Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
КАТЭДРЫ СВ. ПЯТРА, АПОСТАЛА
Свята


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Хадземце паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Псальм 95 (94)
Заахвочванне да праслаўлення Бога

Настаўляйце адзін аднаго штодня, пакуль можна казаць «сёння» (Гбр 3, 13) 

Прыйдзіце, заспяваем Пану, *
усклікнем Богу – скале нашага збаўлення.

Станем з падзякаю перад абліччам Ягоным, *
у песнях усклікнем Яму.

Ант. Хадземце паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Таму што Бог – вялікі Пан *
і Валадар вялікі над усімі багамі,

у руцэ Ягонай глыбіні зямлі, *
і вяршыні гор – Ягоныя.

Мора належыць Яму, і Ён стварыў яго, *
і сушу стварылі Ягоныя рукі.

Ант. Хадземце паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Прыйдзіце, паклонімся і ўпадзем, *
укленчым перад Панам, які нас стварыў.

Бо Ён – наш Бог, *
а мы – народ Ягонай пашы і авечкі рукі Ягонай.

Ант. Хадземце паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

О, каб вы паслухалі сёння Ягоны голас: †
«Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, *
як у Мэрыбе, як на пустыні ў дзень Масы,

дзе Мяне спакушалі айцы вашыя, *
выпрабоўвалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае.

Ант. Хадземце паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Сорак гадоў выклікала агіду ўва Мне гэтае пакаленне, *
і Я сказаў: Гэта народ, які блукае сэрцам,

яны не пазналі Маіх дарог, †
таму пакляўся Я ў гневе сваім, *
што яны не ўвойдуць у Мой адпачынак».

Ант. Хадземце паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Хадземце паклонімся Пану, / Валадару Апосталаў.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Пётр, добры пастыр, пачуй нашы просьбы
І разарві кайданы зла і грэху,
Бо атрымаў ты ад Пана ўладу
Неба замкнуць ці адкрыць перад кожным.

Тройцы Святой няхай будзе навекі
Слава, пашана і ўдзячныя спевы,
А моц Яе, што трывае спрадвеку,
Ласкай нас сёння няхай умацуе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пётр сказаў: Езуса, якога вы забілі, Бог уваскрасіў з мёртвых * і ўзвысіў у славе.

Псальм 19 (18), 2-7

Нябёсы абвяшчаюць Божую славу, *
пра справу рук Яго расказвае небасхіл.

Дзень дню апавядае слова, *
ноч ночы адкрывае веды.

Няма мовы, і няма слоў, *
але чуецца іх голас.

Па ўсёй зямлі разыходзіцца іх голас, †
і да межаў сусвету – словы іхнія; *
для сонца там шацёр у іх.

Як малады, яно выходзіць †
са свайго шлюбнага пакоя, *
радуецца, быццам асілак, які збіраецца бегчы.

Яно ўзыходзіць на адным краі неба, †
і бег ягоны – аж да другога краю, *
і нішто не схаваецца ад ягонага жару.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пётр сказаў: Езуса, якога вы забілі, Бог уваскрасіў з мёртвых * і ўзвысіў у славе.

2 ант. Пан паслаў свайго анёла, * каб вызваліць мяне ад рукі Ірада.

Псальм 64 (63)

Пачуй, Божа, мой голас, калі я скарджуся; *
беражы маё жыццё ад страху перад ворагам.

Схавай мяне ад зграі злачынцаў, *
ад натоўпу тых, хто чыніць беззаконне.

Навастрылі, як меч, свае языкі, †
пусцілі, як стрэлы, свае атрутныя словы, *
каб страляць з засады ў нявіннага.

Яны страляюць у яго нечакана і не баяцца, *
цвёрда трымаюцца злой задумы.

Змаўляюцца тайна паставіць пасткі, *
кажучы: «Хто нас убачыць?»

Яны задумваюць несправядлівасць, *
дасканала абдумваюць яе.

Неспасцігальныя нутро кожнага чалавека *
і ягонае сэрца.

Але Бог пусціць у іх стралою, – †
і яны нечакана паранены будуць, *
язык іхні прывядзе іх да ўпадку.

Кожны, хто іх убачыць, затрасе галавою, *
і ўсе людзі будуць іх баяцца.

Яны абвесцяць справу Бога *
і зразумеюць Яго ўчынкі.

А справядлівы ўзрадуецца ў Пану †
і будзе шукаць прыбежышча ў Ім, *
і праславяцца ўсе праведныя сэрцам.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан паслаў свайго анёла, * каб вызваліць мяне ад рукі Ірада.

