Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

IV


Пятніца - 24 верасня 2021
ХХV звычайны тыдзень
І тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Хвалім Пана, / бо навекі Яго міласэрнасць.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Хвалім Пана, / бо навекі Яго міласэрнасць.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Хвалім Пана, / бо навекі Яго міласэрнасць.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Хвалім Пана, / бо навекі Яго міласэрнасць.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Хвалім Пана, / бо навекі Яго міласэрнасць.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Хвалім Пана, / бо навекі Яго міласэрнасць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хвалім Пана, / бо навекі Яго міласэрнасць.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Любові святло, о Хрыстэ,
Жыві ў сэрцах пакорных,
Напоўні жалем і скрухай
Пачуцці, словы і думкі.

Мы да Цябе, о наш Езу,
Узносім з верай малітвы.
Сваёй ласкавай любоўю
Прабач нам нашы правіны.

Мы на чале носім знак Твой,
Каб Ты бараніў сваім крыжам,
Праз смерць сваю асвяціў нас,
Прывёў да жыцця назаўсёды.

О Хрыстэ, Кароль ласкавы
Табе хай з Айцом і Духам
Падзяка будзе і слава
Праз вечнасць бясконцую. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, прыйдзі * мне на дапамогу.

Псальм 35 (34), 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28
Пан ратуе падчас пераследу

Тады сабраліся... правялі нараду, як схапіць Езуса і забіць (Мц 26, 3. 4)

І (1-2. 3с. 9-12)

Асудзі, Пане, тых, хто мяне судзіць; *
змагайся з тымі, хто змагаецца са мной.

Вазьмі шчыт і зброю †
і ўстань мне на дапамогу. *
Скажы маёй душы: «Я – тваё збаўленне».

А душа мая ўсцешыцца ў Пану, *
узрадуецца Ягонаму збаўленню.

Усе мае косткі скажуць: *
«Пане, хто падобны да Цябе?»

Ты беднага ратуеш ад мацнейшага за мяне, *
убогага і беднага – ад рабаўнікоў.

Устаюць несправядлівыя сведкі, *
пра тое, што не ведаю, пытаюцца ў мяне,

адплачваюць мне ліхам за дабро; *
асірацела душа мая.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, прыйдзі * мне на дапамогу.

2 ант. Рассудзі маю справу, абарані, * бо Ты, Пане, магутны.

ІІ (13-16)

А я, калі яны хварэлі, *
апранаўся ў мешкавіну,

постам утаймоўваў сваю душу, *
і мая малітва вярталася да майго ўлоння.

Быццам гэта сябра быў ці брат мой, †
я хадзіў як той, хто аплаквае маці, *
засмучаны і схілены.

Аднак, калі я спатыкнуўся, *
яны ўсе цешыліся і збіраліся разам.

Сабраліся супраць мяне тыя, *
хто мяне зневажае і каго я не ведаю.

Яны крычаць і не змаўкаюць, †
з бязбожнымі насмешнікамі *
скрыгочуць на мяне сваімі зубамі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Рассудзі маю справу, абарані, * бо Ты, Пане, магутны.

3 ант. Язык мой цэлы дзень * будзе абвяшчаць Тваю справядлівасць.

ІІІ (17-19. 22-23. 27-28)

Пане, колькі Ты будзеш глядзець, †
вызвалі маё жыццё ад іх злачынстваў, *
ад ільвоў – маё адзінае жыццё.

Я буду праслаўляць Цябе на вялікім сходзе, *
буду ўзвялічваць Цябе сярод шматлікага народу.

Няхай не пацяшаюцца нада мною мае лжывыя ворагі, *
якія без прычыны ненавідзяць мяне і міргаюць вачыма.

Ты бачыш гэта, Пане, не маўчы; *
Пане, не адыходзь ад мяне.

Абудзіся, устань на маім судзе, *
дзеля маёй справы, мой Божа і мой Пане.

Няхай радуюцца і весяляцца тыя, *
хто прагне справядлівасці маёй,

і заўсёды кажуць: «Няхай будзе ўзвялічаны Пан, *
які хоча спакою для свайго слугі».

Тады язык мой будзе абвяшчаць Тваю справядлівасць, *
цэлы дзень будзе абвяшчаць Тваю хвалу.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Язык мой цэлы дзень * будзе абвяшчаць Тваю справядлівасць.

К. Сыне мой, захоўвай мае словы.
Н. Трымайся маіх наказаў, і будзеш жыць.

Першае чытанне

Кніга прарока Эзэхіэля 40, 1-4; 43, 1-12; 44, 6-9

Візія адбудовы святыні і Ізраэля

У дваццаць пяты год нашага выгнання, у пачатку года, у дзесяты дзень месяца, у чатырнаццаты год пасля зруйнавання горада, дакладна ў гэты дзень была на мне рука Пана і прывяла мяне туды. У Божых візіях Ён перанёс мяне ў зямлю Ізраэля і паставіў на вельмі высокай гары. А на ёй з поўдня былі як бы гарадскія пабудовы. Ён увёў мяне туды. І вось быў там муж, які з выгляду быў нібы з медзі. У сваёй руцэ ён трымаў ільняны шнур і мерны кій, а стаяў ён у браме. І сказаў мне той муж: «Сыне чалавечы, паглядзі сваімі вачыма і паслухай сваімі вушамі, зважай дакладана на ўсё, што Я паказваю табе, бо для таго, каб паказаць табе, ты быў прыведзены сюды. Раскажы дому Ізраэля пра ўсё, што ты ўбачыш». 

