Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Аўторак - 21 мая 2019
V велікодны тыдзень
І тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Пан сапраўды ўваскрос, / аллелюя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Нябёсы, цешцеся ў высі,
Няхай зямля ўзвесяліцца,
Бо Хрыстус, устаўшы з памерлых,
Жыццём смяротных напоўніў.

Вярнуўся час суцяшэння,
І дзень збаўлення віднее.
У гэты дзень кроў Баранка
Зямлю напоўніла ззяннем.

Смерць і крыжовая мука
З правінаў нас адкупіла.
Бог моц сваю аказаў нам:
Памёршы, стаў пераможцам.

Надзеяй верных напоўніў,
Каб мы паверылі ў тое,
Што разам з Iм уваскрэснем
І атрымаем збаўленне.

Таму цяпер праслаўляйма
Святую Пасху Хрыстову,
Якая ўсім нам прынесла
Дары бязмежнага шчасця.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан будзе судзіць * убогіх справядліва. / Аллелюя.

Псальм 10 (9 В)
Падзяка

Шчаслівыя ўбогія, бо ваша ёсць Валадарства Божае (Лк 6, 20)

І (1-11)

Чаму, Пане, стаіш здалёк, *
хаваешся ў гадзіну смутку?

У ганарлівасці бязбожны пераследуе беднага: *
няхай трапяць у пасткі, якія выдумалі.

Бо бязбожны хваліцца жаданнямі сваёй душы, *
ахвочы да блюзнерства, пагарджае Панам.

У ганарыстасці сваёй бязбожны кажа: *
«Няма Бога, Ён не адпомсціць».

Вось усе яго думкі; *
паспяховыя шляхі яго ва ўсе часы.

Далёка суды Твае ад яго; *
усіх ворагаў сваіх ён мае за нішто.

Ён гаворыць у сэрцы сваім: «Я ніколі не пахіснуся, *
з пакалення ў пакаленне не зазнаю бяды».

Яго вусны поўныя праклёну, подступу і здрады, *
а пад яго языком – мучэнне і згуба.

Сядзіць у засадзе за дварамі, у патаемных месцах, †
і забівае нявіннага, *
вочы яго сочаць за бедным.

Ён укрываецца ў засадзе, як леў у сваім логаве, †
укрываецца, каб схапіць беднага; *
хапае беднага і цягне ў сваю сетку.

Схіляецца, прысядае, *
і няшчасныя трапляюць у ягоную моц.

Кажа ў сэрцы сваім: «Бог забыўся, *
схаваў аблічча сваё, не ўбачыць ніколі».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан будзе судзіць * убогіх справядліва. / Аллелюя.

2 ант. Ты, Пане, бачыш * мучэнне і смутак. / Аллелюя.

ІІ (12-18)

Устань, Пане; Божа, падымі руку сваю, *
не забывайся пра бедных.

Чаму бязбожны пагарджае Богам *
і думае ў сэрцы сваім, што Ты не адпомсціш?

Аднак Ты гэта бачыш: †
і мучэнне, і смутак, *
глядзіш, каб аддаць сваёй рукою.

На Цябе абапіраецца няшчасны, *
сіраце Ты – дапамога.

Зламай плячо грэшніка і нягоднага, *
адпомсці за злачынства яго, каб не паўтарылася.

Пан – Валадар на векі вечныя, *
язычнікі знікнуць з Ягонай зямлі.

Выслухай, Пане, просьбы бедных, *
умацуй іхняе сэрца і схілі сваё вуха,

каб абараніць правы сіраты і прыгнечанага, *
каб чалавек з зямлі больш не наводзіў страх.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Ты, Пане, бачыш * мучэнне і смутак. / Аллелюя.

3 ант. Словы Пана – гэта чыстыя словы, * срэбра, у горне ачышчанае. / Аллелюя.

Псальм 12 (11)
Заклік супраць ганарыстых

Дзеля нас, убогіх, Айцец паслаў Сына (св. Аўгустын)

Ратуй, Пане, бо не стала пабожнага, *
бо няма вернага сярод сыноў чалавечых.

Кожны хлусіць бліжняму свайму, *
ілжывымі вуснамі і ад сэрца няшчырага гавораць яны.

Няхай Пан знішчыць усе ілжывыя вусны, *
і язык, які гаворыць дзёрзка;

і тых, хто кажа: «Языком нашым пераможам, *
вусны нашыя з намі, хто ж гаспадар над намі?»

«З-за прыгнёту бедных і стогну ўбогіх †
Я паўстану цяпер, – кажа Пан, – *
і дам ратунак таму, хто яго прагне».

Словы Пана – гэта чыстыя словы, †
срэбра, у горне ачышчанае ад зямлі *
і пераплаўленае сем разоў.

Ты, Пане, зберажэш нас *
і захаваеш нас ад пакалення гэтага навекі.

Бязбожнікі ходзяць вакол, *
і шырыцца іх зло між сыноў чалавечых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Словы Пана – гэта чыстыя словы, * срэбра, у горне ачышчанае. / Аллелюя.

