Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Чацвер - 24 чэрвеня 2021
НАРАДЖЭННЯ СВ. ЯНА ХРЫСЦІЦЕЛЯ
Урачыстасць


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Праслаўляем Божага Баранка, / якога Ян з радасцю паказаў вучням.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Праслаўляем Божага Баранка, / якога Ян з радасцю паказаў вучням.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Праслаўляем Божага Баранка, / якога Ян з радасцю паказаў вучням.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Праслаўляем Божага Баранка, / якога Ян з радасцю паказаў вучням.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Праслаўляем Божага Баранка, / якога Ян з радасцю паказаў вучням.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Ужо з маладосці ў пячорах пустыні
Шукаў ты, Яне, самоты і цішы,
Каб не запляміць неразважнай мовай
Жыцця свайго, прысвечанага Богу.

Плашчом тваім была воўна вярблюда,
З авечай воўны – пояс на сцёгнах,
Мёд, саранча тваёй былі ежай,
А смагу вада спаталяла.

Прарокі раней, да цябе, прадвяшчалі,
Што мае Святло над святлом з’явіцца,
А ты паказаў таго, хто пакорна
Бярэ на сябе грахі людскія.

Ніхто найбольшы не нарадзіўся,
Каб святасцю большым быць за Яна,
Бо ён ахрысціў у водах Ярдана
Таго, хто змывае правіны.

Божа адзіны ў Тройцы Найсвяцейшай,
Анёлы гімнам Цябе праслаўляюць.
Дай нам спазнаць Тваю міласэрнасць,
Бясконцасць ласкі Тваёй навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан паклікаў мяне з улоння маці, * з нутра яе назваў маё імя.

Псальм 21 (20), 2-8. 14

Пане, Тваёй сілай цешыцца кароль *
і вельмі радуецца Тваёй дапамозе.

Ты выканаў жаданне ягонага сэрца *
і просьбы вуснаў яго не адкінуў.

Бо Ты сустрэў яго жаданымі благаслаўленнямі, *
на яго галаву ўсклаў вянок з чыстага золата.

Ён прасіў у Цябе жыцця, *
і Ты даў яму даўгалецце на вечныя вякі.

Вялікая слава яго пры Тваёй дапамозе, *
Ты адарыў яго веліччу і гонарам.

Благаслаўленне даў яму навекі, *
усцешыў яго радасцю перад Тваім абліччам.

Бо кароль спадзяецца на Пана *
і дзякуючы міласэрнасці Найвышэйшага не пахіснецца.

Устань, Пане, у магутнасці сваёй, *
мы будзем апяваць і праслаўляць Тваю моц.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан паклікаў мяне з улоння маці, * з нутра яе назваў маё імя.

2 ант. Зрабіў вусны мае, як востры меч, * схаваў мяне ў цені сваёй рукі.

Псальм 92 (91)
І (2-9)

Добра ёсць дзякаваць Пану *
і праслаўляць імя Тваё, Найвышэйшы,

раніцаю абвяшчаць Тваю міласэрнасць *
і вернасць Тваю ўначы.

На дзесяціструннай арфе і на ліры, *
пад гранне гусляў.

Бо Ты ўсцешыў мяне, Пане, учынкамі сваімі, *
я радуюся справам Тваіх рук.

Якія ж вялікія Твае справы, Пане, *
Твае думкі вельмі глыбокія.

Неразумны чалавек не спазнае, *
а неразважлівы не зразумее гэтага.

Хоць грэшнікі разрастаюцца, быццам трава, *
і ўсе, хто чыніць беззаконне, квітнеюць,

усё роўна знікнуць назаўсёды. *
Ты ж, Пане, узвышаны навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Зрабіў вусны мае, як востры меч, * схаваў мяне ў цені сваёй рукі.

3 ант. Такое сведчанне даў Ян: * той, хто ідзе пасля мяне, / існаваў яшчэ да мяне.

ІІ (10-16)

Бо вось ворагі Твае, Пане, †
бо вось ворагі Твае загінуць, *
і ўсе рассеяцца, хто чыніць беззаконне.