Пасля прывёў мяне да брамы, што была звернута на ўсход. І вось слава Бога Ізраэля ішла з усходу, а шум яе нагадваў шум вялікіх водаў, і зямля ззяла ад Ягонай славы. Гэта выглядала як візія, якую бачыў я, калі Ён прыйшоў знішчыць горад, і як візія, якую я бачыў над ракою Кебар. І я ўпаў на свой твар. 

Калі слава Пана ўвайшла ў святыню праз усходнюю браму, тады дух падняў мяне і ўвёў ва ўнутраны дзядзінец. Тады слава Пана напоўніла святыню. І я пачуў, як нехта гаворыў да мяне са святыні, а той муж стаяў каля мяне. І ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, гэта месца Майго трона і месца ступней Маіх ног, дзе Я пасялюся навекі сярод сыноў Ізраэля. 

Дом Ізраэля – ні яны, ні каралі іхнія – больш не апаганяць Майго святога імя сваёй распустай і трупамі сваіх каралёў і сваімі ўзвышшамі, бо паклалі свой парог побач з Маім парогам і свае вушакі побач з Маімі вушакамі, і толькі сцяна была паміж Мною ды імі. Яны апаганілі Маё святое імя сваёй брыдотай, якую чынілі, таму Я знішчыў іх у сваім гневе. Цяпер няхай адкінуць далёка ад Мяне сваю распусту і трупы сваіх каралёў, – і Я пасялюся сярод іх навекі. 

Ты, сыне чалавечы, пакажы дому Ізраэля гэтую святыню. Няхай яны пасаромеюцца сваіх правінаў і вымераюць яе план. А калі пасаромеюцца ўсяго, што зрабілі, дай пазнаць ім план святыні і яе памеры, яе выхады і ўваходы, увесь яе план і ўсе яе звычаі, усе яе планы і ўсе яе законы, і выпішы гэта для іхніх вачэй. Няхай захоўваюць увесь план яе і ўсе звычаі яе і выконваюць іх. Гэта закон святыні. На вяршыні гары ўвесь абшар вакол яе – святы. Вось гэта закон святыні.

Скажы непаслухмянаму дому Ізраэля: Так кажа Пан Бог: Хопіць ужо ўсёй вашай брыдоты, доме Ізраэля! Калі вы прыводзіце чужаземцаў, неабрэзаных сэрцам і неабрэзаных целам, каб яны былі ў Маёй святыні і апаганьвалі яе, Маю святыню падчас вашага ахвяравання Майго хлеба, тлушчу і крыві, вы зламалі Мой запавет з прычыны ўсёй вашай брыдоты. Вы не трымаліся Майго святога служэння, але ўстанавілі іх замест сябе вартаўнікамі Майго служэння ў Маёй святыні. Так кажа Пан Бог: Ніводзін чужаземец з неабрэзаным сэрцам і неабрэзаным целам не ўвойдзе ў Маю святыню, ніводзін чужаземец, які ёсць сярод сыноў Ізраэля».

Рэспансорый Эзх 43, 4. 5; пар. Лк 2, 22

Н. Слава Пана ўвайшла ў святыню праз усходнюю браму. * І вось святыня напоўніўся славаю Пана.

К. Бацькі прынеслі Дзіцятка Езуса ў святыню. Н. І вось.

Другое чытанне

«Казанне пра пастыраў» св. Аўгустына, біскупа 

(Sermo 46, 29-30: CCL 41, 555-557)

Добрыя пастыры ствараюць еднасць з адным Пастырам

Хрыстус пасвіць цябе справядліва і аддзяляе сваіх авечак ад тых, якія Яму не належаць. «Авечкі Мае, – кажа, – слухаюць голас Мой, і яны ідуць за Мною» (Ян 10, 27). 

У адным Пастыры я бачу ўсіх добрых пастыраў. Няма недахопу ў добрых пастырах, але ўсе яны трываюць у Адным. Шмат іх тады, калі яны падзелены. Тут згадваецца Адзін, каб падкрэсліць еднасць. Гэта няпраўда, што не гаворыцца пра пастыраў, але пра Пастыра, бо Пан не знаходзіць нікога, каму мог бы даручыць авечак. Ён калісьці даручыў, таму што знайшоў Пятра. Але і ў асобе Пятра Ён наказаў трываць у еднасці. Шмат было Апосталаў, але толькі аднаму было сказана: «Пасі авечак Маіх» (Ян 21, 17). Няма недахопу ў добрых пастырах, прынамсі ў нас; Божая міласэрнасць абуджае іх і ставіць начале Касцёла.

Несумненна, калі авечкі добрыя, то добрыя таксама і пастыры, бо добрыя пастыры паходзяць ад добрых авечак. Аднак усе добрыя пастыры трываюць у Адным і ўтвараюць адно. Калі яны пасвяць, то пасвіць сам Хрыстус. Сябры Абранніка не прамаўляюць сваім голасам, але радуюцца голасу Абранніка. Таму, калі яны пасвяць, то пасвіць Хрыстус і кажа: «Гэта Я пасу». У іх – Ягоны голас і Яго любоў. Таксама і Пятра, якому даручыў авечак нібы самому сабе, Ён з’яднаў з сабою. Праз гэта Ён даручыў яму авечак, каб самаму застацца Галавою, а Пётр каб быў вобразам цела, гэта значыць Касцёла, і каб разам быць, дваім у адным целе, як абраннік і абранніца.