К. Хрыстус уваскрос і ўжо не памірае, аллелюя.
Н. Смерць не мае ўжо над Ім улады, аллелюя.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Апакаліпсіса св. апостала Яна 20, 1-15

Апошняя бітва цмока

Я, Ян, убачыў анёла, які сыходзіў з неба і меў ключ ад бездані і вялікі ланцуг у сваёй руцэ. Ён схапіў цмока, змея старадаўняга, які ёсць д’яблам і сатаною, і звязаў яго на тысячу гадоў, і ўкінуў яго ў бездань, замкнуў і апячатаў яе, каб не зводзіў больш народы, пакуль не пройдзе тысяча гадоў. А пасля гэтага ён павінен быць развязаны на кароткі час. І ўбачыў я троны і тых, хто сядзеў на іх і каму дадзена было судзіць, і душы сцятых за сведчанне Езуса і за слова Божае. Яны не пакланіліся зверу, ні вобразу ягонаму, і не прынялі кляйма на чало сваё і на руку сваю. Яны ажылі і пачалі валадарыць з Хрыстом тысячу гадоў. А іншыя памерлыя не ажылі, пакуль не прайшло тысяча гадоў. Гэта першае ўваскрашэнне. Шчаслівы і святы той, хто мае ўдзел у першым уваскрашэнні! Другая смерць не будзе мець над імі ўлады, бо яны будуць святарамі Бога і Хрыста і будуць валадарыць з Ім тысячу гадоў.

Калі ж міне тысяча гадоў, сатана будзе выпушчаны з вязніцы сваёй, і выйдзе зводзіць народы на чатырох канцах зямлі, Гога і Магога, каб сабраць іх на вайну, а лік іх як марскі пясок. Яны выйшлі на прастору зямлі і акружылі лагер святых і ўмілаваны горад. Аднак сышоў агонь з неба і паглынуў іх. А д’ябал, які зводзіў іх, быў кінуты ў возера агню і серы, дзе і звер, і фальшывы прарок будуць мучыцца днём і ноччу на векі вякоў.

І ўбачыў я вялікі белы трон і таго, хто сядзеў на ім, і ад аблічча якога ўцякалі неба і зямля, і не знайшлося ім месца. І ўбачыў я памерлых, малых і вялікіх, якія стаялі перад тронам, і кнігі былі разгорнутыя. І разгарнулася іншая кніга – кніга жыцця. І судзілі памерлых згодна з напісаным у кнігах, паводле ўчынкаў іхніх. Тады аддало мора памерлых, якія былі ў ім, і смерць, і адхлань аддалі памерлых, якія былі ў іх. І судзілі кожнага паводле ўчынкаў ягоных. А смерць і адхлань былі ўкінутыя ў возера вогненнае. Возера вогненнае – гэта другая смерць. І калі некага не знайшлі запісаным у кнізе жыцця, той быў укінуты ў возера вогненнае.

РЭСПАНСОРЫЙ 1 Кар 15, 25. 26; пар. Ап 20, 13а. 14b
Н. Трэба, каб Хрыстус валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. * Як апошні вораг будзе знішчана смерць, аллелюя.
К. Тады мора і пекла аддадуць мёртвых сваіх, а смерць і пекла будуць кінутыя ў возера вогненнае.
Н. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, аллелюя.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Каментарый да святога Евангелля паводле Яна»св. Кірыла Александрыйскага, біскупа

(Lib. 10, 2: PG 74, 331-334)
Я – вінаградная лаза, вы – галіны

Пан назваў сябе вінаграднай лазой, каб паказаць неабходнасць трывання ў Ягонай любові і каб выявіць карысць ад нашай лучнасці з Ім. З вінаграднымі галінкамі Пан параўноўвае тых, хто з’яднаны з Ім, як бы прышчэплены і прымацаваны да Яго, бо яны сталіся саўдзельнікамі Ягонай натуры з дапамогай Духа Святога, які злучае нас з Хрыстом.

Тыя, хто набліжаецца да Хрыста – вінаграднай лазы – робяць гэта мэтанакіравана і добраахвотна, а Яго лучнасць з намі вынікае з Ягонай любові да нас. Дзякуючы добрым намерам мы падыходзім да Хрыста праз веру і далучаемся да Яго роду, атрымліваючы годнасць усыноўленых дзяцей Божых. Як кажа св. Павел: «Хто злучаецца з Панам, становіцца адным духам з Ім» (1 Кар 6, 17).

У іншым месцы прарок называе Хрыста падставай і падмуркам, бо на ім мы пабудаваныя і названыя жывымі духоўнымі камянямі, якія ўтвараюць святое святарства, і жыллём Бога ў Духу. Мы можам быць часткамі гэтага жылля толькі тады, калі нашым падмуркам будзе Хрыстус. Тое ж мае на ўвазе сам Хрыстус, калі называе сябе вінаграднай лазой, якая з’яўляецца як бы маці і карміцелькай галінак.

Такім чынам, мы адроджаныя Ім і ў Ім, і ў Духу Святым, каб прыносіць плод жыцця, не даўняга і састарэлага, але новага жыцця, поўнага любові да Пана. А захоўваем жыццё тады, калі трываем у Ім як бы прышчэпленыя, і з усіх сіл выконваем Яго запаведзі, стараючыся захаваць дадзеную нам годнасць. Іншымі словамі тады, калі робім усё, каб не засмуціць Духа, праз якога, як вядома, жыве ў нас Бог.