3 ант. Вось светлае воблака пакрыла іх, і пачуўся голас Айца: * Вось Сын Мой умілаваны.

Псальм 97 (96)

Пан валадарыць! Няхай радуецца зямля, *
няхай весяляцца шматлікія выспы.

Воблака і цемра вакол Яго, *
справядлівасць і права – аснова Ягонага трона.

Агонь ідзе перад Ім *
і паглынае навокал ворагаў Ягоных.

Маланкі Ягоныя асвятляюць сусвет, *
зямля бачыць і дрыжыць.

Горы, як воск, растопяцца перад абліччам Пана, *
перад абліччам Пана ўсёй зямлі.

Нябёсы абвяшчаюць Яго справядлівасць, *
і ўсе народы бачаць Ягоную славу.

Няхай сорам спазнаюць усе, хто служыць ідалам, †
хто хваліцца бажкамі. *
Пакланіцеся Яму, усе багі.

Сіён чуе і весяліцца, *
і радуюцца дочкі Юды прысудам Тваім, Пане.

Бо Ты, Пане, найвышэйшы на ўсёй зямлі, *
вельмі ўзвялічаны над усімі багамі.

Пан любіць тых, хто зло ненавідзіць, †
Ён сцеражэ жыццё сваіх верных, *
з рук грэшнікаў ратуе іх.

Святло ззяе для справядлівага, *
і радасць – для праведных сэрцам.

Радуйцеся, справядлівыя, у Пану *
і дзякуйце на ўспамін Ягонай святасці.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Вось светлае воблака пакрыла іх, і пачуўся голас Айца: * Вось Сын Мой умілаваны.

К. Пане, да каго мы пойдзем?
Н. Ты маеш словы вечнага жыцця.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Дзеі Апосталаў 11, 1-18

Пётр расказвае пра навяртанне язычнікаў

У тыя дні: Апосталы і браты, якія былі ў Юдэі, даведаліся, што і язычнікі прынялі слова Божае. Калі Пётр увайшоў у Ерузалем, абрэзаныя дакаралі яго, кажучы: «Да неабрэзаных ты хадзіў і еў з імі!»

Пётр пачаў ім тлумачыць па парадку, кажучы: «Я быў у горадзе Яфе і маліўся. І ў візіі ўбачыў аб’яўленне: нейкае начынне, нібы вялікае палатно, чатырма канцамі спускалася з неба. І наблізілася аж да мяне. Я ўважліва прыгледзеўся да яго і ўбачыў чацвераногіх зямных звяроў, паўзуноў і птушак нябесных. І пачуў голас, які казаў мне: “Уставай, Пётр, забівай ды еш!” Але я сказаў: “Ні ў якім разе, Пане, бо ніколі нішто апаганенае ці нячыстае не ўваходзіла ў вусны мае!” Голас з неба другі раз адказаў мне: “Што Бог ачысціў, таго не называй нячыстым”. Гэта было тройчы, і зноў усё было забрана ў неба. І вось, у тую самую хвіліну тры чалавекі, пасланыя да мяне з Цэзарэі, з’явіліся каля дому, у якім мы былі. Дух сказаў мне ісці разам з імі без ваганняў. Пайшлі са мною і гэтыя шэсць братоў. І ўвайшлі мы ў дом таго чалавека. Ён нам расказаў, што ўбачыў у сваім доме анёла, які сказаў яму: “Пашлі ў Яфу і пакліч Сымона, якога завуць Пётр. Ён абвесціць табе словы, якімі збавішся ты і ўвесь твой дом”. А калі я пачаў прамаўляць, сышоў на іх Дух Святы, як і на нас спачатку. Тады я ўспомніў слова Пана, як Ён казаў: “Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя Духам Святым”. Калі Бог даў ім такі самы дар, як і нам, якія паверылі ў Пана Езуса Хрыста, то хто я такі, каб пярэчыць Богу?»

Калі пачулі гэта, супакоіліся і праславілі Бога, кажучы: «Вось жа і язычнікам даў Бог пакаянне дзеля жыцця».

РЭСПАНСОРЫЙ Лк 22, 32; Мц 16, 17b
Н. Я папрасіў за цябе, каб не знікла твая вера; * і ты, калі навернешся, умацуй братоў сваіх.
К. Не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец Мой, які ў нябёсах.
Н. І ты, калі навернешся, умацуй братоў сваіх.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Казанне св. Льва Вялікага, папы

(Sermo 4 de Natali ipsius, 2-3: PL 54, 149-151)
Касцёл Хрыста абапіраецца на веры Пятра

Адзін толькі Пётр быў абраны з усяго свету, каб стаць на чале ўсіх пакліканых народаў, усіх Апосталаў і айцоў Касцёла. Хоць сярод народу Божага шмат святароў і шмат пастыраў, аднак усімі імі, уласна кажучы, кіруе св. Пётр пад найвышэйшай уладаю Хрыста. Умілаваныя, Бог паводле сваё велічы даў гэтаму мужу вялікі і цудоўны ўдзел у сваёй уладзе. І менавіта праз св. Пятра Бог адорвае іншых кіраўнікоў Касцёла ўдзелам у гэтай уладзе.

