Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

I


Пятніца - 2 снежня 2022
І тыдзень Адвэнту
І тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хадземце, паклонімся Пану, / які прыйдзе валадарыць.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Слова з неба нам паслана,
Бляск, што ад Айца сыходзіць.
Нарадзіўся Ты, о Хрыстэ,
Каб свет выбавіць ад згубы.

Асвятлі нашыя сэрцы,
Запалі Тваёй любоўю,
Каб, ачышчаныя з грэху,
З радасцю Цябе хвалілі.

А калі судзіць нас прыйдзеш
І адкрыць учынкі сэрца,
Грэшнікаў за зло асудзіш,
Справядлівых ўзнагародзіш.

Не карай нас вечнай смерцю,
Хоць мы вельмі саграшылі,
Але цешыцца дазволь нам
Вечнай радасцю ў нябёсах.

Табе, Хрыстэ наймілейшы,
Валадар усіх стварэнняў,
Разам і з Айцом, і з Духам,
Няхай вечна будзе слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, прыйдзі * мне на дапамогу.

Псальм 35 (34), 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28
Пан ратуе падчас пераследу

Тады сабраліся... правялі нараду, як схапіць Езуса і забіць (Мц 26, 3. 4)

І (1-2. 3с. 9-12)

Асудзі, Пане, тых, хто мяне судзіць; *
змагайся з тымі, хто змагаецца са мной.

Вазьмі шчыт і зброю †
і ўстань мне на дапамогу. *
Скажы маёй душы: «Я – тваё збаўленне».

А душа мая ўсцешыцца ў Пану, *
узрадуецца Ягонаму збаўленню.

Усе мае косткі скажуць: *
«Пане, хто падобны да Цябе?»

Ты беднага ратуеш ад мацнейшага за мяне, *
убогага і беднага – ад рабаўнікоў.

Устаюць несправядлівыя сведкі, *
пра тое, што не ведаю, пытаюцца ў мяне,

адплачваюць мне ліхам за дабро; *
асірацела душа мая.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, прыйдзі * мне на дапамогу.

2 ант. Рассудзі маю справу, абарані, * бо Ты, Пане, магутны.

ІІ (13-16)

А я, калі яны хварэлі, *
апранаўся ў мешкавіну,

постам утаймоўваў сваю душу, *
і мая малітва вярталася да майго ўлоння.

Быццам гэта сябра быў ці брат мой, †
я хадзіў як той, хто аплаквае маці, *
засмучаны і схілены.

Аднак, калі я спатыкнуўся, *
яны ўсе цешыліся і збіраліся разам.

Сабраліся супраць мяне тыя, *
хто мяне зневажае і каго я не ведаю.

Яны крычаць і не змаўкаюць, †
з бязбожнымі насмешнікамі *
скрыгочуць на мяне сваімі зубамі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Рассудзі маю справу, абарані, * бо Ты, Пане, магутны.

3 ант. Язык мой цэлы дзень * будзе абвяшчаць Тваю справядлівасць.

ІІІ (17-19. 22-23. 27-28)

Пане, колькі Ты будзеш глядзець, †
вызвалі маё жыццё ад іх злачынстваў, *
ад ільвоў – маё адзінае жыццё.

Я буду праслаўляць Цябе на вялікім сходзе, *
буду ўзвялічваць Цябе сярод шматлікага народу.

Няхай не пацяшаюцца нада мною мае лжывыя ворагі, *
якія без прычыны ненавідзяць мяне і міргаюць вачыма.

Ты бачыш гэта, Пане, не маўчы; *
Пане, не адыходзь ад мяне.

Абудзіся, устань на маім судзе, *
дзеля маёй справы, мой Божа і мой Пане.

Няхай радуюцца і весяляцца тыя, *
хто прагне справядлівасці маёй,

і заўсёды кажуць: «Няхай будзе ўзвялічаны Пан, *
які хоча спакою для свайго слугі».

Тады язык мой будзе абвяшчаць Тваю справядлівасць, *
цэлы дзень будзе абвяшчаць Тваю хвалу.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Язык мой цэлы дзень * будзе абвяшчаць Тваю справядлівасць.

К. Міласэрнасць Твая, Пане, няхай сыдзе на мяне.
Н. І збаўленне Тваё, якое Ты абяцаў.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга прарока Ісаі 19, 16-25

Будучае навяртанне егіпцянаў і асірыйцаў

У той дзень егіпцяне стануць як жанчыны: будуць дрыжэць і баяцца рукі Пана Магуццяў, што падымецца супраць іх. Тады зямля Юды стане для Егіпта жахам. Кожны, хто ўзгадае пра яе, той затрапеча ад таго, што Пан Магуццяў задумаў супраць яе.

У той дзень у Егіпце будзе пяць гарадоў, якія будуць гаварыць на канаанскай мове і прысягаць на Пана Магуццяў. Адзін з іх будзе названы горадам сонца.