Тое, якім чынам мы знаходзімся ў Хрысце, а Ён у нас, мудра ілюструе св. Ян, кажучы: «Па тым пазнаём, што мы жывём у Ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад Духа свайго» (1 Ян 4, 13).

Як корань перадае парасткам свае прыродныя якасці, так і адзінароднае Слова Бога і Айца прышчапляе нас святым сваяцтвам да сваёй натуры, асаблівым чынам удзяляючы Духа Святога тым, хто з’яднаны з Ім праз веру і ўсялякую святасць. Ён умацоўвае ў іх любоў і дапамагае ім пазнаць усякую цноту і дабрыню.

РЭСПАНСОРЫЙ Ян 15, 4. 16b
Н. Заставайцеся ўва Мне, а Я ў вас. * Як галінка не можа прынесці плоду сама з сябе, калі не застанецца ў вінаграднай лазе, так і вы, калі не будзеце ўва Мне, аллелюя.
К. Я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў.
Н. Як галінка не можа прынесці плоду сама з сябе, калі не застанецца ў вінаграднай лазе, так і вы, калі не будзеце ўва Мне, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз уваскрасенне Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага; дай нам, просім Цябе, моцную веру і пэўную надзею, каб мы не сумняваліся ў спаўненні Тваіх абяцанняў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Хор новага Ерузалема
Спявае новую песню
І ў радасці праслаўляе
Пасхальнае свята Баранка.

Бо Хрыстус, як леў поўны моцы,
Знішчае пякельнага цмока,
І тых, хто паснуў сном смяротным,
Ён словам сваім ажыўляе.

Вось пекла вяртае здабычу,
Якую падступна ўзяў д’ябал.
І вызваленыя з няволі,
Як статак, за пастырам крочаць.

Збавіцель прынёс перамогу,
І мы разам з Ім трыумфуем,
Бо Ён і зямлю, і нябёсы
Ў адну паяднаў краіну.

А мы як пакорныя слугі
Для нашага Пана спявайма,
Каб Ён нас увёў у палацы
Свайго валадарства ў нябёсах.

О Езу, для нашых будзь душаў
Пасхальнаю радасцю вечнай;
Адроджаных ласкай Тваёю
Напоўні бязмежнаю славай.

Ты смерць перамог і шатана,
Ты ззяеш хвалою дзівоснай,
Цябе і Айца з Духам Праўды
Няхай цэлы свет праслаўляе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хрыстус, які сышоў на зямлю, * узняўся па-над усе нябёсы, / аллелюя.

Псальм 24 (23)
Прыйсце Пана ў святыню

Нябесныя брамы адчынены для Хрыста, дзеля Яго цялеснага ўнебаўшэсця (св. Ірэнэй)

Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, *
сусвет і ўсё, што жыве ў ім.

Бо Ён заснаваў яго на морах *
і на рэках умацаваў яго.

Хто ўзыдзе на гару Пана, *
і хто стане на святым месцы Ягоным?

Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, †
хто не схіляў душы да марнасці *
і не прысягаў фальшыва.

Ён атрымае благаслаўленне ад Пана *
і ўзнагароду – ад Бога, свайго Збаўцы.

Вось пакаленне тых, хто Яго шукае, *
хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто ж гэты Кароль славы? †
Пан, моцны і магутны, *
Пан, магутны ў барацьбе.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто Ён, гэты Кароль славы? *
Пан Магуццяў, Ён Кароль славы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хрыстус, які сышоў на зямлю, * узняўся па-над усе нябёсы, / аллелюя.

2 ант. Праводзьце ў радасці дні * і дзякуйце Пану, / аллелюя.

Песня (Тоб 13, 2-8)
Бог, які карае і ратуе

Благаслаўлёны Бог і Айцец нашага Пана Езуса Хрыста, які праз вялікую міласэрнасць сваю адрадзіў нас (1 П 1, 3)

Благаслаўлёны Бог, які жыве, навекі, *
і Ягонае валадарства,

бо Ён карае і праяўляе міласэрнасць, *
зводзіць уніз аж да адхлані

і ўзнімае веліччу сваёй са згубы, *
няма таго, хто пазбегне Ягонай рукі.

Вызнавайце Яго, сыны Ізраэля, перад народамі, †
бо Ён сам рассеяў вас сярод іх *
і нават там паказаў сваю веліч.

Узносьце Яго перад кожным жывым, †
бо Ён наш Пан і Ён Айцец наш, *
Ён Бог наш на векі вякоў.

За беззаконні вашыя Ён пакараў вас, *
але злітуецца над вамі ўсімі

і збярэ вас між усіх народаў, *
сярод якіх вы былі рассеяны.

Калі вы вернецеся да Яго †
ўсім сваім сэрцам і ўсёй сваёй душою, *
каб справядліва паступаць перад Ім,

тады Ён вернецца да вас *
і больш не будзе хаваць ад вас свайго аблічча.

Цяпер паглядзіце на тое, што Ён вам зрабіў, *
і вызнавайце Яго ва ўвесь свой голас.

Благаслаўляйце Пана справядлівасці *
і ўзвялічвайце Караля вякоў.

На зямлі маёй няволі Яго вызнаю *
і паказваю Ягоную моц і веліч грэшнаму народу.

Навярніцеся, грэшнікі, *
і паступайце справядліва перад Ім.

