Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Серада - 21 сакавіка 2018
V тыдзень Вялікага посту
І тыдзень псалтыра


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. О, каб вы паслухалі сёння голас Пана: / Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Маем цяпер адпаведны
Дадзены час нам ад Бога,
Каб цераз стрыманасць цела
Аздаравіць свет знямоглы.

Ззяе ўжо ў бляску Хрыстовым
Радасны дзень адкуплення,
Сэрца грахоўныя раны
Пост і малітва залечыць.

Просім, каб мы захавалі
Ўстрыманне цела і духа,
І без маруды імкнулі
Да брамаў пасхі вечнай.

Божа, адзіны ў Тройцы,
Будзь праслаўлёны навекі.
З падзякай за дар прабачэння
Мы новую песню спяваем. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая.

Псальм 18 (17), 2-30
Падзяка за збаўленне і перамогу

У гэтую гадзіну адбыўся вялікі землятрус (Ап 11, 13)

І (2-7)

Буду любіць Цябе, Пане, моц мая. †
† Пан – мая скала i мая цвярдыня, *
Ён мой Збаўца.

Бог мой – абарона мая, на Яго спадзяюся, *
Ён шчыт мой, моц збаўлення майго, мая крэпасць.

Паклiчу Пана, годнага хвалы, *
i ад ворагаў маiх вызвалены буду.

Акружылі мяне хвалі смерці *
і патокі беззаконня спалохалі мяне.

Абступілі мяне путы пякельныя, *
апярэдзілі мяне пасткі смерці.

У сваёй нядолі я паклікаў Пана, *
паклікаў майго Бога, –

і Ён пачуў мой голас са сваёй святыні, *
і плач мой дайшоў да Ягоных вушэй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Буду любіць Цябе, Пане, моц мая.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае.

ІІ (8-20)

Задрыжэла і затрэслася зямля, †
здрыганулася і зрушылася падножжа гор, *
бо Ён раззлаваўся.

Падняўся дым з Ягоных ноздраў, †
а з Ягоных вуснаў – пражэрлівы агонь, *
ад Яго загарэліся вуглі.

Ён схіліў нябёсы і сышоў, *
а цёмная хмара – пад Яго нагамі.

Ён сеў вярхом на херубіма і паляцеў, *
паляцеў на крылах ветру.

І зрабіў цемру сваёй заслонай, †
а цемру вады і густыя хмары – *
сваім шатром.

З бляску Ягонага выходзілі хмары, *
град і гарачыя вуглі.

Загучаў з неба Пан, †
і Найвышэйшы падаў свой голас *
праз град і гарачыя вуглі.

Ён паслаў свае стрэлы і рассеяў іх, *
кідаючы маланкі, іх перапалохаў.

І з’явіліся крыніцы вады, *
і адкрыліся падмуркі сусвету

ад пагрозы Тваёй, Пане, *
ад дыхання ветру Твайго гневу.

Пан працягнуў руку з вышыняў і забраў мяне, *
выцягнуў мяне з глыбокіх водаў.

Вызваліў мяне ад майго моцнага ворага, †
ад тых, хто мяне ненавідзіць, *
хто мацнейшы за мяне.

Яны напалі на мяне ў дзень маёй нядолі, *
але Пан быў маім апірышчам.

Ён вывеў мяне на шырокі прастор *
і ўратаваў мяне, бо Ён мне спагадае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан уратаваў мяне, * бо Ён мне спагадае.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок.

ІІІ (21-30)

Пан гэтак учыніў мне †
за маю справядлівасць, *
за беззаганнасць маіх рук адплаціў мне.

Бо я захоўваў шляхі Пана *
і не аддаляўся ад Бога майго.

Бо ўсе Яго прысуды перада мною, *
і я не адкідаў Ягоных пастановаў.

Я быў перад Ім беззаганны *
і асцерагаўся беззаконня.

І адплаціў мне Пан *
за маю справядлівасць

і за чысціню маіх рук *
перад вачыма Яго.

Для міласцівага Ты міласцівы, *
з беззаганным Ты паступаеш беззаганна.