Таму, калі давярае авечак, то спачатку, каб не здавалася, што Ён давярае камусьці іншаму, а не сабе, пытаецца: «Ці любіш ты Мяне?» І той адказвае: «Люблю». І зноў: «Ці любіш ты Мяне?» І ён адказаў: «Люблю». І трэці раз: «Ці любіш ты Мяне?» І ён адказаў: «Люблю» (пар. Ян 21, 15-17). Умацоўвае любоў, каб гарантаваць еднасць. Таму Ён сам пасвіць у іх, а яны пасвяць у Ім адным.

І кажа пра пастыраў, і не кажа. Таму пастыры няхай хваляцца, але, «хто хваліцца, няхай хваліцца ў Пану» (2 Кар 10, 17). Так пасвіць Хрыстус, так трэба пасвіць для Хрыста, у Хрысце, а не для сябе самога здалёк ад Хрыста. На самай справе Прарок не прадказвае недахопу пастыраў у будучым ліхім часе. Не сказана: «Я сам буду пасвіць сваіх авечак», бо я не маю каму іх даручыць. Таксама тады, калі Пётр ды іншыя Апосталы былі яшчэ ў гэтым свеце, адзін Пастыр, той, у якім усе ствараюць адно, кажа: «Ёсць у Мяне таксама іншыя авечкі, якія не з гэтага двара. І гэтых Мне трэба прывесці, і будзе адзін статак і адзін пастыр» (Ян 10, 16). 

Таму няхай усе будуць у адным Пастыры, няхай прамаўляюць адным голасам Пастыра. Няхай авечкі слухаюць гэты голас ды ідуць за сваім Пастырам. Не за тым ці іншым, але за Адным. Няхай усе прамаўляюць у Ім адным голасам, а не рознымі галасамі. «Заклікаю вас, браты, каб усе вы гаварылі адно і тое ж і каб не было паміж вамі расколу» (1 Кар 1, 10). Няхай авечкі слухаюць той голас, які не стварае ніякага расколу і падзелу, і няхай ідуць за сваім Пастырам, які кажа: «Авечкі Мае слухаюць голас Мой, і яны ідуць за Мною» (Ян 10, 27).

 

Рэспансорый

Н. Добры пастыр, які не спіш, але заўсёды чуваеш, * не пакідай, Пане, свайго статку.

К. Няхай будзе над намі, Пане, Твая міласэрнасць, каб не меў доступу да нас вораг, падступны спакушальнік. Н. Не пакідай.

МАЛІТВА

Божа, Ты ўсе наказы святога закону заснаваў на любові да Цябе і бліжніх, дай нам сілы заўсёды выконваць Тваю волю, каб мы маглі дасягнуць жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Бясконцая слава нябёсаў,
Надзея людзей адзіная,
У святле Айца народжаны,
Сыне Дзевы прачыстай.

Рукою сваёй падтрымай нас,
І розум са сну абудзі наш,
Няхай жа з пашанай падзяку
Да Бога Айца ён узносіць.

Узышла ўжо заранка на небе,
Пра новы дзень кажа свету.
Няхай цемра ночы знікае,
Тваё нам святло няхай свеціць.

Няхай яно душы напоўніць
Каб не было ўжо больш змроку
І сэрцы няхай захавае
У чыстасці праз жыццё наша.

Хай вера ў нас узмацніцца,
Душу нанова ажывіць.
Няхай узрастае надзея,
Любоў напаўняе ўчынкі.

О Хрыстэ, Кароль ласкавы
Табе хай з Айцом і Духам
Падзяка будзе і слава
Праз вечнасць бясконцую. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Упадабаеш Ты ахвяру справядлівасці * на алтары Тваім, Пане.

Псальм 51 (50)
Змілуйся нада мною, Божа

Аднавіце дух вашага розуму і апраніцеся ў новага чалавека (Эф 4, 23-24)

Змілуйся нада мною, Божа, *
у вялікай міласці Тваёй;

і ў паўнаце міласэрнасці Тваёй *
знішчы беззаконні мае.

Цалкам абмый мяне ад правінаў маіх *
і ачысці мяне ад граху майго.

Бо я ведаю беззаконні свае, *
і грэх мой заўжды перада мною.

Табе, Табе аднаму я зграшыў *
і зло ўчыніў перад Тваімі вачыма.

Таму Ты будзеш справядлівы ў сваім прысудзе *
і беззаганны ў судзе сваім.

Вось я ў беззаконні зачаты, *
і ў граху мяне нарадзіла маці.

Ты палюбіў глыбокую праўду *
і навучыў мяне тайнай мудрасці.

Акрапі мяне ісопам – і буду чысты, *
абмый мяне – і стану бялейшы за снег.

Дай мне пачуць радасць і вяселле, *
і ўзрадуюцца косткі, якія Ты зламаў.

Адвярні аблічча сваё ад грахоў маіх *
і знішчы ўсе мае правіны.

Чыстае сэрца ствары ўва мне, Божа, *
і аднаві ўва мне трывалы дух.

Не адкінь мяне ад свайго аблічча *
і не пазбаў мяне духа Твайго святога.