У той дзень алтар Пана будзе знаходзіцца пасярод егіпецкай зямлі, а каля яго мяжы – стэла для Пана. І гэта будзе знакам і сведчаннем пра Пана Магуццяў у зямлі егіпецкай. Калі перад абліччам прыгнятальнікаў паклічуць Пана, Ён пашле ім збаўцу і абаронцу, які вызваліць іх. Пан адкрыецца егіпцянам, і егіпцяне ў той дзень пазнаюць Пана і будуць служыць Яму ахвярамі і прынашэннямі, будуць даваць абяцанні Пану і выканаюць іх. І Пан ударыць егіпцянаў, ударыць і вылечыць. Тады егіпцяне вернуцца да Пана, і Ён адкажа ім, і вылечыць іх.

У той дзень адкрыецца шлях з Егіпта ў Асірыю. І прыйдуць асірыйцы да егіпцянаў, а егіпцяне – да асірыйцаў, і Егіпет будзе служыць разам з асірыйцамі.

У той дзень Ізраэль будзе трэцім побач з Егіптам і Асірыяй, стане благаслаўленнем пасярод зямлі, якую Пан Магуццяў паблагаславіць, кажучы: «Няхай будзе благаслаўлёны Егіпет, Мой народ, і Асірыя, справа рук Маіх, і спадчына Мая – Ізраэль!».

РЭСПАНСОРЫЙ Іс 19, 21; Лк 13, 29
Н. Егіпцяне ў той дзень пазнаюць Пана * і будуць служыць Яму ахвярамі і прынашэннямі.
К. І прыйдуць з усходу і з захаду, з поўначы і з поўдня, і сядуць за стол у Валадарстве Божым.
Н. І будуць служыць Яму ахвярамі і прынашэннямі.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Праслогіі» св. Анзэльма, біскупа

(Cap. 1: Opera omnia, Edit. Schmitt, Seccovii, 1938, 1, 97-100)
Жаданне разважаць пра Бога

Марны чалавеча, адарвіся на хвіліну ад сваіх заняткаў, схавайся на момант ад мітусні сваіх думак. Адкінь цяпер цяжкія клопаты, пакінь свае пакутлівыя турботы. Звярніся хоць трохі да Бога і пэўны час адпачні ў Ім.

Увайдзі ў пакой свайго сэрца, выдалі ўсё, акрамя Бога і таго, што да Яго вядзе. Зачыні дзверы і шукай Яго. Скажы цяпер, усё маё сэрца, скажы цяпер Богу: «Я шукаю аблічча Твайго, “аблічча Твайго, Пане, я шукаю”» (Пс 27 [26], 8).

Мой Пане Божа, навучы цяпер маё сэрца, дзе і як Цябе шукаць, дзе і як Цябе знайсці.

Пане, калі Цябе няма тут, то дзе мне шукаць Цябе? Калі Ты ўсюдыісны, чаму не бачу я прысутнасці Тваёй? Але Ты, напэўна, жывеш ў недасяжным святле. І дзе ж гэтае недасяжнае святло, як мне дайсці да яго? І хто павядзе мяне, хто ўвядзе мяне ў яго, каб я ўбачыў Цябе ў ім? І ўрэшце, у якіх рысах я распазнаю Тваё аблічча? Пане Божа мой, я ніколі Цябе не бачыў і не ведаю Твайго аблічча.

Што ж зробіць, Найвышэйшы Пане, што ж зробіць гэты Твой выгнанец, які так далёка ад Цябе? Што ж зробіць Твой слуга, зняможаны любоўю да Цябе, далёка адкінуты ад Твайго аблічча? Ён намагаецца ўбачыць Цябе, але Тваё аблічча так далёка ад яго. Ён прагне наблізіцца да Цябе, але недасяжнае жыллё Тваё. Ён жадае знайсці Цябе, але не ведае месца Твайго. Імкнецца адшукаць Цябе, але не ведае Твайго аблічча.

Пане, Ты – Бог мой і Пан мой, а я Цябе ніколі не бачыў. Ты стварыў і аднавіў мяне, Ты адарыў мяне ўсім маім дабром, а я не ведаю Цябе. Я створаны, каб Цябе ўбачыць, але яшчэ я не зрабіў таго, для чаго быў створаны.

І дакуль, Пане, дакуль, Пане, Ты будзеш забывацца пра нас, дакуль будзеш адварочваць ад нас сваё аблічча? Калі Ты паглядзіш і выслухаеш нас? Калі асветліш нашы вочы і пакажаш нам сваё аблічча? Калі Ты вернешся да нас?

Паглядзі, Пане, выслухай, асвятлі нас, пакажыся нам. Вярніся да нас, каб было нам добра, бо нам так дрэнна без Цябе. Спагадай нашым намаганням і памкненням, скіраваным да Цябе: мы без Цябе нічога не можам.