А мой рог Ты ўзносіш, як у аднарога, *
і я намашчаны свежым алеем.

Мае вочы бачаць тых, хто мяне падсцерагае, †
мае вушы чуюць злачынцаў, *
што паўставалі супраць мяне.

Справядлівы заквітнее, як пальма, *
вырасце, быццам кедр на Лібане.

Пасаджаныя ў доме Пана, *
яны заквітнеюць на дзядзінцах нашага Бога.

Нават у старасці яны будуць пладавітыя, *
сакавітыя і свежыя,

каб абвяшчаць, што справядлівы Пан, *
цвярдыня мая, і няма ў Ім няпраўды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Такое сведчанне даў Ян: * той, хто ідзе пасля мяне, / існаваў яшчэ да мяне.

К. Ян прыйшоў засведчыць пра Святло.
Н. Каб усе паверылі праз яго.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга прарока Ераміі 1, 4-10. 17-19

Пакліканне прарока

Cкіраваў да мяне Пан слова, кажучы: «Раней, чым сфармаваў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе, устанавіў цябе прарокам для народаў».

І адказаў я: «О Пане Божа, я не ўмею гаварыць, бо я яшчэ дзіця».

Але Пан сказаў мне: «Не кажы “я дзіця”, бо да ўсіх, да каго Я пашлю цябе, пойдзеш, і ўсё, што загадаю табе, скажаш. Не бойся іх, бо Я з табою, каб ратаваць цябе», – сказаў Пан.

І выцягнуў Пан руку сваю, і дакрануўся да вуснаў маіх, і сказаў мне Пан: «Вось Я ўклаў словы Мае ў вусны твае. Глядзі, Я паставіў цябе ў гэты дзень над народамі і валадарствамі, каб вырываць і бурыць, знішчаць і руйнаваць, будаваць і садзіць.

Ты падпяражаш свае сцёгны, устанеш і скажаш ім усё, што Я табе загадаю. Не бойся іх, інакш Я напоўню цябе страхам перад імі. Вось Я зрабіў цябе сёння ўмацаваным горадам, жалезным слупом і меднымі мурамі супраць усёй зямлі, супраць каралёў юдэйскіх, супраць правадыроў іхніх, супраць святароў і народу гэтай зямлі. Яны будуць ваяваць з табою, але не перамогуць цябе, бо Я з табою, – кажа Пан, – каб ратаваць цябе».

РЭСПАНСОРЫЙ Ер 1, 5. 9b-10a
Н. Раней, чым сфармаваў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе; раней, чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе,* устанавіў цябе прарокам для народаў.
К. Вось Я ўклаў словы Мае ў вусны твае, паставіў цябе над народамі і валадарствам.
Н. Устанавіў цябе прарокам для народаў.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Казанне св. Аўгустына, біскупа

(Sermo 293, 1-3: PL 38, 1327-1328)
Голас таго, хто кліча на пустыні

Нараджэнне Яна Касцёл адзначае асобным святам. І не адзначаем мы дня народзінаў нікога іншага са святых, а толькі нараджэнне Яна і нараджэнне Хрыста. Гэта мае свой сэнс. Калі нават з прычыны ўзнёсласці таямніцы мы не можам яе цалкам растлумачыць, усё роўна прыгледзімся да яе больш пільна і старанна.

Ян нарадзіўся ад жанчыны няплоднай, якая была ўжо ў састарэлым узросце, а Хрыстус ад маладой дзяўчыны. Прадказанне нараджэння Яна сустракаецца з бязвер’ем, і яго бацька становіцца нямым. Дзева ж верыць у нараджэнне Хрыста і з вераю прымае Яго ва ўлонне. Вось мы папярэдне сказалі, пра што будзем разважаць і што будзем высвятляць. Мы сказалі папярэдне, бо нам самім не хапае часу, а таксама ўмення, каб цалкам зразумець гэтую таямніцу. Лепш навучыць вас той, хто прамаўляе да вас без нашага пасрэдніцтва; той, да каго скіраваны вашыя святыя думкі; той, каго вы прынялі ў сваё сэрца, чыёй святыняй вы сталі.