Са шчырым – шчыра, *
а з падступным – хітра.

Бо Ты, Пане, збаўляеш прыгнечаны народ, *
а вочы ганарыстых апускаеш.

Бо Ты, Пане, запальваеш маю паходню, *
мой Бог асвятляе мой змрок.

З Табой я разбіваю муры, *
з Богам маім пераходжу праз валы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пане, запалі маю паходню, * асвятляй мой змрок.

К. Навяртайцеся і чыніце пакаянне.
Н. Стварыце ў сабе новае сэрца і новы дух.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Пасланне да Габрэяў 6, 9-20

Вернасць Бога – наша надзея

Мы спадзяемся на вас, умілаваныя, што вы лепшыя і трымаецеся збаўлення, хоць кажам, што Бог не з’яўляецца несправядлівым, каб забыцца пра вашую працу і любоў, якую вы засведчылі ў імя Ягонае падчас мінулага і цяперашняга служэння святым. Таму жадаем, каб кожны з вас да канца засведчыў такую самую руплівасць у дачыненні да паўнаты надзеі, каб вы не разленаваліся, але наследавалі тых, хто праз веру і доўгацярплівасць атрымлівае ў спадчыну абяцанні. Даўшы абяцанне Абрагаму, Бог не мог паклясціся нікім большым і таму пакляўся самім сабою, кажучы: «Сапраўды благаслаўлю цябе і памножу цябе». А паколькі той цярпліва чакаў, атрымаў абяцанае. Бо людзі клянуцца нечым большым, і заканчэнне кожнай сваёй спрэчкі яны падмацоўваюць клятвай.

Таму і Бог, жадаючы яшчэ больш выразна паказаць спадкаемцам абяцання нязменнасць сваёй волі, пацвердзіў яго клятвай, каб дзякуючы дзвюм нязменным рэчам, у якіх не можа Бог зманіць, мы, якія прыбеглі схапіцца за прапанаваную надзею, мелі цвёрдую заахвоту. Гэтая надзея для нас нібы якар душы, надзейны і моцны, які пранікае ўнутр па-за заслону, куды як папярэднік увайшоў за нас Езус, навекі стаўшы першасвятаром на ўзор Мэльхізэдэка.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Гбр 6, 19. 20; 7, 24. 25
Н. Езус як папярэднік увайшоў дзеля нас у Святое Святых, навекі стаўшы першасвятаром на ўзор Мэльхізэдэка; * Ён заўсёды жывы, каб заступацца за нас.
К. Святарства Езуса не прамінае, таму Ён можа ва ўсе часы збаўляць тых, хто прыходзіць праз Яго да Бога.
Н. Ён заўсёды жывы, каб заступацца за нас.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Каментарый да псальмаў» св. Аўгустына, біскупа

(Ps. 85, 1: CCL 39, 1176-1177)
Езус Хрыстус моліцца за нас, моліцца ў нас, і мы молімся да Яго

Бог не мог надзяліць чалавека большым дарам, чым сваё Слова, праз якое заснаваў усё і якое зрабіў Галавою над усім, а іх саміх дапасаваў да яе, быццам часткі цела. Так Слова стала Сынам Божым і Сынам Чалавечым, адным Богам з Айцом, адным чалавекам з людзьмі. Калі мы ў малітвах гаворым з Богам, не будзем аддзяляць ад Яго Сына, а калі моліцца цела Сына, няхай не аддзяляецца ад сваёй Галавы, каб быў адзін Збаўца свайго цела, Пан наш Езус Хрыстус, Сын Божы, які моліцца за нас, моліцца ў нас, і мы молімся да Яго.

Ён моліцца за нас як наш Святар; моліцца ў нас як наша Галава, а мы молімся да Яго як да нашага Бога.

Таму пачуем у Ім галасы нашы і голас Ягоны ў нас. Калі штосьці гаворыцца пра Пана Езуса Хрыста, асабліва ў прароцтвах, што датычыла б пэўнага прыніжэння, нягоднага Бога, то без сумненняў прыпішам гэта Яму, бо Ён без ваганняў злучыўся з намі. Гэта ж Яму служыць усё стварэнне, бо праз Яго ўзнікла ўсё.