Хто ведае, можа будзе ласкавы *
і праявіць да вас міласэрнасць?

Я і мая душа радасна славім Караля нябёсаў, *
мая душа будзе радавацца ва ўсе дні майго жыцця.

Благаслаўляйце Пана, усе выбраныя, †
і ўсе хваліце Ягоную веліч. *
Праводзьце ў радасці дні і дзякуйце Яму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Праводзьце ў радасці дні * і дзякуйце Пану, / аллелюя.

3 ант. Міласэрнасцю Пана * поўніцца зямля, аллелюя.

Псальм 33 (32)
Хвала Божага Провіду

Усё праз Яго сталася (Ян 1, 3)

Радуйцеся ў Пану, справядлівыя, *
праведным прыстоіць спеў хвалы.

Слаўце Пана на гуслях, *
грайце Яму на дзесяціструннай арфе.

Спявайце Яму новую песню, *
прыгожа грайце Яму і гучна.

Праўдзівае слова Пана, *
і ўсе ўчынкі Ягоныя верныя.

Ён любіць справядлівасць і правасуддзе, *
міласэрнасцю Пана поўніцца зямля.

Словам Пана створаны нябёсы, *
дыханнем Яго вуснаў – уся іхняя моц.

Ён воды марскія збірае, быццам у мех, *
бездані складвае ў сховах.

Няхай баіцца Пана ўся зямля, *
няхай дрыжаць перад Ім усе жыхары свету.

Бо Ён прамовіў – і сталася, *
Ён загадаў – і з’явілася.

Пан касуе намеры язычнікаў, *
знішчае задумы народаў.

Намеры Пана трываюць навекі, *
задумы сэрца Ягонага з пакалення ў пакаленне.

Шчаслівы народ, Богам якога ёсць Пан, *
народ, які Ён выбраў сабе ў спадчыну.

Пан паглядае з нябёсаў, *
бачыць усіх сыноў чалавечых.

З месца пасаду свайго Ён глядзіць *
на ўсіх, хто жыве на зямлі.

Ён стварыў сэрца кожнага з іх *
і зважае на ўсе іхнія чыны.

Не збавіць караля яго шматлікае войска, *
асілка не ўратуе яго вялікая сіла.

Конь не дапаможа ўратавацца, *
сваёй празмернай сілай ён не збавіць.

Вось вока Пана над тымі, хто Яго баіцца, *
над тымі, хто спадзяецца на Яго міласэрнасць,

каб Ён душу іх уратаваў ад смерці *
і накарміў іх у час голаду.

Душа наша чакае Пана, *
Ён – наша дапамога і абарона.

Радуецца ў Ім нашае сэрца, *
на Яго святое імя мы спадзяёмся.

Міласэрнасць Твая, Пане, няхай будзе над намі, *
бо мы на Цябе спадзяёмся!

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Міласэрнасцю Пана * поўніцца зямля, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 13, 30-33
Бог уваскрасіў Езуса з мёртвых. Шмат дзён з’яўляўся Ён тым, хто разам з Ім прыйшоў з Галілеі ў Ерузалем, якія цяпер з’яўляюцца Яго сведкамі перад народам. І мы абвяшчаем вам Добрую Навіну, што абяцанне, дадзенае айцам нашым, Бог выканаў для нас, дзяцей іхніх, калі ўваскрасіў Езуса, як і напісана ў другім псальме: Ты Сын Мой, Я Цябе сёння нарадзіў.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.
Н. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.
К. Які за нас памёр на крыжы.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Пан уваскрос з магілы, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Спакой пакідаю вам, аллелюя, * спакой Мой даю вам, / аллелюя.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Спакой пакідаю вам, аллелюя, * спакой Мой даю вам, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Узрадуемся Хрысту, які, зруйнаваўшы святыню свайго цела, аднавіў яе сваёй моцай. Пакорна просім Яго:
Пане, удзялі нам плады свайго ўваскрасення.

Хрыстэ Збаўца, сваім уваскрасеннем Ты абвясціў радасць жанчынам і Апосталам, узрадаваўшы цэлы свет,
зрабі нас сваімі сведкамі.

Ты ўсім паабяцаў уваскрашэнне і адраджэнне да новага жыцця,
зрабі нас вестунамі свайго Евангелля.

Ты з’яўляўся Апосталам і натхняў іх Духам Святым,
аднаві ў нас Духа Стварыцеля.

Ты паабяцаў сваім вучням заставацца з імі да сканчэння веку,
заставайся з намі сёння і заўжды дапамагай нам.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз уваскрасенне Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага; дай нам, просім Цябе, моцную веру і пэўную надзею, каб мы не сумняваліся ў спаўненні Тваіх абяцанняў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

У гэту гадзіну святую
Быў Хрыстус узняты на крыжы.
Адкінем жа дрэнныя думкі
І радасць малітвы адчуем.

Няхай той, хто Пана прымае,
Паводзіць сябе беззаганна
І праз выкананне наказаў
Ўдастоіцца Духа Святога.

Пан Езус праз муку на крыжы
Правіну жахлівую знішчыў,
Ад гэтай хвіліны пачаўся
Час радасці і прабачэння.

О Езу, Ты смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 1-8
І (Алеф)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі (1 Ян 5, 3)

Шчаслівыя тыя, чый шлях беззаганны, *
хто жыве паводле закону Пана.