Калі Пан спытаўся ва ўсіх Апосталаў, што людзі мяркуюць пра Яго, усе адказваюць аднолькава, паўтараючы неразумныя чалавечыя здагадкі наконт Яго. А калі ў Апосталаў запыталіся пра іх меркаванне, першым вызнае Пана той, хто меў першынство ў апостальскай годнасці.

Св. Пётр сказаў: «Ты – Хрыстус, Сын Бога Жывога». Езус адказаў: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец Мой, які ў нябёсах» (Мц 16, 16-17). Гэта значыць ты шчаслівы таму, што не падманула цябе людское меркаванне, але Айцец Мой адкрыў гэта, а нябеснае натхненне падказала. Не цела і кроў указалі Мяне табе, але той, чыім адзінародным Сынам Я ёсць.

Езус працягвае: «I Я кажу табе». Гэта значыць, як Айцец паказаў табе Маю веліч, так і Я зраблю вядомай тваю годнасць, бо «ты – Пётр (скала)». Гэта значыць, што хоць, насамрэч, Я непарушная скала, Я «вуглавы камень, які яднае адно і другое» (пар. Эф 2, 14. 20), Я падмурак, апроч якога ніхто не можа закласці іншага, аднак ты таксама скала, бо Мая сіла ўмацоўвае цябе, каб тое, што належыць Мне праз уладу, перадалося і табе праз удзел ува Мне.

«І на гэтай скале Я пабудую Касцёл Мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго» (Мц 16, 18). Гэта значыць на гэтай цвярдыні ўзнясу вечную святыню, і небасяжная вышыня Майго Касцёла будзе абапірацца на гэтай непарушнай веры.

Гэтага вызнання не стрымаюць брамы пекла, не звяжуць путы смерці, бо гэтыя словы – словы жыцця, якія ўздымаюць у неба тых, хто вызнае Бога, і скідаюць у пекла тых, хто яго адмаўляе.

Таму Езус кажа шчасліваму Пятру: «Я дам табе ключы Валадарства Нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе» (Мц 16, 19).

Сапраўды, права на гэтую ўладу перайшло таксама на іншых Апосталаў, а пастанова, заключаная ў гэтых словах, датычыць усіх кіраўнікоў Касцёла. Аднак не дарма было даручана аднаму тое, што датычыць усіх. Гэтай уладай асаблівым чынам надзелены св. Пётр, таму што Пётр перавышае сваёй годнасцю ўсіх кіраўнікоў Касцёла.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Мц 16, 19
Н. Сымон Пётр, Я ведаў цябе да таго, як паклікаў, і ўстанавіў кіраўніком Майго народу. * Я перадаў табе ключы Нябеснага Валадарства.
К. Усё, што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе.
Н. Я перадаў табе ключы Нябеснага Валадарства.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты збудаваў Твой Касцёл на Пятры, які стаў скалою веры, просім Цябе, учыні, каб у выпрабаваннях гэтага свету наша вера не аслабла і заўсёды заставалася непарушнай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Пётр парваў дзівосным чынам
На загад Хрыста кайданы.
Пан яго ўчыніў аховай
І настаўнікам Касцёла,
Каб ад Божае аўчарні
Адганяў ваўкоў драпежных.

Ўсё, што на зямлі ён звяжа,
Будзе звязана у небе;
Што развяжа сваім словам,
У нябёсах Бог развяжа,
І напрыканцы сусвету
Стане Ён для нас суддзёю.

Хай Айцу навекі будзе
Слава, моц і праслаўленне,
А цябе, наш Збаўца Хрыстэ,
Разам з Духам Найсвяцейшым
У адзінстве Тройцы вечнай
Усе народы няхай славяць. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан сказаў Сымону: Не бойся, * адгэтуль будзеш лавіць людзей.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан сказаў Сымону: Не бойся, * адгэтуль будзеш лавіць людзей.

2 ант. Ты – Хрыстус, Сын Бога Жывога. * Шчаслівы ты, Сымоне Пётр.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Ты – Хрыстус, Сын Бога Жывога. * Шчаслівы ты, Сымоне Пётр.