Дык будзем жа ўглядацца ў Ягоную веліч і боскасць, калі чуем: «На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Богам было Слова. Яно было ў Бога на пачатку. Усё праз Яго сталася, і без Яго нічога не сталася з таго, што сталася» (Ян 1, 1-3). Углядаючыся ў боскасць Сына Божага, якая пераўзыходзіць і перавышае самае высокае стварэнне, паслухаем таксама, як у іншых частках Святога Пісання Ён уздыхае, моліцца і дзякуе.

Мы вагаемся прыпісаць Яму тыя словы, таму што наша думка лянуецца перайсці ад нядаўняга разважання над боскасцю Хрыста да Ягонага прыніжэння. Быццам гэта магло прычыніць Яму крыўду, калі б мы прызналі, што гэтыя словы сказаў чалавек, да якога мы скіроўвалі нашыя малітвы як да Бога. Часта мы вагаемся і спрабуем змяніць значэнне тых слоў. Але ў Святым Пісанні не знойдзецца нічога, што б не датычыла Яго, і ад гэтага нельга адыходзіць.

Таму абудзімся і прачнемся ў сваёй веры, каб пабачыць, што той, пра каго мы толькі што разважалі як пра Бога, прыняў постаць слугі. Стаўшы падобным да чалавека і зрабіўшыся з выгляду як чалавек, Ён прынізіў сябе, будучы паслухмяным аж да смерці (пар. Флп 2, 7-8). Прыбіты да крыжа, Ён прыняў, быццам свае, словы псальма, калі ўсклікаў: «Божа мой, Божа мой, чаму Ты Мяне пакінуў?» (Пс 22 [21], 1).

Да Хрыста моляцца як да Бога, а сам Ён моліцца як слуга. Там Ён Стварыцель, тут – стварэнне. Прымаючы нязменным стварэнне, якое належала змяніць, Ён робіць нас з сабою адным чалавекам, Галавою і целам. Таму будзем маліцца да Яго, праз Яго, у Ім. Мы гаворым з Ім, а Ён размаўляе з намі.

РЭСПАНСОРЫЙ Ян 16, 24. 23
Н. Дагэтуль вы нічога не прасілі ў імя Маё. * Прасіце і атрымаеце, каб радасць вашая была поўнай.
К. Сапраўды, сапраўды кажу вам: калі чаго ў імя Маё папросіце ў Айца, дасць вам.
Н. Прасіце і атрымаеце, каб радасць вашая была поўнай.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты нас натхняеш на адданае служэнне, асвяці сэрцы дзяцей Тваіх, ачышчаныя пакаяннем, і май ласку выслухаць нашыя пакорныя просьбы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

О Хрыстэ, сонца справядлівасці,
Няхай змрок цемры ўжо расступіцца,
Каб моц святла да нас вярнулася,
Калі зямлю ізноў адновіш Ты.

Цяпер даеш час адпаведны нам,
Напоўні сэрцы шчырай скрухаю.
Няхай да жалю схіліць грэшнікаў
Твая любоў шматміласцівая.

Дапамажы шчыра пакаяцца,
Каб праз Твае дары нязмерныя
Правіны нам былі адпушчаны,
Бо Ты – крыніца міласэрнасці.

Дзень надыходзіць, дзень Твой, Пане наш,
Праз бляск якога заквітнее ўсё,
Агорне нас вялікай радасцю,
Бо ў ім адорыш нас дабротамі.

Няхай сусвет Табе паклоніцца,
О Божа ў Тройцы, поўны міласці,
А мы, адноўленыя ласкаю,
Табе спяваем песню новую. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, у Тваім святле * мы бачым святло.

Псальм 36 (35)
Зло грэшніка, дабро Пана

Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця (Ян 8, 12)

Грэх прамаўляе да бязбожніка †
з глыбіні ягонага сэрца; *
няма боязі Пана перад ягонымі вачыма.