Навучы мяне, як Цябе шукаць, і адкрыйся мне, калі пачну шукаць Цябе. Бо я не магу шукаць Цябе, калі не навучыш, і не магу знайсці Цябе, калі Ты не аб’явішся. З жаданнем буду шукаць Цябе, а ў пошуку сваім жадаць. Няхай, любячы, знайду, а знаходзячы, буду любіць.

РЭСПАНСОРЫЙ Пс 80 (79), 19. 20; 106 (105), 4
Н. Мы не адступімся ад Цябе, ажыві нас, і мы будзем заклікаць імя Тваё. * Няхай Тваё аблічча заззяе над намі, і мы будзем збаўлены.
К. Памятай пра нас, Пане, у прыхільнасці да свайго народу. Наведай нас у Тваім збаўленні.
Н. Няхай Тваё аблічча заззяе над намі, і мы будзем збаўлены.

МАЛІТВА

Пане Езу, праяві сваю магутнасць і прыйдзі, няхай прысутнасць Твая вызваліць нас ад грахоў, а Твая моц няхай нас збавіць. Які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Вось гучыць магутны голас,
Цемру ночы разганяе.
Сон падманлiвы праходзiць –
Езус Хрыстус з неба ззяе.

Розум, зранены грахамі,
Абуджаецца здранцвелы.
Зорка новая заззяла,
Каб направiць усе шкоды.

Вось Баранак нам пасланы,
Каб нас вызваліць ад грэху.
Божа, змілуйся над намі.
Просім мы Цябе пакорна.

Калі Хрыстус зноў заззяе,
Свет ахопіць страх вялікі.
Хай за зло нас не карае,
А ласкава абаронiць.

Хай Айцу хвала й пашана,
Богу Сыну – перамога,
І Святому Духу слава
Няхай будзе вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Упадабаеш Ты ахвяру справядлівасці * на алтары Тваім, Пане.

Псальм 51 (50)
Змілуйся нада мною, Божа

Аднавіце дух вашага розуму і апраніцеся ў новага чалавека (Эф 4, 23-24)

Змілуйся нада мною, Божа, *
у вялікай міласці Тваёй;

і ў паўнаце міласэрнасці Тваёй *
знішчы беззаконні мае.

Цалкам абмый мяне ад правінаў маіх *
і ачысці мяне ад граху майго.

Бо я ведаю беззаконні свае, *
і грэх мой заўжды перада мною.

Табе, Табе аднаму я зграшыў *
і зло ўчыніў перад Тваімі вачыма.

Таму Ты будзеш справядлівы ў сваім прысудзе *
і беззаганны ў судзе сваім.

Вось я ў беззаконні зачаты, *
і ў граху мяне нарадзіла маці.

Ты палюбіў глыбокую праўду *
і навучыў мяне тайнай мудрасці.

Акрапі мяне ісопам – і буду чысты, *
абмый мяне – і стану бялейшы за снег.

Дай мне пачуць радасць і вяселле, *
і ўзрадуюцца косткі, якія Ты зламаў.

Адвярні аблічча сваё ад грахоў маіх *
і знішчы ўсе мае правіны.

Чыстае сэрца ствары ўва мне, Божа, *
і аднаві ўва мне трывалы дух.

Не адкінь мяне ад свайго аблічча *
і не пазбаў мяне духа Твайго святога.

Вярні мне радасць збаўлення Твайго *
і ўмацуй мяне духам прыхільным.

Навучы няправых шляхам Тваім, *
і бязбожнікі да Цябе вернуцца.

Вызвалі мяне ад крыві, Божа, †
Божа, мой Збаўца, *
няхай славіць язык мой Тваю справядлівасць.

Пане, адкрый мае вусны, *
і вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Бо Ты не прагнеш ахвяры, †
усеспаленне, хоць бы даў я, *
Табе не спадабаецца.

Ахвяра Богу – гэта скрушаны дух, *
не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам.

У сваёй дабрыні будзь ласкавы да Сіёна, *
адбудуй муры Ерузалема.

Тады ўпадабаеш Ты ахвяру справядлівасці, †
прынашэнні і ўсеспаленні, *
і прынясуць цяльцоў на Твой алтар.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Упадабаеш Ты ахвяру справядлівасці * на алтары Тваім, Пане.

2 ант. Панам будзе апраўдана і ўслаўлена * ўсё патомства Ізраэля.

Песня (Іс 45, 15-25)
Усе народы звернуцца да Пана

На імя Езуса няхай схіліцца кожнае калена (Флп 2, 10)

Сапраўды, Ты Бог укрыты, *
Бог Ізраэля, Збаўца.

Усе яны спазнаюць сорам і ганьбу, †
і разам з імі ўсе, хто робіць ідалаў, *
будуць асаромлены.

Ізраэль будзе збаўлены Панам †
збаўленнем вечным; *
вы не будзеце асаромлены і зняслаўлены.