3 ант. Пан сказаў Пятру: * Я дам табе ключы Валадарства Нябеснага.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пан сказаў Пятру: * Я дам табе ключы Валадарства Нябеснага.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 15, 7b-9
Бог выбраў мяне сярод вас, каб язычнікі з маіх вуснаў пачулі слова Евангелля і паверылі. І Бог, які ведае сэрцы, засведчыў перад імі, даўшы ім, як і нам, Духа Святога. І не зрабіў ніякай розніцы паміж намі ды імі і праз веру ачысціў іхнія сэрцы.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Устанавіў іх пастырамі * па ўсёй зямлі.
Н. Устанавіў іх пастырамі * па ўсёй зямлі.
К. Яны будуць абвяшчаць імя Тваё, Пане.
Н. Па ўсёй зямлі.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Устанавіў іх пастырамі * па ўсёй зямлі.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Пан сказаў Сымону Пятру: * Я папрасіў за цябе, / каб не знікла твая вера. / І ты, калі навернешся, умацуй братоў сваіх.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Пан сказаў Сымону Пятру: * Я папрасіў за цябе, / каб не знікла твая вера. / І ты, калі навернешся, умацуй братоў сваіх.

ПРОСЬБЫ

Умілаваныя, маючы нябесную спадчыну ад Апосталаў, падзякуем Айцу нашаму за ўсе Ягоныя дары, усклікаючы:
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

Хвала Табе, Пане, за гасціну Цела і Крыві, перададзеную нам ад Апосталаў,
Якая нас аднаўляе і жывіць.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

За гасціну Твайго слова, прыгатаваную нам Апосталамі,
якая дае нам святло і радасць.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

За Твой святы Касцёл, пабудаваны на Апосталах,
які злучае нас у адно.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

За купель хросту і пакаяння, даручаную Апосталам
якая абмывае нас ад усіх грахоў.
Пане, Цябе славіць хор Апосталаў.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты збудаваў Твой Касцёл на Пятры, які стаў скалою веры, просім Цябе, учыні, каб у выпрабаваннях гэтага свету наша вера не аслабла і заўсёды заставалася непарушнай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

З верай у Бога, якою жывём мы,
З моцнай, трывалай надзеяй у сэрцы,
Умацаваныя ласкай любові,
Разам Хрыстову хвалу абвяшчаем.

Жорсткія каты а трэцяй гадзіне
Пана вялі на жахлівую муку.
Церпячы жудасць крыжовага дрэва,
Ён заблукалую збавіў авечку.

Молім з пакораю добрага Пана,
Што адкупіў нас ахвярай сваёю,
Каб захаваў ад грахоў і заганаў
Тых, каго вызваліў з моцаў пякельных.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

Псальм 119 (118), 17-24
ІІІ (Гімэль)

Праяві ласкавасць да свайго слугі, – і буду жыць, *
і захоўваць Тваё слова.

Адкрый мае вочы, *
каб я ўбачыў цуды Твайго Закону.

Я часовы жыхар на зямлі, *
не хавай ад мяне сваіх запаведзяў.

Знемагае душа мая *
ад жадання прысудаў Тваіх у кожны час.

Ты дакарыў ганарыстых, *
праклятыя тыя, хто адыходзіць ад запаведзяў Тваіх.

Здымі з мяне ганьбу і пагарду, *
бо я захоўваю Твае сведчанні.

Хоць сядзяць князі і гавораць супраць мяне, *
Твой слуга разважае пра Твае пастановы.

Тваё ж сведчанне – гэта маё суцяшэнне, *
парада для мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 25 (24)
Просьба аб літасці і збаўленні

Надзея напаўняе нас (Рым 5, 5)

І (1-11)

Да Цябе, Пане, я ўзношу душу маю. *
Божа, на Цябе спадзяюся, няхай не буду асаромлены.

Няхай не весяляцца мае ворагі нада мною, *
няхай не будуць асаромлены ўсе, хто на Цябе спадзяецца.

Сорам тым, *
хто адступаецца ад веры дзеля марнасці.

Дай спазнаць Твае дарогі, Пане, *
і навучы мяне сцежкам Тваім.

Вядзі мяне ў праўдзе Тваёй і навучы, †
бо Ты Бог збаўлення майго, *
на Цябе спадзяюся кожны дзень.

Узгадай пра міласэрнасць сваю, Пане, *
і пра ласку сваю, бо яны спрадвеку.

Грахоў маладосці маёй і злачынстваў маіх не ўспамінай; †
памятай пра мяне паводле міласэрнасці Тваёй, *
дзеля вялікай дабрыні Тваёй.