Сам сабе ліслівіць у сваіх вачах, *
каб не знайсці сваёй віны і не зненавідзець яе.

Словы ягоных вуснаў – гэта падман і подступ, *
ён перастаў паступаць разважна і чыніць дабро.

Пра беззаконне разважае на сваім ложы, †
становіцца на дрэнны шлях, *
не пагарджае злом.

Твая міласэрнасць, Пане, да нябёсаў, *
а Твая вернасць – па самыя хмары.

Твая справядлівасць, як высокія горы, †
а Твае суды, як вялікая глыб. *
Людзям і жывёлам Ты, Пане, нясеш ратунак.

Якая каштоўная, Божа, Твая міласэрнасць, *
сыны чалавечыя хаваюцца ў цені крылаў Тваіх.

Насычаюцца тукам Твайго дому, *
Ты поіш іх патокам слодычы сваёй.

Бо ў Табе – крыніца жыцця, *
і ў Тваім святле мы бачым святло.

Захавай сваю міласэрнасць для тых, хто ведае Цябе, *
а справядлівасць сваю – для праведных сэрцам.

Няхай не наступіць на мяне нага ганарліўца, *
і не ўзнясецца нада мной рука грэшных.

Там палеглі тыя, хто робіць беззаконне, *
яны павалены і не могуць устаць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, у Тваім святле * мы бачым святло.

2 ант. Пане, Ты вялікі * і цудоўны ў сваёй моцы.

Песня (Юдт 16, 1-2. 13-15)
Пан, Стварыцель свету, абараняе свой народ

Спявалі новую песню (Ап 5, 9)

Біце для Пана ў бубны, *
грайце на цымбалах Пану,

спявайце Яму новую песню, *
узвялічвайце і заклікайце Ягонае імя.

Бо Панам ёсць Бог, які знішчае войны, †
Ён прывёў мяне ў сваё ўмацаванне сярод народу, *
вырваў мяне з рук маіх ганіцеляў.

Заспяваю майму Богу новую песню: †
Ты слаўны, Пане, і вялікі, *
цудоўны ў сваёй моцы і непераможны.

Табе няхай служыць усё Тваё стварэнне, *
бо Ты сказаў, і сталася.

Ты паслаў свайго духа, і ён учыніў; *
і няма нікога, хто б выстаяў перад голасам Тваім.

Падножжы гор узварухнуліся з вадою, *
скалы растапіліся, як воск, перад Тваім абліччам.

але для тых, хто Цябе баіцца, *
Ты ласкавы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пане, Ты вялікі * і цудоўны ў сваёй моцы.

3 ант. Радасным голасам * усклікайце Богу.

Псальм 47 (46)
Пан – Валадар сусвету

Сядзіць праваруч Айца, і Яго валадарству не будзе канца

Усе народы, пляскайце ў далоні, *
радасным голасам усклікайце Богу,

бо грозны Пан Найвышэйшы, *
вялікі Валадар над усёй зямлёй.

Ён пакарыў нам народы *
і плямёны кінуў пад нашыя ногі.

Ён выбраў нам спадчыну нашу, *
веліч Якуба, якога Ён любіць.

Бог узыходзіць пад радасныя воклічы, *
Пан – пры гуках трубы.

Спявайце Богу, спявайце, *
спявайце нашаму Валадару, спявайце.

Бо Валадар усёй зямлі – Бог, *
гімн заспявайце Яму.

Бог валадарыць над народамі, *
Бог сядзіць на сваім святым троне.

Сабраліся князі народаў *
з народам Бога Абрагама,

бо моцныя зямлі належаць Богу, *
Ён узнесены высока.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Радасным голасам * усклікайце Богу.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 50, 5-7
Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б’е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не саромеюся, таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.
Н. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.
К. І ад злога слова.
Н. Ад пасткі паляўнічых.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан вызваліць мяне * ад пасткі паляўнічых.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Калі застанецеся ў слове Маім, – кажа Пан, – * то сапраўды будзеце вучнямі Маімі і пазнаеце праўду, / і праўда вас вызваліць.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Калі застанецеся ў слове Маім, – кажа Пан, – * то сапраўды будзеце вучнямі Маімі і пазнаеце праўду, / і праўда вас вызваліць.