Ян нібы з’яўляецца мяжой абодвух Запаветаў – Старога і Новага. Пра тое, што сапраўды з’яўляецца ў нейкай ступені мяжой, сведчыць сам Пан, калі кажа: «Закон і Прарокі былі да Яна» (Лк 16, 16). Ян уяўляе сабой Стары Запавет і прадказвае Новы. Увасабляе тое, што старое, таму нараджаецца ад людзей у старым узросце. Увасабляе таксама тое, што новае, таму ўстаноўлены быў прарокам ужо ва ўлонні маці. Бо перш, чым нарадзіўся, яшчэ ва ўлонні сваёй маці ўзрадаваўся прыйсцю святой Марыі. Ужо тады быў прызначаны для выканання місіі папярэдніка; вызначаны перш, чым нарадзіўся; паказаны як папярэднік Хрыста, перш чым Хрыстус убачыў яго. Гэта Божыя справы, якія пераўзыходзяць магчымасці чалавечага розуму. Урэшце нараджаецца Ян, атрымлівае імя, да бацькі вяртаецца мова. Гэтыя падзеі паказваюць рэчаіснасць.

Захарыя замаўкае і застаецца нямым аж да нараджэння Яна, папярэдніка Пана, і толькі пасля нараджэння да яго вяртаецца мова. Што ж азначае маўчанне Захарыі, калі не таямніцу прароцтваў, якія перад прыйсцем Хрыста былі быццам бы закрытыя і замкнёныя? Яны адкрываюцца разам з прыйсцем Хрыста; становяцца яўнымі, калі прыходзіць абяцаны. Вяртанне мовы да Захарыі падчас нараджэння Яна адпавядае разарванню заслоны ў святыні падчас смерці Езуса. Калі б Ян прадказваў самога сябе, Захарыя застаўся б нямым. Вяртаецца мова, бо нараджаецца голас. Калі Ян прадказваў Хрыста, спыталіся ў яго: «Хто ты?» (Ян 1, 19), а ён адказаў: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні» (Ян 1, 23). Ян з’яўляецца голасам, а Пан – Словам: «На пачатку было Слова» (Ян 1, 1). Ян з’яўляецца голасам на кароткі час; Хрыстус – Словам ад пачатку і навекі.

РЭСПАНСОРЫЙ Лк 1, 76-77
Н. А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа,* бо пойдзеш перад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму.
К. Каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне праз адпушчэнне яго грахоў.
Н. Бо пойдзеш перад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, учыні, каб мы ішлі шляхам збаўлення і, верныя заклікам святога Яна Хрысціцеля, бяспечна прыйшлі да таго, каму ён папярэднічаў, да Езуса Хрыста, нашага Пана. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

О, які шчаслівы, багаты на заслугі,
Без плямы заганаў, о прарок вялікі.
Мужны прапаведнік, які жыў у пустыні,
Стаў сведкам веры.

Праз жыццё святое, цноты і малітву
Можаш сэрцы нашы вызваліць ад бруду,
Выраўняць дарогу для сустрэчы з Панам,
Каб мы былі ў небе

О Яне, прадвеснік Божага Сына,
За нас заступіся прад Богам ласкавым,
Скіруй нашы крокі да праўды спрадвечнай,
Ачысці нашыя душы.

Божа адзіны ў Тройцы адвечнай,
Анёлы Цябе няхай праслаўляюць,
А нам спашлі сваю міласэрнасць
І ласкі бязмежныя. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Ян будзе імя ягонае, * і шмат хто ўзрадуецца яго нараджэнню.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Ян будзе імя ягонае, * і шмат хто ўзрадуецца яго нараджэнню.

2 ант. Ён сам пойдзе перад Панам у духу і моцы Іллі, * каб падрыхтаваць Пану народ дасканалы.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Ён сам пойдзе перад Панам у духу і моцы Іллі, * каб падрыхтаваць Пану народ дасканалы.

