не спалохаецца маё сэрца;

калі ўздымецца супраць мяне бітва, *
і тады я буду спадзявацца.

Аднаго я прашу ў Пана і толькі гэтага жадаю, †
каб жыць мне ў доме Пана *
ва ўсе дні жыцця майго.

Каб сузіраць хараство Пана *
і наведваць Яго святыню.

Ён хавае мяне ў сваім шатры *
у дзень няшчасця.

Укрывае мяне ў сваёй скініі, *
падымае мяне на скалу.

І цяпер падымае маю галаву *
над ворагамі маімі, якія мяне абступілі.

Я прынясу ахвяры ў Яго шатры, †
ахвяры радасці, *
буду спяваць і граць для Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан – маё святло і маё збаўленне, * каго ж мне баяцца?

2 ант. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане. * Не хавай ад мяне свайго твару.

ІІ (7-14)

Некаторыя, устаўшы, сведчылі супраць Яго лжыва (Мк 14, 57)

Пачуй, Пане, мой голас, калі я клічу, *
змілуйся нада мною і адкажы мне.

Пра Цябе кажа маё сэрца: †
«Шукай Ягонага аблічча!» *
Буду шукаць Твайго аблічча, Пане.

Не хавай ад мяне свайго твару, *
слугі свайго не адкідай у гневе.

Ты – мая дапамога, †
не пагарджай мною і не адкідай мяне. *
Божа, мой Збаўца.

Калі б нават бацька і маці пакінулі мяне, *
то Пан мяне прыме.

Навучы мяне, Пане, свайму шляху †
і вядзі мяне простаю сцежкай *
насуперак ворагам маім.

Не аддавай мяне пражэрлівым ворагам маім, †
бо паўсталі супраць мяне лжывыя сведкі *
і той, хто дыхае беззаконнем.

Веру, што ўбачу дабрыню Пана *
ў краіне жывых.

Спадзявайся на Пана, будзь мужным, *
няхай умацуецца сэрца тваё,
спадзявайся на Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане. * Не хавай ад мяне свайго твару.

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння * і ва ўсім мае першынство.

Песня (пар. Клс 1, 12-20)
Хрыстус – першародны сярод усякага
стварэння і першародны з памерлых

Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас *
да ўдзелу ў спадчыне святых у святле;

які вызваліў нас з­пад улады цемры *
і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго,

у якім мы маем адкупленне *
і адпушчэнне грахоў.

Ён з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, *
першародным сярод усякага стварэння.

Бо ў Ім было створана ўсё, †
што на нябёсах і на зямлі, *
бачнае і нябачнае,

ці троны, ці панаванні, *
ці начальствы, ці ўлады.

Усё праз Яго і для Яго створана. †
Ён ёсць раней за ўсё, *
і ўсё трымаецца ў Ім.

Ён – Галава цела, гэта значыць, Касцёла. †
Ён – пачатак, першародны з памерлых, *
каб Ён ва ўсім меў першынство.

Бо спадабалася Айцу, †
каб у Ім жыла ўся паўната *
і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё,

і зямное, і нябеснае, *
усталяваўшы спакой праз кроў Ягонага крыжа.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння * і ва ўсім мае першынство.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 4, 5
Не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан, які асветліць схаванае ў цемры і выявіць намеры сэрцаў. І тады кожны атрымае ўзнагароду ад Бога.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Прыйдзі, каб вызваліць нас, * Пане, Божа Магуццяў.
Н. Прыйдзі, каб вызваліць нас, * Пане, Божа Магуццяў.
К. Пакажы аблічча сваё, і мы будзем збаўлены.
Н. Пане, Божа Магуццяў.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому
Н. Прыйдзі, каб вызваліць нас, * Пане, Божа Магуццяў.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: З Сіёна выйдзе закон, * а слова Пана – з Ерузалема.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: З Сіёна выйдзе закон, * а слова Пана – з Ерузалема.

ПРОСЬБЫ

Пакорна просім Бога Айца, які паслаў свайго Сына, каб Ён адарыў нас спакоем:
Пане, няхай прыйдзе Тваё Валадарства.

Святы Ойча, паглядзі на свой Касцёл,
прыйдзі і наведай вінаграднік, які пасадзіла Твая правіца.

Верны Божа, успомні пра ўсіх сыноў Абрагама
і выканай абяцанне, дадзенае іх продкам.

Наймілейшы Божа, паглядзі на ўсе народы,
каб яны праслаўлялі Цябе за Тваю міласэрнасць.

Спрадвечны Пастыр, наведай авечак Твайго статка
і збяры ўсіх на сваёй пашы.

Памятай таксама пра ўсіх, хто ў Тваім спакоі адышоў з гэтага свету,
дазволь ім удзельнічаць у славе Твайго Сына.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане, наш Божа, Тваёю Божаю моцаю падрыхтуй нашыя сэрцы да прыйсця Хрыста, Твайго Сына, каб мы былі годныя радасці жыцця вечнага і ўдастоіліся прыняць з Яго рук пасілак нябесны. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

Псальм 31 (30), 2-6

Даверлівая малітва прыгнечанага Ойча, у рукі Твае аддаю дух Мой (Лк 23, 46)

У Цябе, Пане, я шукаю прыстанішча, †
няхай не буду асаромлены навекі, *
у справядлівасці Тваёй збаў мяне.

Схілі да мяне сваё вуха, *
Паспяшы, каб уратаваць мяне.

Будзь для мяне каменнай цвярдыняй, †
домам прыстанішча, *
каб уратаваць мяне.

Бо Ты мая скала і мая цвярдыня, *
дзеля імя Твайго кіруй мною і вядзі мяне.

Выцягні мяне з сеткі, якую патаемна паставілі на мяне, *
бо Ты мая цвярдыня.

У рукі Твае аддаю я дух мой; *
Ты мяне адкупіў, Пане, Божа верны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

Псальм 130 (129)
З глыбіні я клічу

Ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных (Мц 1, 21)

З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *
Пане, пачуй мой голас.

Няхай Твае вушы пачуюць *
голас маіх малітваў.

Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *
хто ж вытрывае, Пане?

Але ў Цябе прабачэнне, *
каб Цябе паважалі.

Спадзяюся на Пана, *
спадзяецца душа мая на Яго слова.

Душа мая чакае Пана *
больш, чым варта світання.

Больш, чым варта світання, *
няхай Ізраэль чакае Пана,

бо ў Пана міласэрнасць *
і шчодрае ў Яго адкупленне.

Ён адкупіць Ізраэль *
ад усіх беззаконняў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 26-27
Не грашыце, няхай сонца не заходзіць над вашым гневам. Не давайце месца д’яблу.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, ціхі і пакорны, Ты даеш сваім паслядоўнікам салодкае ярмо і лёгкі цяжар. Прымі ласкава нашыя памкненні і справы гэтага дня і адары нас спакоем, каб мы маглі лепш Табе служыць. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2021


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com