Вярні мне радасць збаўлення Твайго *
і ўмацуй мяне духам прыхільным.

Навучы няправых шляхам Тваім, *
і бязбожнікі да Цябе вернуцца.

Вызвалі мяне ад крыві, Божа, †
Божа, мой Збаўца, *
няхай славіць язык мой Тваю справядлівасць.

Пане, адкрый мае вусны, *
і вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Бо Ты не прагнеш ахвяры, †
усеспаленне, хоць бы даў я, *
Табе не спадабаецца.

Ахвяра Богу – гэта скрушаны дух, *
не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам.

У сваёй дабрыні будзь ласкавы да Сіёна, *
адбудуй муры Ерузалема.

Тады ўпадабаеш Ты ахвяру справядлівасці, †
прынашэнні і ўсеспаленні, *
і прынясуць цяльцоў на Твой алтар.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Упадабаеш Ты ахвяру справядлівасці * на алтары Тваім, Пане.

2 ант. Панам будзе апраўдана і ўслаўлена * ўсё патомства Ізраэля.

Песня (Іс 45, 15-25)
Усе народы звернуцца да Пана

На імя Езуса няхай схіліцца кожнае калена (Флп 2, 10)

Сапраўды, Ты Бог укрыты, *
Бог Ізраэля, Збаўца.

Усе яны спазнаюць сорам і ганьбу, †
і разам з імі ўсе, хто робіць ідалаў, *
будуць асаромлены.

Ізраэль будзе збаўлены Панам †
збаўленнем вечным; *
вы не будзеце асаромлены і зняслаўлены.

Бо гэта гаворыць Пан, †
які стварыў нябёсы, Ён – Бог, *
які сфармаваў зямлю і ўчыніў яе; Ён умацаваў яе;

не пустой стварыў яе, †
сфармаваў яе, каб на ёй жылі: *
«Я – Пан, і няма іншага.

Я не гаварыў патаемна *
ў цёмным месцы зямлі;

не гаварыў племені Якуба: *
“Дарма шукаеце Мяне”.

Я – Пан, які гаворыць праўду, *
які адкрывае ісціну.

Збярыцеся і прыйдзіце, *
наблізьцеся разам, ацалелыя з язычнікаў.

Не ведае нічога той, †
хто носіць свайго драўлянага ідала *
і моліцца да бога, які не можа збавіць.

Раскажыце і прадстаўце, †
парайцеся разам. *
Хто прадказаў здаўна і калісьці аб’явіў?

Ці не Я – Пан? *
І няма іншага Бога апроч Мяне.

Бога справядлівага і Збаўцы *
няма апроч Мяне.

Звярніцеся да Мяне, усе межы зямлі, – †
і будзеце збаўлены, *
бо Я – Бог, і няма іншага!

Прысягаю на самога сябе, †
з вуснаў Маіх выходзіць справядлівасць, *
слова нязменнае.

Бо перада Мною схіляецца кожнае калена, †
на Мяне прысягаць будзе кожны язык, *
і скажа Мне: “Толькі ў Пану перамога і моц!”»

Да Яго прыйдуць і засаромеюцца ўсе, *
хто трымаў зло на Яго.

Панам будзе апраўдана і ўслаўлена *
ўсё патомства Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Панам будзе апраўдана і ўслаўлена * ўсё патомства Ізраэля.

3 ант. Станьце перад абліччам Пана * з радасным спевам.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій)

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Станьце перад абліччам Пана * з радасным спевам.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 29-32
Усякае ліхое слова няхай не выходзіць з вуснаў вашых, але толькі добрае, дзеля збудавання, каб прынесла ласку тым, хто слухае. Не засмучайце Святога Духа Божага, якім вы пазначаны на дзень адкуплення. Усякая горыч і раздражненне, і гнеў, і крык, і блюзнерства няхай будуць выдалены ад вас разам з усякай злосцю. Вы ж будзьце адзін да аднаго лагоднымі, міласэрнымі, даруйце адзін аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Дазволь мне зранку спазнаць * міласэрнасць Тваю.
Н. Дазволь мне зранку спазнаць * міласэрнасць Тваю.
К. Пакажы мне шлях, па якім трэба ісці.
Н. Міласэрнасць Тваю.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Дазволь мне зранку спазнаць * міласэрнасць Тваю.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Пан наведаў * і адкупіў народ свой.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Пан наведаў * і адкупіў народ свой.

ПРОСЬБЫ

Кланяемся Хрысту, які праз свой крыж адкупіў чалавецтва, і з пабожнасцю ўзносім да Яго нашыя малітвы:
Пане, пакажы нам сваю міласэрнасць.

Хрыстэ, Ты наш дзень і наша сонца, асвятлі нас сваімі промнямі,
аддалі ад нас усе дрэнныя задумы.

Захоўвай нашыя думкі, словы і чыны,
каб мы маглі ў гэты дзень спадабацца Табе.

Адвярні сваё аблічча ад нашых грахоў,
знішчы ўсе нашыя беззаконні.

Дзеля Твайго крыжа і ўваскрасення
напоўні нас суцяшэннем Духа Святога.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты рассейваеш цемру невуцтва святлом свайго словам, памнож у нас сілу веры, каб ніякая спакуса не змагла пагасіць полымя, распаленае Тваёй ласкай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, * бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Псальм 119 (118), 25-32
IV (Далет)

Скінута ў пыл душа мая, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Дарогі свае абвясціў я, і Ты мне адказаў. *
Навучы мяне Тваім пастановам.