3 ант. А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, * бо пойдзеш прад абліччам Пана / падрыхтаваць шляхі Яму.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, * бо пойдзеш прад абліччам Пана / падрыхтаваць шляхі Яму.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Мал 3, 23-24
Вось Я пашлю вам прарока Іллю перад надыходам дня Пана, дня вялікага і страшнага. Ён схіліць сэрцы айцоў да сыноў, а сэрцы сыноў да айцоў, каб не прыйшоў і не пакараў зямлі праклёнам.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Ян будзе вялікім у вачах Пана * і будзе напоўнены Духам Святым.
Н. Ян будзе вялікім у вачах Пана * і будзе напоўнены Духам Святым.
К. Пойдзе перад Панам падрыхтаваць Яму народ дасканалы.
Н. І будзе напоўнены Духам Святым.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Ян будзе вялікім у вачах Пана * і будзе напоўнены Духам Святым.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Адкрыліся вусны Захарыі, * і прарочыў, кажучы: / Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Адкрыліся вусны Захарыі, * і прарочыў, кажучы: / Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля.

ПРОСЬБЫ

З надзеяй просім Хрыста, які паслаў перад сабою Яна, папярэдніка, каб падрыхтаваў шляхі Яму:
Наведай нас, Езу, узыходзячае Сонца.

Езу, Ты ўчыніў, што Ян узрадаваўся ва ўлонні Альжбеты,
дазволь нам заўсёды радавацца Твайму прыйсцю на зямлю.

Езу, Ты праз навучанне і жыццё Яна Хрысціцеля паказаў нам шлях пакаяння,
скіруй нашыя сэрцы да запаведзяў Твайго валадарства.

Езу, Ты хацеў, каб людзі абвяшчалі праўду пра Цябе,
пашлі ў свет прапаведнікаў Твайго Евангелля.

Езу, Ты прыняў хрост з рук Яна ў Ярдане, каб выканаць усю справядлівасць,
заахвоць нас да супрацоўніцтва ў пашырэнні справядлівасці Твайго валадарства.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, учыні, каб мы ішлі шляхам збаўлення і, верныя заклікам святога Яна Хрысціцеля, бяспечна прыйшлі да таго, каму ён папярэднічаў, да Езуса Хрыста, нашага Пана. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Ян будзе вялікі перад Панам * і будзе напоўнены Духам Святым / яшчэ ва ўлонні маці.

Псальм 120 (119)
Туга па спакоі

Ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве – трывалыя (Рым 12, 12)

Да Пана ўсклікаў я ў сваёй нядолі, *
і Ён пачуў мяне.

Пане, уратуй маё жыццё †
ад ілжывых вуснаў, *
ад падступнага языка.

Што дасць табе і што дадасць табе *
падступны язык?

Вострыя стрэлы ваяра, *
з ядлоўцу гарачыя вуглі.

Гора мне, што я знаходжуся ў Мэшэх, *
што жыву ў шатрах Кедара!

Занадта доўга мая душа была з тымі, *
хто ненавідзіць спакой.

Я – міралюбны, *
а толькі прамоўлю, яны – за вайну.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 121 (120)
Вартаўнік народу

Яны ўжо не будуць ні галадаць, ні прагнуць, і не будзе паліць іх сонца і ніякая спёка (Ап 7, 16)

Падымаю вочы свае да вышыняў: *
адкуль прыйдзе мая дапамога?

Дапамога мая ад Пана, *
які стварыў неба і зямлю.

Ён не дасць пахіснуцца назе тваёй, *
не задрэмле той, хто цябе сцеражэ.

Не дрэмле і не спіць *
той, хто сцеражэ Ізраэль.

Пан сцеражэ цябе, *
Пан – твой цень, Ён праваруч цябе.

Удзень сонца не ўдарыць цябе, *
ні месяц ноччу.

Пан захавае цябе ад усякага зла, *
будзе берагчы душу тваю.

Пан будзе сцерагчы выйсце тваё і вяртанне *
цяпер і навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 122 (121)
Святы горад Ерузалем

Вы ж прыступіліся да гары Сіён і да горада Бога жывога, да нябеснага Ерузалема (Гбр 12, 22)

Узрадаваўся я, калі мне сказалі: *
«Пойдзем у дом Пана».