ПРОСЬБЫ

Благаслаўляем нашага Збаўцу, які пажадаў, каб людзі сталі ў Ім новым стварэннем, каб былое мінула і ўсё аднавілася. Таму з жывой надзеяй просім Яго:
Аднаві нас, Пане, у Тваім Духу.

Пане, Ты паабяцаў новае неба і новую зямлю, заўсёды аднаўляй нас праз свайго Духа,
каб мы цешыліся вечным шчасцем у нябесным Ерузалеме.

Няхай праз наша супрацоўніцтва з Табою Дух Святы перамяняе гэтую зямлю,
каб чалавецтва ў справядлівасці, любові і спакоі крочыла да сваёй канчатковай мэты.

Падтрымлівай нас, каб мы пазбягалі нядбайнасці і нявернасці
і імкнуліся да вечных каштоўнасцяў.

Абараняй нас ад зла
і ад таго, што сваёй марнай прывабнасцю зацямняе дабро.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты нас натхняеш на адданае служэнне, асвяці сэрцы дзяцей Тваіх, ачышчаныя пакаяннем, і май ласку выслухаць нашыя пакорныя просьбы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

З верай у Бога, якою жывём мы,
З моцнай, трывалай надзеяй у сэрцы,
Умацаваныя ласкай любові,
Разам Хрыстову хвалу абвяшчаем.

Жорсткія каты а трэцяй гадзіне
Пана вялі на жахлівую муку.
Церпячы жудасць крыжовага дрэва,
Ён заблукалую збавіў авечку.

Молім з пакораю добрага Пана,
Што адкупіў нас ахвярай сваёю,
Каб захаваў ад грахоў і заганаў
Тых, каго вызваліў з моцаў пякельных.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Цім 2, 4-6
Бог, Збаўца наш, хоча, каб усе людзі былі збаўлены і дайшлі да пазнання праўды. Бо адзін Бог і адзін пасрэднік паміж Богам і людзьмі – чалавек Езус Хрыстус, які аддаў сябе самога на водкуп за ўсіх як сведчанне.

К. Чыстае сэрца ствары ўва мне, Божа.
Н. І дух моцны аднаві ўва мне.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты нас натхняеш на адданае служэнне, асвяці сэрцы дзяцей Тваіх, ачышчаныя пакаяннем, і май ласку выслухаць нашыя пакорныя просьбы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

У гэту гадзіну Збавіцель
Цярпеў на крыжы ад смагі;
Хай тым, хто Яго праслаўляе,
Пан дасць справядлівасці смагу.

Хай Хрыстус іх голадам стане,
Які сам сабою натоліць;
Няхай дасць агіду да грэху,
Імкненне да цноты праўдзівай.

Няхай ласка Духа Святога
Натхняе таго, хто папросіць,
Каб згасла пажадлівасць цела
І ў духу агонь разгарэўся.

Айца і адзінага Сына,
І Духа Святога мы просім,
Каб тых падтрымалі, хто верна
Стаіць у малітве прад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 15, 3
Хрыстус не дагаджаў сабе, але, як напісана: Знявагі тых, хто зневажае цябе, упалі на мяне.

К. Адвярні сваё аблічча ад маіх грахоў.
Н. І знішчы ўсе мае беззаконні.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты нас натхняеш на адданае служэнне, асвяці сэрцы дзяцей Тваіх, ачышчаныя пакаяннем, і май ласку выслухаць нашыя пакорныя просьбы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Распачалася святая гадзіна,
Збаўца яе асвяціў сваёй смерцю;
Мы, заклікаючы імя Хрыстова,
Просім пакорна аб прабачэнні.

Хрыстус злачынцу на крыжы прабачыў,
Узрушаны шчырым ягоным вызнаннем.
Хай жа і наша ахвярнасць, малітвы
Выпрасяць нам прабачэнне правінаў.