Дай мне зразумець дарогу Тваіх наказаў, – *
і буду разважаць пра Твае цуды.

Мая душа знемагае ад смутку, *
умацуй мяне сваім словам.

Аддалі ад мяне шлях падману *
і дай мне закон Твой.

Я выбраў шлях праўды, *
паставіў перад сабой Твае прысуды.

Я прыхіліўся да запаведзяў Тваіх, Пане, *
не дай мне зведаць сорам.

Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, *
бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, * бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

2 ант. Спадзеючыся на Пана, * не пахіснуся.

Псальм 26 (25)
Давер і малітва бязвіннага

Бог выбраў нас у Хрысце, каб мы былі святымі і беззаганнымі (Эф 1, 4)

Судзі мяне, Пане, †
бо я паступаў бязвінна *
і, спадзеючыся на Пана, не пахіснуся.

Правер мяне, Пане, і выпрабуй, *
даследуй маё нутро і сэрца.

Бо Твая міласэрнасць перад маімі вачыма, *
і я паступаю паводле Тваёй праўды.

Я не засядаю з ілжывымі людзьмі *
і не сустракаюся з крывадушнымі.

Я ненавіджу сходы зламысных *
і з грэшнікамі разам не сяду.

Я мыю свае рукі ў нявіннасці *
і абыходжу алтар Твой, Пане,

каб голасна ўзносіць хвалу *
і апавядаць пра ўсе Твае цуды.

Пане, я люблю Твой дом, дзе Ты жывеш, *
і месца прабывання Тваёй славы.

Не загубі душы маёй з грэшнікамі, *
і жыцця майго з людзьмі крыважэрнымі,

у руках якіх зладзейства *
і правіца якіх напоўнена подкупам.

Я ж хаджу ў сваёй беззаганнасці, *
вызвалі мяне і злітуйся нада мною.

Нага мая стаіць на роўным месцы, *
на сходах я благаслаўляю Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Спадзеючыся на Пана, * не пахіснуся.

3 ант. Пану давярае маё сэрца, * і Ён дапамог мне.

Псальм 28 (27), 1-3. 6-9
Просьба і падзяка

Ойча, дзякую Табе, што Ты пачуў мяне (Ян 11, 41)

Да Цябе, Пане, усклікаю, цвярдыня мая, *
не маўчы перада мною,

каб праз маўчанне Тваё †
я не стаў падобным да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Пачуй голас маёй малітвы, *
калі ўсклікаю да Цябе,

калі ўздымаю свае рукі *
да Тваёй святой святыні.

Не забірай мяне разам з грэшнікамі *
і з тымі, хто чыніць беззаконне.

Яны зычаць бліжнім спакою, *
а ў сэрцы задумваюць зло.

Няхай будзе благаслаўлёны Пан, *
бо Ён пачуў голас маёй малітвы.

Пан – мая сіла і мая абарона, *
Яму давярае маё сэрца, – і Ён дапамог мне.

Таму ўзрадавалася маё сэрца, *
і я праслаўлю Яго сваёй песняй.

Пан – гэта магутнасць Ягонага народу *
і збаўчая цвярдыня для свайго памазаніка.

Збаў свой народ і благаславі сваю спадчыну, *
пасі іх і ўзнімай заўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пану давярае маё сэрца, * і Ён дапамог мне.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Флп 2, 2b-4
Каб вы думалі тое самае, мелі тую самую любоў, былі аднадушнымі і аднадумцамі. Нічога не рабіце дзеля разладу ці дзеля пустой пахвальбы, але ў пакоры лічыце адзін аднаго вышэйшым за сябе. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых.

К. Усе сцежкі Пана – гэта міласэрнасць і вернасць.
Н. Для тых, хто захоўвае запавет і наказы Яго.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, а трэцяй гадзіне вялі Цябе на крыжовую смерць дзеля збаўлення свету, пакорна просім Цябе, прабач нам нашыя грахі і захавай ад іх у будучыні. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, * бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Псальм 119 (118), 25-32
IV (Далет)

Скінута ў пыл душа мая, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Дарогі свае абвясціў я, і Ты мне адказаў. *
Навучы мяне Тваім пастановам.

Дай мне зразумець дарогу Тваіх наказаў, – *
і буду разважаць пра Твае цуды.

Мая душа знемагае ад смутку, *
умацуй мяне сваім словам.

Аддалі ад мяне шлях падману *
і дай мне закон Твой.

Я выбраў шлях праўды, *
паставіў перад сабой Твае прысуды.

Я прыхіліўся да запаведзяў Тваіх, Пане, *
не дай мне зведаць сорам.

Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, *
бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, * бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

2 ант. Спадзеючыся на Пана, * не пахіснуся.

Псальм 26 (25)
Давер і малітва бязвіннага

Бог выбраў нас у Хрысце, каб мы былі святымі і беззаганнымі (Эф 1, 4)

Судзі мяне, Пане, †
бо я паступаў бязвінна *
і, спадзеючыся на Пана, не пахіснуся.

Правер мяне, Пане, і выпрабуй, *
даследуй маё нутро і сэрца.

Бо Твая міласэрнасць перад маімі вачыма, *
і я паступаю паводле Тваёй праўды.