Бо гэта гаворыць Пан, †
які стварыў нябёсы, Ён – Бог, *
які сфармаваў зямлю і ўчыніў яе; Ён умацаваў яе;

не пустой стварыў яе, †
сфармаваў яе, каб на ёй жылі: *
«Я – Пан, і няма іншага.

Я не гаварыў патаемна *
ў цёмным месцы зямлі;

не гаварыў племені Якуба: *
“Дарма шукаеце Мяне”.

Я – Пан, які гаворыць праўду, *
які адкрывае ісціну.

Збярыцеся і прыйдзіце, *
наблізьцеся разам, ацалелыя з язычнікаў.

Не ведае нічога той, †
хто носіць свайго драўлянага ідала *
і моліцца да бога, які не можа збавіць.

Раскажыце і прадстаўце, †
парайцеся разам. *
Хто прадказаў здаўна і калісьці аб’явіў?

Ці не Я – Пан? *
І няма іншага Бога апроч Мяне.

Бога справядлівага і Збаўцы *
няма апроч Мяне.

Звярніцеся да Мяне, усе межы зямлі, – †
і будзеце збаўлены, *
бо Я – Бог, і няма іншага!

Прысягаю на самога сябе, †
з вуснаў Маіх выходзіць справядлівасць, *
слова нязменнае.

Бо перада Мною схіляецца кожнае калена, †
на Мяне прысягаць будзе кожны язык, *
і скажа Мне: “Толькі ў Пану перамога і моц!”»

Да Яго прыйдуць і засаромеюцца ўсе, *
хто трымаў зло на Яго.

Панам будзе апраўдана і ўслаўлена *
ўсё патомства Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Панам будзе апраўдана і ўслаўлена * ўсё патомства Ізраэля.

3 ант. Станьце перад абліччам Пана * з радасным спевам.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій)

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Станьце перад абліччам Пана * з радасным спевам.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ер 30, 21а. 22
Так кажа Пан: Правадыр будзе з Якуба, і валадар выйдзе з яго асяроддзя. І Я набліжу яго, і ён падыдзе да Мяне. І вы будзеце Маім народам, а Я буду вашым Богам.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.
К. І слава Яго будзе бачна ў табе.
Н. Узыдзе Пан.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Над табою, Ерузалем, * узыдзе Пан.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Вось прыйдзе Бог і Чалавек з дома Давіда, * каб сесці на троне, / аллелюя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Вось прыйдзе Бог і Чалавек з дома Давіда, * каб сесці на троне, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Бог Айцец пастанавіў аб’явіць людзям сваю славу праз Сына. Таму з радасцю ўсклікнем:
Няхай праславіцца імя Тваё, Пане.

Пане, учыні, каб мы навучыліся прымаць адзін аднаго,
 як і Хрыстус прыняў нас для славы Божай.

Напоўні нас усякай радасцю і спакоем у веры,
 каб мы ўмацоўваліся ў надзеі і моцы Духа Святога.

Пане, прыходзь на дапамогу ўсім у вялікай міласэрнасці сваёй,
 выйдзі насустрач тым, хто Цябе чакае.

Ты клічаш і асвячаеш выбраных,
 падтрымай нас, грэшых, на шляху да вечнага шчасця.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане Езу, праяві сваю магутнасць і прыйдзі, няхай прысутнасць Твая вызваліць нас ад грахоў, а Твая моц няхай нас збавіць. Які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

Псальм 119 (118), 25-32
IV (Далет)

Скінута ў пыл душа мая, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Дарогі свае абвясціў я, і Ты мне адказаў. *
Навучы мяне Тваім пастановам.

Дай мне зразумець дарогу Тваіх наказаў, – *
і буду разважаць пра Твае цуды.

Мая душа знемагае ад смутку, *
умацуй мяне сваім словам.

Аддалі ад мяне шлях падману *
і дай мне закон Твой.

Я выбраў шлях праўды, *
паставіў перад сабой Твае прысуды.

Я прыхіліўся да запаведзяў Тваіх, Пане, *
не дай мне зведаць сорам.

Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, *
бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 26 (25)
Давер і малітва бязвіннага

Бог выбраў нас у Хрысце, каб мы былі святымі і беззаганнымі (Эф 1, 4)

Судзі мяне, Пане, †
бо я паступаў бязвінна *
і, спадзеючыся на Пана, не пахіснуся.

Правер мяне, Пане, і выпрабуй, *
даследуй маё нутро і сэрца.

Бо Твая міласэрнасць перад маімі вачыма, *
і я паступаю паводле Тваёй праўды.

Я не засядаю з ілжывымі людзьмі *
і не сустракаюся з крывадушнымі.

Я ненавіджу сходы зламысных *
і з грэшнікамі разам не сяду.