Вось стаяць нашыя ногі *
ў брамах тваіх, Ерузалем.

Ерузалем пабудаваны як горад, *
дзе ўсё злучана ў адно.

Туды ўзыходзяць пакаленні, пакаленні Пана, *
каб, паводле сведчання Ізраэля, праслаўляць імя Пана.

Там стаяць судовыя троны, *
троны дома Давіда.

Прасіце спакою для Ерузалема: *
«Няхай спакой маюць тыя, хто любіць Цябе.

Няхай будзе спакой у мурах Тваіх, *
дабрабыт у палацах Тваіх!»

Дзеля братоў маіх і бліжніх маіх *
скажу я: «Спакой табе!».

Дзеля дома Пана, Бога нашага, *
буду жадаць дабра табе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Ян будзе вялікі перад Панам * і будзе напоўнены Духам Святым / яшчэ ва ўлонні маці.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 49, 1
Слухайце мяне, выспы, прыслухайцеся вы, далёкія народы: Пан паклікаў мяне з улоння маці, з нутра яе назваў маё імя.

К. Я бачыў Духа, які сыходзіў і застаўся на Ім.
Н. Ён той, хто хрысціць Духам Святым.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, учыні, каб мы ішлі шляхам збаўлення і, верныя заклікам святога Яна Хрысціцеля, бяспечна прыйшлі да таго, каму ён папярэднічаў, да Езуса Хрыста, нашага Пана. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, * узварухнулася радасна дзіцятка ва ўлонні маім, / аллелюя.

Псальм 123 (122)
Надзея народу – у Пану

Двое сляпых... пачалі крычаць: «Змілуйся над намі, Па­не, Сыне Давіда» (Мц 20, 30)

Да Цябе ўзнімаю свае вочы, *
які жывеш у нябёсах.

Так як вочы слугаў звернуты *
на рукі іх гаспадароў,

як вочы служанкі – *
на рукі яе гаспадыні,

так нашыя вочы – да Пана, Бога нашага, *
пакуль Ён не змілуецца над намі. 

Змілуйся над намі, змілуйся, о Пане, *
бо мы ўжо ўдосталь сытыя пагардай.

Душа наша насычана досыць *
здзекамі дзёрзкіх і пагардай ганарлівых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 124 (123)
Дапамога наша – у імені Пана

Пан сказаў Паўлу: «Не бойся, таму што Я з табою» (Дз 18, 9-10)

Калі б Пан не быў з намі, – скажы, Ізраэль, – †
калі б Пан не быў з намі *
і людзі супраць нас паўсталі,

то яны праглынулі б нас жывымі, *
калі б распаліўся іх гнеў супраць нас.

Тады б залілі нас воды, †
паток прайшоў бы над намі, *
тады прайшлі б над намі бурлівыя воды.

Благаслаўлёны Пан, *
які не аддаў нас як здабычу для зубоў іхніх.

Душа наша, як птушка, *
вызвалілася з сіла лоўчых; 

сіло парвана, і мы ўратаваліся. †
Дапамога наша – у імені Пана, *
які стварыў неба і зямлю.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 125 (124)
Пан – Вартаўнік свайго народу

Спакой над Ізраэлем Божым (Гал 6, 16)

Тыя, хто спадзяецца на Пана, – як гара Сіён, *
якая не пахіснецца і будзе трываць навекі.

Як горы атачаюць Ерузалем, †
так Пан атачае свой народ *
адгэтуль і навекі.

Бо жазло беззаконных не будзе трываць *
над лёсам справядлівых,

каб справядлівыя не працягвалі *
рук сваіх да беззаконня.

Спрыяй, Пане, добрым *
і праведным сэрцам.

А тых, хто сыходзіць на крывыя шляхі, †
няхай Пан адвядзе разам са злачынцамі. *
Спакой Ізраэлю!