Я не засядаю з ілжывымі людзьмі *
і не сустракаюся з крывадушнымі.

Я ненавіджу сходы зламысных *
і з грэшнікамі разам не сяду.

Я мыю свае рукі ў нявіннасці *
і абыходжу алтар Твой, Пане,

каб голасна ўзносіць хвалу *
і апавядаць пра ўсе Твае цуды.

Пане, я люблю Твой дом, дзе Ты жывеш, *
і месца прабывання Тваёй славы.

Не загубі душы маёй з грэшнікамі, *
і жыцця майго з людзьмі крыважэрнымі,

у руках якіх зладзейства *
і правіца якіх напоўнена подкупам.

Я ж хаджу ў сваёй беззаганнасці, *
вызвалі мяне і злітуйся нада мною.

Нага мая стаіць на роўным месцы, *
на сходах я благаслаўляю Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Спадзеючыся на Пана, * не пахіснуся.

3 ант. Пану давярае маё сэрца, * і Ён дапамог мне.

Псальм 28 (27), 1-3. 6-9
Просьба і падзяка

Ойча, дзякую Табе, што Ты пачуў мяне (Ян 11, 41)

Да Цябе, Пане, усклікаю, цвярдыня мая, *
не маўчы перада мною,

каб праз маўчанне Тваё †
я не стаў падобным да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Пачуй голас маёй малітвы, *
калі ўсклікаю да Цябе,

калі ўздымаю свае рукі *
да Тваёй святой святыні.

Не забірай мяне разам з грэшнікамі *
і з тымі, хто чыніць беззаконне.

Яны зычаць бліжнім спакою, *
а ў сэрцы задумваюць зло.

Няхай будзе благаслаўлёны Пан, *
бо Ён пачуў голас маёй малітвы.

Пан – мая сіла і мая абарона, *
Яму давярае маё сэрца, – і Ён дапамог мне.

Таму ўзрадавалася маё сэрца, *
і я праслаўлю Яго сваёй песняй.

Пан – гэта магутнасць Ягонага народу *
і збаўчая цвярдыня для свайго памазаніка.

Збаў свой народ і благаславі сваю спадчыну, *
пасі іх і ўзнімай заўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пану давярае маё сэрца, * і Ён дапамог мне.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 13, 4
Хрыстус быў укрыжаваны праз бяссілле, але жыве дзякуючы моцы Божай. Мы таксама бяссільныя ў Ім, але будзем жыць разам з Ім дзякуючы моцы Божай у вас.

К. Душа мая кінута ў пыл.
Н. Ажыві мяне, Пане, паводле Твайго слова.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, а шостай гадзіне, калі свет ахапіла цемра, Ты быў прыбіты да дрэва крыжа і стаў беззаганнай ахвярай дзеля нашага збаўлення, спасылай нам заўсёды Тваё святло і вядзі людзей па шляху вечнага жыцця. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, * бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Псальм 119 (118), 25-32
IV (Далет)

Скінута ў пыл душа мая, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Дарогі свае абвясціў я, і Ты мне адказаў. *
Навучы мяне Тваім пастановам.

Дай мне зразумець дарогу Тваіх наказаў, – *
і буду разважаць пра Твае цуды.

Мая душа знемагае ад смутку, *
умацуй мяне сваім словам.

Аддалі ад мяне шлях падману *
і дай мне закон Твой.

Я выбраў шлях праўды, *
паставіў перад сабой Твае прысуды.

Я прыхіліўся да запаведзяў Тваіх, Пане, *
не дай мне зведаць сорам.

Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, *
бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, * бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

2 ант. Спадзеючыся на Пана, * не пахіснуся.

Псальм 26 (25)
Давер і малітва бязвіннага

Бог выбраў нас у Хрысце, каб мы былі святымі і беззаганнымі (Эф 1, 4)

Судзі мяне, Пане, †
бо я паступаў бязвінна *
і, спадзеючыся на Пана, не пахіснуся.

Правер мяне, Пане, і выпрабуй, *
даследуй маё нутро і сэрца.

Бо Твая міласэрнасць перад маімі вачыма, *
і я паступаю паводле Тваёй праўды.

Я не засядаю з ілжывымі людзьмі *
і не сустракаюся з крывадушнымі.

Я ненавіджу сходы зламысных *
і з грэшнікамі разам не сяду.

Я мыю свае рукі ў нявіннасці *
і абыходжу алтар Твой, Пане,

каб голасна ўзносіць хвалу *
і апавядаць пра ўсе Твае цуды.

Пане, я люблю Твой дом, дзе Ты жывеш, *
і месца прабывання Тваёй славы.

Не загубі душы маёй з грэшнікамі, *
і жыцця майго з людзьмі крыважэрнымі,

у руках якіх зладзейства *
і правіца якіх напоўнена подкупам.

Я ж хаджу ў сваёй беззаганнасці, *
вызвалі мяне і злітуйся нада мною.

Нага мая стаіць на роўным месцы, *
на сходах я благаслаўляю Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Спадзеючыся на Пана, * не пахіснуся.

3 ант. Пану давярае маё сэрца, * і Ён дапамог мне.

Псальм 28 (27), 1-3. 6-9
Просьба і падзяка

Ойча, дзякую Табе, што Ты пачуў мяне (Ян 11, 41)

Да Цябе, Пане, усклікаю, цвярдыня мая, *
не маўчы перада мною,

каб праз маўчанне Тваё †
я не стаў падобным да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Пачуй голас маёй малітвы, *
калі ўсклікаю да Цябе,

калі ўздымаю свае рукі *
да Тваёй святой святыні.