Пан добры і справядлівы, *
таму паказвае грэшнікам шлях.

Ён кіруе прыніжанымі ў справядлівасці *
і навучае пакорных шляхам cваім.

Усе сцежкі Пана – гэта міласэрнасць і вернасць *
для тых, хто захоўвае запавет і наказы Яго.

Дзеля імені Твайго, Пане, *
даруй мне віну маю, бо яна вельмі вялікая.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-22)

Хто ж той чалавек, які баіцца Пана? *
Такому Ён паказвае, які шлях выбраць.

Яго душа будзе трываць у шчасці, *
а нашчадкі атрымаюць у спадчыну зямлю.

Пан добразычлівы да тых, хто Яго баіцца, *
і запавет свой Ён адкрывае ім.

Мае вочы заўсёды cкіраваны да Пана, *
бо Ён вызваляе ногі мае з сеткі.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
бо я адзінокі і бедны.

Змякчы пакуты майго сэрца *
і выведзі мяне з нядолі маёй.

Глянь на маё прыніжэнне і муку *
і даруй усе грахі мае.

Паглядзі на ворагаў маіх, як стала іх шмат, *
з якою жорсткаю злосцю яны ненавідзяць мяне.

Сцеражы маю душу і ўратуй мяне, *
каб я не зведаў сораму, бо спадзяюся на Цябе.

Нявіннасць і праведнасць ахоўваюць мяне, *
бо я трымаюся Цябе.

Адкупі, Божа, Ізраэль *
ад усіх яго няшчасцяў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Прыйшлі для нас дні пакаяння * дзеля адкуплення грахоў і збаўлення душ.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 22, 22
Ускладу ключ дому Давіда на плечы ягоныя. І калі ён адчыніць, ніхто не зачыніць, і калі зачыніць, ніхто не адчыніць.

К. Па ўсё зямлі разышоўся іх голас.
Н. І да краёў зямлі – іхнія словы.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты збудаваў Твой Касцёл на Пятры, які стаў скалою веры, просім Цябе, учыні, каб у выпрабаваннях гэтага свету наша вера не аслабла і заўсёды заставалася непарушнай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

У гэту гадзіну Збавіцель
Цярпеў на крыжы ад смагі;
Хай тым, хто Яго праслаўляе,
Пан дасць справядлівасці смагу.

Хай Хрыстус іх голадам стане,
Які сам сабою натоліць;
Няхай дасць агіду да грэху,
Імкненне да цноты праўдзівай.

Няхай ласка Духа Святога
Натхняе таго, хто папросіць,
Каб згасла пажадлівасць цела
І ў духу агонь разгарэўся.

Айца і адзінага Сына,
І Духа Святога мы просім,
Каб тых падтрымалі, хто верна
Стаіць у малітве прад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

Псальм 119 (118), 17-24
ІІІ (Гімэль)

Праяві ласкавасць да свайго слугі, – і буду жыць, *
і захоўваць Тваё слова.

Адкрый мае вочы, *
каб я ўбачыў цуды Твайго Закону.

Я часовы жыхар на зямлі, *
не хавай ад мяне сваіх запаведзяў.

Знемагае душа мая *
ад жадання прысудаў Тваіх у кожны час.

Ты дакарыў ганарыстых, *
праклятыя тыя, хто адыходзіць ад запаведзяў Тваіх.

Здымі з мяне ганьбу і пагарду, *
бо я захоўваю Твае сведчанні.

Хоць сядзяць князі і гавораць супраць мяне, *
Твой слуга разважае пра Твае пастановы.

Тваё ж сведчанне – гэта маё суцяшэнне, *
парада для мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 25 (24)
Просьба аб літасці і збаўленні

Надзея напаўняе нас (Рым 5, 5)

І (1-11)

Да Цябе, Пане, я ўзношу душу маю. *
Божа, на Цябе спадзяюся, няхай не буду асаромлены.

Няхай не весяляцца мае ворагі нада мною, *
няхай не будуць асаромлены ўсе, хто на Цябе спадзяецца.

Сорам тым, *
хто адступаецца ад веры дзеля марнасці.

Дай спазнаць Твае дарогі, Пане, *
і навучы мяне сцежкам Тваім.

Вядзі мяне ў праўдзе Тваёй і навучы, †
бо Ты Бог збаўлення майго, *
на Цябе спадзяюся кожны дзень.

Узгадай пра міласэрнасць сваю, Пане, *
і пра ласку сваю, бо яны спрадвеку.