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, * узварухнулася радасна дзіцятка ва ўлонні маім, / аллелюя.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Іс 49, 5а-6b
Пан, які стварыў мяне ўжо ад улоння маці слугой сваім, кажа: Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне Маё дасягнула межаў зямлі.

К. Пан паклікаў мяне з улоння маці.
Н. З нутра маці назваў маё імя.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, учыні, каб мы ішлі шляхам збаўлення і, верныя заклікам святога Яна Хрысціцеля, бяспечна прыйшлі да таго, каму ён папярэднічаў, да Езуса Хрыста, нашага Пана. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Дзіця гэтае будзе вялікім у вачах Пана, * бо рука Яго з ім.

Псальм 126 (125)
Радасць і надзея ў Богу

Вы супольнікі нашыя як у цярпеннях, так і ў суцяшэнні (2 Кар 1, 7)

Калі Пан перамяніў лёс Сіёна, *
мы былі, быццам у сне.

Вусны нашыя тады былі поўныя смеху, *


а язык спяваў з радасці.

Тады гаварылі між народамі: *
«Вялікія рэчы ўчыніў Пан для іх».

Вялікія рэчы ўчыніў Пан для нас, *
і мы ўзрадаваліся.

Змяні наш лёс, о Пане, *
як патокі на поўдзень.

Хто ў слязах сеяў, *
жаць будзе з радасцю.

Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеяць, *
вернецца з радасцю, несучы снапы свае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 127 (126)
Праца марная без Бога

Вы – будоўля Божая (1 Кар 3, 9)

Калі Пан не будуе дом, *
то будаўнікі працуюць дарэмна.

Калі Пан не пільнуе горад, *
то вартаўнікі дарэмна чуваюць.

Дарэмна, што вы рана ўстаеце, *
позна кладзецеся і хлеб ясце гаротны,

бо свайму ўмілаванаму * 
Ён дае гэта, калі той спіць.

Вось нашчадкі – спадчына ад Пана, *
а плод улоння – узнагарода.

Быццам стрэлы ў руцэ асілка, *
так сыны маладыя.

Шчаслівы той чалавек, *
які напоўніў імі свой калчан,

ён не будзе саромецца, *
калі будуць яны размаўляць з ворагам у браме.

Хвала Айцу і Сыну, *
    і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
    і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 128 (127)
Божае благаслаўленне дому

«Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна», гэта значыць з Касцёла свайго (Арнобій)

Шчаслівы кожны, хто баіцца Пана, *
хто ходзіць Ягонымі шляхамі.

Плён працы рук сваіх будзеш спажываць, *
будзеш шчаслівы і добра табе будзе. 

Жонка твая, як урадлівая вінаградная лаза *
ў сценах дому твайго.

Сыны твае, як аліўкавыя парасткі, *
вакол стала твайго.

Вось так будзе благаслаўлёны чалавек, *
які баіцца Пана. 

Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна, – †
і ты ўбачыш дабрабыт Ерузалема *
ва ўсе дні жыцця свайго. 

Убачыш патомства сыноў сваіх. *
Спакой над Ізраэлем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Дзіця гэтае будзе вялікім у вачах Пана, * бо рука Яго з ім.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Іс 49, 7b
Каралі ўбачаць, і паўстануць князі, і паклоняцца дзеля Пана, бо Ён верны, і дзеля Святога Ізраэля, які выбраў цябе.

К. Вось кладу словы свае ў вусны твае.
Н. Вось даю табе ўладу над народамі і валадарствамі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, учыні, каб мы ішлі шляхам збаўлення і, верныя заклікам святога Яна Хрысціцеля, бяспечна прыйшлі да таго, каму ён папярэднічаў, да Езуса Хрыста, нашага Пана. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ІІ нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Няхай святымі будуць нашы вусны,
Каб мы жыццё тваё змаглі праславіць
І цуды, здзейсненыя Богам для народу,
О святы Яне.

Вось прадказаў анёл, пасланы з неба,
Захарыі пра Яна нараджэнне,
Адкрыў намеры Бога аб збаўленні
Свайго народу.

Калі айцец засумняваўся ў таямніцы,
Быў пакараны за бязвер’е нематою.
І толькі пры народзінах дзіцяці
Быў вернуты яму дар мовы.