Не забірай мяне разам з грэшнікамі *
і з тымі, хто чыніць беззаконне.

Яны зычаць бліжнім спакою, *
а ў сэрцы задумваюць зло.

Няхай будзе благаслаўлёны Пан, *
бо Ён пачуў голас маёй малітвы.

Пан – мая сіла і мая абарона, *
Яму давярае маё сэрца, – і Ён дапамог мне.

Таму ўзрадавалася маё сэрца, *
і я праслаўлю Яго сваёй песняй.

Пан – гэта магутнасць Ягонага народу *
і збаўчая цвярдыня для свайго памазаніка.

Збаў свой народ і благаславі сваю спадчыну, *
пасі іх і ўзнімай заўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пану давярае маё сэрца, * і Ён дапамог мне.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Клс 3, 12-13
Апраніцеся ж як выбранцы Божыя, святыя і ўмілаваныя, у шчырую міласэрнасць, лагоднасць, пакору, далікатнасць, доўгацярплівасць, церпячы адзін аднаго і даруючы сабе ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду; як Пан дараваў вам, так і вы.

К. Пан міласэрны і ласкавы.
Н. Шматміласцівы і доўгацярплівы.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, Ты церпячага злачынцу прывёў з крыжа ў сваё Валадарства, вызнаючы нашыя грахі, з даверам просім Цябе, каб пасля смерці дазволіў нам з радасцю ўвайсці ў брамы раю. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Творца чалавека,
Ты ўвесь сусвет уладзіў
І зямлю жыццём напоўніў,
Засяліў яе звярамі.

Большыя за чалавека,
Слухаюцца Тваёй волі,
Бо хацеў Ты, каб заўсёды
Людзям яны ўсе служылі.

Барані ад грэху, Пане,
Хай адступіцца спакуса
Што палюе на ўчынкі,
У жыццё нясе бязладдзе.

Дазволь мець узнагароду,
Адары сваёю ласкай,
Развяжы кайданы спрэчак,
Умацуй жыццё ў згодзе.

Просім мы Цябе, о Божа,
Які разам з Тваім Сынам,
З Духам, Даўцам суцяшэння,
Валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Аздараві, Пане, маю душу, * бо я зграшыў перад Табою.

Псальм 41 (40)
Малітва ў хваробе

Адзін з вас, які есць разам са Мною, выдасць Мяне (Мк 14, 18)

Шчаслівы, хто клапоціцца аб бедным, *
Пан уратуе яго ў дзень няшчасця.

Пан абароніць яго і жыццё яму захавае, †
учыніць яго на зямлі шчаслівым *
і не аддасць яго на волю ворагам.

Пан умацуе яго на ложы немачы, *
перасцеліць ложа яму падчас хваробы.

Я сказаў: «Пане, змілуйся нада мною, *
аздараві маю душу, бо я зграшыў перад Табою».

Ворагі мае гавораць кепска пра мяне: *
«Калі ж ён памрэ і згіне ягонае імя?»

А калі хтосьці прыходзіць наведаць мяне, †
гаворыць няшчыра, сэрца ягонае напоўнена злом, *
і калі выходзіць вонкі, то зласловіць.

Разам супраць мяне шэпчуцца ўсе, хто мяне ненавідзіць, *
задумваюць зло супраць мяне:

«Нейкае зло разлілося па ім *
і, калі пакладзецца, то ўжо не ўстане».

Нават сябра мой, якому я верыў, *
які еў хлеб мой, узняў на мяне пяту.

Але Ты, Пане, змілуйся нада мною і падымі мяне, *
каб я ім адплаціў.

Па тым я пазнаю, што Ты прыхільны да мяне, *
калі вораг мой не будзе радавацца нада мною.

А Ты мяне падтрымаеш за маю нявіннасць *
і паставіш мяне перад абліччам Тваім навекі.

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
спрадвеку і навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Аздараві, Пане, маю душу, * бо я зграшыў перад Табою.

2 ант. Пан Магуццяў з намі, * цвярдыня наша – Бог Якуба.

Псальм 46 (45)
Бог – наша прыстанішча і сіла

Дадуць Яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог» (Мц 1, 23)

Бог – наша прыстанішча і сіла, *
надзейная дапамога ў нядолі.

Таму не будзем баяцца, †
калі б нават затрэслася зямля *
і горы ўпалі ў сярэдзіну мора.

Няхай шумяць і бурляць яго воды, *
а горы дрыжаць ад яго хвалявання.

Патокі рачныя весяляць горад Божы, *
святое жыллё Найвышэйшага.

Бог пасярод яго, і ён не пахіснецца, *
Бог дапаможа яму, калі прыйдзе світанак.

Зашумелі народы, усхваляваліся каралеўствы, *
Ягоны голас загучаў – і растапілася зямля.

Пан Магуццяў з намі, *
цвярдыня наша – Бог Якуба.

Прыйдзіце і ўбачце справы Пана, *
якія ўчыніў Ён на зямлі.

Ён спыняе войны да краю зямлі, †
ламае лук і знішчае зброю, *
паліць у агні калясніцы.