Пан перамог крыжам смерць і цемру;
Змрок адышоў, і святло ўжо заззяла.
Жудасны грэх няхай знішчаны будзе,
А чысты бляск нашы душы напоўніць.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

Псальм 119 (118), 9-16
ІІ (Бэт)

Як юнак захавае беззаганным свой шлях? *
Захоўваючы Твае словы.

Усім сваім сэрцам я Цябе шукаю, *
не дай мне адхіліцца ад Тваіх запаведзяў.

У сэрцы маім я схаваў Тваё слова, *
каб не зграшыць перад Табою.

Благаслаўлёны Ты, Пане, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Я пералічваю сваімі вуснамі *
ўсе прысуды Тваіх вуснаў.

Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.

Я разважаю пра Твае наказы *
і зважаю на Твае сцежкі.

Радуюся Тваім наказам, *
слова Твайго не забуду.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 17 (16)
Ад бязбожных уратуй мяне, Пане

У дні цела свайго… узнёс просьбы – і быў выслуханы (Гбр 5, 7)

І (1-9)

Пачуй, Пане, маю справядлівасць, *
выслухай маю просьбу,

прымі маю малітву *
з непадманлівых вуснаў.

Ад аблічча Твайго няхай выходзіць прысуд мой, *
няхай бачаць вочы Твае праведнасць.

Ты праверыў маё сэрца *
і ноччу мяне наведаў,

выпрабоўваў мяне *
і не знайшоў несправядлівасці ўва мне.

У людскіх справах †
паводле слова вуснаў Тваіх *
я сцярогся ад шляхоў насілля.

Умацуй мае крокі на Тваіх шляхах, *
каб не пахіснуліся мае ногі.

Я клічу Цябе, бо Ты выслухаеш мяне, Божа; *
схілі вуха Тваё да мяне, пачуй мае словы.

Пакажы цуды міласэрнасці сваёй, †
Збаўца, які ратуеш ад ворагаў тых, *
хто спадзяецца на Тваю правіцу.

Сцеражы мяне, як зрэнку вока, *
у цені Тваіх крылаў схавай мяне

ад бязбожнікаў, што мяне ўціскаюць, *
ад ворагаў маіх, што з прагавітасцю мяне абступілі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (10-15)

Яны замкнулі свае сэрцы тукам, *
дзёрзка гавораць вуснамі сваімі.

Цяпер на кожным кроку яны акружаюць мяне, *
іх вочы глядзяць, як паваліць мяне на зямлю.

Яны падобны да льва, які прагне здабычы, *
да львяня, што ляжыць у патаемных месцах.

Устань, Пане, выйдзі супраць яго і павалі, *
уратуй маё жыццё ад бязбожніка.

Сваёй рукой забі іх, Пане, †
прыбяры іх з гэтага свету з ліку тых, *
каму выпала доля жыцця.

Ты сваімі дабротамі напаўняеш іх жывот, †
і сытыя іхнія сыны, *
а рэшту яны пакідаюць сваім дзецям.

Я ў справядлівасці ўбачу Тваё аблічча, *
калі прачнуся, буду насычацца Тваім абліччам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 9, 28
Хрыстус, раз ахвяраваўшы сябе, каб панесці грахі многіх, другі раз не дзеля граху, а дзеля збаўлення з’явіцца тым, хто чакае Яго.

К. Ахвяра Богу – гэта скрушаны дух.
Н. Не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты нас натхняеш на адданае служэнне, асвяці сэрцы дзяцей Тваіх, ачышчаныя пакаяннем, і май ласку выслухаць нашыя пакорныя просьбы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Езу, Ты даў нам прыклад
Саракадзённага посту.
Дзеля душы ачышчэння
Раіш нам пост і ўстрыманне.

Будзь цяпер разам з Касцёлам,
Дапамажы ў пакаянні
Тым, хто, схіліўшы галовы,
Просіць зняць грэху цяжары.

Пане ласкавы і верны,
Выбач нам нашы правіны,
Тыя, што мы ўчынілі,
І захавай ад наступных.