Грахоў маладосці маёй і злачынстваў маіх не ўспамінай; †
памятай пра мяне паводле міласэрнасці Тваёй, *
дзеля вялікай дабрыні Тваёй.

Пан добры і справядлівы, *
таму паказвае грэшнікам шлях.

Ён кіруе прыніжанымі ў справядлівасці *
і навучае пакорных шляхам cваім.

Усе сцежкі Пана – гэта міласэрнасць і вернасць *
для тых, хто захоўвае запавет і наказы Яго.

Дзеля імені Твайго, Пане, *
даруй мне віну маю, бо яна вельмі вялікая.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-22)

Хто ж той чалавек, які баіцца Пана? *
Такому Ён паказвае, які шлях выбраць.

Яго душа будзе трываць у шчасці, *
а нашчадкі атрымаюць у спадчыну зямлю.

Пан добразычлівы да тых, хто Яго баіцца, *
і запавет свой Ён адкрывае ім.

Мае вочы заўсёды cкіраваны да Пана, *
бо Ён вызваляе ногі мае з сеткі.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
бо я адзінокі і бедны.

Змякчы пакуты майго сэрца *
і выведзі мяне з нядолі маёй.

Глянь на маё прыніжэнне і муку *
і даруй усе грахі мае.

Паглядзі на ворагаў маіх, як стала іх шмат, *
з якою жорсткаю злосцю яны ненавідзяць мяне.

Сцеражы маю душу і ўратуй мяне, *
каб я не зведаў сораму, бо спадзяюся на Цябе.

Нявіннасць і праведнасць ахоўваюць мяне, *
бо я трымаюся Цябе.

Адкупі, Божа, Ізраэль *
ад усіх яго няшчасцяў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Я жывы, – кажа Пан, – * і хачу не смерці грэшніка, / але каб ён навярнуўся і жыў.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 5, 1-2а
Старэйшых сярод вас я заклікаю як адзін са старэйшых, як сведка цярпенняў Хрыстовых і супольнік славы, што павінна адкрыцца. Пасвіце статак Божы, што пры вас.

К. Яны захоўвалі запаведзі Бога.
Н. І Ягоныя наказы.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты збудаваў Твой Касцёл на Пятры, які стаў скалою веры, просім Цябе, учыні, каб у выпрабаваннях гэтага свету наша вера не аслабла і заўсёды заставалася непарушнай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Распачалася святая гадзіна,
Збаўца яе асвяціў сваёй смерцю;
Мы, заклікаючы імя Хрыстова,
Просім пакорна аб прабачэнні.

Хрыстус злачынцу на крыжы прабачыў,
Узрушаны шчырым ягоным вызнаннем.
Хай жа і наша ахвярнасць, малітвы
Выпрасяць нам прабачэнне правінаў.

Пан перамог крыжам смерць і цемру;
Змрок адышоў, і святло ўжо заззяла.
Жудасны грэх няхай знішчаны будзе,
А чысты бляск нашы душы напоўніць.

Просім Хрыста і Айца разам з Духам –
Усемагутную Тройцу Святую,
Каб падтрымала ўсіх Божаю ласкай,
Хто ў малітве стаіць перад Панам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

Псальм 119 (118), 17-24
ІІІ (Гімэль)

Праяві ласкавасць да свайго слугі, – і буду жыць, *
і захоўваць Тваё слова.

Адкрый мае вочы, *
каб я ўбачыў цуды Твайго Закону.

Я часовы жыхар на зямлі, *
не хавай ад мяне сваіх запаведзяў.

Знемагае душа мая *
ад жадання прысудаў Тваіх у кожны час.

Ты дакарыў ганарыстых, *
праклятыя тыя, хто адыходзіць ад запаведзяў Тваіх.

Здымі з мяне ганьбу і пагарду, *
бо я захоўваю Твае сведчанні.

Хоць сядзяць князі і гавораць супраць мяне, *
Твой слуга разважае пра Твае пастановы.

Тваё ж сведчанне – гэта маё суцяшэнне, *
парада для мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 25 (24)
Просьба аб літасці і збаўленні

Надзея напаўняе нас (Рым 5, 5)

І (1-11)

Да Цябе, Пане, я ўзношу душу маю. *
Божа, на Цябе спадзяюся, няхай не буду асаромлены.

Няхай не весяляцца мае ворагі нада мною, *
няхай не будуць асаромлены ўсе, хто на Цябе спадзяецца.

Сорам тым, *
хто адступаецца ад веры дзеля марнасці.

Дай спазнаць Твае дарогі, Пане, *
і навучы мяне сцежкам Тваім.