Схаваны ва ўлонні сваёй маці,
Адчуў ты прыйсце Караля Нябёсаў,
А Маці Яго з радасці спявала
Гімн праслаўлення.

Няхай адкупленыя згодна ўсхваляюць
Бога Адзінага ў Тройцы Найсвяцейшай.
Цябе мы просім, Божа, будзь ласкавы
Правіны дараваць нам. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. З’явіўся чалавек, пасланы ад Бога; * імя ягонае было Ян.

Псальм 15 (14)

Пане, хто можа знаходзіцца ў Тваім шатры, *
хто можа жыць на Тваёй святой гары?

Той, хто паступае беззаганна †
і здзяйсняе справядлівасць, *
і гаворыць праўду ў сэрцы сваім.

Хто языком сваім не абмаўляе. †
Хто не чыніць бліжняму свайму зла, *
не ўзводзіць паклёп на свайго суседа.

Хто з пагардаю глядзіць на злога, *
але хваліць тых, хто баіцца Пана.

Хто, хоць і клянецца сабе на шкоду, *
але захоўвае клятву.

Хто срэбра сваё не дае на ліхвярства *
і не прымае подкупу супраць нявіннага.

Хто так чыніць, *
не пахіснецца ніколі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. З’явіўся чалавек, пасланы ад Бога; * імя ягонае было Ян.

2 ант. Ён прыйшоў, * каб даць сведчанне аб праўдзе.

Псальм 112 (111)

Шчаслівы чалавек, які баіцца Пана *
і вельмі любіць Ягоныя запаведзі.

Моцным будзе ягонае патомства на зямлі, *
пакаленне праведных будзе благаслаўлёным.

Дастатак і багацце ў ягоным доме, *
і справядлівасць ягоная трывае навекі.

Узыходзіць у цемры як святло для праведных *
ласкавы, міласэрны і справядлівы.

Шчаслівы чалавек, які міласэрны і пазычае, *
які справядліва вядзе свае справы.

Ён не пахіснецца ніколі, *
у вечнай памяці будзе справядлівы.

Ён не пабаіцца дрэннай навіны; *
моцнае сэрца яго, што спадзяецца на Пана.

Умацаванае сэрца яго не будзе баяцца, *
калі гляне на ворагаў сваіх.

Раскідаў, раздаў бедным; †
справядлівасць ягоная трывае навекі, *
моц ягоная ўзвысіцца ў славе.

Грэшнік убачыць і раззлуецца, †
заскрыгоча зубамі сваімі і аслабее. *
Жаданне грэшнікаў згіне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Ён прыйшоў, * каб даць сведчанне аб праўдзе.

3 ант. Ён быў светачам, * які гарэў і свяціў.

Песня (Ап 15, 3-4)

Вялікія і цудоўныя справы Твае, *
Пане Божа ўсемагутны.

Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, *
Валадару народаў.

Хто ж не будзе баяцца, Пане, *
і не праславіць імені Твайго?

Таму што Ты адзін Святы, †
таму што ўсе народы прыйдуць *
і паклоняцца перад Табою,

бо аб’явіліся *
Твае справядлівыя прысуды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Ён быў светачам, * які гарэў і свяціў.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дз 13, 23-25
З патомства Давіда, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраэля Збаўцу Езуса. Перад Ягоным прыйсцем Ян прапаведаваў хрост пакаяння ўсяму ізраэльскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: Я не з’яўляюся тым, кім вы лічыце мяне; але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Падрыхтуйце дарогу Пану, * простымі рабіце сцежкі Яму.
Н. Падрыхтуйце дарогу Пану, * простымі рабіце сцежкі Яму.
К. Пасля мяне ідзе Муж, які апярэдзіў мяне.
Н. Простымі рабіце сцежкі Яму.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Падрыхтуйце дарогу Пану, * простымі рабіце сцежкі Яму.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Дзіця, якое нарадзілася для нас, большае за прарока; * пра яго Збаўца сказаў: / Сярод народжаных жанчынамі / не з’явіўся большы за Яна Хрысціцеля.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Дзіця, якое нарадзілася для нас, большае за прарока; * пра яго Збаўца сказаў: / Сярод народжаных жанчынамі / не з’явіўся большы за Яна Хрысціцеля.