Просім, каб праз пакаянне,
Што кожны год мы спаўняем,
Змаглі мы з чыстай душою
Пасху cвятую адзначыць.

Божа адзіны ў Тройцы,
Будзь праслаўлёны навекі.
З падзякай за дар прабачэння
Мы новую песню спяваем. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан – маё святло і маё збаўленне, * каго ж мне баяцца?

Псальм 27 (26)
Надзея ў нядолі І (1-6)

Вось скінія Бога з людзьмі (Ап 21, 3)

Пан – маё святло і маё збаўленне, *
каго ж мне баяцца?

† Пан – ахова жыцця майго, *
каго ж мне палохацца?

Калі злачынцы пойдуць супраць мяне, *
каб знішчыць цела маё,

яны самі, мае ворагі і непрыяцелі, *
спатыкнуцца і ўпадуць.

Калі выступіць супраць мяне войска, *
не спалохаецца маё сэрца;

калі ўздымецца супраць мяне бітва, *
і тады я буду спадзявацца.

Аднаго я прашу ў Пана і толькі гэтага жадаю, †
каб жыць мне ў доме Пана *
ва ўсе дні жыцця майго.

Каб сузіраць хараство Пана *
і наведваць Яго святыню.

Ён хавае мяне ў сваім шатры *
у дзень няшчасця.

Укрывае мяне ў сваёй скініі, *
падымае мяне на скалу.

І цяпер падымае маю галаву *
над ворагамі маімі, якія мяне абступілі.

Я прынясу ахвяры ў Яго шатры, †
ахвяры радасці, *
буду спяваць і граць для Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан – маё святло і маё збаўленне, * каго ж мне баяцца?

2 ант. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане. * Не хавай ад мяне свайго твару.

ІІ (7-14)

Некаторыя, устаўшы, сведчылі супраць Яго лжыва (Мк 14, 57)

Пачуй, Пане, мой голас, калі я клічу, *
змілуйся нада мною і адкажы мне.

Пра Цябе кажа маё сэрца: †
«Шукай Ягонага аблічча!» *
Буду шукаць Твайго аблічча, Пане.

Не хавай ад мяне свайго твару, *
слугі свайго не адкідай у гневе.

Ты – мая дапамога, †
не пагарджай мною і не адкідай мяне. *
Божа, мой Збаўца.

Калі б нават бацька і маці пакінулі мяне, *
то Пан мяне прыме.

Навучы мяне, Пане, свайму шляху †
і вядзі мяне простаю сцежкай *
насуперак ворагам маім.

Не аддавай мяне пражэрлівым ворагам маім, †
бо паўсталі супраць мяне лжывыя сведкі *
і той, хто дыхае беззаконнем.

Веру, што ўбачу дабрыню Пана *
ў краіне жывых.

Спадзявайся на Пана, будзь мужным, *
няхай умацуецца сэрца тваё,
спадзявайся на Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане. * Не хавай ад мяне свайго твару.

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння * і ва ўсім мае першынство.

Песня (пар. Клс 1, 12-20)
Хрыстус – першародны сярод усякага
стварэння і першародны з памерлых

Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас *
да ўдзелу ў спадчыне святых у святле;

які вызваліў нас з­пад улады цемры *
і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго,

у якім мы маем адкупленне *
і адпушчэнне грахоў.

Ён з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, *
першародным сярод усякага стварэння.

Бо ў Ім было створана ўсё, †
што на нябёсах і на зямлі, *
бачнае і нябачнае,

ці троны, ці панаванні, *
ці начальствы, ці ўлады.

Усё праз Яго і для Яго створана. †
Ён ёсць раней за ўсё, *
і ўсё трымаецца ў Ім.

Ён – Галава цела, гэта значыць, Касцёла. †
Ён – пачатак, першародны з памерлых, *
каб Ён ва ўсім меў першынство.