Я мыю свае рукі ў нявіннасці *
і абыходжу алтар Твой, Пане,

каб голасна ўзносіць хвалу *
і апавядаць пра ўсе Твае цуды.

Пане, я люблю Твой дом, дзе Ты жывеш, *
і месца прабывання Тваёй славы.

Не загубі душы маёй з грэшнікамі, *
і жыцця майго з людзьмі крыважэрнымі,

у руках якіх зладзейства *
і правіца якіх напоўнена подкупам.

Я ж хаджу ў сваёй беззаганнасці, *
вызвалі мяне і злітуйся нада мною.

Нага мая стаіць на роўным месцы, *
на сходах я благаслаўляю Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 28 (27), 1-3. 6-9
Просьба і падзяка

Ойча, дзякую Табе, што Ты пачуў мяне (Ян 11, 41)

Да Цябе, Пане, усклікаю, цвярдыня мая, *
не маўчы перада мною,

каб праз маўчанне Тваё †
я не стаў падобным да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Пачуй голас маёй малітвы, *
калі ўсклікаю да Цябе,

калі ўздымаю свае рукі *
да Тваёй святой святыні.

Не забірай мяне разам з грэшнікамі *
і з тымі, хто чыніць беззаконне.

Яны зычаць бліжнім спакою, *
а ў сэрцы задумваюць зло.

Няхай будзе благаслаўлёны Пан, *
бо Ён пачуў голас маёй малітвы.

Пан – мая сіла і мая абарона, *
Яму давярае маё сэрца, – і Ён дапамог мне.

Таму ўзрадавалася маё сэрца, *
і я праслаўлю Яго сваёй песняй.

Пан – гэта магутнасць Ягонага народу *
і збаўчая цвярдыня для свайго памазаніка.

Збаў свой народ і благаславі сваю спадчыну, *
пасі іх і ўзнімай заўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прарокі прадказалі, * што Збаўца народзіцца з Панны Марыі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ер 29, 11. 13
Я ведаю свае намеры, што задумаў наконт вас, – кажа Пан, – намеры спакою, а не ўціску, каб даць вам будучыню і надзею. Вы будзеце Мяне шукаць, і знойдзеце Мяне, паколькі ад усяго свайго сэрца будзеце шукаць Мяне.

К. Народы будуць баяцца імені Твайго, Пане.
Н. І ўсе зямныя каралі – Тваёй славы.

МАЛІТВА

Пане Езу, праяві сваю магутнасць і прыйдзі, няхай прысутнасць Твая вызваліць нас ад грахоў, а Твая моц няхай нас збавіць. Які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

Псальм 119 (118), 25-32
IV (Далет)

Скінута ў пыл душа мая, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Дарогі свае абвясціў я, і Ты мне адказаў. *
Навучы мяне Тваім пастановам.

Дай мне зразумець дарогу Тваіх наказаў, – *
і буду разважаць пра Твае цуды.

Мая душа знемагае ад смутку, *
умацуй мяне сваім словам.

Аддалі ад мяне шлях падману *
і дай мне закон Твой.

Я выбраў шлях праўды, *
паставіў перад сабой Твае прысуды.

Я прыхіліўся да запаведзяў Тваіх, Пане, *
не дай мне зведаць сорам.

Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, *
бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 26 (25)
Давер і малітва бязвіннага

Бог выбраў нас у Хрысце, каб мы былі святымі і беззаганнымі (Эф 1, 4)

Судзі мяне, Пане, †
бо я паступаў бязвінна *
і, спадзеючыся на Пана, не пахіснуся.

Правер мяне, Пане, і выпрабуй, *
даследуй маё нутро і сэрца.

Бо Твая міласэрнасць перад маімі вачыма, *
і я паступаю паводле Тваёй праўды.

Я не засядаю з ілжывымі людзьмі *
і не сустракаюся з крывадушнымі.

Я ненавіджу сходы зламысных *
і з грэшнікамі разам не сяду.

Я мыю свае рукі ў нявіннасці *
і абыходжу алтар Твой, Пане,

каб голасна ўзносіць хвалу *
і апавядаць пра ўсе Твае цуды.

Пане, я люблю Твой дом, дзе Ты жывеш, *
і месца прабывання Тваёй славы.

Не загубі душы маёй з грэшнікамі, *
і жыцця майго з людзьмі крыважэрнымі,

у руках якіх зладзейства *
і правіца якіх напоўнена подкупам.

Я ж хаджу ў сваёй беззаганнасці, *
вызвалі мяне і злітуйся нада мною.

Нага мая стаіць на роўным месцы, *
на сходах я благаслаўляю Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 28 (27), 1-3. 6-9
Просьба і падзяка

Ойча, дзякую Табе, што Ты пачуў мяне (Ян 11, 41)

Да Цябе, Пане, усклікаю, цвярдыня мая, *
не маўчы перада мною,

каб праз маўчанне Тваё †
я не стаў падобным да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Пачуй голас маёй малітвы, *
калі ўсклікаю да Цябе,

калі ўздымаю свае рукі *
да Тваёй святой святыні.