Спыніцеся і ведайце, што Я Бог, *
узнесены паміж народаў і ўзнесены на зямлі.

Пан Магуццяў з намі, *
цвярдыня наша – Бог Якуба.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан Магуццяў з намі, * цвярдыня наша – Бог Якуба.

3 ант. Усе народы прыйдуць * і паклоняцца перад Табою, Пане.

Песня (Ап 15, 3-4)
Гімн пакланення

Вялікія і цудоўныя справы Твае, *
Пане Божа ўсемагутны.

Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, *
Валадару народаў.

Хто ж не будзе баяцца, Пане, *
і не праславіць імені Твайго?

Таму што Ты адзін Святы, †
таму што ўсе народы прыйдуць *
і паклоняцца перад Табою,

бо аб’явіліся *
Твае справядлівыя прысуды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Усе народы прыйдуць * і паклоняцца перад Табою, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 15, 1-3
Мы, моцныя, павінны насіць немачы слабых, а не дагаджаць самім сабе. Кожны з нас няхай дагаджае бліжняму дзеля дабра і збудавання. Бо і Хрыстус не дагаджаў сабе, але, як напісана: Знявагі тых, хто зневажае цябе, упалі на мяне.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Хрыстус палюбіў нас і абмыў * сваёй крывёю.
Н. Хрыстус палюбіў нас і абмыў * сваёй крывёю.
К. І зрабіў нас валадарствам і святарамі для Бога нашага.
Н. Сваёй крывёю.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Хрыстус палюбіў нас і абмыў * сваёй крывёю.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Пан прыняў сваіх дзяцей, * памятаючы пра сваю міласэрнасць.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Пан прыняў сваіх дзяцей, * памятаючы пра сваю міласэрнасць.

ПРОСЬБЫ

Благаслаўлёны Бог, які чуе бедных і пакорных і напаўняе іх сваімі дабротамі. З надзеяй узнясём да Яго нашыя малітвы:
Пане, пакажы нам сваю міласэрнасць.

Пане, Ойча бясконцай міласэрнасці, просім Цябе за церпячых членаў Твайго Касцёла,
за якіх Хрыстус, як наша Галава, прынёс вечаровую ахвяру на дрэве крыжа.

Вызвалі вязняў, асвятлі невідушчых,
паклапаціся пра ўдоваў і сірот.

Апрані вернікаў у Тваю зброю,
каб яны супрацьстаялі подступам д’ябла.

Пане, будзь да нас ласкавы ў гадзіну смерці,
каб мы, застаючыся вернымі Табе, адышлі з гэтага свету ў Тваім спакоі.

Прымі ў Тваё святло памерлых,
каб яны вечна маглі сузіраць Цябе.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Просім Цябе, Пане, дапамажы Тваім вернікам, асветленым прыкладам Мукі Твайго Сына, годна несці Яго лёгкі цяжар. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

Псальм 88 (87)
Малітва ў цяжкой хваробе

Цяпер – ваша гадзіна і ўлада цемры (Лк 22, 53)

Пане, Божа збаўлення майго, *
удзень і ўначы я Цябе клікаў.

Няхай мая малітва дойдзе да Твайго аблічча, *
схілі вуха сваё да крыку майго.

Бо душа мая насыцілася няшчасцямі, *
і жыццё маё наблізілася да адхлані.

Мяне залічваюць да тых, хто сыходзіць у магілу, *
я стаў быццам чалавек, пазбаўлены сілы.

Паміж мёртвымі я пакінуты, *
як забітыя, што спяць у магіле,

пра якіх Ты больш не ўспамінаеш, *
яны адкінутыя ад Тваёй рукі.

Ты паклаў мяне ў глыбокім доле, *
у змроку і ў бездані.

Спачыла на мне Твая лютасць, *
і ўсе хвалі Твае Ты спаслаў на мяне.

Ты аддаліў ад мяне маіх знаёмых, †
зрабіў мяне ганьбаю для іх, *
я замкнёны, і не магу выйсці.

Маё вока слабне ад цярпення. †
Штодня я клічу Цябе, Пане, *
да Цябе працягваю рукі мае.

Ці ж памерлым Ты ўчыніш цуды, *
ці ж мёртвыя ўстануць і будуць славіць Цябе?

Ці ў магіле абвяшчаецца Твая міласэрнасць, *
а праўда Твая ў месцы згубы?

Хіба ў цемры пазнаюць Твае цуды *
і ў краіне забыцця Тваю справядлівасць?

Але я клічу Цябе, Пане, *
і раніцай мая малітва Цябе сустракае.

Чаму адкідаеш, Пане, душу маю, *
хаваеш аблічча сваё ад мяне?

Я ўбогі і паміраю з маладосці, *
нясу цяжар страху перад Табой і знясілеў.

Прайшоў нада мною Твой гнеў, *
а жах перад Табою знішчае мяне.

Акружаюць мяне кожны дзень, як вада, *
атачаюць мяне з усіх бакоў адразу.

Ты аддаліў ад мяне сяброў і блізкіх, *
і цемра – маё таварыства.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Ер 14, 9
Пане, Ты сярод нас, і Тваё святое імя было паклікана над намі. Не пакідай нас, Пане Божа наш. 

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын памёр і быў пахаваны, дапамажы нам стаць падобнымі да Яго, каб мы маглі разам з Ім уваскрэснуць для новага жыцця. Які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2021


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com