Вядзі мяне ў праўдзе Тваёй і навучы, †
бо Ты Бог збаўлення майго, *
на Цябе спадзяюся кожны дзень.

Узгадай пра міласэрнасць сваю, Пане, *
і пра ласку сваю, бо яны спрадвеку.

Грахоў маладосці маёй і злачынстваў маіх не ўспамінай; †
памятай пра мяне паводле міласэрнасці Тваёй, *
дзеля вялікай дабрыні Тваёй.

Пан добры і справядлівы, *
таму паказвае грэшнікам шлях.

Ён кіруе прыніжанымі ў справядлівасці *
і навучае пакорных шляхам cваім.

Усе сцежкі Пана – гэта міласэрнасць і вернасць *
для тых, хто захоўвае запавет і наказы Яго.

Дзеля імені Твайго, Пане, *
даруй мне віну маю, бо яна вельмі вялікая.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

ІІ (12-22)

Хто ж той чалавек, які баіцца Пана? *
Такому Ён паказвае, які шлях выбраць.

Яго душа будзе трываць у шчасці, *
а нашчадкі атрымаюць у спадчыну зямлю.

Пан добразычлівы да тых, хто Яго баіцца, *
і запавет свой Ён адкрывае ім.

Мае вочы заўсёды cкіраваны да Пана, *
бо Ён вызваляе ногі мае з сеткі.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною, *
бо я адзінокі і бедны.

Змякчы пакуты майго сэрца *
і выведзі мяне з нядолі маёй.

Глянь на маё прыніжэнне і муку *
і даруй усе грахі мае.

Паглядзі на ворагаў маіх, як стала іх шмат, *
з якою жорсткаю злосцю яны ненавідзяць мяне.

Сцеражы маю душу і ўратуй мяне, *
каб я не зведаў сораму, бо спадзяюся на Цябе.

Нявіннасць і праведнасць ахоўваюць мяне, *
бо я трымаюся Цябе.

Адкупі, Божа, Ізраэль *
ад усіх яго няшчасцяў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Умацаваныя Божай ласкай, * будзем працаваць над сабой з вялікай цярплівасцю.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 П 1, 16
Мы далі вам спазнаць моц і прыйсце нашага Пана Езуса Хрыста, не ідучы за мудра складзенымі байкамі, але будучы відавочцамі Ягонай велічы.

К. Радуйцеся і весяліцеся, – кажа Пан.
Н. Бо вашыя імёны запісаны ў нябёсах.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты збудаваў Твой Касцёл на Пятры, які стаў скалою веры, просім Цябе, учыні, каб у выпрабаваннях гэтага свету наша вера не аслабла і заўсёды заставалася непарушнай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

ГІМН

Цябе, рыбак, паклікаў Хрыстус,
Каб ты за Ім пакрочыў верна.
Замест вясла, рыбацкіх сетак
Табе ўручыў ключы ад неба.

З салодкім сведчаннем любові
Прыняў ты ўладу над усімі;
Клапоцішся пра статак Божы,
Які любоў Хрыста абмыла.

Хоць ты і ўпаў, але як камень
Цяпер стаіш з нябеснай моцай,
Каб не паддаўся сілам злога
Касцёл, які навекі ззяе.

Ты як настаўнік навучаеш
Паводле слоў Хрыста і Збаўцы.
Братоў у веры ўмацаваўшы,
Ім абвяшчаеш словы праўды.

Збяры авечак у аўчарню,
Каб плён для вечнасці прынесла,
Ратуй іх у ліхіх нападах
І накіруй да вечных пашаў.

Няхай жа Хрыстус Найвышэйшы
Цераз цябе нам дапаможа
З нябеснай радасцю і спевам
Ўвайсці ў святыя брамы неба. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пётр, ці любіш ты Мяне? * Так, Пане, Ты ведаеш, што я люблю Цябе. / Пасі авечак Маіх.

Псальм 116, 10-19 (115)

Я верыў нават тады, калі казаў: *
«Я моцна прыгнечаны».

Я сказаў у боязі сваёй: *
«Кожны чалавек – ілгун».

Чым аддзячу я Пану *
за ўсе Яго дабрадзействы для мяне?

Келіх збаўлення ўзніму *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

Каштоўная ў вачах Пана *
смерць Яго святых.

Пане, я Твой слуга, †
Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, *
Ты разарваў мае кайданы.

Я прынясу Табе ахвяру хвалы *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

У дварах дома Пана, *
сярод цябе, Ерузалем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пётр, ці любіш ты Мяне? * Так, Пане, Ты ведаеш, што я люблю Цябе. / Пасі авечак Маіх.