Шчаслівыя тыя, хто захоўвае Ягоныя сведчанні *
і ўсім сэрцам шукае Яго.

Хто не чыніць беззаконня, *
але ходзіць Ягонымі шляхамі.

Ты загадаў, *
каб старанна выконвалі Твае наказы.

О, няхай пэўнымі будуць мае шляхі *
ў захаванні Тваіх пастановаў.

Я не зазнаю сораму, *
калі буду зважаць на ўсе Твае запаведзі.

Шчырым сэрцам буду славіць Цябе, *
калі навучуся Тваім справядлівым пастановам.

Буду захоўваць Твае наказы, *
не пакідай мяне назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 13 (12)
Плач справядлівага, які спадзяецца на Пана

Няхай Бог надзеі напоўніць вас усялякаю радасцю (Рым 15, 13)

Як доўга яшчэ, Пане, *
будзеш вечна забываць пра мяне?

Як доўга яшчэ будзеш *
адварочваць ад мяне сваё аблічча?

Як доўга мне яшчэ насіць †
змаганні ў душы сваёй? *
Смутак у сэрцы сваім дзень за днём?

Як доўга яшчэ *
будзе ўзвышацца нада мною мой вораг?

Паглядзі, адкажы мне, Пане Божа мой, *
асвятлі мае вочы, каб не заснуў я сном смяротным.

Каб не сказаў вораг мой: «Я перамог яго!» *
Каб не цешыліся ганіцелі мае, калі я пахіснуся.

Я спадзяюся на Тваю міласэрнасць; *
узрадуецца маё сэрца Твайму збаўленню.

Я заспяваю Пану, *
бо Ён адарыў мяне шчасцем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 14 (13)
Глупства бязбожнікаў

Дзе памножыўся грэх, там яшчэ больш памножылася ласка (Рым 5, 20)

Бязбожнік сказаў у сэрцы сваім: «Няма Бога». †
Сапсаваліся яны і сталі паступаць агідна, *
няма нікога, хто б рабіў дабро.

Пан пазірае з неба на людскіх сыноў, †
каб паглядзець, ці ёсць разумны, *
які шукае Пана.

Усе адступілі, сапсаваліся разам, *
няма таго, хто б рабіў дабро, няма ніводнага.

Хіба не маюць розуму ўсе, хто чыніць беззаконне, †
хто паглынае народ мой, быццам хлеб спажывае, *
хто не заклікае Пана?

І задрыжаць ад страху, *
бо Бог – у пакаленні справядлівых.

Вы спрабуеце пасароміць намеры прыгнечанага, *
але Пан – яго надзея.

Хто прынясе з Сіёна збаўленне для Ізраэля? †
Калі Пан верне з палону свой народ, *
усцешыцца Якуб, і ўзрадуецца Ізраэль.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 4, 11-12
Ён – камень, адкінуты будаўнікамі, які стаў галавою вугла. І няма ні ў кім іншым збаўлення. Бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне.

К. Пан сапраўды ўваскрос, аллелюя.
Н. І з’явіўся Сымону, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз уваскрасенне Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага; дай нам, просім Цябе, моцную веру і пэўную надзею, каб мы не сумняваліся ў спаўненні Тваіх абяцанняў. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Прыйдзіце, пакорныя слугі,
Няхай вашы вусны і розум
Праславяць хвалебнаю песняй
Святое Імя Бога Збаўцы.

Смяротныя ў гэту гадзіну
На муку Хрыста асудзілі.
І быў да крыжа прыбіты
Сам Бог і Суддзя ўсемагутны.

А мы ўсе з належнай любоўю
І з праведнай бояззю просім,
Каб Ён дапамог у змаганні
З нападамі лютага д’ябла.

Няхай нашу шчырую просьбу
Пачуе Айцец наймілейшы,
Сын, што навек валадарыць,
І Дух Найсвяцейшы, у Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 1-8
І (Алеф)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі (1 Ян 5, 3)

Шчаслівыя тыя, чый шлях беззаганны, *
хто жыве паводле закону Пана.

Шчаслівыя тыя, хто захоўвае Ягоныя сведчанні *
і ўсім сэрцам шукае Яго.

Хто не чыніць беззаконня, *
але ходзіць Ягонымі шляхамі.

Ты загадаў, *
каб старанна выконвалі Твае наказы.

О, няхай пэўнымі будуць мае шляхі *
ў захаванні Тваіх пастановаў.

Я не зазнаю сораму, *
калі буду зважаць на ўсе Твае запаведзі.

Шчырым сэрцам буду славіць Цябе, *
калі навучуся Тваім справядлівым пастановам.

Буду захоўваць Твае наказы, *
не пакідай мяне назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 13 (12)
Плач справядлівага, які спадзяецца на Пана

Няхай Бог надзеі напоўніць вас усялякаю радасцю (Рым 15, 13)

Як доўга яшчэ, Пане, *
будзеш вечна забываць пра мяне?

Як доўга яшчэ будзеш *
адварочваць ад мяне сваё аблічча?

Як доўга мне яшчэ насіць †
змаганні ў душы сваёй? *
Смутак у сэрцы сваім дзень за днём?

Як доўга яшчэ *
будзе ўзвышацца нада мною мой вораг?