Бо спадабалася Айцу, †
каб у Ім жыла ўся паўната *
і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё,

і зямное, і нябеснае, *
усталяваўшы спакой праз кроў Ягонага крыжа.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння * і ва ўсім мае першынство.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 32 - 5, 2
Вы ж будзьце адзін да аднаго лагоднымі, міласэрнымі, даруйце адзін аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам. Дык вось, наследуйце Бога, як дзеці ўмілаваныя, і паступайце ў любові, як і Хрыстус палюбіў нас і аддаў сябе за нас як дар і ахвяру Богу на прыемны пах.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Я сказаў: * Пане, змілуйся нада мною.
Н. Я сказаў: * Пане, змілуйся нада мною.
К. Аздараві маю душу, бо я зграшыў перад Табою.
Н. Пане, змілуйся нада мною.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Я сказаў: * Пане, змілуйся нада мною.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Чаму хочаце забіць Мяне, чалавека, * які сказаў вам праўду?

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Чаму хочаце забіць Мяне, чалавека, * які сказаў вам праўду?

ПРОСЬБЫ

Праславім усемагутнага і прадбачлівага Бога, які ведае ўсе патрэбы свайго народу, але хоча, каб ён найперш клапаціўся аб Яго валадарстве. Таму ўсклікаем да Яго:
Няхай прыйдзе Тваё валадарства і яго справядлівасць.

Святы Ойча, Ты даў нам Хрыста як Пастыра нашых душ. Дапамагай пастырам і народам, што даручаны ім, каб аўчарня не засталася без іх апекі,
а пастыры цешыліся паслухмянасцю аўчарні.

Дапамагай хрысціянам з братэрскай любоўю падтрымліваць хворых
і служыць Табе, аказваючы ім дапамогу.

Учыні, каб тыя, хто яшчэ не паверыў у Евангелле, прыйшлі ў Твой Касцёл
і праз добрыя ўчынкі будавалі яго ў любові.

Дай нам, грэшным, сваё прабачэнне
і паяднай нас з Тваім Касцёлам.

Дай памерлым перайсці да вечнага жыцця,
каб яны назаўжды засталіся з Табою.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Міласэрны Божа, Ты нас натхняеш на адданае служэнне, асвяці сэрцы дзяцей Тваіх, ачышчаныя пакаяннем, і май ласку выслухаць нашыя пакорныя просьбы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

Псальм 31 (30), 2-6

Даверлівая малітва прыгнечанага Ойча, у рукі Твае аддаю дух Мой (Лк 23, 46)

У Цябе, Пане, я шукаю прыстанішча, †
няхай не буду асаромлены навекі, *
у справядлівасці Тваёй збаў мяне.

Схілі да мяне сваё вуха, *
Паспяшы, каб уратаваць мяне.

Будзь для мяне каменнай цвярдыняй, †
домам прыстанішча, *
каб уратаваць мяне.

Бо Ты мая скала і мая цвярдыня, *
дзеля імя Твайго кіруй мною і вядзі мяне.

Выцягні мяне з сеткі, якую патаемна паставілі на мяне, *
бо Ты мая цвярдыня.

У рукі Твае аддаю я дух мой; *
Ты мяне адкупіў, Пане, Божа верны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

Псальм 130 (129)
З глыбіні я клічу

Ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных (Мц 1, 21)

З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *
Пане, пачуй мой голас.

Няхай Твае вушы пачуюць *
голас маіх малітваў.

Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *
хто ж вытрывае, Пане?

Але ў Цябе прабачэнне, *
каб Цябе паважалі.

Спадзяюся на Пана, *
спадзяецца душа мая на Яго слова.

Душа мая чакае Пана *
больш, чым варта світання.

Больш, чым варта світання, *
няхай Ізраэль чакае Пана,

бо ў Пана міласэрнасць *
і шчодрае ў Яго адкупленне.

Ён адкупіць Ізраэль *
ад усіх беззаконняў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 26-27
Не грашыце, няхай сонца не заходзіць над вашым гневам. Не давайце месца д’яблу.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, ціхі і пакорны, Ты даеш сваім паслядоўнікам салодкае ярмо і лёгкі цяжар. Прымі ласкава нашыя памкненні і справы гэтага дня і адары нас спакоем, каб мы маглі лепш Табе служыць. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.