ПРОСЬБЫ

З радасцю просім Бога, які выбраў Яна Хрысціцеля абвяшчаць людзям надыход валадарства Хрыста:
Вядзі нас, Пане, шляхам спакою.

Божа, Ты паклікаў Яна яшчэ ва ўлонні яго маці, падрыхтаваць дарогу Твайму Сыну,
учыні, каб мы ішлі ўслед за нашым Панам.

Божа, Ты дазволіў Яну распазнаць Божага Баранка,
учыні, каб Касцёл паказваў Яго людзям нашага часу.

Божа, з Тваёй волі Ян Хрысціцель станавіўся меншым, а Хрыстус узрастаў,
навучы нас саступаць іншым, каб Ты мог аб’явіцца ў поўні.

Божа, Ты праз мучаніцтва Яна стаў у абарону справядлівасці,
дапамажы, каб мы нязломна сведчылі аб Тваёй праўдзе.

Божа, памятай пра ўсіх, хто адышоў з гэтага свету,
увядзі іх у валадарства святла і спакою.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, учыні, каб мы ішлі шляхам збаўлення і, верныя заклікам святога Яна Хрысціцеля, бяспечна прыйшлі да таго, каму ён папярэднічаў, да Езуса Хрыста, нашага Пана. Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

Псальм 91 (90)
Пад аховай Найвышэйшага

Вось Я даў вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў (Лк 10, 19)

Хто жыве пад аховаю Найвышэйшага *
і знаходзіцца ў цені Усемагутнага,

той скажа Пану: «Ты маё прыстанішча і мая цвярдыня, *
Божа мой, на Цябе спадзяюся».

Ён сам цябе вызваліць з сеткі паляўнічага *
і ад слова, што нясе пагібель.

Пер’ем сваім цябе ахіне, *
і ты схаваешся пад Ягонымі крыламі.

Не будзеш баяцца ні страху начнога, *
ні стралы, што ўдзень ляціць.

Ні заразы, што ходзіць у змроку, *
ні згубы, што знішчае апоўдні.

Тысяча ўпадзе збоку ад цябе, †
і дзесяць тысяч – праваруч цябе, *
але да цябе не наблізяцца.

Толькі паглядзіш вачыма сваімі – *
і ўбачыш адплату грэшнікам.

Бо Пана ты ўчыніў сваім прытулкам, *
Найвышэйшага – сваім жыллём.

Няшчасце не прыйдзе да цябе, *
і гора не наблізіцца да твайго шатра.

Бо анёлам сваім загадае наконт цябе, *
каб яны ахоўвалі цябе на ўсіх шляхах тваіх.

На руках цябе будуць насіць, *
каб не спатыкнуўся ты аб камень сваёй нагою.

Будзеш ступаць па львах і змеях *
і растопчаш ільвяня і цмока.

За тое, што ён палюбіў Мяне, уратую яго; *
абараню яго, бо ён пазнаў Маё імя.

Пакліча Мяне, – і адкажу яму, †
Я буду з ім ва ўціску, *
вызвалю яго і праслаўлю.

Даўжынёю дзён яго насычу *
і пакажу яму сваё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Схаваешся пад Ягонымі крыламі, * не будзеш баяцца страху начнога.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ап 22, 4-5
І ўбачаць аблічча Пана, і імя Ягонае будзе на іх чолах. І ночы ўжо не будзе, і не будуць мець патрэбы ні ў святле лямпы, ні ў святле сонца, бо Пан Бог будзе свяціць над імі; і яны будуць валадарыць на векі вечныя.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Просім Цябе, Пане, наведай гэты дом і аддалі ад яго ўсе варожыя подступы. Няхай Твае святыя анёлы апякуюцца ім і захоўваюць нас у спакоі, а Тваё благаслаўленне няхай заўсёды будзе над намі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2021


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by