Паглядзі, адкажы мне, Пане Божа мой, *
асвятлі мае вочы, каб не заснуў я сном смяротным.

Каб не сказаў вораг мой: «Я перамог яго!» *
Каб не цешыліся ганіцелі мае, калі я пахіснуся.

Я спадзяюся на Тваю міласэрнасць; *
узрадуецца маё сэрца Твайму збаўленню.

Я заспяваю Пану, *
бо Ён адарыў мяне шчасцем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 14 (13)
Глупства бязбожнікаў

Дзе памножыўся грэх, там яшчэ больш памножылася ласка (Рым 5, 20)

Бязбожнік сказаў у сэрцы сваім: «Няма Бога». †
Сапсаваліся яны і сталі паступаць агідна, *
няма нікога, хто б рабіў дабро.

Пан пазірае з неба на людскіх сыноў, †
каб паглядзець, ці ёсць разумны, *
які шукае Пана.

Усе адступілі, сапсаваліся разам, *
няма таго, хто б рабіў дабро, няма ніводнага.

Хіба не маюць розуму ўсе, хто чыніць беззаконне, †
хто паглынае народ мой, быццам хлеб спажывае, *
хто не заклікае Пана?

І задрыжаць ад страху, *
бо Бог – у пакаленні справядлівых.

Вы спрабуеце пасароміць намеры прыгнечанага, *
але Пан – яго надзея.

Хто прынясе з Сіёна збаўленне для Ізраэля? †
Калі Пан верне з палону свой народ, *
усцешыцца Якуб, і ўзрадуецца Ізраэль.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. 1 П 3, 21-22а
Вас ратуе сёння хрост не праз абмыццё цялеснага бруду, але праз абяцанне Богу добрага сумлення, праз уваскрасенне Езуса Хрыста, які, узышоўшы на неба, знаходзіцца праваруч Бога.

К. Узрадаваліся вучні, аллелюя.
Н. Убачыўшы Пана, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз уваскрасенне Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага; дай нам, просім Цябе, моцную веру і пэўную надзею, каб мы не сумняваліся ў спаўненні Тваіх абяцанняў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вось бляскам заззяла гадзіна,
Што крыжа рассеяла цемру,
Зямлю вярнула са змроку,
Нябесным святлом асвяціўшы.

У гэту гадзіну Пан Езус
Вярнуў да жыцця ўсіх памерлых.
І, вывеўшы целы з магілаў,
Даў ім жыццядайнага духа.

Тады абнавіўся свет цэлы,
І смерць сваю страціла сілу,
Пачаўся час радасці вечнай
І ласкаў нябеснага шчасця.

О Езу, Ты, смерць перамогшы,
Хвалою нябеснай нам ззяеш;
Табе і Айцу разам з Духам
Няхай будзе вечная слава. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 119 (118), 1-8
І (Алеф)
Разважанне над Божым словам, змешчаным у Законе

Любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі (1 Ян 5, 3)

Шчаслівыя тыя, чый шлях беззаганны, *
хто жыве паводле закону Пана.

Шчаслівыя тыя, хто захоўвае Ягоныя сведчанні *
і ўсім сэрцам шукае Яго.

Хто не чыніць беззаконня, *
але ходзіць Ягонымі шляхамі.

Ты загадаў, *
каб старанна выконвалі Твае наказы.

О, няхай пэўнымі будуць мае шляхі *
ў захаванні Тваіх пастановаў.

Я не зазнаю сораму, *
калі буду зважаць на ўсе Твае запаведзі.

Шчырым сэрцам буду славіць Цябе, *
калі навучуся Тваім справядлівым пастановам.

Буду захоўваць Твае наказы, *
не пакідай мяне назаўсёды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 13 (12)
Плач справядлівага, які спадзяецца на Пана

Няхай Бог надзеі напоўніць вас усялякаю радасцю (Рым 15, 13)

Як доўга яшчэ, Пане, *
будзеш вечна забываць пра мяне?

Як доўга яшчэ будзеш *
адварочваць ад мяне сваё аблічча?

Як доўга мне яшчэ насіць †
змаганні ў душы сваёй? *
Смутак у сэрцы сваім дзень за днём?

Як доўга яшчэ *
будзе ўзвышацца нада мною мой вораг?

Паглядзі, адкажы мне, Пане Божа мой, *
асвятлі мае вочы, каб не заснуў я сном смяротным.

Каб не сказаў вораг мой: «Я перамог яго!» *
Каб не цешыліся ганіцелі мае, калі я пахіснуся.

Я спадзяюся на Тваю міласэрнасць; *
узрадуецца маё сэрца Твайму збаўленню.

Я заспяваю Пану, *
бо Ён адарыў мяне шчасцем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 14 (13)
Глупства бязбожнікаў

Дзе памножыўся грэх, там яшчэ больш памножылася ласка (Рым 5, 20)

Бязбожнік сказаў у сэрцы сваім: «Няма Бога». †
Сапсаваліся яны і сталі паступаць агідна, *
няма нікога, хто б рабіў дабро.

Пан пазірае з неба на людскіх сыноў, †
каб паглядзець, ці ёсць разумны, *
які шукае Пана.

Усе адступілі, сапсаваліся разам, *
няма таго, хто б рабіў дабро, няма ніводнага.