2 ант. Пятра вартавалі ў цямніцы, * а Касцёл рупліва маліўся за яго да Бога.

Псальм 126 (125)

Калі Пан перамяніў лёс Сіёна, *
мы былі, быццам у сне.

Вусны нашыя тады былі поўныя смеху, *
а язык спяваў з радасці.

Тады гаварылі між народамі: *
«Вялікія рэчы ўчыніў Пан для іх».

Вялікія рэчы ўчыніў Пан для нас, *
і мы ўзрадаваліся.

Змяні наш лёс, о Пане, *
як патокі на поўдзень.

Хто ў слязах сеяў, *
жаць будзе з радасцю.

Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеяць, *
вернецца з радасцю, несучы снапы свае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пятра вартавалі ў цямніцы, * а Касцёл рупліва маліўся за яго да Бога.

3 ант. Ты – Пётр, скала, * і на гэтай скале Я пабудую Касцёл Мой.

Песня (Эф 1, 3-10)

Благаслаўлёны Бог *
і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста,

які благаславіў нас у Хрысце *
ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах

i выбраў нас у Ім перад стварэннем свету, †
каб мы былі святымі і беззаганнымі *
перад Ім у любові.

Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення †
праз Езуса Хрыста, *
паводле ўпадабання сваёй волі,

дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, *
якою Ён адарыў нас ва Умілаваным.

У Ім мы маем адкупленне Ягонаю крывёю, *
дараванне правінаў,

паводле багацця ласкі Ягонай, †
якою шчодра адарыў нас *
ва ўсялякай мудрасці і разуменні,

дазволіўшы нам пазнаць †
таямніцу сваёй волі, *
паводле свайго ўпадабання,

якое раней паклаў у Ім *
для спаўнення паўнаты часу,

каб аб’яднаць усё ў Хрысце: *
тое, што на нябёсах і на зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Ты – Пётр, скала, * і на гэтай скале Я пабудую Касцёл Мой.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 1, 3-5
Благаслаўлёны Бог і Айцец нашага Пана Езуса Хрыста, які праз вялікую сваю міласэрнасць адрадзіў нас да жывой надзеі праз уваскрасенне Езуса Хрыста, да спадчыны незнішчальнай, беззаганнай і неўвядальнай, якая захавана на нябёсах для вас, умацаваных сілаю Божай праз веру дзеля збаўлення, гатовага аб’явіцца ў апошні час.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Абвяшчайце між народаў * славу Пана.
Н. Абвяшчайце між народаў * славу Пана.
К. Сярод усіх людзей – Ягоныя цуды.
Н. Славу Пана.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Абвяшчайце між народаў * славу Пана.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Ты пастыр авечак, * першы сярод Апосталаў, / табе дадзены ключы ад Валадарства Нябеснага.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Ты пастыр авечак, * першы сярод Апосталаў, / табе дадзены ключы ад Валадарства Нябеснага.

ПРОСЬБЫ

Мы належым да Касцёла, пабудаванага на падмурку Апосталаў, узнясём малітвы да Айца усемагутнага за Яго святы народ:
Памятай, Пане, пра свой Касцёл.

Ойча, Ты пажадаў, каб Твой уваскрослы Сын найперш з’явіўся Апосталам,
учыні, каб мы былі Ягонымі сведкамі па ўсёй зямлі.

Ойча, Ты паслаў свайго Сына абвяшчаць Добрую Навіну ўбогім,
дапамажы нам усім прапаведаваць Евангелле.

Ойча, Ты паслаў свайго Сына сеяць зерне слова,
дай усім, хто працавіта сее слова, з радасцю збіраць плён.

Ойча, Ты паслаў свайго Сына паяднаць з сабою свет праз Ягоную кроў,
дапамажы нам усім супрацоўнічаць дзеля паяднання.

Ойча, Ты паставіў свайго Сына ў небе праваруч сябе,
дапусці памерлых у валадарства вечнага шчасця.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Ты збудаваў Твой Касцёл на Пятры, які стаў скалою веры, просім Цябе, учыні, каб у выпрабаваннях гэтага свету наша вера не аслабла і заўсёды заставалася непарушнай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

Псальм 16 (15)
Пан – частка спадчыны маёй

Бог уваскрасіў Езуса, вызваліўшы ад мукаў смерці (Дз 2, 24)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 23
Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь дух ваш, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсце Пана нашага Езуса Хрыста.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане наш Божа, атулі нас, змучаных працай гэтага дня, спакойным сном, каб узмоцненыя Тваёй ласкай, мы заўсёды былі адданыя Табе целам і духам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.