Не забірай мяне разам з грэшнікамі *
і з тымі, хто чыніць беззаконне.

Яны зычаць бліжнім спакою, *
а ў сэрцы задумваюць зло.

Няхай будзе благаслаўлёны Пан, *
бо Ён пачуў голас маёй малітвы.

Пан – мая сіла і мая абарона, *
Яму давярае маё сэрца, – і Ён дапамог мне.

Таму ўзрадавалася маё сэрца, *
і я праслаўлю Яго сваёй песняй.

Пан – гэта магутнасць Ягонага народу *
і збаўчая цвярдыня для свайго памазаніка.

Збаў свой народ і благаславі сваю спадчыну, *
пасі іх і ўзнімай заўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Анёл Габрыэль прамовіў да Марыі: * Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою, / благаслаўлёная Ты між жанчынамі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ер 30, 18а
Так кажа Пан: Вось Я вярну з палону шатры Якуба і пашкадую ягонае жыллё.

К. Памятай пра нас, Пане, сярод умілаванага народу Твайго.
Н. І прыйдзі нас збавіць.

МАЛІТВА

Пане Езу, праяві сваю магутнасць і прыйдзі, няхай прысутнасць Твая вызваліць нас ад грахоў, а Твая моц няхай нас збавіць. Які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

Псальм 119 (118), 25-32
IV (Далет)

Скінута ў пыл душа мая, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Дарогі свае абвясціў я, і Ты мне адказаў. *
Навучы мяне Тваім пастановам.

Дай мне зразумець дарогу Тваіх наказаў, – *
і буду разважаць пра Твае цуды.

Мая душа знемагае ад смутку, *
умацуй мяне сваім словам.

Аддалі ад мяне шлях падману *
і дай мне закон Твой.

Я выбраў шлях праўды, *
паставіў перад сабой Твае прысуды.

Я прыхіліўся да запаведзяў Тваіх, Пане, *
не дай мне зведаць сорам.

Я бягу дарогаю Тваіх запаведзяў, *
бо Ты чыніш маё сэрца вялікім.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 26 (25)
Давер і малітва бязвіннага

Бог выбраў нас у Хрысце, каб мы былі святымі і беззаганнымі (Эф 1, 4)

Судзі мяне, Пане, †
бо я паступаў бязвінна *
і, спадзеючыся на Пана, не пахіснуся.

Правер мяне, Пане, і выпрабуй, *
даследуй маё нутро і сэрца.

Бо Твая міласэрнасць перад маімі вачыма, *
і я паступаю паводле Тваёй праўды.

Я не засядаю з ілжывымі людзьмі *
і не сустракаюся з крывадушнымі.

Я ненавіджу сходы зламысных *
і з грэшнікамі разам не сяду.

Я мыю свае рукі ў нявіннасці *
і абыходжу алтар Твой, Пане,

каб голасна ўзносіць хвалу *
і апавядаць пра ўсе Твае цуды.

Пане, я люблю Твой дом, дзе Ты жывеш, *
і месца прабывання Тваёй славы.

Не загубі душы маёй з грэшнікамі, *
і жыцця майго з людзьмі крыважэрнымі,

у руках якіх зладзейства *
і правіца якіх напоўнена подкупам.

Я ж хаджу ў сваёй беззаганнасці, *
вызвалі мяне і злітуйся нада мною.

Нага мая стаіць на роўным месцы, *
на сходах я благаслаўляю Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 28 (27), 1-3. 6-9
Просьба і падзяка

Ойча, дзякую Табе, што Ты пачуў мяне (Ян 11, 41)

Да Цябе, Пане, усклікаю, цвярдыня мая, *
не маўчы перада мною,

каб праз маўчанне Тваё †
я не стаў падобным да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Пачуй голас маёй малітвы, *
калі ўсклікаю да Цябе,

калі ўздымаю свае рукі *
да Тваёй святой святыні.

Не забірай мяне разам з грэшнікамі *
і з тымі, хто чыніць беззаконне.

Яны зычаць бліжнім спакою, *
а ў сэрцы задумваюць зло.

Няхай будзе благаслаўлёны Пан, *
бо Ён пачуў голас маёй малітвы.

Пан – мая сіла і мая абарона, *
Яму давярае маё сэрца, – і Ён дапамог мне.

Таму ўзрадавалася маё сэрца, *
і я праслаўлю Яго сваёй песняй.

Пан – гэта магутнасць Ягонага народу *
і збаўчая цвярдыня для свайго памазаніка.

Збаў свой народ і благаславі сваю спадчыну, *
пасі іх і ўзнімай заўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Марыя сказала: Што азначае гэтае прывітанне? * Усхвалявалася мая душа, / бо я павінна нарадзіць Валадара, / які не парушыць майго дзявоцтва.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Бар 3, 5-6а
Не ўспамінай пра беззаконне нашых продкаў, але ўспомні ў гэты час пра сваю руку і сваё імя, таму што Ты – Пан Бог наш.