Хіба не маюць розуму ўсе, хто чыніць беззаконне, †
хто паглынае народ мой, быццам хлеб спажывае, *
хто не заклікае Пана?

І задрыжаць ад страху, *
бо Бог – у пакаленні справядлівых.

Вы спрабуеце пасароміць намеры прыгнечанага, *
але Пан – яго надзея.

Хто прынясе з Сіёна збаўленне для Ізраэля? †
Калі Пан верне з палону свой народ, *
усцешыцца Якуб, і ўзрадуецца Ізраэль.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Клс 3, 1-2
Калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога; пра тое, што ў вышынях, думайце, а не пра зямное.

К. Застанься з намі, Пане, аллелюя.
Н. Бо ўжо вечарэе, аллелюя.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз уваскрасенне Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага; дай нам, просім Цябе, моцную веру і пэўную надзею, каб мы не сумняваліся ў спаўненні Тваіх абяцанняў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Спрадвечны наш Валадару
І Сыне Бога адзіны,
Ты на сваё падабенства
Стварыў з зямлі чалавека.

Калі ж ён быў ашуканы
Падманам ворага злога,
Ты вобраз цела людскога
Прыняў ад Дзевы Марыі.

Каб нас з’яднаць з Панам Богам,
Прыйшоў у свет чалавекам;
Праз ласку хросту святога
З грахоў і він адкупіў нас.

З любові да чалавека
Памёр Ты смерцю крыжовай,
І кроў Твая для нас стала
Цаною за адкупленне.

Калі ўваскрос Ты з памерлых,
Айцец на вякі Цябе ўславіў.
Мы верым з сэрцам пабожным,
Што праз Цябе ўваскрэснем.

О стань жа, Езу, для душаў
Пасхальнай радасцю вечнай
І нас, уваскрослых з Табою,
Да выбраных далучы ўжо.

Няхай Цябе, Езу Хрыстэ,
Які перамог ўладу смерці,
Айца і Духа Святога
Ўсе людзі славяць навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Цяпер настала валадаранне Бога нашага * і ўлада Памазаніка Ягонага, / аллелюя.

Псальм 20 (19)
Малітва аб перамозе караля

Кожны, хто пакліча імя Пана, будзе збаўлены (Дз 2, 21)

Няхай Пан выслухае цябе ў дзень нядолі, *
і абароніць цябе імя Бога Якуба.

Няхай прышле табе дапамогу са святыні *
і з Сіёна падтрымае цябе.

Няхай памятае пра ўсе твае ахвяры *
і тлустымі палічыць твае ўсеспаленні.

Няхай Пан дасць табе паводле твайго сэрца *
і выканае ўсе твае намеры.

Узрадуемся твайму збаўленню *
і ў імя Бога нашага ўздымем штандары.

Няхай Пан выканае ўсе твае просьбы. †
Цяпер я спазнаў, што Пан ратуе *
памазаніка свайго,

адказвае яму са сваіх святых нябёсаў *
магутнасцю сваёй збаўчай правіцы.

Адны хваляцца калясніцамі, другія – коньмі, *
а мы – імем Пана, Бога нашага.

Тыя пахіснуцца і ўпадуць, *
а мы вытрымаем і ўстаім.

Пане, памажы каралю *
і выслухай нас у дзень, калі паклічам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Цяпер настала валадаранне Бога нашага * і ўлада Памазаніка Ягонага, / аллелюя.

2 ант. Ты прыняў сваю моц * і запанаваў, / аллелюя.

Псальм 21 (20), 2-8. 14
Падзяка за перамогу караля

Прыняў жыццё, каб уваскрэснуць, і доўгія дні навекі, назаўсёды (св. Ірэнэй)

Пане, Тваёй сілай цешыцца кароль *
і вельмі радуецца Тваёй дапамозе.

Ты выканаў жаданне ягонага сэрца *
і просьбы вуснаў яго не адкінуў.

Бо Ты сустрэў яго
жаданымі благаслаўленнямі, *
на яго галаву ўсклаў вянок з чыстага золата.

Ён прасіў у Цябе жыцця, *
і Ты даў яму даўгалецце на вечныя вякі.

Вялікая слава яго пры Тваёй дапамозе, *
Ты адарыў яго веліччу і гонарам.

Благаслаўленне даў яму навекі, *
усцешыў яго радасцю перад Тваім абліччам.

Бо кароль спадзяецца на Пана *
і дзякуючы міласэрнасці Найвышэйшага
не пахіснецца.

Устань, Пане, у магутнасці сваёй, *
мы будзем апяваць і праслаўляць Тваю моц.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Ты прыняў сваю моц * і запанаваў, / аллелюя.

3 ант. Няхай Табе служыць кожнае стварэнне, * бо Ты сказаў – і сталася, / аллелюя.

Песня (Ап 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Гімн адкупленых

Ты, Пане і наш Божа, *
годны прыняць славу і пашану, і сілу,

бо Ты стварыў усё, *
і з Тваёй волі існавала і было створана.

Ты годны ўзяць кнігу *
і зняць з яе пячаткі,

бо Ты быў забіты †
і сваёй крывёю Ты адкупіў нас для Бога *
з кожнага роду, і мовы, і племені, і народу,

і зрабіў нас валадарствам і святарамі
для Бога нашага, *
і мы будзем валадарыць на зямлі.

Забіты Баранак †
годны прыняць моц, і багацце, і мудрасць, *
і сілу, і пашану, і хвалу, і благаслаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Няхай Табе служыць кожнае стварэнне, * бо Ты сказаў – і сталася, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 2, 4-5
Прыступаючы да Пана, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Езуса Хрыста.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.
Н. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.
К. Убачыўшы Пана.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Узрадаваліся вучні, * аллелюя, аллелюя.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Калі б вы Мяне любілі, * то радаваліся б, што Я іду да Айца, / аллелюя.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Калі б вы Мяне любілі, * то радаваліся б, што Я іду да Айца, / аллелюя.

ПРОСЬБЫ

Радасна ўсклікаем Хрысту, які, выйшаўшы з нетраў зямлі, убачыў святло новай славы:
Выслухай нас, Валадар славы.

Просім Цябе, Пане, за біскупаў, прэзбітэраў і дыяканаў, каб з руплівасцю выконвалі свой абавязак
і падрыхтавалі Табе народ, руплiвы ва ўсякай добрай справе.

Просім Цябе, Пане, за навукоўцаў, якія старанна служаць Твайму Касцёлу,
каб з чыстым сэрцам шукалі Тваёй праўды.

Просім Цябе, Пане, за вернікаў Касцёла, каб удзельнічалі ў добрым спаборніцтве веры
і, завяршаючы бег, атрымалі ўзнагароду Твайго валадарства.

Ты прыбіў да крыжа наш смяротны прысуд і скасаваў яго,
разарві нашыя кайданы і вызвалі нас з цемры.

Ты зышоў у адхлань і адкрыў яе брамы,
дапусці нашых памерлых братоў да свайго валадарства.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты праз уваскрасенне Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага; дай нам, просім Цябе, моцную веру і пэўную надзею, каб мы не сумняваліся ў спаўненні Тваіх абяцанняў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О, Езу, Збавіцель сусвету,
Спрадвечнае Слова Айца,
Святло незвычайнага бляску,
Нястомны ахоўнік людзей.

Стварыцель усяго наймудрэйшы,
Кіруеш гадзінамі дня;
Каб аздаравіць стому цела,
Начны адпачынак нам даў.

Ты зруйнаваў моцы пекла,
Ад ворага вызвалі нас,
Каб ён не зняволіў спакусай
Ахопленых мукай Тваёй.

Пакуль нашае кволае цела
Знаходзіць у сне адпачынак,
Няхай розум будзе бадзёрым
І верна чувае з Табою.

Табе, уваскрослы наш Пане,
Няхай будзе слава й пашана
У Тройцы Святой і Адзінай
Няспынна ва ўсе вякі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

Псальм 143 (142), 1-11
Малітва ў нядолі

Чалавек апраўдваецца не ўчынкамі паводле Закону, а толькі вераю ў Езуса Хрыста (Гал 2, 16).

Пане, выслухай маю малітву, †
у сваёй вернасці пачуй мой енк, *
адкажы мне паводле сваёй справядлівасці.

Не ўваходзь на суд са слугою сваім, *
бо ніхто з жывых не апраўдаецца перад Табою.

Вораг пераследуе маю душу, *
топча на зямлі маё жыццё,

кідае мяне ў цемру, *
як памерлых назаўсёды.

Млее ўва мне мой дух, *
трывожыцца ўва мне маё сэрца.

Я памятаю даўнія дні, †
разважаю пра ўсе Твае чыны, *
раздумваю над справамі рук Тваіх.

Працягваю свае рукі да Цябе, *
душа мая прагне Цябе, як высахлая зямля.

Паспяшы адказаць мне, Пане, *
дух мой знемагае.

Не хавай свайго аблічча ад мяне, †
каб я не прыпадобніўся да тых, *
хто сыходзіць у магілу.

Дазволь мне ўжо раніцай пачуць †
пра Тваю міласэрнасць, *
бо я на Цябе спадзяюся.

Пакажы мне шлях, якім я павінен ісці, *
бо да Цябе я ўзношу сваю душу.

Вызвалі мяне, Пане, ад ворагаў маіх, *
бо я да Цябе ўцякаю.

Навучы мяне выконваць Тваю волю, *
бо Ты мой Бог.

Няхай Твой добры дух вядзе мяне *
па роўнай зямлі.

Дзеля імені твайго, Пане, ажыві мяне, †
паводле справядлівасці Тваёй *
выведзі маю душу з нядолі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Аллелюя, * аллелюя, аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 5, 8-9а
Будзьце цвярозымі, чувайце. Праціўнік ваш, д’ябал, як леў кружыць з рыкам, шукаючы, каго пажэрці. Моцныя ў веры, станьце супраць яго.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аллелюя, аллелюя.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой, * аллелюя, аллелюя. 

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі, / аллелюя.

МАЛІТВА

Пане, просім Цябе, асвятлі ласкава гэтую ноч і ўчыні, каб мы, Твае слугі, заснулі спакойна і з радасцю прачнуліся дзеля Твайго імя ў яснасці новага дня. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Уладарка неба, усцешся, аллелюя.
Бо той, каго пад сэрцам насіла, аллелюя.
Уваскрос Ён, як прадказаў, аллелюя.
Богу за нас маліся, аллелюя.