К. Прыйдзі, Пане, і не спазняйся.
Н. Адпусці правіны народу свайму.

МАЛІТВА

Пане Езу, праяві сваю магутнасць і прыйдзі, няхай прысутнасць Твая вызваліць нас ад грахоў, а Твая моц няхай нас збавіць. Які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

О жыццядайны Творца зор,
Святло жыцця і наш узор,
О Адкупіцель ўсёй зямлі,
Малітвы нашыя прымі.

Ты спачуваў, што згіне век
І смерць спазнае чалавек.
Знямоглы свет збаўляеш Ты,
Нас апраўдаеш назаўжды.

Хіліўся свет ў вячэрні час,
Ты як жаніх прыйшоў да нас
З улоння Дзевы ўсесвятой,
Марыі, Маці дарагой.

Ўвесь свет, калені ты схілі
Прад моцай Божай і малі.
Зямля і неба хай пяюць,
Прарочаць і пашану шлюць.

Цябе, Святога, з вераю
У дні мы просім шэрыя,
Суддзя народаў, збаў жа нас
Ад зброі д’ябла ў страшны час.

Табе, наш Хрыстэ, добры Пан,
Айцец Нябесны, Валадар
І Суцяшыцель Дух Святы,
Хвала хай будзе назаўжды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Аздараві, Пане, маю душу, * бо я зграшыў перад Табою.

Псальм 41 (40)
Малітва ў хваробе

Адзін з вас, які есць разам са Мною, выдасць Мяне (Мк 14, 18)

Шчаслівы, хто клапоціцца аб бедным, *
Пан уратуе яго ў дзень няшчасця.

Пан абароніць яго і жыццё яму захавае, †
учыніць яго на зямлі шчаслівым *
і не аддасць яго на волю ворагам.

Пан умацуе яго на ложы немачы, *
перасцеліць ложа яму падчас хваробы.

Я сказаў: «Пане, змілуйся нада мною, *
аздараві маю душу, бо я зграшыў перад Табою».

Ворагі мае гавораць кепска пра мяне: *
«Калі ж ён памрэ і згіне ягонае імя?»

А калі хтосьці прыходзіць наведаць мяне, †
гаворыць няшчыра, сэрца ягонае напоўнена злом, *
і калі выходзіць вонкі, то зласловіць.

Разам супраць мяне шэпчуцца ўсе, хто мяне ненавідзіць, *
задумваюць зло супраць мяне:

«Нейкае зло разлілося па ім *
і, калі пакладзецца, то ўжо не ўстане».

Нават сябра мой, якому я верыў, *
які еў хлеб мой, узняў на мяне пяту.

Але Ты, Пане, змілуйся нада мною і падымі мяне, *
каб я ім адплаціў.

Па тым я пазнаю, што Ты прыхільны да мяне, *
калі вораг мой не будзе радавацца нада мною.

А Ты мяне падтрымаеш за маю нявіннасць *
і паставіш мяне перад абліччам Тваім навекі.

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
спрадвеку і навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Аздараві, Пане, маю душу, * бо я зграшыў перад Табою.

2 ант. Пан Магуццяў з намі, * цвярдыня наша – Бог Якуба.

Псальм 46 (45)
Бог – наша прыстанішча і сіла

Дадуць Яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог» (Мц 1, 23)

Бог – наша прыстанішча і сіла, *
надзейная дапамога ў нядолі.

Таму не будзем баяцца, †
калі б нават затрэслася зямля *
і горы ўпалі ў сярэдзіну мора.

Няхай шумяць і бурляць яго воды, *
а горы дрыжаць ад яго хвалявання.

Патокі рачныя весяляць горад Божы, *
святое жыллё Найвышэйшага.

Бог пасярод яго, і ён не пахіснецца, *
Бог дапаможа яму, калі прыйдзе світанак.

Зашумелі народы, усхваляваліся каралеўствы, *
Ягоны голас загучаў – і растапілася зямля.

Пан Магуццяў з намі, *
цвярдыня наша – Бог Якуба.

Прыйдзіце і ўбачце справы Пана, *
якія ўчыніў Ён на зямлі.

Ён спыняе войны да краю зямлі, †
ламае лук і знішчае зброю, *
паліць у агні калясніцы.

Спыніцеся і ведайце, што Я Бог, *
узнесены паміж народаў і ўзнесены на зямлі.

Пан Магуццяў з намі, *
цвярдыня наша – Бог Якуба.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан Магуццяў з намі, * цвярдыня наша – Бог Якуба.

3 ант. Усе народы прыйдуць * і паклоняцца перад Табою, Пане.

Песня (Ап 15, 3-4)
Гімн пакланення

Вялікія і цудоўныя справы Твае, *
Пане Божа ўсемагутны.

Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, *
Валадару народаў.

Хто ж не будзе баяцца, Пане, *
і не праславіць імені Твайго?

Таму што Ты адзін Святы, †
таму што ўсе народы прыйдуць *
і паклоняцца перад Табою,

бо аб’явіліся *
Твае справядлівыя прысуды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Усе народы прыйдуць * і паклоняцца перад Табою, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 П 3, 8b-9
У Пана адзін дзень, як тысяча гадоў, і тысяча гадоў, як адзін дзень. Не марудзіць Пан з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, але Ён доўгацярплівы да нас. Ён не хоча, каб нехта загінуў, але хоча, каб усе прыйшлі да пакаяння.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Прыйдзі, каб вызваліць нас, * Пане, Божа Магуццяў.
Н. Прыйдзі, каб вызваліць нас, * Пане, Божа Магуццяў.
К. Пакажы аблічча сваё, і мы будзем збаўлены.
Н. Пане, Божа Магуццяў.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому
Н. Прыйдзі, каб вызваліць нас, * Пане, Божа Магуццяў.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: З Егіпта Я паклікаў Майго Сына, * і Ён прыйдзе збавіць свой народ.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: З Егіпта Я паклікаў Майго Сына, * і Ён прыйдзе збавіць свой народ.

ПРОСЬБЫ

З вераю ўсклікнем да Хрыста – пастыра і вартаўніка нашых душ:
Міласэрны Пане, будзь да нас ласкавы.

Добры Пастыр Божага статка,
прыйдзі з’яднаць усіх людзей у Тваім Касцёле.

Дапамагай, Пане, пастырам Твайго народу, які пілігрымуе,
каб пасвілі рупліва Твой статак, пакуль не прыйдзеш.

Выберы з нас вестуноў Твайго слова,
каб Тваё Евангелле абвяшчалі да межаў зямлі.

Змілуйся над усімі, хто церпіць і знемагае ў дарозе,
учыні, каб яны знайшлі сабе падтрымку.

Пакажы сваю славу на нябесных пашах
тым, хто слухае Твой голас у гэтым свеце.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане Езу, праяві сваю магутнасць і прыйдзі, няхай прысутнасць Твая вызваліць нас ад грахоў, а Твая моц няхай нас збавіць. Які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

Псальм 88 (87)
Малітва ў цяжкой хваробе

Цяпер – ваша гадзіна і ўлада цемры (Лк 22, 53)

Пане, Божа збаўлення майго, *
удзень і ўначы я Цябе клікаў.

Няхай мая малітва дойдзе да Твайго аблічча, *
схілі вуха сваё да крыку майго.

Бо душа мая насыцілася няшчасцямі, *
і жыццё маё наблізілася да адхлані.

Мяне залічваюць да тых, хто сыходзіць у магілу, *
я стаў быццам чалавек, пазбаўлены сілы.

Паміж мёртвымі я пакінуты, *
як забітыя, што спяць у магіле,

пра якіх Ты больш не ўспамінаеш, *
яны адкінутыя ад Тваёй рукі.

Ты паклаў мяне ў глыбокім доле, *
у змроку і ў бездані.

Спачыла на мне Твая лютасць, *
і ўсе хвалі Твае Ты спаслаў на мяне.

Ты аддаліў ад мяне маіх знаёмых, †
зрабіў мяне ганьбаю для іх, *
я замкнёны, і не магу выйсці.

Маё вока слабне ад цярпення. †
Штодня я клічу Цябе, Пане, *
да Цябе працягваю рукі мае.

Ці ж памерлым Ты ўчыніш цуды, *
ці ж мёртвыя ўстануць і будуць славіць Цябе?

Ці ў магіле абвяшчаецца Твая міласэрнасць, *
а праўда Твая ў месцы згубы?

Хіба ў цемры пазнаюць Твае цуды *
і ў краіне забыцця Тваю справядлівасць?

Але я клічу Цябе, Пане, *
і раніцай мая малітва Цябе сустракае.

Чаму адкідаеш, Пане, душу маю, *
хаваеш аблічча сваё ад мяне?

Я ўбогі і паміраю з маладосці, *
нясу цяжар страху перад Табой і знясілеў.

Прайшоў нада мною Твой гнеў, *
а жах перад Табою знішчае мяне.

Акружаюць мяне кожны дзень, як вада, *
атачаюць мяне з усіх бакоў адразу.

Ты аддаліў ад мяне сяброў і блізкіх, *
і цемра – маё таварыства.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Ер 14, 9
Пане, Ты сярод нас, і Тваё святое імя было паклікана над намі. Не пакідай нас, Пане Божа наш. 

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын памёр і быў пахаваны, дапамажы нам стаць падобнымі да Яго, каб мы маглі разам з Ім уваскрэснуць для новага жыцця. Які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com